Højtuddannede flytter fra skatten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtuddannede flytter fra skatten"

Transkript

1 Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, Når danskere flytter til udlandet for at arbejde er det først og fremmest fordi de har lyst, og fordi de ønsker at styrke deres professionelle kompetencer og karrieremuligheder. Men når det kommer til de hjemlige basale rammevilkår, som politikerne kan gøre noget ved, peger over 60 pct. af udflytterne på de høje danske marginalskatter som det væsentligste. Flest højtuddannede udvandrer Antal pr Top 5 Civiløkonomerne 8,7 Magistrene 8,5 Ingeniørerne 8,1 Akademikerne 7,6 Erhvervssproglige 7,5 Bund 5 Malersvendene 1,6 Nærings- og Nydelsesmiddelsarbejderne 1,4 3F 1,4 Træ-Industri-Byg 1,3 Offentligt Ansatte 0,8 Udvandret indenfor de seneste år, danskere år. Anm.: Udvandringen er beregnet som personer, der i uge 30 i 2007 var bosiddende i Danmark, men som i løbet af det seneste år har frameldt sig cpr-registret. Tabellen er baseret på tilknytning til A-kasser. DI-beregninger på baggrund af DREAM-registret

2 DI indsigt december 08 SIDE 2 Det er især højtuddannede, der flytter til udlandet. Således er mellem otte og ni ud af civiløkonomer, magistre og ingeniører flyttet til udlandet i løbet af det seneste år 1. De fem A-kasser, hvor forholdsvis flest medlemmer er udvandret henvender sig til akademikere 2. Omvendt er kun mellem en og to ud af medlemmer i 3F og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes A-kasse flyttet til udlandet i den tilsvarende periode. De højtuddannede udvandrer i længere tid end de kortuddannede. Over 80 pct. af civiløkonomerne og ingeniørerne er væk i mere end et år, mens 75 pct. af 3F'ere og knap 60 pct. af byggearbejderne er væk længere end et år. De højtuddannede er også mere tilbøjelige til at blive væk i mere end to år. Højtuddannede er væk i længere tid Hjemvendte akademikere har været væk i længere tid end kortuddannede Uger 100 Gennemsnitlig varighed af udlandsophold for hjemvendte Anm.: Varighed af udlandsophold for de danskere, der flyttede til udlandet i løbet af 2001 og på det tidspunkt var mellem 30 og 59 år Træ-Industri-Byg 3F Ingeniører Civiløkonomer DI-beregninger på baggrund af DREAM-registret De højtuddannede, der vender tilbage fra deres udlandsophold var i gennemsnit været væk i længere tid end andre. Således havde hjemvendte civiløkonomer og ingeniører, der rejste til udlandet i løbet af 2001, i gennemsnit været væk i henholdsvis 91 og 84 uger. Til sammenligning vendte 3F'ere og folk med baggrund i Træ-Industri-Byg hjem efter gennemsnitligt uger i udlandet. 1 Dækker perioden uge 31 i 2007 til uge 30 i Beregningerne belyser så vidt muligt den arbejdsrelaterede udvandring ved at fokusere på aldersgruppen fra 30 til 59 år, og dermed undgås medregning af udvandring ved uddannelse og tilbagetrækning.

3 DI indsigt december 08 SIDE 3 Udvandrer fra de høje skatter Der kan være mange grunde til, at højtuddannede flytter fra Danmark til udlandet for at arbejde. I en undersøgelse foretaget for DI blandt cirka udlandsdanskere peger 62 pct. på, at det i høj grad er lysten til at bo i udlandet, der er det afgørende. I anden række kommer muligheden for at styrke de professionelle kompetencer og karrieremuligheder (42 pct.). Begge er det faktorer, der ikke umiddelbart kan påvirkes politisk. Skatten skræmmer Blandt de faktorer, der kan påvirkes politisk, peger danskerne på skatteog afgiftssystemet, som en af de væsentligste årsager til, at danskere tager til udlandet for at arbejde. Således svarer 36 pct. at skatte- og afgiftssystemet i høj grad har påvirket beslutningen om at tage til udlandet, mens yderligere 23 pct. svarer at det i nogen grad har haft betydning. Og blandt de danskere der har besluttet at blive i udlandet, er det cirka 67 pct., der angiver, at skatten har haft betydning for beslutningen om ikke at vende tilbage til Danmark. Hvorfor kommer udlandsdanskerne ikke tilbage? Familiemæssige årsager Kulturen og/eller fysiske rammer (f.eks. klimaet) er mere attraktive i udlandet Min sambo/ægtefælle har arbejde/ vil gerne arbejde i udlandet Danmark giver ikke mulighed for dobbelt statsborgerskab Større karrieremæssige udfordringer ved at blive i udlandet Skatte- og afgiftstrykket er lavere i udlandet Jeg vil være pensionist i udlandet I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Lønniveauet er højere i udlandet Mere attraktivt miljø for iværksættere/ entreprenører i udlandet Mere attraktivt forskningsmiljø i udlandet Kvaliteten af den offentlige service er højere i udlandet Mulighed for at benytte udenlandske skatteordninger for udlændinge Manglende mulighed for at benytte den danske skatteordning for forskere/nøglemedarbejdere Ved ikke Anm.: Besvaret af 371 personer, der har angivet at de ikke påtænker at flytte tilbage til Danmark DI's udenlandsdanskerundersøgelse, august 2007

4 DI indsigt december 08 SIDE 4 Folk med høj indkomst tillægger skatten markant større betydning for deres permanente ophold i udlandet, end folk med lav indkomst. Blandt de, der har besluttet at blive i udlandet, spiller skatten en afgørende rolle for cirka 90 pct. af de højestlønnede (over 1½ mio. kr. i årsindkomst), mens det kun er cirka 49 pct. af de lavestlønnede (under i årsindkomst) angiver, at skatten har stor betydning. Den erhvervsgruppe, hvor skatten har størst indvirkning på deres valg i forhold til at tage ud og blive i udlandet, er iværksætterne. Her angiver 75 pct., at den generelle personbeskatning har nogen eller høj betydning for at rejse ud, og 83 pct. af dem som ikke vil tilbage, angiver ligeledes de høje personskatter som en væsentlig årsag. Skat og indkomst hænger sammen Iværksætterne flytter ud af landet Beregninger foretaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet viser, at de offentlige kasser mister op mod seks mio. kr. 3, hver gang en højtuddannet 27-årig forlader Danmark permanent. I en opinionsundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Megafon for DI angiver 66 pct. af danskerne desuden, at de er helt eller overvejende enige i, at det danske skattesystem er en medvirkende faktor til at højtuddannede bosætter sig i og flytter til udlandet. Kun cirka 15 pct. af danskerne er uenige i dette. Det danske skattesystem er medvirkende årsag til, at højtuddannede danskere bosætter sig i udlandet Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Hverken/eller Overvejende enig Overvejende uenig pct. Opnionsundersøgelse foretaget af Megafon for DI, september Opgørelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Vækst gennem globalisering, 2003, omregnet til 2007-prisniveau.

5 DI indsigt december 08 SIDE 5 Barriere for rekruttering Dertil kommer, at de danske virksomheder oplever, at de høje danske skatter udgør en barriere i forhold til at tiltrække kvalificerede medarbejdere fra udlandet. Således mener to ud af tre virksomheder, at skat på arbejde er en barriere i forhold til at rekruttere arbejdskraft udefra. Svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft Skat er en barriere for at tiltrække kvalificerede medarbejdere Enig Uenig Ved ikke Uenig Enig pct. Virksomhedernes opfattelse bekræftes af en tidligere DI-analyse på et omfattende OECD-datasæt over internationale flyttemønstre. Analysen viser, at mellem- og topskat er årsag til, at cirka voksne personer har fravalgt Danmark som bopæl. Dertil kommer de personer, der af samme årsag har forladt Danmark 4. Ved ikke Spørgsmål "Det danske skatteniveau er en barriere for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet?" DI-survey blandt 572 medlemsvirksomheder. Undersøgelsen er gennemført i september artiklen udgives af DI i samarbejde med FIH 4 DI-Indsigt, 16. august 2007.

6 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Metal & fakta INDHOLD

Metal & fakta INDHOLD Metal & fakta INDHOLD Bedre udstyr giver bedre uddannelser Ledelsen ofte skyld i rekrutteringsproblemer Ledighedstal: 3,5 pct. ledighed Jobformidling: 1.534 flere job Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Danmark taber terræn i Mellemøsten

Danmark taber terræn i Mellemøsten D Indsigt Nummer 19 14. december 2007 Danmark taber terræn i Mellemøsten Af Chefkonsulent Peter Thagesen, pth@di.dk 5 Ledige er oftere syge 12.200 personer er i 2007 gået fra ledighed til sygedagpenge,

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere