Udvikling i 1. kvartal Værdi Værdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi"

Transkript

1 DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21% OMX C20* 464,14 428,1-36,04-7,76% -7,76% MSCI World* 8.055, , ,69-15,77% -15,77% MSCI USA* 7.051, , ,37-16,02% -16,02% MSCI Europa* , , ,56-15,45% -15,45% MSCI Japan* , , ,39-14,93% -14,93% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Renteudvikling i Danmark Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 Refi-renten 4,25 4,25 0,00 1,06% 1,06% Cibor 1 år rente 4,9 4,94 0,01 1,23% 1,23% 4% STAT ,27 3,78-0,49 2,05% 2,05% 4% STAT ,27 4,05-0,22 3,18% 3,18% 7% STAT ,63 4,47-0,16 2,75% 2,75% 4% NYK ,24 5,14-0,1 2,89% 2,89% EFFAS 1-5** 2,01% 2,01% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Valutakurser Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 USD/DKK 5,07 4,72-0,35-6,90% -6,90% EUR/DKK 7,46 7,46 0,00 0,00% 0,00% JPY/DKK 0,0449 0,0474 0,0025 5,57% 5,57% Udviklingen på de finansielle markeder i 1. kvartal 2008 Aktiemarkedet Der har været blodbad på aktiemarkederne i løbet af 1. kvartal De fleste aktiemarkeder faldt jf. skemaet oven for med omkring 15% målt i DKK. Danmark har klaret sig noget bedre. Kursfaldene har begrænset sig til omkring 8-9%. Baggrunden for kursfaldene er, at Sup Prime krisen har udviklet sig fra at være en isoleret amerikansk boligkrise til at blive en generel verdensomspændende kredit- og likviditetskrise. Det har ført til flere kollaps blandt Hedge Fonde og banker, med Bear Stearns som det mest prominente offer. Den amerikanske nationalbank deltog i en redning af banken for at undgå, at hele bankvæsenet helt eller delvist skulle kollapse. Krisen er således blevet langt mere alvorlig, end de fleste investorer længe antog. Som vi har beskrevet i vedlagte Analyse, har der generelt været en række tvangssalg fra banker og investorer, der er blevet tvunget til at nedbringe deres samlede risiko efter at have fundet ud af, hvilken risiko de egentlig havde på deres udlåns- og investeringsporteføljer. Tvangssalgene har ramt såvel aktie- som obligations- og valutamarkedet. Banksektoren har været særdeles hårdt ramt, idet de største syndere er at finde der, men stort set alle brancher har oplevet markante kursfald. Der er ofte ikke blevet skelet til, om eller hvor hårdt det enkelte aktieselskab kunne blive ramt af krisen. Aktierne er bare blevet sat ned i kurs. Når der sker tvangssalg, er det meget ofte muligt at gøre gode køb. Derfor vil vi i denne Kvartalsrapport vurdere, om det er fornuftigt at øge aktieandelen.

2 DANSK Obligationsmarkedet Den amerikanske centralbank har i 1. kvartal 2008 nedsat renten 3 gange. 2 gange med 0,75% point og sidste gang med 0,50% point. Den amerikanske centralbank har således sænket renten med hele 2% point i løbet af 1. kvartal Det illustrerer, hvor alvorligt banken vurderer krisen i USA. Den europæiske centralbank har ikke fulgt de amerikanske rentenedsættelser. ECB har valgt at stille likviditet til rådighed. Baggrunden for at ECB ikke har nedsat renten er dels, at væksten i den europæiske økonomi langt fra er så hårdt ramt som væksten i USA, dels at inflationen i Europa er steget til hele 3,5% og kerneinflationen med 2,4%, hvilket ligger over ECB s målsætning om en maksimal inflation på 2,0%. USA har samme problem med inflationen, men her har de vægtet hensynet til den økonomiske vækst højere end risikoen for en høj inflation, i hvert fald på kort sigt. Når der opstår usikkerhed og nervøsitet, flygter investorer normalt til de sikre obligationer. Det har for så vidt også været tilfældet denne gang, idet afkastet på obligationsmarkedet har været mellem 1,06% og 3,18% jf. skemaet på side 1. Men der har været stor variation i afkastet på sammenlignelige obligationer. Alt som bare har haft en antydning af en vis kreditrisiko, har haft et relativt skuffende afkast sammenlignet med statsobligationer. I Danmark anser de fleste investorer, med god grund, realkreditobligationer for at være en sikker investering. Men selv realkreditobligationer er blevet ramt af kreditkrisen. Det kan bedst illustreres ved, at 4% STAT 2015 med en korrigeret varighed på 6,6 har givet et afkast på 3,18% i 1. kvartal 2008, medens 5% NYK 2038, ligeledes med en korrigeret varighed på 6,6, kun har givet et afkast på 2,37%. Med samme kreditrisiko burde afkastene stort set være ens. Vi er ikke i tvivl om, at danske realkreditobligationer blev for hårdt ramt. Endnu være ramt blev andre typer obligationer, bl.a. erhvervsobligationer, hvor kreditrisikoen er endnu større. Derfor vil vi også på obligationsmarkedet vurdere, om der kan gøres nogle gode køb ved at løbe en større kreditrisiko. Valutamarkedet Der har også været markante kursbevægelser på valutamarkedet. Ikke overraskende er den amerikanske dollar blevet svækket betydeligt som følge af tilbagegangen i den amerikanske økonomi og de deraf følgende markante rentenedsættelser. Således faldt USD i 1. kvartal 2008 med hele 6,9% over for både euroen og den danske krone. Den japanske yen (JPY) blev derimod styrket markant. JPY steg med hele 5,57% over for DKK og EUR i løbet af 1. kvartal Det skyldes ikke en forbedret japansk økonomi eller andre japanske tiltag. Derimod er den japanske yen flittigt blevet brugt som finansieringsvaluta for spekulative investeringer. Når investeringerne tvangssælges, lukkes samtidig finansieringssiden. Når lånet i JPY indfries, købes de japanske yen, som låntager skylder. Det har ført til en stor efterspørgsel efter JPY med førnævnte styrkelse til følge. En anden hyppigt brugt finansieringsvaluta er den schweiziske franc (CHF), som har fulgt udviklingen på den japanske yen slavisk i 1. kvartal 2008, idet CHF er blevet styrket med 5,51% over for DKK i løbet af kvartalet. De nu stærkere JPY og CHF skyldes primært indfrielse af spekulative lånearrangementer. Den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2008 Europa Væksten i Europa vurderes at have ligget rimeligt stabilt omkring 0,4% i såvel 4. kvartal 2007 som i 1. kvartal På årsbasis svarer det til en årlig vækst i niveauet 2%. Inflationen har været stigende, og den seneste måling af inflationen viste en stigning på 3,5% og kerneinflation (inflationen uden prisudviklingen på energi og fødevarer) vurderes at ligge omkring 2,4%. Den økonomiske opbremsning i 1. kvartal har således kun i mindre omfang ramt Europa. Men inflationspresset er noget bekymrende. 2

3 DANSK USA Den økonomiske nedtur satte ind i løbet af 4. kvartal Således var den kvartalsvise vækst blot 0,15%, svarende til en årlig vækst på 0,6%. Nedturen er fortsat ind i 2008, hvor den kvartalsvise vækst ifølge flere økonomer forventes at have ligget på omkring 0,1%. Vi anser dog denne forventning for at være for optimistisk. Det er nok mere sandsynligt, at der faktisk har været en svag tilbagegang. Den seneste måling af inflationen (marts 2008) viste et niveau på omkring 4%, medens kerneinflationen faldt til 2,0%. Selvom den amerikanske centralbank på kort sigt har valgt at se bort fra inflationsrisikoen, var dette fald trods alt opmuntrende. Japan Efter en flot kvartalsvis vækst i Japan i 4. kvartal 2007 på 0,9%, vurderes væksten at være faldet tilbage til 0,3% i 1. kvartal Tempoet i den japanske økonomi synes på vej ned. Inflation er fortsat ikke noget tema i Japan, idet den forventes at ligge i et niveau omkring 0,5 1,0%. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 1. kvartal 2008 Det er tydeligt, at den amerikanske økonomi er hårdt ramt i øjeblikket, medens den europæiske økonomi fortsat virker mere robust. Selvom væksten i Japan - efter en pæn vækst i 4. kvartal nu er lavere, vurderes dette ikke at kunne give anledning til bekymring. Inflationen er fortsat på et uønsket højt niveau i såvel USA som i Europa. Det er dog positivt, at kerneinflationen i USA faldt til 2,0% i marts 2008, medens den i Europa fortsat vurderes at have været på omkring den vel høje 2,4%. Forventninger Økonomiske nøgletal 2007r 2008e 2009e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 2,20% 2,90% 1,20% 3,90% 1,50% 2,20% Euroland 2,60% 2,10% 1,40% 2,80% 1,50% 1,90% Japan 2,10% 0,10% 1,40% 0,60% 1,70% 0,40% Danmark 1,90% 1,70% 1,50% 2,70% 1,40% 2,20% kilde: e Bank Økonomi Det er efterhånden gået op for de fleste økonomer, at krisen i USA rammer hårdere end tidligere forventet og at den vil påvirke hele verdensøkonomien. Selv den amerikanske centralbanks direktør, Ben Bernanke, vurderer, at væksten i 1. halvår 2008 i USA i bedste fald bliver beskeden og at det endda ikke er usandsynligt, at den amerikanske økonomi går i en recession i løbet af 1. halvår (2 kvartaler i træk med negativ vækst). De internationale organisationer, IMF (Internationale Valutafond) og OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling), har ligeledes nedjusteret forventningerne til den forventede vækst i verdensøkonomien i såvel 2008 som 2009, og de regner begge med, at krisen ikke bare bliver overstået med et snuptag. IMF kalder krisen for den værste krise siden 1930 erne og har nedjusteret forventningerne til væksten i verdensøkonomien i 2008 fra tidligere 4,1% (skønnet i januar 2008) til nu 3,7%. Desuden tager IMF det forbehold, at risikoen for skønnet kan vise sig at være for optimistisk, og vurderer, at der 25% risiko for, at verdensøkonomien kan gå i recession i løbet af 2008 eller

4 DANSK Der er heller ingen tvivl om, at det er USA, der vil opleve den største nedgang i væksten i IMF regner med en vækst på 0,5%, medens der i skemaet oven for forventes en vækst på 1,2%. Det er umuligt at vurdere, hvor væksten i USA lander. Dertil justeres prognoserne for ofte. Målt på nogle af de fremadrettede indikatorer i USA, tegner der sig ligeledes et billede af en amerikansk økonomi i opbremsning, men ikke alle indikatorer er lige negative. Den seneste måling (marts 2008) af forbrugertilliden var helt sort, idet målingen kom ud på det laveste niveau siden Den seneste rapport for indkøbscheferne i de amerikanske virksomheder (ISM) viste imidlertid et højere niveau end forventet. Det kan skyldes, at de amerikanske virksomheder har fået en væsentlig konkurrencefordel, idet den amerikanske dollar er faldet betydeligt i værdi over for de fleste valutaer i verden. Dette er med til at kompensere for nedgangen i den indenlandske efterspørgsel. Der tegner sig således et billede af en amerikansk økonomi, som sandsynligvis allerede er i recession. Den indenlandske efterspørgsel virker skrøbelig, medens eksporten bør kunne nyde godt af den svage dollar. Det positive er dog, at de fleste økonomer nu har indset, at krisen har ramt den amerikanske økonomi hårdt og ikke kan løses med et snuptag. I Europa tegner der sig et broget billede. IMF har nedjusteret den forventede vækst i Euroland i 2008 fra før 1,6% til nu 1,3%. ECB har ligeledes nedjusteret vækstforventningerne. Væksten vurderes nu at blive på mellem 1,3% og 2,1% i Men den kan blive noget lavere. Det er dog ikke i alle lande i EU, at pessimismen har indfundet sig. I den største økonomi, den tyske, viste de seneste målinger af forbrugertilliden (fra april) faktisk en stigning, og indkøbschefernes forventning (IFO) viste også noget overraskende en stigning fra februar til marts måned. Billedet af væksten i Europa er således noget mere broget, og det kan godt vise sig, at det slet ikke står så skidt til. Måske oplever vi bare en mindre opbremsning i væksten. Den europæiske økonomi har heller ikke været pumpet så hårdt op (herunder belåning af huse), som det er tilfældet i USA, hvorfor nedgangen i Europa også må forventes at blive mere blød. I den seneste TANKAN rapport (kvartalsrapport som udarbejdes af Bank of Japan, og som tager temperaturen på de japanske virksomheders forventning til fremtiden) faldt indekset tilbage til det laveste niveau i 4 år. Faldet var større end forventet. Det er dog ikke så overraskende, idet Japan importerer 100% af den olie, de bruger. Derfor rammer den seneste tids stigning i olieprisen Japan særdeles hårdt. Læg dertil at den japanske yen er blevet styrket pænt i løbet af 1. kvartal 2008, hvilket gør situationen vanskelig for de store eksportorienterede virksomheder. Opsvinget i den japanske økonomi har i høj grad været drevet af eksporten. IMF vurderer, at væksten i den japanske økonomi vil blive på omkring 1,4% i 2008, men vi ser en risiko for, at væksten kan blive endnu lavere, medmindre yennen igen svækkes, hvilket det på nuværende tidspunkt ikke tyder på, tværtimod. Vi har i de seneste kvartalsrapporter fokuseret en del på, at inflationen kan overraske negativt. Vi ser også tydeligt, at inflationen fra råvarer og fødevarer er begyndt at påvirke kerneinflationen, specielt i Europa. Desuden er prisstigningerne på fødevarer, bl.a. ris, ved at skabe uro i nogle af de fattigste lande, hvor fødevarer udgør en forholdsvis stor del af de enkelte husholdningers budget. I de asiatiske lande og i mange lande i Afrika og Sydamerika, udgør fødevarer op imod 50% af husholdningernes samlede budget mod kun ca. 15% i Vesten. Når ris, som er den vigtigste fødevare for ca. 3 mia. mennesker, stiger med ca. 33% i 2007 og næsten er blevet fordoblet i pris i 2008 (målt i USD), er det med til at skabe uro i de fattigste lande. Også andre fødevarer er steget betydeligt. Prisen på kylling er steget med ca. 70% i løbet af det seneste år og prisen på hvede med mere end 100%, alt mål i USD. Det er således vigtigt at holde øje med inflationen fra råvarer og fødevarer, idet fortsatte prisstigninger på fødevarer kan skabe endnu mere uro i verden.

5 DANSK Som det ses af grafen neden for, er råvarepriserne, CRB Raw Materials, fortsat med at stige i 1. kvartal Umiddelbart virker det besynderligt, at råvarepriserne fortsætter med at stige, medens vi oplever, at verdensøkonomien er på vej ned i tempo! Dette fænomen vil vi belyse nærmere. Normalt skulle det forventes, at højere økonomisk aktivitet i verden giver større efterspørgsel efter råvarer og dermed stigende priser, og lavere priser ved faldende økonomisk aktivitet. På det seneste har vi oplevet en nedjustering af vækstforventningerne til verdensøkonomien. Råvarepriserne er imidlertid fortsat med at stige. Det virker umiddelbart ikke logisk. En del af forklaringen herpå kan være, at der er kommet mange nye investorer ind i råvaremarkedet. Det er finansielle investorer, der har foretaget spekulative investeringer i råvaremarkedet. Det samme gør sig gældende i fødevaremarkedet. Argumentationen for at finansielle investorer (kaldet spekulanter) skulle investere i råvarer og fødevarer har været, at de brugte råvare- og fødevaremarkedet som en hedge (beskyttelse) mod en svag amerikansk dollar og en stigende inflation. Vi kan vanskeligt følge denne argumentation. Det synes mere sandsynligt, at det er nogle spekulanter som forsøger at skabe et nyt område at tjene hurtige penge på: - Hvis dollaren er svag, er det som oftest udtryk for, at der er problemer i verdens største økonomi. Det burde, alt andet lige, føre til en lavere økonomisk aktivitet og dermed lavere efterspørgsel og priser på råvarer. Det er ikke sket, hvilket får os til at tro, at det er spekulative investeringer, der i øjeblikket driver en pæn del af prisudviklingen på råvaremarkedet. - Den stigende inflation kan næsten udelukkende forklares med stigende råvare- og fødevarepriser. Ved at købe fødevarer, opnås godt nok en beskyttelse mod yderligere prisstigninger og dermed inflationen, men det er samtidig med til at drive priserne yderligere op, og således selv skabe den inflation, der frygtes. Problemet løses altså ikke, men gøres værre. Ønskedes problemet løst, ville det være mere naturligt at investere i opdyrkning/produktion af flere fødevarer! Dette ville være et langsigtet hedge mod inflation, medens køb af færdigproducerede fødevarer er utrolig kortsigtet. Også det får os til at tro, at det er de spekulative investeringer, der i øjeblikket driver en pæn del af prisudviklingen på fødevaremarkedet.

6 DANSK Er det spekulanter, der i øjeblikket driver en pæn del af prisudviklingen på råvare- og fødevaremarkedet, kan råvareog fødevaremarkedet blive den næste spekulative boble, der kan briste. Det vil i givet fald føre til et mærkbart fald i inflationen, men det vil også ramme lande som Rusland og Brasilien, som med henholdsvis store olie- og andre råvarereserver har nydt godt af råvareprisernes himmelflugt. Vi er derfor særdeles opmærksomme på inflationsudviklingen og ikke mindst årsagerne. Aktier Der tegner sig et billede af, at en amerikansk økonomi, der er i recession, hvilket vil påvirke væksten i alle regioner i verden. Verdensøkonomien forventes i 2008 at vokse med under det gennemsnitlige niveau. Det er de fleste økonomer relativt enige om. Det har medført, at aktieanalytikerne er begyndt at nedjustere deres indtjeningsforventninger til de børsnoterede selskaber i såvel 2008 som Efter vores vurdering er aktieanalytikerne fortsat for positive i deres indtjeningsforventninger, så der er flere nedjusteringer på vej, hvilket investorerne da også i stigende grad forventer. Der er således allerede relativt negative forventninger indeholdt i prisfastsættelsen på aktiemarkedet, hvilket vi finder positivt. I følge grafen nedenfor, som viser sammenhængen mellem den 10 årige rente og prisfastsættelsen på aktiemarkedet, har aktier ikke været billigere. De forventede indtjeningsestimater er imidlertid sandsynligvis for høje, hvorfor vi har valgt at regne baglæns for at se, hvor stort et indtjeningsfald der skal til for at aktiemarkedet på nuværende kursniveau er prisfastsat korrekt i forhold til den 10 årige obligationsrente. For at komme op på den historiske ligevægt mellem prisfastsættelsen på aktiemarkedet samt renten på den 10 årige amerikanske rente, skal virksomhederne i S&P 500 (de 500 største amerikanske selskaber) samlet opleve en indtjeningstilbagegang på hele 42%! Nu kan man også argumentere for, at den 10 årige amerikanske rente nok er kunstig lav, hvorfor vi har lavet en beregning på, hvad tallene er, hvis den 10 årige rente er hele 1,8% point højere. Ved denne forventning er der stadig indeholdt en indtjeningstilbagegang på hele 25% i prisfastsættelsen af aktierne i S&P 500! Laver man en tilsvarende beregning for prisfastsættelsen af de europæiske aktier, får vi tilsvarende resultater. Vi kan derfor konkludere, at der på nuværende kursniveau både er indeholdt meget negative forventninger til indtjeningsudviklingen i aktieselskaberne samt en pæn stigning i den 10 årige rente. Der skal derfor ske en markant forværring af den økonomiske situation og/eller en markant rentestigning til for at kunne retfærdiggøre yderligere kursfald på aktiemarkedet. Vi anbefaler derfor, at investorerne gradvist øger deres aktieandel. 160 S&P500, 12M Forward Comparative Yield Ratio Mean

7 DANSK Obligationer Med udsigt til en aftagende økonomisk vækst og et underliggende inflationspres er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt den næste rentebevægelse i Europa bliver op eller ned, idet ECB udelukkende fokuserer på inflationsrisikoen. I USA har den amerikanske centralbank indikeret, at rækken af rentenedsættelser er ved at være slut, og rentenedsættelser ikke alene løser krisen. Som vi har beskrevet i vedlagte Analyse, kan der godt komme alternative indgreb for at løse krisen. Det er samtidig vanskeligt at vurdere, hvor stor en andel af råvare- og fødevareprisernes stigning, der skyldes ren spekulation. Begynder der at komme tvangssalg og/eller salg af råvarer og fødevarer som følge af, at man f.eks. ikke længere er nervøs for den amerikanske dollar, kan det resultere i faldende priser og dermed aftagende inflation. Vi kan altså komme i en situation, hvor væksten i USA og verdensøkonomien peger opad, medens inflationen falder. Vi anbefaler derfor en relativ forsigtig investering i traditionelle obligationer, hvor der for frie midler kan købes et mix af korte og mellemlange obligationer, medens der for pensions- og selskabsmidler kan købes et mix af variable obligationer og højt forrentede realkreditobligationer. Desuden vil vi anbefale, at der for obligationsinvesteringernes vedkommende købes virksomhedsobligationer via en investeringsforening, idet renteforskellen mellem virksomhedsobligationer og statsobligationer er steget til et attraktivt niveau (se grafen neden for). Renteforskellen er i niveauet 7,5-8,0% i forhold til den 10 årige amerikanske rente. Der er således for tiden meget negative forventninger til virksomhedernes betalingsevne. Det står i stærk kontrast til, at den aktuelle konkursrate er historisk lav (ca. 1,6% ifølge Moody s). Der er dog ingen tvivl om, at konkursraten vil stige, men vi vurderer ikke, at konkursraten stiger så meget, som den nuværende prisfastsættelse indikerer. Rentespænd virksomhedsobligationer Merrente i % /03/98 03/09/98 03/03/99 03/09/99 03/03/00 03/09/00 03/03/01 03/09/01 03/03/02 03/09/02 03/03/03 03/09/03 03/03/04 03/09/04 03/03/05 03/09/05 03/03/06 03/09/06 03/03/07 03/09/07 03/03/08 Dato 10. april 2008 Formue- & Investeringspleje A/S Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Formue- & Investeringspleje A/S,. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 7

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

MARKEDSVURDERING 4. kvartal 2015

MARKEDSVURDERING 4. kvartal 2015 MARKEDSVURDERING 4. kvartal 2015 FORMUE // 4. kvartal 201 MARKEDSVURDERING Stadig gode investeringsmuligheder, men forvent større udsving Centralbankerne vil også i 2016 spille en væsentlig rolle, og især

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. juni 2015, uge 23 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 Endnu et rentehop Tre forhold førte til et hop i obligationsrenterne

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

FORMUE- & INVESTERINGSPLEJE A/S Resume

FORMUE- & INVESTERINGSPLEJE A/S Resume DANSK Nye sammenhænge på de finansielle markeder Resume Nye sammenhænge mellem forskellige aktivtyper på de finansielle markeder har resulteret i, at kapitalbevægelser påvirker verdensøkonomien i et omfang

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde KvægKongres 2011 Sådan blæser de økonomiske vinde Konjunktur og renter Jens Schjerning Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Juli 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Corporate & Public Sector Derivatives en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere