Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd"

Transkript

1 Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd

2

3 Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis

4 Hensigten med reformen I den nye folkeskole fa r eleverne en længere og mere varieret skoledag. Mere tid betyder mere tid til at lære mere. Tid til at fordybe sig i det, som motiverer og er lærerigt for den enkelte elev. Sa hver enkelt elev fa r mulighed for at lære i det tempo og med de forskellige undervisningsformer, der bedst imødekommer den enkeltes behov. Tid til motion og bevægelse hver eneste dag. Tid til lektiehjælp og faglig fordybelse, hvor alle elever kan koncentrere sig om at blive bedre til det, de har svært ved, eller hvor dygtige elever med særlige talenter kan dyrke deres interesser, fordybe sig og blive endnu bedre. Tid til at skolen kan a bne sig for det omgivende samfund, sa eleverne oplever, hvordan det, de lærer i skolen, bruges i virkeligheden. Og lærer, hvad det er for et samfund, de er en del af.

5 Det betyder En længere skoledag: Flere timer til dansk og matematik fra klasse. Fordi de to kernefag er grundlæggende for at kunne lære andre fag. Tidligere fremmedsprog: Engelsk fra 1. klasse, 2. fremmedsprog (tysk/fransk) fra 5. klasse og mulighed for at vælge et tredje fremmedsprog som valgfag i 7. klasse. Fordi fremmedsprogene er vigtige for at kunne bega sig i det globale samfund. Lektiehjælp og faglig fordybelse: Fordi der skal være tid til at fa forklaret tingene en ekstra gang, til at fa hjælp med lektierne og til at fordybe sig med de ting, der er særligt svære eller særligt spændende.

6 Det betyder Motion og bevægelse bliver integreret i alle elevers skoledag i gennemsnit 45 minutter dagligt. Fordi det styrker elevernes motivation, læring og sundhed. Den a bne skole: Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund. Fordi eleverne skal klædes pa til det samfund, de skal være en del af. Nye fag ha ndværk og design samt madkundskab: Flere valgfag fra 7. klasse: Det bliver muligt at oprette nye valgfag, og valgfagsundervisningen rykkes til 7. klasse og gøres samtidig obligatorisk.

7

8 Udvikling af undervisning og læring, kompetencer og viden Ma lstyret undervisning: Fælles Ma l for fagene præciseres og forenkles, sa de bliver læringsma l, og sa det sta r klart, hvad eleverne skal lære. Styrket klasseledelse og mindsket uro i folke- skolen: Der iværksættes en national indsats, der skal være med til at skabe et godt undervisningsmiljø. Varieret og virkelighedsnær undervisning: Den længere skoledag giver rum for at variere undervisningen. Fordi den klassiske tavleundervisning skal kombineres med praktiske læringsformer. Øget indflydelse til forældre og inddragelse af elever: Elever og forældre skal inddrages mere i udviklingen af folkeskolen.

9 Udvikling af undervisning og læring, kompetencer og viden Kompetenceudvikling: Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Samarbejde mellem lærere og andre medarbejdere: Lærere og pædagoger eller medarbejdere med andre relevante kompetencer skal i højere grad samarbejde om elevernes læring. Fordi samarbejde mellem flere professionsfagligheder giver dygtige og livsduelige børn, der trives. Læringskonsulenter: Et nationalt korps af læringskonsulenter tilbyder praksisnær viden, inspiration og ma lrettet vejledning til kommuner og skoler i hele landet om kvalitetsudvikling.

10 Den åbne skole Kommunen er forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik, kunst- og kulturskoler. En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening

11 Understøttende undervisning Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene. Understøttende undervisning lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning. Understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere, pædagoger og personale med andre relevante kvalifikationer. Understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesreglerne.

12

13 Medarbejdere i nye roller I Gladsaxe var der for et år siden fritids-og ungdomsklubber. Pædagogerne mødte ind når børnene/ de unge havde fri fra skole De børnene/ de unge var der i deres fritid, og bestemte selv over deres tid Aktiviteter de kunne deltage i Aktiviteter tiltrækker relationer fastholder.

14

15

16 Medarbejderne i nye roller Arbejde ind i skolen Skoletimer sammen med lærerne Understøttende undervisning, Arbejde med alle børn og unge, der går i folkeskole 7-9 klasse. Arbejde i ungdomsklub med børn fra 7.klasse til de fylder 18 år.

17 Medarbejdere i nye roller Motivation Brændende platform Noget der er meget bedre end det vi gør i dag Vilkår Kompetence afklaring af alle medarbejder

18

19 Hvordan bliver biblioteket en del af skolen Forankre det lokalt: Lokal bibliotek til lokal skole. Ledelse til ledelse Tilbyd jer på skolen: UUV og den åbne skole er på mange skoler planlagt efter den fagdelte undervisning. Derfor er det en styrke at I kommer til skolen og møder eleverne i moduler af ca. 1-2 timer. Tilbyd planlagte forløb som er en gave for lærerne i undervisningen Brug den relation I får med eleverne i jeres daglige arbejde fremadrettet på biblioteket.

20 Vejen til et godt samarbejde Hvordan gør folkebiblioteket sig gældende, na r det kommer til et samarbejde med folkeskolen? Her er fem bud fra læringskonsulent Cecilie Laskie. Tag samarbejdet alvorligt. Hvis biblioteket vir-kelig ønsker et samarbejde med folkeskolen, ma det prioriteres og bibliotekarerne tages i ed. Ellers forsvinder alle de positive intentioner i dagligdagen. Nye tilbud skal udvikles, og gamle tilbud videreudvikles, og det skal ske i et samarbejde mellem lærere og bibliotekarer, sa begge parter oplever, at deres faglighed tages alvorligt. Som bibliotek skal man først og fremmest vide, at det er biblioteket, der ma bejle til folkeskolen og ikke omvendt. I hvert fald indtil læringsbiblioteket er en naturlig del af lærernes hverdag. Som det ser ud nu, har fol- keskolen masser af tilbud at vælge i mellem, og bibliotekets tilbud vil være e t i mængden.

21 Vejen til et godt samarbejde Mange lærere ved ikke, hvad bibliotekarerne kan. Derfor ma bibliotekarerne blive bedre til at gøre opmærksom pa deres kompetencer. Som bibliotekar skal man sætte sig ind i, hvad lærerne underviser i, og hvilken støtte de har brug for. Derfor ma man spørge dem, hvis man vil lave forløb, de kan bruge. Det betyder, at bibliotekarerne ma holde sig orienteret om, hvad der forega r i folkeskolen, og det kræver kompetenceudvikling blandt andet gennem efteruddannelse. Leve r en vare, hvor kvaliteten er i orden. Hvis man som bibliotek forma r at dække et behov pa en ordentlig ma de, er der et marked.

22 Tålmodighed og vilje Hvis I gerne vil etablere en tættere relation til folkeskolen, er det vigtigt at være ta lmodige, vedholdende og synlige. Mange undervisere bliver glade for at blive ringet op med et godt tilbud om et spændende forløb, men de har ikke altid tid til selv at være den opsøgende part.

23 Ny ledelsesstruktur - skolerne Eksempler på faglige lederes ansvarsområder: -Den sammenhængende dag -IT og læring Skoleleder -Læring i den fagdelte undervisning -Den pædagogfaglige praksis -Den understøttende undervisning Faglig leder børn Faglig leder Faglig leder, adm. Faglig leder, souschef Faglig leder Faglig leder Spc/grp Faglig leder børn

24 Ny ledelsesstruktur UK GLX Eksempler på faglige lederes kompetenceområder: Leder UK Gladsaxe - Aktiviteter. -Samarbejde med skolen -Samarbejde med foreninger og idrætsområdet. -Inklusion og særlige indsatser. -Opsøgende arbejde. Kridthuset Faglig leder Faglig leder, souschef Faglig leder Faglig leder

25 Ændrede opgave udførelse- kræver ændrede ledelses former Ledelsesopgaven før Ledelsesopgaven i dag - Vision, mening og retning Motivation Delegering Kommunikation Medarbejderudvikling Koordinering Samspil Dialog Refleksion Udfordre og forstyrre Op na følgeskab ved forandring og udvikling Fungere i kompleksitet og Uforudsigelighed

26 Ny ledelsesstruktur- skole og UK Formål Den nye ledelsesstruktur skal sikre, at ledelserne har den kompetenceprofil, der skal til, for at de kan løse den samlede ledelses- opgave på skolen og i UK, når skolereformen indføres.

27 Fagligledelse UK Gladsaxe Brian, Leder Til pynt Henning, Souschef Samarbejde med skolerne Understøt Undervisn. Kultur og foreningsliv Michael Faglig leder Konflikt håndtering Aktiviteter Team coaching Leif Fagligleder SSP Opsøgende arbejde Ungevejledning Frederik Fagligleder Teamplanlægning Økonomi Sygemelding Spillested It og medie Studerende Unge indflydelse

28 Spørgsmål til refleksion??? Hvad kan jeg tilbyde som modul ind i en skoleklasse? Hvordan sætter jeg det i gang? Hvordan kommer jeg i kontakt med den lokale lærer? Hvordan kan jeg som leder understøtte medarbejderne bedst muligt? Hvor mange timer skal vi tilbyde os ind i skolen?

29

30

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere