Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie"

Transkript

1 Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014

2 Center for Dag- og Fritidstilbud Side 2

3 Vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner og dagpleje (0-5 år) Kommunale dagtilbudsområder Side 3 Fyrtårnet 6 huse i Skagen og Aalbæk Frederikshavn Nord 9 huse i Jerup, Strandby, Elling og Frederikshavn Frederikshavn Vest 4 huse i Frederikshavn Frederikshavn Syd 6 huse i Frederikshavn Sæby og Opland 6 huse i Hørby, Dybvad og Sæby Dagplejen Frederikshavn Kommune Selvejende, samdrift og puljeinstitutioner Bødkergården, Østervrå Børnehaven Humlebien, Frederikshavn Røde kors børnehave, Frederikshavn Idrætsbørnehaven Bispevang, Sæby Kernehuset, Gærum Skole, Gærum Voerså Børnehave, Stensnæsskolen, Voerså Thorshøj Børnehus, Thorshøj

4 Fritidstilbud (6-18 år) Kommunale fritidstilbud: Ungdomshuset Sct. Laurentius, Skagen Sæby Fritids- og Ungdomsklub, Sæby Selvejende fritidstilbud: Kaj Bundvad Fritidscenter, Frederikshavn Ungdomsgården Hånbæk, Frederikshavn Strandby Fritidscenter, Strandby Bangsboklubben, Frederikshavn Aftenklubber: Ravnshøj Ungdomsklub, Ravnshøj Aalbæk Fritids- og aftenklub, Aalbæk Hørby Ungdomsklub, Hørby Voerså Ungdomsklub, Voerså Østervrå Ungdomsklub, Østervrå Side 4

5 Hovedopgaver i Center for Dag- og Fritidstilbud Dagtilbudsloven: Side 5 Børn og unges trivsel, sundhed, udvikling og læring Forebygge negativ social arv og eksklusion Forældresamarbejde og forældrebestyrelser Tildeling af støtte til børn og unge med særlige behov Tilbudsvifte og pasningsgaranti Tilskud, økonomisk friplads, søskendetilskud, forældrebetaling mv. Madordninger Læreplaner Tilsyn med dag- og fritidstilbud Pladser til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med særlig behov for støtte, behandling mv.

6 Centrets hovedopgaver visioner og mål Vision: Dag- og fritidstilbud i verdensklasse - sunde, glade, robuste og kompetente børn og unge Det pædagogiske tilbud i daginstitutioner og fritidscentre skal give gode opvækstvilkår, omsorg og tryghed støtte livsglæde, lyst til læring og en sund livsstil udvikle børns og unges evne til at indgå i fællesskaber give børn og unge en forståelse for ligeværd, kulturelle forskelle og demokrati og dannelse til at skabe det gode liv Det pædagogiske miljø skal skabe rammer for fordybelse have tidssvarende fysiske rammer, som understøtter det pædagogiske arbejde have høj kvalitet og faglighed have fokus på den forebyggende indsats have fokus på en differentieret indsats for at tilgodese børn og unges individuelle behov Dagtilbuds- og fritidstilbudsområdet skal være fleksibel i forhold til åbningstider, typer af tilbud og tilbudsprofiler sikre helhed og sammenhæng i indsatsen via et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde tage initiativ til kvalitetsprojekter fremme udviklingen af rummelige og inkluderende institutioner understøtte tilbuddenes aktive rolle i lokalsamfundets udvikling Side 6

7 Helhedsplanen for udvikling og sammenlægning af dagtilbud Helhedsplanen besluttet i byrådet 23. september gælder fra 2010 til 2016 Økonomi Side 7 Bygninger Pædagogisk kvalitet Organisatio n

8 Udfordringer på dag- og fritidstilbudsområdet Faldende børnetal Kapacitet og fastholdelse af pladsgaranti i lokalområderne Stigende antal udsatte og sårbare børn med behov for specialindsats Bygningsmæssig uensartethed Krydspres f.eks. i forhold til ny lovgivning, forventninger fra forældre mv. Ny profil til fritidstilbud og aftenklubber Kvalitetsudvikling i dag- og fritidstilbud Barndommens Gade 2014 Side 8

9 Hverdagen i et pædagogisk tilbud Side 9

10 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Side 10

11 Skolerne Bangsbostrand Skole* Hørby-Dybvad Skole* Elling Skole Frydenstrandskolen*/ Gærum Skole** Heldagsskolen Jerup Skole* Nordstjerneskolen*/ Ravnshøj Skole* Skagen Skole*/ Stensnæsskolen*/** * Skolefritidsordning på skolen ** Skolen har samdrift med dagtilbud /børnehave Specialklasser Strandby Skole Sæby Skole* Sæbygaardskolen*/ Torslev Skole Aalbæk Skole* Ungdomsskolen 10. klassecenter

12 Hovedopgaver i Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Ansvar for kommunens folkeskoler, Skolefritidsordninger, Ungdomsskolen og 10. klassecenter Folkeskoleloven (inkl. bekendtgørelser og vejledninger ) regulerer området Indsatsområder og projekter Udmøntning af ny folkeskolelov / skolereformen Det overordnede pædagogiske udviklingsarbejde på skolerne Udmøntning af digitaliseringsstrategi i skoler Implementering af mål og værdier for inklusion Udvikling af visitationsmodellen, det fælles sprog og samarbejdet på tværs 95 % af alle elever inkluderet i normalskolen i % i 2020 Fokus på bevægelse og idræt i folkeskolen Fokus på innovation i folkeskolen Jobrotation et element i skolernes kompetenceudvikling Side 12

13 Vi er særligt stolte af Vi har engagerede ledere og ansatte, som tager del i arbejdet med de mange forandringsprocesser, der har været og vil være fremover, f. eks. strukturændringer med efterfølgende skolefusioner, den kommende skolereform Skolerne har uddannede faglige vejledere indenfor IT, matematik og læsning Skolerne har uddannede vejledere, som har særlige kompetencer inden for Adfærd Kontakt Trivsel området og Inklusion. Et højt niveau inden for IT og digitalisering.

14 Udfordringer på skoleområdet Et fagområde med stor bevågenhed og interesse Faldende børnetal men fastholde kvalitet Skolereform med tilpasning, udvikling og nytænkning. Leve op til nationale mål Side 14

15 Hverdagen i skolen 3. klasse Side 15

16 Et lærerskema Side 16

17 Ungeenheden Side 17

18 Ungeenhedens hovedopgaver Etableret pr. 1. oktober 2013 med den grundlæggende opgave at hjælpe og støtte unge mellem år i forhold til uddannelse, varig beskæftigelse, selvforsørgelse og en meningsfuld tilværelse i øvrigt. Aldersgruppen omfatter ca personer Sagsbehandling, myndighed, vejledning, rådgivning, kurser, projekter, aktivering, praktikpladser, ungenetværk, mentorer, virksomhedskontakt, tilbud om behandling og konsultative samtaler m.m. Nøgleord: Dialog og ansvar, koordineret sagsbehandling, tværfaglighed og fælles retning. I tilgangen til den unge arbejder vi professionelt og handlingsorienteret og søger løsninger, der giver progression for den unge og fuld effekt af indsatsen. Side 18

19 Vi er særligt stolte af Den enkelte unge tilbydes en enkel, kompetent og handlingsorienteret sagsbehandling Den unge oplever én indgang med mange udgange At få lov at træde nye stier Engagement og pionerånd omsætter det politiske grundlag til virkelighed Side 19

20 Hverdagen i Ungeenheden Side 20

21 Center for Familie Side 21

22 Decentrale institutioner Center for Familie Døgncenter Frederikshavn - Døgninstitutionen Minibo, Skansegade 10, Frederikshavn - Døgninstitutionen Granly, Understedvej 120, Sæby - Døgninstitutionen Gaarden, Hirtshalsvej 524, Aalbæk Familiehusene, Hjørringvej 163B, Frederikshavn Frederikshavn Krisecenter, Kong Christians Allé 9, Frederikshavn Side 22

23 Hovedopgaver i Center for Familie Understøtte den tidlige forebyggende og sundhedsfremmende indsats indenfor normalområdet Den særlige forebyggende indsats for udsatte børn, unge og familier pædagogisk og psykologisk rådgivning og vejledning Forebygge anbringelser Anbringelser i plejefamilier, netværksplejefamilie, på døgninstitution eller på opholdssteder Samarbejde med tværfaglige og eksterne samarbejdsparter, sygehuse, psykiatrien, politiet og andre kommuner Side 23

24 Vi er særligt stolte af Parathed til at gå nye veje, fx omlægge tilbudsvifte og udvikle nye tiltag Indgår i større tværfaglige projekter Ny central børnetandpleje Ny døgninstitution under opførelse Ændret praksis på anbringelsesområdet Side 24

25 Udfordringer på familieområdet En kraftig stigning i diagnosticerede børn Et uændret behov for hjælp og støtte til børn med særlige behov trods et faldende børnetal At det ikke er lykkedes at knække anbringelseskurven trods investering i forebyggelse Det generelle pres på det specialiserede socialområde Prioritering af det generelt sundhedsfremmende og forebyggende arbejde samtidigt med et behov for særligt fokus på ulighed i sundhed. Side 25

26 En dag i Center for Familie Side 26

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015

Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Indledning Sidst vi lavede kvalitetsrapport, var det for en lille del af Ungdomsskolens

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere