Involverende sagbehandling 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Involverende sagbehandling 4"

Transkript

1 analogt magasin om digitalisering 4. udgave efteråret Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus kommune Involverende sagbehandling 4 Mere naturbooking i Aarhus 6 5 Hr. & fru Jensen hjælper til med sagsbehandlingen i Vejle Kommune

2 Fra stilstand til digitalisering for fuld udblæsning... Involverende sagsbehandling synes vi er en spændende måde at tænke digitalisering på... For to år siden var vi frustrerede. Sammen med en lang række offentlige myndigheder skitserede vi mange konkrete og realisérbare digitaliseringprojekter, som kunne udvikles og implementeres med stor effekt. Men det gik lidt trægt, for kun de færreste var for alvor klar til at investere i at ændre måden, de arbejdede på, og kun få af projekterne blev gennemført. Det har i dén grad ændret sig. Det sidste år har vi oplevet en enorm efterspørgsel på smarte og effektive digitaliseringsløsninger. Og det er ikke for sjov. De offentlige myndigheder vil ha værdi fra dag ét og konkrete resultater på få måneder. Så frustrationen er afløst af den langt sjovere udfordring med at få skabt endnu bedre digitale løsninge og vi får at vide af vores kunder, at løsningerne virker. Det gør os selvfølgelig glade. Efterhånden er vi da også blevet 40 ditmere til at skabe løsninger sammen med digitaliseringslystne organisationer. I magasinet her præsenterer vi en håndfuld af de løsninger, som vi sammen med vores engagerede kunder har arbejdet på den seneste tid. Væk med skrivelser og snitflader og ind med et fælles digitalt rum, hvor også borgere og virksomheder kan bidrage til sagsbehandlingen. Vi håber, det bliver populært. Ikke fordi det er os, der har fundet på at sætte de to ord sammen, men fordi tankegangen vil være nyttig for både myndigheder, borgere og virksomheder. Læs mere på side 4. Besøg os også på årsmøde for Kommunale Tekniske Chefer (KTC) i Ringsted, september. 38 kommuner, 5 regioner og flere andre har nu indført papirløse beslutningsprocesser med ditmer edagsorden. Det er vi stolte af. Det gælder også ditmer Agenda Management, vores enkle og tilgængelige dagsordenproduktionssystem, som Region Hovedstaden nu har taget i brug. Det skriver vi ikke så meget om i dette blad, men besøg eller for at læse mere. Kom forbi og besøg os på Digitaliseringsmessen i Odense 27. september (...med molekylær gastronomi på menuen). Vi glæder os til at tale med dig og jeg lover dig, at vi tager dig og din organisations problemstillinger alvorligt. Vi præsenterer også igen et begreb, som vi er meget optagede af for tiden. Involverende sagsbehandling synes vi er en spændende måde at tænke digitalisering på. Johan Bitsch Nielsen Direktør, ditmer a/s Telefon: ditmer edagsorden hjælper beslutningstagere til bedre forberedelse, overblik over mødets indhold og dialog mellem mødets deltagere. Tak til Hanne Bjerre, Udviklingskoordinator i Lokalcentrene Nordvest, Aarhus og SOSU asssistent Hold Maj 2012 for at vi måtte komme på besøg

3 Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus Kommune Vi er et godt eksempel på at det kan lykkes at digitalisere arbejdsgange i det offentlige udtaler Helle Rasmussen, Projektleder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Det er blevet en succes. Flere elever og mere komplekse regler Personaleudvikling i Aarhus Kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg modtager op til 1000 elever om året, hvoraf størstedelen er Social- og Sundhedshjælperelever. Siden marts har uddannelsesteamet i Aarhus Kommune benyttet sig af en løsning til elevadministration, som ditmer har udviklet. Elevadministrationen var tidligere præget af meget papirarbejde og tunge arbejdsgange fortæller Helle Rasmussen, Arbejdsbyrden på området var desuden tiltagende over tid, dels på grund af en stigning i antallet af elever, og dels på grund af at reglerne på området blev mere komplekse. Forenkling af arbejdsgangene Tidligt i processen indså Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, at det ikke var nok at digitalisere området, men det var også nødvendigt at rydde op i arbejdsgangene. Vi ville ikke vinde noget på den lange bane ved at proppe ineffektive arbejdsgange i det nye system, udtaler Helle Rasmussen. I samarbejde med ditmer og medarbejdere blev arbejdsgangene forenklet sideløbende med udviklingsprocessen. Vi kastede os ud i dette projekt uden at kende den endelige løsning, udtaler Helle Rasmussen, Det vigtigste var at komme i gang.... vi ville ikke vinde noget på den lange bane ved at proppe ineffektive arbejdsgange i det nye system... Bedre overblik og kommunikation i den nye løsning Overgangen til det nye system og de nye arbejdsgange er gået lettere, end vi turde håbe, siger Helle Rasmussen, Der var nogle børnesygdomme, som vi måtte rette til, men opstarten gik fint. Aarhus Kommune har allerede realiseret noget forbedringspotentiale. Tidligere havde vi mange Excel-ark, men nu er det hele samlet i samme system, udtaler Helle Rasmussen, Det giver et bedre overblik, og flere kan arbejde i det på samme tid. Udover forbedringer for administrationen har eleverne også mærket en forskel i det nye system. Nu kan vi kontakte eleverne pr. sms, siger Helle Rasmussen. Det virker rigtig godt at kontakte dem i deres foretrukne medie, og der er også besparelser forbundet med det. Åben proces Helle Rasmussen Projektleder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune... ved at holde processen åben, kan vi ændre og udvikle undervejs... Selvom løsningen nu har været i brug i nogle måneder, er Aarhus Kommune stadig åbne for forbedringer af arbejdsgangene. Bare på de få måneder vi har kørt systemet indtil nu, er vi blevet klogere, udtaler Helle Rasmussen, Ved at holde processen åben, kan vi ændre og udvikle undervejs. Behov for overblik over elevadministrationen? Det er uhensigtsmæssigt at have en fast plan om, hvor man vil ende, afslutter Helle Rasmussen, Vi ville aldrig være kommet i gang, for man kan ikke vide, hvilken løsning der præcist vil løse ens problemstillinger. Kasper Ibsen Hansen Udviklingskonsulent hos ditmer a/s / Telefon:

4 Af Knud Jensen Direktør i ditmer a/s Involverende sagsbehandling Digitalisering giver mulighed for en forbedret dialog mellem myndigheder og borgere. Hvis alle interessenter inddrages i behandlingen af en sag, kan den behandles effektivt. Digitalisering Digitalisering handler om effektivisering og om gode business cases. Derfor er det naturligt, at myndigheden fokuserer på sine egne opgaver. Når man internt har optimeret sine egne arbejdsgange, står man imidlertid tilbage med udfordringen i at kommunikere effektivt med virksomheder og borgere. Fælles projekt Involverende sagsbehandling er en tankegang, hvor man sætter opgaven der skal løses i centrum. Mange opgaver løses ikke blot af myndigheden alene, men i et samspil mellem myndighed, borger, virksomhed m.fl. Målet må være at alle disse parter ser sig selv som sagsdeltagere, og at alle kan bidrage mest effektivt til opgaveløsningen. Myndighed SAG Fælles digitalt rum Virksomhed Effektiv kommunikation NemID har givet entydigt login for alle borgere, og der er efterhånden gode snitflader til de forskellige fag- og ESDH-systemer. Derfor kan vi nu etablere fælles virtuelle rum, hvor sagsbehandlingen kan finde sted. og breve udgør ikke længere kanalerne mellem sagens parter. eller sms kan nu i stedet for bruges til at notificere om en ny udvikling i sagen, men arbejdet med sagen/opgaven foregår gennem adgangen til det fælles rum, hvor alle informationer er opdaterede. Tredjepart / Rådgiver mv. Borger Her er der et stort potentiale for på en gang at effektivisere den samlede arbejdsgang, højne kvaliteten i sagsbehandlingen og forbedre dialogen mellem sagens interessenter. Knud Jensen Direktør, ditmer a/s Telefon: Involverende sagsbehandling i praksis Ditmer har sammen med vores kunder udviklet flere løsninger, som inddrager idéen om involverende sagsbehandling. I løsningen til Elevadministration mødes elever, ledere og sagsbehandlere i det samme system. I Kulturbooking mødes Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune med aktørerne inden for kulturstøtte. ditmerflex faciliterer kontakten mellem borger/professionel og sagsbehandleren hos myndigheden, ved at kanalisere data fra borgerens hånd direkte ind i sagsbehandlerens foretrukne system. Brugeren har mulighed for at tilføje til det allerede indberettede og se status på sagen. 04

5 Bjarne Falk Afdelingsleder Digital Teknik og Miljø Vejle Kommune Hr. & fru Jensen hjælper til med sagsbehandlingen i Vejle Kommune I Vejle indberetter borgere direkte til kommunens forskellige fagsystemer. Det lader sig gøre ved hjælp af ditmerflex, som ditmer har udviklet i samarbejde med Vejle Kommune. Dynamisk dialog Løsningen blev taget i brug for at understøtte en dynamisk dialog mellem borger og kommunen. Tidligere skulle borgeren sende en mail, når de skulle sende noget til kommunen, siger Bjarne Falk, Afdelingsleder Digital Teknik og Miljø, Vejle Kommune, Mail er en ineffektiv kanal, fordi det i det store hele skal håndteres som et brev. Med den nye løsning går informationen fra borgerens hånd direkte ind i sagsbehandlerens fagsystem eller ESDH-system.... jeg tænker løsningen som en af de vigtigste kanaler blandt de få strategiske kanaler, vi skal have i fremtiden... I første omgang gik vi i gang med en prototype af løsningen, hvor det kun var professionelle brugere, der brugte løsningen, siger Bjarne Falk, Det var et godt og meget dynamisk samarbejde, der gjorde det nemt at udvikle og teste løsningen, fordi vi kendte folkene i den anden ende, og havde en løbende dialog med dem. I dag bliver løsningen også brugt til borgerhenvendelser. Det er Hr. og fru Jensen, der nu benytter systemet, siger Bjarne Falk, Vi behøver ikke længere at kende dem, der er i den anden ende. Strategisk kanal Lige nu arbejder Vejle Kommune med at udbrede løsningen til andre forvaltninger. Jeg tænker løsningen som en af de vigtigste kanaler blandt de få strategiske kanaler, vi skal have i fremtiden, udtaler Bjarne Falk, Det gælder om at udvælge sine kanaler, for de skal jo alle sammen vedligeholdes. Løsningen bliver løbende udbygget og formen ændrer sig. Løsningen har potentiale til at blive borgerindgangen til det offentlige, hvor borgerne selv kan forberede sagsbehandlingen, eller sågar varetage noget af sagsbehandlingen selv, udtaler Bjarne Falk. Borgerne kunne potentielt set behandle store dele af deres egne sager, afslutter Bjarne Falk. Processen i ditmerflex Link til indberetning Login Indberet kladde Under behandling Afsluttet ditmerflex er netop nu ved at blive taget i brug hos Guldborgsund Kommune og Horsens Kommune Data Status Tilføj data Vil du vide mere om ditmerflex? Torsten Boye Udviklingskonsulent, ditmer a/s Telefon: Fagsystemer (ESDH m.m.) 05

6 Mere naturbooking i Aarhus Nu er vi i stand til at administrere større mængder henvendelser langt nemmere siger Bjarne Golles, Projektleder, Natur og Miljø, Aarhus Kommune Til gengæld oplever vi flere bookinger, fordi borgerne bruger sitet mere end tidligere. Selvhjulpne borgere I foråret lancerede Aarhus Kommune friluftslivaarhus.dk, en portal til at administrere udlån af friluftsfaciliteterne i kommunen. Vi ville have, at systemet skulle henvende sig til nutidsbrugere, der er hjemmevante på en hjemmeside, udtaler Bjarne Golles, Vores tidligere løsning var forældet og ikke særlig brugervenlig eller administrationsvenlig. Vi oplever, at den nye løsning er et langt mere brugervenligt produkt, både for borgeren og administratoren, siger Bjarne Golles, Det er mere strømlinet, og borgerne er mere selvhjulpne i det nye system. Nemmere at overskue tilbud Borgerne kan nemt overskue naturtilbuddene på et kort. Oversigtmodulet viser også andre faciliteter end dem, man behøver at booke, siger Bjarne Golles, På den måde skaber løsningen synlighed omkring kommunens naturtilbud og tjener også som en borgeroplysningsportal. Løsningen har også fået mere funktionalitet end tidligere. Booking af grej og naturfaciliteter er blevet slået sammen. Nu kan en folkeskolelærer booke både lokaliteter og grej til en skoleudflugt i det samme system, siger Bjarne Golles, Samtidigt er grejet blevet tilgængeligt for offentligheden. Stor tilfredshed og interesse for løsningen Vi har fået s fra brugere, der roser løsningen og udtrykker stor tilfredshed, siger Bjarne Golles, Det er lykkes at udvikle en løsning, der giver mening for borgerne. Udover glade brugere er Aarhus Kommune blevet mødt med interesse fra andre kanter. Vi er blevet mødt med nysgerrighed og interesse fra andre kommuner, der administrer store grønne arealer, udtaler Bjarne Golles. Behov for booking? Udviklingen af friluftslivaarhus.dk sammen med Aarhus Kommune resulterede i en generel bookingplatform, som nu anvendes i et naturbookingprojekt hos Naturstyrelsen. Vil du vide mere om vores løsning til naturbooking? Kasper Ibsen Hansen Udviklingskonsulent, ditmer a/s / Telefon:

7 ditmer nyt Besøg os Du er altid velkommen til Lenas frokost hos os i Aarhus. Ellers stik hovedet forbi vores stand på: KTC Årsmøde i Ringsted september eller på Digitaliseringsmessen i Odense 27. september Stærk support Vi har i de sidste par måneder udbygget vores supportteam med nye stærke og venlige kræfter. Fremover vil du kunne møde både Charlotte, Louise og John i telefonen og til implementeringsmøder, og hvor der ellers er brug for hjælp til ditmer edagsorden. Nye kolleger Vi har netop budt velkommen til to nye implementeringskonsulenter, Mikkel og Marianne. De skal gøre os endnu bedre til at skabe værdi for vores kunder i implementeringsprocessen. ditmer edagsorden facts 4300 unikke brugere møder = 39 mio. stykker papir => 10 fyldte skibscontainere! Det er da meget godt gået :) Blandet nyt ditmer flytter Med de mange nye kolleger er vi ved at løbe tør for plads. Derfor har vi netop indgået en aftale om et nyt lejemål, der er over dobbelt så stort som vores nuværende. Lejemålet ligger mindre end en kilometer fra vores nuværende adresse. Vi glæder os til at flytte i løbet af foråret North Media A/S har købt Hent Tilbud og Byggestart og slået dem sammen. Vi har hjulpet med at skabe en fælles it-platform og understøttelse af integration til økonomisystem. Hvad skal barnet hedde? Efter mange timers brainstorm over hvad ditmers løsning til sagsindberetning skulle hedde, kom Torsten på navnet ditmerflex. Rikke og Ivanna var ellers i gang med kreative forslag som insaka eller modis. Løsningen er tidligere omtalt som byggeklodser eller sagsindberetning.

8 Enkel dagsordenproduktion i højsædet Dagsordenproduktion er et kompliceret domæne, men i ditmer Agenda Management har vi fokuseret på at skabe en enkel og overskuelig brugeroplevelse. ditmer Agenda Management er et dagsordenproduktionssystem, der understøtter alle arbejdsgange med produktion og publicering af dagsordener og referater. Skabeloner sikrer at man kan implementere sine egne retningslinjer for indhold og rækkefølge. Løsningen kan integreres med myndighedens ESDH-system, således at sagsfremstilling, bilag og beslutning dokumenteres i ESDH-systemet. Dagsordener og referater kan publiceres via webservices til egen hjemmeside eller til f.eks. ditmer edagsorden. Læs meget mere på Udpluk af kunder Ditmer var første danske virksomhedsmedlem af Agile Alliance Se mere på Ditmer er Microsoft Partner med en gold competency ditmer a/s Trindsøvej 9 DK-8000 Aarhus C

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

DIGItalt. edagsorden. ESDH til din kommune for 8,90 kr./borger/år Uden EU-udbud! digitalisering. i krise?

DIGItalt. edagsorden. ESDH til din kommune for 8,90 kr./borger/år Uden EU-udbud! digitalisering. i krise? DIGItalt ESDH til din kommune for 8,90 kr./borger/år Uden EU-udbud! SBSYS: Brugerdreven innovation der virker Digitalisering i krise? Vi har fundet 5 positive tendenser inden for digitalisering Slut med

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere