UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013

2 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Beslutningsgrundlag for Fælles UC Videoplatform Projektejer: IT-chef Jan Gebhardt, UCC Projekttype: Effektivisering, Udarbejdet (dato): 8. maj Projektbeskrivelse [Udfyld nedenstående skema med oplysninger til det forventede projekt.] Projektdata Initiativtager til projektet: IT-chef-gruppen Beskrivelse af projektet/behovet: Inden for uddannelsesverdenen taler man om et nyt vidensparadigme, hvor traditionelt tekstbaseret formidling bliver remedieret til lyd og billede, og hvor fænomener som lecturecapturing, streamet undervisning, flipped classroom og opgaveaflevering i form af video mm vinder frem i uddannelserne. Alle UC er har enten implementeret eller er i gang med at undersøge muligheder for etablering af platform til opbevaring og afvikling af videofiler (repository). Der kan være knyttet diverse funktionaliteter til en videoplatform i form af analytics, redigeringsfaciliteter, livestreamingmodul, lag til annoteringer ovenpå videoen (call of action) mm. Samtidig er der forskellige grader af åbenhed/lukkethed i forbindelse med brug af videoplatformen. Fuld åbenhed, delvis lukkethed med hemmelige links, passwordbeskyttelse, rettighedsstyret i forhold til AD mm. Det er et udbredt ønske i sektoren, at en videoplatform er rettighedsstyret og integreret med LMS et, således at netop kun de deltagere, der har adgang til bestemte rum i LMS et har adgang til de videoer, der er bestemt for deltagerne i disse rum. Det er også et ønske, at rettighederne i videoplatformen nedarves fra LMS et, så man sikrer enkle workflows mht. upload og afvikling af videofilerne. Der kan være en række fordele ved at etablere en fælles sektorvideoplatform: Økonomi og stordriftsfordele. De enkelte professionshøjskoler kan være trygge ved en løsning, der er valideret af en bred kreds. En fælles leverandør vil i kraft af den store volumen være tunet ind på professionshøjskolesektoren og vil kunne udvikle ekspertise på området og vil kunne foreslå nye funktionaliteter, tilpasninger mm. Der vil være stor mulighed for udveksling af best practise. Der kan umiddelbart også peges på nogle barrierer: Nogle har allerede implementeret en platform Muligheden for at skifte leverandør eller teknologibliver besværliggjort Tiden løber fra løsningen Videoplatformen skal integreres med forskellige LMS er Ønsket om rettighedsstyrede lukkede rum, svækker ideen om en fælles platform Forventet formål for projektet: Dette projekt har til formål at afdække forudsætninger, forventninger og behov for en fælles videoplatform for alle UC er således, at der kan træffes beslutning om hvorvidt, der skal initieres et sådant fælles videoplatformsprojekt. Der er således tale om et projektforberedende arbejde eller et præ-projekt.

3 Forventede leverancer i projektet: Afdækning af økonomi samt fordele og ulemper, der kan være ved etablering af en fælles videoplatform for alle UC er subsidiært en framework-aftale med lokale platforme fra samme leverandør. Projektets leverance er tilvejebringelse af beslutningsgrundlag indeholdende: Projektfremgangsmåde Rollebeskrivelser Projektorganisation Status på videoplatforme på de enkelte professionshøjskoler Krav og forventninger til en videoplatform. Markedsoverflyvning og muligheder Beskrivelse af slutprodukt Drifts- og anskaffelsesscenarier (fælles anskaffelse og/eller fælles drift) Udkast til businesscase Beslutningsoplæg Forventet effekt af projektet: Tilvejebringelse af fyldestgørende beslutningsgrundlag Afhængigheder og forudsætninger: Afhængigheder og forudsætninger afdækkes i præ-projektet, herunder sammenhænge til LMS. Afgræsninger: Projektet omfatter platform udelukkende til opbevaring og afvikling af videofiltyper (evt også lydfiler). Målgruppe og interessenter: Alle ansatte og studerende i professionshøjskolesektoren Grænseflader: UC ernes LMS er eller anden infrastruktur den fælles videoplatforme skal mappe op imod. 3 Overordnet business case [Udfyld nedenstående overordnede business case. Findes der andre, væsentlige udgifter eller gevinster end de nedenfor anførte, påføres disse skemaet for udgifter, startende 1 år efter projektets ibrugtagning (år 1). Statens business case for projektet kan vedlægges i stedet, hvis denne er udarbejdet.]

4 Business case Samlede projektudgifter, estimeret: Værdi, mio. kr. Personaleudgifter og lønninger 0,4 Eksterne konsulenter (inkl. konsulenter til udvikling og lign.) 0,1 Udstyr (HW, og lign.) Licenser Services og ydelser (udv. miljø, leasing, etc.) Andre direkte projektomkostninger Projektudgifter, i alt 0,5 Gevinst, estimeret: 1. Udgifter, hvis projektet ikke gennemføres (0-scenarie): 1a. Driftsudgifter 1b. Øvrige udgifter 1c. 0-scenarie, udgifter total Værdi, mio. kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 I ALT 2. Udgifter, eksl. projektudgifter, hvis projektet gennemføres 2a. Driftsudgifter 2b. Øvrige udgifter 2c. 1-scenarie, udgifter total 3. Brutto gevinster (1c 2c) 4. Samlet nettogevinst (bruttogevinst i alt projektudgifter i alt) Forudsætninger: For at kunne opstille en businesscase, skal der indhentes oversigt over partnerinstitutionernes omkostninger ved nuværende videoplatformsløsninger samt indhentes tilbud fra leverandører på en samlet løsning mm. I dette præprojekt udarbejdes udkast til businesscase (jvf Prince2). Desuden skal driftsscenariet afklares Finansiering: [Angiv kilde til forventet finansiering. Angiv også, hvis dette er uafklaret.] 4 Organisering [Beskriv hvor det er kendt/fastlagt, organiseringen for projektet. Som minimum skal styregruppeformand/projektejer udpeges.] Rolle/gruppe Projektejer/styregruppeformand: Projektleder Projektgruppe Styregruppemedlemmer Referencegruppe Slutbrugergruppe Ekstern leverandør Navn og enhed på deltagere Jan Gebhardt Svend Rossen En medarbejder fra hver partnerinstitution Indsatsprogramstyregruppen Alle ansatte og studerende på professionshøjskolerne Ingen pt. skal i udbud

5 5 Tidsplan og ressourcer [Skitser tidsplanen for projektet, opgjort på faser. Skitser det forventede ressourcetræk. Er det ikke muligt at opgøre ressourcer på faser, opgøres det pr. enhed for projektet totalt set.] Tidsplan Nr. Fase Startdato Slutdato % af budget 1 Konstituering af projektgruppe Indsamling og analyse af data vedr UC ernes forudsætninger, status, behov, krav, forventninger og erfaringer 3 Markedsoverflyvning og begyndende screening af leverandører og produkter 4 Udarbejdelse af udkast til businesscase Slutproduktbeskrivelse Beskrivelse af projektfremgangsmåde 7 Rollebeskrivelser Forslag til projektorganisation Beslutningsoplæg Overtagelseskriterier [List de overordnede væsentligste kriterier for, at projektets løsning kan overtages af forretning og drift.] Overtagelseskriterium Beskrivelse Forventes overdraget til Det skal besluttes, om der skal være en fælles driftsorganisation Det skal præciseres hvilke arbejdsopgaver, ansvar og økonomiske forpligtelser en evt driftsorganisationen skal have Det skal afklares hvem, der evt skal have ansvaret for den daglige drift. (Sekretariatet, en af partnerne, partnerne hver især) Risici [List væsentligste risici i projektet, angiv gerne forventet sandsynlighed og konsekvens af risikoen, hvis muligt.] Område Forretningsmæssige forhold: Projektets tilrettelæggelse: Markedsafklaring og teknisk løsning: Interessenter: Slutbrugere og slutprodukt: Risici At de allokerede projektdeltagere ikke har tid i projektets faser At de indsamlede data fra partnerinstitutionerne ikke er fyldestgørende At de indsamlede data fra markedsoverflyvningen ikke er fyldestgørende 7 Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Ændringer markeret? Forfatter

6 Svend Rossen 8 Bilag [Indsæt liste over eventuelle separate bilag, der vedlægges. Fx business case, hvis denne er udarbejdet.].

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 8. juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT Projektets navn: Kommunikationsløsning til 0 6 års området Projektets ejer: Projektleder: Paw Holze Nielsen Mette Ankjær

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Analyse af digitale skriftlige prøver

Analyse af digitale skriftlige prøver Analyse af digitale skriftlige prøver Midtvejsrapportering Deloitte Consulting 6. marts 2014 Agenda Baggrund Nationale erfaringer: Løsningerne på universitets- og professionshøjskoleområdet Proces- og

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere