dm faktor 4 HTDA har fået en filosof som formand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dm faktor 4 HTDA har fået en filosof som formand"

Transkript

1 dm faktor 4 NR FEBRUAR 2012 Dansk iværksætterkultur er underudviklet 33 Det har været dræbende for min gejst 34 DM-workshopper for medlemmerne 34 Filosoffer er nysgerrige mennesker 36 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE HTDA har fået en filosof som formand Cand.mag. Inger Staahl Jensen vil som ny formand blandt andet arbejde for at skabe jobåbninger på arbejdsmarkedet for ledige magistre.

2 32 Af Inger Staahl Jensen, formand i HTDA Dialog og intelligente arbejdsmarkedsreformer tak Snart vil omkring 40 medlemmer af Magistrenes A-kasse (MA) hver eneste måned falde ud af dagpengesystemet, fordi deres dagpengeperiode er udløbet. En stor del af dem er i fare for helt at miste deres livsgrundlag, fordi de enten har en bil, en pensionsopsparing eller ejer deres bolig og dermed ikke kan modtage kontanthjælp. Der er imidlertid håb for, at dette skrækscenarie ikke bliver til virkelighed. Op til forårets trepartsforhandlinger vil vi i Sektoren for Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende (HTDA) kæmpe for, at vi som højtuddannede ledige ikke bliver ladt i stikken. HTDA s mærkesag er nemlig, at dagpengeperioden på fire år genindføres, og at perioden for at genoptjene dagpengeretten nedsættes. Perioder i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob skal forlænge dagpengeperioden, eller perioder med virksomhedspraktik og løntilskudsjob skal tælle med i genoptjeningen af dagpengeretten på lige fod med arbejde på almindelige vilkår. Som arbejdsmarkedssituationen er i øjeblikket, er der behov for en længere dagpengeperiode og en nedsættelse af genoptjeningsperioden. Ledigheden blandt akademikere er stigende, både fordi der ikke skabes tilstrækkelige med job til nyuddannede og på grund af generelle nedskæringer, både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Det er derfor ikke nok at fokusere på ungdomsledigheden. Der må fokuseres på jobskabelse blandt alle grupper af ledige. Både på politisk niveau og i den offentlige debat er der i dag stort fokus på at få ufaglærte i job gennem opkvalificering og efteruddannelse. Samtidig er debatten om ledighed blandt højtuddannede underligt fraværende. Det skal ses i lyset af, at vi som ledige akademikere er forpligtet til at søge de samme typer job som ufaglærte, uden samme adgang til opkvalificering. Hvis vi vil vedligeholde vores kompetencer, sker det som hovedregel for egen regning. Højtuddannede skal derfor ligestilles med andre grupper af ledige, hvad angår efteruddannelse, og ledige skal have lettere ved at overgå til at være selvstændige. En anden sag, som vi vil arbejde for, er, at Videnpilotordningen tilføres større bevillinger end hidtil. Ordningen har vist sig at være en succes både i forhold til at skaffe højtuddannede varig beskæftigelse og i forhold til at skabe øget omsætning i virksomhederne. På den måde kan den videnspool, som vores medlemmer repræsenterer, bruges aktivt i bestræbelserne på at skabe vækst i samfundet og flere job. I HTDA er den første positive ting i det nye år, at der er kommet flere og friske kræfter i bestyrelsen. Men der er stadig brug for flere nye medlemmer, som har lyst til at gøre en indsats for at forbedre akademikeres vilkår på arbejdsmarkedet. Vi har erfaringer fra både universitetsog forskningsområdet, det offentlige og private samt fra freelanceområdet. Fælles for os alle er en oplevelse af, at vi gøres til passive objekter i en envejskommunikation, der føres hen over hovedet på os. I løbet af foråret kommer der møder i København og Aarhus omkring sektorens arbejdsprogram. Møderne bliver annonceret via sektorens hjemmeside og s. Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt vil deltage og bidrage til, at der kommer fokus på de ressourcer, vi repræsenterer og på de ændringer, som det er oplagt at gennemføre i dagpengesystemet. Faktor 4 er sektorblad for honorarog timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende medlemmer af DM. Bladet udkommer fire gange om året. Næste nummer udkommer 18. maj 2012 Redaktion: Jakob Worm Buhl Ole Ryefelt Kentmark Peter Magnussen Hanne Veber Redaktionssekretær: Martin Ejlertsen Forsidebillede: Stefan Kai Nielsen

3 af Martin Ejlertsen 33 Dansk iværksætterkultur er underudviklet Danmark er dårligere end andre OECD-lande til at skabe nye virksomheder. Desuden bliver under 1 procent af nye danske virksomheder til vækstvirksomheder. Det viser det seneste Iværksætterindeks. Vi regnede egentlig med, at Danmark ville følge samme udvikling, men det danske privat forbrug kom ikke i gang i Iværksættere både bidrager med innovation og skaber job. Og politikerne ønsker, at langt flere tager iværksættervejen. Men den danske iværksætterkultur er underudviklet, når vi sammenligner os med andre OECD-lande. Udviklingen af nye virksomheder herhjemme er samtidig gået i stå. Under 1 procent af alle nystartede virksomheder fra 2004 udvikler sig til de vigtige vækstvirksomheder. Det viser analysen Iværksætterindekset 2011 fra Erhvervsstyrelsen. Det tal vil vi gerne have bragt op. Hvor meget højere det kan blive, er svært at sige. Men der er mange virksomheder, som starter på områder, hvor vækstpotentialet er lille, og som aldrig har haft ambitioner om eller muligheder for at blive store, siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann, som står bag analysen. Danmark er i indekset placeret på en 10.-plads ud af 29 lande. Dermed falder vi en plads tilbage sammenlignet med Det skyldes især, at det er blevet meget sværere for danskere med drømmen om at starte virksomhed at låne penge til at komme i gang. Vi er gået lidt tilbage sidste år, og det skyldes især, at det er blevet sværere i Danmark at låne penge til at opstarte virksomheder, siger Anders Hoffmann. Iværksætterindekset viser, at ud af de nye virksomheder, der etableres om året, bliver i gennemsnit omkring 200 vækstiværksættere det vil sige virksomheder, der efter to leveår har minimum fem ansatte og en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af ansatte på mindst 20 pct. i de efterfølgende tre år. Men tallene viser, at vækstiværksættere i løbet af deres treårige vækstperiode i gennemsnit skaber tre gange så mange nye job som andre nye virksomheder, som havde fem ansatte efter to leveår, men som ikke oplevede samme vækstrater som vækstiværksætterne. Vækstiværksættere har derfor en særlig betydning for de nye virksomheders bidrag til jobskabelsen i Danmark. Blandt de virksomheder, som nystartede i 2003, var der i 2008 kun 8.364, som overlevede. Og kun 159 virksomheder var blevet til vækstiværksættere. Det er under 1 procent. Andre går frem En række andre OECD-lande klarer sig tydeligvis gennem krisen bedre end Danmark. For selv om de fleste OECD-lande oplevede et fald i antallet af nye virksomheder i forbindelse med starten af den økonomiske krise, er det fald nu stoppet, og flere lande har oplevet en svag fremgang mod slutningen af Enkelte lande er endda tilbage på samme niveau som før krisen. Det gælder ikke Danmark, som derimod er gået lidt tilbage. New Zealand og USA rangerer højest. Særligt gode muligheder for at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og iværksættere placerer New Zealand i top. USA er rykket ned på andenpladsen, fordi landet ikke længere er lige så god som tidligere til at sikre adgangen til kapital for iværksættere. Iværksætterindekset gør det klar for erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF), at der stadig er områder, hvor Danmark kan gøre det bedre. Danske iværksættere har, som iværksættere i andre lande, fået sværere ved at skaffe kapital som følge af den globale økonomi- IVÆRKSÆTTERINDEKS Har fungeret siden 2004 og måler vilkårene og rammebetingelserne for iværksættere i Danmark i forhold til andre OECD-lande. Blandt de nystartede virksomheder i 2003 var der i 2008 kun 8.364, som havde overlevet, og 159 virksomheder, som var blevet til vækstiværksættere. Det er under 1 procent. Danmark har halvt så mange vækstvirksomheder som de gode områder i USA. ske krise. Ligesom Danmark har svært ved at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Regeringen vil arbejde for at forbedre vækstvilkårene, så vi igen kan øge velstanden og skabe et Danmark med muligheder for alle. Det kan flere succesfulde iværksættere bidrage til, siger Ole Sohn. Men de positive forventninger fra starten af 2011 i Danmark levede ikke op til forventningerne, forklarer Anders Hoffmann. Vi regnede egentlig med, at Danmark ville følge samme udvikling, men det danske privatforbrug kom ikke i gang i 2011, siger Anders Hoffmann og pointerer, at det tilbageholdende privatforbrug har ramt danske iværksættere. Privatforbruget er en af de vigtigste faktorer, når man skal afgøre, hvor mange virksomheder der starter. For hvis der ikke er kunder til at købe varer, kan iværksættere ikke låne penge til at starte og udvikle en virksomhed. I 2007 nåede Danmark ellers det højeste antal af iværksættere, der er målt herhjemme. Så sammenligner man de aktuelle tal med tidligere, så kommer vi fra et højt niveau. Men det nuværende niveau ligger derimod cirka på højde med 2003/2004.

4 34 af Martin Ejlertsen Spredte brancher I Danmark er det især virksomheder inden for klimateknologi og computerspil og it, som har klaret sig godt og er blevet vækstvirksomheder. Men det generelle billede af vækstvirksomheder er meget spredt, og ingen brancher klarer sig overordnet set bedre end andre. Ifølge Anders Hoffmann bliver den store opgave herhjemme nu at sørge for, at der sker et større skifte i iværksætterkulturen. Danskerne skal blive bedre til at omsætte den gode idé til handling. Vi ser nu, at iværksætteri italesættes meget mere i uddannelsessektoren, og det har det ikke været tidligere. Når det ikke italesættes, får du heller ikke en kultur, som lægger vægt på det ligesom i USA. De sidste 5-6 år er antallet af studerende inden for iværksætteri tidoblet til over , og det tror jeg vil have en kæmpe betydning om 10 år, siger Anders Hoffmann. Mange danske iværksættere stopper med at videreudvikle virksomheden, når den har nået en rimelig størrelse med en 5-6 ansatte. Derfor har vi brug for flere, som bliver ved med at ønske vækst. Mange iværksættere stopper med vilje væksten, fordi de gerne vil forblive deres egen chef og styre butikken, og det kan de kun blive ved med, indtil virksomheden har en vis størrelse. Så skal der ansættes flere til at hjælpe med at styre og indføre procedurer. Det ønsker mange simpelthen ikke. Andre stopper væksten, fordi det er svært. Det er sværere at vokse sig stor i et lille land som Danmark, for så skal man udvide produktporteføljen og markederne til udlandet, og det orker mange nok ikke, siger Anders Hoffmann. VIL DU VÆRE IVÆRKSÆTTER? Få et samlet overblik over alle offentlige tilbud, der skaber vækst og udvikling i virksomheder, og tilbud om rådgivning og tilskudsordninger på Når man er arbejdsløs, har man brug for et kontor som dette, hvor der er andre mennesker, man kan netværke med. Er man i arbejde, kan man søge job her i fred, uden at chefen kigger en over skulderen. Jeg har i gennemsnit brugt dette som delekontor tre gange om ugen. Her udarbejder jeg egne projekter, som jeg indsender som uopfordrede ansøgninger til ansættelse. Phillip Bøgh, DM-medlem, starter i projektansættelse hos DMI DET HAR VÆRET DRÆBENDE FOR MIN GEJST Danmark hungrer efter iværksættere, som kan og vil skabe vækst. Men der er stadig alt for mange bureaukratiske krav og regler, som står i vejen for de iværksættere, som gerne vil. Det oplever digital designer og DMmedlem Rune Hvalkof, som har startet sin egen virksomhed, We Add Motion, der laver videoer og reklamefilm til hjemmesider. Det er virkelig svært at få overblik over det overuoverskuelige regelbureaukrati, som står i vejen for iværksættere. Det føles, som om jeg bruger halvdelen af min tid på administration i stedet for det, jeg burde gøre, nemlig at lave webdesign og film til mine kunder. Der er desuden ikke meget hjælp at hente. Det har været dræbende for min gejst, siger Rune Hvalkof. Han er bachelor i retorik med film og medievidenskab som sidefag fra Københavns Universitet. Efter at han færdiggjorde sin uddannelse, var han ledig på dagpenge i et halvt år, men fik så job som instruktør på et reklamebureau. Efter syv måneders arbejde gik virksomheden dog konkurs, og alle ansatte blev afskediget. Det fik Rune Hvalkof til at starte sin egen virk-

5 35 DM-workshopper for medlemmerne Medlemmer i DM har mulighed for gratis at bruge workshopper i København, Aarhus, Aalborg og Odense. I workshoppen er der mulighed for at benytte pc er, printere og ikke mindst lejligheden for at netværke med andre DM-medlemmer. For at få adgang til workshoppen i DM s sekretariat i København skal medlemmerne have et nøglekort og registrere sig i sekretariatets reception. Det er gratis, men man skal lægge et mindre depositum. I øjeblikket anvender cirka 40 medlemmer workshoppen i København. Det skønnes, at omkring 15 af brugerne er fra HTDA. I de 3 andre byer betaler DM husleje til Magistrenes A-kasse, for at DM s medlemmer også kan anvende MA s respektive workshopper. Her anvender noget færre medlemmer ordningen eksempelvis cirka 25 i Aalborg, lyder meldingen fra MA. WORKSHOP I KØBENHAVN WORKSHOP I AARHUS WORKSHOP I ODENSE WORKSHOP I AALBORG DM, Nimbusparken 16, Vestgaarden, Vesterbro Torv 1-3, Slotsgade 21B, 4., 5000 Odense C Aktivitetshuset, Østerågade 19, 2000 Frederiksberg 7. sal, 8000 Aarhus C Telefon sal, 9000 Aalborg Nøglekort til lokalerne udleveres Åbent i hverdage kl Nøgle udleveres mod depositum Åbent hverdage kl i receptionen hos DM Nøglekort udleveres i MA. hos MA på samme adresse. Du kan få en nøgle, så du har (samme adresse). adgang hele døgnet. Iværksættere skal bruge alt for meget tid på at leve op til bureaukratiske regler. Det går ud over lysten til at udvikle virksomheden og skabe vækst, forklarer Rune Hvalkof, som er iværksætter i digitalt design. somhed, for han ville ikke tilbage på dagpenge igen. Nu har han været i gang som iværksætter i et halvt år, og han er desuden begyndt at studere digitalt design og kommunikation på IT-Universitetet, fordi han gerne vil supplere sin viden om filmproduktion med viden om webdesign og digitale medier. Hans planer kan desuden komme det danske samfund til gode. For han vil skabe vækst. Dette iværksætterprojekt er mit eget, og jeg har en langsigtet strategi, som går flere år ud i tiden. Jeg vil udvikle virksomheden, mens jeg læser, og når jeg er færdig, har jeg forhåbentligt penge nok til at begynde at ansætte folk, siger Rune Hvalkof, som allerede har lavet web-opgaver for kroner. Han var desuden træt af, at hans skæbne skulle afgøres af andre. Han vil være herre i eget hus og for enhver pris ikke tilbage i dagpengesystemet. I stedet for at søge arbejde virker det helt naturligt for mig at tage hul på dette projekt, og det føles som det rigtige tidspunkt. For alternativet er arbejdsløshed, siger han. Regeljungle Men selv om Rune Hvalkof er målrettet og ved, hvad han vil med sin virksomhed, så er han blevet mødt af lidt af en regeljungle, der til tider har gjort ham til en kastebold mellem forskellige systemer. For nylig var han nødsaget at tage ind på SKAT, fordi der havde været noget bøvl med momsindberetningen, som han ville have udredet. Først måtte han vente i kø i tyve minutter for at komme til at tale med nogen. Derefter fik han et nummer og blev henvist til et venteværelse, hvor han ventede i 25 minutter. Efter at være kommet igennem metaldetektor og et security-tjek fik han endelig lov til at tale med en dame, som han måtte stille sine spørgsmål til. Svaret var, han skulle rette henvendelse til Skats afdeling i Ringkøbing per brev. Indholdet i mit spørgsmål kunne hun ikke forholde sig til, og adressen skulle han finde på SKATs hjemmeside. Jeg bad hende om at gøre det for mig, hvilket tog hende omkring ti minutter, mens jeg tålmodigt sad og prøvede at lade være med at grine. Den slags kan nogle gange få én til at føle det, som om man er fanget i et bureaukrati af kafkaske dimensioner. Hvis ikke det var så tidkrævende, ville det næsten være til at grine af, siger Rune Hvalkof. Han har oven på de oplevelser nu accepteret, at han simpelthen må bide i det sure æble og betale for at have en revisor tilknyttet, som kan sørge for, at der er styr på regnskaber og indberetninger. Men han savner stadig bedre vejledning. Rune Hvalkof ønsker, at både fagforeninger og a-kasser bliver bedre til at vejlede de medlemmer, som ønsker at springe ud som iværksættere. Vi iværksættere vil hellere bruge vores tid på vores ideer og projekter end på administration. De mange regler bliver nemt uoverskueligt, og det kan være svært at få et klart svar. De kurser, der udbydes, er meget generelle og målrettet begyndere. Det ville være skønt, hvis man kunne få mere personlig, kvalificeret vejledning, og man i det hele taget gjorde det nemmere for i værksættere at komme i gang.

6 36 af Martin Ejlertsen foto: Stefan Kai Nielsen Filosoffer er nysgerrige mennesker HTDA s nye formand, Inger Staahl Jensen, er filosof og vil arbejde for flere jobåbninger og for at fjerne rigide regler på arbejdsmarkedet. Og så ønsker hun endnu bedre internt DM-samarbejde. Ja, filosoffer er nysgerrige mennesker. Sådan betegner cand.mag. i filosofi og historie Inger Staahl Jensen med et forfriskende grin sit hidtidige arbejdsliv, som på knap 15 år allerede har budt på store udfordringer og omvæltninger. Fra uddannelse til barsel til arbejde på det private og siden det offentlige område og til ledig igen. Nu sætter hun sig i stolen som formand for DM s sektor HTDA, hvor hun dog ikke har tænkt sig at sidde, men tværtimod arbejde aktivt for at nedbryde mange af de barrierer, som hun selv er stødt på i sit arbejdsliv og som ledig akademiker. I DM s sektor HTDA har der ikke været nogen formand og bestyrelse i snart to år, og der har desuden været uenighed blandt to fløje i sektoren om, hvilken vej man ville gå. Inger Staahl Jensen har tidligere siddet i HTDA s bestyrelse, så bestyrelsesarbejdet i DM-regi er bestemt ikke fremmed for hende. Jeg tænkte, at jeg kunne komme ind som næsten ny kandidat og forene den uenighed, der har været i bestyrelsen. Desuden har jeg erfaring på arbejdsmarkedsområdet som faglig konsulent, og der

7 37 Problemet for højtuddannede er, at vi ikke bare kan få et andet arbejde, når vi først har taget vores uddannelse og har arbejdet nogle år. Det er nemlig svært som 45-årig at få et nyt arbejde, hvor man måske ikke lige har det rette branchekendskab eller netværk og derfor skal oplæres. BLÅ BOG Navn: Inger Staahl Jensen, ny formand i DM s sektor HTDA. Uddannelse: Cand.mag. i historie og filosofi fra RUC i Privat: Hun er 48 år, gift og har tre børn på 7, 12 og 14 år. Bor i Stubberup lidt nord for Borup. mener jeg at kunne bidrage med en del til de kommende trepartsforhandlinger, siger Inger Staahl Jensen. Ligeledes har hun tidligere arbejdet i DM s sekretariat, så heller ikke hverken foreningen eller samarbejde med resten af DM-huset er nyt for hende. Den 48-årige Inger Staahl Jensen har været medlem af DM, siden hun blev færdiguddannet i 1997 som cand.mag. i filosofi og historie fra RUC. Som magister fandt hun det naturligt at melde sig ind i DM. Og hendes erfaring havde lært hende, at det var en god ide at være medlem af en fagforening. DM kan rådgive mig om krav, forventninger og jobåbninger på det akademiske arbejdsmarked. Jeg kom fra en typisk arbejderbaggrund og havde derfor ikke forbindelser eller netværk til det akademiske arbejdsmarked, siger hun. Nye job Rådgivningen ledte blandt andet til, at hun tog en supplerende merkonomuddannelse, fordi hun gerne ville arbejde med personaleledelse. Efter uddannelsen fik Inger Staahl Jensen to børn, og hun arbejdede derefter som vikar i en række forskellige især private virksomheder. Hun har lavet en undersøgelse for DM og blev efterfølgende ansat i en periode som konsulent og faglig sekretær i DM. Hun har arbejdet som personalekonsulent i Høje-Taastrup Kommune, lederkonsulent i Ergoterapeutforeningen og regionskonsulent for Region Sjælland i FOA. Da den stilling blev nedlagt, havde hun enkelte kortere vikarstillinger, men, som hun siger, skal man i dag være heldig for blot at blive optaget i deres emnebase. De få jobåbninger på det danske arbejdsmarked har fået hende til i praksis at indse, hvor vigtigt det er at skabe nye job, så det er et af hendes fokusområder i arbejdet som ny sektorformand. Langtidsledigheden blandt magistre er inden for det seneste år nemlig steget eksplosivt, så magistrene hører til grupperne med meget langtidsledighed. Vi skal derfor arbejde på, hvordan vi kan skabe flere job for magistrene. Genoptjeningsretten til dagpenge er desuden nu på 12 måneder ud af en toårig dagpengeperiode, og det er en af de længste i Europa. Det er altså ikke realistisk med sådanne strenge krav, som arbejdsmarkedet i Europa er lige nu, så det skal vi også have ændret, siger Inger Staahl Jensen, som også vil arbejde på, at dagpengeperioden på nu to år forlænges igen, og uddyber: Problemet for højtuddannede er, at vi ikke bare kan få et andet arbejde, når vi først har taget vores uddannelse og har arbejdet nogle år. Det er nemlig svært som 45-årig at få et nyt arbejde, hvor man måske ikke lige har det rette branchekendskab eller netværk og derfor skal oplæres, siger Inger Staahl Jensen. Derfor gælder det ifølge hende om at skabe nye jobåbninger og muligheder for relevant efteruddannelse. Det store problem lige nu er, at virksomhederne ikke kan skabe vækst, fordi de ikke kan låne penge til at udvikle sig og skabe de nye job, som akademikerne kan besætte. Det er katastrofalt for akademikerne, for vi bliver oftest ansat der, hvor der skabes noget nyt. Derfor ser vi også en voksende dimittendledighed. Det er et symptom på, at der ikke skabes nye arbejdspladser. Vi skal derfor løse kreditklemmen for virksomhederne, og akademikerne skal generelt have meget bedre muligheder for opkvalificering, siger den nye HTDA-formand.

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige Side 48 Virkelyst og iværksætteri Sådan ligger landet > 4.00 7(4) Danmark Virkelyst og iværksætteri Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for virkelyst og iværksætteri er det land, som klarer

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

dm faktor 4 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE NR. 3 16. SEPTEMBER 2011

dm faktor 4 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE NR. 3 16. SEPTEMBER 2011 dm faktor 4 NR. 3 16. SEPTEMBER 2011 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE Seniorjobordningen er ubrugt land 35 DM ere tager atypisk arbejde 36 Dansk underklasse er ny

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Optagelse i MA som nyuddannet

Optagelse i MA som nyuddannet Optagelse i MA som nyuddannet A-kassen for højtuddannede 2008/09 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Optagelse i MA Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) er a-kassen for dig, der er uddannet inden for det humanistiske,

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på iværksætternes vilkår og undersøger hvilke udfordringer der er de største for danske iværksættere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere