byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byg- erfa Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade"

Transkript

1 Bedre byggeskik Temaopdeling af byggetekniske erfaringsblade byg- erfa oversigtsblad På de følgende sider er gældende byggetekniske erfaringsblade fordelt i temaer ligesom på byg-erfa.dk, hvor der også er henvisninger og links til andre byggeanvisninger og relevante organisationer. Temaerne kan bestilles på byg-erfa.dk i papir- eller digital udgave. På byg-erfa.dk findes ajourførte oversigter, hvor erfaringsbladene er opdelt efter bygningsdele, titel og udgivelsesdato. Via søgemaskinen byggeteknisk.info er det muligt, at finde andre relevante byggetekniske publikationer, hjælpeværktøj og og videoer samt udførelsesdetaljer fx på byggefilm.dk, danskbyggeskik.dk, danskebygningsmodeller.dk, duko.dk og membran-erfa.dk Beplantning, vand og jordanlæg Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder og i fællesanlæg (10) Spildevandsrensning i det åbne land (50) Parkeringsdæk med betonsten vandtæthed og forskydning i belægning (23) Retablering af vejbefæstelser efter ledningsarbejder (40) Træer og bygninger (99) Vækstjord på byggegrunde Indretning af beskyttelseszoner (10) Sætningsskader forårsaget af træer (12) Plantevækst på facader (41) Beton Udkragede betonaltandæk kolde gulve og fugtgener (23) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton risiko for eksplosion (29) Industrigulve. Funktionsanalyse som grundlag for projektering (43) Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling (49) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton (29) Brydning af beton (29) Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering (29) Vurdering af armeringsjerns rustgrad (29) Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton (29) Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton Parkeringsanlæg (29) Smuldring af beton, udsat for aggressive gasser (50) Reparation af chloridholdig beton (29) Overfladebehandling af betongulve (43) Brandsikkerhed Brandmaling på stålkonstruktioner (49) Brandklassifikation det europæiske system og hidtidige danske betegnelser (99) Grønne tage og vægge brandsikkerhed og vedligehold (27) Brandadskillelser i ydervægge sikring mod vandret brandspredning (21) Røgalarmer og røgalarmanlæg installation, placering og vedligehold (99) Brandventilation ovenlys, lemme og røgskærme (27) Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage (27) Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag (27) Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge (22) Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader (42) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Lokale brandskader på armeret beton (29) Brugsvand Varmt brugsvand i bebyggelser brugskvalitet, bakterievækst, cirkulation (53) Varmforzinkede stålrør til brugsvand kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder (53) Varmforzinkede brugsvandrør korrosion og gennemtæring i nye anlæg (53) Brugsvandsinstallationer rørmaterialer (53) Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål (53) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand rensning og desinfektion (53) Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand årsager og forebyggelse (53) Kondens i køleisolering (55) Reparation af indstøbte brugsvandrør (53) Spændingskorrosion af messingfittings (53) Udvendig korrosion på rør (53) Korrosion i kobberrør til brugsvand (53) Byggefugt og udtørring Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Let byggeri husk afdækning i byggeperioden (99) Byggeprocessen Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) Afstivning af murværk under opførelse (21) Vækstjord på byggegrunde Indretning af beskyttelseszoner (10) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær Ansvar og udførelse (27) Planlægning og udførelse af tætte støbeskel i beton (29) Statik i stabile småhuse (29) Bygningsfacader Saltskader på murværk (21) Natursten på facader risiko, styrke, holdbarhed (41)

2 Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering (27) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge (41) Graffiti på bygningsfacader fjernelse og forebyggelse (21) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning (41) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) Foranstaltninger mod korrosion og misfarvning på rustfrie facadebeklædninger (41) Vedligeholdelse og restaurering af sandsten (41) Bygningsundersøgelser Undersøgelse af afløbssystemer metoder og instrumenter (50) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie instrumenter, metoder og fejlkilder (27) Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) brandbeskyttelse, membranunderlag (27) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader (99) undersøgelser (19) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Dampspærrer i bygninger og tætningsmidler (39) Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode (27) granuleret papir, hørfibre og Fugtspærrer i trægulve og andre Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger skal der være dampspærre? (29) Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum (29) Energirenovering, tæthed og luftskifte bygningsudformning og måling (99) kuldebroer, isoleringsevne og fugt i forundersøgelser og forudsætninger (21) måling, lokalisering og vurdering (99) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Flade tage Efterisolering af flade tage (27) stormskader og mekanisk fastgørelse (47) stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie instrumenter, metoder og fejlkilder (27) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring (47) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Tagfolier valg og anvendelse (47) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Fuger Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) Forkomprimerede fugebånd i ydervægge (41) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) pvc-beklædninger og belægninger (43) Fejlfinding og materialevalg ved udskiftning af fuger (41) Udskiftning af fuger i ydervægge (41) Fugtspærrer fugtsikring og varmeisolering (19) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng (27) Dæk over terræn i pavillonbyggeri (19) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Murværk afsluttet med rulskifte (20) Fundamenter og sokler Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) undersøgelser (19) Grønne tage og tagterrasser Efterisolering af flade tage (27) Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Grønne tage og vægge brandsikkerhed og vedligehold (27) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37)

3 Fugtspærre Puds Inddækning Makroporøs EPS Betondæk Drænende sand/grus Geotekstil Makroporøs EPS Bitumenmembran Påstøbning Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring (47) Brug af regnvand fra tage til wc og i vaskemaskiner (50) Græstørvstage opbygning og vedligehold (27) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter risiko for fugtskader ved kuldebroisolering (27) Tagfolier valg og anvendelse (47) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Gulve eksempler, årsag og risiko (29) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Keramiske fliser og klinker lægning af gulve i cementmørtel (43) Åbne fuger i trægulve (43) Flydemørtelgulve Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse (43) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) pvc-beklædninger og belægninger (43) Industrigulve revnedannelser i cementbaserede slidlag (43) Overfladebehandling af betongulve (43) Indeklima i småhuse forundersøgelser og forudsætninger (21) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Lugtgener fra gulvafløb i boliger (50) Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer (23) Kondens på glasflader termoruder og energiruder (31) Sommerkondens Tagkonstruktioner med tagpap eller tagfolie (27) Dræn Klimaskærmens lufttæthed måling, lokalisering og vurdering (29) Energibesparelser og fugtgener (99) teglydervægge - udskiftning (41) vulkansk aske (29) Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Ydervægge i uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger - skal der være dampspærre? (29) Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum (29) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner (39) Kloak og afløb Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Undersøgelse af afløbssystemer metoder og instrumenter (50) Brug af regnvand fra tage til wc og i vaskemaskiner (50) CE-mærkning produkter til afløbsanlæg (50) Overgangssamlinger mellem forskellige typer afløbsrør (50) Drænvand pumpebrønde (50) Tæthedsprøvning af olieudskillere (50) Lugtgener fra gulvafløb i boliger (50) Tilslutning af stikledninger til hovedkloak (50) Fornyelse af afløbssystemer (50) Afløbsanlæg med nedsivning etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg (50) Beton- og pvc-ledninger i jord. Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol (50) Udskiftning af rør i afløbsledninger (50) Opstropning af afløbsledninger (50) Kældre og kryberum nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) undersøgelser (19) Saltudblomstringer på murværk (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte (21) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger (29) Overfladebehandling af betongulve (43) Lofter og etageadskillelser Brandventilation ovenlys, lemme og røgskærme (27) Fastgørelse af nedhængte lofter (37) Brud i skruer ved montering af bærende beslag i træ (39) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Lys, lyd og akustik Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Lyd- og støjforhold i skolelokaler efterklangstid og akustisk regulering (99) Forbedring af lydisolation mellem boliger (99) Malebehandling og korrosionsbeskyttelse Brandmaling på stålkonstruktioner (49) Stålkonstruktioner korrosionsbeskyttelse (49) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Rustbeskyttelse af gamle beslag (41) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Rensning af betonoverflader til overfladebeskyttelse med maling (49) Korrosionsbeskyttelse af bygningsbeslag (49) Litopone-holdige malinger på ældre, udvendigt træværk (41) Specifikation og måling af farver (49) Klimaforhold og maling (49) Kalkning og maling af ældre facader (41) Maling af pudsede facader (41)

4 Murværkskonstruktioner Saltskader på murværk (21) Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) forundersøgelser og forudsætninger (21) eksempler, årsag og risiko (29) Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning (21) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden (21) Afstivning af murværk under opførelse (21) Stormskader på murede gavltrekanter (21) Misfarvende kalkudfældninger på murværk (21) Stormskader på murede vægge (21) Murværk afsluttet med rulskifte (20) Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger (29) Murværksoverflader reparation og vedligehold (27) Undgå afsyring af murværk misfarvninger og forvitringer (21) udbedring i beton og murværk (29) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel (21) Misfarvende kalkudfældninger på murværk (21) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Tynde overfladelag af mørtel skader og reparation (21) Saltudblomstringer på murværk (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte (21) Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser (21) Kalkning og maling af ældre facader (41) Maling af pudsede facader (41) Radonsikring Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse (22) Radon forebyggelse og afhjælpning (99) Revner i bygninger Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk (29) udbedring i beton og murværk (29) eksempler, årsag og risiko (29) undersøgelse og analyse (29) Fuger omkring vinduer i Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger (21) Bjælkehuse tilstandsvurdering og vedligehold (21) Fundering af terrændæk (13) Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer (22) Skader på og reparation af dæklag over armering i beton (29) Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser (21) Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Sætningsskader forårsaget af træer (12) Industrigulve revnedannelser i cementbaserede slidlag (43) Skadedyr og trænedbrydende svampe nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) Ægte Hussvamp identifikation og reparation af skader (99) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Nedbrydning af træ i bygninger (29) Husbukke (29) Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Biller i svampeangrebet træ (29) Angreb af almindelig borebille (29) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Skimmel og fugt Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Let byggeri husk afdækning i byggeperioden (99) Skorstene og ildsteder reparation og vedligehold (27) naturgas- og oliefyringsanlæg (27) Græstørvstage opbygning og vedligehold (27) Opbygning, materialer Reparation af biologiske skader i trækonstruktioner (99) Skadedyrsangreb i bygninger (99) Skybrud og monsterregn Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Drænvand pumpebrønde (50) Afløbsanlæg med nedsivning etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg (50) Småhuses vedligehold Rotter i afløbssystemer bekæmpelse og skadeforebyggelse (50) Afløbsinstallationer i småhuse rensning, vedligehold og drift (50) Myrer i bygninger forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring (29) reparation og vedligehold (27) Isdannelser i tagrender forebyggelse af frost- og personskader (37) Ældre fritidshuse af træ på punktfundamenter skadedyr, fugt, komfort, energirenovering (12) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Bjælkehuse tilstandsvurdering og vedligehold (21)

5 Biller i svampeangrebet træ (29) Plantevækst på facader (41) Stormsikring og stabilitet stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Trådbindere i murværk undgå risiko for nedstyrtning (21) Afstivning af murværk under opførelse (21) Stormskader på murede gavltrekanter (21) Stormskader på murede vægge (21) Tværafstivning af gitterstænger og hanebånd i træspær Ansvar og udførelse (27) Stormskader på tagkonstruktioner (27) Stormskader på tagdækninger (47) Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag (29) Stabilisering af eksisterende småhuse (29) Statik i stabile småhuse (29) Typiske svigt i småhuses stabilitet (29) Tagboliger Røgalarmer og røgalarmanlæg installation, placering og vedligehold (99) Zinkbeklædte kviste (37) Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge (22) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Nedbrydning af træ i bygninger (29) Opbygning, materialer pvc-beklædninger og -belægninger (43) Tagdækning stormskader og mekanisk fastgørelse (47) Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Træbaserede tagelementer styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri (27) Oplægning af naturskifer (27) Begroninger alger, lav og mos på tagsten, facader og udendørs gangarealer (49) Varme tage med mineraluld beskyttelse mod mekanisk overlast ved arbejde på taget (47) Stormskader på tagdækninger (47) Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader (47) Maling af fiberarmerede cementtagplader (47) Tagkonstruktioner Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Kondens på tagplader af metal, plast og malede træmaterialer (47) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) Dryp fra tagkonstruktioner under og lige efter byggeprocessen (42) af banevarer blafring, støjgener og utætheder (47) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Opbygning, materialer Terrændæk Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Dæk over terræn i pavillonbyggeri (19) Kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Slagger som kapillarbrydende lag i terrændæk (13) Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk (13) Tilgængelighed og niveaufri adgang Tagterrasser opbygning, membraner og materialer (23) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang 13) Træværk nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse (29) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) Linoliebehandling af udvendigt træværk (49) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Imprægneret træ (29) Fugtindhold i træ måling og vurdering (99) Svampevækst i trækonstruktioner (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Litoponeholdige malinger på ældre, udvendigt træværk (41) Undertage Tagkonstruktioner med lille hældning ventilation og fugtforhold (27) Kondens på tagplader af metal, plast og malede træmaterialer (47) Tagunderlag af krydsfiner misfarvning efter skimmelvækst (47) af banevarer blafring, støjgener og utætheder (47) Zinkbeklædte kviste (37) diffusionstætte og diffusionsåbne (27) Opbygning, materialer Vandskader Afledning af vand fra flade tage ved skybrud udspyer, nødafløb og anden overløbssikring (47) ved enfamiliehuse og småhuse (50) Udtørring af byggematerialer forenklet metode til vurdering af udtørringstid (99) kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Varmeanlæg naturgas- og oliefyringsanlæg (27) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43)

6 Terrændæk med trægulve på strøer og varmerør (13) Trykekspansionsbeholdere (56) Udvendig korrosion på rør (53) Varmeisolering, tæthed og kuldebroer Efterisolering af flade tage (27) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) forundersøgelser og forudsætninger (21) Varme tage efterisolering og fugtforhold (27) Terrændæk kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer (13) Ældre terrassedæk af beton efterisolering og fugtproblemer (23) Ydervægge efterisoleret med porøse træfiberplader (42) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner (39) Vinduer, bygningsglas og ruder Bly i malede overflader ved renovering, vedligehold og nedrivning (99) Bygningsglas funktionsglas og -ruder (31) Sikring mod indbrud i boliger (99) Rustbeskyttelse af gamle beslag (41) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Kondens på glasflader termoruder og energiruder (31) Ældre trævinduer vedligehold og istandsættelse (21) Skader på glasoverflader (31) Termisk brud i glas (31) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) (31) Udførelse og malebehandling af vinduers topforsegling (31) Nedbrydning af trævinduer (31) Vinterpåvirkninger Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen (37) Isdannelser i tagrender forebyggelse af frost- og personskader (37) Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton (29) Termo- og energiruder dugdannelser, revner og udskiftning (31) Afskalninger fra mørtelfuger (21) Forebyggelse af skader forårsaget af tøsalt (49) Vådrum Vådrum gulvafløb og afløbsledninger (50) Varmforzinkede stålrør til brugsvand kobberholdigt vand, korrosion og ion-fælder (53) Gulvvarme og gulvtyper isoleringsforhold, skader og gener (43) Brugsvandsinstallationer rørmaterialer (53) Misfarvning af fuger i vådrum årsager, forebyggelse og udbedring (42) Korrosion i brugsvandsanlæg gevindsamlinger af varmforzinket stål (53) Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone (42) Gennemføring af rør i vådrumsgulve og -vægge (53) Keramiske fliser og klinker lægning af gulve i cementmørtel (43) Fliser på nye beton- og letbetonvægge (42) pvc-beklædninger og -belægninger (43) Ydervægge Vindspærrer i facader materialevalg og afdækning i byggeperioden (21) Saltskader på murværk (21) Terrændæk i ældre bygninger fugtopstigning i ydermure efter renovering (19) forundersøgelser og forudsætninger (21) Afdækning af skalmure ved tilslutning til flade tage uden udhæng (27) Vandbelastede sokler ved terrændæk terrænforhold og niveaufri adgang (13) Vindgips i lette ydervægge risiko for fugtskader (21) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser (41) Ældre etageboliger Saltskader på murværk (21) forundersøgelser og forudsætninger (21) Kondens-, fugt- og lugtgener aftrækskanaler og faldstammeudluftninger (37) Oplægning af naturskifer (27) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld (41) Utætte skifertage af fiberarmerede cementplader (47) Bestyrelse Bestyrelsesformand Flemming Frydendal Ingeniør Tine Aabye, Forsikring & Pension Direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Sekretariatschef Ole Bønnelycke, Byggeskadefonden Direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Statens Byggeforskningsinstitut Vicedirektør Paw Engsbye Rasmussen, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse. Teknikergruppe Den byggetekniske kvalitetssikring af erfaringsbladene varetages af: Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut Civilingeniør Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik Teknisk chef, arkitekt MAA Jens Dons, Byggeskadefonden Partner, bygningskonstruktør MAK Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter Diplomingeniør Jørgen Nymark Klavsen, Teknologisk Institut Konsulentchef, civilingeniør Peter Kristensen, Forsikring & Pension Bygningskonstruktør Frank Beyer Reigstad Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Chefkonsulent, bygningskonstruktør Niels Strange, Dansk Byggeri. Sekretariat Civilingeniør, ph.d. Morten Hjorslev Hansen Sekretær Tina Nielsen Bibliotekar Danielle Pröschold Bygningskonstruktør MAK Christian Schjønning Direktør, arkitekt MAA Jens Østergaard. Fonden BYG-ERFA Sekretariat: Ny Kongensgade 13, 1472 København K Telefon:

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231

b y g-e r f a Byggefugt og udtørring Begrænsning af byggefugt forebyggelse af skimmelvækst. (99) 091231 b y g-e r f a t e m a e r Beplantning og anlæg Græstørvstage opbygning og vedligehold. Vandbelastede sokler ved terrændæk Opbygning, drift og vedligehold af petanqueanlæg ved boligbebyggelser, virksomheder

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA

Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden BYG-ERFA Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1472 København K Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Introduktion til BYG-ERFA i Grønland Onsdag den 24. september 2014, Nuuk Jens Østergaard Fonden

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Tirsdag den 3. juni 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa

Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Byggetekniske seminarer fra SBi og Byg-Erfa Første halvår 2011 CC3 CC3+ Asbest - Brugsvandsanlæg - Bygningsreglement 2010 - Efterisolering - Energibehov - Fugt - Fundering - Korrosion ;0, 002 480 300 )

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

1950 er-villa/1½ plan

1950 er-villa/1½ plan Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN 1950 er-villa/1½ plan Opført i perioden: ca. 1945-1955 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Byhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1880-1930

Byhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1880-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Byhus Opført i perioden: ca. 1880-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Landhus Opført i perioden: ca. 1850-1920 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Bindingsværkshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1600-1900

Bindingsværkshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1600-1900 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bindingsværkshus Opført i perioden: ca. 1600-1900 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Fritidshus af træ/med dampspærre i ydervæggen

Fritidshus af træ/med dampspærre i ydervæggen Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Fritidshus af træ/med dampspærre i ydervæggen Opført i perioden: ca. 1970- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus,

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Tilbygning med taghældning

Tilbygning med taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med taghældning Opført i perioden: ca. 1970- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen

Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen Opført i perioden: ca. 1950-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med krybekælder og eternitbølgetag

Rækkehus 1 etage/med krybekælder og eternitbølgetag Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Rækkehus 1 etage/med krybekælder og eternitbølgetag Opført i perioden: ca. 1960-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Typehus 1998-2006. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1998-2006

Typehus 1998-2006. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1998-2006 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1998-2006 Opført i perioden: ca. 1998-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere