byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade"

Transkript

1 Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor der også er henvisninger og links til andre byggeanvisninger og relevante organisationer. Temaerne kan bestilles på byg-erfa.dk i papir- eller digital udgave. På byg-erfa.dk findes ajourførte oversigter, hvor erfaringsbladene er opdelt efter bygningsdele, titel og udgivelsesdato. Via søgemaskinen byggeteknisk.info er det muligt, at finde andre relevante byggetekniske publikationer, hjælpeværktøj og og videoer samt udførelsesdetaljer fx på byggefilm.dk, danskbyggeskik.dk, danskebygningsmodeller.dk, duko.dk og membran-erfa.dk Beplantning, vand og jordanlæg Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg (10) Spildevandsrensning i det åbne land (50) Parkeringsdæk med betonsten vandtæthed og forskydning i belægning (23) Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder (40) Træer og bygninger (99) Vækstjord på byggegrunde Indretning af beskyttelseszoner (10) Sætningsskader forårsaget af træer (12) Plantevækst på facader (41) Beton Udkragede betonaltandæk kolde gulve og fugtgener (23) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton risiko for eksplosion (29) Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering (43) Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling (49) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton (29) Brydning af beton (29) Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering (29) Vurdering af armeringsjerns rustgrad (29) Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton (29) Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton Parkeringsanlæg (29) Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser (50) Reparation af chloridholdig beton (29) Overfladebehandling af betongulve (43) Brandsikkerhed Brandmaling på stålkonstruktioner (49) Brandklassifikation det europæiske system og hidtidige danske betegnelser (99) Grønne tage og vægge brandsikkerhed og vedligehold (27) Brandadskillelser i ydervægge sikring mod vandret brandspredning (21) Røgalarmer og røgalarmanlæg installation, placering og vedligehold (99) Brandventilation ovenlys, lemme og røgskærme (27) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage (27) Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag (27) Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge (22) Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader (42) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Lokale brandskader på armeret beton (29) Brugsvand Varmt brugsvand i bebyggelser brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation (53) Varmforzinkede stålrør til brugsvand kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder (53) Varmforzinkede brugsvandrør korrosion og gennemtæring i nye anlæg (53) Brugsvandsinstallationer rørmaterialer (53) Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål (53) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand rensning og desinfektion (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand årsager og forebyggelse (53) Kondens i køleisolering (55) Reparation af indstøbte brugsvandrør (53) Spændingskorrosion af messingfittings (53) Udvendig korrosion på rør (53) Korrosion i kobberrør til brugsvand (53) Byggefugt og udtørring Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Let byggeri husk afdækning i byggeperioden (99) Byggeprocessen Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) Afstivning af murværk under opførelse (21) Vækstjord på byggegrunde Indretning af beskyttelseszoner (10) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær Ansvar og udførelse (27) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton (29) Statik i stabile småhuse (29) Bygningsfacader Saltskader på murværk (21) Natursten på facader risiko, styrke, holdbarhed (41)

2 Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering (27) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge (41) Graffiti på bygningsfacader fjernelse og forebyggelse (21) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning (41) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger (41) Vedligeholdelse og restaurering af sandsten (41) Bygningsundersøgelser Undersøgelse af afløbssystemer metoder og instrumenter (50) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie instrumenter, metoder og fejlkilder (27) Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag (27) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader (99) undersøgelser (19) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Dampspærrer i bygninger og tætningsmidler (39) Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode (27) granuleret papir, hørfibre og Fugtspærrer i trægulve og andre Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger skal der være dampspærre? (29) Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum (29) Energirenovering, tæthed og luftskifte bygningsudformning og måling (99) kuldebroer, isoleringsevne og fugt i forundersøgelser og forudsætninger (21) måling, lokalisering og vurdering (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Flade tage Efterisolering af flade tage (27) stormskader og mekanisk fastgørelse (47) stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie instrumenter, metoder og fejlkilder (27) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring (47) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Tagfolier valg og anvendelse (47) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Fuger Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge (41) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) pvc-beklædninger og belægninger (43) Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger (41) Udskiftning af fuger i ydervægge (41) Fugtspærrer fugtsikring og varmeisolering (19) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng (27) Dæk over terræn i pavillonbyggeri (19) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Murværk afsluttet med rulskifte (20) Fundamenter og sokler Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) undersøgelser (19) Grønne tage og tagterrasser Efterisolering af flade tage (27) Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Grønne tage og vægge brandsikkerhed og vedligehold (27) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37)

3 Fugtspærre Puds Inddækning Makroporøs EPS Betondæk Drænende sand/grus Geotekstil Makroporøs EPS Bitumenmembran Påstøbning Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring (47) Brug af regnvand fra tage til wc og i vaskemaskiner (50) Græstørvstage opbygning og vedligehold (27) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering (27) Tagfolier valg og anvendelse (47) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Gulve eksempler, årsag og risiko (29) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Keramiske fliser og klinker lægning af gulve i cementmørtel (43) Åbne fuger i trægulve (43) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) pvc-beklædninger og belægninger (43) Industrigulve revnedannelser i cementbaserede slidlag (43) Overfladebehandling af betongulve (43) Indeklima i småhuse forundersøgelser og forudsætninger (21) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Lugtgener fra gulvafløb i boliger (50) Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer (23) Kondens på glasflader termoruder og energiruder (31) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Dræn Klimaskærmens lufttæthed måling, lokalisering og vurdering (29) Energibesparelser og fugtgener (99) teglydervægge - udskiftning (41) vulkansk aske (29) Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger - skal der være dampspærre? (29) Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum (29) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner (39) Kloak og afløb Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Undersøgelse af afløbssystemer metoder og instrumenter (50) Brug af regnvand fra tage til wc og i vaskemaskiner (50) CE-mærkning produkter til afløbsanlæg (50) Overgangssamlinger mellem forskellige typer afløbsrør (50) Drænvand pumpebrønde (50) Tæthedsprøvning af olieudskillere (50) Lugtgener fra gulvafløb i boliger (50) Tilslutning af stikledninger til hovedkloak (50) Fornyelse af afløbssystemer (50) Afløbsanlæg med nedsivning etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg (50) Beton- og pvc-ledninger i jord. Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol (50) Udskiftning af rør i afløbsledninger (50) Opstropning af afløbsledninger (50) Kældre og kryberum nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) undersøgelser (19) Saltudblomstringer på murværk (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte (21) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger (29) Overfladebehandling af betongulve (43) Lofter og etageadskillelser Brandventilation ovenlys, lemme og røgskærme (27) Fastgørelse af nedhængte lofter (37) Brud i skruer ved montering af bærende beslag i træ (39) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Lys, lyd og akustik Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Lyd- og støjforhold i skolelokaler efterklangstid og akustisk regulering (99) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Malebehandling og korrosionsbeskyttelse Brandmaling på stålkonstruktioner (49) Stålkonstruktioner korrosionsbeskyttelse (49) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Rustbeskyttelse af gamle beslag (41) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling (49) Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag (49) Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk (41) Specifikation og måling af farver (49) Klimaforhold og maling (49) Kalkning og maling af ældre facader (41) Maling af pudsede facader (41)

4 Murværkskonstruktioner Saltskader på murværk (21) Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) forundersøgelser og forudsætninger (21) eksempler, årsag og risiko (29) Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning (21) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden (21) Afstivning af murværk under opførelse (21) Stormskader på murede gavltrekanter (21) Misfarvende kalkudfældninger på murværk (21) Stormskader på murede vægge (21) Murværk afsluttet med rulskifte (20) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger (29) Murværksoverflader reparation og vedligehold (27) Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer (21) udbedring i beton og murværk (29) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel (21) Misfarvende kalkudfældninger på murværk (21) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Tynde overfladelag af mørtel skader og reparation (21) Saltudblomstringer på murværk (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte (21) Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser (21) Kalkning og maling af ældre facader (41) Maling af pudsede facader (41) Radonsikring Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Radon forebyggelse og afhjælpning (99) Revner i bygninger Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) udbedring i beton og murværk (29) eksempler, årsag og risiko (29) undersøgelse og analyse (29) Fuger omkring vinduer i Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Bjælkehuse tilstandsvurdering og vedligehold (21) Fundering af terrændæk (13) Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer (22) Skader på og reparation af dæklag over armering i beton (29) Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser (21) Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Sætningsskader forårsaget af træer (12) Industrigulve revnedannelser i cementbaserede slidlag (43) Skadedyr og trænedbrydende svampe nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader (99) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Nedbrydning af træ i bygninger (29) Husbukke (29) Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Biller i svampeangrebet træ (29) Angreb af almindelig borebille (29) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Skimmel og fugt Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Let byggeri husk afdækning i byggeperioden (99) Skorstene og ildsteder reparation og vedligehold (27) naturgas- og oliefyringsanlæg (27) Græstørvstage opbygning og vedligehold (27) Opbygning, materialer Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Skybrud og monsterregn Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Drænvand pumpebrønde (50) Afløbsanlæg med nedsivning etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg (50) Småhuses vedligehold Rotter i afløbssystemer bekæmpelse og skadeforebyggelse (50) Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) reparation og vedligehold (27) Isdannelser i tagrender forebyggelse af frost- og personskader (37) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Bjælkehuse tilstandsvurdering og vedligehold (21)

5 Biller i svampeangrebet træ (29) Plantevækst på facader (41) Stormsikring og stabilitet stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning (21) Afstivning af murværk under opførelse (21) Stormskader på murede gavltrekanter (21) Stormskader på murede vægge (21) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær Ansvar og udførelse (27) Stormskader på tagkonstruktioner (27) Stormskader på tagdækninger (47) Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag (29) Stabilisering af eksisterende småhuse (29) Statik i stabile småhuse (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) Tagboliger Røgalarmer og røgalarmanlæg installation, placering og vedligehold (99) Zinkbeklædte kviste (37) Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge (22) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Nedbrydning af træ i bygninger (29) Opbygning, materialer pvc-beklædninger og -belægninger (43) Tagdækning stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Oplægning af naturskifer (27) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget (47) Stormskader på tagdækninger (47) Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader (47) Maling af fiberarmerede cementtagplader (47) Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Kondens på tagplader af metal, plast og malede træmaterialer (47) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) af banevarer blafring, støjgener og utætheder (47) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Opbygning, materialer Terrændæk Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Dæk over terræn i pavillonbyggeri (19) Kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk (13) Tilgængelighed og niveaufri adgang Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang 13) Træværk nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Imprægneret træ (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Litoponeholdige malinger på ældre, udvendigt træværk (41) Undertage Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Kondens på tagplader af metal, plast og malede træmaterialer (47) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) af banevarer blafring, støjgener og utætheder (47) Zinkbeklædte kviste (37) diffusionstætte og diffusionsåbne (27) Opbygning, materialer Vandskader Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) ved enfamiliehuse og småhuse (50) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Varmeanlæg naturgas- og oliefyringsanlæg (27) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43)

6 Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Trykekspansionsbeholdere (56) Udvendig korrosion på rør (53) Varmeisolering, tæthed og kuldebroer Efterisolering af flade tage (27) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) forundersøgelser og forudsætninger (21) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader (42) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner (39) Vinduer, bygningsglas og ruder Bly i malede overflader ved renovering, vedligehold og nedrivning (99) Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Sikring mod indbrud i boliger (99) Rustbeskyttelse af gamle beslag (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Kondens på glasflader termoruder og energiruder (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Skader på glasoverflader (31) Termisk brud i glas (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling (31) Nedbrydning af trævinduer (31) Vinterpåvirkninger Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Isdannelser i tagrender forebyggelse af frost- og personskader (37) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt (49) Vådrum Vådrum gulvafløb og afløbsledninger (50) Varmforzinkede stålrør til brugsvand kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder (53) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43) Brugsvandsinstallationer rørmaterialer (53) Misfarvning af fuger i vådrum årsager, forebyggelse og udbedring (42) Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål (53) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Keramiske fliser og klinker lægning af gulve i cementmørtel (43) Fliser på nye beton- og letbetonvægge (42) pvc-beklædninger og -belægninger (43) Ydervægge Vindspærrer i facader materialevalg og afdækning i byggeperioden (21) Saltskader på murværk (21) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) forundersøgelser og forudsætninger (21) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng (27) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Vindgips i lette ydervægge risiko for fugtskader (21) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) Ældre etageboliger Saltskader på murværk (21) forundersøgelser og forudsætninger (21) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Oplægning af naturskifer (27) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader (47) Bestyrelse Bestyrelsesformand Flemming Frydendal Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Statens Byggeforskningsinstitut Vicedirektør Paw Engsbye Rasmussen, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Partner, bygningskonstruktør MAK Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter Diplomingeniør Jørgen Nymark Klavsen, Teknologisk Institut Konsulentchef, civilingeniør Peter Kristensen, Forsikring & Pension Bygningskonstruktør Frank Beyer Reigstad Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Bibliotekar Danielle Pröschold Bygningskonstruktør MAK Christian Schjønning Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Fonden BYG-ERFA Sekretariat: Ny Kongensgade 13, 1472 København K Telefon:

Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Planlægning og udførelse af tætte. Statik i stabile småhuse Forebyggelse af svampe- og

Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær. Planlægning og udførelse af tætte. Statik i stabile småhuse Forebyggelse af svampe- og byg- erfa Bedre byggeskik oversigtsblad Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade 2012 07 01 BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet, bearbejdet og videregivet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis,

Læs mere

Byggefugt og udtørring

Byggefugt og udtørring Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad 2016 07 01 På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor

Læs mere

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231 b y g-e r f a t e m a e r Beplantning og anlæg Græstørvstage opbygning og vedligehold. Vandbelastede sokler ved terrændæk Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA

Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1472 København K Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Tirsdag den 3. juni 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa

Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Første halvår 2011 CC3 CC3+ Asbest - Brugsvandsanlæg - Bygningsreglement 2010 - Efterisolering - Energibehov - Fugt - Fundering - Korrosion ;0, 002 480 300 )

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation

Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 mhh@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Tætte taghaver, fugt, kondens og ventilation 7. juni 2011, Taastrup Morten Hjorslev Hansen, DUKO / Fonden

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Statslånshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1938-1958

Statslånshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1938-1958 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Statslånshus Opført i perioden: ca. 1938-1958 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015 Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J Afdeling: 19, Elevparken Engelstoft 41-115 8520 Lystrup Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Uventilerede tagkassetter

Uventilerede tagkassetter Uventilerede tagkassetter Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Uventilerede tagkassetter I de sidste måneder har der været sat fokus på byggeskader og et af de eksempler,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999

SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMAHUSE Isolering. Fugt. Lyd. Brand. Ventilation. Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1999 SMÅHUSE Isolering Fugt Lyd Brand Ventilation Styrke 2. UDGAVE SBI-ANVISNING 189

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

1950 er-villa/1½ plan. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1945-1955

1950 er-villa/1½ plan. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1945-1955 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører 1950 er-villa/1½ plan Opført i perioden: ca. 1945-1955 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1950 er-villa/1½ plan

1950 er-villa/1½ plan Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN 1950 er-villa/1½ plan Opført i perioden: ca. 1945-1955 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk. Terrændæk, før. Beton. Nyt terændæk

Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk. Terrændæk, før. Beton. Nyt terændæk Energiløsning UDGIVET AUGUST 2017 Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk Terrændæk i småhuse opført frem til 17 er relativt dårligt isolerede. Især i huse opført før 172 er varmeisoleringen

Læs mere

Småhuse klimaskærmen. Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen

Småhuse klimaskærmen. Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen Småhuse klimaskærmen Eva B. Møller Erik Brandt Erik S. Pedersen SBi-anvisning 267 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Småhuse klimaskærmen Serietitel SBi-anvisning 267 Format

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224, 2.udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2013 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Format E-bog Udgave 2. udgave

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Typehus 1985-1997. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1985-1997

Typehus 1985-1997. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1985-1997 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1985-1997 Opført i perioden: ca. 1985-1997 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Typehus 1977-1984. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1977-1984

Typehus 1977-1984. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1977-1984 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Typehus 1977-1984 Opført i perioden: ca. 1977-1984 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

Byhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1880-1930

Byhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1880-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Byhus Opført i perioden: ca. 1880-1930 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med

Læs mere

Typehus 1977-1984. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1977-1984

Typehus 1977-1984. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1977-1984 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1977-1984 Opført i perioden: ca. 1977-1984 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Typehus VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca

Typehus VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Typehus 1985-1997 Opført i perioden: ca. 1985-1997 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Statslånshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca

Statslånshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Statslånshus Opført i perioden: ca. 1938-1958 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Efterisolering af fladt tag

Efterisolering af fladt tag Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af fladt tag Flade tage med tagpap er typiske for etagebyggeri opført fra 1960 til 2000, især for betonelementbyggeri. Tagene er udført

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Byhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1880-1930

Byhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1880-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Byhus Opført i perioden: ca. 1880-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på,

Læs mere

Murermesterhus/Bedre Byggeskik

Murermesterhus/Bedre Byggeskik Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Murermesterhus/Bedre Byggeskik Opført i perioden: ca. 1910-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere