Forbrug pr. år: dkk (Samlet beløb delt med antal år)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation(er): Dansk Handicap Forbund (DHF) Uncih Honduras, Union Nacional de Ciegos de Honduras Ahlmys Honduras, Asociación Hondureña de Lesionados medulares y similares Ansh Honduras, Asociación Nacional de Sordos de Honduras Fenapapenesh Honduras, Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Hondruas Cobopdi Bolivia, Confederación Boliviana de Persona con Discapacidad Febos Bolivia, Federación Boliviana de Sordos Febodein Bolivia, Federación Boliviana de Deporte Integrado Fenaciebo Bolivia, Federación Nacional de Ciegos de Bolivia Land(e): Bolivia og Honduras Landets BNI per indbygger: Bolivia: 1630 Honduras: 1800 Start-dato: Slut-dato: Antal måneder: 11 Kontaktperson for partnerskabsaktiviteten: Navn: Henry Lind adresse: Ansøgt beløb fra Projektpuljen: dkk Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [x] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Forbrug pr. år: dkk (Samlet beløb delt med antal år) Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Partnerskabsaktiviteten består af to dele. Dels en studierejse for fire partnere i Bolivia til Nicaragua for at lære af de rige erfaringer den nicaraguanske handicapbevægelse har gjort bl.a. indenfor koordineret rettighedsarbejde, medlemsdemokrati, gennemsigtighed og udvikling af deres organisationer heriblandt deres lokalafdelinger og dels en studietur til Danmark for fire partnere fra Bolivia og fire partnere fra Honduras. Formålet med rejsen til Danmark er dels at få inspiration fra den danske handicapbevægelses erfaringer fra rettighedsarbejdet og dels at få et større gensidigt kendskab til hinanden og hinandens værdier, for dermed opnå større gensidig tillid. Aktiviteterne skal ses i lyset af, at DHF planlægger et fremtidigt Latinamerika program med partnere fra hovedsageligt Honduras og Bolivia, og aktiviteten vil lægge grund for dette fremtidige samarbejde. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 1

2 Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 2

3 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation DHF s ulandsarbejde startede i starten af halvfemserne som en udveksling af erfaringer og opbygning af partnerskab ved gensidige delegationsbesøg, som har været uvurderlig i engagementet af DHF s medlemmer i ulandsarbejdet, og der er stadig medlemmer af DHF s ulandsudvalg og sekretariat som startede op på denne måde. Erfaringsudveksling har gennem mange år været et gennemgående tema for DHF s arbejde, dels den mere systematiske og den mere uformelle, som efter DHF s mening har stor betydning hver i sær. I og med at DHF er en organisation af personer med handicap (PmH) og vi arbejder med organisationer af PmH i Syd, vil der automatisk være en uformel erfaringsudveksling i kulturmødet mellem danske personer med handicap og PmH fra syd. Vores projekter i Nicaragua og Honduras har de sidste 16 år desuden været designet således at flere organisationer er med i projektet, og et yderst vigtigt element har været erfaringsudvekslingen mellem organisationerne. Derudover har der været projektelementer med erfaringsudveksling internt i organisationerne. I 2002 besøgte en delegation af ledere fra den nicaraguanske handicapbevægelse Danmark på et studiebesøg, hvor gruppen delte sig op i to mindre grupper, der hver for sig undersøgte danske erfaringer fra handicapbevægelsen med rettighedsarbejde. Denne rejse var startskuddet for den nicaraguanske handicapbevægelses systematiske arbejde med rettighedsarbejde, som siden har skabt store fremskridt i Nicaragua. I projektet UNIDAD der startede i 2009 er der handicaporganisationer med fra både Nicaragua og Honduras og hovedmotivet til at formulere et fælles projekt, var muligheden for at kunne opnå en frugtbar erfaringsudveksling mellem de to landes handicaporganisationer. Det er især de honduranske organisationer, der har haft et stort udbytte af erfaringsudvekslingen, da de honduranske organisationer er svagere end de nicaraguanske, og vi kan direkte se betydelige ændringer hos de honduranske organisationer som følge af erfaringsudvekslingerne. Erfaringsudvekslingerne har været lavet på flere niveauer: som tema som f.eks. udvikling af lokalafdelinger og rettighedsarbejde, fra organisation til organisation og fra lokalafdeling til lokalafdeling m.v. Det er DHF s opfattelse at erfaringsudveksling kan være et af de mest effektive midler til organisationsudvikling. I skrivende stund har DHF et besøg af en delegation fra Ghana og Uganda, som del af en bevilling fra Projektrådgivningen, og det er lykkedes at danne en gruppe af frivillige i DHF, som ikke tidligere har deltaget i ulandsarbejde, til at organisere dette besøg. Aktiviteterne i indeværende ansøgning er af betydning for DHF af flere årsager, dels for at kunne vise vores forholdsvis nye bolivianske samarbejdspartnere, hvad de nicaraguanske organisationer har opnået, og hvordan de har gjort, og dels for at gøre dem mere fortrolige med DHF s arbejdsmetode, og derigennem forhåbentligt opnå en større grad af tillidsforhold mellem DHF og de bolivianske samarbejdspartnere, da et godt tillidsforhold er en fundamental forudsætning for et godt partnerskab. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 3

4 Besøget i Danmark vil ligeledes give inspiration til de honduranske og bolivianske partnere, samtidig med at de indbyrdes vil lære hinanden at kende og lære af hinanden, og det vil give vores partnere en mulighed for at forstå hvilken type organisation DHF er. Endelig vil vi bruge samme metode, som den nuværende fra Uganda/Ghana besøget og inddrage frivillige fra DHF i arbejdet. A.3 Den lokale organisation De fire honduranske handicaporganisationer der deltager i denne aktivitet, har alle flere gange været på erfaringsudvekslingsbesøg i Nicaragua på forskellige måder og indhold, og som tidligere nævnt haft et rigtigt stort udbytte af disse. Organisationerne i Honduras har dog endnu ikke formået at lave et virkningsfuldt og effektivt rettighedsarbejde, og det er vores opfattelse, at et besøg i Danmark kunne være yderst relevant for at sætte gang i rettighedsarbejdet i Honduras, ligesom det var tilfældet med besøget fra Nicaragua i Desuden er det begrænset, hvor stor kontakt der har været direkte mellem DHF i Danmark og de honduranske organisationer, da kontakten frem for alt går gennem DHF s kontorer i Nicaragua og Honduras. Der har således aldrig været repræsentanter fra den honduranske handicapbevægelse i Danmark. De bolivianske handicaporganisationer der er forholdsvis svage har ikke de store erfaringer med at arbejde systematisk med organisationsudvikling og rettighedsarbejde, og vil uden tvivl have stor udbytte af at lære af erfaringerne fra Nicaragua. DHF s arbejde i Bolivia går først i gang i maj 2011, og organisationerne har ikke det store kendskab til DHF s arbejde, og de erfaringer der er gjort f.eks. i Nicaragua. Det er DHF s opfattelse, at det vil være gavnligt for de bolivianske handicaporganisationer at komme til Danmark sammen med de honduranske repræsentanter, da de på denne måde kan lære af erfaringerne både i Danmark og Honduras. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Internt mellem de honduranske partnere har der været kontakt gennem i hvert fald 10 år, frem for alt gennem deres paraplyorganisation. Dog er en af partnerne, organisationen af forældre til handicappede børn ikke med i paraplyen, da de selv er en paraplyorganisation, og det er først her i 2011 de for alvor har kontakt med de andre honduranske organisationer gennem projektarbejdet. Kontakten mellem DHF og partnerne i Honduras startede i 2006 gennem et projekt bevilget af projektrådgivningen, dog er det først fra 2009 at der har været væsentlig kontakt mellem forældreorganisationen og DHF. Mellem de honduranske organisationer og de bolivianske, såvel som mellem de nicaraguanske og de bolivianske organisationer har der indtil nu ikke været kontakt. Internt mellem de bolivianske organisationer har den indbyrdes kontakt været meget begrænset, da den bolivianske handicapbevægelse er noget fragmenteret og splittet. Fra 1. maj indgår de fire organisationer i et formelt samarbejde gennem projektet, Union de PCD s de Bolivia, bevilget af Projektrådgivningen. Mellem de bolivianske organisationer og DHF blev kontakten etableret i starten af Det er DHF s erfaring, at det tager tid at etablere et tillidsfuldt partnerskab mellem to eller flere partnere, og DHF er stadig i en proces i Honduras for at etablere dette tillidsfulde partnerskab. DHF respekterer fuldt ud partnernes valg og retning, men det fremgår også af samarbejdsaftaler og projektkriterier at DHF ønsker at støtte en udvikling hen imod større medlemsdemokrati og gennemsigtighed. DHF giver også udtryk for DHF s holdning til interne forhold i organisationerne, ligesom partnerne udtrykker deres holdning til DHF, hvilket til tider giver årsag til diskussion og konflikt. Det ser vi som en sund og god proces, som vi tror, er gavnlig for partnerskabet. I Honduras er partnerskabet mellem DHF og de forskellige partnere ikke på samme niveau, som det er tilfældet i Nicaragua. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 4

5 I Bolivia er partnerskabet knap nok startet, og der er ikke de store erfaringer endnu. Det kan blot siges, at indtil nu har partnerskabet været konflikt frit og uproblematisk. DHF har aftalt med Danida, at DHF søger om et Latinamerika program til februar 2012, hvor hovedlandene og partnerne vil være de her deltagende organisationer fra Bolivia og Honduras. Det er DHF s ønske at forsætte partnerskaberne til de medvirkende organisationer i hvert fald 10 år mere. Denne partnerskabsaktivitet vil lægge op til at styrke partnerskabet ikke blot mellem DHF og partnerne men også mellem de bolivianske og honduranske organisationer, der såfremt der bliver et Latinamerika program vil få yderligere kontakt. B. BAGGRUNDSANALYSE B.1. Relevansen af partnerskabsaktiviteten Denne partnerskabsaktivitet kan deles op i to aktiviteter. Dels en studie og erfaringsudvekslingsrejse for bolivianske handicaporganisationer til Nicaragua og dels en studie og partnerskabsrejse for bolivianske og honduranske organisationer til Danmark. Studie og erfaringsudvekslingsrejsen til Nicaragua har som hovedtema rettighedsarbejde og organisationsudvikling inklusiv udvikling af lokalafdelinger. Den nicaraguanske handicapbevægelse har i gennem de sidste 10 år arbejdet koordineret og systematisk på at få gennemført forbedrede rettigheder for PmH, og styret uden om at blive viklet ind i landets noget vanskelige politiske situation, en situation som på mange måder kan minde om den politiske situation i Bolivia. En forudsætning for dette rettighedsarbejde har været, at de nicaraguanske handicaporganisationer har udviklet sig kraftigt imod demokratiske medlemsorganisationer med stor indflydelse fra medlemmerne og høj grad af gennemsigtighed. Desuden har organisationerne styrket deres lokalafdelinger væsentligt. Det er DHF s opfattelse, at den nicaraguanske handicapbevægelses erfaringer vil kunne være af stor betydning for den bolivianske, da der i Bolivia er store udfordringer i at kunne støtte organisationernes lokalafdelinger. I Bolivia er handicapbevægelsen fragmenteret og splittet og har behov for at kunne se konkrete eksempler på, hvad en god koordinering kan betyde for de resultater der kan opnås. Studie og partnerskabsrejsen til Danmark har de erfaringer i rettighedsarbejde den danske handicapbevægelse har gjort som tema, samt partnerskabet mellem DHF og organisationerne i Bolivia og Honduras. Hverken i Bolivia eller Honduras arbejder handicapbevægelserne på en systematisk og effektfuld måde med rettighedsarbejde, og det er nødvendigt for begge bevægelser at sætte fokus på hvordan dette er muligt. Desuden er partnerskabet mellem DHF og honduranske og især de bolivianske handicaporganisationer på et indledende niveau, og der er et behov for at afstemme værdier og mål for arbejdet. Rettighedsarbejde og organisationsopbygning er det gennemgående tema og formål for alt DHF s ulandsarbejde og dermed også for samarbejdet med de bolivianske og honduranske organisationer. Disse temaer mener DHF ligeledes er forudsætningen for at kunne forbedre levevilkårene for mennesker med handicap i de pågældende lande og ikke blot for organisationernes medlemmer. B.2 Hvilken sammenhæng indgår aktiviteten i? Aktiviteten skal foregå dels i Nicaragua og dels i Danmark. I Nicaragua vil aktiviteten foregå dels i hovedstaden Managua, men ikke mindst vigtigt i de forskellige provinser i landet, da udviklingen, støtten og kontakten til lokalafdelingerne er af meget stor betydning. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 5

6 Forholdene for PmH handicap i forskellige lande i verden minder på mange måder om hinanden, da rettighederne for PmH i bund og grund handler om inklusion i samfundet, om det så er i et højtindustrialiseret samfund som Danmark eller et fattigt landbrugsland som f.eks. Bolivia. Rettighederne for PmH handler om social, kommunikativ og fysisk tilgængelighed til uddannelse, arbejds- og kulturlivet. Det handler desuden om at komme ud af isolation og om personlig integritet. Derfor er det på mange måder muligt at bruge erfaringer fra forskellige samfund, og der opstår ofte en umiddelbar forståelse mellem forskellige grupper af PmH fra forskellige lande. Problemerne for handicaporganisationerne er ligeledes ofte meget ens og typisk er udfordringerne problemer med økonomien, kommunikation med medlemmer, styring og planlægning af organisationen og forhold til myndigheder og medierne. DHF vil til februar 2012 fremsende en ansøgning til Danida om et Latinamerika program, med støtte til handicaporganisationer i Bolivia, Honduras og i mindre udstrækning Nicaragua, og det er i denne kontekst at indeværende ansøgning skal ses. B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? Partnerskabet er blevet til ud fra dels et ønske fra samarbejdsorganisationerne, hvor især de honduranske handicaporganisationer gennem flere år har udtrykt ønske og behov for at kende mere til DHF og forholdene for PmH i Danmark, og dels på baggrund af en ide fra DHF s side om at handicapbevægelsen i Bolivia kunne have stor gavn at lære erfaringerne fra Nicaragua. Partnerskabsaktiviteterne er blevet diskuteret med partnerne i Bolivia på et besøg i oktober 2010 og i Honduras ved et besøg i november og januar. DHF s kontor i Nicaragua har stor erfaring med at planlægge og gennemføre erfaringsudvekslingsaktiviteter, og studie og erfaringsudvekslingsrejsen til Nicaragua vil da også bygge på disse erfaringer og i det indgår en meget høj grad af inddragelse af samarbejdspartnerne i planlægningen. Efter at denne ansøgning er blevet skrevet på dansk, er dokumentet blevet oversat til spansk og partnerne har haft mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag. C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Formål: Ledende repræsentanter fra den bolivianske handicapbevægelse opnår indsigt i, hvordan den nicaraguanske handicapbevægelse har kunnet udvikle sig til en stærk bevægelse. Ledende repræsentanter fra Honduras og Bolivia får inspiration til et effektfuldt rettighedsarbejde for mennesker med handicap og partnerskabet mellem DHF og de deltagende organisationer forbedres. I Bolivia forventes aktiviteterne at igangsætte en forståelse for og diskussion af nødvendigheden af en bedre koordinering mellem handicaporganisationerne, samt nødvendigheden af, at holde sig uden for partipolitik. Ligeledes forventes det at inspirere deres organisationer og arbejde for at udvikle stærke lokalafdelinger, med sigte på et effektfuldt rettighedsarbejde. Endelig forventes det at de deltagende repræsentanter opnår et større kendskab og forståelse for DHF, DHF s arbejdsmetoder og værdier, der igen kan føre til et mere tillidsfuldt partnerskab. Dette kendskab vil dels komme fra synlige resultater i Nicaragua og dels mødet med ledende tillidsfolk fra DHF i Danmark. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 6

7 I Honduras forventes aktiviteterne at føre til inspiration til et effektfuldt og koordineret rettighedsarbejde i Honduras, samt større kendskab til DHF s arbejde i Danmark, og dermed et forbedret partnerskab. I Danmark forventes aktiviteten at føre til større forståelse hos DHF s tillidsfolk for ulandsarbejdet. Desuden forventes en større forståelse for, at de problemer og udfordringer en handicaporganisation står overfor i et uland kan være meget lig de udfordringer DHF står overfor og dermed skabe grobund for et partnerskab til gensidigt gavn og inspiration. Desuden forventes det at 2 5 frivillige inddrages konkret i udførelsen af aktiviteten og dermed øge antallet af medlemmer af DHF der er involveret i ulandsarbejdet. Som tidligere nævnt planlægger DHF at søge Danida om et Latinamerika program, som yderligere vil styrke netværket mellem handicaporganisationerne internt fra de deltagende lande, såvel som et samarbejde på tværs af landene, og denne aktivitet vil kunne lægge grunden for et videre samarbejde. C.2 Deltagere Fra Bolivia vil der deltage fire personer med handicap både på rejsen til Nicaragua og på rejsen til Danmark, men det vil ikke nødvendigvis være de samme fire. Fra Honduras vil der deltage fire personer med handicap eller forældre til et handicappet barn. De vil alle være ledende tillidsfolk fra DHF s samarbejdspartnere i Bolivia og Honduras, og som udgangspunkt vil det være en person fra hver samarbejdspartner. Hver samarbejdspartner vil udpege tre kandidater til at deltage og en kommission på tre personer i henholdsvis Honduras og Bolivia vil tage den endelige afgørelse om udvælgelsen. Kommissionen vil bestå af to personer fra partnerne og en repræsentant for DHF. Kriterier for udvælgelsen vil blive diskuteret og godkendt på fællesmøder i maj 2011 (møder mellem partnere og DHF) i henholdsvis Bolivia og Honduras, men kriterierne vil tage højde for, at delegationen kommer til at bestå af lige dele kvinder og mænd, repræsentere forskellige handicapgrupper, og forskellige aldre. Endelig vil der som hjælper deltage en person fra DHF s kontorer i henholdsvis Bolivia og Honduras, samt tegnsprogstolke fra Honduras og Bolivia. C.3 Metode og arbejdsform Begge rejser vil blive baseret på de deltagendes aktive deltagelse og have karakter af en studierejse frem for et delegationsbesøg. Det vil være de deltagende der i stor udstrækning sammensætter deres program og undersøgelsesområder inden for visse udstukne rammer. Det vil derfor også være dem der i nogen grad vil bestemme metode og arbejdsform, samt udarbejde interviewguides og rapport. Dog vil deltagerne fra Bolivia i Nicaragua, både først og sidst på rejsen møde repræsentanter for handicapbevægelsen, ligesom de vil møde deres søsterorganisationer. De vil blive delt i to grupper der hver har et undersøgelsesfelt, som f.eks. udvikling af lokalafdelinger og rettighedsarbejde. Samme metode vil blive brugt på rejsen til Danmark, hvor der vil være tre grupper, hvor der vil være repræsentanter fra både Bolivia og Honduras i hver gruppe. Som i Nicaragua vil delegationen dog samlet møde repræsentanter fra DHF for at diskutere partnerskab, udvikling af handicaporganisationer og rettighedsarbejde, samt møde deres respektive søsterorganisationer. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 7

8 I Danmark vil gruppernes undersøgelsesfelter dreje sig om forskellige aspekter af rettighedsarbejdet som f.eks. tilgængelighed, integrering på arbejdsmarkedet mv. C.4 Aktivitetsplan og konkrete produkter Rejse fra Bolivia til Nicaragua. Juli - august 2011 (i Bolivia) - Forberedelser til rejsen, udvælgelse af deltagere, udvælgelse af undersøgelsesfelter mm. September 2011 (i Nicaragua) - Møde med repræsentanter fra den nicaraguanske handicapbevægelse. - Møder med søsterorganisationer i Nicaragua (Repræsentant fra døveorganisation møde den nicaraguanske døveorganisation etc.) - Dage med gruppearbejde indenfor et specielt område f.eks. udvikling af lokalafdelinger og rettighedsarbejde. - Afsluttende workshop med repræsentanter fra den nicaraguanske handicapbevægelse. November 2011 (I Bolivia) - Fremlæggelse af indtryk og resultat af rejsen til repræsentanter fra de fire deltagende organisationer og som input til formulering af Latinamerika program. (ikke finansieret af denne partnerskabsaktivitet) Rejse til Danmark November 2012 (I Bolivia og Honduras) - Forberedelser til rejsen, udvælgelse af deltagere, udvælgelse af undersøgelsesfelter mm. April 2012 (I Danmark) - Møde med søsterorganisationer - Dage med gruppearbejde indenfor forskellige aspekter af rettighedsarbejdet - Partnerskabs workshop med repræsentanter fra forskellige dele af DHF Maj 2012 (I Bolivia og Honduras) - Fremlæggelse af indtryk og resultat af rejsen til repræsentanter fra de deltagende organisationer på respektive fællesmøder for samarbejdspartnere i henholdsvis Honduras og Bolivia. C.5 Forudsætninger og risici Generelt anses aktiviteterne ikke som værende specielt risikofyldte, da DHF har flere og gode erfaringer med gennemførelse af denne type aktivitet. I forhold til besøget i Nicaragua er en forudsætning, at de nicaraguanske samarbejdspartnere er villige til at afsætte tid og kræfter på at modtage besøget. Dette er dog aftalt med nicaraguanerne, og de har vist stor interesse for aktiviteten. Nicaragua kan til tider være ramt af uroligheder og strejker i transportsektoren, men da DHF og DHF s partnere i Nicaragua råder over egne biler, og den forholdsvis store fleksibilitet der ligger i programmet, PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 8

9 anser vi det som meget usandsynligt, at det vil kunne betyde større forhindringer i udførelsen af aktiviteterne. D. ORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Ansvars- og opgavefordeling i partnerskabsaktiviteten Det er DHF der har søsat ideen, som er blevet diskuteret i henholdsvis Bolivia og Honduras og mødt med stor interesse og accept. Det har ligeledes været DHF der har formuleret ansøgning, mens de lokale partnere har kommenteret. Det vil i høj grad være de lokale partnere der i fællesskab vil have ansvaret for gennemførelsen af aktiviteterne, med støtte og rådgivning fra DHF jvnf. punkt C3. Til udvælgelsen af delegationerne vil der blive dannet en kommission til dette og det vil være de valgte repræsentanter der tilrettelægger rejserne. Det vil være projektbestyrelserne for projekterne UNIDAD (Nicaragua og Honduras) og projektet Union de PCDs de Bolivia, der vil have det overordnede ansvar for aktiviteterne. DHF kontorerne i Honduras, Nicaragua og Bolivia, vil have en støttende og rådgivende funktion. I Danmark foretages planlægningen af ulandssekretariatet, hvor det vil være den ansvarlige for Latinamerika sammen med informationsmedarbejderen, der vil stå for den overordnede planlægning. Der vil oprettet en arbejdsgruppe på ca. fem personer til at gennemføre besøget i Danmark. Der vil i forbindelse med besøget i Danmark blive inddraget ca. 20 personer fra DHF i møderne og workshop. D.2 Erfaringsopsamling undervejs og efter afslutning For de to aktiviteter vil det som nævnt i punkt C3 være de deltagende der har et stort ansvar for programmet, og de vil være aktivt deltagende i de studier de vil gøre i henholdsvis Nicaragua og Danmark. Det vil derfor også være lettere for dem at udarbejde deres konklusioner og en mindre rapport, frem for hvis de bare var gæster på et delegationsbesøg. På workshops i henholdsvis Nicaragua og Danmark vil de fremlægge deres foreløbige konklusioner og læring, som vil blive kommenteret og diskuteret. Bagefter vil der blive udarbejdet en mindre (maks. fire sider) rapport. Efter hver aktivitet vil resultater og indtryk blive givet videre på et fællesmøde for samarbejdspartnere, og brugt som input til det forsatte arbejde som bl.a. udarbejdelse af et Latinamerika program. E. OPLYSNING E.1 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark i forbindelse med partnerskabsaktiviteten? Der planlægges ikke oplysningsaktiviteter med midler fra budgettet, men under besøget i Danmark vil DHF søge at få besøget dækket af seriøse lokale og landsdækkende medier, ligesom at nogle af DHFs lokalafdelinger vil blive besøgt. Endelig vil besøget blive dækket af artikler i DHFs medlemsblad Handicapnyt. Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning, som findes på de følgende sider. Den samlede ansøgningstekst (afsnit A til E) må maksimalt fylde 16 sider. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 9

10 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal beskrives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at klikke på alle tre faner, så I får udfyldt alle tre regneark. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre) Heraf er bidrag fra Projektpuljen Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs valuta d.kr d.kr USD 5,5 Usd/ dkk d.kr. Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansieringsplan Heraf Projektpuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Handicapkompensation Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Tilsyn med aktiviteten Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (min 6%, maks. 10% af 1-8) Aktivitetsudgifter ialt (1-10) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 10

11 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. Organisational Fact-Sheet (for den lokale organisation) C. Budgetformat Bilag B udfyldes og underskrives af den lokale partner. Det må gerne fremsendes i en kopieret/scannet version. Følgende bilag angående den danske organisation skal indsendes pr. post: D. Organisationens vedtægter E. Seneste årsberetning F. Senest reviderede årsregnskab SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: A Organisationens stamdata B1 Fact-sheet Uncih (efter aftale med PR indsendes den i underskrevet form senest d. 1.6) B2 Fact-sheet - Ahmlys B3 Fact-sheet Ahns (efter aftale med PR indsendes den i underskrevet form senest d. 1.6) B4 Fact-sheet - Fenapapenesh B5 Fact-sheet Febos B6 Fact-sheet Fenaciebo (efter aftale med PR indsendes den i underskrevet form senest d. 1.6) B7 Fact-sheet Cobopdi (efter aftale med PR indsendes den i underskrevet form senest d. 1.6) B8 Fact-sheet Febodein (efter aftale med PR indsendes den i underskrevet form senest d. 1.6) C Budgetformat D Organisationens gældende vedtægter, fremsendt til ansøgning om partnerskabsaktivitet i decemberrunden 2010 E Kongresberetning 2010, fremsendt til ansøgning om partnerskabsaktivitet i decemberrunden 2010 F Årsregnskab 2009, fremsendt til ansøgning om partnerskabsaktivitet i decemberrunden 2010 (årsregnskab for 2010 er endnu ikke færdig) Bemærk: Alle bilag skal fremsendes i hard copy i 3 eksemplarer (Bemærk: Ingen blade, bøger, avisudklip eller ringbind men kopi af relevante uddrag af disse). PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 11

Ansøgningsskema Programbevilling

Ansøgningsskema Programbevilling Udenrigsministeriet Humanitær bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: huc@um.dk UM j.nr. Ansøgningsskema Programbevilling Generelle oplysninger 1. Ansøgende

Læs mere

Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013.

Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013. Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013. 1. Målsætning for DHF s ulandsarbejde DHF arbejder for fuld ligestilling og integration af mennesker med handicap, så vi kan deltage i alle facetter

Læs mere

Union de PCD s de Bolivia. Projektslut-dato: 30-04-2013 Forbrug pr. projektår: (Samlet beløb delt med antal projektår) 750.000

Union de PCD s de Bolivia. Projektslut-dato: 30-04-2013 Forbrug pr. projektår: (Samlet beløb delt med antal projektår) 750.000 1. Forside J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT (mellem 500.000 og 3 mio.) Projekttitel: Union de PCD s de Bolivia Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

ANSØGNING F4: KURSER

ANSØGNING F4: KURSER Udfyldes af DH HP- j.nr. Dato modtaget Handicappuljen ANSØGNING F4: KURSER 1. Forside Dansk ansøgende org. (økonomisk ansvarlig): Kontaktperson for den danske organisation Andre danske partner(e) Dansk

Læs mere

Strategi for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde år 2008 til 2010

Strategi for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde år 2008 til 2010 Strategi for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde år 2008 til 2010 Indledning Dette er Dansk Handicap Forbunds (DHF) tredje ulandsstrategi. Den første ulandsstrategi dækkede perioden 2002-2004, den blev

Læs mere

Strategi og principper for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde 2014 til 2016

Strategi og principper for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde 2014 til 2016 Strategi og principper for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde 2014 til 2016 1. Målsætning for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder for fuld ligestilling og inklusion

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Styrkelse

Læs mere

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed 2014-19 1. Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Ansøgningsskema: FORUNDERSØGELSE

Ansøgningsskema: FORUNDERSØGELSE Ansøgningsskema: FORUNDERSØGELSE (budget op til 150.000kr.) Juli 2013 Dette ansøgningsskema skal anvendes til ansøgning om forundersøgelse. Skemaet er opbygget i fire dele: Del 1. Del 2. Forside Basale

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Indhold Sådan logger du ind på ansøgningsmodulet... 1 Sådan indtaster du stamdata om den danske organisation... 3 Sådan indtaster partner stamdata

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

ANSØGNING. Dansk Handicap Forbund. Navn: Michael N. Larsen adresse: Telefon nr.: PTU

ANSØGNING. Dansk Handicap Forbund. Navn: Michael N. Larsen  adresse: Telefon nr.: PTU Udfyldes af DH HP- j.nr. Dato modtaget ANSØGNING Handicappuljen B: PARTNERSKABSINDSATS (Maks. 500.000 kr.) OG MINDRE PROJEKT (Maks. 1 mio. kr.) 1. Forside Bevillingsmodalitet (sæt kryds) Partnerskabsindsats:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921/ 2916 1920 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 PROJEKTPULJEN VEJLEDNING OM OPSTILLING AF BUDGET TIL PROJEKTPULJEN REVIDERET VERSION JANUAR 2012 INDHOLD 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Fælles have 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Vibeke Nielsen og Hanne Hedegaard Mikkelsen E-mail: vn@aarhus.dk, hhm@aarhus.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online The Danish Emergency Relief Fund (DERF) Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online Husk: Hvis I indsender ansøgninger om en Organisational capacity assessment og funding af en humanitær

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Styrkelse af handicapområdet for børn

Styrkelse af handicapområdet for børn Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Børn og Unge Styrkelse af handicapområdet for børn - forslag der ikke arbejdes videre med Igennem det seneste års tid,

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Ansøgningsskema: PROJEKT ELLER PARTNERSKABS- AKTIVITET UNDER 200.000 KR. 1. Forside

Ansøgningsskema: PROJEKT ELLER PARTNERSKABS- AKTIVITET UNDER 200.000 KR. 1. Forside J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema: PROJEKT ELLER PARTNERSKABS- AKTIVITET UNDER 200.000 KR. 1. Forside Projekttitel: RealizArte Santa Rosa de Copán 2013 Den danske ansøgende organisation: Evt. andre

Læs mere

Erfaringsopsamling af Dansk Handicap Forbunds støtte til den nicaraguanske handicapbevægelse

Erfaringsopsamling af Dansk Handicap Forbunds støtte til den nicaraguanske handicapbevægelse Erfaringsopsamling af Dansk Handicap Forbunds støtte til den nicaraguanske handicapbevægelse 1990-2011. - Udviklingstrekanten, partnerskab og bidrag til en folkelig bevægelse. Af Finn Hansen, juni 2012

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14

Danske private organisationer. 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger. 8. juni 2011, dagsordenspunkt 14 .N.1-27. 9 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til danske organisationers udviklingsaktiviteter Danske private organisationer 75,003 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger 2012-2016 8. juni

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere