Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal, hvor USA stadig er det land/region, som klarer sig bedst og tydeligvis er på vej mod et selvbærende opsving, medens den europæiske økonomi lige akkurat er kommet over nulpunktet og synes at blive hængende her. I Japan er den økonomiske vækst også på et beskedent niveau, den markante lempelige pengepolitik taget i betragtning, og BRIK landene synes også at hænge fast i et for dem lavt og skuffende vækstniveau. Samlet set tyder det på en verdensøkonomi, som stadig vokser omend i et behersket tempo. Med udsigt til en fortsat fremgang i amerikansk økonomi og en faldende arbejdsløshed vil kursen være sat mod en fortsat løbende nedbringelse af den meget lempelige pengepolitik i USA. I første omgang er der tale om en reduktion af de månedlige obligationsopkøb, men på et tidspunkt bliver der også tale om renteforhøjelser. På nuværende tidspunkt er det markedets forventning, at Fed i 2014 kan nedbringe obligationsopkøbene i et behersket tempo og først i starten af 2016 foretage den første renteforhøjelse. En vigtig forudsætning, for at dette kan blive indfriet, er, at den amerikanske inflation vil være på et lavt niveau, således at der ikke opstår inflationsfrygt. Det vil sandsynligvis indebære, at inflationen skal holde sig et stykke under de 2,0% p.a. Aktiemarkedet Mens det amerikanske aktieindeks S&P 500 er steget med 47% i de seneste 2 år, er indtjeningen i de underliggende virksomheder kun steget med 13%. Såfremt det nuværende kursniveau skal retfærdiggøres, vil det efter vores vurdering kræve, at renteniveauet forbliver lavt i flere år endnu i kombination med, at virksomhedsindtjeningen overrasker positivt. Det bliver derfor ekstra spændende at følge virksomhedernes udmeldinger i løbet af 2014, idet der efter vores vurdering skal positive overraskelser til for bare at bevare det nuværende kursniveau. Obligationsmarkedet Inflationsudviklingen i USA vil sætte dagsordenen på de finansielle markeder. Et stigende renteniveau vil givet vis også smitte af på det europæiske og danske renteniveau, men udsigten til en fortsat presset europæisk økonomi bør betyde, at en evt. rentestigning vil blive mindre i Europa end i USA. 1

2 Aktieindeks Udviklingen på de finansielle markeder i 4. kvartal 2013 Udvikling i 4. kvartal 2013 Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2013 OMX CGI 690,42 754,44 64,02 9,27% 30,65% OMX C20* 565,85 615,50 49,65 8,77% 24,05% MSCI World All Countries 1.268, ,37 68,64 5,41% 17,94% MSCI USA* 8.900, ,92 671,19 7,54% 24,20% MSCI Europa* 9.035, ,02 486,84 5,39% 16,38% MSCI Japan* , ,60 17,75 0,12% 19,49% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Ændring i Renteudvikling i Danmark kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2013 Rente på indskudsbeviser -0,10-0,10 0,00-0,03% -0,14% 4% STAT ,23 0,16-0,07 0,19% -0,51% 4% STAT ,66 0,62-0,04 0,46% -1,09% 7% STAT ,84 1,93 0,09-0,40% -4,15% 4% NYK ,87 3,83-0,04 1,37% 2,25% EFFAS 1-5** 0,30% -0,49% Valutakurser Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2013 USD/DKK 5,52 5,41-0,11-1,99% -4,37% EUR/DKK 7,46 7,46 0,00 0,00% 0,00% JPY/DKK 0,057 0,051-0,006-10,53% -22,73% Aktiemarkedet Den positive stemning på de fleste aktiemarkeder fortsatte i 4. kvartal. Det var igen det danske aktiemarked, der var højdespringeren med et afkast på 9,27% målt på det brede aktieindeks OMX CGI, medens verdensindekset målt i DKK steg med 5,41%. Målt på OMX CGI steg aktierne i 2013 med hele 30,65%, medens verdensindekset i DKK steg med 17,94%. Som det ses af skemaet ovenfor varierer afkastene i DKK i 2013 fra 16,38% på MSCI Europa til 30,65% målt på OMX CGI blev således et godt aktieår på de gamle aktiemarkeder, medens det modsatte faktisk var tilfældet i Emerging Markets, hvor aktiemarkederne målt i DKK faldt med knap 8% i Indien til et fald på over 29% i Brasilien. Det er fortsat strukturelle problemer i flere af BRIK landene med faldende valutakurser til følge, som har været en stærk medvirkende årsag til den skuffende afkastudvikling i Som det ses af afkastudviklingen i skemaet på næste side, har afkastet på aktiemarkederne også været negativt i 4. kvartal 2013 bortset fra i Indien, hvor aktierne målt i DKK steg med 8,74%. 2

3 Land Aktieindeks Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2013 Brasilien Bovespa -7,06% -29,35% Rusland Micex -0,25% -9,16% Indien Sensex 30 8,74% -7,78% Kina Shanghai -3,74% -8,28% Årets højdespringere i OMX CGI indekset blev med en stigning på over 400% Vestas, DIBA Bank med 315%, Newcap Holding med 241%, Genmab med 172% og Erria med 151%. Vestas aktien er trods stigningen i 2013 fortsat over 75% ned fra topniveaut i 2008 på kurs 700, og selskabet realiserede for de første 9 måneder af 2013 et underskud på over 2 mia. kr. Kursstigningen på Vestas aktien er i høj grad baseret på en forventning (eller måske et håb?) om, at selskabet i årene fremover vil begynde at tjene gode penge. Kendetegnet for kursudviklingen på mange aktier i 2013 har været, at investorerne er søgt mod mere spekulative selskaber i håb om, at de kan ramme en aktie, som i den nærmeste fremtid kan mangedoble i kurs, medens de mere solide og sikre selskaber som Carlsberg og Novo Nordisk kun er steget med omkring 10% i Denne tendens er ikke et isoleret dansk fænomen. Det har været en tendens på de vestlige aktiemarkeder generelt. Det amerikanske biotekindeks, Nasdaq Biotechnology, er i DKK i 2013 steget med over 60%. Det er for os et signal om, at risikovilligheden hos investorerne er steget betragteligt. Det er fristende at kalde 2013 for drømmenes år, idet selskaber, som historisk har haft store udsving i såvel indtjening som kursudvikling, er blevet hotte blandt investorerne, og de har da også i 2013 generelt haft en imponerende kursudvikling. Investorerne har købt op i denne type selskaber i håb om, at tidligere års indtjeningskrise står over for en snarlig vending. Investorer må spørge sig selv, om de har lyst til at hoppe med på vognen og købe aktier i denne type selskaber mere ud fra håb end ud fra dokumenteret indtjeningsevne. Vi har generelt ikke lyst til at investere i denne type selskaber men foretrækker selskaber, som har en dygtig ledelse samt en veldokumenteret forretningsmodel og indtjeningsevne. Amerikanerne, Robert A. Haugen og Nardin L. Baker har undersøgt afkastudviklingen på det amerikanske aktiemarked over en 45 årig periode. Deres konklusion var, at de selskaber, som gav det højeste aktieafkast, var karakteriseret ved, at de var meget profitable, havde en positiv udvikling i indtjeningsevnen, og deres aktiekurs svingede mindre end aktiemarkedet generelt. Omvendt havde investorerne en forkærlighed for selskaber som svingede meget i kurs, hvilket resulterede i, at afkastet på denne type aktier var skuffende, da investorerne var villige til at betale ekstra for disse selskaber. I det danske investeringsforeningsunivers, er investeringsfilosofien hos Specialforeningen BLS Invest karakteriseret ved, at den foretrækker førnævnte selskaber og undgår selskaber, som ikke har en veldokumenteret forretningsmodel. BLS Danske Aktier har i 2013 haft et afkast på 25,3%, medens medianen af sammenlignelige investeringsforeninger har opnået et afkast på 34,9%. Altså en underperformance på 9,6% point i løbet af På 5 års sigt har BLS Danske Aktier imidlertid opnået et afkast på 91,8%, medens medianen af sammenlignelige investeringsforeninger kun har realiseret et afkast på 36,0%. BLS Danske Aktier har således på 5 års sigt outperformet med hele 55,8% point, og spørgsmålet er, om investorer ikke føler sig mere trygge ved at investere i selskaber med en veldokumenteret forretningsmodel og indtjeningsevne end i selskaber, som i højere grad er baseret på håb? Vi er ikke i tvivl! Obligationsmarkedet Selv om det på centralbankfronten har været et begivenhedsrigt kvartal med en rentenedsættelse fra den europæiske centralbank (ECB) på 0,25% point og en neddrosling af den amerikanske centralbanks 3

4 (Fed) opkøbsprogram af stats- og realkreditobligationer med 10 mia. USD om måneden, således at dette nu kun er på 75 mia. USD månedligt, har tiltagene kun haft en beskeden effekt på det danske obligationsmarked. Således varierer obligationsafkastet fra -0,40% p.a. på den lange statsobligation 7% STAT 2024 til 1,37% p.a. på 4% NYK Da Fed i maj måned første gang luftede, at den overvejede at begynde en nedtrapning af obligationsopkøbene inden længe faldt obligationskurserne mere, hvilket resulterede i, at 7% STAT 2024 i 2. kvartal 2013 realiserede et negativt afkast på -3,0% p.a. Samlet set har afkastet på obligationsmarkedet i 2013 været skuffende, idet en investering i 2013 i langt de fleste obligationer har resulteret i et negativt afkast. Således har 7% STAT 2024 givet et negativt afkast på -4,15% p.a., medens benchmark for danske statsobligationer med en løbetid på mellem 1-5 år, EFFAS 1-5, har givet et negativt afkast på -0,49% p.a. Valutamarkedet Trods kvartalets rentenedsættelse fra ECB er euroen og DKK over for den amerikanske dollar i kvartalet blevet styrket med knap 2%. Styrkelsen har været mere markant over for den japanske yen, idet euroen og DKK her er blevet styrket med over 10%. Euroen og DKK er i 2013 blevet styrket med lidt over 4% og næsten 23% over for JPY. Som det ses af skemaet neden for, er såvel euro som DKK i 2013 også blevet markant styrket over for de fleste af BRIK landenes valutaer. Eurostyrkelsen har lagt en inflationsdæmpende effekt på europæiske økonomi, hvor inflationen nu er utilfredsstillende lav med en stigning på kun 0,8% p.a. i Euroland for december måned, hvilket er langt fra ECB s mål om en inflation på lige under de 2,0% p.a. Eurostyrkelsen medfører, at de europæiske virksomheder mister konkurrenceevne over for førnævnte lande, hvilket ikke just er det, som den europæiske økonomi i øjeblikket har brug for, idet den økonomiske vækst er lav. Land Valuta Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2013 Brasilien BRL -5,51% -16,39% Rusland RUB -2,94% -10,90% Indien INR -0,46% -15,38% Kina CNY -1,05% -1,65% 4

5 Jan-02 Nov-02 Sep-03 Jul-04 May-05 Mar-06 Jan-07 Nov-07 Sep-08 Jul-09 maj-10 mar-11 jan-12 nov-12 sep-13 Den økonomiske udvikling i 4. kvartal 2013 Europa Den europæiske økonomi er i løbet af 3. kvartal 2013 sluppet ud af recessionen. Den økonomiske vækst blev på 0,1% p.a. sammenlignet med 2. kvartal Sammenlignes med samme kvartal 2012 er der dog en tilbagegang på -0,4% p.a. Den økonomiske vækst forventes i løbet af 4. kvartal 2013 at have været på nogenlunde samme niveau som i 3. kvartal. Der er lidt mere optimisme at spore i udvalgte sydeuropæiske lande, idet den spanske økonomi udvikler sig bedre end forventet, medens det desværre forsat halter i Italien. Samlet set er der således stadig tale om en europæisk økonomi i slæbesporet, og en økonomisk vækst i niveau 0-0,5% p.a. er desværre ikke nok til at få arbejdsløsheden til at falde, hvorfor den økonomiske situation i langt de fleste europæiske lande fortsat føles meget anstrængt. Inflationen har i kvartalet været svagt faldende til et niveau omkring 0,8% p.a., hvilket er et godt stykke fra ECB s målsætning omkring en inflation på lige under 2,0% p.a. Det er bl.a. den stærke euro og det faldende lønniveau i Sydeuropa som er en stærk medvirkende årsag til, at inflationen i euroområdet falder. Det var også baggrunden for, at ECB i 4. kvartal 2013 sænkede renten med 0,25% point til nu blot 0,25%. Rentenedsættelse har indtil videre ikke resulteret i en større svækkelse af euroen, hvilket gives vis giver en vis frustration i ECB og sikkert også sætter gang i andre overvejelser, hvis ikke euroen snarligt bliver svækket. Eller måske er løsningen, at de andre centralbanker i verden skal føre en mindre ekspansiv politik? Inflationen i Euroområdet 4 % (å/å) Kilde: Eurostat 5

6 USA Den økonomiske vækst i USA har i såvel 3. som 4. kvartal overrasket til den positive side. Således forventes den økonomiske vækst i 3. kvartal 2013 sammenlignet med samme periode året før at have været på hele 4,1% p.a. I 4. kvartal forventes væksten at have været i niveau 2,7% p.a.. Dette til trods for, at de økonomiske besparelser, som er gennemført i USA i 2013, forventes at have trukket omkring 1,5% point ud af den økonomiske vækst. Arbejdsløsheden er gennem 2013 faldet pænt, både som følge af en stigende jobskabelse, men også fordi flere personer, som følge af den forbedrede økonomiske situation, har valgt at forlade arbejdsmarkedet. I årene under finanskrisen valgte mange at udskyde deres pensionering. Arbejdsløsheden er nu nede på 7,0%, hvilket faktisk er det niveau, som den afgående amerikanske centralbankchef, Ben Bernanke i sommeren 2013 sagde ville få den amerikanske centralbank (Fed) til helt at stoppe dens obligationsopkøb. Det blev i stedet det niveau, hvor Fed begyndte at nedtrappe obligationsopkøbene. Inflationen i den amerikanske økonomi er som i Europa på et uønsket lavt niveau, idet seneste måling for november 2013 sammenlignet med samme periode året før viste en stigning på blot 1,2% p.a. Fed har begrundet forsinkelsen i nedtrapningen af obligationsopkøbene med, at så længe inflationsniveauet er under dens målsætning på 2,0% p.a., og der ikke er tegn på, at inflationen står over for en snarlig stigning, kan den føre en mere lempelig pengepolitik end tidligere tiltænkt. Det vil med andre ord sige, at holder inflationen sig et stykke under de 2,0%, vil Fed sandsynligvis blot fortsætte med at nedtrappe obligationsopkøbene i et tempo med 10 mia. USD pr. møde samt være tilbageholdende med at hæve renten, men det modsatte er også tilfældet! Derfor bliver den forventede inflationsudvikling i USA en meget vigtig parameter at forholde sig til, idet den i løbet af 2014 kan få en væsentlig indflydelse på udviklingen på såvel obligations- som aktiemarkedet, ikke blot i USA men i hele verden. Japan Den meget kraftige svækkelse af den japanske yen gennem 2013 har vist sin effekt ved, at den japanske økonomi i såvel 3. som 4. kvartal 2013 sammenlignet med samme perioder året før forventes at være vokset med et niveau omkring 1,0-1,5% p.a. Dette niveau synes skuffende henset til, at den japanske yen i løbet af 2013 er faldet med næsten 23% over for såvel euro som DKK og knapt 20% over for USD. Japan kan håbe, at valutasvækkelsen vil slå mere igennem på den økonomiske vækst i Den kraftige svækkelse af yennen er begyndt at slå igennem på inflationsniveauet, idet inflationen i november sammenlignet med året før med en stigning på 1,2% p.a. nåede det højeste niveau i 5 år, og inflation er noget, som Japan efter årtier med deflation ønsker. BRIK landene Brasilien Den optimisme omkring den brasilianske økonomi, der blev skabt efter en større end forventet fremgang i 2. kvartal 2013, holdt ikke længe, idet den økonomiske vækst i 3. kvartal 2013 sammenlignet med 3. kvartal 2012 kun blev på 2,2%. Det er ca. 1% point lavere end forventet. Den økonomiske vækst i 4. kvartal 2013 forventes endog at have ligget på et lidt lavere niveau omkring 1,5-2,0% p.a. Brasilien befinder sig således fortsat på behersket vækstniveau. Den brasilianske valuta er i løbet af 4. kvartal 2013 faldet yderligere, bl.a. som følge af en skuffende økonomisk vækst i kombination med, at den amerikanske centralbank har påbegyndt en neddrosling af 6

7 obligationsopkøbene, hvilket fik de fleste emerging markets valutaer til at falde. Den brasilianske centralbank har som modreaktion hævet den ledende rente, Selic renten, fra 9,0% til nu 10,0%. Inflationen er aftaget en anelse, idet den for november 2013 var på 5,77% p.a., hvilket er inden for centralbankens mål omkring en inflation i niveau 4,5% med et udsvingsbånd på 2% point. Henset til at inflationen nu synes at være inden for det acceptable område, og at den økonomiske vækst er lav, er det vores vurdering, at den brasilianske centralbank i denne omgang er tæt på at være færdig med at hæve Selic renten. Rusland Den økonomisk vækst i den russiske økonomi er fortsat skuffende, idet væksten i såvel 3. som 4. kvartal 2013 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler året før forventes at have været på skuffende 1,2% p.a. Det er ikke særligt opløftende specielt taget i betragtning, at den russiske inflation fortsat ligger på et forholdsvist højt niveau med 6,5% p.a. i november 2013 sammenlignet med den tilsvarende måned året før. Det er over det niveau på omkring 5-6% p.a., som er den russiske centralbanks mål. Indien Efter en vækstskuffelse i den indiske økonomi i 2. kvartal 2013, hvor væksten, sammenlignet med året før, kun viste sig at have været på 4,4% p.a., ca. 1% point lavere end forventet, var der lagt op til endnu en skuffende og lavere vækst i såvel 3. som 4. kvartal. Disse forventninger viste sig heldigvis at være for pessimistiske, idet den økonomiske vækst i såvel 3. som 4. kvartal forventes at have været på 4,8% p.a. Det, som trækker den økonomiske vækst op, er en stigende vækst i landbruget, idet landet i 2013 modsat i 2012 havde en god monsoon, hvilket bidrog positivt til væksten. Fremstillingssektoren skuffer desværre fortsat, hvorfor den lidt bedre økonomiske vækst, hvis de økonomiske konjunkturer ikke bedres, kan blive af midlertidig karakter. Inflationen, målt ved CPI indekset, er desværre gået den forkerte vej i 4. kvartal 2013, idet den for november måned sammenlignet med samme måned året før viste en stigning på 11,2% p.a. Det er desværre fødevareinflationen, som trækker godt op, idet denne var på hele 14,7% p.a. Den stigende inflation resulterede i, at den indiske centralbank i kvartalet hævede den ledende rente med 0,25% point til 7,75%. Skuffende vækst og stigende renteniveau er ikke den bedste cocktail for den indiske økonomi. Kina Der har været og er forsat megen fokus på den kinesiske økonomi, idet Kina nu er verdens 2. største økonomi og dermed en meget vigtig vækstmotor for verdensøkonomien. Den økonomiske vækst i Kina i 3. kvartal 2013 sammenlignet med samme periode året før landede som forventet på 7,8% p.a. I 4. kvartal forventes væksten at have været på 7,6% p.a. Disse vækstniveauer er marginalt over målsætningen omkring en økonomisk vækst på minimum 7,5% p.a. Det kommunistiske parti holdt stormøde i efteråret, og her blev der opnået enighed omkring nogle interessante perspektiver for den kinesiske økonomi. Kina skal i de kommende år bevæge sig fra at være et industrisamfund til et servicesamfund, hvilket bl.a. indebærer, at Kinas rolle som verdens produktionssted gradvist vil blive mindsket. Det betyder, at den økonomiske vækst i Kina i endnu højere grad skal komme fra kinesernes eget forbrug. Det betyder imidlertid også, at regeringen varsler omfattende reformer, som bl.a. indebærer, at Kina gradvist vil liberalisere finansmarkedet og i højere grad lade markedskræfterne råde i stedet for statsstyring. Den kinesiske regering har fastholdt vækstmålet på minimum 7,5% p.a., men har samtidig ladet forstå, at den ikke vil ofre den langsigtede strukturelle tilpasning for at opnå et kortsigtet vækstmål, dog må væksten, ifølge en talsmand for regeringen, ikke må falde til under 7,0% p.a. 7

8 Der har i kvartalet været en mindre stigning i inflationen, men med et inflationsniveau for november 2013 sammenlignet med samme måned året på 3% p.a. har Kina sammenlignet med de 3 andre BRIK lande fortsat en behersket inflation. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 4. kvartal 2013 Der har i kvartalet generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal, hvor USA stadig er det land/region, som klarer sig bedst og tydeligvis er på vej mod et selvbærende opsving, medens den europæiske økonomi lige akkurat er kommet over nulpunktet, og synes at blive hængende her. I Japan er den økonomiske vækst også på et beskedent niveau, den markante lempelige pengepolitik taget i betragtning, og BRIK landene synes også at hænge fast i et for dem lavt og skuffende vækstniveau. Samlet set tyder det på en verdensøkonomi, som stadig vokser omend i et behersket tempo. Forventninger Økonomiske nøgletal 2012r 2013e 2014e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 2,20% 2,10% 2,00% 1,50% 2,80% 2,00% Euroland -0,50% 2,40% -0,20% 1,30% 0,50% 1,30% Japan 1,60% -0,20% 1,80% 0,10% 1,50% 0,50% Danmark -0,60% 2,50% 0,10% 0,70% 1,00% 1,20% Brasilien 0,90% 5,40% 2,40% 6,20% 2,50% 6,00% Rusland 3,40% 5,00% 1,50% 6,70% 2,00% 6,00% Indien 5,10% 9,00% 4,60% 11,00% 5,00% 10,50% Kina 7,80% 2,70% 7,60% 2,70% 7,00% 2,80% Kilde: Dansk FI Økonomi Den økonomiske vækst i 2013 i verdensøkonomien har generelt været skuffende, og IMF har gennem 2013 nedjusteret bankens skøn for væksten fra en forventet fremgang på 3,5% p.a. i starten af 2013 til seneste et niveau omkring 2,9% p.a. Ændringen i vækstforventningen dækker over en lavere vækst i Emerging Markets, medens væksten i USA har været lidt bedre end forventet. Den amerikanske økonomi ser ud til at have de bedste muligheder for yderligere fremgang i 2014, bl.a. som følge af, at budgetopstramningerne i USA kun forventes at bidrage negativ til den økonomiske vækst i 2014 med ca. halvdelen af 2013 niveauet. Herudover forventes der igen skabt et tilfredsstillende antal nye jobs med en faldende arbejdsløshed til følge. Det skaber mulighed for en fortsat fremgang i det private forbrug, hvilket ikke kun er meget afgørende for den amerikanske økonomi, men også for udviklingen i verdensøkonomien generelt. 8

9 Udsigterne for den europæiske økonomi er lidt mere dystre, idet ubalancerne mellem syd- og nordeuropa stadig er store, selvom det i 2013 er gået i den rigtige retning. Den forventede økonomiske vækst i 2014 i Europa vil sandsynligvis stadig være på et beskedent niveau omkring de 0,5% p.a., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at få arbejdsløsheden til at falde, og flere af de sydeuropæiske lande vil i løbet af 2014 sandsynligvis se deres gæld i forhold til BNP stige yderligere, idet BNP væksten i flere af landene stadig forventes at blive negativ. Dermed vil de underliggende spændinger i befolkningerne sandsynligvis stadig være til stede, og euro skepsis kan risikere at stige igen. Eurokrisen er langt fra løst, men centralbankerne har formået at vinde tid ved at føre en meget lempelig pengepolitik. Det bliver også spændende at se, hvad ECB s stresstest af de europæiske banker, som udføres i foråret 2014, vil vise. Samlet set forventes den europæiske økonomi at bevæge sig fremad i 2014, men stadig i et meget behersket tempo. De økonomiske udsigter for BRIK landene synes brogede. Stort set alle lande har strukturelle problemer, som på den korte bane virker vækstdæmpende. Kina må rent strukturelt begynde at indstille sig på, at landets vækstrater i årene fremover vil være aftagende, bl.a. fordi landet rent demografisk har vendt, idet der nu bliver flere ældre og færre yngre, samt at landet nu skal omstille sig til et servicesamfund. En større fremgang i den økonomiske udvikling i 2014 i BRIK landene synes således at være begrænset. Udviklingen i japansk økonomi i 2014 bliver meget spændende at følge. Det store spørgsmål bliver, om kickstarten af den japanske økonomi i 2013 kan blive afløst af et længevarende opsving, eller om det får en ende i løbet af På nuværende tidspunkt er det den generelle forventning, at den økonomiske vækst i 2014 vil blive lidt lavere end i 2013, bl.a. som følge af en momsforhøjelse, som vil virke væksthæmmende. Prognosen for forventningerne til udviklingen i verdensøkonomien fra The Conference Board, en prognose vi præsenterede i sidste Kvartalsrapport, ser for såvel 2014 som for årene fremover meget tilforladelig ud. Budskabet er, at vi er inde i en periode, hvor verdensøkonomien bevæger sig forsigtigt frem, idet der er en række strukturelle ubalancer, som skal løses, før der er håb om, at verdensøkonomien i en længere årrække igen kan komme op i et højere gear. De kommende år vil således stadig byde på en både uens og ujævn fremgang, hvor der stadig vil være mange faldgrupper. Vækst i verdensøkonomien År Vækst i % p.a , , , ,2 2013e 2,9 2014e 3, e 3,0 Kilde: The Conference Board september 2013 Inflationsudviklingen og styring af den mindre lempelige pengepolitik i USA sætter dagsordenen i 2014 Med udsigt til en fortsat fremgang i amerikansk økonomi og en faldende arbejdsløshed vil kursen være sat mod en fortsat løbende nedbringelse af den meget lempelige pengepolitik. I første omgang er der tale om en reduktion af de månedlige obligationsopkøb, men på et tidspunkt bliver der også tale om 9

10 renteforhøjelser. På nuværende tidspunkt er det markedets forventning, at Fed i 2014 kan nedbringe obligationsopkøbene i et behersket tempo og først i starten af 2016 foretage den første renteforhøjelse. En vigtig forudsætning, for at dette kan blive indfriet, er, at den amerikanske inflation vil være på et lavt niveau, således at der ikke opstår inflationsfrygt. Det vil sandsynligvis indebære, at inflationen skal holde sig et stykke under de 2,0% p.a. Skulle inflationsforventningerne begynde at bevæge sig opad, vil det sandsynligvis føre til, at den amerikanske centralbank hurtigere end forventet må nedbringe obligationsopkøbene og foretage en renteforhøjelse, hvilket kan føre til større kursfald på de finansielle markeder, som vi så i slutningen af maj måned 2013, hvor Fed første gang raslede med sablen, men det kan også få en negativ udvikling på verdensøkonomien, idet for hurtige kapitalbevægelser på de finansielle markeder har vist sig at have en afsmittende effekt på verdensøkonomien. Derfor skal der holdes ekstra godt øje med inflationsudviklingen i USA i 2014, idet en behersket afvikling af den lempelige pengepolitik i USA er en vigtig forudsætning for ovenstående vækstforventninger. Aktier Vi har tidligere beskrevet den skuffende vækst i verdensøkonomien i 2013 og konsekvensen for aktiemarkederne. Vi har undersøgt, hvorledes virksomhedernes indtjening i de seneste 2 år har udviklet sig i forhold til, hvad der var forventet for 2 år siden. Dette ud fra en tese om, at det er selskabsindtjeningen, som på langt sigt driver en akties kursudvikling. Vi har valgt at se på det amerikanske aktieindeks S&P 500, som består af de 500 største børsnoterede amerikanske selskaber. Vi har set på den indtjeningsfremgang S&P 500 selskaberne har haft i 2012 og 2013, samt hvorledes aktieindeksets kursudvikling har været i samme periode. Vi har herudover valgt at se på, hvad analytikerne den forventede, at selskaberne i S&P 500 indekset ville have i indtjeningsfremgang i henholdsvis 2012 og 2013 for at vurdere, om indtjeningsudviklingen har overrasket positivt eller negativt. Hvis der f.eks. er indeholdt meget negative forventninger, kan en aktiekurs sagtens udvikle sig meget forskelligt i forhold til den realiserede indtjeningsfremgang og omvendt. 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0, S&P 500 index Indtjening S&P 500 Kilde: Dansk FI 10

11 Som det fremgår af ovenstående graf, er indtjeningen i de amerikanske selskaber i S&P 500 indekset i årene steget med knap 13%, medens selve aktieindekset er steget med hele 47%. Indekset er således steget næsten 3 gange mere end den underliggende indtjeningsudvikling i selskaberne. Det er således ikke den underliggende indtjening, som kan forklare hovedparten af kursudviklingen. Jf. tabellen nedenfor var forventningen primo 2012 til indtjeningsudviklingen en vækst i såvel 2012 som 2013 på lidt over 11% p.a. S&P 500 pr År Indtjeningsvækst 2012e 11,2% 2013e 11,6% Som det fremgår af nedenstående tabel, har indtjeningsvæksten kun været lidt over det halve af det forventede. Det er således heller ikke en markant bedre indtjeningsudvikling end forventet, som i de seneste 2 har drevet kursudviklingen på S&P 500 indekset. Vi bemærker, at analytikerne i de kommende 2 år igen forventer en indtjeningsudvikling i niveau 11% p.a. S&P 500 pr År Indtjeningsvækst ,7% 2013e 5,7% 2014e 11,7% 2015e 10,3% Selvom både den økonomiske vækst i verdensøkonomien og selskabsindtjeningen i de seneste 2 år har skuffet, er aktiekurserne steget markant! En forklaring herpå kunne være, at aktierne i forvejen var meget billige og derfor ville stige, medmindre der indtraf en katastrofe i 2012 og Med den nuværende prisfastsættelse af S&P indekset handles S&P 500 på 17 gange realiseret indtjening, (benævnet PE) og med udgangspunkt i den konjunkturudjævnende 10 års gennemsnitlige indtjening (benævnes Schiller PE eller CAPE) er denne værdi på 25 gange indtjeningen. Det langsigtede gennemsnitsniveau, som S&P 500 er blevet handlet til siden 1881, er på 15 gange indtjeningen, hvilket indikerer, at S&P 500 indekset på nuværende kursniveau enten er lidt eller meget overvurderet. For 2 år siden var indekset enten lidt undervurderet (ud fra almindelig PE) eller lidt overvurderet (ud fra Schiller PE). Det faktum, at der ikke er indtruffet katastrofer i de seneste 2 år, så som et sammenbrud af euroen eller en meget kraftig kinesisk vækstopbremsning, har skabt en berettiget større tiltro til aktiemarkedet. Men det lave renteniveau har efter vores vurdering skabt en usund høj risikovillighed hos mange investorer. Det har efter vores vurdering været en stærk medvirkende årsag til de seneste 2 år kraftige stigning på aktiemarkedet. Det er for os en bekymrende udvikling, idet der givet vis er en række investorer, som ikke er klar over, hvilken risiko de har fået i deres porteføljer, hvilket kan danne basis for en større negativ kursreaktion, hvis investorerne enten mister tilliden til aktiemarkedet eller at renteniveauet på obligationsmarkedet igen stiger til et for dem attraktivt niveau, hvor de skifter deres aktier ud med almindelige obligationer. 11

12 Såfremt det nuværende kursniveau skal retfærdiggøres, vil det efter vores vurdering kræve, at renteniveauet forbliver lavt i flere år endnu i kombination med, at virksomhedsindtjeningen overrasker positivt. Det bliver derfor ekstra spændende at følge virksomhedernes udmeldinger i løbet af 2014, idet der efter vores vurdering skal positive overraskelser til for bare at bevare det nuværende kursniveau. Obligationer Som nævnt tidligere vil inflationsudviklingen i 2014 i USA sætte dagsordenen på de finansielle markeder. Et stigende renteniveau vil givet vis også smitte af på det europæiske og danske renteniveau, men udsigten til en fortsat presset europæisk økonomi bør betyde, at en evt. rentestigning vil blive mindre i Europa end i USA. Vi er således ikke i tvivl om, at vi i den vestlige verden generelt er på vej mod et højere renteniveau. Derfor er det fortsat vores generelle anbefaling, at investorer skal placere midlerne i obligationer enten med kort løbetid eller med en variabel rente. Der vil selvfølgelig være perioder, hvor obligationsrenterne stiger for meget på den korte bane, hvor investorer i en kortere periode kan placere en del af obligationsinvesteringerne i mellemlange og lange obligationer for at få glæde af den merrente, som disse obligationer giver, specielt fordi udsigten for den europæiske økonomi stadig synes behersket. 8. januar 2014 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 12

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der er ikke noget som tyder på, at vi på nuværende tidspunkt står over for et langvarigt økonomisk opsving i verdensøkonomien, men det kan være,

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016 Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter Til trods for både et overraskende resultat af Brexit afstemningen i juni samt det amerikanske præsidentvalg i november 2016, har den økonomiske

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i USA forventes som følge af den hårde amerikanske vinter og en lageropbygning hos virksomhederne i de forgangne kvartaler

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 3. kvartal 2017 været lidt mere gang i både den europæiske og japanske økonomi end hidtil antaget, mens den amerikanske økonomi sandsynligvis

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Vi er stadig vidne til et uens og svagt opsving i verdensøkonomien. Således ser den amerikanske økonomi fortsat ud til at fortsætte sin gradvise

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i Europa er hen over året aftaget. Og de sydeuropæiske gældsproblemer er ved at udvikle sig til et mareridt - også for den

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere