URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE"

Transkript

1 URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde med ICRC 4 DE 7 PRINCIPPER 5 Medmenneskelighed 5 Upartiskhed 5 Neutralitet 5 Uafhængighed 5 Frivillighed 5 Enhed 5 Almengyldighed 5 STRUKTUREN I UNGDOMMENS RØDE KORS 6 Aktiviteter, lokale udviklingsråd, styregrupper, temaudvalg og landsstyrelse 6 Alle har indflydelse 6 Vedtægter 6 UNGDOMMENS RØDE KORS ÅRHUS 6 Aktiviteter i URK Århus 6 Udvalg i URK Århus 6 Udviklingsrådet i Århus 7 ANSVARSOMRÅDER SOM AKTIVITETSANSVARLIG 7 Organisering af projektet 7 Daglig drift 7 Handlingsplan og budget 7 Kontaktperson til Udviklingsrådet 7 Sociale og faglige tilbud til de frivillige 8 Videndeling 8 Overlevering 8 FÅ HJÆLP Udviklingsrådet 8 De andre aktiviteter 8 Sekretariatet 8 STRUKTUR PÅ DEN FRIVILLIGE INDSATS 9 Løbende møder med frivilliggruppen 9 Vagtplan 9 Telefonliste/internt forum 9 REKRUTTERE FRIVILLIGE 9 Informationsmøder 9 Opslag 9 Udviklingsrådet 10 urkaarhus.dk 10 INTRODUCERE NYE FRIVILLIGE TIL URK OG AKTIVITETEN 10 Hjemmesider 10 Samværspolitik 10 Børneattest 10 Nyhedsmail 10 Medlemskab 11 side 02

3 INTRODUKTION FORVENTNINGSAFSTEMNING 11 TILBUD TIL FRIVILLIGE 11 Faglige tilbud 11 Sociale tilbud 11 NÅR EN FRIVILLIG IKKE DUKKER OP ELLER VIL STOPPE 12 ØKONOMI 12 Udarbejdelse af budget 12 Hvad må der bruges penge til? 12 Regnskab (bilag m.m.) 12 BRUGERE TIL AKTIVITETEN 13 FORSLAG TIL AKTIVITETER 13 Ud af huset 13 I egne lokaler 13 HVIS EN BRUGER HAR PROBLEMER 13 NÅR AKTIVITETEN SKAL HAVE NY AKTIVITETSANSVARLIG 14 VIDENDELING PÅ TVÆRS AF AKTIVITETERNE 14 LÅN LOKALER 14 Denne håndbog er udarbejdet af HR-udvalget og Udviklingsrådet i Ungdommens Røde Kors (URK) Århus. Formålet er at give dig som aktivitetsansvarlig nemmere adgang til svar på nogle af de spørgsmål, du sandsynligvis sidder med, og som ikke kan undgås at opstå i en aktivitet. Det kan f.eks. være spørgsmål angående de frivillige, brugerne, aktiviteten eller om selve vores lokalgruppe i Århus. Vi har taget udgangspunkt i en række af de mest almindelige spørgsmål, du vil støde på i dit arbejde som aktivitetsansvarlig. Disse spørgsmål danner indholdsfortegnelsen. Dette er gjort for overskuelighedens skyld, og fordi denne form netop afspejler jeres udfordringer en masse spørgsmål, som I ønsker svar på. Spørgsmålene er lavet på baggrund af aktivitetsansvarliges egne erfaringer og ønsker, og vi håber derfor, at du vil kunne få stor glæde af denne håndbog i dit arbejde. Håndbogen findes i papirform og i en elektronisk udgave. På kan du hele tiden finde den nyeste udgave af håndbogen. Det er dit ansvar som aktivitetsansvarlig løbende at sørge for, at din version er opdateret ellers mister håndbogen sin værdi og sit formål. Vi håber, at håndbogen vil være dig og din aktivitet til hjælp. Har du kommentarer, rettelser eller spørgsmål, så send en til Med venlig hilsen HR-udvalget og Udviklingsrådet i Århus RELEVANTE KONTAKTINFORMATIONER OG HJEMMESIDER 15 EGNE NOTER 16 side 03

4 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS Selvstændig i 1988 Ungdommens Røde Kors blev grundlagt inden for Dansk Røde Kors i 1923 og fik i 1988 status som en selvstændig organisation. Fra da af kunne medlemmerne selv fastlægge organisationens kurs skulle vise sig at blive startskuddet for en gennemgribende nytænkning i Ungdommens Røde Kors. Ungdommens Røde Kors, anno 2010, er en organisation i bevægelse med en klar vision: Vores vision er et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber.. Verdensomspændende bevægelse Ungdommens Røde Kors er en del af den verdensomspændende bevægelse Røde Kors/Red Cross. Nogle lande kalder deres selskab for Røde Halvmåner både Røde Kors og Røde Halvmåner hører dog ind under den samme verdensomspændende bevægelse. Der er 182 Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber verden over, og du kan finde en liste over de forskellige selskaber på Dansk Røde Kors hjemmeside Der findes tre officielle symboler for bevægelsen: Dansk Røde Kors en demokratisk organisation Dansk Røde Kors er en demokratisk organisation, der består af 250 lokale afdelinger. Hvert år mødes repræsentanter fra hver lokalgruppe til et såkaldt repræsentantskabsmøde, hvor de tager beslutninger som Røde Kors ledes efter resten af året. Samarbejde med ICRC Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber indgår i et internationalt forbund, der samarbejder med den internationale komité ICRC International Committee of the Red Cross. ICRC blev stiftet i 1863 og arbejder i krise-, konflikt- og krigssituationer. Genève-konventionerne giver ICRC mandat til, på eget initiativ, at arbejde i krigsførende lande. Både tale og handling Ungdommens Røde Kors indtager gerne to roller i samfundet. Dels en fortalerrolle, hvor organisationen taler de svageste børne- og ungdomsgruppers sag, og dels en igangsætterrolle, hvor organisationens frivillige griber til konkret handling for at hjælpe sårbare børn og unge. Vi interesserer os for børn og unges hverdag og problemer, og vi skaber konkrete fristeder for børn og unge med en vanskelig hverdag. Siden organisationen blev selvstændig i 1988, har fokus været på at hjælpe sårbare børn og unge. side 04

5 DE 7 PRINCIPPER Selvom Ungdommens Røde Kors er en selvstændig organisation, hvilket betyder, at vi selv sætter dagsordenen og bestemmer, hvordan vi vil arbejde, følger vi de samme principper som Røde Kors. Disse principper skal vi til alle tider overholde i vores arbejde. Frivillighed Vi arbejder frivilligt, hvilket vil sige, at vi ikke kræver løn eller betaling for vores arbejde eller ydelser. I Danmark arbejder mennesker for at hjælpe andre uden at få løn. URK har 1200 medlemmer og endnu flere frivillige. Enhed Der kan kun være én Røde Kors-bevægelse i hvert land. Almengyldighed Alle Røde Kors-bevægelser i verden er lige de har samme rettigheder og pligter, og de arbejder alle efter de samme 7 principper. Medmenneskelighed Vi hjælper mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes. Upartiskhed Vi hjælper alle uanset nationalitet, køn, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning. Neutralitet Vi tager aldrig parti, men hjælper alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld. Uafhængighed Ingen kan tvinge os til eller forhindre os i at hjælpe dér, hvor vi mener der er brug for det. Røde Kors er en»non-governmental Organisation«(NGO), hvilket betyder at vi er uafhængige af regeringen. side 05

6 STRUKTUREN I UNGDOMMENS RØDE KORS Aktiviteter, Lokale Udviklingsråd, Styregrupper, Temaudvalg og Landsstyrelse Det centrale i Ungdommens Røde Kors er de mange forskellige aktiviteter, der landet over på forskellige måder arbejder for og med udsatte børn og unge. Disse aktiviteter bliver samlet to steder: i det Lokale Udviklingsråd, der samler aktiviteter i et geografisk område og i Styregrupper, der nationalt samler de aktiviteter, der er ens landet over. Et eksempel er Ensom Ung her i Århus, der geografisk hører under Udviklingsrådet i Århus (sammen med alle de andre aktiviteter i Århus) og samtidig også hører under den nationale Styregruppe for Ensom Ung sammen med Ensom Ung i København, Odense og Aalborg. På den måde sikres, at der både er et lokalt tilhørsforhold og et fagligt med de andre, der arbejder med det samme. Herudover har vi i URK en række Temaudvalg, der samler styregrupperne tematisk. Fx har vi et Temaudvalg, der samler Styregrupperne inden for Støtte og Rådgivning. I Århus vil det være styregrupperne for Connect, Ensom Ung, Ung På Linje og Solskinsunge. Temaudvalgene arbejder overordnet med at udvikle og forbedre det pågældende område. Til sidst har vi Landsstyrelsen, der mellem de årlige landsmøder er organisationens øverste myndighed. Landsstyrelsen består af en landsformand, en politisk næstformand, en organisatorisk næstformand, en landskasserer og seks menige medlemmer. De sørger for, at vi som organisation arbejder ud fra den gældende handlingsplan samtidig med, at de samarbejder med sekretariatet, der består af lønnede medarbejdere, som er ansat til at støtte op om vores frivillige arbejde. Alle har indflydelse Ungdommens Røde Kors opererer med en flad struktur. Det vil sige, at du som frivillig har indflydelse på, hvilke aktiviteter Ungdommens Røde Kors arbejder med. Vi er en organisation, der til enhver tid byder nye initiativer og idéer velkomne. I Ungdommens Røde Kors handler det ikke om, hvor lang tid du har været med, men om hvad du kan og vil! Vedtægter Ungdommens Røde Kors vedtægter er vedtaget på vores generalforsamling. De er et sæt regler og retningslinjer for vores organisation, og du kan læse dem på dette link: under publikationer. UNGDOMMENS RØDE KORS ÅRHUS Aktiviteter i URK Århus Århus Lokalgruppe består af mere en 450 medlemmer og 250 frivillige, og der er altid plads til mere. Som medlem kan du støtte lokalgruppens arbejde økonomisk, og som frivillig kan du gøre en indsats for en bestemt gruppe børn og unge samt gøre Ungdommens Røde Kors endnu mere vedkommende for vores frivillige og vores omverden. Århus lokalgruppe har en bred vifte af aktiviteter, som på forskellig vis forsøger at gøre hverdagen lidt lettere for sårbare børn og unge i Århus og omegn. Ungdommens Røde Kors har ligeledes en række nationale aktiviteter, som frivillige i Århus kan blive en del af du kan se en oversigt over alle aktiviteterne på hjemmesiden Udvalg i URK Århus Udover at være tilknyttet en specifik aktivitet, som direkte retter sig mod sårbare børn og unge og griber til konkret handling, har du også muligheden for at melde dig på aktiviteter, som arbejder internt i organisationen. Du kan f.eks. blive frivillig i vores lokale HRudvalg og være med til at pleje og styrke de frivillige kræfter i Århus, eller du kan sammen med PR-udvalget arbejde for at udbrede kendskabet til Ungdommens Røde Kors både internt og eksternt. Skulle du være interesseret i at høre mere om et af udvalgene, kan du finde alle informationer samt oplysninger på kontaktpersoner på Skulle du brænde for en ny og spændende idé, har du desuden mulighed for at være med til at opstarte et helt nyt projekt med hjælp og støtte fra Ungdommens Røde Kors. Du kan henvende dig til din kontaktperson i Udviklingsrådet for yderligere sparring og hjælp til at komme videre. side 06

7 Udviklingsrådet i Århus Århus lokalgruppes øverste organisatoriske organ er Udviklingsrådet, som består af 6-9 valgte medlemmer. Når du har været medlem af Ungdommens Røde Kors i tre uger, kan du stille op til Udviklingsrådet på vores årsmøde, som typisk ligger i januar. Udviklingsrådet består af én formand, én næstformand, én kasserer og tre-seks menige medlemmer. Udviklingsrådet udarbejder ved årets start en overordnet handlingsplan for hele URK Århus, som vi sammen arbejder efter. Derudover er det Udviklingsrådets ansvar at holde møde hver anden måned med alle lokalgruppens aktivitetsansvarlige, hvor erfaringsudveksling finder sted, og hvor gode ideer og relevante emner tages op og diskuteres. Derudover står Udviklingsrådet for at afholde informationsmøder for nye interesserede den første onsdag i hver måned, i samarbejde med det lokale HR-udvalg at pleje de frivillige i Århus Lokalgruppe med kurser, foredrag, fester, osv. samt at have kontakt til resten af URK, sekretariatet i København og Dansk Røde Kors i Århus, som vi deler lokaler med. De primære opgaver for Udviklingsrådet er således sparring, udvikling og pleje. ANSVARSOMRÅDER SOM AKTIVITETSANSVARLIG Som aktivitetsansvarlig er det dit overordnede ansvar, at projektet fungerer. Dette indebærer at du tager ansvar for nedenstående punkter: Organisering af projektet Det kan være en stor opgave at være aktivitetsansvarlig, og derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvordan aktiviteten skal organiseres. Det kan være en god ide at have en eller anden form for styregruppe, så du som aktivitetsansvarlig ikke står alene med alle opgaverne. Det kan fx organiseres således, at budget og pengeansøgninger uddelegeres til en økonomiansvarlig, og at ansvaret for at få vagtplanen til at gå op hver måned uddelegeres til en vagtplanlægger. Hvis I vælger at organisere projektet således, er det dog meget vigtigt at du som projektansvarlig bevarer overblikket og sørger for, at rollefordelingen er klar for alle, så ingen opgaver bliver glemt. Samtidig er det vigtigt, at I kommunikerer løbende og holder hinanden opdaterede, så alle ansvarlige ved hvad der foregår. Daglig drift For at projektet kan køre optimalt, er det vigtigt, at der er frivillige nok, og at der laves en vagtplan der sikrer at projektet er dækket ind. Læs mere om at rekruttere frivillige og mere om at udarbejde vagtplan på side 9. På mange aktiviteter er der eksterne samarbejdspartnere. Dette kan være skoler eller andre institutioner eller det kan være kommunen. Det er dit ansvar, at sørge for den løbende kontakt til disse steder og dermed at aktiviteten kører, og at der bliver taget hånd om eventuelle problemer. Handlingsplan og budget Hvert år skal projektet udarbejde en handlingsplan og et budget. Læs mere om økonomi og budget på side 12. Formålet med handlingsplanen er at beskrive, hvad man ønsker at opnå med projektet, samt hvilke aktiviteter der er planer om i det kommende år. Handlingsplanen giver Udviklingsrådet overblik over jeres projekt, men det er også et godt internt værktøj til at definere de frivilliges ønsker og muligheder samt brugernes ønsker og behov. Det er en god ide at involvere alle projektets frivillige i udarbejdelsen af handlingsplanen dette sikrer, at alle frivillige har samme udgangspunkt og arbejder i samme retning. Handlingsplanen skal sendes til jeres kontaktperson i Udviklingsrådet sammen med et budget. I løbet af 2010 implementeres Ungdommens Røde Kors nye nationale struktur. Dette betyder at alle projekter på sigt skal overgå til en styregruppe, der bl.a. skal hjælpe de enkelte projekter med handlingsplan og budget, samt give sparring til den daglige drift. Indtil dette fungerer i praksis skal du stadig bruge din kontaktperson i Udviklingsrådet. Kontaktperson til Udviklingsrådet Som projektansvarlig har du en kontaktperson i Udviklingsrådet, som kan hjælpe dig med lidt af hvert. Læs hvad Udviklingsrådet kan hjælpe dig med på side 8. Det er vigtigt, at du løbende har kontakt til din kontaktperson i Udviklingsrådet, så du hele tiden ved, hvad der sker i URK og i URK Århus, og således at Udviklingsrådet hele tiden ved hvordan det går i side 07

8 netop din aktivitet. Dette sikres i praksis ved, at du en gang om måneden sender en opdaterende mail til din kontaktperson. Indholdet i denne mail aftales med kontaktpersonen, ligesom omfanget af kontakten fastlægges af dig og din kontaktperson i fællesskab. Denne løbende kontakt sikres også ved, at du som aktivitetsansvarlig deltager i det store udviklingsrådsmøde hver anden måned, hvor alle aktivitetsansvarlige mødes med Udviklingsrådet og udveksler ideer, deler viden og løser problemer. Hvis du ikke selv har mulighed for at komme til et møde, er det en god ide at sende en af de andre fra dit projekt så I er repræsenteret. Det er også en god ide at sende referatet fra mødet rundt til hele frivilliggruppen, så de kan følge med i, hvad der sker i lokalgruppen Sociale og faglige tilbud til de frivillige For at de frivillige løbende bliver udfordret og får mulighed for udvikling og oplevelser, er det vigtigt, at du som aktivitetsansvarlig sørger for, at de frivillige bliver informeret om de tilbud, der er. Som bindeled mellem aktiviteten og URK er det dit ansvar at videregive sådanne informationer og tilbud fra URK til aktivitetens frivillige. Dette inkluderer blandt andet den månedlige URK Århus hyggeaften på Café Gemmestedet den første onsdag i hver måned efter informationsmødet. Der er rig mulighed for at deltage i sådanne sociale og faglige arrangementer på tværs af aktiviteter og lokalgrupper, men det er også en rigtig god ide at lave sociale og faglige ting sammen internt i aktiviteten. At mødes i mere uformelle omgivelser kan styrke sammenholdet i aktiviteten og lette det daglige arbejde. Videndeling I URK Århus ønsker vi, at aktiviteterne bruger hinanden, lærer af hinanden og hjælper hinanden. Selvom aktiviteterne har forskellige brugere og forskellige frivillige, arbejder alle med det samme formål: at hjælpe sårbare børn og unge, og det er tit de samme problematikker, der tumles med. Denne videndeling sikres blandt andet ved, at alle de aktivitetsansvarlige samles hver anden måned til de store udviklingsrådsmøder. Derudover opfordrer vi også til at dele viden, succesoplevelser, problematikker m.m. med de andre aktivitetsansvarlige og de andre frivillige i URK Århus via det månedlige nyhedsbrev eller via vores URK Århus facebookgruppe. Overlevering For at aktiviteten kan køre videre, når du vælger at stoppe som aktivitetsansvarlig, er det dit ansvar løbende at samle aktivitetsspecifikke erfaringer og informationer. Du kan benytte de blanke sider sidst i denne bog til dette formål, eller du kan føre en separat logbog. Måske er det også relevant at videregive nogle elektroniske filer, fx eksempler på vagtplaner, telefonlister, ansøgninger, handlingsplaner m.m. Læs mere på side 14 om, hvordan aktiviteten får en ny aktivitetsansvarlig. FÅ HJÆLP Som aktivitetsansvarlig kan du løbende støde ind i problemer eller have spørgsmål omkring forskellige ting. Det er vigtigt, at du aldrig føler, du står alene. Udviklingsrådet Som tidligere nævnt har du en kontaktperson i Udviklingsrådet, der kan hjælpe dig med lidt af hvert. Dette kan fx være, hvis I har brug for flere frivillige, hvis I har brug for hjælp i forbindelse med økonomi eller med hjælp til at finde frem til en relevant oplægsholder. Med den løbende kontakt til jeres kontaktperson i Udviklingsrådet går dette lettere, og meget kan løses i forbindelse med opdateringsmailene en gang om måneden. Men I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte jeres kontaktperson udover dette, hvis I får brug for det. De andre aktiviteter Udviklingsrådet kan hjælpe med mange ting, men tit har jeres aktivitetsansvarlig-kollegaer fra de andre aktiviteter haft nogle af de samme problemer som dig. Brug derfor de andre aktivitetsansvarlige du kan blandt andet spørge dem til de store udviklingsrådsmøder, eller du kan kontakte dem direkte. Sekretariatet URK har et sekretariat i København og Århus, hvor der dagligt sidder lønnede medarbejdere, der blandt andet arbejder for at lette vores frivillige arbejde. Sekretariatet skal ses som en støttefunktion, der kan hjælpe og vejlede omkring mange ting. Da sekretariaside 08

9 tet dagligt får mange henvendelser, er det dog vigtigt, at du kontakter din kontaktperson i Udviklingsrådet eller din styregruppe først og derefter går videre, hvis det bliver nødvendigt. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis din aktivitet er en national aktivitet, der også har en kontaktperson på sekretariatet. STRUKTUR PÅ DEN FRIVILLIGE INDSATS Som nævnt tidligere er det vigtigt, at der er struktur på den frivillige indsats således aktiviteten fungerer i det daglige. Til dette formål er det en fordel at arbejde med nedenstående tre værktøjer. Løbende møder med frivilliggruppen Ved at afholde møder med de frivillige på aktiviteten kan man løbende diskutere handlingsplanen, problematikker samt forslag og ideer i det hele taget kan sådanne møder bruges til at samle frivilliggruppen og sikre, at alle arbejder med samme formål for øje. Disse møder kan også baseres på faglig udvikling i form af oplæg eller kurser. Læs mere om disse muligheder på side 11. Har man ressourcerne til det, kan det også være givtigt løbende at have samtaler med de frivillige enkeltvis. Et redskab til dette kan være guiden til FUS samtaler (Frivillig Udviklings Samtaler), der ligger under HR-udvalgets beskrivelse på Vagtplan For at sikre at der hele tiden er nok frivillige på aktiviteten udarbejdes en vagtplan. Typisk laves der vagtplan hver måned, men det kan være forskelligt fra projekt til projekt. I forbindelse med udarbejdelsen af en vagtplan kan det overvejes om der til hver vagt skal være en frivillig, der står standby i tilfælde af sygdom eller fravær. Det er en fordel, at den, der står for at udarbejde vagtplanen, giver de frivillige mulighed for at tilkendegive hvilke dage de kan og hvilke dage de ikke kan tage en vagt. Hvis man holder møde med frivilliggruppen hver måned, kan vagtplanen også laves i fællesskab der. I forbindelse med vagtplanen er det også en god ide at have en fremgangsmåde for, hvordan det skal foregå, hvis en frivillig har brug for at bytte en vagt. Dette kan blandt andet indebære hvem der skal orienteres om byttet. Telefonliste/internt forum For at alle kan komme i kontakt med alle, er det en god ide at lave telefonlister over alle frivillige på aktiviteten. Denne telefonliste kan evt. opdateres hver måned og sendes rundt sammen med vagtplanen - på den måde har alle altid de nyeste oplysninger omkring gruppens frivillige. Det kan også overvejes, om aktiviteten skal have et internt forum, hvor de frivillige kan dele informationer, billeder og diskutere projektrelevante emner. Dette kan blandt andet gøres via groupcare eller facebook. REKRUTTERE FRIVILLIGE Aktiviteten er afhængig af frivillige kræfter, og det er derfor vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på, om I er nok på aktiviteten. Når du oplever, at aktiviteten mangler frivillige, kan nedenstående hjælpe dig med rekruttering af nye. Informationsmøder Den første onsdag i hver måned afholdes der informationsmøde for nye, der kunne være interesseret i at blive frivillige i URK, samt for frivillige, der for nylig at begyndt som frivillig og gerne vil vide mere om URK. PR-udvalget sørger for at reklamere for disse informationsmøder, som Udviklingsrådet afholder. Du, eller en anden fra dit projekt, er velkommen til personligt at møde op og rekruttere til jeres projekt. Meddel gerne din kontaktperson i Udviklingsrådet, hvis I dukker op. Opslag Andre aktiviteter har også haft succes med at udforme opslag og dele rundt til diverse uddannelsesinstitutioner eller få fakulteterne til at sende det rundt på deres intranet. Opslag kan også sættes ind på portalen URK Århus har kodeord til denne side, og din kontaktperson i Udviklingsrådet kan hjælpe dig både med at skrive opslaget og med at sætte det ind side 09

10 på portalen. PR-udvalget kan hjælpe med at udforme opslag og andet reklame. Udviklingsrådet Udviklingsrådet får løbende henvendelser fra nye, der er interesserede i at blive frivillige, og fra gamle, der har lyst til at prøve et andet projekt. Sørg for, at din kontaktperson i Udviklingsrådet ved, hvis I mangler frivillige, så disse henvendelser kan sendes videre til jer, når I mangler. På vores hjemmeside er der en kontaktside, hvor de aktivitetsansvarlige står med kontaktoplysninger. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at dine kontaktoplysninger er korrekte på denne side, da interesserede kan ske at kontakte aktiviteterne direkte via disse oplysninger. INTRODUCERE NYE FRIVILLIGE TIL URK OG AKTIVITETEN URK er en stor organisation, og det kan godt virke overvældende for nye frivillige. Derfor er det vigtigt, at de hurtigt og på en god måde bliver introduceret til organisationen og til jeres aktivitet. Da aktiviteterne ofte får nye frivillige, er det en god ide at følge en bestemt fremgangsmåde, når I skal introducere nye frivillige. Dette sikrer, at de nye frivillige får alle de relevante informationer, samt at alle frivillige får de samme informationer og dermed har samme udgangspunkt, når de udfører deres URK arbejde. HR-udvalget og Udviklingsrådet har udarbejdet en velkomstmappe, der er tænkt til at hjælpe jer, når I skal introducere nye frivillige til URK og til jeres projekt. Velkomstmappen indeholder den generelle introduktion til URK og URK Århus, og det er så meningen, at I selv kan indsætte det aktivitetsspecifikke materiale bagerst i mappen. På denne måde sikrer vi, at alle frivillige i URK Århus, uanset hvilken aktivitet de er frivillig i, har en basisviden om Ungdommens Røde Kors. Det er en god ide at gennemgå mappen med de nye frivillige og ikke blot give dem mappen med hjem. Således kan I sikre jer, at materialet bliver gennemgået, og I kan besvare spørgsmål løbende. Velkomstmappen findes både elektronisk og i papirudgave, og fås gennem jeres kontaktperson i Udviklingsrådet. Nedenfor listes nogle af de vigtigste ting fra velkomstmappen: Hjemmesider De nye frivillige skal introduceres til Hjemmesiden indeholder informationer om landsdækkende aktiviteter, tiltag og nyheder, og den lokale (www.urk.dk/aarhus) indeholder informationer om aktiviteterne i Århus samt relevante kontaktinformationer. Samværspolitik Samværspolitikken er et sæt regler for, hvordan frivillige skal forholde sig til samværet med børn på aktiviteten. Samværspolitikken findes i pjeceform, og den skal du give til alle nye frivillige. Pjecen kan downloades som pdf dokument på under publikationer eller den kan hentes i papirformat i URKs lokaler. Børneattest Lovgivningen kræver, at den frivillige skal underskrive en fuldmagt, så URK kan indhente en børneattest, der bruges til at forhindre pædofiles adgang til børnene. Fuldmagten skal sendes til URKs sekretariat i København. Fuldmagten kan hentes i URKs lokaler eller downloades som dokument på under publikationer. Børneattesten udfyldes kun, hvis man skal være sammen med børn under 15 år, og ikke hvis aktivitetens brugere er unge over 15 år. Groupcare Alle frivillige i Århus Lokalgruppe skal være medlem af vores gruppe på groupcare. Via groupcare kan Udviklingsrådet sende nyheder, invitationer og andre relevante informationer til alle frivillige. Man skal inviteres af Udviklingsrådet til denne gruppe, og derfor er det vigtigt, at du som aktivitetsansvarlig sørger for at samle adresser sammen på jeres nye frivillige og sende dem til kontaktpersonen i Udviklingsrådet, så de nye frivillige kan blive tilmeldt gruppen på groupcare. side 10

11 Medlemskab Det er ikke et krav at frivillige er medlem af URK, men der er mange fordele ved det. Gennem medlemskontingenterne får URK penge til det vigtige arbejde med børn og unge. URK får også en væsentlig del ressourcer fra statstilskud og fra Dansk Ungdoms Fællesråd, som er afhængige af det betalende medlemsantal. Du kan få indbetalingskort og PBS-tilmeldinger til medlemskab af din kontaktperson i Udviklingsrådet, eller du kan melde dig ind via Det koster 100 kroner om året at være medlem af URK. FORVENTNINGSAFSTEMNING Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at der bliver snakket om forventninger med nye frivillige. Det gælder både forventninger, I har til den nye, men også forventninger den nye har til det at være frivillig i URK. Nye frivillige skal vide, at I forventer, at man møder som aftalt og opfører sig ordentlig og ansvarligt. Dette er vigtigt, da de sårbare børn og unge skal føle sig trygge ved de frivillige. Det er også vigtigt, for at frivilliggruppen kan stole på hinanden og fungere godt sammen. En god energi og sammenhold i frivilliggruppen vil også smitte af på samværet med de sårbare børn og unge og gøre oplevelsen bedre for dem. Et godt redskab til disse samtaler er URKs Frivilligpolitik, der er generelle bestemmelser om, hvordan vi som frivillige skal opføre os over for hinanden. Frivilligpolitikken kan hentes på under publikationer. For at nye frivillige får en god oplevelse ved at være frivillig, er det også vigtigt, at I løbende taler om, hvordan det går. Dette kan afhjælpe situationer, som at frivillige kører træt i aktiviteten eller ikke føler tilhørsforhold til aktiviteten. Når nye frivillige har haft et par vagter, er det en god ide at tale med dem om deres oplevelse og tanker og derved hjælper med til, at nye får mod til at fortsætte som frivillig. Det kan være en god idé at udarbejde et dokument, så man på skrift har dét, man er blevet enige om. Hvis dette bliver for meget for den aktivitetsansvarlige, kan man også overveje at lave en følordning, hvor en erfaren frivillig hjælper den nye i gang og holder kontakt de første par måneder. TILBUD TIL FRIVILLIGE For at skabe sammenhold og udvikling på aktiviteten er det en god ide at tilbyde de frivillige forskellige former for kompetencegivende tilbud samt muligheder for at mødes socialt uden for aktiviteten. Faglige tilbud Som frivillig er det muligt både at deltage i de kurser og temadage, URK selv står for, samtidig med at det er muligt at deltage i kurser udbudt af Dansk Røde Kors, Center for Frivilligt Socialt Arbejde samt Frivilligcenter Århus. Alle disse kurser er gratis. Har I et specifikt ønske om et kursus, kan I kontakte jeres styregruppe, jeres kontaktperson i Udviklingsrådet eller HR-udvalget i Århus, som vil vurdere om et kursus kan stables på benene med de midler, vi har. I er også meget velkommen til selv at søge penge til kompetencegivende tilbud til jeres frivillige. Sociale tilbud Som tidligere nævnt er det vigtigt med et godt sammenhold de frivillige imellem. Derfor er det en god ide at opfordre til, at de frivillige mødes uden for aktiviteten og der er mange muligheder: På nationalt plan afholdes der årligt to weekender, hvor frivillige fra URK fra hele landet mødes nemlig Forårsmødet og Landsmødet. Forårsmødet er en god blanding af faglighed og social samvær og giver god anledning til videndeling på tværs af byer og aktiviteter. På landsmødet, der ligger i oktober er der valg til Landsstyrelsen, der er URKs øverste myndighed, samtidig med at der også er masse af tid til hygge. På lokalt plan er der også flere muligheder for socialt samvær uden for aktiviteten. Der holdes julefrokost og sommerfest samtidig med at den første onsdag i hver måned, efter informationsmøderne, er URK Århus hygge på Café Gemmestedet. Her kan frivillige mødes på tværs af aktiviteter og udvalg. Herudover arrangerer HR-udvalget i Århus løbende forskellige sociale arrangementer. Der bliver reklameret for disse på den lokale nyhedsmail, på Facebook gruppen og på side 11

12 Vi opfordrer alle, men særligt jer, der er aktivitetsansvarlige, til at holde jer opdaterede om, hvad der sker af faglige og sociale ting, og formidle det videre til de andre frivillige på jeres aktiviteter. Det er også en god ide at lave sociale aktiviteter indbyrdes i aktiviteterje for at styrke sammenholdet og udvikle aktiviteten. NÅR EN FRIVILLIG IKKE DUKKER OP ELLER VIL STOPPE Når en frivillig starter i aktiviteten, er det er god idé at tage en snak med personen om mødeansvar og om, hvordan den frivillige skal give besked, hvis han/hun skulle blive forhindret. For at kunne stille krav til den frivillige er det vigtigt, at den frivillige er blevet gjort opmærksom på retningslinjerne fra starten. Hvis den frivillige alligevel ikke møder op til sine vagter, så tag en snak med ham/hende og gør opmærksom på retningslinjerne. Bliver situationen ikke bedre, er det i orden at beslutte, at samarbejdet må høre op. I URKs Frivilligpolitik er der opstillet retningslinjer for, hvordan man kan afskedige en frivillig, og du kan også hente hjælp og sparring hos din kontaktperson i Udviklingsrådet. Det kan også være, at man via en samtale bliver opmærksom på, at aktiviteten ikke stemmer overens med den frivilliges forventninger. Det kan her være en god ide at finde ud af, om den frivillige ønsker en anden rolle i aktiviteten, eller om en anden aktivitet ville være mere passende for den frivillige. Hvis en frivillig ønsker at stoppe på aktiviteten, er det også en god ide at tage en snak med personen. Hvis den frivillige ønsker at stoppe, fordi han/hun havde forventet noget andet af aktiviteten, kan du måske henvise den frivillige til en anden aktivitet. Der er mange muligheder inden for URK både i Århus og nationalt. ØKONOMI Aktiviteterne i URK Århus finansieres primært af de 18 midler, som årligt tildeles af Århus Kommune. Derudover er I meget velkomne til selv at tjene eller søge penge, som kan bruges til aktiviteter i jeres projekt. Udarbejdelse af budget Alle aktiviteter skal hvert år udarbejde et budget for det kommende år. Det vil sige, at alle projekter skal skrive ned, hvor mange penge de regner med at bruge det kommende år og til hvad. Budgettet skal udarbejdes i december måned, så det ligger klart d. 1. januar. Budgettet fra det foregående år bruges som udgangspunkt for at lave budgettet. Det er desuden er fordel, hvis budgettet er så konkret som muligt i forhold til, hvad pengene skal bruges til (møder, aktiviteter, kurser osv.). Hvad må der bruges penge til? I store træk dækkes alle omkostninger forbundet med projektets drift. Aktiviteter, porto, møder osv. Hvis der bliver holdt møder på over tre timer, må man bruge 50 kr. på mad og drikke, pr. person. Er der tale om en hel dag (8 timer) må der anvendes 150 kr. til forplejning. Der må ikke anvendes penge på køb af alkohol. Regnskab (bilag m.m.) Aktivitetens økonomiansvarlige skal sørge for at indsamle de bilag og sørge for at projekt, navn, konto & registreringsnummer samt hvad det pågældende beløb er blevet brugt på, står på det pågældende bilag. Derudover holder aktivitetens økonomiansvarlige øje med, om projektet holder sig inden for budgettet. Skrider budgettet alvorligt, skal det meddeles til URK Århus økonomiansvarlige. Er man som økonomiansvarlige i tvivl i forhold til økonomi, så tøv ikke med at kontakte den økonomiansvarlige i URK Århus. Den økonomiansvarlige informerer løbende om projekternes økonomi og udarbejder årligt et årsregnskab, som præsenteres til årsmødet. Kontaktinformationerne på URK Århus økonomiansvarlige kan findes på du kan også altid kontakte din kontaktperson i Udviklingsrådet, hvis du er i tvivl om noget. side 12

13 BRUGERE TIL AKTIVITETEN Flere aktiviteter oplever, især efter ferier, at antallet af brugere falder. Her er nogle forslag, som kan hjælpe jer med at vende en sådan udvikling: - Opsøg en kontaktperson i boligforeningen eller på den lokale skole. Prøv at finde en, der har en stor kontaktflade blandt børnene og deres forældre. Det kan hjælpe jer med at få spredt budskabet om jeres eksistens. - Spørg, om I må komme ud på den lokale skole og fortælle om jeres projekt til børnene/til et forældremøde/til et læremøde/til en morgensamling. - Opfordr børnene til at tage venner med. - Tag problemet op på et udviklingsrådsmøde. Der er sikkert andre projektansvarlige, der har haft samme problem og som har nogle gode løsningsforslag. - Overvej, om I mangler brugere, fordi målgruppen er for snæver. Måske kunne aktiviteten være til glæde for børn i en udvidet målgruppe? Hvis I på aktiviteten mangler hjælp til at skaffe flere brugere, kan I kontakte PR-gruppen for at få hjælp til at udarbejde materiale eller jeres kontaktperson i Udviklingsrådet for at få opbakning og sparring. FORSLAG TIL AKTIVITETER Der er rig mulighed for at lave aktiviteter med børnene, som går ud over det, I plejer at lave. Hvis I har brug for inspiration til aktiviteter, så se idékataloget nedenfor. Ud af huset Svømmehal Teatertur Den gamle by Museum (Fx. Steno Museet, Moesgård Museum, Aros) Kanotur Idrætsaktiviteter (eksempelvis i DGI-huset) Skovtur Tivoli Friheden Sommerland (Fårups, Djurs) Biografen Bondegårdsbesøg Koncerter (Åh abe, MGP) Cirkus Skøjtebane Klatrevæg (i DGI-hallen eller nær IDA s udendørs klatrevæg nær skøjtehallen). Rundbold/fodbold turnering Besøg på uddannelsesinstitutioner/arbejdspladser I egne lokaler Madtema (arabisk, kinesisk, mexicansk) Ansigtsmaling Smykkeværksted Spil Bage Frugtformidlerne - se Gymnastik/dans Dansekonkurrence Få en danseinstruktør ud (mavedans/hiphop ) Lav tegneserier/tegneværksted Teambuilding Filmaften Lav teater Lav cirkus HVIS EN BRUGER HAR PROBLEMER Det er vigtigt, at du som aktivitetsansvarlig og frivillig er klar over, at det ikke er forventet, at du kan håndtere svære personlige problemer og kriser hos børnene. Der er situationer, hvor det er vigtigt, at du ikke udsætter dig selv og andre frivillige for situationer, som I ikke kan håndtere. Sidder du med en situation, som du føler, overstiger hvad I kan magte, vil vi opfordre til at søge hjælp ved at: side 13

14 - Benytte samværspolitikken - Tage en snak med en af de andre frivillige fra aktiviteten, om hun/han er enig i din vurdering af barnets situation. Derudover kan det være rart at snakke med de andre frivillige, da I kan støtte hinanden i svære situationer. - Snakke med din styregruppe eller din kontaktperson i Udviklingsrådet. Han/hun vil helt sikkert hjælpe dig eller kontakte andre i organisationen, der kan hjælpe - Tage problemet op til et udviklingsrådsmøde. Det kan være en af de andre aktivitetsledere sidder med erfaringer, der kan hjælpe dig. NÅR AKTIVITETEN SKAL HAVE NY AKTI- VITETSANSVARLIG Du har som aktivitetsansvarlig oparbejdet en del viden og erfaring, som det er vigtigt, du får videregivet til din efterfølger, således denne ikke skal starte fra bar bund. Før du stopper som aktivitetsansvarlig, er det derfor vigtigt, at du: - Videregiver alle informationer såsom nøglepersoner og adresser uden for URK (fx skole-kontakter, boligforeningens medarbejder, integrationsmedarbejder), oversigt og telefonliste over de frivillige på aktiviteten, traditioner for udarbejdelse af vagtplan samt kontaktpersonen i Udviklingsrådets kontaktinformationer. - Det er en god ide at lave en overgangsperiode, hvor du stadig er på aktiviteten, så du kan hjælpe den nye aktivitetsansvarlige i gang. - Overdrag denne håndbog, og nedskriv eventuelt vigtige erfaringer på de sidste sider. - Tag sammen med den nye aktivitetsansvarlige til et stort udviklingsrådsmøde. - Det er en god ide at tage et møde med kontaktpersonen fra Udviklingsrådet, så I kan snakke overleveringen igennem. Det er et fælles ansvar på aktiviteten, at der bliver fundet en ny aktivitetsansvarlig. Det er derfor vigtigt, at du melder ud i god tid, hvis du ønsker at stoppe som aktivitetsleder. På denne måde har I god tid til at finde en ny aktivitetsansvarlig. Hvis det alligevel ikke skulle lykkedes at finde en ny aktivitetsansvarlig internt, så kontakt Udviklingsrådet eller din styregruppe, og bed om hjælp. VIDENDELING PÅ TVÆRS AF AKTIVITE- TERNE Det er vigtigt, at vi deler den viden, vi får via vores aktiviter og andre arrangementer. På den måde kan vi alle blive klogere og måske spare tid og ressourcer. Der er flere muligheder for at dele viden og erfaringer med de andre i organisationen: - URK Århus hjemmeside - Inviter endelig resten af URK Århus, hvis I har fået stablet et spændende arrangement på benene. Dette kan I blandt andet gøre ved at sende en mail/invitation til jeres kontaktperson i Udviklingsrådet, som vil sørger for at sende nyhedsmails ud. - Brug udviklingsrådsmøderne til at dele erfaringer med de andre frivillige. Ved at samarbejde og dele vores viden bliver vi klogere. - Brug URK Århus facebookgruppe til at informere andre om, hvad der sker i jeres aktivitet og til at få information fra de andre, hvis I har nogle spørgsmål eller søger gode råd. LÅN LOKALER Når frivilliggruppen skal holde møde eller bruge plads til en aktivitet såsom kursus, foredrag eller andet, kan I låne lokaler gratis. På kan I booke lokalerne på vores egen adresse. Der er også mulighed for at låne lokaler gratis hos Frivilligcenter Århus. Jeres kontaktperson i Udviklingsrådet kan hjælpe jer med lokalebooking. side 14

15 RELEVANTE KONTAKTINFORMATIONER OG HJEMMESIDER Aktivitetsansvarlige i URK Århus se Ungdommens Røde Kors Århus Ungdommens Røde Kors Sekretariat Dansk Røde Kors Århus Udviklingsrådet i Århus se Skt. Johannes Allé 2 H. C. Ørstedsvej 47, 4. sal Skt. Johannes Allé 2 Medarbejdere på sekretariatet se Århus N 1879 Frederiksberg 8000 Århus C side 15

16 EGNE NOTER side 16

17 EGNE NOTER side 17

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

FRIVILLIGPRISEN 2010

FRIVILLIGPRISEN 2010 FRIVILLIGPRISEN 2010 Mette Lybye, Internationalt udvalg Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde i år, både som næstformand i IU, hvor hun har stået i spidsen for den nye internationale strategi, samt som

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Temamøde om frivillighed

Temamøde om frivillighed Temamøde om frivillighed Katrine Marie Dahl Pedersen Poul Erik Tulstrup Kronprinsparrets Sociale Pris Viborg Internationale Forenings»årets frivillighedspris«. Røde Kors har 150 års jubilæum i 2014 Det

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

rederiksberg eater Regler og retningslinier for alle på

rederiksberg eater Regler og retningslinier for alle på Regler og retningslinier for alle på rederiksberg eater Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.dk Indhold Forord 3 Adresselister Børneattester Forestillinger

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors.

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors. snlsdf@gmail.com From:snlsdf@gmail.com To:Hanne Bylov Subject:Ansøgning om støtte Hej Hanne. Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under.

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune. Røde Kors Midtfyn

Samarbejdsaftale. Mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune. Røde Kors Midtfyn 1 Samarbejdsaftale Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Røde Kors Midtfyn 2 Indholdsfortegnelse : 1. Data vedrørende Faaborg-Midtfyn kommune 2. Data vedrørende Røde Kors Midtfyn 3. Røde Kors Midtfyns aktiviteter

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere