Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune"

Transkript

1 Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1

2 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til at bringe kommunens budget i balance. Opgaven er at gennemføre udgiftsreduktioner og samtidig sikre en rimelig økonomisk ramme også i fremtiden. Dette er i højere grad muligt, når skolevæsenet omfatter færre og større enheder. De foreslåede ændringer af skolestrukturen vil involvere mange elever og forældre i en overgangsperiode. Der er naturligvis alternative veje til at finde besparelserne. I stedet for at ændre strukturen kan man gennemføre varige forringelser, hvor resurser f.eks. til to-lærerordninger, forebyggende specialundervisning, svømning, lejrskoler, vikardækning og til bog- og materialeindkøb reduceres. Forslagene er nærmere beskrevet på de næste sider. Forslag med bogstavbetegnelse (fx 3A og 3B) er alternativer og kan ikke begge gennemføres. Colourbox Følgende forslag foreslås sendt i høring af Byrådet: Forslag 1: Lukning af Lellinge Skole - Eleverne flyttes til Vemmedrupskolen. Forslag 2: Lukning af Gørslev Skole - Eleverne flyttes til Skovboskolen. Forslag 3A: Lukning af Alkestrupskolen og sammenlægning af Herfølge Skole og Holmebækskolen Forslag 3B: Sammenlægning af Herfølge Skole og Holmebækskolen Forslag 4A: Lukning af Sct. Nicolai Skole og sammenlægning af Ellemarkskolen, og Hastrupskolen Forslag 4B: Lukning af Søndre Skole og sammenlægning af Ellemarkskolen, og Hastrupskolen Forslag 5: Lukning af Køge Specialskole Forslag 6: Lukning af Møllehuset Fakta om sammenlægning af skoler Når to eller flere skoler sammenlægges til en ny samlet skole med et skoledistrikt og flere undervisningssteder, sker det formelt ved, at de tidligere skoler lukkes. Samtidig oprettes en ny skole med geografisk adskilte undervisningssteder i de lukkede skolers bygninger. Den nye skole har: Én elevgruppe, én bestyrelse, ét budget, én personalegruppe og én ledelse. Den samlede besparelse ved at ændre skolestrukturen kan blive mellem 3 og 30 mio., alt efter hvilke forslag, der bliver vedtaget. Det er altså muligt, at en stor del af besparelsen kan hentes gennem strukturændringer, men ikke den hele. Forslag til alternative og yderligere besparelser vil blive sendt i høring i august sammen med besparelsesforslag på kommunens øvrige serviceområder. 2

3 Sådan har vi gjort. De forslag, der er fremlagt, tager udgangspunkt i: At vi skal udnytte de bygninger, vi har, bedst muligt eventuelt ved at skole og SFO i større udstrækning deler lokaler. At vi skal undervise det samme antal elever i færre klasser. At forslagene ikke kræver ombygninger i større omfang. At den nye struktur også skal sikre gode rammer for specialområdet (specialklasser, læseklasser og modtageklasser) samt 10. klasse. s længde. Fremtidsperspektiv for Køge Kommune Byudviklingen i Køge Kommune forventes primært at centrere sig omkring Køge Kyst og Ølby Nord. Den del af udviklingen, vi i dag kan forudsige noget om, kan rummes indenfor de forslag, der beskrives her. Den forventede udbygning, der ligger længere ude i fremtiden, dvs. den nye bydel mellem Ølby og Lille Skensved, er ikke inddraget. Når denne udbygning bliver mere konkret, vil det måske være nødvendigt at se på skolestrukturen i den nordlige del kommunen. Denne del af skolestrukturen berøres ikke væsentligt med de forslag, vi her fremlægger. Skolestrukturen i Køge Kommune er desuden vurderet på baggrund af de nyeste befolkningsdata, der viser, at der bliver 800 færre elever i løbet af de næste 10 år. Den nuværende skolestruktur 3

4 Sådan har vi gjort. Klassestørrelser Forslagene søger grundlæggende efter muligheder for at undervise de samme elever i færre klasser. De forslag, der er lagt frem, betyder, at den gennemsnitlige klassestørrelse vil stige fra ca. 22 elever til ca. 24 elever. Ifølge folkeskoleloven er den maksimale klassestørrelse 28 elever per klasse. Det er ikke et mål med den nye skolestruktur, at alle klasser skal være på 28 elever, og det er meget få klasser, der bliver så store. Hvornår bliver ændringerne gennemført Vi foreslår at alle ændringer gennemføres fra skoleåret 2011/2012. Det gør vi, fordi der i Køge Kommune er behov for besparelser, der får effekt med det samme. Ny skole ny klasse nye lærere Mange elever vil skulle gå på en ny skole og vil få mange nye kammerater og nye lærere. Der vil blive iværksat forskellige initiativer på skolerne for at alle elever kan komme til at føle sig godt tilpas i de nye sammenhænge. Figuren til højre viser et eksempel på nydannet klasse. Vurdering af skolevejen For alle forslag er der foretaget en foreløbig vurdering af skolevejen for de elever, som skal skifte skole. Eleverne fra landsbyerne vil især i de små klasser få så langt til skole at de vil blive tilbudt befordring på grund af skolevejens længde. Enkelte steder er der behov for, at etablere sikker krydsning af de store veje. 4 For eleverne i Køge midtby gælder, at en del vil få lidt længere til skole og en del skal krydse de større veje. Vi arbejder videre med at analysere konsekvenserne for elevernes skoleveje, herunder muligheden for at gøre usikre veje sikre. Den umiddelbare konsekvens af forslagene er, at en del elever vil blive tilbudt et buskort. SFO Når en skole lukkes, flytter SFO også til den nye skole. Derud over er der kun mindre ændringer i normeringen i SFO, fordi budgettet til SFO følger med eleven. Nye skoler En del af forslagene indebærer oprettelsen af en ny skole. Hvis forslagene vedtages, vil de ny skoler blive navngivet efterfølgende. Klassedannelse: Eksempel på klassedannelse på Vemmedrupskolen efter sammenlægning med Lellinge Skole. De røde børn kommer fra Vemmedrup og de blå børn kommer fra Lellinge. Ny 3A 23 elever Ny 3B-24 elever

5 Forslag 1: Lukning af Lellinge Skole Både Lellinge Skole og Vemmedrupskolen kan forvente et faldende elevtal i de kommende år. Forslag 1 går ud på at lukke Lellinge Skole og flytte eleverne til Vemmedrupskolen. Vemmedrupskolens skoledistrikt udvides med Lellinge skoledistrikt. De to skoler har i dag fælles ledelse. Der er cykelsti adskilt fra vejbanen i begge sider af landevejen. Der er et kritisk punkt ved krydsning af landevejen i Vemmedrup. Der arbejdes med muligheder for enten at gøre krydset sikkert eller dobbeltrette cykelstien. Elever i 0-3 klasse vil blive tilbudt befordring, på grund af skolevejens længde. Bygningen Lellinge Skole Forslaget indebærer, at Lellinge Skole fremover anvendes til andre formål eller sælges. Besparelse Forslaget giver en besparelse på 3-4 mio. Besparelsen fremkommer ved en reduktion af personale fordi der bliver 4 klasser færre. Desuden spares driften af Lellinge Skole. Det svarer til en besparelse på kr per elev i det nye skoledistrikt. Skoleåret 2011/2012 Lellinge Skole Vemmedrup- skolen Ny Vemmedrup Skole Det forventede antal elever Antal klasser Klassekvotient (antal elever i hver klasse i gennemsnit) 13,4 18,8 20,6 Lellinge Skole og Vemmedrupskolen nu Ny Lellinge/Vemmedrupskole 5

6 Forslag 2: Lukning af Gørslev Skole Forslag 2 går ud på at lukke Gørslev Skole og flytte eleverne til Skovboskolen. Skovboskolens skoledistrikt udvides med Gørslev skoledistrikt. De to skoler har i dag fælles ledelse. Der er cykelsti adskilt fra vejbanen i begge sider af landevejen mellem Køge og Ringsted. Der er kritiske punkter ved krydsning af landevejen i Slimminge og Bjæverskov. Der arbejdes med muligheder for at gøre krydsene sikre. Bygningen Gørslev Skole Forslaget indebære at Gørslev Skole fremover anvendes til andre formål eller sælges. Besparelse Forslaget giver en besparelse på 3-4 mio. Besparelsen fremkommer ved en reduktion af personale fordi der bliver 5 klasser færre. Desuden spares driften af Gørslev Skole. Det svarer til en besparelse på kr per elev i det nye skoledistrikt. De fleste elever i 0-6 klasse vil blive tilbudt befordring på grund af skolevejens længde. Skoleåret 2011/2012 Gørslev Skole Skovbo- skolen Ny Skovbo Skole Det forventede antal elever Antal klasser Klassekvotient (antal elever i hver klasse i gennemsnit) 16 22,6 24,4 Gørslev Skole og Skovboskolen nu Ny Skovbo/Gørslev Skole 6

7 Forslag 3A: Lukning af Alkestrupskolen og sammenlægning af Herfølge Skole og Holmebækskolen I forslag 3A lukkes Alkestrupskolen og Herfølge Skole og Holmebækskolen sammenlægges. Der oprettes formelt en ny skole med 2 undervisningssteder på nuværende Herfølge Skole og Holmebækskolen. Den nye skole har et skoledistrikt og en skolebestyrelse. Eleverne fordeles i nye klasser, enten med klasser i begge bygninger eller med klasse på nuværende Herfølge Skole og klasse på nuværende Holmebækskolen. Skolen vil også kunne rumme et spor med specialklasser. De fleste elever i klasse fra Algestrup vil blive tilbudt befordring på grund af skolevejens længde. Næsten ingen eleverne fra Herfølge og Holmebæk får længere end 2,5 km. til skole. En del elever fra landdistriktet vil blive tilbudt befordring til skole, som det er tilfældet i dag. Besparelsen Forslag 3A giver en besparelse på ca. 9,5-11,5 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved en reduktion af personale, fordi der bliver 11 klasser færre. Desuden spares driften af Alkestrup Skole og ledelsen reduceres. Det svare til en besparelse på kr per elev i det nye skoledistrikt. Skoleåret 2011/2012 Alkestrupskolen Holmebækskolen Herfølge Skole Ny Herfølge/ Holmebæk Skole Det forventede antal elever Antal klasser Klassekvotient (antal elever i hver klasse i gennemsnit) 21 18, ,9 Alkestrup, Herfølge og Holmebæk skoledistrikter nu. Nyt Herfølge/Holmebæk skoledistrikt. 7

8 Forslag 3B: Sammenlægning af Herfølge Skole og Holmebækskolen I forslag 3B lukkes Herfølge Skole og Holmebækskolen og der oprettes formelt en ny skole med 2 undervisningssteder placeret på nuværende Herfølge Skole og Holmebækskolen. Den nye skole har et skoledistrikt og en skolebestyrelse. Eleverne fordeles i nye klasser, enten med klasser i begge bygninger eller med klasse på nuværende Herfølge Skole og klasse på nuværende Holmebækskolen. Skolen vil også kunne rumme et spor med specialklasser. Næsten ingen af de elever, der skal skifte skole, får længere end 2,5 km. til skole. En del elever fra landdistriktet vil blive tilbudt befordring til skole, som det er tilfældet i dag. Besparelsen Forslag 3B giver en besparelse på ca. 4,5-5,5 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved en reduktion af personale fordi der bliver 8 klasser færre og ledelsen reduceres. Det svarer til en besparelse på kr per elev i det nye skoledistrikt. Skoleåret 2011/2012 Holmebækskolen Herfølge Skole Ny Herfølge/Holmebæk Skole Det forventede antal elever Antal klasser Klassekvotient (antal elever i hver klasse i gennemsnit) 18, ,7 Herfølge og Holmebæk skoledistrikter nu. Nyt Herfølge/Holmebæk skoledistrikt. 8

9 Forslag 4A: Lukning af Sct. Nicolai Skole og sammenlægning af Ellemarkskolen og Hastrupskolen I forslag 4A lukkes Sct. Nicolai Skole, og Ellemarkskolen og Hastrupskolen sammenlægges. Der oprettes formelt en ny skole med 2 undervisningssteder på nuværende Ellemarkskolen og Hastrupskolen. Den nye skole har et skoledistrikt og en skolebestyrelse. Eleverne fordeles i nye klasser, enten med klasser i begge bygninger eller med klasse på nuværende Hastrupskolen og klasse på nuværende Ellemarkskolen. Skolen vil også kunne rumme 10. klasse. Alt efter hvordan skolen organiseres, vil en del elever i især klasse blive tilbudt befordring på grund af skolevejens længde, og sikker krydsning af de store veje skal vurderes. Besparelsen Forslag 4A giver en besparelse på ca. 10,5-12,5 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved en reduktion af personale fordi der bliver 7 klasser færre. Desuden spares driften af Sct. Nicolai Skole og ledelsen reduceres. Det svarer til en besparelse på kr per elev i det nye skoledistrikt. Skoleåret 2011/2012 Sct. Nicolai Skole Ellemarkskolen Hastrupskolen Ny Hastrup/ Ellemark Skole Det forventede antal elever Antal klasser Klassekvotient (antal elever i hver klasse i gennemsnit) Sct. Nicolai Skole, Ellemarkskolen og Hastrupskolen nu. 21, ,2 25,8 Ellemark/Hastrup Skole i fremtiden 9

10 Forslag 4B: Lukning af Søndre Skole og sammenlægning af Ellemarkskolen og Hastrupskolen I forslag 4B lukkes Søndre Skole, og Ellemarkskolen og Hastrupskolen sammenlægges. Der oprettes formelt en ny skole med 2 undervisningssteder på nuværende Ellemarkskolen og Hastrupskolen. Den nye skole har et skoledistrikt og en skolebestyrelse. Eleverne fordeles i nye klasser, enten med klasser i begge bygninger eller med klasse på nuværende Hastrupskolen og klasse på nuværende Ellemarkskolen. Skolen vil også kunne rumme 10. klasse. Besparelsen Forslag 4A giver en besparelse på ca. 10,5-12,5 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved en reduktion af personale fordi der bliver 7 klasser færre. Desuden spares driften af Søndre Skole og ledelsen reduceres. Det svarer til en besparelse på kr per elev i det nye skoledistrikt. Alt efter hvordan skolen organiseres, vil en del elever i især klasse blive tilbudt befordring, og sikker krydsning af de store veje skal vurderes. Skoleåret 2011/2012 Søndre Skole Ellemarkskolen Hastrupskolen Ny Hastrup/ Ellemark Skole Det forventede antal elever Antal klasser Klassekvotient (antal elever i hver klasse i gennemsnit) 21, ,2 25,8 Søndre Skole, Ellemarkskolen og Hastrupskolen nu. Ellemark/Hastrup Skole i fremtiden 10

11 Forslag 5: Lukning af Køge Specialskole Køge specialskole består af tre afdelinger: Gården, Holmehus og Bøgelund. Bøgelund bruges fortrinsvis til observation og udredning af elever med faglige og sociale vanskeligheder. Denne observationsopgave kan fremover udføres på elevens distriktsskole. Afdelingerne Gården og Holmehus lægges organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under Herfølge Skole og Holmebækskolen eller en ny samlet skole i Herfølge. Gården og Holmehus ligger i samme lokalområde. Besparelse Forslaget vil give en samlet besparelse på ca. 4-5 mio. kr. Elever til Køge Specialskole kommer fra hele Køge Kommune og vil ikke opleve en ændring i befordring til skole. Bygningen Bygningen Bøgelund kan anvendes til andre formål eller sælges. Forslag 6: Lukning af Møllehuset Skole- og dagbehandlingstilbuddet Møllehuset nedlægges fra august 2011, hvor de børn, der aktuelt går i tilbuddet forventes at være færdigbehandlede. I fremtiden vil målgruppen få et andet relevant specialundervisningstilbud kombineret med familiebehandling efter serviceloven via Familierådgivningen. Besparelse Forslaget vil give en samlet besparelse på ca. 3 mio. kr. Bygningen Bygningen Møllehuset kan anvendes til andre formål eller sælges. Colourbox 11

12 Hvordan er processen? Hvis Byrådet beslutter at sende forslagene i høring den 25. maj vil processen blive som beskrevet her. Herefter kommer en høringsperiode på 3 måneder. Den lange høringsperiode skal give mulighed for en grundig debat med brugere, medarbejdere og ledere på de berørte skoler og give mulighed for at inddrage både de eksisterende og de kommende skolebestyrelser i høringen. Høringssvarene vil indgå i Byrådets arbejde med budget 2011 og Beslutningen om ændring af skolestruktur kommer således til at indgå i en samlet prioritering i forhold til budgettet. Byrådet vedtager det nye budget for Køge Kommune i oktober 2010 herunder eventuel beslutning om ændringer af skolestrukturen. Processen frem til vedtagelse af budgettet 5. maj 25. maj 29.maj Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Byrådet at sende forslag til ændring af skolestruktur i høring. Byrådet beslutter om forslaget eller dele af det skal i høring. Høring om forslag til ændring af skolestrukturen annonceres i lokale medier. Ændringer af skolestrukturen skal ifølge lovgivningen besluttes senest 1. december året før det skoleår, hvor ændringen træder i kraft. I foråret 2011 skal der arbejdes med implementeringen af den nye struktur. Denne proces planlægges, når der er truffet endelig beslutning. Juni måned: Møder for forældre og personale ved de berørte skoler. Skolebestyrelserne behandler forslag til ændring af skolestruktur. Møder i MED-organisationen. 2. august Høring om kommunens samlede budgetforslag. Herunder forslag til ændring af skolestrukturen. August måned: Borgermøde 27. august 5. oktober 1. december Sidste frist for at indsende høringssvar. Byrådet vedtager budgettet for Lovgivningens frist for at vedtage ændringer i skolestrukturen, som skal træde i kraft i skoleåret 2011/

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Høringsmateriale. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Høringsmateriale. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formalia og proces ved ændringer i skolestrukturen 4 Juridiske rammer 4 Processen i Køge Kommune

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Sygefraværsrapport, fraværsprocent, sammenligning af perioder,

Sygefraværsrapport, fraværsprocent, sammenligning af perioder, Sygefraværsrapport, fraværsprocent, sammenligning af perioder, 2.2011-1.2012 Periode 1.2010-4.2010 Periode 1.2011-4.2011 Periode 2.2010-1.2011 Periode 2.2011-1.2012 Organisatorisk enhed % % % % Samlet

Læs mere

Høringssvar fra Hastrupskolen:

Høringssvar fra Hastrupskolen: Høringssvar fra Hastrupskolen: Skolebestyrelsen på Hastrupskolen foreslår at der vedtages en et-årig ferieplan for 17/18. Med henblik på ferieåret 18/19 sættes en proces i gang, hvor man hører skolerne,

Læs mere

Indskrivning på skolerne i Køge Kommune, skoleåret 2008/2009

Indskrivning på skolerne i Køge Kommune, skoleåret 2008/2009 Indskrivning på skolerne i Køge Kommune, skoleåret 2008/2009 - Skoledistrikter og tidspunkter Alkestrupskolen: Skolens distrikt: Sædder sogn og den del af Turebyholm sogn, der ligger i Køge Kommune. Skolen

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Høringssvar til Servicetilpasnings- og Handlekatalogets forslag om ændret skolestruktur vedrørende Søndre Skole (forslag BU 4B)

Høringssvar til Servicetilpasnings- og Handlekatalogets forslag om ændret skolestruktur vedrørende Søndre Skole (forslag BU 4B) Skoleforældrebestyrelsen og forældregruppen ved Søndre Skole Køge Byråd v/ Børne- og Ungeforvaltningen buf@koege.dk Køge, 25. august 2010 Høringssvar til Servicetilpasnings- og Handlekatalogets forslag

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Skolestrukturen og skolernes omfang... 3 Folkeskoler... 3 Specialskoler/-afdelinger... 3 Inddeling i skoledistrikter... 3

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00 1. Årsberetning fra skolebestyrelsen. Hvem er skolebestyrelsen? Skolebestyrelsens opgaver Det første år med ny

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Styrelsesvedtægt inkl. bilag for Køge Kommunes Skolevæsen 2011

Styrelsesvedtægt inkl. bilag for Køge Kommunes Skolevæsen 2011 Styrelsesvedtægt inkl. bilag for Køge Kommunes Skolevæsen 2011 Børne- og Ungeforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Skoleafdelingen 23-08-2011 2010-25645 2011-148415 Indhold Styrelsesvedtægt for

Læs mere

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring.

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. Til: Ringsted Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Den 21. december 2010 Forældrene på Søholmskolen www.bevar7klasse.dk Ang: Høringssvar fra forældrene på Søholmskolen vedr.ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Scenarier og løsninger 0-18 år.

Scenarier og løsninger 0-18 år. Lang proces Implement Forvaltning Allerød Privatskole? Faglighed, trivsel og kvalitet på 0-18 års området! (notater) ØU: Byg-komprimering forslag på 10% Den fysiske udviklingsplan for 0-6 års området.

Læs mere

Nedenfor følger vores bemærkninger og spørgsmål til udvalgte punkter i den politiske aftale:

Nedenfor følger vores bemærkninger og spørgsmål til udvalgte punkter i den politiske aftale: Funder og Kragelund Skoler, den 6. juni 2016 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL POLITISK AFTALE OM STRUKTUR PÅ SKOLEOMRÅDET, VEDTAGET AF BYRÅDET 23. MAJ

Læs mere

24. februar Køge Rådhus

24. februar Køge Rådhus NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Kvalitetsrapport 2015 - indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne Torvet 1 4600 Køge Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne

Læs mere

Scenarier for by- og befolkningsudvikling

Scenarier for by- og befolkningsudvikling Scenarier for by- og befolkningsudvikling 291 Forord...3 Tre scenarier for boligbyggeriet...4 Dagtilbudsområdet...7 Skoleområdet...8 Udvidelsesbehov fordelt på skoledistrikter...9 Ældreområdet... 1 Sundhedsområdet...

Læs mere

NOTAT. Nøgletal på skoleområdet 2015

NOTAT. Nøgletal på skoleområdet 2015 NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Nøgletal på skoleområdet 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nøgletal på skoleområdet (forstået som tal, der er sammenlignelige på tværs af skolerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012

Varde Kommune Bytoften Varde Att.: Rune Olesen. Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Rune Olesen Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 75 25 83 75 Den 25. oktober 2010 Vedr.: Høring af sparekatalog 2012 Skolebestyrelsen har på ordinært

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Bilag 5 15. august 2010 Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Forligspartierne (Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti)

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013

Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013 Omprioriteringskatalog budget 2010-2013 SU 1 Omlægning af læsetiltag Funktion: 03.22.01 - Ændring af serviceniveau Nettoudgift: -1.171-1.171-1.171-1.171 Den vedtagne Læsehandleplan omfatter en række nye

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Kommuneplan og Boligpolitik Nye metoder og redskaber

Kommuneplan og Boligpolitik Nye metoder og redskaber Kommuneplan og Boligpolitik Nye metoder og redskaber Odense d. 2. februar 2009 Forløb og projektindhold Dec. 2007 Apr. 2008 Maj 2008 Sommer 2008 Sep. 2008 Opstart af Køges Plan09 projekt: Hvordan kan vi

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Boligbyggeprogram, befolkningsprognose og kapacitetsanalyser 2013

Boligbyggeprogram, befolkningsprognose og kapacitetsanalyser 2013 Boligbyggeprogram, befolkningsprognose og kapacitetsanalyser 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opfølgning på 2012-prognosen... 4 Model og beregningsprincipper... 7 Arbejdskraftoplandet... 9 Boligbyggeprogrammet...

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. juni 2016 Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Bedre sammenhæng og kortere skoleveje 1. Resume I skolestrukturforliget

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Referat af Skoleudvalgets møde den kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup

Referat af Skoleudvalgets møde den kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup Referat af Skoleudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup Tilstedeværende: Helle Poulsen (V) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Jacob Mark (F) næstformand

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Indhold Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen

Indhold Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt inkl. bilag for Køge Kommunes Skolevæsen 2011 Børne- og Ungeforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Skoleafdelingen 23-08-2011 2010-25645 2011-148415 Indhold Styrelsesvedtægt for

Læs mere

Renseanlæg Status og plan

Renseanlæg Status og plan og plan Borup Renseanlæg Adresse Dyndetvej 7A Postnr By 414 Borup Udløb U1 DK DK BI5 I perioden 1/-5-31/1 I perioden 1/11-3/4 I perioden 1/-5-31/1 I perioden 1/11-3/4 Borup Renseanlæg Borup Kløvested,

Læs mere

Undersøgelse af den kommunale budgetsituation på folkeskoleområdet

Undersøgelse af den kommunale budgetsituation på folkeskoleområdet ANALYSENOTAT Undersøgelse af den kommunale budgetsituation på folkeskoleområdet 21. september 2015 23. september 2015 Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse undersøgt den kommunale

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Skolebestyrelsen på Marielyst Skole ønsker, at skolen fortsætter som en selvstændig skole. Det er en veldrevet skole,

Læs mere

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole.

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Byrådet i Randers Kommune har fremlagt forslag til en ny skolestruktur. Forslaget vil medføre meget store ændringer for flere tusinde skolebørn

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 1 Skolernes kapacitet Skoleområdet får tildelt midler pr. elev, uanset om der er mange eller få i klasselokalet Hvis vi bevarer det samme høje antal klasser som

Læs mere

Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune

Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune 1 Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune Kommentarer vedrørende ændring af nuværende skolestruktur (udtalelse) Udtalelse afgivet af børn, personale (kun SFO) og forældreråd fra den samlede

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Høring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale

Høring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale Høring om Landsbyordninger Baggrundsmateriale August 2016 1 1. Indledning Byrådet har på møde 23. august 2016 godkendt Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020. Som en del af Masterplanen skal der etableres

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag Opsamling på hovedtræk i strukturforslag BILAG TIL TEMADRØFTELSEN 27/9 2016 Arbejdsgruppernes opgave Strukturarbejdsgrupperne har haft til opgave, at foreslå et strukturscenarium der skaber besparelse

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Folkeskoleloven 5, stk. 4 Eleverne kan tilbydes undervisning i fransk i stedet for tysk på 7.-9. klassetrin 5, stk. 5 Der er mulighed for at give undervisning i fag tidligere end angivet i 5, stk. 2-4 5, stk. 6 Der gives

Læs mere

Til Skolebestyrelserne

Til Skolebestyrelserne . 28-10-2010 Til Skolebestyrelserne Til de foregående møder vedrørende skolesammenlægningen på Amager er der blevet stillet en del spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan læses i dette dokument. Eventuelt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen

Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen Version 3 høringsmateriale med rettelser Maj 2011 Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen...4 Den demografiske udfordring...4

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere