Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj /25 B1

2 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller mælk. På markerne dyrkes forskellige afgrøder, fx korn og kartofler, enten som fødevarer direkte til mennesker eller som foder til dyrene. Fødevarerne er ofte forarbejdet på forskellige måder, inden vi køber dem i forretningen. Forskellige slags fødevarer indeholder forskellige stoffer. Derfor er det vigtigt, at vi spiser varieret. 2/25 B1

3 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Det danske landskab har forandret sig meget i de sidste år. Kornmarkerne er blevet større. Mange spredningsveje som levende hegn og markskel er forsvundet. Hvad betyder sådan en forandring af landskabet for skovsnegle? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Skovsnegle har mange flere skjulesteder Skovsnegle skal bevæge sig langt for at finde nye levesteder Det er lettere for skovsnegle at finde føde Hvis bestanden uddør i et lille område, vil der let kunne indvandre nye skovsnegle Skovsnegles muligheder for at overvintre er bedre end før Der er mange flere skovsnegle 3/25 B1

4 Opgave 2 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I mange landbrug gødes jorden med organisk gødning, fx fast staldgødning. Det består af en blanding af halm, urin og afføring fra husdyrene. Sukkerroer kan ikke optage organisk gødning direkte, men roerne skal bruge næringssalte for at kunne vokse. Hvordan omdannes den organiske gødning til næringssalte, som roerne kan optage? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Regnvandet omdanner den organiske gødning til næringssalte Roernes rødder vokser ud i jorden og danner selv næringssaltene Regnorme og mikroorganismer nedbryder og omdanner gødningen til næringssalte Det organiske stof omdannes af sig selv til næringssalte i jorden Gødningen bliver påvirket af luftens kuldioxid (CO 2 ), så der dannes næringssalte 4/25 B1

5 Opgave 3 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Svineproduktion medfører store mængder af gylle. Gylle er en blanding af urin og ekskrementer. Fra gyllen fordamper ammoniak, der er en kvælstofforbindelse. Den spredes vidt omkring med vind og vejr. Hvad sker der, når disse kvælstofforbindelser spredes i naturen? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Alle planter visner Der bliver dannet en ørken med bar jord Kvælstofelskende planter breder sig Næringsfattige områder bliver næringsrige Der dannes tåge ved jorden i aftentimerne Vådområder bliver næringsfattige Naturen bliver ikke påvirket Forkert 5/25 B1

6 Opgave 4 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Kunstgødning benyttes af mange landmænd som gødning på markerne. Når det regner, opløses kunstgødningens næringssalte. Hvilke organismer kan udnytte næringssaltene i kunstgødningen? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Regnorm Hvedeplante Kornblomst Græs Encellet dyr Kornsnudebille Havreplante 6/25 B1

7 Opgave 5 / 20 (Opgaven tæller 5 %) På rødderne af mange bælgplanter, fx ærter, kan man se små knolde. Disse rodknolde er fulde af bakterier. Bælgplanten lever i symbiose med bakterierne. Hvad betyder det, at ærteplanter og bakterier lever i symbiose? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Planten er syg og vil langsomt dø Der foregår fotosyntese i rodknolden Bakterierne bliver ædt af planten Bakterierne vil langsomt slå planten ihjel Både plante og bakterier har fordel af samlivet Planten er syg, men bakterierne dræber den ikke 7/25 B1

8 Opgave 6 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I mange gartnerier, som dyrker tomater i drivhuse, tilsættes luftarten kuldioxid (CO 2 ). Hvorfor tilsættes kuldioxid (CO 2 ) til luften i drivhuse med tomater? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje For at tomatplanterne kan få en kraftigere vækst For at bekæmpe skadedyr Fordi tomatplanterne kan bruge mere CO 2, end der er i naturen For at øge drivhuseffekten For at medarbejderne skal have en sundere luft at arbejde i Det skal forhindre forskellige svampesygdomme Rigtigt Forkert 8/25 B1

9 Opgave 7 / 20 (Opgaven tæller 5 %) På mange grøntsagsmarker bekæmpes et skadedyr som gulerodsfluen ved sprøjtning med en insektgift. Det sker, at der i populationen af gulerodsfluer udvikles resistens mod giften, så den ikke virker længere. Resistensen skyldes en mutation. Hvad er en mutation? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Den enkelte gulerodsflue har langsomt vænnet sig til giften En ændring i gulerodsfluens arveanlæg Gulerodsfluen har lært giften at kende og kan derfor nå at flygte En ændring i gulerodsfluernes flyvemønster En kemisk ændring af giften 9/25 B1

10 Opgave 8 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Bladlus er små insekter, som kan være skadedyr i en kornmark. Bladlus er i stand til at formere sig ukønnet. Det vil i dette tilfælde sige, at en hun kan lægge æg, der kan udvikle sig til nye bladlus, uden at blive befrugtet af en han. Hvad sker der ved ukønnet formering? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Populationen af bladlus går til grunde Ungerne bliver intetkøn Ved forsøg på parring dør hannen straks Ungerne bliver kloner, dvs. har ens arvemasse Hunner føder kun hanner Ungerne bliver hermafroditter, dvs. både hanner og hunner 10/25 B1

11 Opgave 9 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Nogle majsplanter er gensplejsede. Det kan for eksempel betyde, at majsen har fået tilført nye gener til sin arvemasse. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Et gen koder for et protein To gener koder for et fedtmolekyle Med gensplejsning kan majsplanten få nye egenskaber En gensplejset majsplante kan vokse i mørke Landmanden kan selv udføre gensplejsningen En gensplejset majsplante sætter ikke frugter Rigtigt Forkert 11/25 B1

12 Opgave 10 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Kønscellerne hos blandt andet får dannes ved den særlige celledeling, som kaldes meiose. Hvad sker der med kromosomerne efter meiosen? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Kromosomerne bliver opløst og forsvinder Antallet af kromosomer bliver fordoblet Antallet af kromosomer bliver halveret Antallet af kromosomer forandres ikke Kromosomerne mister generne Antallet af kromosomer bliver tredoblet 12/25 B1

13 Opgave 11 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Svineracer, som bruges i landbruget, kan have forskellige arvelige egenskaber. Her er nogle udsagn om DNA og kromosomer: Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje DNA findes i cellekernen Kromosomer indeholder lange rækker af gener Der findes DNA i alle grisens levende celler En mutation i kønscellerne er arvelig Alle smågrise i et kuld har ens DNA DNA og RNA er store fedtmolekyler En orne (hangris) arver kun sin fars gener Rigtigt Forkert 13/25 B1

14 Opgave 12 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Der findes mange forskellige racer af kvæg. De forskellige kvægracer er blevet fremavlet over tid ved at krydse udvalgte hanner og hunner, som har de ønskede egenskaber. En egenskab er ofte knyttet til flere gener, sjældnere kun til et par gener som i eksemplet nedenfor. A = dominerende gen for farven sort a = vigende gen for farven rød Hvilken farve vil kalven i det markerede felt få? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Grå Rød Mørkerød Plettet rød og sort Sort Brun 14/25 B1

15 Opgave 13 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Som konserveringsmiddel til fødevarer bruges ofte salt. Spegepølser er normalt konserveret med salt, som hæmmer bakteriers livsprocesser. Salt har en osmotisk virkning på bakterier. Hvad vil det sige, at salt har en osmotisk virkning på bakterier? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Spegepølsen bliver fastere, og derfor bliver der ikke plads til bakteriernes celledeling Bakterien mister vand, fordi bakterien har lavere saltkoncentration end pølsen Saltet trænger ind i bakterien og ødelægger DNA et Bakterierne suger vand til sig og sprænges derfor Saltkrystallerne stikker hul på bakterierne 15/25 B1

16 Opgave 14 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Minimælk bliver pasteuriseret på mejerier. Pasteurisering er en opvarmning til 72 o C (lavpasteurisering). Hvorfor skal minimælken pasteuriseres? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Fordi ilten forsvinder ved opvarmning Fordi opvarmningen ødelægger bakterier Fordi mælkefedtet forsvinder ved opvarmning Fordi der dannes syre ved opvarmningen Fordi der dannes vitaminer ved opvarmningen 16/25 B1

17 Opgave 15 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Når man bager boller, bruger man ofte bagegær. Bagegær er mikroskopiske svampe, som ved respiration får dejen til at hæve. Hvad mangler der i respirationsligningen herunder? C 6 H 12 O CO H 2 O + energi Der er 7 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Ozon (6 O 3 ) Kuldioxid (6 CO 2 ) Ilt (= Oxygen) (6 O 2 ) Kulilte (6 CO) Vand (6 H 2 O) Kvælstof (6 N 2 ) Kulhydrat (C 6 H 12 O 6 ) 17/25 B1

18 Opgave 16 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Der er både proteiner, kulhydrater og fedtstoffer i de fleste fødevarer, som vi spiser. Der skal være proteiner i vores kost til at: Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Opbygge nye celler i fx muskler Være byggesten til opbygning af stivelse Danne skeder omkring nervecellerne Forebygge mangelsygdomme Danne fordøjelsesenzymer Opbygge vores egne proteiner Forkert 18/25 B1

19 Opgave 17 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Et almindeligt kostråd er, at vi ikke skal spise for meget fedt. I hvedebrød bør der ikke være mere end højst 5 g fedt pr. 100 g brød. Hvorfor bør det brød, som vi spiser, være fedtfattigt? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds For at brødet kan holde en lav pris For at forebygge fedme og dermed hjerte-kar-sygdomme Fordi brødet bliver svært at fordøje For at undgå, at vi får for mange proteiner For at undgå at få for mange kostfibre 19/25 B1

20 Opgave 18 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Vitamin B 12, som findes i for eksempel lever og mælk, er nødvendigt, for at vores krop kan danne røde blodlegemer. Hvad sker der, hvis man mangler B 12 -vitamin? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Man får misfarvede tænder Man får dårlig ilttransport Man får hvide pletter på neglene Man får øjen- og hudproblemer Man bliver gråhåret 20/25 B1

21 Opgave 19 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Hos mennesket består fordøjelseskanalen af en række dele, som maden passerer igennem. Sæt følgende ord sammen med det tilsvarende tal på tegningen: Skriv de korrekte tal ind i de tomme felter /25 B1

22 Opgave 20 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I de forskellige dele af menneskets fordøjelseskanal sker der noget forskelligt under madens passage. Hvad sker der i mavesækken? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Udskillelse af stærk syre Optagelse af proteiner Enzymer spalter proteiner Æltning af maden Optagelse af kulhydrat Udskillelse af fedtstoffer Optagelse af aminosyrer 22/25 B1

23 Pointliste Opgave 1 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 2 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 3 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Opgave 4 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Opgave 5 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 6 Antal rigtige % - point ,7 5 3,3 6 5 Opgave 7 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 8 Antal rigtige % - point /25 B1

24 Opgave 9 Antal rigtige % - point ,7 5 3,3 6 5 Opgave 10 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 11 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Opgave 12 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 13 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 14 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 15 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 16 Antal rigtige % - point ,7 5 3,3 6 5 Opgave 17 Antal rigtige % - point /25 B1

25 Opgave 18 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 19 Antal rigtige % - point 1 0,7 2 1,4 3 2,1 4 2,8 5 3,6 6 4,3 7 5 Opgave 20 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Karakteromregning Samlet antal % - point Karakter 0 4, , , , , , , , , /25 B1

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere