> hvidbog. Lingvister og maskiner arbejder sammen i harmoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "> hvidbog. Lingvister og maskiner arbejder sammen i harmoni"

Transkript

1 > hvidbog Lingvister og maskiner arbejder sammen i harmoni

2 INDLEDNING INDLEDNING Sprogspecialister og maskiner arbejder sammen i harmoni Sådan lærer teknologien at skelne mellem det, der giver mening, og det, der ikke giver mening, mellem lykke og vrede og mellem EU-direktiver og redaktionelt stof i de nationale medier. Kenny Sendel Chief Technical Officer Forestillingen om, at en maskine kan oversætte flydende fra et hvilket som helst sprog til ethvert andet sprog, er i samme kategori som det papirløse kontor og den selvkørende bil. Alle tror, det bør være muligt. Alle tror, at det engang vil ske. Men når vi befinder os i en flyvemaskine, ligger på operationsbordet eller trykker på bremserne i vores bil, vil vi helst ikke tro, at instruktionerne er oversat af en maskine. Vi føler os trygge ved, at et menneske, der har forstand på det, har haft en finger med i spillet. Men ikke hele livet handler om potentielt livstruende situationer. Hvis teksten er stavet forkert, så er det måske ikke nogen katastrofe, og der kan være tilfælde, hvor der kun er behov for at forstå en fra en leverandør i store træk. Et juridisk dokument fra den tyske afdeling behandles nok anderledes end et notat om deres årlige ferie, men hvordan ved vi, hvad der er hvad? Denne hvidbog forklarer, hvordan vi alle står på randen af en revolution, der vil komme til at betyde hurtigere, mere præcise og mere omkostningsbesparende oversættelser: Den rigtige oversættelse til den rigtige situation udført på den rigtige måde - fordi maskiner og mennesker med tiden vil lære, hvordan de bedst kan arbejde sammen. Alle kommer til at tale samme sprog Blandt alle de andre myter er der forestillingen om, at alle med tiden vil tale samme sprog - et globalt sprog. Engelsk fremsættes ofte som kandidaten til dette, hvilket forståeligt nok irriterer mange andre nationaliteter. Den gode nyhed for dem, der gør indsigelser, er, at der er meget få tegn på, at dette vil ske. Det mest velkendte forsøg på at udvikle et globalt sprog var i 1887, da esperanto blev lanceret, og selv om der i mellemtiden er gået næsten 130 år, vurderes der stadig at være under en million, der taler esperanto, og intet land har indført det officielt. Til gengæld er der næsten sprog i verden, og interessen i at fastholde gamle sprog i modsætning til at lade dem uddø, er faktisk voksende. De er dog ikke alle i almindelig brug, og en moderne sprogløsningsvirksomhed oversætter typisk til og fra ca. 400 sprog dagligt. 2 3

3 OVERSÆTTELSENS STARTPUNKT TITEL FORSTÅELSE AF OVERSÆTTELSESPRÆCISION Startpunktet for oversættelse Oversættelse starter ikke med en oversætter eller en computer eller en fransk/dansk ordbog. Det starter med et kildedokument på et sprog, som du enten forstår eller ikke forstår, med et ønske om som resultat at have det samme dokument på et sprog, som du enten forstår eller ikke forstår. Her er paradokset ved oversættelse. Der er altid én del af processen, som køberen ikke forstår fuldt ud. I den henseende er det meget anderledes end næsten alt andet. I de fleste forretningsprocesser er indkøb en klar proces med forståelse af et start- og et slutpunkt og en klar forståelse af, hvordan de begge skal måles. Oversættelse er ikke helt så ligetil. Hvor starter komplikationerne med oversættelse? Endnu engang ved kilden ord fra The Huffington Post: Jeg kan være temmelig kynisk, når det handler om markedsføringsbudskaber, men det føles som et lykkeligt øjeblik lige nu. Vi ved, at teknisk set kan penge ikke købe lykke, men måske er vi faktisk begyndt at tro på det. Vi ser billeder af de unge, smukke og rige, som solbader på deres lystbåde, vi gætter på, hvor meget erhvervsledere får i løn, og det virker bare ikke så tiltrækkende, som det plejede. Som en del af Huffington Posts Third Metric-bevægelse hører vi historier fra den anden side af ord fra et direktiv fra Europa- Kommissionen: Det faktum, at kun ordene "Forordning 44" (og ikke "Forordning 44/03") nu vil blive angivet i det ændrede direktiv, var en kilde til bekymring for NL-delegationen, da der var gennemført en betydelig forbedring fra serie 02 til serie 03 af tilføjelserne til R44 (i løbet af 1990 erne) i udviklingen af R44, hvilket var så vigtigt, at Direktiv 2003/20/ EF (ændring af direktiv 91/671/EØF) faktisk var blevet forældet (og ikke længere måtte bruges), men var CRS-godkendt til standarderne i forordning 44/00, /01 eller /02. De to eksempler her er begge på dansk. De har samme længde, men formuleringen er vidt forskellig. De lange sætninger, sætningernes kompleksitet, ordvalget, de mange kommaer, brug af latinske ord og uforklarede akronymer gør det nederste eksempel stort set uforståeligt, når der sammenlignes med den måde, det andet eksempel er skrevet på. Det ses tydeligt, så længe begge tekststykker er på dansk. Det ene stykke kan være meget sværere at forstå, men det er nemt at vurdere, hvad der er hvad og - i vid udstrækning - hvad de hver for sig handler om. Når der lægges et andet sprog oveni, øges vurderingsproblemerne eksponentielt. Forestil dig at blive præsenteret for disse eksempler på et sprog, du ikke kan læse? Hvordan skulle du vide, hvilket der var det mest komplicerede? Hvilket af de to er et EUdirektiv, og hvilket omhandler emnet lykke? "Det er dette vurderingsniveau, der er så vigtigt for at opnå den mest præcise, hurtige og omkostningseffektive oversættelse." Forståelse af oversættelsespræcision "Der er tre drivkræfter for alle, der køber oversættelsesservices: omkostning, tid og præcision. Disse er indbyrdes uforenelige; at prøve at udføre en oversættelse billigere eller hurtigere vil påvirke præcisionen. At maksimere præcisionen vil tage længere tid." Hvis en virksomhed har brug for at få et dokument oversat, lad os sige fra et kildedokument på spansk til et måldokument på fransk, hvad er så det vigtigste krav: Anvendt tid Oversættelsens præcision Omkostningerne Der er faktisk ikke et svar på dette, og faktisk er det sådan, at ændring af en eller flere af disse prioriteringer har en indvirkning på de andre. Det vigtigste krav for resultatet af enhver oversættelse vil sandsynligvis ændre sig fra dokument til dokument. For en virksomhed, der bestiller oversættelse af en manual i betjening af en flyvemaskine, har præcision topprioritet, med tid og omkostninger som en meget lavere prioritet. En virksomhed, der opdaterer oplysninger på hjemmesiden på timebasis, vil betragte tiden som den styrende drivkraft, og et "hurtigt sælgende" katalog ville måske prioritere omkostningerne. 4 5

4 HVAD ER 'PERFEKTION'? SUBJEKTIVITET Hvad er 'perfektion'? Hvis oversættelsens præcision ofres til fordel for tids- og omkostningsbegrænsninger, hvor upræcise er vi så indstillet på at være? På en skala, hvor 1 er kildesproget, og 10 er den perfekte oversættelse til målsproget, hvor ligger præcisionen så, og hvor målbar er den? Fabrikations- og ingeniørvirksomheder er eksempelvis ekstremt gode til at vurdere kvalitet, men deres fremgangsmåde, som ser på specifik måling og ofte fokuserer på fravær af defekter, lader sig ikke nødvendigvis overføre til sprog. Sprog kan være faktuelt korrekt, men alligevel lyde forkert, fordi udtryksform, fornemmelse for sproget, dagligdags talemåde og gængs brug er faktorer, som vi ubevidst bemærker, når vi læser eller hører vores eget sprog.* "En mand, der nu lever af at være tolk, og som er ekspert i geografisk definition af sproget hos enhver person i Europa ved at lytte til deres tale, taler med Eliza Doolittle. Han bedømmer, at hendes engelsk er for perfekt til, at hun kan være en engelsk kvinde, og meddeler, at Eliza må være en udenlandsk prinsesse." Synopse fra Pygmalion (My Fair Lady): George Bernard Shaw På nuværende tidspunkt står alle leverandører af sprogservice over for en forhindring. De ved, at nogle dokumenter kan oversættes tilstrækkeligt af en maskine. Andre har brug for menneskelig oversættelse med brug af en oversættelseshukommelse. Andre igen er så vigtige, at de kun må oversættes af et menneske og skal gennemgås og vurderes af en eller flere andre menneskelige oversættere. Beslutningen om, hvilket dokument der kan følge hvilken vej er et spørgsmål om vurdering. Konsekvenserne af at tage den forkerte beslutning kan være alvorlig, og derfor bruger sprogserviceleverandører forskellige metoder til at vurdere kildedokumentationen. Nogle bruger projektledere, mens andre sender prøvedokumenter direkte til oversætterne til vurdering, eller de bruger en kombination af de to muligheder. Uanset hvilken mulighed der vælges, er det en tidskrævende proces lige fra starten af oversættelsesprocessen. Ofte kan det ikke forudsiges forud for vurderingsfasen, om man vil være i stand til at tage en beslutning om den bedste fremgangsmåde for oversættelsen, hvor det tages med i betragtning, hvor lang tid der kræves til at levere et passende præcisionsniveau til en acceptabel pris. Dette gør det til en udfordring for sprogserviceleverandører at give et tilbud på projekter og ligeledes præcist at planlægge leveringstiden; dette er forståeligt nok lige så frustrerende for sprogserviceleverandøren som for kunden. Subjektivitet Menneskelig vurdering af kildedokumentation er også en yderst subjektiv proces. En projektleder eller oversætter vil måske kontrollere nogle sætninger og finde dem forholdsvist ukomplicerede og bruge disse som grundlag for vurdering af en større mængde tekst. Ved andre lejligheder kan teksten se ud til at være enkel og klar, men den henviser faktisk til en række billeder (fx på et websted), som ikke er leveret med; dette giver anledning til misforståelser længere nede i processen. Mangel på sammenhæng i kildedokumentet kan føre til en lang række forespørgsler senere, for eksempel ved oversættelse til et sprog, der bruger hankøn og hunkøn. Emnet er også problematisk. De fleste oversættere har specialiseret sig i konkrete emneområder, fx jura, bilindustrien eller marketing. Ideelt vil de kun blive bedt om at oversætte dokumenter inden for disse områder, men i virkelighedens verden modtager oversættere ofte dokumenter, som ligger uden for deres speciale. Dette skyldes til dels, at projektlederne bliver vant til at modtage konkrete arbejdstyper fra konkrete kunder, såsom juridiske dokumenter fra advokatvirksomheder. Pludselig kommer der så en marketingtekst ind på (fx) tysk, og de lægger ikke mærke til, at den er anderledes. "Vurderingsfejl, der giver anledning til flere forespørgsler og ukorrekt fremsendelse af dokumenter, fører til en øget risiko for upræcise oversættelser" Begge disse problemstillinger - flere forespørgsler og ukorrekt fremsendelse af dokumenter - skyldes reelt set vurderingsfejl, der fører til øget risiko for oversættelse af dårlig kvalitet. I oversættelsesbranchen øges risikoen på grund af to nøglefaktorer: 1. Branchens omfattende brug af freelance arbejdskraft og 2. Branchens kunders manglende evne til at vurdere produktet effektivt. Stort set alle sprogserviceleverandører i verden bruger den samme stab af oversættere og sprogspecialister, hvoraf de fleste er freelance leverandører. Som sådan er oversætterne og sprogspecialisterne i virkeligheden akkordarbejdere, der betales pr. oversat ord. Alt hvad der kræver, at de stiller spørgsmål ved eller afviser arbejde, der ligger uden for deres speciale, koster dem penge. Dette åbner op for en klar konflikt mellem en oversætters professionelle integritet og vedkommendes behov for at tjene penge. Dette ville være et mindre problem, hvis kunden var i stand til i tilstrækkelig grad at gennemse og vurdere resultatet. Men inden for oversættelse er dette sjældent muligt. Kunden har betalt for oversættelse, simpelthen fordi de ikke selv kan gøre det. Der er altid en del af ydelsen, kildedokumentet eller måldokumentet, som de ikke helt forstår. De har tillid til oversætteren og sprogserviceleverandøren. Denne tillid belønnes af den sprogserviceleverandør, der er i stand til at etablere en omkostningsbesparende og objektiv automatiseret vurderingsproces - og dette vil være datalingvistik. Allerede nu sætter datalingvistikken sit præg i den litterære verden. Patrick Juola er en datalingvist fra USA med speciale inden for retsmedicin, som blev kendt for at smide J.K. Rowling ud som forfatter af "Gøgens kalden", en bog, som hun skrev under et andet navn. Hans software kører flere tusinde mikroanalyser af bittesmå, underbevidste datapunkter, som individuelt ser ud til at være intetsigende: som for eksempel hvor ofte en forfatter bruger ordet "også", eller om han eller hun henviser til et bestemt møbel som et "sofabord" eller et "kaffebord". Men når disse mikromønstre samles, danner de et detaljeret kort over en enkeltpersons sproglige mønstre. Inden for kriminalitet arbejder lingvister fra Essex Universitetet i Colchester, UK, og Center for Mind/Brain Sciences i Trento, Italien, sammen om at udvikle et system til at afsløre løgn. Dette system søger efter overdreven brug af sproglige afskærmninger som "efter min bedste overbevisning" eller alt for ivrige udtryk som "Jeg sværger ved Gud". Forskerne hævder, at systemet allerede med næsten 75 % præcision kan angive, om sagsøgte eller et vidne ikke taler sandt. 6 7

5 SPROGSERVICELEVERANDØREN OG KUNDEN FREMTIDSUDSIGTER Sprogserviceleverandøren og kunden Selv om det ser ud til at ligge fjernt fra falsk forklaring for retten og prisvindende forfattere, er de problemstillinger, der påvirker oversættelse i forretningsverdenen, ikke ret meget anderledes. Tid, præcision og omkostninger kan udgøre hele forskellen mellem succes og fiasko, og når virksomheder klager over sprogserviceleverandører, falder deres kritik næsten altid inden for en af disse tre kategorier. På området informationsteknologi har der længe været en forståelse af forestillingen om 'garbage in-garbage out', dvs. er udgangspunktet dårligt, bliver resultatet også dårligt, og oversættelse er ikke anderledes. Kvaliteten af en færdig oversættelse afhænger i høj grad af kvaliteten af kildematerialet, den udformning, det præsenteres i, og det medfølgende referencemateriale, der gør det muligt for en sprogspecialist at placere det i en sammenhæng. "Det er meget sjældent, at jeg ser en kildetekst og tænker 'Dette er virkelig godt skrevet'" Professionel sprogspecialist Sprogspecialister har en klar overbevisning om og er stort set enige om de problemer, der giver de største udfordringer i oversættelsen. Disse falder i store træk inden for tre kategorier: upræcis (forkert indhold fra starten), teknisk (forkert formatering/filpræsentation eller konvertering) og misvisende (uventet indhold, f.eks. marketingstekst, hvor juridisk var forventet). Der er også antagelser fra ikke-sprogspecialister om, hvordan sprogspecialister arbejder. For eksempel er det ofte langt sværere at oversætte nogle få ord end et langt tekststykke, fordi det er svært at anbringe ordene i den rigtige sammenhæng. Særlige problemer kan opstå i forbindelse med en liste som fx maskindele. Disse skal oversættes til forskelligt køn på nogle sprog, og med en tilfældig eller ustruktureret liste er dette nærmest umuligt. Kildedokumentationen leveres ofte på engelsk, skrevet af en person, der faktisk ikke har engelsk som modersmål. Det understøttende referencemateriale er også af afgørende betydning. Meget af det, der skal oversættes i dag, er visuelt; det henviser til markedsføringslitteratur, til websider, til billeder. Og det henvender sig altid til bestemte målgrupper. Jo flere oplysninger en oversætter har om formålet med teksten, jo bedre kan han eller hun udføre opgaven. Til sidst er akronymer, intern jargon eller brancheforkortelser noget, som alle oversættere frygter, og som kan ende med at forsinke en vigtig oversættelse i flere timer eller måske endda flere dage. Efterhånden som den første vurdering bliver bedre, vil samarbejdet mellem sprogspecialisten og kunden stile mod at tage hånd om alle de problemstillinger, der påvirker de tre områder, som typisk giver anledning til fejl i oversættelsesprocessen. Fremtiden - forudsigelser & Angry Tweets I fremtiden vil alle dokumenter måske, måske ikke, blive oversat af maskiner, men i virkeligheden vil det sandsynligvis blive endnu mere spændende, da vi bruger maskinerne til at filtrere det meningsløse væk, fortælle os, når mennesker er vrede på os, og til at sætte os i stand til at fokusere på, hvad vi bør læse. I sprogservicebranchen vil fremtiden handle om mennesker og maskiner, der arbejder sammen på en måde, som de aldrig har gjort det før. Efterhånden som professionelle sprogspecialister arbejder sig igennem dokumenter, vil maskinoversættere lære af dem på en dynamisk måde og derefter bruge algoritmerne til at forudsige hyppigheden af det næste ord, hvilket kan spare dem for flere tusind tastetryk. Oversættelseshukommelser vil bruge statistik til at forudsige og autofuldføre lange smører af tekst. Forskningen er også meget langt fremme med 'følelsesanalyse'. Dette vil gøre det muligt for en maskine at inddele følelser ved for eksempel at læse en million tweets og ved at bruge nøgleord og sætningskonstruktioner til at identificere, hvilke af dem der er vrede tweets. Dette bruger en kombination af maskinoversættelse og en naiv Bayes-klassifikator som en form for kunstig intelligens. Når en korrekturlæser gennemgår en tekst i fremtiden, er det sandsynligt, at en maskine også gennemgår den og træner sig i at vide, hvilke sætninger korrekturlæseren sandsynligvis vil redigere. På denne måde lærer den korrekturlæserens sandsynlige adfærd, som kan meldes tilbage til den menneskelige oversætter. Dette fører til spørgsmålet, om korrekturlæseren vil ændre noget, der så igen fører til forudsigende analyse og en risikovægtet beslutning, om der skal bruges maskinoversættelse til en bestemt sætning. En fremtid, hvor alle taler samme sprog, er ikke kun højst usandsynlig, men på en måde også uønsket. Sprog er uløseligt forbundet med kultur, tradition, historie, geografi og nære menneskelige forbindelser, og sprog er noget, der skal værnes om. Et sprogs kompleksitet er dets styrke og grunden til, at det har taget helt op til nutiden at skabe den nødvendige computerkraft, som nu begynder at få en virkning 8 9

6 få mere at vide om datalingvister ved at kontakte os på: t: +44 (0) e: w:

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab:

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Giver en gemmeleg mening hvis man ved hvor den anden er????? VIGTIGT!!!!!!! Vi

Læs mere

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person Introduktion Jeg har i længere tid gået og spekuleret over hvad dette egentlig vil sige; hvad vi mener når vi siger, at en person er normal

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Kommunikation på en nem måde. translate

Kommunikation på en nem måde. translate Kommunikation på en nem måde translate om os translate plus tilbyder sprogservice af høj kvalitet og på over 200 sprog med omfattende og kundetilpassede løsninger til alle projekter. translate plus er

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Marts 2012 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : FRA GRAF TIL PUNKT DiSC -modellen har i årtier hjulpet mennesker med at forstå sig

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

> hvidbog. Beskytter du dine kunders og dine egne data godt nok?

> hvidbog. Beskytter du dine kunders og dine egne data godt nok? > hvidbog Beskytter du dine kunders og dine egne data godt nok? HVAD BETYDER DET? DU ER ALDRIG FOR STOR TIL AT BLIVE HACKET ELLER FOR LILLE Går man ti år tilbage var teknologi knyttet tæt sammen med vores

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Din virksomheds internationale website. Eksport

Din virksomheds internationale website. Eksport Din virksomheds internationale website Eksport Din virksomheds internationale website Denne guide skal hjælpe dig med at sikre, at din virksomheds website også fremstår professionelt, når sproget er et

Læs mere

Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39)

Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39) Dansk oversættelse af Visual Function Questionnaire-25 (inklusiv appendix VFQ-39) Instruktion Jeg vil nu læse nogle udsagn vedrørende problemer som er relateret til dit syn og dine følelser omkring dit

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Spam IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015

Office/Outlook. Vejledning. Spam IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Spam Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk Velkommen

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere