GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD"

Transkript

1 GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR)

2

3 GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR)

4

5 Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke opgaver har I? Starte nye aktiviteter Frivilligpleje Rekruttere frivillige Synlighed i lokalområdet Kend jeres organisation Hvordan afholder I årsmødet? 29 Hvor kommer pengene fra? 31 Uddannelse, kursus og fællesmøder, som I skal kende til 35 Hvilke formalia skal I kende? 39 Hvem kan hjælpe jer? 43 5

6

7 Indledning Ungdommens Røde Kors vil et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor gør vi hver dag en forskel gennem konkrete aktiviteter for udsatte børn og unge og arbejder gennem vores fortalerarbejde for at fremme, at endnu flere deler vores drøm og arbejder i samme retning som os. Vores aktiviteter bliver gennemført lokalt i byer rundt omkring i landet. For at sikre, at aktiviteterne bliver udbredt, og at de får den støtte, de skal have, har Ungdommens Røde Kors det, vi kalder lokale udviklingsråd eller i daglig tale LURer. Udviklingsrådene har som fornemmeste opgave at afdække behovet for nye aktiviteter for udsatte børn og unge i lokalområdet, og starte nye aktiviteter op alt efter, hvad behovet er. Når aktiviteterne kører, skal udviklingsrådet også støtte op omkring dem med praktisk hjælp. Alt dette er I nemlig allerbedst til, fordi I kender jeres lokalområde og ved, hvor behovene er, eller hvem man skal spørge for at finde ud af det. Og så er I lige i nærheden, når aktiviteterne har brug for at rekruttere flere frivillige på det lokale gymnasium eller brugere i et boligområde. Denne guide skal støtte arbejdet i nye lokale udviklingsråd og hjælpe med at give overblik over, hvilke opgaver I har, og hvor I kan få støtte til jeres arbejde andre steder i organisationen. God læselyst og arbejdslyst! 7

8

9 Hvad er Ungdommens Røde Kors? 9

10 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Ungdommen Røde Kors er en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark og den internationale Røde Kors-bevægelse. Organisationen blev grundlagt inden for Dansk Røde Kors i 1923 og fik i 1988 status som en selvstændig organisation under Røde Kors. Men vi har stadig et tæt partnerskab, samarbejder med Røde Kors i Danmark og følger de samme principper. Derfor er det også vigtigt, at I kender den lokale Røde Korsafdeling i jeres by. I kan for eksempel invitere dem på besøg på jeres aktiviteter eller med til et møde i LURen. I dag er vi Danmarks største humanitære ungdomsorganisation med flere tusinde frivillige fordelt i hele landet. I Ungdommens Røde Kors er det nemlig altid frivillige, som møder de udsatte børn og unge. Det er det, fordi det frivillige sociale arbejde kan styrke og udvikle mennesker, og vores arbejde og aktiviteter finder sted i lighed, respekt og øjenhøjde mellem frivillige og brugere. Kernen i Ungdommens Røde Kors er et voksende antal konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i hele landet. I hvert geografisk område er der et lokalt udviklingsråd, som skal støtte frivillige og aktiviteter lokalt og etablere nye aktiviteter efter behov. For hver aktivitetstype (for eksempel lektiecaféerne eller klubberne) er der en styregruppe, der fungerer som en slags bestyrelse for aktivitetsområdet. Landsmødet er den øverste myndighed i Ungdommens Røde Kors. På landsmødet vedtages de overordnede visioner og strategier for organisationen. Landsmødet vælger desuden en landsstyrelse, der leder organisationen i løbet af året. Hvert af disse frivillige niveauer er understøttet af organisationens sekretariat i forhold til blandt andet organisering, rekruttering, økonomistyring, fundraising, kommunikation, kvalitetssikring og kompetenceudvikling. Sekretariatet bidrager også aktivt til udvikling af organisationen. På hjemmesiden kan I læse mere om, hvordan vi er organiseret ved at kigge under overskriften Hvem er vi? nederst på hjemmesiden. 10

11 Hvad er et lokalt udviklingsråd? Det lokale udviklingsråd eller LURen er grupper af unge frivillige, som har ansvar for aktiviteterne i et givent geografisk område. Formålet med LURen er at etablere og støtte aktiviteterne til gavn for udsatte børn og unge i udviklingsrådets område. Konkret har LURen ansvar for at: Starte nye aktiviteter (det vil sige kortlægge udsatte børn og unges behov i lokalområdet og oprette aktivitetsgrupper i lokalområdet efter behov og efter godkendelse fra de relevante styregrupper). Lave frivilligpleje (for eksempel sociale arrangementer for frivillige i lokalområdet). Hjælpe aktiviteterne med at rekruttere frivillige til de lokale aktiviteter. Skabe opmærksomhed omkring Ungdommens Røde Kors i lokalområdet. Skabe frugtbare og bæredygtige relationer til lokale samarbejdspartnere med fokus på brugernes behov. Efterleve Ungdommens Røde Kors frivilligpolitik, vedtægter og standardvedtægter for lokale udviklingsråd. I kan læse mere om de enkelte opgaver i afsnittet Hvilke opgaver har I?. Det er også en god idé at læse vores organisationsbeskrivelse, som ligger på hjemmesiden. Her kan I se, hvilken relation I som LUR har til de andre former for frivilliggrupper (aktiviteterne, styregrupperne og landsstyrelsen). I kan finde organisationsbeskrivelsen under overskriften Hvem er vi? nederst på hjemmesiden. 11

12

13 Hvordan kommer I godt i gang? 13

14 Hvordan kommer I godt i gang? Medlemmerne af det lokale udviklingsråd vælges af på det lokale årsmøde, som afholdes i januar, februar eller marts måned. Alle medlemmer af Ungdommens Røde Kors, der er registreret i det geografiske område, kan stemme og stille op til tillidsposter på årsmødet. På årsmødet vælges en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig og to eller flere almindelige medlemmer. Der skal være valgt en formand, en næstformand og en økonomiansvarlig før udviklingsrådet er intakt. Derudover skal der vælges en revisor, der er en uvildig person, som kan underskrive årsregnskabet i forbindelse med det næste årsmøde. Når udviklingsrådet er blevet sammensat, begynder det egentlige arbejde. Nedenfor kan I læse nogle gode råd til, hvordan I kan organisere jer og komme godt i gang. På det første møde, er det en god idé at have følgende punkter på dagsordenen: Forventningsafstemning På det første møde er det en god idé at lave forventningsafstemning og fastsætte nogle grundregler for samarbejdet i LURen. Det kan for eksempel være: Jeres forventninger: Hvad vil I hver især gerne opnå med at være i udviklingsrådet (for eksempel at udvikle jeres lokalområde så flere udsatte børn for glæde af Ungdommens Røde Kors aktiviteter, at få erfaring med organisatorisk arbejde, at bruge jeres evner til kommunikation og blive bedre til det osv.) Hvad har I hver især af erfaringer og kompetencer, som I vil kunne bruge i udviklingsrådet (har I for eksempel erfaringer fra andre organisationer, er I gode til at skrive artikler eller lignende?) Hvor tit skal I mødes? Hvor længe har I planer om at være frivillig i udviklingsrådet? Er der perioder, hvor I allerede ved, at I ikke kan lægge så mange kræfter i arbejdet på grund af eksaminer og lignende? 14

15 Hvordan kommer I godt i gang? Jeres grundregler: Hvornår skal I melde afbud, hvis I ikke kan komme til et møde i udviklingsrådet? Hvor hurtigt skal I svare på en mail? Hvad gør I, hvis et medlem ikke kan overskue sine opgaver? Kommunikerer I via mail, Facebook eller andet? Ansvarsfordeling Et udviklingsråd består af en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig og et par almindelige medlemmer. Formanden Formanden for det lokale udviklingsråd er overordnet ansvarlig for møder og aktiviteter i udviklingsrådet. Formanden repræsenterer det lokale udviklingsråd i dialog med lokale partnere. I den forbindelse er det vigtigt, at formanden har kontakt til den lokale afdeling af Røde Kors. Samtidig er formanden også kontaktperson for Ungdommens Røde Kors sekretariat. Det er obligatorisk for formanden at gennemføre Ungdommens Røde Kors grundkursus i ledelse. Dette grundkursus bliver udbudt 3-4 gange årligt på skift i regionerne. For mere information hold øje med det online kursuskatalog URK Academy på hjemmesiden Næstformanden Næstformanden er stedfortræder for formanden, hvis han/hun er væk på ferie eller lignende. Den økonomiansvarlige Den økonomiansvarlige underskriver årsregnskabet (som udarbejdes af sekretariatet). Udviklingsrådet bestemmer selv, om alle kvitteringer for forbrug skal gå igennem den økonomiansvarlige eller om de frivillige bare sender dem direkte til sekretariatet, som refunderer pengene til den frivillige. Den økonomiansvarlige skal orientere sig i Ungdommens Røde Kors procedurer omkring refusion, så han eller hun kan rådgive de frivillige ved tvivlsspørgsmål (i værktøjskassen på hjemmesiden kan I finde 15

16 Hvordan kommer I godt i gang? økonomimanualen med svar på de fleste spørgsmål se også på bagsiden af refusionssedlen). Ud over disse opgaver vil der være en masse andre ting, som I skal beslutte, hvem der er ansvarlige for. Det vil selvfølgelig være forskelligt fra LUR til LUR, hvilke opgaver der er, men ofte vil disse roller skulle besættes: Kontaktperson til de enkelte aktiviteter i LURens område Kontaktpersonen holder sig orienteret om, hvordan det går på aktiviteten og fortæller på hvert møde i udviklingsrådet, om aktiviteten har brug for hjælp eller om alt kører, som det skal. Det kan for eksempel være at aktiviteten har brug for hjælp til rekruttering af flere frivillige eller til at skaffe brugere eller finde et nyt lokale. Husk, at orientere jeres LURkonsulent, hvis I overvejer at lukke en aktivitet. Kontaktperson for nye frivillige. Ungdommens Røde Kors får mange henvendelser fra unge, der gerne vil være frivillige. Hvis I ikke vælger en kontaktperson for nye frivillige, vil vi sende dem videre til formanden. Men det kan lige så godt være andre medlemmer af LURen, som har den opgave. Når I får en henvendelse, skal I altid svare og orientere om, hvilke muligheder der er for at være frivillig på eksisterende eller kommende aktiviteter. Husk, at jo hurtigere I svarer, jo mindre er risikoen for at vedkommende mister interessen. En dagsordensansvarlig, Den dagsordensansvarlige indsamler punkter til hvert møde i LURen og sørger for at dagsordenen bliver sendt ud, at der bliver booket et lokale, at der bliver købt snacks til mødet osv. Det vil typisk være formanden, der har den opgaver, men det kan også være andre. Kommunikationsansvarlig Det er en god idé at oprette en facebookgruppe for de frivillige i jeres lokalområde. Hvis I gør det, skal der være en kommunikationsansvarlig, som besvarer eventuelle spørgsmål, poster nyheder på siden for eksempel om hvad der sker i LURen, hvilke tilbud der er i resten af organisationen, hvad 16

17 Hvordan kommer I godt i gang? der skete på sidste møde i udviklingsrådet osv. Husk, at I ikke må poste fortrolige oplysninger om brugere på aktiviteterne. Andre ansvarsområder Og endelig er der jo de ansvarsopgaver, som følger med de opgaver i handlingsplanen, som I har valgt at arbejde med. Det er vigtigt, at ingen er alene om deres opgaver i LURen. Det er altid LURens fælles ansvar at løfte de opgaver, som udviklingsrådet har. Hvis en frivillig bliver forhindret i at løfte sine opgaver, er det derfor vigtigt at orientere udviklingsrådet om det, så opgaverne kan blive fordelt mellem de andre medlemmer. En opgavefordeling kan se sådan ud: Formand, Signe Næstformand, Mette Økonomiansvarlig, Peter Almindeligt medlem, Niels Almindeligt medlem, Lars Ekstern kontaktperson Stedfortræder for formand Økonomiansvarlig Kontaktperson for lektiecaféen Kontaktperson for klubben Dagsordensansvarlig og indkalder til LURmøder Kontaktperson for nye frivillige på hjemmesiden Ansvarlig for opstart af ny aktivitet jævnfør handlingsplan Ansvarlig for afholdelse af socialt arrangement jævnfør handlingsplanen Medansvarlig for opstart af ny aktivitet jævnfør handlingsplan Kommunikations -ansvarlig Medansvarlig for afholdelse af socialt arrangement jævnfør handlingsplanen 17

18 Hvordan kommer I godt i gang? Årshjul Det er en god idé at planlægge resten af årets møder med det samme, så I har et overblik over, hvordan året kommer til at forløbe og så de frivillige kan reservere tiden i deres kalendere. Her kan I notere, hvornår I har møder, hvornår I holder sommerferie, deadlines fra handlingsplanen (se nedenfor) og andre vigtige datoer i Ungdommens Røde Kors som for eksempel for landsmødet eller andre kurser. En plan kan se sådan ud: Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Opgave 15. januar: Første møde i udviklingsrådet efter årsmødet 15. februar: Møde i udviklingsrådet 15. marts: Møde i udviklingsrådet 10. april: Deltage i LURkursus 15. april: Møde i udviklingsrådet 20. april: Deltage på Røde Kors lokalafdelings årsmøde 15. maj: Møde i udviklingsrådet Sommerferie Sommerferie 15. august: Møde i udviklingsrådet 20. august: Rekruttere nye frivillige på gymnasiet, hvis aktiviteterne mangler 15.september: Møde i udviklingsrådet 20. september: Første dag i den nye aktivitet 7. og 8. oktober: Deltage i landsmødet 15.oktober: Møde i udviklingsrådet 20. oktober: Socialt arrangement med spændende foredrag for frivillige 15. november: Møde i udviklingsrådet 15. december: Møde i udviklingsrådet med planlægning af årsmøde inkl. forslag til handlingsplan for det næste år og afklaring af, hvem der stiller op til næste årsmøde (eventuelt planlægning af hvordan der annonceres efter nye frivillige til LUR en, hvis der kommer til at mangle medlemmer) 18

19 Hvordan kommer I godt i gang? Handlingsplan På det første møde i udviklingsrådet skal I beslutte hvilke opgaver, I gerne vil arbejde med resten af året, hvornår I vil arbejde med dem, og hvem der er ansvarlige. Husk at være realistiske, når I planlægger årets opgaver. Når I planlægger årets opgaver, kan I bruge et skema som dette til at skabe overblikket: Opgave 1 At starte en ny aktivitet Ansvarlig Peter Suppleant Mette Hvad er succeskriteriet? At aktiviteten er startet og har minimum syv brugere Plan Delmål Deadline Ansvarlig Hvilke delmål er der på vejen til det endelige mål, hvornår skal de være nået, og hvem er ansvarlig? Boligselskabet kontaktet omkring behovet for en lektiecafe eller klub Styregruppen for lektiecafeer/ klubber kontaktet vedrørende ideen om at starte en lektiecafe/klub Aftale indgået med boligselskab og samarbejdsaftale underskrevet Aktivitetsansvarlig rekrutteret Frivillige rekrutteret og informationsmøde afholdt Annoncering i boligområdet vedr. aktiviteten Opstartsfest for forældre og børn afholdt Peter Peter Peter Mette Mette Peter Peter 19

20 Hvordan kommer I godt i gang? Det er en god idé at have et fast punkt på hvert møde, hvor I følger op på, hvordan det går med de enkelte opgaver, så I kan hjælpe hinanden, hvis nogen er kørt fast. Husk, at alle i LURen har et fælles ansvar for, at udviklingsrådets opgaver bliver løst. 20

21 Hvilke opgaver har I? 21

22 Hvilke opgaver har I? Som nævnt skal udviklingsrådet være med til at starte nye aktiviteter, lave frivilligpleje, rekruttere frivillige, rekruttere brugere, skabe opmærksomhed omkring Ungdommens Røde Kors, skabe relationer til samarbejdspartnere og efterleve Ungdommens Røde Kors politikker. Bortset fra det sidste punkt, så skal I ikke nødvendigvis gøre det hele på en gang, men kan vælge de ting ud, som er mest relevante for jeres lokalområde lige nu. STARTE NYE AKTIVITETER En væsentlig opgave er at kortlægge udsatte børn og unges behov i lokalområdet og oprette aktivitetsgrupper i lokalområdet efter behov og efter godkendelse fra de relevante styregrupper. Her er et par gode råd til, hvordan I griber det an. Behovsanalyse og opstart af nye aktiviteter I det lokale udviklingsråd er det jeres styrke, at I kender lokalområdet så godt. Det er vigtigt at danne sig et overblik over, hvilke behov børn og unge i jeres lokalområde har. I den forbindelse er det også nødvendigt at finde frem til hvilke behov, der allerede er dækket af andre organisationer. Det kan være en hjælp at printe et kort over lokalområdet, hvor I kan markere de områder, der er behov og de områder, hvor behovene allerede bliver dækket. Kortlæg behov Når I skal undersøge behovene, kan I kontakte en række personer, der kender til børn og unges behov i området. Det kan være kommunen, integrationsmedarbejdere, skoler, boligsociale medarbejdere, den lokale Røde Kors-afdeling eller brugerinstitutioner i området som fængsler, børnehjem, asylcentre og kvindekrisecentre. Allerede dækkede behov Når I har fundet frem til, hvilke behov, der er, er det vigtigt også at se på, hvad der allerede bliver gjort. Det vil for eksempel være overflødigt at opstarte en lektiecafé klods op af en eksisterende lektiecafe. Brug nettet til at finde ud af hvad andre aktører laver for børn og unge i lokalområdet. Relevante organisationer er i denne sammenhæng for eksempel Red 22

23 Hvilke opgaver har I? Barnet, Dansk Flygtninge Hjælp og Røde Kors lokalafdeling i området. Frivilligcentrenes hjemmesider har tit en oversigt over hvilke aktiviteter, der er i området. Undersøg også om skoler og biblioteker driver lektiecaféer. Opstarten Efter at I har undersøgt hvilke behov, der er i området, og hvor der allerede er aktiviteter, har I nu et overblik over, hvor det kunne være oplagt at starte en ny aktivitet. Når I har besluttet, hvilken aktivitet I vil opstarte, skal I kontakte styregruppen for aktiviteten. Styregrupperne vil kunne hjælpe i opstarten og have kontakt med aktiviteten, når den er oppe og køre. Mange af styregrupperne har også retningslinjer for, hvordan man skal starte aktiviteten. Dem skal I selvfølgelig også kende og følge. Husk også at orientere jeres LUR-konsulent, hvis I starter en ny aktivitet. Når I opstarter en ny aktivitet, skal I overveje følgende: Hvor kan I være? (I kan få hjælp til at afdække behovet fra en skole, bibliotek eller gennem en bolig social medarbejder, som er ansat i en af de almene boligafdelinger i byen) Hvordan får I fortalt børnene, at aktiviteten eksisterer? (I skal altid indgå et samarbejde med en lokal samarbejdspartner omkring rekrutteringen af brugere. Det kan f.eks. være den boligsociale medarbejder, som forpligter sig på at hjælpe med at skaffe brugerne) Hvem skal være aktivitetsansvarlig for den nye aktivitet? Det er altid en god idé at starte med at rekruttere en aktivitetsansvarlig, som kan være med fra starten og i forbindelse med rekrutteringen af de resterende frivillige. Har I allerede nogle frivillige? (se afsnittet om rekruttering) Skal der indkøbes materialer til aktiviteten? (for eksempel blyanter, tegnepapir, saft og frugt) I værktøjskassen på hjemmesiden kan I finde Ungdommens Røde Kors manual til opstart af nye aktiviteter med generelle råd til, hvordan man opstarter en aktivitet. Husk, at alle frivillige, der har direkte kontakt med/færdes fast blandt børn 23

24 Hvilke opgaver har I? og unge under 15 år skal aflevere en børneattest. I finder dem i værktøjskassen på hjemmesiden, og når de frivillige har udfyldt dem, skal I bare sende dem til sekretariatet. Hvis I sidenhen overvejer at lukke en aktivitet i jeres område, skal I altid orientere jeres LUR-konsulent, inden I gør det. Måske har han eller hun gode idéer til, hvordan aktiviteten kan reddes. Og hvis aktiviteten lukker ned skal sekretariatet og styregruppen for aktiviteten også vide det, så vi kan holde styr på, hvor mange aktiviteter vi har, og hvor de er. FRIVILLIGPLEJE Som frivillige i udviklingsrådet kan I være med til at skabe fællesskab i frivilliggruppen på tværs af aktiviteterne og gøre det spændende og attraktivt at være frivillig i jeres aktiviteter. Det kan I gøre gennem spændende arrangementer. Sociale arrangementer Det er meget vigtigt med et godt sammenhold de frivillige imellem. Det er nemlig med til at styrke projektet og ikke mindst gøre dét at være frivillig meget sjovere. Derfor er det en rigtig god idé at mødes udenfor projektet både på tværs af aktiviteterne i lokalområdet og indbyrdes på aktiviteterne for at styrke sammenholdet og udvikle aktiviteten. Forslag til hvad man kan lave af sociale aktiviteter: I kan have en fast dag om måneden, hvor I mødes på en lokal café. I kan arrangere julefrokost og sommerfest for alle de frivillige. I kan arrangere en fælles biograf- eller teaterture. I kan spise sammen før eller efter et møde eller en aktivitetsdag. I kan invitere en oplægsholder, lokale samarbejdspartnere eller lignende, som holder en spændende og relevant foredrag til et fyraftensmøde. Videreuddannelse Bagerst i denne guide kan I se en liste over nogle af de faste kurser og fællesarrangementer i Ungdommens Røde Kors, som de frivillige har 24

25 Hvilke opgaver har I? mulighed for at deltage i. Der kan I også læse mere om URK Academy, som er det sted på hjemmesiden, hvor en interne og eksterne kurser for frivillige bliver annonceret. REKRUTTERE FRIVILLIGE Aktiviteterne er afhængige af frivillige kræfter. Det er derfor vigtigt, at I hele tiden er opmærksomme på, om der er nok frivillige til jeres aktiviteter, og hjælper aktiviteterne med at rekruttere, hvis der er behov for det. I kan rekruttere frivillige via: Gymnasier hvor I kan deltage på en fællessamling og fortælle om aktiviteterne Seminarium og universitet hvor I skal slå opslag op eller sende en mail til studievejlederen Frivilligjob.dk hvor I kan bede jeres LUR-konsulent om at lægge et opslag op på nettet Lokale frivilligcentre, som er et lokalt forum for frivilligt arbejde. De fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde. Hold informationsmøder hvor I inviterer interesserede til at høre mere om lokalafdelingen og jeres aktiviteter. Her kan I fortælle om målgruppen for aktiviteterne, hvordan det er at være frivillig i Ungdommens Røde Kors, samt hvad I har af forventninger til nye frivillige. På Facebook, Twitter osv. Hvis I har brug for plakater i forbindelse med hvervning eller møder, kan I bruge trykmaskinen på hjemmesiden. Se i værktøjskassen under overskriften Hjælp til kommunikation, hvor I finder manualen til, hvordan I kan bruge Ungdommens Røde Kors trykmaskine. I kan enten printe dem selv eller sende filen til sekretariatet. I vores kommunikationsmanual kan I få gode råd til, hvordan I rekrutterer frivillige og brugere i jeres lokalområde. Kommunikationsmanualen indeholder retningslinjer for brugen af vores logo, skrifttyper, 25

26 Hvilke opgaver har I? standardtekster og grafik. Find kommunikationsmanualen på kommunikation. Sekretariatet modtager løbende henvendelser fra unge, som gerne vil være frivillige rundt omkring i landet. Disse henvendelser bliver sendt videre til formanden i LURen (med mindre I har valgt en kontaktperson for nye frivillige). Hvis der ikke er behov for flere frivillige på aktiviteterne, kan I eventuelt lave en venteliste med frivillige, som I må kontakte, hvis der opstår et behov senere. Husk altid at svare de frivillige, som henvender sig til jer. Introduktionsarrangementer med førstehjælp Alle udviklingsråd skal afholde et årligt arrangement, hvor interesserede introduceres til Ungdommens Røde Kors og vores aktiviteter. Der ud over skal kurset også indeholde et førstehjælpskursus. I finder linket til URK Academy under overskriften Hvem er vi? nederst på hjemmesiden. SYNLIGHED I LOKALOMRÅDET Vi laver rigtig mange vigtige og gode aktiviteter for udsatte børn og unge i Ungdommens Røde Kors, og det skal vi fortælle vores omgivelser. Både for at gøre opmærksom på alle vores forskellige aktiviteter og tilbud til lokale børn og unge og for at tiltrække flere frivillige kræfter til vores arbejde. Forskellige måder at synliggøre sig på: Sende pressemeddelelser til lokale aviser Få artikler i studiemagasiner Lave happenings i bybilledet Deltage i lokale festivaler og kulturdage ved for eksempel at opstille en bod Deltage i messer og andre arrangementer som for eksempel studiestartsmesser Derudover kan det være relevant at have kontakt til lokalpressen. I kan eksempelvis invitere lokalavisen til åbning af en aktivitet. Her anbefales det, at I læser Ungdommens Røde Kors Kommunikationsmanual, som I kan 26

27 Hvilke opgaver har I? finde i værktøjskassen på Ungdommens Røde Kors hjemmeside under Hjælp til kommunikation. I kan eventuelt sparre med fortalerkonsulenten på sekretariatet, hvis I vil I kontakt med pressen. Kontaktoplysningerne findes på hjemmesiden. Eksterne netværk Det er vigtigt, at I har kontakt og dialog med forskellige aktører i lokalområdet. I kan samarbejde med aktører i lokalområdet om for eksempel udlån af lokaler og rekruttering af frivillige og brugere. I kan med fordel benytte jer af aktørernes kendskab til lokalområdet for eksempel når I skal starte nye aktiviteter op. Målet med at skabe eksterne netværk er at samle viden om nye tiltag i området, blive medtænkt i nye satsninger, skabe nye muligheder for børnene (den lokale købmand kan donere frugt, en gratis tur i svømmehallen eller biografen), finde nye samarbejdspartnere og skaffe brugere og frivillige (udbrede kendskabet om Ungdommens Røde Kors). Her er nogle mulige lokale samarbejdspartnere: Røde Kors (find lokalafdelingen i jeres by på Den lokale kommune Boligsociale-medarbejdere (find eventuelt kontaktoplysninger via Skoler SFO Klubber SSP medarbejdere Det lokale bibliotek Det lokale Frivilligcenter (se Lokalafdelinger fra andre frivilligorganisationer 27

28 Hvilke opgaver har I? I kan skabe dialog ved at: Holde møder med fast mellemrum. Invitere samarbejdspartneren til at komme og besøge aktiviteterne. Skrive mails om nye aktiviteter og arrangementer. Sende brochurer om aktiviteter ud til relevante personer, som har kontakt til målgrupperne. KEND JERES ORGANISATION Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at I som lokalt udviklingsråd kender og efterlever Ungdommens Røde Kors frivilligpolitik, vedtægter og standartvedtægter for lokale udviklingsråd. Se hvilke ting I skal kende til under afsnittet Hvilke formalia skal I kende? i denne guide. 28

29 Hvordan afholder I årsmødet? 29

30 Hvordan afholder I årsmødet? Det afgående LUR har ansvar for at afholde årsmødet, men kan bede om assistance fra sekretariatet. Årsmødet er det tidspunkt, hvor alle medlemmerne af Ungdommens Røde Kors i jeres lokalområde, kan vælge et nyt udviklingsråd. Det er også her, formanden laver en årsberetning om, hvad der er sket i løbet af året samt fremlægger en foreløbig handlingsplan for det kommende år. Årsberetningen kan for eksempel tage udgangspunkt i de opgaver, som I besluttede at arbejde med i det foregående års handlingsplan. Planlægningen går allerede i gang i december, mens selve årsmøderne afholdes mellem den 1. januar og 31. marts. I beslutter selv, hvornår og hvor årsmødet skal afholdes, og jeres LUR-konsulent orienterer jer om, hvornår han eller hun senest skal have datoen for jeres årsmøde. Når datoerne er fastlagte, inviteres Landsstyrelsen, den lokale afdeling af Røde Kors og andre samarbejdspartnere af konsulenterne. I december sender jeres LUR-konsulent en mail til jer i LURen med: En plan over selve årsmødeprocessen Standardvedtægter for LURen Skabelon til årsberetning Skabelon til handlingsplan Dette materiale skal I bruge til at forberede årsmødet. LUR-konsulenten sørger for at invitere alle medlemmer og frivillige i LURens område til årsmødet. Der skal indkaldes til årsmødet minimum 14 dage før, det bliver afholdt. Konsulent og/eller landsstyrelse vil forsøge at deltage på mødet. 30

31 Hvor kommer pengene fra? 31

32 Hvor kommer pengene fra? Indtægter I mindre udviklingsråd vil den primære indtægt være LUR-tilskuddet fra Ungdommens Røde Kors. I skal søge om tilskuddet via et tilskudsskema, som jeres LUR-konsulent fremsender i slutningen af året. På ansøgningsskemaet er der to valgmuligheder: Standardtilskud på kroner. Ekstratilskud (over kroner) på x kroner på baggrund af et vedlagt budget. Standard tilskud er sat til kroner, fordi det er erfaringen, at de små og mellemstore udviklingsråd ikke bruger mere. Hvis et udviklingsråd forventer at bruge mere end kroner på deres arbejde i udviklingsrådet, skal de indsende et budget for det søgte beløb sammen med tilskudsskemaet, som landsstyrelsen vil tage stilling til. Styregrupperne er ansvarlige for aktiviteternes økonomi. Det betyder, at jeres økonomi primært skal dække jeres egne udgifter til for eksempel udviklingsrådets møder, hvervning og frivilligpleje. Hvis der er aktiviteter i lokalområdet, der ikke er under en styregruppe, hører aktivitetens økonomi også ind under udviklingsrådet. Selvom en aktivitet i jeres lokalområde har en styregruppe, må I stadig gerne støtte aktiviteten økonomisk, hvis der er behov for det. Det fleste LURer har ikke behov for at søge midler andre steder fra. Men i nogle tilfælde kan en LUR ønske at søge for eksempel 18-midler i sin kommune. Hvis I overveje at søge den slags puljer, skal I altid orientere jeres LUR-konsulent, inden I går i gang. Udgifter Jeres udgifter kan være udgifter til hvervning, frivilligpleje, udgifter i forbindelse med opstart af nye aktiviteter, mødeforplejning eller andet, som ligger inden for LURens arbejdsopgaver. Derudover må I også vælge at bruge nogle af jeres penge på at støtte jeres aktiviteter. 32

33 Hvor kommer pengene fra? Hvis I holder et møde på mindst tre timer, må I bruge op til 50 kroner pr. mand. For en hel dags aktivitet er der op til 150 kroner per mand til mødeforplejning. Husk altid at have kvittering på alle udgifter, så de kan blive refunderet efterfølgende. De fleste lokale udviklingsråd har i dag central bogføring det vil sige, at det er sekretariatet, som administrerer refunderingen af udviklingsrådets udgifter. Det betyder, at kvitteringer for udlæg til møder, hvervning eller aktiviteter skal sendes ind til sekretariatet sammen med en udfyldt refusionsseddel, som findes i værktøjskassen på hjemmesiden. Det er den frivillige, som har lagt pengene ud, der skal udfylde sedlen. Jeres konsulent vil herefter sørge for, at pengene bliver tilbagebetalt til den frivillige fra LURens konto. Det er vigtigt at vedhæfte originalkvitteringen (ikke dankortkvitteringen) på bagsiden af refusionssedlen. Samtidig skal der anføres på refusionssedlen, hvad pengene er brugt til: møder, hvervning eller aktiviteten, og hvor de er brugt. I kan kontakte jeres konsulent, hvis I ønsker et overblik over, hvor mange penge I har tilbage på LURens konto. Årsregnskab Hvert år til januar skal der laves årsregnskab. De fleste lokale udviklingsråd er gået over til central bogføring, hvilket betyder, at jeres konto ligger på sekretariatet. Det er derfor sekretariatet, som udarbejder årsregnskabet. Årsregnskabet sendes derefter til den økonomiansvarlige i jeres udviklingsråd, som skal skrive det under sammen med revisoren. Den økonomiansvarlige skal desuden præsentere årsregnskabet på jeres årsmøde i det lokale udviklingsråd. 33

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN

MANUAL TIL TRYKMASKINEN MANUAL TIL TRYKMASKINEN TRYKMASKINEN Trykmaskinen er et stykke software, som du kan bruge til at lave plakater og flyers med. Når du bruger trykmaskinen sikrer vi, at dine plakater og flyers får et look,

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors.

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors. snlsdf@gmail.com From:snlsdf@gmail.com To:Hanne Bylov Subject:Ansøgning om støtte Hej Hanne. Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under.

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune. Røde Kors Midtfyn

Samarbejdsaftale. Mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune. Røde Kors Midtfyn 1 Samarbejdsaftale Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Røde Kors Midtfyn 2 Indholdsfortegnelse : 1. Data vedrørende Faaborg-Midtfyn kommune 2. Data vedrørende Røde Kors Midtfyn 3. Røde Kors Midtfyns aktiviteter

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere