byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade"

Transkript

1 Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor der også er henvisninger og links til andre byggeanvisninger og relevante organisationer. Temaerne kan bestilles på byg-erfa.dk i papir- eller digital udgave. På byg-erfa.dk findes ajourførte oversigter, hvor erfaringsbladene er opdelt efter bygningsdele, titel og udgivelsesdato. Via søgemaskinen byggeteknisk.info er det muligt, at finde andre relevante byggetekniske publikationer, hjælpeværktøj og og videoer samt udførelsesdetaljer fx på byggefilm.dk, danskbyggeskik.dk, danskebygningsmodeller.dk, duko.dk og membran-erfa.dk Beplantning, vand og jordanlæg Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg (10) Spildevandsrensning i det åbne land (50) Parkeringsdæk med betonsten vandtæthed og forskydning i belægning (23) Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder (40) Træer og bygninger (99) Vækstjord på byggegrunde Indretning af beskyttelseszoner (10) Sætningsskader forårsaget af træer (12) Plantevækst på facader (41) Beton Udkragede betonaltandæk kolde gulve og fugtgener (23) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton risiko for eksplosion (29) Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering (43) Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling (49) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton (29) Brydning af beton (29) Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering (29) Vurdering af armeringsjerns rustgrad (29) Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton (29) Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton Parkeringsanlæg (29) Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser (50) Reparation af chloridholdig beton (29) Overfladebehandling af betongulve (43) Brandsikkerhed Brandmaling på stålkonstruktioner (49) Brandklassifikation det europæiske system og hidtidige danske betegnelser (99) Grønne tage og vægge brandsikkerhed og vedligehold (27) Brandadskillelser i ydervægge sikring mod vandret brandspredning (21) Røgalarmer og røgalarmanlæg installation, placering og vedligehold (99) Brandventilation ovenlys, lemme og røgskærme (27) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage (27) Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag (27) Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge (22) Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader (42) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Lokale brandskader på armeret beton (29) Brugsvand Varmt brugsvand i bebyggelser brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation (53) Varmforzinkede stålrør til brugsvand kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder (53) Varmforzinkede brugsvandrør korrosion og gennemtæring i nye anlæg (53) Brugsvandsinstallationer rørmaterialer (53) Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål (53) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand rensning og desinfektion (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand årsager og forebyggelse (53) Kondens i køleisolering (55) Reparation af indstøbte brugsvandrør (53) Spændingskorrosion af messingfittings (53) Udvendig korrosion på rør (53) Korrosion i kobberrør til brugsvand (53) Byggefugt og udtørring Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Let byggeri husk afdækning i byggeperioden (99) Byggeprocessen Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) Afstivning af murværk under opførelse (21) Vækstjord på byggegrunde Indretning af beskyttelseszoner (10) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær Ansvar og udførelse (27) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton (29) Statik i stabile småhuse (29) Bygningsfacader Saltskader på murværk (21) Natursten på facader risiko, styrke, holdbarhed (41)

2 Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering (27) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge (41) Graffiti på bygningsfacader fjernelse og forebyggelse (21) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning (41) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger (41) Vedligeholdelse og restaurering af sandsten (41) Bygningsundersøgelser Undersøgelse af afløbssystemer metoder og instrumenter (50) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie instrumenter, metoder og fejlkilder (27) Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag (27) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader (99) undersøgelser (19) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Dampspærrer i bygninger og tætningsmidler (39) Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode (27) granuleret papir, hørfibre og Fugtspærrer i trægulve og andre Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger skal der være dampspærre? (29) Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum (29) Energirenovering, tæthed og luftskifte bygningsudformning og måling (99) kuldebroer, isoleringsevne og fugt i forundersøgelser og forudsætninger (21) måling, lokalisering og vurdering (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Flade tage Efterisolering af flade tage (27) stormskader og mekanisk fastgørelse (47) stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie instrumenter, metoder og fejlkilder (27) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring (47) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Tagfolier valg og anvendelse (47) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Fuger Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge (41) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) pvc-beklædninger og belægninger (43) Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger (41) Udskiftning af fuger i ydervægge (41) Fugtspærrer fugtsikring og varmeisolering (19) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng (27) Dæk over terræn i pavillonbyggeri (19) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Murværk afsluttet med rulskifte (20) Fundamenter og sokler Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) undersøgelser (19) Grønne tage og tagterrasser Efterisolering af flade tage (27) Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Grønne tage og vægge brandsikkerhed og vedligehold (27) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37)

3 Fugtspærre Puds Inddækning Makroporøs EPS Betondæk Drænende sand/grus Geotekstil Makroporøs EPS Bitumenmembran Påstøbning Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring (47) Brug af regnvand fra tage til wc og i vaskemaskiner (50) Græstørvstage opbygning og vedligehold (27) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering (27) Tagfolier valg og anvendelse (47) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Gulve eksempler, årsag og risiko (29) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Keramiske fliser og klinker lægning af gulve i cementmørtel (43) Åbne fuger i trægulve (43) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) pvc-beklædninger og belægninger (43) Industrigulve revnedannelser i cementbaserede slidlag (43) Overfladebehandling af betongulve (43) Indeklima i småhuse forundersøgelser og forudsætninger (21) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Lugtgener fra gulvafløb i boliger (50) Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer (23) Kondens på glasflader termoruder og energiruder (31) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Dræn Klimaskærmens lufttæthed måling, lokalisering og vurdering (29) Energibesparelser og fugtgener (99) teglydervægge - udskiftning (41) vulkansk aske (29) Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger - skal der være dampspærre? (29) Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum (29) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner (39) Kloak og afløb Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Undersøgelse af afløbssystemer metoder og instrumenter (50) Brug af regnvand fra tage til wc og i vaskemaskiner (50) CE-mærkning produkter til afløbsanlæg (50) Overgangssamlinger mellem forskellige typer afløbsrør (50) Drænvand pumpebrønde (50) Tæthedsprøvning af olieudskillere (50) Lugtgener fra gulvafløb i boliger (50) Tilslutning af stikledninger til hovedkloak (50) Fornyelse af afløbssystemer (50) Afløbsanlæg med nedsivning etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg (50) Beton- og pvc-ledninger i jord. Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol (50) Udskiftning af rør i afløbsledninger (50) Opstropning af afløbsledninger (50) Kældre og kryberum nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) undersøgelser (19) Saltudblomstringer på murværk (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte (21) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger (29) Overfladebehandling af betongulve (43) Lofter og etageadskillelser Brandventilation ovenlys, lemme og røgskærme (27) Fastgørelse af nedhængte lofter (37) Brud i skruer ved montering af bærende beslag i træ (39) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Lys, lyd og akustik Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Lyd- og støjforhold i skolelokaler efterklangstid og akustisk regulering (99) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Malebehandling og korrosionsbeskyttelse Brandmaling på stålkonstruktioner (49) Stålkonstruktioner korrosionsbeskyttelse (49) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Rustbeskyttelse af gamle beslag (41) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling (49) Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag (49) Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk (41) Specifikation og måling af farver (49) Klimaforhold og maling (49) Kalkning og maling af ældre facader (41) Maling af pudsede facader (41)

4 Murværkskonstruktioner Saltskader på murværk (21) Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) forundersøgelser og forudsætninger (21) eksempler, årsag og risiko (29) Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning (21) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden (21) Afstivning af murværk under opførelse (21) Stormskader på murede gavltrekanter (21) Misfarvende kalkudfældninger på murværk (21) Stormskader på murede vægge (21) Murværk afsluttet med rulskifte (20) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger (29) Murværksoverflader reparation og vedligehold (27) Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer (21) udbedring i beton og murværk (29) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel (21) Misfarvende kalkudfældninger på murværk (21) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Tynde overfladelag af mørtel skader og reparation (21) Saltudblomstringer på murværk (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte (21) Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser (21) Kalkning og maling af ældre facader (41) Maling af pudsede facader (41) Radonsikring Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Radon forebyggelse og afhjælpning (99) Revner i bygninger Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) udbedring i beton og murværk (29) eksempler, årsag og risiko (29) undersøgelse og analyse (29) Fuger omkring vinduer i Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Bjælkehuse tilstandsvurdering og vedligehold (21) Fundering af terrændæk (13) Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer (22) Skader på og reparation af dæklag over armering i beton (29) Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser (21) Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Sætningsskader forårsaget af træer (12) Industrigulve revnedannelser i cementbaserede slidlag (43) Skadedyr og trænedbrydende svampe nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader (99) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Nedbrydning af træ i bygninger (29) Husbukke (29) Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Biller i svampeangrebet træ (29) Angreb af almindelig borebille (29) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Skimmel og fugt Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Let byggeri husk afdækning i byggeperioden (99) Skorstene og ildsteder reparation og vedligehold (27) naturgas- og oliefyringsanlæg (27) Græstørvstage opbygning og vedligehold (27) Opbygning, materialer Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Skybrud og monsterregn Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Drænvand pumpebrønde (50) Afløbsanlæg med nedsivning etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg (50) Småhuses vedligehold Rotter i afløbssystemer bekæmpelse og skadeforebyggelse (50) Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) reparation og vedligehold (27) Isdannelser i tagrender forebyggelse af frost- og personskader (37) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Bjælkehuse tilstandsvurdering og vedligehold (21)

5 Biller i svampeangrebet træ (29) Plantevækst på facader (41) Stormsikring og stabilitet stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning (21) Afstivning af murværk under opførelse (21) Stormskader på murede gavltrekanter (21) Stormskader på murede vægge (21) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær Ansvar og udførelse (27) Stormskader på tagkonstruktioner (27) Stormskader på tagdækninger (47) Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag (29) Stabilisering af eksisterende småhuse (29) Statik i stabile småhuse (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) Tagboliger Røgalarmer og røgalarmanlæg installation, placering og vedligehold (99) Zinkbeklædte kviste (37) Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge (22) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Nedbrydning af træ i bygninger (29) Opbygning, materialer pvc-beklædninger og -belægninger (43) Tagdækning stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Oplægning af naturskifer (27) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget (47) Stormskader på tagdækninger (47) Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader (47) Maling af fiberarmerede cementtagplader (47) Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Kondens på tagplader af metal, plast og malede træmaterialer (47) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) af banevarer blafring, støjgener og utætheder (47) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Opbygning, materialer Terrændæk Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Dæk over terræn i pavillonbyggeri (19) Kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk (13) Tilgængelighed og niveaufri adgang Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang 13) Træværk nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Imprægneret træ (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Litoponeholdige malinger på ældre, udvendigt træværk (41) Undertage Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Kondens på tagplader af metal, plast og malede træmaterialer (47) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) af banevarer blafring, støjgener og utætheder (47) Zinkbeklædte kviste (37) diffusionstætte og diffusionsåbne (27) Opbygning, materialer Vandskader Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) ved enfamiliehuse og småhuse (50) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Varmeanlæg naturgas- og oliefyringsanlæg (27) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43)

6 Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Trykekspansionsbeholdere (56) Udvendig korrosion på rør (53) Varmeisolering, tæthed og kuldebroer Efterisolering af flade tage (27) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) forundersøgelser og forudsætninger (21) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader (42) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner (39) Vinduer, bygningsglas og ruder Bly i malede overflader ved renovering, vedligehold og nedrivning (99) Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Sikring mod indbrud i boliger (99) Rustbeskyttelse af gamle beslag (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Kondens på glasflader termoruder og energiruder (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Skader på glasoverflader (31) Termisk brud i glas (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling (31) Nedbrydning af trævinduer (31) Vinterpåvirkninger Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Isdannelser i tagrender forebyggelse af frost- og personskader (37) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt (49) Vådrum Vådrum gulvafløb og afløbsledninger (50) Varmforzinkede stålrør til brugsvand kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder (53) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43) Brugsvandsinstallationer rørmaterialer (53) Misfarvning af fuger i vådrum årsager, forebyggelse og udbedring (42) Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål (53) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Keramiske fliser og klinker lægning af gulve i cementmørtel (43) Fliser på nye beton- og letbetonvægge (42) pvc-beklædninger og -belægninger (43) Ydervægge Vindspærrer i facader materialevalg og afdækning i byggeperioden (21) Saltskader på murværk (21) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) forundersøgelser og forudsætninger (21) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng (27) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Vindgips i lette ydervægge risiko for fugtskader (21) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) Ældre etageboliger Saltskader på murværk (21) forundersøgelser og forudsætninger (21) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Oplægning af naturskifer (27) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader (47) Bestyrelse Bestyrelsesformand Flemming Frydendal Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Statens Byggeforskningsinstitut Vicedirektør Paw Engsbye Rasmussen, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Partner, bygningskonstruktør MAK Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter Diplomingeniør Jørgen Nymark Klavsen, Teknologisk Institut Konsulentchef, civilingeniør Peter Kristensen, Forsikring & Pension Bygningskonstruktør Frank Beyer Reigstad Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Bibliotekar Danielle Pröschold Bygningskonstruktør MAK Christian Schjønning Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Fonden BYG-ERFA Sekretariat: Ny Kongensgade 13, 1472 København K Telefon:

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere