Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018"

Transkript

1 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser, servicereduktioner og anlægsprogram. Oversigten er fordelt efter udvalg. Ændringer i driftsbudgettet I statusafsnittet er noteret enten: 1. Implementeret (Implementeringen sker administrativt og bevillingsændringen er gennemført) 2. Sag fremlægges med henblik på igangsættelse (Fx vedrørende opstart af projekter, konkretisering af fagligt indhold eller nærmere fordeling af bevillingen på aktiviteter). Almindelig opfølgning sker i aktuel økonomi og forventede regnskaber. Der afgives samlet status på implementeringen i forbindelse med det administrative budgetgrundlag for budget Der rejses sager i fagudvalg såfremt der opstår afvigelser ift. budgetforligets rammesætning. Nr # Status 1. BSU Botilbudsstrategi - hjemtagelse Sag fremlægges foråret 2. BSU Delfinansiering indenfor skoleområdet til undervisning af flygtninge Implementeret 3. BSU Digitalisering på skoleområdet - driftsbeløb Implementeret 4. BSU Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud Implementeret 5. BSU Kortere anbringelsestid Implementeret 6. BSU Mindre understøttende undervisning i skolerne Implementeret 7. BSU Ny ressourcetildelingsmodel på klubområdet Implementeret 8. BSU Omkostningseffektive løsninger, synlige udgifter i forhold til plejefamilier, opholdssteder og forebyggende indsatser Implementeret 9. BSU Pladskapacitet dagtilbud Implementeret 10. BSU Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten Implementeret 11. BSU Reduktion i budget til efter- og videreuddannelse Implementeret 12. BSU SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20% Implementeret 1

2 Nr # Status 13. BSU Større fokus på at anbragte børn er inkluderet i den almindelige folkeskole Implementeret 14. BSU Større og systematisk inddragelse af frivillige organisationer som iværksætter familietilbud/aktiviteter Implementeret 15. BSU Undervisning af flygtninge på skoleområdet Implementeret 16. BSU Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse Implementeret 17. BSU Strategi for udviklingen af børne- og ungeområdet Sag 1. kvartal 18. BSU Sag om den åbne skole og hvordan samarbejdet mellem skoler, virksomheder, frivillige og foreninger kan styrkes yderligere Sag 1. kvartal 19. BSU Prioritering af midlerne til den digitale udvikling af skoleområdet Sag 1. kvartal 20. BSU Sag om muligheden for at forældre kan passe egne børn med tilskud fra kommunen Sag 1. kvartal 21. KIU Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen Implementeret 22. KIU Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek (beløb øges i ) Implementeret 23. KIU Reduktion af musikskolens undervisningstilbud Implementeret 24. KIU Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne Implementeret 25. KIU Tilbud om lydavis nedlægges Implementeret 26. KIU Øget forældrebetaling på Musikskolen Implementeret 27. KIU Nytænkning af eksisterende tilskudsordninger Sag fremlægges medio 28. KIU Sag om OPP-samarbejde Sag fremlægges medio 29. SVBU Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk Implementeret 30. SVBU Forsøg med personlig jobformidler Implementeret 31. SVBU Færre midler til implementering af Sundhedsaftaler Implementeret 32. SVBU Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse Implementeret 33. SVBU Klippekortsordningen for hjemmeboende Implementeret 34. SVBU Klippekortsordningen for plejecentrebeboere Implementeret 35. SVBU Modtagelse og integration af flygtninge Implementeret

3 Nr # Status 36. SVBU Plejecenterlæger Sag 1. kvartal 37. SVBU Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år (fagudvalgets beløb) Implementeret 38. SVBU Reduktion af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra private udbydere Implementeret 39. SVBU Reduktion af tolkebistand Implementeret 40. SVBU Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte Implementeret 41. SVBU Tilkendelse af førtidspension til ledige fleksjobvisiterede Implementeret 42. SVBU Udvidelse af eksterne pladser i tilknytning til bofællesskab Implementeret 43. SVBU Ændret praksis for bevilling af personlig assistance Implementeret 44. SVBU Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten Implementeret 45. SVBU Sag om alternative modeller for at øge kapaciteten på ældreområdet, herunder mulighederne for at finde andre finansieringskilder (OPP etc.) Sag fremlægges i 46. SVBU Strategi for udviklingen på ældreområdet Sag 1. kvartal 47. SVBU Analyse af behovet for midlertidige pladser fra Sag 1. kvartal 48. SVBU Sag om udskrivning af ældre borgere fra hospitalerne Sag 1. kvartal 49. SVBU Beskæftigelsesplan Alle kan bidrage til fællesskabet Ny beskæftigelsesplan besluttes ultimo 2018 afrapportering 3xårligt 50. TEPMU Fremkommelighed i Allerød, analyse Sag fremlægges primo 51. TEPMU Hæve byggesagsgebyr Implementeret 52. TEPMU Naturpleje Implementeret 53. TEPMU Reduktion af bygningsvedligehold (fagudvalgets beløb) Implementeret 54. TEPMU Udtrædelse af Iværksætterhuset Implementeret 55. TEPMU Varmtvandsbassin drift Implementeret Sag om anlæg sat i bero 56. TEPMU Fru Lunds Villa beslutningen om at fjerne bygningen står ved magt Beslutning om at fjerne bygningen står ved magt

4 Nr # Status 57. TEPMU Sag om muligheden for at optimere busdriften Sag fremlægges forår 58. TEPMU Sag om fredningsforslag af et område nord for Mølleåen Sag på TEPMU i oktober om processen 59. ØU Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads - analyse i samarbejde med Hovedudvalget Drøftes på dialogmøde med Hovedudvalget i februar 60. ØU Fjerne budget til digitaliseringsstrategi (fagudvalgets beløb) Implementeret 61. ØU Nedlægge en administrativ stilling i familieafdelingen Implementeret 62. ØU Nedprioritering af indsats vedr. natur Implementeret 63. ØU Varige effektiviseringer efterår Sag fremlægges i december ØU Revision af kommunens politikker Sag fremlægges i 2. kvartal 65. ØU Omlægning af den årlige budgetproces Budgetstrategi for fremlægges i januar 66. ØU Styrkelse af effektiviseringsstrategien Revideret effektiviseringsstrategi fremlægges i januar 67. ØU Realisere to ejendomme på Lyngsvinget Implementeret 68. ØU Sag om igangsættelse af lokalplan for parcellerne på Elmevej Implementeret 69. ØU Sag om etablering af nye boliger på arealet på Søageren Sag fremlægges primo 4

5 Anlæg Alle anlæg følger Ejendomsstrategiens faser. For anlæg med rådighedsbeløb i fremlægges som udgangspunkt frigivelsessag primo. Nr. i kr (i alt) 70. BSU Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne Igangværende Status 71. BSU Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution Sag fremlægges primo 72. BSU Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud Sag fremlægges primo 73. BSU Dagtilbud BSU Skoler Sag fremlægges i 2021, men hænger sammen med pkt. 17 Strategi for udviklingen af børne- og ungeområdet. Sag fremlægges i 2021, men hænger sammen med pkt. 17 Strategi for udviklingen af børne- og ungeområdet. 75. BSU Genanskaffelse af IT på skole- og dagtilbudsområdet Sag fremlægges i SVBU Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter Sag fremlægges primo 77. SVBU Velfærdsteknologiske løsninger Sag fremlægges i SVBU Plejecenter Sag fremlægges i 2020, men hænger sammen med pkt. 46 Strategi for udviklingen af ældreområdet. 79. TEPMU Energioptimering, "bølge 3" - lånefinansieret Igangværende 80. TEPMU Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser Sag fremlægges i 81. TEPMU Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter Sag fremlægges primo 82. TEPMU Stier i naturen 308 Sag fremlægges primo 83. TEPMU Handleplan for Trafik og Miljø - pulje til større prioriteret projekt Sag fremlægges i ud fra prioriteringen af projekter i Trafikplan TEPMU Stier i naturen og skiltning 500 Sag fremlægges i 2022

6 85. TEPMU Nye investeringer i cykelstier Sag fremlægges i 2020 ud fra prioriteringen af projekter i den reviderede Trafikplan TEPMU Fremkommelighed i Allerød Sag fremlægges i KIU Legepladser, bænke mv. ved plejehjem 200 Sag fremlægges i

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

NR. Emne Status Fagudvalg

NR. Emne Status Fagudvalg Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,

Læs mere

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Februar 2017 Allerød Kommune Side 0 Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Indholdsfortegnelse 1. Proces for

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner, prioriteret Budget

Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner, prioriteret Budget Juni 2018 Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over servicereduktioner, prioriteret Budget 2019-22 Budgetstrategi og fagudvalgenes kataloger Budgetlægningsprocessen er rettelagt i følgende

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Budgetforlig Fremtidens Allerød

Budgetforlig Fremtidens Allerød Budget 2019-26 Budgetforlig Fremtidens Allerød 19. september 2018 Mellem følgende partier i Allerød Byråd: - Venstre - Konservative - Socialdemokratiet - SF - Radikale venstre - Blovstrødlisten - Vores

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budget Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner. April 2018

Budget Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner. April 2018 April 2018 Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over servicereduktioner Version 1 (godkendelse af beskrivelse) Version 2 (prioritering) Budget 2019-22 Indledning Byrådets budgetstrategi

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budget Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner. Maj 2018

Budget Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner. Maj 2018 Maj 2018 Fagvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over servicereduktioner Version 1 (godkendelse af beskrivelse) Version 2 (prioritering) Bget 2019-22 Indledning Byrådets bgetstrategi Bgetlægningsprocessen

Læs mere

April Effektiviseringskatalog forår 2018 Budget

April Effektiviseringskatalog forår 2018 Budget April 2018 Effektiviseringskatalog forår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Budgetstrategien Byrådet har i budgetstrategien 2019-22 fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Kommunernes økonomiske

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Version 1 Version 2 Version 3 Allerød Kommune Marts 2017 Allerød Kommune Side 0 Indholdsfortegnelse 1. Proces for fagudvalgenes

Læs mere

Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag B: Katalog med beskrivelser af forslag til servicereduktioner

Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag B: Katalog med beskrivelser af forslag til servicereduktioner April 2018 Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag B: Katalog med beskrivelser af forslag til servicereduktioner Budget 2019-22 Version 1 (godkendelse af beskrivelse) Version 2 (prioritering) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 2: Forslag til effektiviseringer

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 2: Forslag til effektiviseringer Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 2: Forslag til effektiviseringer Version 1 Version 2 Version 3 Allerød Kommune Marts Allerød Kommune Side 0 Forslag til effektiviseringer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød

Borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød Budget 2019-26 Borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød 27. august 2018 1 1. Fremtidens Allerød Byrådet valgte at indlede byrådsperioden med at igangsætte visionsprocessen Fremtidens Allerød, der i

Læs mere

BLU. Præsentation af ansvarsområder

BLU. Præsentation af ansvarsområder BLU Præsentation af ansvarsområder Organisationen Økonomi Økonomi Økonomi Centrale konti ca. 94,4 8,7 5,8 12,4 37,7 33,6 23,9 73,4 88,9 56 16,2 Økonomi 76 & 78 Ungdomsskoleviksomhed og kommunale tilskud

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Aftale om budget 2016

Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning

Læs mere

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 2: Forslag til effektiviseringer

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 2: Forslag til effektiviseringer Fagudvalgenes budgetproces -21 Bilag 2: Forslag til effektiviseringer Allerød Kommune Februar Allerød Kommune Side 0 Indholdsfortegnelse 1. Proces for forslag til effektiviseringer...2 2. Niveauer for

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Revideret: 12. august 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Anden

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. oktober 2016 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Tredje opfølgning på Social-

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum

Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum 1. Kontraktens baggrund og fokus Kontrakten gælder for 2013, men kan indeholde beskrivelse af udviklingen i et længere tidsperspektiv. Baggrund

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetforlig Fælles udvikling i balance

Budgetforlig Fælles udvikling i balance Budget 2018-21 Budgetforlig Fælles udvikling i balance 14. september 2017 Mellem følgende partier i Allerød Byråd: - Konservative - Venstre - Nye Borgerlige - Blovstrødlisten - Alternativet - John Køhler

Læs mere

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet. Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

April Effektiviseringskatalog forår 2019 Budget

April Effektiviseringskatalog forår 2019 Budget April 2019 Effektiviseringskatalog forår 2019 Budget 2020-27 Version 1 Version 2 Høring Politisk godkendelse Indledning Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Resultatkontrakt for Tingkærskolen

Resultatkontrakt for Tingkærskolen Ting Resultatkontrakt 2010-12 for Tingkærskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Tingkærskolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til effektiviseringer

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til effektiviseringer Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til effektiviseringer Version 1 Version 2 Version 3 Allerød Kommune Maj 2017 Allerød Kommune Side 0 Indholdsfortegnelse 1. Proces for forslag til effektiviseringer...2

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Investeringsmodeller Status og principper Status Følgende byrådsvedtagne investeringsmodeller er aktive: Investeringsmodel vedrørende mellemkommunal refusion Etablering af midlertidige fleksjob for personer

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

BSU - nettodrift i mio. kr.

BSU - nettodrift i mio. kr. Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

De vigtigste politiske udfordringer for Ballerup de næste 4 år Opsamling Kommunalbestyrelsens Introseminar Ystad

De vigtigste politiske udfordringer for Ballerup de næste 4 år Opsamling Kommunalbestyrelsens Introseminar Ystad BALLERUP KOMMUNE Dato: 5. april 2018 Tlf. dir.: 2516 9407 E-mail: mroh@balk.dk Kontakt: Mette-Louise Rohde Sagsid: 84.03.00-G01-11-17 De vigtigste politiske udfordringer for Ballerup de næste 4 år Opsamling

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Den samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt

Den samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 26-4-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Budgetudfordringer i 2018 for politikområdet Børn og Unge (Dette notat skal ses i forlængelse af bilag 11 til sag nr.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere