Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune"

Transkript

1 Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Juridisk ramme for høringen Høringsproces i Frederikssund Kommune Høringsforslag det samlede skolevæsen Forslag til ny skolestruktur Ledelse Distrikter Distrikt Slangerup Distrikt Frederikssund Nord Distrikt Frederikssund Syd Specialskole Distrikt Jægerspris Distrikt Skibby Lukning af Ferslev Skole inkl. SFO 1 og Lukning af Børnehuset Pilehuset Solbakkeskolens overbygning Bemærkninger til høringsforslag Personalemæssig omstrukturering Garanti ved efterfølgende lukning af matrikel Kørsel af elever Skolebestyrelser Definitioner /19

3 1. Indledning Hermed sendes forslag om ny struktur på skoleområdet i Frederikssund Kommune i høring. Det foreslås, at de nuværende ti skoledistrikter reduceres til fem. I hvert distrikt foreslås det, at der fremover er én almenskole med et antal undervisningsmatrikler. Det foreslås desuden, at Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afdeling Kølholm sammenlægges til én specialskole med samlet ledelse. Begge specialtilbud forbliver på deres nuværende matrikler. Den nye struktur betyder, at alle nuværende almenskoler i hvert af de nye fem distrikter, med undtagelse af Ådalens Skole og Jægerspris Skole, nedlægges og oprettes igen som én skole med et antal undervisningsmatrikler i distriktet, altså i alt fem skoler. Landsbyordningen i Ferslev 1 samt Gyldenstenskolens afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget, lukkes dog permanent. 2 Der foreslås følgende fem skoledistrikter, bestående af de listede matrikler: Distrikt Slangerup: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen Distrikt Jægerspris: Jægerspris Skole inkl. Gyldenstenskolens afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget Distrikt Skibby: Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen Distrikt Frederikssund Syd: Ådalens Skole inkl. Videnscenter for tale, sprog og læsning Distrikt Frederikssund Nord: Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen 1 Landsbyordningen i Ferslev består af Ferslev skole, Børnehuset Pilehuset, Pilehusets SFO1, Strædet SFO2. Disse fire institutioner har siden 2009 udgjort en samlet enhed, med fælles bestyrelse og ledelsesteam. Det forslås, at Landsbyordningen lukkes, hvilket inkluderer alle fire institutioner. 2 Skolenedlæggelse: Skolen ophører med at eksistere som en selvstændig skole med eget skolenummer, bestyrelse, ledelse og økonomi, men fortsætter som afdeling/matrikel under én samlet skole i distriktet. Skolelukning: Skolen ophører med at eksistere som undervisningssted, og bygningen afhændes/anvendes til andet kommunalt formål. 3/19

4 Desuden vil Frederikssund Kommunes specialskole være fysisk placeret i Distrikt Frederikssund Syd. Det foreslås, at Gyldenstenskolen lukkes permanent som selvstændig specialskole. De tre afdelinger; Hanghøj, Bakketoppen og Svinget sammenlægges med skolen i Distrikt Jægerspris og placeres fysisk her. Afdeling Kølholm sammenlægges med specialskolen Skolen ved Kæret og bliver én specialskole, der er placeret på de nuværende to matrikler. Det betyder, at Skolen ved Kæret også nedlægges som selvstændig specialskole. Begge specialtilbud forbliver på deres nuværende matrikler. 1.1 Juridisk ramme for høringen Ændringer i skolestrukturen skal ske i henhold til Folkeskolelovens bestemmelser, samt Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole, Nr. 700 af 23. juni Høringsproces i Frederikssund Kommune Høringsmaterialet blev politisk behandlet på Byrådsmødet d. 26. november 2014 og er nu i offentlig høring fra d. 28. november 2014 til d. 27. januar 2015 kl Alle kan i denne periode fremsende høringssvar til: Frederikssund Kommune SKOLEAFDELINGEN Lundevej Frederikssund Eller via mail: Efter høringsfristen vil der være fire uger, hvor høringssvarene behandles. Byrådet vil, på baggrund af de modtagne høringssvar, træffe beslutning om Frederikssund Kommunes fremtidige skolestruktur på Byrådsmødet d. 25. februar En eventuel ny skolestruktur vil træde i kraft med virkning fra skoleåret 2015/2016, der starter d. 1. august /19

5 2. Høringsforslag det samlede skolevæsen Involverede skoler: Byvangskolen, Lindegårdsskolen, Kingoskolen, Jægerspris Skole, Solbakkeskolen, Marienlystskolen, Falkenborgskolen, Græse Bakkebyskolen, Ådalens Skole, Marbækskolen, Skuldelev Skole, Ferslev Skole, Gyldenstenskolen, Skolen ved Kæret I det følgende beskrives høringsforslagets betydning for det samlede skolevæsen i Frederikssund Kommune. I kapitel 3 følger en særskilt præsentation af hvert af de fem nye distrikter. 2.1 Forslag til ny skolestruktur I dette høringsforslag foreslås en ny skolestruktur med fem distrikter og fem almenskoler samt én specialskole. Det foreslås, at alle nuværende almenskoler i Frederikssund Kommune nedlægges 3 og sammenlægges som fem nye almenskoler, én i hvert distrikt. Herudover vil skolen i Distrikt Jægerspris have tilknyttet specialafdelingerne Hanghøj, Bakketoppen og Svinget fra den tidligere Gyldenstenskolen. De nuværende almenskoler vil i fremtiden fungere som undervisningsmatrikler i den nye struktur, med undtagelse af Ferslev Skole. En skole kan således have flere undervisningsmatrikler. To af skolenedlæggelserne vil medføre permanente matrikellukninger, nemlig Landsbyordningen i Ferslev og Gyldenstenskolens tre afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget 4. Det forslås desuden, at Frederikssund Kommunes nuværende to takstfinancierede specialtilbud, Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afdeling Kølholm, samles til én specialskole. Således vil Frederikssund Kommune fremover have én takstfinancieret specialskole 5 med to matrikler, bestående af den tidligere Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afdeling Kølholm. 3 Med undtagelse af Ådalens Skole og Jægerspris Skole. 4 Gyldenstenskolens afdeling Kølholm nedlægges som specialafdeling under Gyldenstenskolen, men matriklen lukkes ikke. Afdeling Kølholm vil fremover være en afdeling under en samlet specialskole, fysisk placeret i Distrikt Frederikssund Syd, sammen med Skolen ved Kæret. Eleverne fra begge matrikler fortsætter altså deres skolegang på deres nuværende matrikler. 5 Videnscenter for tale, sprog og læsning på Ådalens Skole er delvist takstfinancieret. 5/19

6 Det vil sige, at den nuværende specialskole, Skolen ved Kæret, og Gyldenstenskolens afdeling Kølholm nedlægges som selvstændig skole/afdeling og sammenlægges til én specialskole. Skolen ved Kæret og afdeling Kølholm fortsætter på deres nuværende fysiske placeringer. Der bliver derfor som udgangspunkt ingen fysiske forandringer for børn eller medarbejdere i forbindelse med sammenlægningen til én specialskole. Specialskolen vil have selvstændig skoleledelse, herunder administrativ ledelse og pædagogisk ledelse på specialskolens matrikler. Specialskolen består således af: Skolen ved Kæret: Specialskole for udviklingshæmmede børn og unge fra klasse. Skolen er et helhedstilbud med tilhørende fritidsordning. Afdeling Kølholm: Heldagsskoletilbud med elever fra klasse for normaltbegavede børn og unge med udviklingsforstyrrelser inden for ADHD og autismespektret. Frederikssund Kommune vil derfor ikke længere have 12 almenskoler og to specialskoler, men fem almenskoler og én specialskole 6. Hver af de fem almenskoler har således 7 : Én skole Én skoleledelse Én skolebestyrelse Ét distrikt Ét budget Én personalegruppe Én elevgruppe De fem skoler: Distrikt Slangerup skole: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen Distrikt Jægerpris skole: Jægerspris Skole inkl. Gyldenstenskolens afdelinger Bakketoppen, Hanghøj og Svinget Distrikt Skibby skole: Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen 6 Herudover vil der være specialtilbud på Jægerspris Skole og på Ådalens Skole. 7 Jægerspris Skole og Ådalens Skole vil desuden have ekstra pædagogisk ledelse til de tilknyttede 6/19 specialtilbud.

7 Distrikt Frederikssund Syd skole: Ådalens Skole inkl. Videnscenter for tale, sprog og læsning Distrikt Frederikssund Nord skole: Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen Desuden: Frederikssund Kommunes specialskole: Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afdeling Kølholm Efter Byrådet har truffet beslutning om den fremtidige skolestruktur, gennemføres en selvstændig proces, hvor skolerne navngives. Således vil distriktets skole få et nyt navn, der samlet set repræsenterer den nye skole og skolens undervisningsmatrikler. Denne proces igangsættes i skolebestyrelserne i foråret De nye skolenavne godkendes politisk inden skoleåret 2015/16. Samme proces gennemføres for kommunens specialskole. Når de fem skolers endelige navne er fastlagt, vil distrikterne navngives med disse. De betegnelser der anvendes til distrikterne i det følgende materiale er derfor midlertidige. Nedenstående ses et kort, der illustrerer de fem nye distrikter jf. ovenstående. Der tages udgangspunkt i de eksisterende skoledistriktsgrænser. Ved sammenlægningen af distrikterne ophæves de nuværende distriktsgrænser inden for den nye skoles distrikt. Distriktsgrænserne til de omkringliggende distrikter bevares. 8 8 Hvis det efterfølgende bliver nødvendigt at justere distriktsgrænserne, gøres dette i henhold til proceduren beskrevet i folkeskolelovens 40 stk. 2. 7/19

8 Kort 1 Distrikter i høringsforslaget 2.2 Ledelse I hvert distrikt udgøres almenskolens ledelsesteam af én overordnet skoleleder og én administrativ leder. Desuden vil der være et antal pædagogiske ledere på de enkelte undervisningsmatrikler, afhængigt af antal medarbejdere og elevtal. Den overordnede skoleleder sætter den strategiske og pædagogiske linje for skolen. Der vil være daglig, tilgængelig pædagogisk ledelse på alle undervisningsmatrikler. Det er således ikke intentionen med den nye skolestruktur at spare på ledelse eller fjerne ledelse fra skolens konkrete undervisningsmatrikler. Det er derimod hensigten at frigive tid til pædagogisk ledelse og sparring for personalet på skolens matrikler for at styrke faglighed, læring og trivsel på alle matrikler. På Jægerspris Skole tilføres derudover særlig pædagogisk ledelse til de specialklasser, som flyttes hertil. 8/19

9 Der vil være et separat ledelsesteam med både skoleleder samt administrativ og pædagogisk ledelse på kommunens specialskole, herunder også daglig, tilgængelig pædagogisk ledelse på de to matrikler. 9/19

10 3. Distrikter I det følgende konkretiseres de fem distrikter enkeltvis. I beskrivelsen af hvert distrikt er der et kort, der illustrerer det nye skoledistrikt. På hvert kort er de nuværende skoler/afdelinger, som fortsætter som undervisningsmatrikler, angivet. 3.1 Distrikt Slangerup Involverede skoler: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen Det foreslås, at de to nuværende distrikter samles til ét distrikt. Kingoskolen, Byvangskolen og Lindegårdskolen nedlægges som selvstændige skoler, og sammenlægges til én skole i distriktet. De tre skoler består alle som undervisningsmatrikler. Dette er illustreret på nedenstående kort. Kort 2 Distrikt Slangerup 10/19

11 3.2 Distrikt Frederikssund Nord Involverede skoler: Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen Det foreslås, at de to nuværende distrikter samles til ét distrikt. Græse Bakkebyskolen, Marienlystskolen og Falkenborgskolen nedlægges som selvstændige skoler, og sammenlægges til én skole i distriktet. De tre skoler fortsætter alle som undervisningsmatrikler. Dette er illustreret på nedenstående kort. Kort 3 Distrikt Frederikssund Nord 11/19

12 3.3 Distrikt Frederikssund Syd Involverede skoler: Ådalens Skole, Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afdeling Kølholm I Distrikt Frederikssund Syd foreslås det, at der er én almenskole, Ådalens Skole Specialskole I Distrikt Frederikssund Syd vil Frederikssund Kommunes specialskoles to matrikler være fysisk placeret. Disse er derfor markeret på nedenstående kort. Distrikt Frederikssund Syd er illustreret på nedenstående kort. Kort 4 Distrikt Frederikssund Syd 12/19

13 3.4 Distrikt Jægerspris Involverede skoler: Jægerspris Skole og Gyldenstenskolens afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget Det foreslås, at der i Distrikt Jægerspris er én almenskole, nemlig Jægerspris Skole. Det foreslås desuden, at Gyldenstenskolen nedlægges som selvstændig specialskole og afdelingerne Hanghøj, Bakketoppen og Svinget lægges under Jægerspris Skole. Således vil skolen i Distrikt Jægerspris være en almenskole med tilknyttede specialklasser. Det foreslås, at Gyldenstenskolens tre nuværende fysiske matrikler Hanghøj, Bakketoppen og Svinget lukkes som undervisningsmatrikler og afhændes eller anvendes til andet kommunalt formål. Der har tidligere været specialafdeling på Jægerspris Skole, som derfor har en passende lokalestruktur til formålet. Hensynet til den generelle trivsel, udvikling og læring for både Gyldenstenskolens elevgruppe og elevgruppen på Jægerspris Skole vejer tungt. Derfor sættes en proces i gang, hvor klargøring og tilpasning af lokaler samt den generelle flytningsproces, analyseres og planlægges. I denne analyse vil det desuden konkret vurderes, hvor afdeling Hanghøjs elever vil profitere optimalt af at være placeret, hvilket betyder, at det vil vurderes om eleverne herfra vil gavne af at være placeret på en anden matrikel. Tidsrammen for, hvornår flytningen af eleverne kan finde sted, vil være afhængig af denne proces. Det vil derfor vurderes ud fra en konkret analyse med udgangspunkt i de pågældende elevgrupper og i tæt samarbejde med skolebestyrelserne på de to nuværende skoler, om den fysiske flytning af eleverne fra Gyldenstenskolens afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget kan finde sted simultant med implementeringen af den øvrige skolestruktur. Der tilføres pædagogisk ledelse med ansvar for specialskoleafdelingerne til skole i Distrikt Jægerspris. Ændringerne for Distrikt Jægerspris er illustreret på nedenstående kort. 13/19

14 14/19 Kort 5 Distrikt Jægerspris

15 3.5 Distrikt Skibby Involverede skoler: Marbækskolen, Ferslev Skole (Landsbyordningen), Skuldelev Skole og Solbakkeskolen Det foreslås, at de fire nuværende distrikter samles til ét distrikt. Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole i distriktet. Landsbyordningen i Ferslev lukkes permanent og bygningerne afhændes eller anvendes til andet kommunalt formål. Lukning af Landsbyordningen i Ferslev indebærer således, at Ferslev Skole, Børnehuset Pilehuset, Pilehusets SFO1 og Strædet SFO2 lukkes. Distriktet illustreres på nedenstående kort. Kort 6 Distrikt Skibby For Distrikt Skibby kan ændringerne som følge af den nye skolestruktur illustreres i nedenstående skema: 15/19

16 Marbækskolen Nedlægges bevares som undervisningsmatrikel Skuldelev Skole Nedlægges bevares som undervisningsmatrikel Solbakkeskolen Nedlægges bevares som undervisningsmatrikel. Overbygningen flyttes til Marbækskolen Landsbyordningen i Ferslev Ferslev skole og SFO 1 og 2 Lukkes eleverne flyttes til distriktets øvrige undervisningsmatrikler Børnehuset Pilehuset Lukkes børnene flyttes til distriktets øvrige børnehuse Lukning af Ferslev Skole inkl. SFO 1 og 2 Ved lukning af Ferslev Skole skal der i skoleåret 2015/16 placeres ca. 110 elever fra klasse på distriktets øvrige undervisningsmatrikler. Disse elever kan få skoletilbud på de tre andre matrikler i distriktet; de nuværende Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen. Der udarbejdes særskilte principper for klassedannelse for de klasser, der berøres af matrikellukning i dialog med skolebestyrelserne Lukning af Børnehuset Pilehuset Ved lukning af Børnehuset Pilehuset skal ca. 18 børn fra 3-5 år placeres i en af distriktets øvrige børnehuse, Kragebakken, Skibbyssen, Skolevejen, Tumlebo og Solstrålen. Børnene flyttes senest d til de øvrige børnehuse i området efter forældreønsker i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud Solbakkeskolens overbygning Det foreslås at samle overbygningseleverne (7.-9. klasse) fra Distrikt Skibby på Marbækskolen fra skoleåret 2015/16. Således flyttes de nuværende 6., 7. og 8. klasser fra Solbakkeskolen til Marbækskolen fra næste skoleår. Klassedannelsen for de nuværende 7. og 8. klasser (næste års 8. og 9. klasser) besluttes i en dialog mellem skolebestyrelser og skoleledelse for at sikre fokus på eleverne og deres læring og trivsel. Således er der mulighed for at de nuværende 7. og 8. klasser kan fastholde deres nuværende klasseorganisering ved flytningen. De nuværende 6. klasser på både Solbakkeskolen og Skuldelev Skole indgår, sammen med de nuværende 6. klasser på Marbækskolen i klassedannelsen til 7. klasse på Marbækskolen. 16/19

17 4. Bemærkninger til høringsforslag I det følgende fremhæves en række bemærkninger til høringsforslaget. 4.1 Personalemæssig omstrukturering En ny skole- og ledelsesstruktur vil i et vist omfang kunne medføre ændringer af personalemæssig karakter. På ledelsesniveau iværksættes en separat proces vedr. besættelse af lederstillingerne. Det forudsættes, at besættelsen af lederstillingerne i en ny struktur i overvejende grad sker via en omorganisering og omplacering af de nuværende skoleledelser. Ved eventuelt behov for nyansættelser inddrages skolebestyrelserne i henhold til gældende lovgivning. Som udgangspunkt forventes det ikke, at beslutningen om en ny skolestruktur vil indebære ændringer i medarbejdernes ansættelsessted. Såfremt der er behov for omplacering af medarbejdere i forbindelse med matrikellukninger, omplacering af arbejdsopgaver eller mere hensigtsmæssig opgavevaretagelse i forhold til fagfordelingen vil sådanne ske i henhold til aftale om principper og procedurer for forflyttelse af lærere, indgået med Danmarks Lærerforening, kreds 37. Ved behov for omplacering af BUPL- eller FOA-personale vil dette ske i henhold til almindelige principper herom. Det er i udgangspunktet ikke hensigten med dette forslag, at skolens medarbejdere skal pendle mellem undervisningsmatrikler. I de tilfælde, hvor det kan blive nødvendigt, vil det ske under skyldig hensyntagen til de samlede arbejdsforhold for medarbejdergruppen. Herudover er kvaliteten i den samlede opgaveløsning, nemlig at alle børn og unge trives og lærer mest muligt, det centrale. Faglig sparring og teamsamarbejde er vigtigt for at skabe fagligt stærke læringsmiljøer for eleverne. Det vil altid være hensynet til den overordnede kvalitet i undervisningen for eleverne, der vejer tungest i vurderingerne. 4.2 Garanti ved efterfølgende lukning af matrikel I dette forslag til ny struktur på skoleområdet foreslås matrikellukninger, nemlig lukning af Landsbyordningen i Ferslev og Gyldenstenskolens afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget. 17/19

18 Hvis det efterfølgende vurderes, at yderligere matrikler bør lukkes, forudsætter det politisk behandling af forslaget. Det er således en præmis, at eventuelle fremtidige matrikellukninger, som ikke er omfattet af nærværende høringsmateriale, gennemgår en høringsproces og besluttes politisk. Dette vil blive skrevet ind i styrelsesvedtægterne for skolerne i Frederikssund Kommune. 4.3 Kørsel af elever Det er vigtigt, at alle børn har en sikker og tryg vej til skole. Kørsel af elever vil derfor ske ud fra gældende lovgivning. Den nye skolestrukturs konsekvenser for kørsel på skoleområdet vil blive beskrevet i et selvstændigt notat efter vedtagelse den endelige struktur. 4.4 Skolebestyrelser Processen vedrørende de nye skolebestyrelser, herunder valg til disse, vil blive beskrevet og fremlagt som selvstændig sag samtidig med, at Byrådet træffer beslutning omkring den fremtidige struktur på skoleområdet. 4.5 Definitioner Skolenedlæggelse: Skolen ophører med at eksistere som en selvstændig skole med eget skolenummer, bestyrelse, ledelse og økonomi, men fortsætter som afdeling/matrikel under én samlet skole i distriktet. Skolelukning: Skolen ophører med at eksistere som undervisningssted og bygningen afhændes/eller udnyttes til andet kommunalt formål. 18/19

19 OPVÆKST, UDDANNELSE OG KULTUR SKOLEAFDELINGEN Lundevej 13, 3600 Frederikssund 3600 Frederikssund Telefon: 1666 Telefax: /19

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Navnekonkurrence. Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni Hvad skal skolen hedde?

Navnekonkurrence. Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni Hvad skal skolen hedde? Navnekonkurrence Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni 2015 Hvad skal skolen hedde? Udgivet af Skoleafdelingen i Frederikssund Kommune Juni 2015 Skoleafdelingen Torvet 2, 3600 Frederikssund

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

December 2014. Nyt fra Ådalen

December 2014. Nyt fra Ådalen Vinter Som jeg skrev i mit nyhedsbrev kort inde i dette skoleår, var jeg sikker på, dette skoleår ville blive et skoleår med enorme udfordringer! Oven i fusion og byggeri, fik vi også en helt ny folkeskolereform,

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

Frederikssund Kommunes MED-struktur Bilag 1 HOVED MED- UDVALG Direktion + 4 OAO, 3 FTF, 1 AC Deludvalg Deludvalg Deludvalg Deludvalg Strategi, Service og Koordination Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014

Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014 Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Solbakkeskolen. Høringssvar vedrørende Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen gældende fra 01-Aug-2015

Solbakkeskolen. Høringssvar vedrørende Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen gældende fra 01-Aug-2015 1 - Solbakkeskolen Solbakkeskolen Høringssvar vedrørende Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen gældende fra 01-Aug-2015 Skolebestyrelsen på Solbakkeskolen har følgende kommentarer til

Læs mere

Uddannelsesudvalget d. Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget d. Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget d. Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægter godkendt af Uddannelsesudvalget d. 13. april 2015 Gældende fra skoleåret 2015/2016 Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Styrelsen af de kommunale

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

April 2015. Nyt fra Ådalen

April 2015. Nyt fra Ådalen Forår Så blev det april måned, og med et vejr, som kun denne måned kan præstere: Den ene dag med høj sol og dejlig varme, den næste med regn (måske endda slud) og kraftig blæst. Men april er også den måned,

Læs mere

Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget

Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Mandag den 02. marts 2009 Kl. 15.30 i F2, Frederikssund Mødedeltagere: Anne-Mette Worch (V) Guri Bjerregaard (A) Jesper Henriksen (A) John Schmidt Andersen

Læs mere

Scenarie III: Forberedelse i klasselokaler

Scenarie III: Forberedelse i klasselokaler Scenarie III: Forberedelse i klasselokaler Forudsætninger a Fleksible forberedelsespladser indrettes i alle klasselokaler efter antal af spor og klassetrin på skoler. a En fleksibel forberedelsesplads

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om ny skolestruktur

Høringssvar vedr. forslag om ny skolestruktur Høringssvar vedr. forslag om ny skolestruktur Dato 26. januar 2015 Sagsnr. GRÆSE BAKKEBYSKOLEN Højvang 8-10 3600 Frederikssund Høringssvar fra skolebestyrelsen på Græse Bakkebyskolen omhandlende ny skolestruktur

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2010/2011

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2010/2011 Åbjergskolen Oppe-Sundby skole Indskrevet i alt Incl.5 Ønsker anden skole 42 Incl. 5 ønsker anden skole 66 Udsættelser 4 6 Frederikssund Private Realskole 3 6 Førskolestart 1 Andre Privare skoler Stenløse

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Skolebestyrelserne kan således ikke nedlægge undervisningssteder eller flytte 0. - 6. klasse fra undervisningssteder uden politisk godkendelse.

Skolebestyrelserne kan således ikke nedlægge undervisningssteder eller flytte 0. - 6. klasse fra undervisningssteder uden politisk godkendelse. Høring om ny skolestruktur i Odsherred Kommune Byrådet i Odsherred har den 9. september 2012 indgået en aftale om grundlaget for en fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune. Dette betyder oprettelse

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder kommune pr. 1. august 2017

Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder kommune pr. 1. august 2017 Forslag til ændring af skolestrukturen i Odder kommune pr. 1. august 2017 Dokumentnr.: 727-2016-143577 side 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Principper... 3 3. Forslaget til ændring... 3 4. Ændringer i skoledistrikter

Læs mere

Høringssvar vedr. ny budgetmodel på specialundervisningsområdet

Høringssvar vedr. ny budgetmodel på specialundervisningsområdet RAPPORT Høringssvar vedr. ny budgetmodel på specialundervisningsområdet Januar 2013 Indhold Opsamling på høringssvar vedr. ny budgetmodel...3 ADHD forening Nordsjælland...5 Byvangskolen, MED-udvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup

REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup REFERAT Mandag den 26. marts 2007 kl. 15.30 i Slangerup Mødedeltagere: Fraværende: Anne-Mette Worch, Mads Bondo Dydensborg, Jesper Henriksen, Guri Bjerregaard, John Schmidt Andersen. Jesper Henriksen med

Læs mere

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen:

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen: Børnebjerget Ventevej 23A og Skovvej 2 Frederikssund 6.november 2010 Høringsmateriale i forbindelse med indstilling om nedlæggelse af afdelingen på Børnebjerget. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på

Læs mere

Solbakkeskolen. Høringssvar vedrørende forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Solbakkeskolen. Høringssvar vedrørende forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Solbakkeskolen Høringssvar vedrørende forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Skolebestyrelsen på Solbakkeskolen har følgende kommentarer til det fremsendte høringsmateriale bemærk

Læs mere

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Høringsoplæg Opvækst og uddannelse juli 2007 Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Processen/formalia... 5 1.3 Lovgivningen... 6 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler

Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler Skolernes ledelsesteam i dag udgøres er forskelligt sammensat efter lokale behov, men består ofte af følgende funktioner:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/2015 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2014/2015 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2014/2015 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/61 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet februar 2016. Foto: Kenneth

Læs mere

NOTAT. Placering af Specialskole

NOTAT. Placering af Specialskole Placering af Specialskole DATO 28. januar 2014 SAGS NR. Ved den politiske vedtagelse af Udmøntningsnotatet for implementeringen af specialanalysen i april 2013, blev det besluttet, at de nuværende tre

Læs mere

Skolebestyrelsernes hørringssvar vedr. ledelsesstrukturen

Skolebestyrelsernes hørringssvar vedr. ledelsesstrukturen Skolebestyrelsernes hørringssvar vedr. ledelsesstrukturen Skole Hvilke opmærksomhedspunkter kan bestyrelsen pege på? Det vil blive svært at samle en bestyrelse med nærhed Vigtigheden af at forældre og

Læs mere

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Målet med dialogmødet Orientere om status for arbejdet med Skolestrategi 2021 Få inspiration til det videre arbejde frem til august Program 19.00 Velkommen

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder.

Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Opvækst- og uddannelsesudvalget er tildelt en nettoramme for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/64 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet [ ]. Foto: Kenneth Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget - DRIFT

Økonomiudvalget - DRIFT Samlet bevilling 332.805 10 Boligpolitik 1.212 00 Serviceudgifter 1.212 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.212 25 Faste ejendomme 1.212 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.212 018001 Fællesudgifter

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner

Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner Indledning I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets arbejde med at gennemføre et strukturtjek på børn- og ungeområdet, jf. aftalen for Budget 2016, udgør skolestrukturen

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12.

Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12. Forslag til ny organisering af skolerne i Næstved Kommune Høringsmateriale Udsendt 17. september 2015 Høringsfrist 12. november 2015 Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved 5588 5010 www.naestved.dk

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialomra det

Forslag til ny organisering af specialomra det Forslag til ny organisering af specialomra det Indhold Nuværende organisering... 2 Rævebakkeskolen... 2 Afdeling Lindholm... 2 Afdeling Skovpark... 2 Nyborg Heldagsskole... 2 Elevtal... 3 Rævebakkeskolen...

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2010-2011 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/50 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af DEU og Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet oktober 2011. Foto:

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Skolenedlæggelser 2015

Skolenedlæggelser 2015 Skolenedlæggelser 2015 Nedlæggelse: Undervisningen ophører i bygningerne, og eleverne flyttes til en eller flere andre skoler. Sammenlægning: Undervisningsstederne opretholdes, og skolerne fortsætter som

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Der henvises til indstillingen vedrørende uddybning i forhold til proces og grunddistriktssagen. Høringspart Høringsresumé Evt.

Der henvises til indstillingen vedrørende uddybning i forhold til proces og grunddistriktssagen. Høringspart Høringsresumé Evt. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Der henvises til indstillingen vedrørende uddybning i forhold

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-2013 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2012-2013 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2012-2013 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/50 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Udviklingsafdelingen og Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet oktober

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedr. skolestruktur og organiseringen af fritidsdelen

Oversigt over høringssvar vedr. skolestruktur og organiseringen af fritidsdelen 1-0 - Oversigt over høringssvar vedr skolestruktur o Hører til journalnummer: 17.01.00-K04-1-15 Oversigt over høringssvar vedr. skolestruktur og organiseringen af fritidsdelen NOTAT 21. november 2014 Journal

Læs mere

Ansøgning om partnerskab og Matrikelledelse Tikøb Skole & Espergærde Skole

Ansøgning om partnerskab og Matrikelledelse Tikøb Skole & Espergærde Skole Til Børne og Uddannelsesudvalget Ansøgning om partnerskab og Matrikelledelse Tikøb Skole & Espergærde Skole Tikøb er en attraktiv og levedygtig landsby, der oplever øget bosætning i tråd med Helsingør

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Høringssvar vedr. budget 2015.

Høringssvar vedr. budget 2015. Skuldelev, d. 22/9 2014. Til Byrådet Høringssvar vedr. budget 2015. Bestyrelsen ved Skuldelev skole har nærlæst høringsmaterialet og har følgende kommentarer. Hvorfor ødelægge et velfungerende læringsmiljø?

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere