Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal Udviklingen på det vigtige amerikanske boligmarked synes at være vendt til fremgang, hvilket i de kommende kvartaler burde bidrage positivt til væksten i den amerikanske økonomi. Samlet set er vi stadig vidne til et svagt og skrøbeligt økonomisk opsving i verdensøkonomien. Derfor er det lidt paradoksalt, at aktier og andre risikofyldte aktiver er steget pænt, idet den økonomiske vækst generelt har skuffet. Årsagen til kursstigningerne er sandsynligvis et udtryk for, at de lave renter giver investorerne mod på større risikovillighed. Den kommende Nationalbankdirektør, Lars Rohde, er i lighed med os nervøse for, at den seneste tids udvikling er uholdbar og udtalte til Børsen: Det helt store problem er, at de lave renter risikerer at sende investorer i retning af meget risikofyldte aktiver og værdipapirer. Det er den situation, der kan skabe nye bobler på de finansielle markeder. Vi anbefaler, at investorerne i den kommende periode fører en kapitalbeskyttende strategi og i stedet for at skrue op for risikovilligheden, accepterer et lavt men mere sikkert afkast. Aktiemarkedet Vi foretrækker selskaber, som har en pæn del af deres aktiviteter rettet mod de mange nye forbrugere, der kommer til i Emerging Markets i de kommende år som følge af, at levestandarden gradvist bedres og en stor andel af befolkningen går fra fattigdom til at blive forbrugere. Obligationsmarkedet Vi er af den opfattelse, at investorerne undervurderer inflationsrisikoen, og at det nuværende renteniveau er kunstigt lavt. På den bagrund foretrække vi primært placeringer i korte obligationer med fast rente og i obligationer med en variabel rente. 1

2 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2012 Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2012 OMX CGI 521,37 573,88 52,51 10,07% 25,86% OMX C20* 446,04 493,22 47,18 10,58% 26,48% MSCI World All Countries 1.065, ,38 62,09 5,83% 8,43% MSCI USA* 7.662, ,55 265,46 3,46% 15,01% MSCI Europa* 7.398, ,77 425,29 5,75% 8,46% MSCI Japan* , ,89-503,39-4,00% 0,52% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Ændring i Renteudvikling i Danmark kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2012 Rente på indskudsbeviser 0,05-0,20-0,25-0,05% 0,08% 5% STAT ,17-0,04 0,13-0,07% 0,28% 4% STAT ,17 0,05-0,12 0,37% 1,25% 7% STAT ,70 1,43-0,27 2,79% 5,19% 4% NYK ,94 3,84-0,10 1,98% 5,16% EFFAS 1-5** 0,13% 0,78% Valutakurser Værdi Værdi Ændring i kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2012 USD/DKK 5,90 5,77-0,13-2,27% 0,36% EUR/DKK 7,43 7,46 0,03 0,40% 0,40% JPY/DKK 0,074 0,073-0,001-1,35% -1,35% Aktiemarkedet Udviklingen på de finansielle markeder i 3. kvartal 2012 Der har generelt været en positiv stemning på aktiemarkederne i løbet af det forgangne kvartal. Således er det danske aktieindeks OMX C20 steget med hele 10%, medens MSCI World og Europa er oppe med knap 6% og de amerikanske aktier målt ved MSCI USA i DKK med 3,5%. Det er kun de japanske aktier målt ved MSCI Japan i DKK der, med et fald på 4%, har givet et negativt afkast i 3. kvartal Det er lidt paradoksalt, at aktierne er steget i løbet af 3. kvartal, idet den økonomiske vækst i stort set alle regioner faktisk har skuffet. Årsagen til kursstigningerne er sandsynligvis et udtryk for, at de lave renter giver investorerne mod på større risikovillighed, og at de er af den overbevisning, at de mange tiltag fra centralbankernes side vil resultere i et snarligt økonomisk opsving. Dårlige økonomiske nøgletal er blevet mødt med en tilsvarende forventning fra investorernes side om, at så kommer der bare flere hjælpeprogrammer fra centralbankernes side, som sikrer et økonomisk opsving. Og centralbankerne har også leveret varen, idet ECB (europæiske centralbank) har sagt, at de vil købe ubegrænset op i statsobligationer fra de sydeuropæiske lande med en løbetid op til 3 år, hvis ikke renten kommer ned der. I USA har den amerikanske centralbank sagt, at den, for at tvinge boligrenterne ned, hver måned vil købe for 40 mia.usd amerikanske realkreditobligationer. Også den japanske centralbank har iværksat et likviditetsfremmende opkøbsprogram. De finansielle markeder er således i den seneste tid blevet oversvømmet med likviditetsløfter. 2

3 Det springende punkt er som altid, om disse tiltag vil føre til et økonomisk opsving, og om der er risici forbundet med tiltagene? Der er typisk en bagside ved medaljen, og det har vores kommende Nationalbankdirektør, Lars Rohde, beskrevet meget rammende i en artikel i Dagbladet Børsen, hvor han påpeger, at netop denne politik kan føre til nye bobler og risici. Det paradoksale er ifølge artiklen, at baggrunden for den nuværende krise var en kombination af rigelig og billig likviditet i perioden op til Finanskrisens udspring i efteråret 2008, og nu forsøger centralbankerne at bekæmpe krisen med de samme ingredienser (rigelig og billig likviditet). Denne problemstilling vil vi behandle uddybende senere i Kvartalsrapporten, men vi kan konkludere, at aktiemarkedet har valgt den positive tilgang med en stærk tiltro til, at der snart kommer et selvbærende økonomisk opsving. Land Aktieindeks Afkast i DKK i Q Afkast i DKK i 2012 Brasilien Bovespa 6,39% -3,25% Rusland Micex 7,95% 12,43% Indien Sensex 30 11,94% 23,98% Kina Shanghai -5,91% -0,27% Der har også været positive afkast, målt i DKK, på aktieindeksene i 3 ud af de 4 BRIK lande. Det er kun det kinesiske aktiemarked, som har oplevet en tilbagegang med et negativt afkast på knap 6%. Den økonomiske opbremsning i Kina har været større end forventet. Kina har imidlertid ikke iværksat samme kraftige vækstfremmende tiltag som andre lande, hvorfor investorerne har valgt at handle aktiekurserne ned. Obligationsmarkedet Som følge af en styrkelse af den danske krone over for euroen, valgte Nationalbanken i starten af juli at nedsætte renten på indskudsbeviser med 0,25% point til -0,20%. Det koster nu penge at sætte penge i Nationalbanken! Baggrunden for at den danske krone blev kraftigt styrket over for euroen var, at mange investorer frygtede et eurokollaps hen over sommeren, hvorfor de valgte at placere pengene i en valuta (DKK), som på den ene side kunne forventes at blive styrket over for de enkelte eurolandes nye valutaer, hvis euroen blev sprængt, og på den anden side kunne følge euroen, hvis den ikke blev sprængt, som tilfældet blev, idet DKK i så fald ikke ville falde meget i kurs over for euro. Derfor var en placering i danske kroner et billigt bet på et eurokollaps. Der var sandsynligvis høj gevinst ved et eurokollaps og beskedent tab, hvis dette ikke skete. Derfor var der i denne periode ekstraordinær stor efterspørgsel efter danske statspapirer. Som bekendt kollapsede euroen ikke, og den danske krone er nu blevet svækket over for euro, men Nationalbanken har indtil videre valgt at fastholde den negative rente. Medmindre der inden for en overskuelig fremtid igen kommer Euro-uro, forventes renten snart at blive sat op igen. De ekstraordinære rentebevægelser har resulteret i et negativt afkast på 0,07% i 3. kvartal på den korte statsobligation 5% STAT 2013, medens der har været positive afkast på de lange stats- og realkreditobligationer, som i højere grad har reageret positivt på de svage økonomiske nøgletal for såvel den danske som den europæiske økonomi. Således er der realiseret et positivt afkast på 2,79% på 7% STAT 2024, medens 4% NYK 2044 har givet et positivt afkast på 1,98%. Inflationsudviklingen i euroområdet har i det forgangne kvartal vist en kedelig tendens, idet inflationen er steget fra 2,4% p.a. for juni til senest 2,7% p.a. for september måned sammenlignet med tilsvarende måneder året før. Det er i høj grad de høje fødevarepriser og olieprisen, der er steget omkring 15%, 3

4 Jan-02 Sep-02 May-03 Jan-04 Sep-04 May-05 Jan-06 Sep-06 May-07 Jan-08 Sep-08 May-09 Jan-10 sep-10 maj-11 jan-12 sep-12 som er stærkt medvirkende til det stigende inflationspres. ECB har en målsætning om en inflation i niveauet 2,0%. Det nuværende inflationsniveau er således en kende højere end ECB s målsætning. På nuværende tidspunkt er krisen i de sydeuropæiske lande altafgørende for ECB s rentebeslutninger, hvorfor renten forventes at blive fastholdt på det nuværende meget lave niveau, men holder det nuværende inflationsniveau, kan det på lidt længere sigt give udfordringer og resultere i hurtige og kraftige rentestigninger. Men markedsrenterne og specielt de lange obligationsrenter kan, hvis investorerne mister tilliden til, at centralbankerne kan holde inflationen på et lavt niveau, reagere med pæne rentestigninger som konsekvens, før der kommer en løsning på eurokrisen. Inflationen i Euroområdet 4 % (å/å) Kilde: Eurostat Henset til at de lange renter efter vores vurdering ligger på et meget lavt niveau, har vi valgt ikke at investere i lange obligationer. Og husejere bør efter vores vurdering overveje at optage 30 årige fastforrentede lån. Den effektive rente på 3,5% NYK 2044 er 3,66% ved en kurs omkring de 98,25, hvilket vi anser som en særdeles lav rente - specielt fordi det ikke kan afvises, at der kan komme rentestigninger i kølvandet på en løsning af eurokrisen, eller hvis investorerne mister tilliden til centralbankernes evne til at styre inflationen. Valutamarkedet Med ECB s udmelding om at de vil gøre, hvad der skal til for at redde euroen, og at de er parate til at købe ubegrænset op i statsobligationer med en løbetid under 3 år fra de sydeuropæiske lande, blev eurokollapset undgået - i hvert fald i denne omgang. Derfor blev euroen og danske kroner i kvartalet styrket med omkring 1-2% over for såvel den japanske yen som den amerikanske dollar. Den danske krone blev imidlertid svækket over for euroen, idet en euro kostede 7,43 DKK i starten af kvartalet mod 7,46 DKK i slutningen af kvartalet. 4

5 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Den økonomiske udvikling i 3. kvartal 2012 Europa Der har i kvartalet været stor fokus på renteudviklingen på statsobligationerne fra de sydeuropæiske lande. Investorerne har frygtet, at ECB ikke kunne blive enige om, hvad der skulle gøres for at bringe statsrenterne i Sydeuropa ned, og at det potentielt kunne føre til et kollaps af euroen. ECB har imidlertid været ude at sige, at den ville gøre hvad der end skulle til for at redde euroen, og tvinge statsrenterne i de sydeuropæiske lande ned. Således meddelte ECB i starten af september, at den ville købe ubegrænset op af statsobligationer med en løbetid under 3 år fra de sydeuropæiske lande, hvis ikke statsrenterne faldt til et mere tåleligt niveau. Denne markante udmelding har fået statsrenterne til at falde mærkbart i Sydeuropa, også på de 10 årige statsobligationer. Som det kan ses af nedenstående graf, faldt renten på den 10 årige spanske statsobligation umiddelbart fra et niveau omkring de 7% til omkring 5,75%, medens den tilsvarende italienske statsrente faldt fra knap 6% til omkring 5,0%. Derimod steg de tyske statsrenter en anelse oven på ECB s udmelding i starten af september. Investorerne har således (i hvert faldt indtil videre) valgt at tro på, at ECB vil sætte handling bag ordene, hvis ikke statsrenterne i Sydeuropa blev handlet ned Italien Spanien Tyskland 2 1 Kilde: Bloomberg Der har også været en vigtig kendelse i den Tyske Højesteret i løbet af september. Retten skulle tage stilling til, om det var lovligt, at Tyskland deltog i den fælles redningsfond ESM. Henset til at Tyskland er den vigtigste kreditgiver i ESM og EU s vigtigste økonomi, ville det være en katastrofe for euroen, hvis ikke Tyskland måtte deltage. Den Tyske Højesteret fandt, at Tyskland kunne deltage i ESM, men det skulle være på baggrund af kendte beløbsstørrelser, som i forvejen var godkendt i det tyske parlament (Bundestag). Det vigtigste var i første omgang, at Tyskland måtte indgå i ESM, så hermed var euroen i denne omgang reddet, men det er absolut værd at bemærke betingelsen om, at Tyskland ikke må udstede blankocheks, idet beløbsstørrelsen i forvejen skal være godkendt i Bundestag! Den Tyske Højesteret skal senere på året tage stilling til, om ECB s nyligt varslede opkøbsprogram med ubegrænset opkøb af statsobligationer med en løbetid under 3 år strider mod den tyske forfatning. Med seneste kendelse in mente, vil det ikke være utænkeligt, at den Tyske Højesteret finder konstruktionen ulovlig og at der også her skal sættes beløb på, som skal være godkendt af Bundestag. Interessant er det i øvrigt, at det tyske medlem af ECB faktisk stemte imod det nye opkøbsprogram. 5

6 Den realøkonomiske udvikling i Europa i kvartalet har ikke været særligt opløftende. Væksten i eurozonen forventes at have været negativ med en vækst omkring de -0,5% p.a. Inflationen har som tidligere nævnt desværre vist en stigende tendens, fra et niveau omkring de 2,4% p.a. i starten af kvartalet til et niveau omkring de 2,7% p.a. i slutningen af kvartalet, hvilket er en del over ECB s målsætning omkring et niveau lige under de 2,0% p.a. Selv om ECB på nuværende tidspunkt næsten udelukkende er fokuseret på at løse gældskrisen i Sydeuropa, bl.a. ved at fastholde den meget lave rente, giver den seneste inflationsudvikling uden tvivl panderynker hos nogle af medlemmerne og i særdeleshed hos de tyske, så vi skal ikke umiddelbart forvente yderligere rentenedsættelser, medmindre inflationen aftager igen, eller at gældskrisen tiltager markant i styrke. USA Den amerikanske økonomi har i de seneste måneder været svagere end forventet. Således viste væksten kun at have været på 1,3% p.a. i andet kvartal 2012 sammenlignet med samme kvartal året før, mod ellers først antaget en vækst i niveauet 1,7% p.a. Den økonomiske vækst forventes i 3. kvartal at være tiltaget en anelse til omkring 1,6% p.a. Den relativt svage vækst fik den amerikanske centralbank (Fed) til at nedjustere vækstforventningerne. Der forventes nu en vækst i den amerikanske økonomi i 2012 på mellem 1,7-2,0% mod et tidligere forventet niveau på 1,9-2,4%. Det er imidlertid meget positivt, at det ser ud som om, der er sket en vending på det amerikanske boligmarked, idet byggeriet og salg af huse igen er stigende og det endda til højere priser. Fortsætter dette, bør det fremadrettet påvirke den amerikanske økonomi i positiv retning. De stigende oliepriser og i særdeleshed de høje fødevarepriser har resulteret i en stigende inflation. Inflationen er steget fra 1,4% p.a. i juni 2012 til senest 1,7% p.a. i august sammenlignet med de tilsvarende måneder året før. Japan Udviklingen i den japanske økonomi har på det seneste skuffet. Således var det forventet, at den japanske økonomi var vokset med 1,4% p.a. i 2. kvartal 2012 sammenlignet med samme kvartal året før, men det viste sig, at vækstraten kun havde været det halve, idet væksten kun landede på 0,7% p.a. Og væksten forventes at være gået helt i stå i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal 2011, idet vækstniveauet forventes at have været tæt på 0,0%. Den japanske økonomi er desværre røget tilbage i deflation, idet den seneste inflationsopgørelse viser en negativ inflation på 0,4% p.a. BRIK landene Brasilien Den økonomiske aktivitet er i løbet af 2012 gradvist steget i Brasilien. Således forventes væksten sammenlignet med de samme kvartaler året før at have været på 0,8% p.a. i 1. kvartal 2012, 1,2% p.a. i 2. kvartal og 1,8% p.a. i 3. kvartal. Men den gradvist stigende vækst er ikke kommet af sig selv, men er resultatet af markante tiltag fra både den brasilianske centralbanks (BCoB) og regeringens side. Således har BCoB i 3. kvartal 2012 reduceret renten med yderligere 1% point, således at den ledende rente (Selic renten) nu er 7,5%, hele 5% point under niveauet medio Også finanspolitikken er blevet lettet. Der er bl.a. blevet tilbudt billige lån fra statsfonde, bilsalget er blevet stimuleret og 6

7 elektricitetsskatten er blevet reduceret. Der er således gjort meget penge- og finanspolitisk for at imødegå den relativt store opbremsning, der er sket i brasiliansk økonomi. Baggrunden for at BCoB har kunnet iværksætte så store rentenedsættelser er, at den brasilianske inflation har været aftagende og nu ligger inden for den målsætning, som BCoB har for inflationen. Målsætningen er en inflation i et niveau mellem 2,5% og 6,5%, og den seneste måling for inflationen viser en stigning på 5,24% p.a. for august måned 2012 sammenlignet med august De stigende fødevare- og energipriser kan i de kommende måneder imidlertid give et opadgående pres på inflationen, hvilket kan begrænse evt. yderligere rentenedsættelser fra BCoB. Rusland Den økonomiske vækst i Rusland har som resultat af et højt statsligt forbrug i starten af året holdt sig på et relativt højt niveau. I takt med at Staten har nedbragt forbruget, er den økonomiske vækst aftaget. Væksten forventes sammenlignet med de samme kvartaler året før at have været på 3,6% p.a. i 3. kvartal 2012 mod 4,9% i 1. kvartal Væksten i 3. kvartal må trods alt betragtes som en relativ pæn vækst, sammenlignet med væksten i andre regioner. De stigende fødevare- og energipriser har desværre påvirket inflationen relativt meget med en stigning til 5,9% i august 2012 sammenlignet med august Til sammenligning var inflationsniveauet i maj 2012 kun på 3,6% p.a. sammenlignet med samme måned året før. Indien Efter en skuffende økonomisk start på året har den økonomiske vækst i Indien i løbet af 2. og 3. kvartal 2012 været svagt stigende, hvor væksten forventes at have været på 5,7% p.a. i 3. kvartal 2012 sammenlignet med samme kvartal året før. De stigende fødevarepriser lægger et opadgående pres på inflationen, hvorfor denne igen har været stigende i løbet af 3. kvartal Inflationen var i august 7,55% sammenlignet med august måned Fødevareinflationen i august 2012 var på over 9% og bidrager således til at trække det samlede inflationsniveau pænt op. Kina Den økonomiske opbremsning i Kina har været større end forventet. Således forventes væksten i 3. kvartal 2012 at være faldet til et niveau omkring 7,3% p.a. sammenlignet med 3. kvartal Vækstniveauet er nu under Kina s officielle vækstmål på 7,5%. Baggrunden for den aftagende økonomiske vækst er dels, at kineserne tidligere har indført vækstdæmpende tiltag såsom en markant forhøjelse af bankernes reservekrav. Disse tiltag har kineserne kun i begrænset omfang slækket på igen, dels at den kinesiske konkurrenceevne er aftagende grundet de seneste års meget høje lønstigninger, hvilket har resulteret i en skuffende eksport. Opbremsningen i den kinesiske økonomi er således resultatet af en blanding af selvvalgte beslutninger og en forværret konkurrenceevne. Kineserne har således mulighed for at stimulere deres økonomi, hvis de ønsker dette, men de vil nok være varsomme med at gøre dette for aggressivt, medmindre væksten falder mærkbart, idet kineserne er bange for at skabe for store bobler i økonomien, og i særdeleshed på boligmarkedet, som kan resultere i en større finansiel krise på et senere tidspunkt. Inflationen i Kina er på det seneste faldet markant, idet inflationen for august 2012 viser en beskeden stigning på blot 2,0% p.a. sammenlignet med august Vi forventer, at inflationen som følge af de høje fødevare- og energipriser i de kommende måneder vil tiltage igen. 7

8 Samlet omkring den økonomiske udvikling i 3. kvartal 2012 Den økonomiske vækst har generelt været skuffende i 3. kvartal 2012, selvom der spores en fremgang mod slutningen af kvartalet. Udviklingen på det vigtige amerikanske boligmarked synes at være vendt til fremgang, hvilket fremadrettet burde bidrage positivt til væksten i den amerikanske økonomi. Samlet set er vi fortsat vidne til et svagt og skrøbeligt økonomisk opsving i verdensøkonomien. Forventninger Økonomiske nøgletal 2011r 2012e 2013e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 1,70% 3,10% 2,00% 1,90% 2,00% 1,80% Euroland 1,60% 2,70% -0,50% 2,50% 0,00% 1,60% Japan -0,70% -0,20% 1,00% 0,00% 1,10% 0,00% Danmark 1,00% 2,80% 0,30% 2,40% 1,20% 2,00% Brasilien 2,70% 6,50% 2,00% 5,40% 3,30% 5,40% Rusland 4,30% 8,50% 4,00% 5,00% 3,50% 6,00% Indien 7,10% 9,00% 5,50% 7,50% 5,00% 7,00% Kina 9,10% 5,30% 7,60% 3,00% 8,00% 3,40% Kilde: Dansk FI Økonomi Ifølge OECD s leading indicators, jf. grafen på næste side, der historisk har været en god indikator for udviklingen i verdensøkonomien, er der ikke noget der tyder på, at det økonomiske opsving skulle være på vej til at tiltage i styrke, tværtimod peger pilen svagt nedad igen. Det skal imidlertid bemærkes, at de nyeste underliggende data er for august måned 2012, og andre og nyere data, bl.a. indkøbschefernes forventningsindeks fra flere lande, herunder også i USA, peger på, at der i løbet af september måned er kommet lidt mere gang i hjulene igen. Vi har i de senere år generelt set en økonomisk cyklus, hvor der kommer tilbagegang hen over sommeren, og hvor aktiviteten igen stiger fra sensommer/efteråret. Derfor vil det være meget forventeligt, hvis aktiviteten begynder at tiltage igen, men det bekymrende er, at det ser ud til, at aktivitetsfremgangen kommer senere i år, og også umiddelbart virker svagere end i de foregående år. 8

9 Kilde: OECD Vi går et spændende 4. kvartal i møde med mange vigtige begivenheder, og investorerne tror på positive udfald Der er rigtig mange spændende begivenheder, som i 4. kvartal 2012 kan få meget afgørende betydning for udviklingen på de finansielle markeder: - Topmøde i EU hvor strukturen for det fremtidige EU skal diskuteres. Kan politikerne blive enige om mere integration og fælles bankunion? - Trojkaen fremlægger rapporten omkring græsk økonomi - lever grækerne op til forventningerne, således at de kan fortsætte med at få økonomisk hjælp? - Amerikansk præsidentvalg og valg til Kongressen. - Kan de amerikanske politikere blive enige om et nyt budget, således at de indbyggede økonomiske budgetstramninger for 2013 kan blive udskudt? Hvis ikke ryger amerikansk økonomi i starten af 2013 tilbage i recession. - Tysk Højesteret skal tage stilling til om ECB s ubegrænsede opkøb af statsobligationer med en løbetid under 3 år er lovlig i henhold til tysk lovgivning. - Delstatsvalg i Spanien - kan det resultere i mere social uro og spansk modvilje mod yderligere økonomiske besparelser? Der er således mange vigtige politiske beslutninger, som i løbet af 4. kvartal 2012 markant kan påvirke den økonomiske udvikling. I Europa er det særdeles vigtigt, at politikerne formår at blive enige om og kan fremlægge en troværdig plan for, hvordan EU skal udvikle sig. Det vil efter vores vurdering betyde, at der skal arbejdes hen imod Europas Forenede Stater med et fælles budget, som de enkelte lande skal leve op til. I den sammenhæng vil etablering af en fælles bankunion være et naturligt skridt på vejen. Den europæiske centralbank har med dens markante tiltag købt tid, men den har ikke løst gældskrisen, hvilket heller ikke er dens opgave! Det er op til de europæiske politikere at løse krisen, og i den forbindelse er det meget vigtigt, at politikerne på det kommende topmøde den 18. og 19. oktober kan demonstrere enighed og vilje. Hvis ikke de formår at udvise enighed og beslutsomhed, er der stor risiko for, at investorerne igen begynder at tvivle på europrojektets bæredygtighed, hvilket kan resultere i en opblusning af gældskrisen med stigende sydeuropæiske renter som konsekvens. Det amerikanske præsidentvalg og i særdeleshed finanslovsforhandlingerne skal denne gang følges med ekstra stor opmærksomhed. De amerikanske politikere vedtog sidste år en lov som indebærer, at der automatisk skal iværksættes en række markante besparelser, hvis ikke demokraterne og republikanerne kan blive enige om en ny finanslov. Det drejer sig samlet om 500 mia. USD i besparelser og tilbagerullede skattelettelser, der vil blive strammet op med fra starten af 2013, hvis ikke politikerne når 9

10 at blive enige om en ny finanslov forinden. Beløbet er så voldsomt, at den amerikanske økonomi med meget stor sandsynlighed i 1. kvartal af 2013 vil ryge i recession, hvis der ikke opnås enighed. Politikerne bør kunne blive enige, men der er en vis risiko for, at det ikke sker, idet den nye kongres først indsættes den 3. januar og den nye præsident først den 20. januar. Perioden fra præsident- og kongresvalget i november og frem til den 20. januar kaldes i USA for lame duck perioden, hvor der er en række politikere og evt. en præsident, der skal udskiftes, hvorfor der ofte ikke træffes beslutninger af væsentlig karakter. Derfor kan det ikke udelukkes, at der ikke inden nytår opnås enighed om en ny finanslov. I såvel Spanien som i Portugal og Grækenland har der på det seneste været en lang række folkelige protester mod de markante besparelser, som rammer landenes indbyggere. Der har været tiltag til en decideret social uro, og det kan absolut ikke udelukkes, at der i de kommende måneder, i takt med at der indføres flere besparelser, kan komme yderligere og forstærket uro. Risikoen for social uro må ikke undervurderes, og det kan få politikerne i de respektive lande til at træffe nogle beslutninger, som kan få gældskrisen til at blusse op igen. Er investorerne blevet for risikovillige? I takt med at centralbankerne i de vestlige lande har sænket renten til et niveau tæt på 0, og samtidig har indikeret, at de vil fastholde renten på dette lave niveau de næste 2-3 år, har det fået renteniveauet i de fleste lande til at falde til rekordlave niveauer, både hvad angår den korte og den lange rente. Det har betydet, at obligationsinvestor nu må affinde sig med et rekordlavt forventet afkast på obligationer. Eksempelvis er den effektive forrentning på en dansk realkreditobligation med udløb i 2015 under 0,70% p.a.! Og med et inflationsniveau på over 2%, vil investor være sikker på at få udhulet sin købekraft ved at investere i en sådan realkreditobligation. Investorerne står således i det dilemma, at enten skal de vælge at få udhulet deres købekraft, eller også skal de prøve at finde andre alternativer at investere i, og disse alternativer vil uden tvivl være mere risikobetonede. Investorernes dilemma er derfor enten at acceptere et lavt afkast eller påtage sig en større risiko. Baggrunden for den nuværende krise skyldes i høj grad, at bankerne havde tilgang til rigelig og billig likviditet, som de lånte til investorer med en lav grad af kreditsikkerhed og til en lav rentemarginal. Dette skabte en boble på finansielle aktiver, hvor det i særdeleshed var ejendomspriserne, der steg uforholdsvist meget. I forsøget på at løse krisen har centralbankerne valgt den samme medicin, som var årsag til krisen, nemlig en kombination af rigelig og billig likviditet! Forskellen denne gang er imidlertid, at bankerne ikke har mulighed for/råd til at låne penge ud, hvorfor der ikke ses en kraftig udlånsvækst i banksektoren som følge af de lave renter, men det er almindelige investorer, som kaster sig ud i mere risikable investeringer såsom aktier og virksomhedsobligationer. Spørgsmålet er, om vi nu er i gang med at skabe endnu en boble på de finansielle markeder, hvor private investorer påtager sig en væsentlig større risiko i deres investeringer, end der oprindeligt var tilsigtet? Vores kommende Nationalbankdirektør, Lars Rohde, frygter netop dette, og har i en tidligere omtalt artikel i Børsen den 20. september 2012 bl.a. udtalt: Det er spørgsmålet om vi netop nu er i gang med at opbygge nye bobler på både aktie- og obligationsmarkedet som følge af den lette og billige kredit, Det helt store problem er, at de lave renter risikerer at sende investorer i retning af meget risikofyldte aktiver og værdipapirer. Det er den situation, der kan skabe nye bobler på de finansielle markeder. Og fænomenet er ikke et isoleret dansk fænomen, men et globalt! Vi er meget på linje med Lars Rohde, hvilket vi også har indikeret i de seneste kvartalsrapporter. Vi har ofte hørt det argument, at aktier og virksomhedsobligationer synes meget attraktive set i forhold til almindelige obligationer, men det investorer overser er, at obligationskurserne kan være kunstigt høje som følge af et ekstraordinært lavt renteniveau? Kommer der en større stigning i de lange 10

11 obligationsrenter, enten som følge af en stigende inflation, en løsning af gældskrisen eller en generel manglende tiltro til den langsigtede økonomiske politik, kan det pludselig vise sig, at de risikofyldte aktiver såsom aktier og virksomhedsobligationer ikke længere er så billige, som først antaget. Vi vurderer, at obligationskurserne for tiden er kunstigt høje med de største risici på de lange obligationer, hvorfor vi foretrækker at investere i korte obligationer. Vi betragter vores investering i korte obligationer som en parkeringsplads, hvor formålet er at beskytte formuen, hvis der pludselig skulle ske større kursfald på aktier, virksomhedsobligationer og lange obligationer. Hvis sidstnævnte indtræffer, har vi således mulighed for at kunne udnytte kursfaldene til at købe op på mere attraktive niveauer. Vi tror, at et godt afkast på 2-3 års sigt i øjeblikket primært skal sikres via en beskyttelse af formuen, således at der på et tidspunkt kan købes op i mere risikofyldte aktiver på lavere kursniveauer. Og som tidligere beskrevet, er der mange begivenheder, der i den kommende tid kan udløse betydelige kursfald. Vi deler således ikke den optimisme, der i 3. kvartal har været gældende på de finansielle markeder. Har Tyskland accepteret et højere inflationsniveau som en del af planen til løsningen af Gældskrisen? Når det gælder udviklingen i produktiviteten i de enkelte lande i euroen, er der ingen tvivl om, at Tyskland skiller sig meget positivt ud med en markant konkurrencefordel, medens de sydeuropæiske lande og i særdeleshed Grækenland halter gevaldigt efter gennemsnittet. Vi har tidligere præsenteret dette med en vurdering af udviklingen i unit labor cost (hvad det koster at producere en vare i de enkelte lande altså enhedslønomkostningerne). Udviklingen i enhedslønomkostningerne skal i Euroland vise en mere ensartet udvikling, hvis der i de enkelte eurolande skal opnås en mere ensartet økonomisk udvikling Euro area Denmark Germany Ireland Greece Spain France Italy Portugal Kilde: Eurostat Der er ingen tvivl om, at omkostningerne skal ned i de sydeuropæiske lande, hvilket de også er godt hjulpet på vej til med de annoncerede lønreduktioner i landene, men tilnærmelsen kan også ske ved, at de tyske lønomkostninger stiger. Sidstnævnte er allerede i gang, idet der i 2012 har været nogle relativt store lønstigninger i Tyskland. Det bør understøtte privatforbruget i Tyskland, men det vil også lægge et opadgående pres på priserne. Det kan være et forvarsel om, at Tyskland har accepteret en vis stigning i det generelle inflationsniveau i Euroland, som en del af planen til at løse gældskrisen i Sydeuropa. Det vil betyde et opadgående pres på de lange renter i Nordeuropa, hvilket absolut ikke er indeholdt i den nuværende prisfastsættelse på de lange obligationer, hverken i Tyskland eller i Danmark. 11

12 Som det fremgår af grafen for Unit Labor Cost (enhedslønomkostningerne) fra Eurostat (europæisk statistikbureau), forventes der i det kommende år, med de allerede annoncerede tiltag, gradvist at ske en tilnærmelse af enhedslønomkostningerne, og det sker gennem en kombination af stigende tyske omkostninger og en tilbagegang i de sydeuropæiske landes tilsvarende. Det fremgår af grafen, at de danske omkostninger fortsat forventes at ligge relativt højt, og at der også kan være problemer på vej i såvel Italien som i Frankrig! Der er ikke tale om en statisk proces, men en dynamisk proces, hvor udviklingen hastigt kan blive en anden, hvis eksempelvis Tyskland formår at gennemføre produktivitetsfremmende tiltag. Aktier Vi vurderer, at der på de finansielle markeder hersker en overdreven optimisme, hvorfor vi forudser, at der kan komme en større korrektion på aktiemarkedet. Vi anbefaler derfor fortsat at undervægte aktieandelen og i stedet opprioritere beskyttelsen af formuen. Vi anbefaler imidlertid ikke investorer at sælge alle aktier. Der er fortsat en række selskaber, som i det nuværende økonomiske klima vil klare sig godt indtjeningsmæssigt. Derfor anbefaler vi at investere i selskaber, som har et godt stabilt cashflow, der er mindre afhængig af de økonomiske konjunkturer. Vi foretrækker selskaber, som har en pæn del af deres aktiviteter rettet mod de mange nye forbrugere, som i de kommende år vil komme til i Emerging Markets som følge af, at levestandarden gradvist bedres der. Obligationer Som tidligere omtalt er det vores vurdering, at obligationskurserne som konsekvens af centralbankernes 0-rente politik generelt er for høje. Vi vurderer, at specielt de lange obligationskurser forekommer meget høje set i lyset af det nuværende inflationsniveau og det faktum, at der kan være et skifte på vej i den generelle inflationsopfattelse. Som beskrevet i Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2012, synes globaliseringseffekten at have toppet, hvilket kan medføre, at der opstår et inflationært pres i producentpriserne i stedet for den deflationære tendens, som vi ellers har oplevet i de senere år. Derudover har vi i løbet af 2012 set relativt kraftige lønstigninger i Tyskland, hvilket kan være et forvarsel om, at Tyskland har accepteret en højere inflation som et af midlerne til at løse den nuværende gældskrise. Hvis dette bliver et tema på de finansielle markeder, kan det resultere i en større stigning i de lange renter. På den bagrund foretrække vi primært at placere obligationsinvesteringer i korte obligationer med fast rente og i obligationer med en variabel rente. 4. oktober 2012 Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Dansk Formue- & Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 12

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016 Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter Til trods for både et overraskende resultat af Brexit afstemningen i juni samt det amerikanske præsidentvalg i november 2016, har den økonomiske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der er ikke noget som tyder på, at vi på nuværende tidspunkt står over for et langvarigt økonomisk opsving i verdensøkonomien, men det kan være,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst i USA forventes som følge af den hårde amerikanske vinter og en lageropbygning hos virksomhederne i de forgangne kvartaler

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere