dm faktor 4 HTDA har fået en filosof som formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dm faktor 4 HTDA har fået en filosof som formand"

Transkript

1 dm faktor 4 NR FEBRUAR 2012 Dansk iværksætterkultur er underudviklet 33 Det har været dræbende for min gejst 34 DM-workshopper for medlemmerne 34 Filosoffer er nysgerrige mennesker 36 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE HTDA har fået en filosof som formand Cand.mag. Inger Staahl Jensen vil som ny formand blandt andet arbejde for at skabe jobåbninger på arbejdsmarkedet for ledige magistre.

2 32 Af Inger Staahl Jensen, formand i HTDA Dialog og intelligente arbejdsmarkedsreformer tak Snart vil omkring 40 medlemmer af Magistrenes A-kasse (MA) hver eneste måned falde ud af dagpengesystemet, fordi deres dagpengeperiode er udløbet. En stor del af dem er i fare for helt at miste deres livsgrundlag, fordi de enten har en bil, en pensionsopsparing eller ejer deres bolig og dermed ikke kan modtage kontanthjælp. Der er imidlertid håb for, at dette skrækscenarie ikke bliver til virkelighed. Op til forårets trepartsforhandlinger vil vi i Sektoren for Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende (HTDA) kæmpe for, at vi som højtuddannede ledige ikke bliver ladt i stikken. HTDA s mærkesag er nemlig, at dagpengeperioden på fire år genindføres, og at perioden for at genoptjene dagpengeretten nedsættes. Perioder i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob skal forlænge dagpengeperioden, eller perioder med virksomhedspraktik og løntilskudsjob skal tælle med i genoptjeningen af dagpengeretten på lige fod med arbejde på almindelige vilkår. Som arbejdsmarkedssituationen er i øjeblikket, er der behov for en længere dagpengeperiode og en nedsættelse af genoptjeningsperioden. Ledigheden blandt akademikere er stigende, både fordi der ikke skabes tilstrækkelige med job til nyuddannede og på grund af generelle nedskæringer, både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Det er derfor ikke nok at fokusere på ungdomsledigheden. Der må fokuseres på jobskabelse blandt alle grupper af ledige. Både på politisk niveau og i den offentlige debat er der i dag stort fokus på at få ufaglærte i job gennem opkvalificering og efteruddannelse. Samtidig er debatten om ledighed blandt højtuddannede underligt fraværende. Det skal ses i lyset af, at vi som ledige akademikere er forpligtet til at søge de samme typer job som ufaglærte, uden samme adgang til opkvalificering. Hvis vi vil vedligeholde vores kompetencer, sker det som hovedregel for egen regning. Højtuddannede skal derfor ligestilles med andre grupper af ledige, hvad angår efteruddannelse, og ledige skal have lettere ved at overgå til at være selvstændige. En anden sag, som vi vil arbejde for, er, at Videnpilotordningen tilføres større bevillinger end hidtil. Ordningen har vist sig at være en succes både i forhold til at skaffe højtuddannede varig beskæftigelse og i forhold til at skabe øget omsætning i virksomhederne. På den måde kan den videnspool, som vores medlemmer repræsenterer, bruges aktivt i bestræbelserne på at skabe vækst i samfundet og flere job. I HTDA er den første positive ting i det nye år, at der er kommet flere og friske kræfter i bestyrelsen. Men der er stadig brug for flere nye medlemmer, som har lyst til at gøre en indsats for at forbedre akademikeres vilkår på arbejdsmarkedet. Vi har erfaringer fra både universitetsog forskningsområdet, det offentlige og private samt fra freelanceområdet. Fælles for os alle er en oplevelse af, at vi gøres til passive objekter i en envejskommunikation, der føres hen over hovedet på os. I løbet af foråret kommer der møder i København og Aarhus omkring sektorens arbejdsprogram. Møderne bliver annonceret via sektorens hjemmeside og s. Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt vil deltage og bidrage til, at der kommer fokus på de ressourcer, vi repræsenterer og på de ændringer, som det er oplagt at gennemføre i dagpengesystemet. Faktor 4 er sektorblad for honorarog timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende medlemmer af DM. Bladet udkommer fire gange om året. Næste nummer udkommer 18. maj 2012 Redaktion: Jakob Worm Buhl Ole Ryefelt Kentmark Peter Magnussen Hanne Veber Redaktionssekretær: Martin Ejlertsen Forsidebillede: Stefan Kai Nielsen

3 af Martin Ejlertsen 33 Dansk iværksætterkultur er underudviklet Danmark er dårligere end andre OECD-lande til at skabe nye virksomheder. Desuden bliver under 1 procent af nye danske virksomheder til vækstvirksomheder. Det viser det seneste Iværksætterindeks. Vi regnede egentlig med, at Danmark ville følge samme udvikling, men det danske privat forbrug kom ikke i gang i Iværksættere både bidrager med innovation og skaber job. Og politikerne ønsker, at langt flere tager iværksættervejen. Men den danske iværksætterkultur er underudviklet, når vi sammenligner os med andre OECD-lande. Udviklingen af nye virksomheder herhjemme er samtidig gået i stå. Under 1 procent af alle nystartede virksomheder fra 2004 udvikler sig til de vigtige vækstvirksomheder. Det viser analysen Iværksætterindekset 2011 fra Erhvervsstyrelsen. Det tal vil vi gerne have bragt op. Hvor meget højere det kan blive, er svært at sige. Men der er mange virksomheder, som starter på områder, hvor vækstpotentialet er lille, og som aldrig har haft ambitioner om eller muligheder for at blive store, siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann, som står bag analysen. Danmark er i indekset placeret på en 10.-plads ud af 29 lande. Dermed falder vi en plads tilbage sammenlignet med Det skyldes især, at det er blevet meget sværere for danskere med drømmen om at starte virksomhed at låne penge til at komme i gang. Vi er gået lidt tilbage sidste år, og det skyldes især, at det er blevet sværere i Danmark at låne penge til at opstarte virksomheder, siger Anders Hoffmann. Iværksætterindekset viser, at ud af de nye virksomheder, der etableres om året, bliver i gennemsnit omkring 200 vækstiværksættere det vil sige virksomheder, der efter to leveår har minimum fem ansatte og en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af ansatte på mindst 20 pct. i de efterfølgende tre år. Men tallene viser, at vækstiværksættere i løbet af deres treårige vækstperiode i gennemsnit skaber tre gange så mange nye job som andre nye virksomheder, som havde fem ansatte efter to leveår, men som ikke oplevede samme vækstrater som vækstiværksætterne. Vækstiværksættere har derfor en særlig betydning for de nye virksomheders bidrag til jobskabelsen i Danmark. Blandt de virksomheder, som nystartede i 2003, var der i 2008 kun 8.364, som overlevede. Og kun 159 virksomheder var blevet til vækstiværksættere. Det er under 1 procent. Andre går frem En række andre OECD-lande klarer sig tydeligvis gennem krisen bedre end Danmark. For selv om de fleste OECD-lande oplevede et fald i antallet af nye virksomheder i forbindelse med starten af den økonomiske krise, er det fald nu stoppet, og flere lande har oplevet en svag fremgang mod slutningen af Enkelte lande er endda tilbage på samme niveau som før krisen. Det gælder ikke Danmark, som derimod er gået lidt tilbage. New Zealand og USA rangerer højest. Særligt gode muligheder for at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og iværksættere placerer New Zealand i top. USA er rykket ned på andenpladsen, fordi landet ikke længere er lige så god som tidligere til at sikre adgangen til kapital for iværksættere. Iværksætterindekset gør det klar for erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF), at der stadig er områder, hvor Danmark kan gøre det bedre. Danske iværksættere har, som iværksættere i andre lande, fået sværere ved at skaffe kapital som følge af den globale økonomi- IVÆRKSÆTTERINDEKS Har fungeret siden 2004 og måler vilkårene og rammebetingelserne for iværksættere i Danmark i forhold til andre OECD-lande. Blandt de nystartede virksomheder i 2003 var der i 2008 kun 8.364, som havde overlevet, og 159 virksomheder, som var blevet til vækstiværksættere. Det er under 1 procent. Danmark har halvt så mange vækstvirksomheder som de gode områder i USA. ske krise. Ligesom Danmark har svært ved at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Regeringen vil arbejde for at forbedre vækstvilkårene, så vi igen kan øge velstanden og skabe et Danmark med muligheder for alle. Det kan flere succesfulde iværksættere bidrage til, siger Ole Sohn. Men de positive forventninger fra starten af 2011 i Danmark levede ikke op til forventningerne, forklarer Anders Hoffmann. Vi regnede egentlig med, at Danmark ville følge samme udvikling, men det danske privatforbrug kom ikke i gang i 2011, siger Anders Hoffmann og pointerer, at det tilbageholdende privatforbrug har ramt danske iværksættere. Privatforbruget er en af de vigtigste faktorer, når man skal afgøre, hvor mange virksomheder der starter. For hvis der ikke er kunder til at købe varer, kan iværksættere ikke låne penge til at starte og udvikle en virksomhed. I 2007 nåede Danmark ellers det højeste antal af iværksættere, der er målt herhjemme. Så sammenligner man de aktuelle tal med tidligere, så kommer vi fra et højt niveau. Men det nuværende niveau ligger derimod cirka på højde med 2003/2004.

4 34 af Martin Ejlertsen Spredte brancher I Danmark er det især virksomheder inden for klimateknologi og computerspil og it, som har klaret sig godt og er blevet vækstvirksomheder. Men det generelle billede af vækstvirksomheder er meget spredt, og ingen brancher klarer sig overordnet set bedre end andre. Ifølge Anders Hoffmann bliver den store opgave herhjemme nu at sørge for, at der sker et større skifte i iværksætterkulturen. Danskerne skal blive bedre til at omsætte den gode idé til handling. Vi ser nu, at iværksætteri italesættes meget mere i uddannelsessektoren, og det har det ikke været tidligere. Når det ikke italesættes, får du heller ikke en kultur, som lægger vægt på det ligesom i USA. De sidste 5-6 år er antallet af studerende inden for iværksætteri tidoblet til over , og det tror jeg vil have en kæmpe betydning om 10 år, siger Anders Hoffmann. Mange danske iværksættere stopper med at videreudvikle virksomheden, når den har nået en rimelig størrelse med en 5-6 ansatte. Derfor har vi brug for flere, som bliver ved med at ønske vækst. Mange iværksættere stopper med vilje væksten, fordi de gerne vil forblive deres egen chef og styre butikken, og det kan de kun blive ved med, indtil virksomheden har en vis størrelse. Så skal der ansættes flere til at hjælpe med at styre og indføre procedurer. Det ønsker mange simpelthen ikke. Andre stopper væksten, fordi det er svært. Det er sværere at vokse sig stor i et lille land som Danmark, for så skal man udvide produktporteføljen og markederne til udlandet, og det orker mange nok ikke, siger Anders Hoffmann. VIL DU VÆRE IVÆRKSÆTTER? Få et samlet overblik over alle offentlige tilbud, der skaber vækst og udvikling i virksomheder, og tilbud om rådgivning og tilskudsordninger på Når man er arbejdsløs, har man brug for et kontor som dette, hvor der er andre mennesker, man kan netværke med. Er man i arbejde, kan man søge job her i fred, uden at chefen kigger en over skulderen. Jeg har i gennemsnit brugt dette som delekontor tre gange om ugen. Her udarbejder jeg egne projekter, som jeg indsender som uopfordrede ansøgninger til ansættelse. Phillip Bøgh, DM-medlem, starter i projektansættelse hos DMI DET HAR VÆRET DRÆBENDE FOR MIN GEJST Danmark hungrer efter iværksættere, som kan og vil skabe vækst. Men der er stadig alt for mange bureaukratiske krav og regler, som står i vejen for de iværksættere, som gerne vil. Det oplever digital designer og DMmedlem Rune Hvalkof, som har startet sin egen virksomhed, We Add Motion, der laver videoer og reklamefilm til hjemmesider. Det er virkelig svært at få overblik over det overuoverskuelige regelbureaukrati, som står i vejen for iværksættere. Det føles, som om jeg bruger halvdelen af min tid på administration i stedet for det, jeg burde gøre, nemlig at lave webdesign og film til mine kunder. Der er desuden ikke meget hjælp at hente. Det har været dræbende for min gejst, siger Rune Hvalkof. Han er bachelor i retorik med film og medievidenskab som sidefag fra Københavns Universitet. Efter at han færdiggjorde sin uddannelse, var han ledig på dagpenge i et halvt år, men fik så job som instruktør på et reklamebureau. Efter syv måneders arbejde gik virksomheden dog konkurs, og alle ansatte blev afskediget. Det fik Rune Hvalkof til at starte sin egen virk-

5 35 DM-workshopper for medlemmerne Medlemmer i DM har mulighed for gratis at bruge workshopper i København, Aarhus, Aalborg og Odense. I workshoppen er der mulighed for at benytte pc er, printere og ikke mindst lejligheden for at netværke med andre DM-medlemmer. For at få adgang til workshoppen i DM s sekretariat i København skal medlemmerne have et nøglekort og registrere sig i sekretariatets reception. Det er gratis, men man skal lægge et mindre depositum. I øjeblikket anvender cirka 40 medlemmer workshoppen i København. Det skønnes, at omkring 15 af brugerne er fra HTDA. I de 3 andre byer betaler DM husleje til Magistrenes A-kasse, for at DM s medlemmer også kan anvende MA s respektive workshopper. Her anvender noget færre medlemmer ordningen eksempelvis cirka 25 i Aalborg, lyder meldingen fra MA. WORKSHOP I KØBENHAVN WORKSHOP I AARHUS WORKSHOP I ODENSE WORKSHOP I AALBORG DM, Nimbusparken 16, Vestgaarden, Vesterbro Torv 1-3, Slotsgade 21B, 4., 5000 Odense C Aktivitetshuset, Østerågade 19, 2000 Frederiksberg 7. sal, 8000 Aarhus C Telefon sal, 9000 Aalborg Nøglekort til lokalerne udleveres Åbent i hverdage kl Nøgle udleveres mod depositum Åbent hverdage kl i receptionen hos DM Nøglekort udleveres i MA. hos MA på samme adresse. Du kan få en nøgle, så du har (samme adresse). adgang hele døgnet. Iværksættere skal bruge alt for meget tid på at leve op til bureaukratiske regler. Det går ud over lysten til at udvikle virksomheden og skabe vækst, forklarer Rune Hvalkof, som er iværksætter i digitalt design. somhed, for han ville ikke tilbage på dagpenge igen. Nu har han været i gang som iværksætter i et halvt år, og han er desuden begyndt at studere digitalt design og kommunikation på IT-Universitetet, fordi han gerne vil supplere sin viden om filmproduktion med viden om webdesign og digitale medier. Hans planer kan desuden komme det danske samfund til gode. For han vil skabe vækst. Dette iværksætterprojekt er mit eget, og jeg har en langsigtet strategi, som går flere år ud i tiden. Jeg vil udvikle virksomheden, mens jeg læser, og når jeg er færdig, har jeg forhåbentligt penge nok til at begynde at ansætte folk, siger Rune Hvalkof, som allerede har lavet web-opgaver for kroner. Han var desuden træt af, at hans skæbne skulle afgøres af andre. Han vil være herre i eget hus og for enhver pris ikke tilbage i dagpengesystemet. I stedet for at søge arbejde virker det helt naturligt for mig at tage hul på dette projekt, og det føles som det rigtige tidspunkt. For alternativet er arbejdsløshed, siger han. Regeljungle Men selv om Rune Hvalkof er målrettet og ved, hvad han vil med sin virksomhed, så er han blevet mødt af lidt af en regeljungle, der til tider har gjort ham til en kastebold mellem forskellige systemer. For nylig var han nødsaget at tage ind på SKAT, fordi der havde været noget bøvl med momsindberetningen, som han ville have udredet. Først måtte han vente i kø i tyve minutter for at komme til at tale med nogen. Derefter fik han et nummer og blev henvist til et venteværelse, hvor han ventede i 25 minutter. Efter at være kommet igennem metaldetektor og et security-tjek fik han endelig lov til at tale med en dame, som han måtte stille sine spørgsmål til. Svaret var, han skulle rette henvendelse til Skats afdeling i Ringkøbing per brev. Indholdet i mit spørgsmål kunne hun ikke forholde sig til, og adressen skulle han finde på SKATs hjemmeside. Jeg bad hende om at gøre det for mig, hvilket tog hende omkring ti minutter, mens jeg tålmodigt sad og prøvede at lade være med at grine. Den slags kan nogle gange få én til at føle det, som om man er fanget i et bureaukrati af kafkaske dimensioner. Hvis ikke det var så tidkrævende, ville det næsten være til at grine af, siger Rune Hvalkof. Han har oven på de oplevelser nu accepteret, at han simpelthen må bide i det sure æble og betale for at have en revisor tilknyttet, som kan sørge for, at der er styr på regnskaber og indberetninger. Men han savner stadig bedre vejledning. Rune Hvalkof ønsker, at både fagforeninger og a-kasser bliver bedre til at vejlede de medlemmer, som ønsker at springe ud som iværksættere. Vi iværksættere vil hellere bruge vores tid på vores ideer og projekter end på administration. De mange regler bliver nemt uoverskueligt, og det kan være svært at få et klart svar. De kurser, der udbydes, er meget generelle og målrettet begyndere. Det ville være skønt, hvis man kunne få mere personlig, kvalificeret vejledning, og man i det hele taget gjorde det nemmere for i værksættere at komme i gang.

6 36 af Martin Ejlertsen foto: Stefan Kai Nielsen Filosoffer er nysgerrige mennesker HTDA s nye formand, Inger Staahl Jensen, er filosof og vil arbejde for flere jobåbninger og for at fjerne rigide regler på arbejdsmarkedet. Og så ønsker hun endnu bedre internt DM-samarbejde. Ja, filosoffer er nysgerrige mennesker. Sådan betegner cand.mag. i filosofi og historie Inger Staahl Jensen med et forfriskende grin sit hidtidige arbejdsliv, som på knap 15 år allerede har budt på store udfordringer og omvæltninger. Fra uddannelse til barsel til arbejde på det private og siden det offentlige område og til ledig igen. Nu sætter hun sig i stolen som formand for DM s sektor HTDA, hvor hun dog ikke har tænkt sig at sidde, men tværtimod arbejde aktivt for at nedbryde mange af de barrierer, som hun selv er stødt på i sit arbejdsliv og som ledig akademiker. I DM s sektor HTDA har der ikke været nogen formand og bestyrelse i snart to år, og der har desuden været uenighed blandt to fløje i sektoren om, hvilken vej man ville gå. Inger Staahl Jensen har tidligere siddet i HTDA s bestyrelse, så bestyrelsesarbejdet i DM-regi er bestemt ikke fremmed for hende. Jeg tænkte, at jeg kunne komme ind som næsten ny kandidat og forene den uenighed, der har været i bestyrelsen. Desuden har jeg erfaring på arbejdsmarkedsområdet som faglig konsulent, og der

7 37 Problemet for højtuddannede er, at vi ikke bare kan få et andet arbejde, når vi først har taget vores uddannelse og har arbejdet nogle år. Det er nemlig svært som 45-årig at få et nyt arbejde, hvor man måske ikke lige har det rette branchekendskab eller netværk og derfor skal oplæres. BLÅ BOG Navn: Inger Staahl Jensen, ny formand i DM s sektor HTDA. Uddannelse: Cand.mag. i historie og filosofi fra RUC i Privat: Hun er 48 år, gift og har tre børn på 7, 12 og 14 år. Bor i Stubberup lidt nord for Borup. mener jeg at kunne bidrage med en del til de kommende trepartsforhandlinger, siger Inger Staahl Jensen. Ligeledes har hun tidligere arbejdet i DM s sekretariat, så heller ikke hverken foreningen eller samarbejde med resten af DM-huset er nyt for hende. Den 48-årige Inger Staahl Jensen har været medlem af DM, siden hun blev færdiguddannet i 1997 som cand.mag. i filosofi og historie fra RUC. Som magister fandt hun det naturligt at melde sig ind i DM. Og hendes erfaring havde lært hende, at det var en god ide at være medlem af en fagforening. DM kan rådgive mig om krav, forventninger og jobåbninger på det akademiske arbejdsmarked. Jeg kom fra en typisk arbejderbaggrund og havde derfor ikke forbindelser eller netværk til det akademiske arbejdsmarked, siger hun. Nye job Rådgivningen ledte blandt andet til, at hun tog en supplerende merkonomuddannelse, fordi hun gerne ville arbejde med personaleledelse. Efter uddannelsen fik Inger Staahl Jensen to børn, og hun arbejdede derefter som vikar i en række forskellige især private virksomheder. Hun har lavet en undersøgelse for DM og blev efterfølgende ansat i en periode som konsulent og faglig sekretær i DM. Hun har arbejdet som personalekonsulent i Høje-Taastrup Kommune, lederkonsulent i Ergoterapeutforeningen og regionskonsulent for Region Sjælland i FOA. Da den stilling blev nedlagt, havde hun enkelte kortere vikarstillinger, men, som hun siger, skal man i dag være heldig for blot at blive optaget i deres emnebase. De få jobåbninger på det danske arbejdsmarked har fået hende til i praksis at indse, hvor vigtigt det er at skabe nye job, så det er et af hendes fokusområder i arbejdet som ny sektorformand. Langtidsledigheden blandt magistre er inden for det seneste år nemlig steget eksplosivt, så magistrene hører til grupperne med meget langtidsledighed. Vi skal derfor arbejde på, hvordan vi kan skabe flere job for magistrene. Genoptjeningsretten til dagpenge er desuden nu på 12 måneder ud af en toårig dagpengeperiode, og det er en af de længste i Europa. Det er altså ikke realistisk med sådanne strenge krav, som arbejdsmarkedet i Europa er lige nu, så det skal vi også have ændret, siger Inger Staahl Jensen, som også vil arbejde på, at dagpengeperioden på nu to år forlænges igen, og uddyber: Problemet for højtuddannede er, at vi ikke bare kan få et andet arbejde, når vi først har taget vores uddannelse og har arbejdet nogle år. Det er nemlig svært som 45-årig at få et nyt arbejde, hvor man måske ikke lige har det rette branchekendskab eller netværk og derfor skal oplæres, siger Inger Staahl Jensen. Derfor gælder det ifølge hende om at skabe nye jobåbninger og muligheder for relevant efteruddannelse. Det store problem lige nu er, at virksomhederne ikke kan skabe vækst, fordi de ikke kan låne penge til at udvikle sig og skabe de nye job, som akademikerne kan besætte. Det er katastrofalt for akademikerne, for vi bliver oftest ansat der, hvor der skabes noget nyt. Derfor ser vi også en voksende dimittendledighed. Det er et symptom på, at der ikke skabes nye arbejdspladser. Vi skal derfor løse kreditklemmen for virksomhederne, og akademikerne skal generelt have meget bedre muligheder for opkvalificering, siger den nye HTDA-formand.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

REKORDMANGE BLIVER VIDENPILOTER

REKORDMANGE BLIVER VIDENPILOTER dm faktor 4 NR. 1 19. APRIL 2014 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE Workshop styrker lediges jobchancer Jeg vil ikke leve et b-liv Sådan oplever en psykolog ledighed

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

3Flere lag i historien

3Flere lag i historien dm faktor 4 nr. 2 7. november 2014 Sektoren for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende 3Flere lag i historien 5 Et rigtig godt spørgsmål 6 Ekstra tab for ældre arbejdsløse Én størrelse

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

dm faktor 4 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, NR. 1 18. JANUAR 2013

dm faktor 4 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, NR. 1 18. JANUAR 2013 dm faktor 4 NR. 1 18. JANUAR 2013 SEKTOREN FOR HONORAR- OG TIMELØNNEDE, DELTIDSANSATTE OG ARBEJDSSØGENDE Ledige uden dagpenge sikres uddannelse 45 CBS opretter kurser til ledige akademikere 46 Regeringen

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

DM-listens kandidater (prioriteret)

DM-listens kandidater (prioriteret) DM-listens kandidater (prioriteret) 1. Bjarke Friborg Næstformand i DM Privats sektorbestyrelse, medlem af DMs hovedbestyrelse MA skal gå i front med at rådgive om nye akademiske arbejdsområder samt støtte

Læs mere

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger 3. september 2013 Bilag 3. MA har i dette notat samlet nogle konkrete lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder i forhold til ledige, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Magistrenes A-kasse selvstændig

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

DME-Kursus udviklede virksomhed. dm faktor 4

DME-Kursus udviklede virksomhed. dm faktor 4 dm faktor 4 n r. 1 1 5. j a n u a r 2 0 1 0 Sektoren for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Leder: Marginalisering 34 Uenighed udsætter EU-mikrolån til ledige 35 Udnyt muligheden

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere