Kan det lade sig gøre at lære ledere at lede?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan det lade sig gøre at lære ledere at lede?"

Transkript

1 Kan det lade sig gøre at lære ledere at lede? 1990 erne vil blive husket som det årti, hvor nye ledelseskoncepter og organisationsrecepter skyllede ind over danske virksomheder, organisationer og institutioner: TQM BPR CRM EFQM BRANDING FORANDRINGSLEDELSE VÆRDIBASERET LEDELSE DEN LÆRENDE ORGANISATION STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Der har ikke været tale om Kejserens nye klæder, men spørgsmålet er, om de anvendte recepter og koncepter har gjort den forskel, som man må forvente af så store ressourcemæssige indsatser. Her er der ikke blot tale om den økonomiske investering i form af konsulentydelser, uddannelse og kurser, men i høj grad også om den mængde af tid, som er forbrugt på bekostning af den daglige drift: opgaverne, sagerne, produktionen, kundebehandling osv. Amerikanske undersøgelser (Nohria & Joyce, Havard Business School og Dartmouth College s School og Business) peger på, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem de anvendte ledelseskoncepter og virksomhedens succes. I Danmark savner vi tilsvarende undersøgelser. I arbejdet med ledelser og ledere i danske private virksomheder og offentlige organisationer har vi erfaret, at ledelsesrecepter isoleret set ikke virker! Den danske ledelseskultur lader sig ikke forføre af standardiserede modeller, men lader sig gerne inspirere af mange forskellige og ofte modsætningsfyldte teorier. På den måde ser vi, at ledere skriver deres egen ledelsesbog, og at der derfor opstår lige så mange definitioner på ledelsesbegrebet, som der er stjerner på himlen. Ledelsesbegrebet har ikke én størrelse, og ledelsesbegrebet lader sig ikke uniformere og standardisere uafhængig af geografi, kultur og virksomhedstype. Men frem for at lade os paralysere (eller endnu værre: låse os fast på én definition), kan vi med fordel forenkle billedet, så vi får et overblik. Få kan være uenige i en opdeling af ledelsesopgaven i 3 hovedområder: Det organisatoriske ledelsesarbejde handler bl.a. om: - (strategisk) planlægning og ressourcestyring - opgaver: organisering, udvikling og drift - relationer til eksterne parter (kunder, borgere, brugere, ejerkredsen )

2 2 Det administrative ledelsesarbejde handler bl.a. om: - personaleadministrative forhold - løn- og økonomistyring - organisationens interne service Det menneskelige ledelsesarbejde handler bl.a. om: - menneskesynet - kommunikation og dialog - talent- og kompetenceudvikling Hvilket område er det vigtigste? Svaret kan findes i et nyt spørgsmål: hvem er vigtigst: pianisten, klaverstemmeren eller klaveret? Alle 3 ledelsesopgaver er gensidigt afhængige af hinanden: Hvis det organisatoriske misligholdes, sejler de 2 andre rundt på må og få. Hvis det administrative misligholdes, mister vi fodfæstet. Hvis det menneskelige forsømmes, risikerer vi hurtigt at miste det hele. I hvert fald indtil videre. For vi ser faktisk flere og flere eksempler på virtuelle virksomheder, som buldrer frem i forskellige afskygninger og med det formål at minimere omkostningerne og dermed forbrug af menneskelige ressourcer. I den hellige digitaliserings navn og under påskud af, at kunden er bedst tjent med at betjene sig selv, bruger vi gladelig mange timer af vores især dyrebare fritid til at stå i kø og høre pausepanfløjtemusik i tast-selv-service. (Vi tror, vi får ydelserne til en billigere pris, men vi glemmer, hvilken pris vi selv må betale!) Vi har valgt i denne artikel ikke at beskæftige os med det organisatoriske og det administrative ledelsesarbejde. Vi sætter fokus på det menneskelige, dvs. den ledelsesopgave som handler om HR / udvikling af medarbejdernes potentielle ressourcer. 1. MENNESKESYNET: Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Uden denne ressource er det selvsagt en noget kompliceret affære at drive virksomhed. Men vi skal ikke være blinde for, at der bag udtrykket gemmer sig et menneskesyn, som på overfladen fremstår frugtbart og positivt, men de underliggende toner handler om, at den menneskelige tilstedeværelse og indsats er et middel (ressource), som skal bruges for at få musikken til at spille. Det betyder også i en ultimativ version, at mennesket er en brugsgenstand (hyre og fyre). Paradoksalt nok ser vi virksomheder som bekender sig til udtrykket om medarbejderne som den vigtigste ressource sælge ud af guldet som kortsigtede løsninger. Og året efter at ansætte nyt guld! Når man én gang for alle har besluttet sig for at mene, at guldet er det grundlæggende, så forpligter det som en naturlig første-prioritet. Derfor bekender vi os ikke til udtrykket Mennesket som den vigtigste ressource med ovenstående tolkning.

3 3 Vi mener, at mennesket er virksomheden! Medarbejderne er virksomhedens historie, ståsted og fremtid. Denne vinkling er ikke bare en leg med ord. Menneskesynet handler her om ledelse på et noget andet grundlag. Vi taler om ledere, som vælger at blive ledere, fordi ledelse af medarbejdere i sig selv er en værdi, som udfordrer til livskraft, mod og fantasi. Glæderne og sorgerne i dette ledelsesarbejde går hånd i hånd, men den gensidige tillid og troværdighed sættes aldrig på spil. Denne fundamentale ledelsesværdi kan ikke læres! Den bor hos den enkelte, kan ikke fjernes og kan ikke køre på vågeblus. Vi taler om en nærværende og autentisk ledelsesindsats, hvor målet i sig selv er at skabe arbejdsglæde og kompetente medarbejdere. Daniel Ofman bruger udtrykket iboende ledelse. ( Kernekvaliteter, organisationens skjulte værdier, JPBøger 2002) Når denne indsats lykkes, er sidegevinsten til at tage og føle på: kompetente medarbejdere skaber kompetente virksomheder! Hvis spørgsmålet er: Kan man lære ledere et nyt menneskesyn? må svaret være: Næppe! Det kræver i hvert fald langsigtet, gedigen terapi (og måske hypnose), og i KMT har vi ingen planer om at supplere vores virksomhed med den kompetence. 2. KOMMUNIKATION OG DIALOG: Ingen kan ikke-kommunikere. Så alle kan kommunikere! Spørgsmålet er blot, om der er sammenhæng mellem: HVAD JEG MENTE HVAD JEG ØNSKEDE AT SIGE HVAD JEG TROEDE, JEG SAGDE HVAD JEG SAGDE HVAD DU GERNE VILLE HØRE HVAD DU HØRTE HVAD DU MENTE, DU FORSTOD HVAD DU GERNE VILLE FORSTÅ HVAD DU FORSTOD Der er mindst 9 muligheder for at fejl-kommunikere! Ord er pragtfulde., men håbløse at kommunikere med! Men til forskel fra menneskesyn og følelser er sproget fælles for alle. I kommunikationstræning ser vi alt for ofte, at ledere forventer en psykologisering af begrebet frem for en mere pragmatisk sproglig vinkel. Vi underkender ikke psykologiens betydning i forhold til f.eks. konfliktløsning, mediation og i et vist omgang også coaching. Men når vi taler om ledelse, dialog og kommunikation, er vi inde i et meget stort område, hvor psykologien ikke nødvendigvis spiller hovedrollen. Lederens manglende kommunikations-færdigheder skyldes ofte et forståelsesproblem, og den klassiske retorik som bygger på 2500 års forskning tilbyder konkret sproglig træning.

4 4 At tale til ( fra mig til jer kommunikation ): Det kan undre, at retorikken ikke har vundet større indpas i de danske lederudviklingsforløb, men det kan måske skyldes, at ordet ofte forbindes med noget negativt i betydningen manipulerende tale. Retorik er læren om at tale godt både i form og indhold (altså det modsatte af tom tale ). Fordelen ved retorik er, at den anviser konkrete værktøjer og argumentationsteknikker. Retorik gør ledere bedre til det, de allerede kan og vil. Hvis retorikken bliver misbrugt (menneskesyn, etik, hensigter), sættes troværdigheden på spil. Og den leder, som én gang bliver fanget i manglende troværdighed eller tom tale, har pådraget sig et ofte livslangt problem. At tale med ( du og jeg dialog ) Retorikkens værktøjer kan med lethed overføres til den dialogiske proces, men det er ikke nok. Temaer primært fra kommunikationsvidenskab og den pædagogiske psykologi spiller en vigtig rolle i dialogisk kompetenceudvikling. Dialogen er det kit, som binder leder og medarbejder sammen. Kun i matematikkens verden kan man påstå, at 2 x monolog er lig med 1 dialog! Den åbne, inviterende dialog og den klare kommunikation er grobunden for ledelse af mennesker på vores breddegrader. Samtalen i det daglige eller i mere strukturerede rammer har sin egen værdi, og hvad enten vi kalder det coaching, udviklingssamtaler, konfliktløsning eller den vanskelige samtale, må lederen kunne påtage sig såvel det professionelle som det personlige ansvar for en værdig og frugtbar dialog. Hvis spørgsmålet er: Kan man lære ledere at kommunikere? må svaret være: Både ja og nej! Alle kan lære at anvende retorikkens værktøjer, og alle kan lære at forberede og gennemføre en balanceret dialog. Men for nogle vil der være tale om decideret talent- og styrkeudvikling. Og for andre bliver det en slags damage-control, hvor de ikke mestrer færdighederne, men kan betjene sig af dem i fornødent omfang. 3. TALENT- OG KOMPETENCEUDVIKLING Det er vores erfaring, at en af de væsentligste udfordringer, ledere står over for i dag, er at medvirke til organisationens (og dermed den enkeltes) fortløbende kompetenceudvikling. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling er et udtryk, som har taget plads i organisationers udviklingssprog. Vores erfaring er imidlertid, at især den strategiske del er svær at håndtere, fordi virkeligheden og hverdagen hele tiden ændrer sig. Man kan sige, at strategisk planlægning er død! Vilkår og rammer, som synes til rådighed for selv den nære fremtid, kan ændres på et øjeblik. Tag nu f.eks. Storebæltsbroen: den kostede 3 gange så meget som planlagt. Til gengæld er den tilbagebetalt 10 år hurtigere end beregnet. (Og omvendt med Øresundsbroen!) Fremtid og dermed udvikling er svær at forudsige. Derfor handler ledelse ikke længere så meget om at få medarbejdere til at spille golf (at få bevæget bolden fra et hul til det næste med optimal ressourceanvendelse), fordi risikoen for at hullet flytter sig i sidste øjeblik i høj grad er tilstede. Lederkompetencen rykker sig derfor fra hole-in-one -ledelse til en rolle som coach og facilitator, der kan sikre omstillingsparathed og fortsat udvikling og læring.

5 5 Vi har i artiklerne Talent- og styrkeudvikling og Coaching uddybet, hvordan kompetenceudviklingsværktøjer kan fungere i praksis. Men: Lederens bestræbelser i forhold til talent- og kompetenceudvikling fører ingen vegne, hvis ikke de bygger på et solidt fundament bestående af menneskesyn og kommunikativ / dialogisk kompetence. Hvis spørgsmålet er: Kan man lære ledere at kompetenceudvikle?, må svaret være: Ja, hvis grundlaget er i orden. Så lad os slutte, hvor vi startede: KAN DET LADE SIG GØRE AT LÆRE LEDERE AT LEDE? Ledelse er et spørgsmål med mange svar. Denne artikel er skrevet af Lise Billund og Mogens Thomsen, KMT. Relevante uddybende artikler fra KMT: Retorikkens grundregler Personlig Fremtræden Talent- og styrkeudvikling Kompetencebroen Coaching

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere