AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte"

Transkript

1 AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

2 Indledning og præsentation Lars Holmsgaard og Käte Thorsen Byggetekniske konsulenter Dagsorden 1) Helhedsplanen formål og indhold 2) Sagsgangen i LBF 3) Støttede og ustøttede arbejder støttekriterier 4) Tilstandsrapport og supplerende undersøgelser 5) Projektforslag 6) Budget, finansiering og husleje 7) Opgave 2

3 Helhedsplanen formål og indhold Hvorfor helhedsplanlægning? Tænke i helheder boligsocialt bygninger friarealer fremtidssikring af boliger organisation/lokalområde For at boligorganisationen skal få overblik over udfordringer og muligheder i fremtiden Krav i Regulativ om renoveringsstøtte Alt fra stor rapport til få sider (med og uden rådgiver) 3

4 Helhedsplanen formål og indhold 1. Baggrund og formål Hvorfor søger man Hvilke problemer skal indsatsen løse Den overordnede vision 2. Boligområdet og dets beboere Kommunen, byen og nærområdet Afdelingens bygninger, boliger, udeareal og beboerfaciliteter Beboerne og de sociale forhold Afdelingens økonomiske situation 3. Konkrete mål De fysiske forhold i afdelingen De sociale forhold i afdelingen Afdelingens økonomiske forhold og konkurrenceevne 4

5 Helhedsplanen formål og indhold 4. Aktiviteter og tiltag Fysisk opretning Sociale tiltag Økonomisk opretning Organisatorisk 5. Budget, finansiering og husleje- konsekvens 6. Evalueringsstrategi 7. Tidsplan 8. Projektkoordinering og organisatoriske rammer 5

6 Aktører i helhedsplanen Aktører

7 Sagsgangen i LBF Ansøgning, 1 år forberedelse i boligafd. og org. Besigtigelse, ventetid 1 år Supplerende / revideret materiale, ½ - 1 år Finansiering??? Skema A, ½ - 1 år 7

8 Sagsgangen i LBF Ansøgning Tilstandsrapport Helhedsplan v.1 Status, problem, løsning, budgetoverslag finansiering, husleje Følgebrev. Ansøgning komplet og fremsendt ~> Kvitteringsbrev Projektlederens rolle at sikre: Tilstandsrapport af høj byggefaglig kvalitet. Validiteten ~ gyldighed, korrekthed Konsistens ~ fri for modsigelser Bygherren har ansvaret for og kontrollen af ansøgning Sikre sammenhæng mellem konklusioner i Tilstandsrapport og Helhedsplan Budget / finansiering Adskille støttede og ustøttede arbejder Hvordan? 8

9 Sagsgange i LBF Besigtigelse, ventetid 1 år Udgangspunkt i Tilstandsrapport og Helhedsplan Støttede og ustøttede arbejder Supplerende byggeteknisk dokumentation Revideret projektforslag, budget, finansieringsforslag Ansøg eventuelt om huslejestøtte / kapitaltilførsel Indeholder ansøgningen det materiale der er nødvendigt for en reel og meningsfyldt sagsbehandling? Baggrund, projekt, budget, finansiering og husleje. Projektlederens rolle at sikre: Forståelse af støttede og ustøttede arbejder i AB Fremvise byggetekniske kerneproblemer Et projekt der er realistisk i sit omfang og mulig finansiering. Referat af besigtigelsen 9

10 Sagsgangen i LBF Supplerende / revideret materiale, ½-1 år Supplerende byggeteknisk dokumentation Afklaring af støttede og ustøttede arbejder Endelig: helhedsplan, projektforslag, budget, finansiering, egetbidrag, ydelsesberegning, husleje Eventuel huslejestøtte LBF overfører sumtal til Bossinf Projektlederens rolle at sikre: Samlet opfølgning alt supplerende materiale på en gang Validiteten ~ gyldighed, korrekthed Konsistens ~ sikre sammenhæng i materiale Afklare med LBF mail / tlf. Kun ved kompleksitet holdes møde - Mødegrundlag Brug driftsstoette.lbf.dk Ansøgning om huslejestøtte, kapitaltilførsel mv. 10

11 Sagsgangen i LBF Skema A, ½ - 1 år Kommunalbestyrelsen godkender skema A. Kommunen godkender i bossinf LBF giver tilsagn Projektlederens rolle at sikre: Godkendelse af projekt i beboerdemokratiet. At kommunen er i besiddelse af det nødvendigt materiale og behandler sagen. Brug driftsstoette.lbf.dk Brug renovering.bossinf.dk 11

12 Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier Betingelser for støtte: Helhedsplan Byggeteknisk dokumentation Driftsøkonomisk begrundelse for støtte Organisationens egetbidrag Højest mulige leje efter renovering Støttet renoveringsbehov skal være mere end 10% af bygningsværdien. Byggerier omfattet af BSF og BvB (juli 1986) dækkes ikke. 20 år fra aflevering. 12

13 Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier Støttekategorier: Opretning / Byggeskader Svigt har ført til skade Tilgængelighed ~ Ø 150 cm Ombygning / sammenlægning Miljøarbejder - Udearealer Udtynding / Nedrivning vedvarende tomgang Infrastruktur Genopretning / Modernisering Nedslidning / aldersbetinget vedligehold er ustøttede arbejder 13

14 Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier Tilgængelighed ø 150 cm 14

15 Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier Sammenlægning 15

16 Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier Ombygning 16

17 Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier Miljøarbejder Udearealer Bliver de brugt af beboerne? Aktivitetsfremmende tiltag Kriminalpræventive tiltag Leg og ophold for alle aldersgrupper 17

18 Støttede og ustøttede arbejder - støttekriterier Udtynding vedvarende tomgang Nedrivning Bydelsfunktion Infrastruktur 18

19 Støttede og ustøttede arbejder Brugs også AlmenVejledning A2 19

20 Tilstandsrapport - supplerende undersøgelser Tilstandsrapport (ifm. ansøgning) Visuel gennemgang af 5 10% af vedligeholdelseskrævende bygningsdele og boliger. Tilfældig udvalgt og jævnt fordelt i bebyggelsen Undersøges af byggeteknisk kyndig: Facader Tag Kældre (ikke boligareal) evt. krybekældre Vinduer/døre Altaner Ventilation/aftræk Øvrige installationer (primært af driftshensyn) Indeklima (fugt og skimmel) Badeværelser Øvrige kendte problemer (statik/revner, fugt andre steder, gulve, opfugtning af terrændæk, indvendig efterisolering osv.) 20

21 Tilstandsrapport - supplerende undersøgelser Beskriv skader + omfang (antal/ procent) af samlet registreret. Gerne opgjort i skemaer Gerne opgjort på situationsplaner / facadetegninger hvis relevant Gerne uddybet med tegninger/skitser Altid uddybet med fotos af skader Beskrive årsag(er) til svigt og konkrete skader Uinteressant: Overholder ikke nuværende krav i BR (overholder krav ved opførelse?) Efterisolering (kun ved skader) ikke støtte pt. Risiko for skader.. alt for meget prosa og løs snak Mange/flere steder er registreret - nej ~ TAL/PROCENTER Konklusion i rapport Sammenfatning af skader pr. bygningsdel/emne - Årsag Omfang - Forslag til yderligere / destruktive undersøgelser 21

22 Tilstandsrapport - Supplerende undersøgelser Tilstandsrapport ifm. ansøgning Supplerende undersøgelser Evt. i forlængelse af anbefalinger i tilstandsrapport afventer LBF besigtigelse Ellers som opfølgning på besigtigelse undersøgelsestype og omfang aftales ved besigtigelse I hver sag nødvendig dokumentation også ved kendte problemstillinger / samme problem i flere afdelinger Udføres af rådgiver med speciale /god kendskab til området (tit anden end Tilstandsrapport) Driftserfaringer for skader / opgørelser af udskiftninger /reparationer vigtig dokumentation. 22

23 Tilstandsrapport - Supplerende undersøgelser Eks. på undersøgelser: Betonfacader og -altaner Visuel registrering af synlige skader omfang aftales Boreprøver for undersøgelse af dæklag og karbonaitisering Murede facader Prøver på tegllaboratorium ved skader på sten (forkert brænding, materialer og overfladetæthed) Optælling af revnede/nedbøjede tegloverliggere/sålbænke Tegltage Optælling af teglsten med afskalninger / delaminering Registrering af utætheder indvendig Vurdering på tegllaboratorium 23

24 Tilstandsrapport - Supplerende undersøgelser Eks. på undersøgelser: Eternittage (primært ) Typenr. på bagsiden af plader Omfang af revner og delaminering Omfang af vandskader på loft Krybekældre Ved problemer med fugt og skimmel til boliger: Registrering af synlig fugt og skimmel Årsag (konstruktion, udluftning, dræn, jordforhold) Kuldebroer / indeklima Alle ældre bebyggelser har kuldebroer/kolde ydervægge ikke alene argument for støtte kun ved fugt/skimmel - kan evt. løses ved tilstrækkelig ventilation Kuldebroer kan registreres med termofotos 24

25 Tilstandsrapport - Supplerende undersøgelser Termofotos Indvendige og udvendige fotos i aftalt antal (5-10% af boliger) Fokus på kuldebroer på flader omkring vinduer/døre mindre vigtigt Min. 10 gr. forskel på inde og ude temperatur Termofoto suppleres af alm. foto Resultater af fotos opstilles i skema: adresse angivelse af sted foto (facade ved altan, ved søjle på facade osv) temperaturforskel (gns. overfladetemp (ikke rumtemp) og min. temp.) indv > 5 gr. udv. > 3 gr. Blower door nej tak alle ældre huse er utætte!! forvrænger billedet 25

26 Tilstandsrapport - Supplerende undersøgelser Indeklima Dokumentation og omfang Gennemgang af 5-10% af boliger afhængig af afd. størrelse Fotoregistrering af synlige skader fugt/skimmel Måling af fugt (se BYG-erfa blad) Evt. prøvetagning bag tapet / fortsatsvægge - skimmel (tapeprøver, mycometer test) hvis skimmel foto: tilstrækkeligt Opsummering af resultater (antal / skema) Skema: evt. skimmel sammenholdt med kuldebroer. Årsag Vurdering ud fra tegninger, viden om konstruktioner Evt. destruktive prøver for at verificere konstruktioner vurdere fugtkilde (åbne f.eks. fortsætsvægge, gulve) 26

27 Tilstandsrapport - Supplerende undersøgelser Indeklima Opsummering af erfaringer fra driften: ved fraflytning beboerhenvendelser oplistning af istandsættelse pga. fugt/skimmel (evt. afholdte udgifter fra driftskonto) 27

28 Projektforslag Projektforslaget / løsningsforslaget er oplægget til skema A og Tilsagn. Det skal godkendes af beboerne, kommunen og LBF. Er der konsistens og realisme mellem tilstandsrapport, helhedsplan, budget, finansiering og husleje? Hvem sikre det? => Projektlederen Totaløkonomi Klimaskærm i bossinf. Bevaringsværdier - patinering Projektgranskning; ekstern og tværfaglig Brug Byggeskadefondes: Projektgranskning Hvad og hvordan 28

29 Budget, finansiering og husleje Brug kun standard budget findes i sagen på Driftstoette.lbf.dk Under Besigtigelse og behandling KUN grå felter skal udfyldes Indsæt og slet rækker, så arket tilpasses sagen. 29

30 Budget, finansiering og husleje Eks. på udfyldelse af budget for bygningsdele i klimaskærm. Sammenhæng til BSF bygningsdele: 1-11 (for klimaskærm et nr. pr. punkt) 30

31 Budget, finansiering og husleje For tilgængelige boliger og sammenlægninger - alle punkter - et Emne med delsum. Nævn det antal boliger der ombygges. Tilgængelighed: 3 * 1/3 Ombygning/sammenlægning: 2/3 omb. + 1/3 moderniser (forbedring) BSF bygningsdele pr. aktivitet - linje 31

32 Budget, finansiering og husleje BSF bygningsdele opsummeres automatisk for de forskellige arbejder og kan overføres til Bossinf (håndværkerudgifter). HUSK ustøttede arbejder skal meldes til BSF for forsikringsdækningen (frivillige) (vedligeholdelse af overflader mm dækkes ikke) 32

33 Budget, finansiering og husleje Projektforslaget anlægsøkonomi er grundlaget for Finansieringen: støttede arbejder støttede lån ustøttede arbejder Egentrækningsret, dispositionsfond, henlæggelser, egetbidrag fra organisationen Finansiering er en proces og ofte sammensat af mange elementer. Huslejen: Hvad bliver de fremtidige ydelser? Hvilken husleje kan boligerne udlejes til, med den stand der er efter renoveringen? => Den højest mulige husleje. Huslejestøtte eller lignende fra LBF, hvis muligt. 33

34 Slut 34

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng.

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng. Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere