Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj /25 B4

2 Indledning Fødevareproduktion De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller mælk. På markerne dyrkes forskellige afgrøder, fx korn og kartofler, enten som fødevarer direkte til mennesker eller som foder til dyrene. Fødevarerne er ofte forarbejdet på forskellige måder, inden vi køber dem i forretningen. Forskellige slags fødevarer indeholder forskellige stoffer. Derfor er det vigtigt, at vi spiser varieret. 2/25 B4

3 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Gennem de seneste år er markerne i Danmark blevet større og større. Det betyder at mange spredningsveje som levende hegn og markskel er forsvundet, og at landskabet derfor har ændret udseende. Hvad betyder denne forandring af landskabet for myrer? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Det er muligt for myrerne at finde føde mange flere steder Livsbetingelserne for myrerne er bedre i hele området Myrerne vil lettere kunne forsvare sig mod fjender Hvis en bestand af myrer går til grunde i et lille område, vil der let kunne indvandre nye myrer Myrerne skal bevæge sig langt for at finde nye levesteder Myrernes muligheder for at finde byggemateriale til tuer er bedre end før 3/25 B4

4 Opgave 2 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Gulerødder skal bruge næringssalte for at kunne vokse. I mange landbrug gødes jorden med fast staldgødning, som er en blanding af halm, urin og afføring fra husdyr. Fast staldgødning er en organisk gødning. Gulerødder kan ikke optage organisk gødning direkte. Hvordan omdannes den organiske gødning til næringssalte, som gulerødderne kan optage? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Næringssaltene frigøres af sig selv langsomt til jorden Regnvandet omdanner den organiske gødning til næringssalte Regnorme og mikroorganismer nedbryder og omdanner gødningen til næringssalte Gødningen bliver påvirket af luftens kuldioxid (CO 2 ), så der dannes næringssalte Gulerødderne vokser ud i jorden og danner selv næringssaltene 4/25 B4

5 Opgave 3 / 20 (Opgaven tæller 5 %) En blanding af urin og ekskrementer fra produktionen af svin kaldes gylle. Fra gyllen fordamper ammoniak, der er en kvælstofforbindelse, som spredes vidt omkring med vind og vejr. Hvad sker der, når disse kvælstofforbindelser spredes til en skov? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Skovtræerne er upåvirkede af kvælstofforbindelserne Der bliver dannet en ørken med bar jord Skovbunden bliver mere næringsrig Der dannes tåge ved jorden ved middagstid Skovsøerne bliver næringsfattige Kvælstofelskende planter breder sig Træerne får mulighed for at optage mere kvælstof Rigtigt Forkert 5/25 B4

6 Opgave 4 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Når man gøder på markerne med kunstgødning, gør man det ofte, når der er varslet regnvejr. Regnvand opløser nemlig kunstgødningens indhold af næringssalte. Hvilke organismer kan udnytte næringssaltene i kunstgødningen? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Løbebille Rapsplante Kartoffelplante Græs Encellet dyr Gulerodsflue Løgplante 6/25 B4

7 Opgave 5 / 20 (Opgaven tæller 5 %) På rødder af hvidkløver kan man se små knolde. Normalt er disse rodknolde fulde af bakterier. Hvidkløverplanten lever i symbiose med bakterierne. Når hvidkløverplanten og bakterierne lever i symbiose, så betyder det, at: Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Det er en sygdom, som stopper væksten hos hvidkløverplanten Der sker fotosyntese i rodknolden Hvidkløverplanten æder bakterierne Planten har fået en dødelig bakteriesygdom Både plante og bakterier har fordel af samlivet Det er en sygdom, som gør hvidkløverplanten uspiselig 7/25 B4

8 Opgave 6 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I mange gartnerier, hvor der dyrkes grøntsager i drivhuse, tilsættes luftarten kuldioxid (CO 2 ) i drivhuse. Hvorfor tilsættes kuldioxid (CO 2 ) til luften i drivhuse med grøntsager? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje For at bekæmpe skadedyr Fordi drivhuseffekten skal forbedres For at grøntsagsplanterne kan få en kraftigere vækst Fordi grøntsagerne kan bruge mere CO 2, end der er i naturen For at hindre nogle forskellige svampesygdomme Fordi medarbejderne skal have et sundere indeklima Rigtigt Forkert 8/25 B4

9 Opgave 7 / 20 (Opgaven tæller 5 %) På mange kornmarker bekæmpes skadedyr som for eksempel kornbladbiller ved, at der sprøjtes med insektgifte. Det sker, at der i populationen af kornbladbiller udvikles resistens mod giften, så den ikke længere virker. Resistensen skyldes en mutation. Hvad er en mutation? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds En kemisk ændring af giften En ændring i kornbladbillens arveanlæg Kornbladbillen har lært giften at kende og kan derfor nå at flygte En ændring i kornbladbillernes flyvemønster Den enkelte kornbladbille har langsomt vænnet sig til giften 9/25 B4

10 Opgave 8 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Løgplanter formeres ukønnet, når man sætter et sideløg et nyt sted i jorden. Sådan kan man få en ny løgplante.ved den ukønnede formering bliver det hunlige frugtanlæg ikke bestøvet med hanligt pollen. Hvad sker der ved denne ukønnede formering? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Bestanden af løg dør efter en generation De nye løgplanter får ingen blomster Ved bestøvning visner planten Alle nye planter bliver kloner, dvs. har ens arvemasse Alle nye planter bliver hanplanter De nye planter kan ikke sætte frugt 10/25 B4

11 Opgave 9 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Nogle tobaksplanter er gensplejsede. Det kan for eksempel betyde, at tobaksplanter har fået tilført nye gener til deres arvemasse. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje To gener koder for et fedtmolekyle Med gensplejsning kan tobaksplanten få nye egenskaber Landmanden kan selv udføre gensplejsningen Et gen koder for et protein En gensplejset tobaksplante kan vokse i mørke En gensplejset tobaksplante sætter ikke blomster Rigtigt Forkert 11/25 B4

12 Opgave 10 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Kønscellerne hos blandt andet køer dannes ved den særlige celledeling, som kaldes meiose. Hvad sker der med kromosomerne efter meiosen? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Antallet af kromosomer bliver tredoblet Kromosomerne bliver opløst og forsvinder Kromosomerne mister generne Kromosomerne bliver fordoblet i antal Antallet af kromosomer bliver halveret Der sker ikke noget 12/25 B4

13 Opgave 11 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I landbrugets produktion af får bruges fåreracer, som har forskellige arvelige egenskaber. Her er nogle udsagn om DNA og kromosomer: Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Der findes DNA i alle fårets levende celler Alle fårets lam har ens DNA En mutation i kønscellerne er arvelig DNA findes i cellekernen Kromosomer indeholder lange rækker af gener Aminosyrer indgår i opbygningen af protein Et lam af hankøn arver kun sin mors gener Rigtigt Forkert 13/25 B4

14 Opgave 12 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Der findes flere forskellige racer af svin. De forskellige svineracer er blevet fremavlet over tid ved at krydse udvalgte hanner og hunner, som har de ønskede egenskaber. En egenskab er ofte knyttet til flere gener, sjældnere kun til et par gener som i eksemplet nedenfor. A = dominerende gen for lyserød a = vigende gen for farven sort Hvis svinets farve kun er knyttet til et par gener, hvilken farve vil pattegrisen i det markerede felt få? Der er 6 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Sort Plettet sort og lyserød Lyserød Mørkerød Hvid Brun 14/25 B4

15 Opgave 13 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Salt bruges tit som konserveringsmiddel. Salt bruges for eksempel i lammespegepølser, så bakteriers livsprocesser bliver hæmmet. Salt har en osmotisk virkning på bakterier. At salt har en osmotisk virkning på bakterier vil sige, at: Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Saltet trænger ind i bakterierne og ødelægger deres DNA Bakterierne suger vand til sig og sprænges derfor Vandet trænger ud af bakterierne, fordi de har lavere saltkoncentration end pølsen Saltkrystallerne stikker hul på bakterierne Lammespegepølsen bliver fast uden plads til bakteriernes celledeling 15/25 B4

16 Opgave 14 / 20 (Opgaven tæller 5 %) På mejerier pasteuriseres blandt andet skummetmælk. Pasteurisering er en opvarmning til 72 o C (lavpasteurisering). Hvorfor pasteuriserer man mælken? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Fordi der dannes vitaminer ved opvarmningen Fordi mælkefedtet forsvinder ved opvarmning Fordi der dannes syre ved opvarmningen Fordi opvarmningen ødelægger bakterier Fordi ilten forsvinder ved opvarmning 16/25 B4

17 Opgave 15 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Når man skal bage franskbrød, bruger man ofte bagegær. Bagegær er mikroskopiske svampe, som ved respiration får dejen til at hæve. Hvad mangler der i respirationsligningen herunder? C 6 H 12 O O 2 6 CO energi Der er 7 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Ozon (6 O 3 ) Kuldioxid (6 CO 2 ) Ilt (= Oxygen) (6 O 2 ) Kulilte (6 CO) Vand (6 H 2 O) Kvælstof (6 N 2 ) Kulhydrat (C 6 H 12 O 6 ) 17/25 B4

18 Opgave 16 / 20 (Opgaven tæller 5 %) De fleste fødevarer, som vi spiser, indeholder både proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. Hvorfor har vi brug for proteiner, kulhydrater og fedtstoffer i vores kost? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Protein er en vigtig bestanddel af fedtdepoter Fedtstoffer danner skeder omkring nervecellerne Kulhydrat er brændstof for cellerne Nogle vitaminer kan kun opløses i fedtstoffer Kulhydrater er byggesten i dannelsen af enzymer Proteiners aminosyrer bruges til opbygning af vores eget protein Rigtigt Forkert 18/25 B4

19 Opgave 17 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I mælkeprodukter bør der ikke være mere end højst 1,5 g fedt pr. 100 g. Det skyldes, at man anbefaler, at vi ikke spiser for meget fedt. Hvorfor bør de mælkeprodukter, som vi spiser, være fedtfattige? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds For at undgå hjerte-kar-sygdomme For at undgå, at vi får for meget energi For at mælkeproduktet kan holde en lav pris Fordi mælkeproduktet bliver svært at fordøje For at undgå, at vi får for mange kostfibre 19/25 B4

20 Opgave 18 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Et mineral som jern kan menneskets krop ikke selv fremstille. Det skal derfor tilføres med maden. Jern, som for eksempel findes i lever og bladgrøntsager, er nødvendigt for dannelse af hæmoglobin. Hvad sker der, hvis man får for lidt jern? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Man får løse tænder Man får øjen- og hudproblemer Man får tynd mave Man bliver gråhåret Man får blodmangel 20/25 B4

21 Opgave 19 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Hos mennesket består fordøjelseskanalen af en række dele, som maden passerer igennem. Sæt følgende ord sammen med det tilsvarende tal på tegningen: Skriv de korrekte tal ind i de tomme felter /25 B4

22 Opgave 20 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Under madens passage gennem menneskets fordøjelseskanal sker der noget forskelligt. Hvad sker der i tyktarmen? Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert: Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Bakterier danner tarmluft Opbygning af proteiner Vand optages gennem tarmvæggen Udskillelse af stærk syre Kroppen optager fedtstoffer Opbevaring af ufordøjelig føde Udskillelse af enzymer, der spalter stivelse Forkert 22/25 B4

23 Pointliste Opgave 1 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 2 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 3 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Opgave 4 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Opgave 5 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 6 Antal rigtige % - point ,7 5 3,3 6 5 Opgave 7 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 8 Antal rigtige % - point /25 B4

24 Opgave 9 Antal rigtige % - point ,7 5 3,3 6 5 Opgave 10 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 11 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Opgave 12 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 13 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 14 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 15 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 16 Antal rigtige % - point ,7 5 3,3 6 5 Opgave 17 Antal rigtige % - point /25 B4

25 Opgave 18 Antal rigtige % - point 1 5 Opgave 19 Antal rigtige % - point 1 0,7 2 1,4 3 2,1 4 2,8 5 3,6 6 4,3 7 5 Opgave 20 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Karakteromregning Samlet antal % - point Karakter 0 4, , , , , , , , , /25 B4

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 B2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B2 Indledning Foto: Keld Nørgaard Fødevareproduktion Det danske landbrug producerer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta?

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? ? ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? PDF udgave af Myter og fakta på: http://www.okologi.dk/virksomhed/catering/myter_og_fakta Økologisk Landsforening 2007 Hvad er myter? Hvad er fakta? Der knytter

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til kulstoffets kredsløb, herunder fotosyntesen Kendskab til nitrogens kredsløb Kunne redegøre for, hvad drivhuseffekt er, herunder problematikken om global opvarmning

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni.

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Om deklarationer på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Indhold: Varefakta på fødevarer Sådan bruger du Varefakta Varedeklarationer og Varefakta Hvad står der i Varefakta Næringsindhold Energifordeling

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere