BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L

2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØD Åben ikke udstyret. Kun kvalificerede personer bør servicere de interne dele i udstyret. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedafbryderen, hvis der siver vand ind i udstyret. Fortsat brug af udstyret medfører risiko for elektrisk stød og brand. Kontakt efterfølgende en FURUNO forhandler med henblik på servicering af udstyret. Skil ikke udstyret ad. Forsøg heller ikke at modificere udstyret. Ovenstående indebærer risiko for brand, elektrisk stød og anden alvorlig skade. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedafbryderen, hvis det ryger eller der er brand i udstyret. Fortsat brug af udstyret medfører risiko for elektrisk stød og brand. Kontakt efterfølgende en FURUNO forhandler med henblik på servicering af udstyret. Sørg for at regn eller vandsprøjt ikke kan ramme udstyret. Ovenstående indebærer risiko for brand, elektrisk stød eller anden alvorlig skade. ADVARSEL Placer ikke udstyret i nærheden af en varmekilde. Udstyrets strømkabel kan smelte, hvilket medfører risiko for elektrisk stød og brand. Anvend den rigtige sikring. Sikringstypen er angivet på udstyret. Anvendelse af en forkert sikring kan forårsage skade på udstyret. ADVARSEL En advarselsmærkat er placeret på udstyret. Fjern ikke denne mærkat. Hvis den mangler eller er beskadiget, bør De kontakte en FURUNO forhandler. WARNING To avoid electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Name: Warning Label (2) Type: Code No.: OM TFT LCD Højkvalitets TFT LCD skærmen (Thin Film Transistor) viser % af sine billedelementer. De resterende 0.01% kan forsvinde eller lyse, dette er dog en normal egenskab for LCD skærmen; det er ikke et tegn på fejl i udstyret.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... iv SYSTEMKONFIGURATION... v 1. BETJENINGSOVERSIGT Kontrolpanelet Indikationer Tænd/sluk for udstyret Justering af skærmens lysstyrke Fremstillingsmåder Valg af dybdeområde Forskydning af dybdeområde Justering af modtagerens forstærkning Dybdemåling Markørlinjen Undertrykkelse af refleksioner fra urenheder i vandet Justering af TVG Fjernelse af svage ekkoer Billedopdateringshastighed Fiskelup skærmbilledet Undertrykkelse af interferens SHIFT/PROG tasten MENUBETJENING Grundliggende menubetjening DISP menuen ALM menuen TX/RX menuen E/S menuen USER menuen SYSTEM MENUEN Menubetjening SYSTEM SETTING menuen DRAFT SETTING menuen RANGE SETTING menuen TEMP SETTING menuen NAV DATA SETTING menuen TARGET ECHO menuen BESKRIVELSE AF SKÆRMBILLEDET Farvesøjlen Nullinjen Ekkoer fra bunden Ekkoer fra fiskepoller Andre ekkoer iv

4 5. VEDLIGEHOLDELSE & FEJLSØGNING Vedligeholdelse Udskiftning af sikring Fejlsøgning Diagnostisk test Testmønster Grundindstillinger APPENDIKS... A-1 Menutræ... A-1 Skærmopdeling... A-6 Opdeling af skærmbilledet... A-9 SPECIFIKATIONER... SP-1 iii

5 INDLEDNING Furuno ønsker Dem tillykke med Deres valg af FCV-1100L farve-ekkolod. Vi er overbeviste om, at De vil opdage, hvorfor navnet FURUNO er blevet synonymt med kvalitet og pålidelighed. I over 50 år har FURUNO Electric Company været kendt for at udvikle pålideligt maritimt elektronisk udstyr. Den sublime kvalitet er bakket op af vores omfattende globale netværk af agenter og forhandlere. Dette udstyr er konstrueret til at modstå de hårde krav, der stilles af det maritime miljø. Imidlertid er det naturligvis vigtigt at installere, betjene og vedligeholde systemet på en hensigtsmæssig måde. Læs derfor venligst denne manual grundigt og følg de beskrevne procedurer for betjening og vedligeholdelse. Vi vil værdsætte en tilbagemelding fra Dem, slut-brugeren, om hvorvidt vi lever op til vores mål. Tak for deres valg af et FURUNO produkt. Egenskaber Præsentation i 16 farver (inklusiv baggrund) giver detaljeret information om fiskepollers tæthed og bundens sammensætning på en 10,4 tommer farve LCD. Det er også muligt at vælge præsentation i 8 farver. FURUNO Free Synthesizer (FFS) transceiver design giver mulighed for anvendelse af brugervalgte frekvenser. Automatisk bundfølgefunktion. Frekvens mix-skærmbillede letter diskriminering mellem fiskearter. Alarmer: Fiskealarm, Bundalarm, Fiske-Bundalarm, Vandtemperaturalarm (kræver overførsel af temperaturdata). Fiskelup (A-scope) præsentation viser ekkoer fra hver transmission med amplituder og farver afhængig af ekkoernes intensiteter. Mulighed for individuelt valg af dybdeområde ved dobbeltfrekvenspræsentation. iv

6 SYSTEMKONFIGURATION Skibets hovedstrømforsyning VDC ENSRETTER PR-62 NAVIGATOR 100/110/ /230 VAC, 1φ, 50/60 Hz SKÆRMENHED CV-1100L : Standard : Ekstraudstyr : Eksternt udstyr HØJ- FREKVENS TRANSDUCER LAV- FREKVENS TRANSDUCER TEMP SENSOR (T-02MSB, etc.) FART SENSOR (ST-02MSB, etc.) Systemkonfiguration v

7 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.1 Kontrolpanelet Korrekt tastbetjening: Ét bip Forkert tastbetjening: To bip Fjenelse af dækpladen Kontrolpanel Justerer belysning af skærm og kontrolpanel. (Side 1-3) Mens De trykker på centrum af pladen med Deres tommelfingre som vist på figuren, trækker de mod Dem selv. Indsætter vertikal markør på skærmbilledet. Den aktuelle position sendes til plotter, når en navigator er tilsluttet. (Side 1-14) Forskyder skærmbilledet. (Side 1-12) Ændrer menuindstillinger. (Side 2-1) Udfører programfunktion. (Side 1-22) Vælger fremstillingsmåde. (Side 1-4) MARKER TLL BRILL SHIFT/PROG VRM COLOR LCD SOUNDER FCV 1100L ADVANCE/A-SCOPE SIG LEVEL NL TVG PROG CLUTTER MENU EXIT DUAL LF ZOOM HF ZOOM USER1 USER2 HF LF GAIN 4 6 PWR FUNCTION RANGE MODE Tænder/slukker for enheden. (Side 1-2) Vælger dybdeområde. (Side 1-11) Justerer individuelt forstærkningen for høj/lav frekvenser (Side 1-13) Forskyder VRM/WHITE markøren. (Side 1-13, Side 2-4) Vælger menupunkt. (Side 2-1) Åbner SIGNAL LEVEL menuen. (Side 1-17) Åbner TVG menuen. (Side 1-16) Åbner CLUTTER menuen. (Side 1-15) Lukker menuen. ADVANCE/A-SCOPE SIG LEVEL NL TVG PROG CLUTTER MENU EXIT FUNCTION Åbner PIC ADVANCE/A-SCOPE menuen. (Side 1-18, Side 1-20) Åbner NOISE LIMITER menuen. (Side 1-21) Åbner USER menuen. (Side 2-12) Åbner hovedmenuen. (Side 2-1) Kontrolpanelet 1-1

8 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.2 Indikationer Billedopdateringshastighed Vandtemperatur* Frekvens Støjbegrænser Forskydningsmarkør Minutmarkør Forløbet tid (Fra aktivering af MARKER/TLL tasten) Farveskala Temperatur skala* Skibets fart* Dybde 5.30 C 10 C 5 0 0H01M 17.8kt 49.6m 1'21" Fiskepol <P/R> Bundekko 1/1 LF N1 0 0 Markør linje VRM Alarm Nullinje Alarm-markør VRM dybdeudlæsning Vandtemperaturgraf* Dybdeskala *: Kræver tilslutning af korrekt sensor. Scroll tid (Tid for passage Reduceret transducer sendestyrke af en skanningslinje over skærmbilledet. Indikationer 1.3 Tænd/sluk for udstyret 1. Tryk på [PWR] tasten. En tone lyder og udstyret tændes. 2. Tryk igen på [PWR] tasten for at slukke for udstyret. Bemærk: Vent fem sekunder før udstyret tændes igen. De skærmbilleder, der vises som eksempler i denne betjeningsvejledning, kan afvige fra de skærmbilleder, der ses på Deres skærm. Skærmbillederne afhænger af systemkonfigurationen og de anvendte indstillinger. 1-2

9 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.4 Justering af skærmens lysstyrke Følg nedenstående fremgangsmåde for at justere skærmens lysstyrke. Lysstyrken kan indstilles til 10 forskellige niveauer. 1. Tryk på [BRILL] tasten. BRILL B R I L L (9) [ ] [ ] Indstillingsvindue til justering af lysstyrke 2. Tryk på [+] eller [-] tasten for at justere skærmens lysstyrke; lysstyrken øges ved tryk på [+] tasten og mindskes ved tryk på [-] tasten. Bemærk: Når udstyret slukkes ved anvendelse af en lysstyrke på 4 eller mindre, vil maksimal lysstyrke blive anvendt ved næste opstart. Lysstyrken skal justeres indenfor fem sekunder efter tryk på [BRILL] tasten, ellers forsvinder indstillingsvinduet fra skærmbilledet. 1-3

10 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.5 Fremstillingsmåder De kan ved hjælp af [MODE] tasten vælge mellem syv forskellige fremstillingsmåder. MODE LF-ZOOM LF DUAL HF HF-ZOOM USER-1 USER-2 Den valgte fremstillingsmåde er fremhævet. Vindue til valg af fremstillingsmåde Enkeltskærmbillede (lav eller høj frekvens) Lav frekvens (LF) Jo lavere frekvens ultralydssignalet har, desto bredere bliver det registrerede område. Det anbefales derfor at anvende lav frekvens ved generel søgning efter fisk og vurdering af bundforhold. Høj frekvens (HF) Jo højere frekvens ultralydssignalet har, desto bedre bliver skærmbilledets opløsning. Det anbefales derfor at anvende høj frekvens, når De ønsker at se nærmere på ekkoet fra en fiskepol af interesse. 1/1 LF Fiskepol 20 Lav Frekvens Høj frekvens Bundekko m 80 Registreringsområde Enkeltfrekvensskærmbillede Sammenhæng mellem frekvens og registreringsområde og eksempel på enkeltbillede (LF) 1-4

11 1. BETJENINGSOVERSIGT Dobbeltfrekvensskærmbillede Denne fremstillingsmåde viser det lavfrekvente skærmbillede på den venstre halvdel af skærmen og det højfrekvente skærmbillede på den højre halvdel. LF 1/1 HF Lav frekvens 20 Høj frekvens 20 Frekvens Lav Høj Strålebredde Bred Smal Ekkospor Langt Kort m Dobbeltfrekvensskærmbillede 1-5

12 1. BETJENINGSOVERSIGT Zoom-skærmbilleder Enkeltskærmbilledet (høj eller lav frekvens) vises på den højre halvdel af skærmen, og zoom-skærmbilledet vises på den venstre halvdel. Zoom-skærmbilledet kan gennem SYSTEM SETTING menuen vælges til bundlåst (bottom lock), bundzoom (bottom zoom), markørzoom (marker zoom) eller diskriminationsskærmbilledet (discrim ½). Se side 3-3 for yderligere informationer. Bundlåst skærmbillede (Bottom-lock) På dette skærmbillede vises området mellem zoommarkøren og bunden som en ret linje. Herved fremtræder en fiskepol nær bunden tydeligt, hvorfor skærmbilledet er nyttigt til søgning efter bundfisk. Graden af forstørrelse vælges gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Bundlåst skærmbillede 5 1/1 LF Zoom-markør Forstørret fiskepol Dette område er forstørret på den venstre halvdel af skærmen. Bunden er vist som en lige streg 21.7 m 1 0 Fiskepol Enkeltfrekvens-skærmbillede Det bundlåste skærmbillede 1-6

13 1. BETJENINGSOVERSIGT Bundzoom skærmbillede (Bottom-zoom) På dette skærmbillede vises bunden forstørret (følges automatisk) på venstre halvdel af skærmen. Når dybden øges, forskydes skærmbilledet, så ekkoer fra bunden altid vises på den nederste del af skærmbilledet. 24 1/1 LF Bundzoomskærmbillede Enkeltfrekvens-skærmbillede 28 Bund Zoommarkør m Zoommarkør (tidligere) Bundzoom skærmbilledet Markørzoom skærmbilledet (Marker-zoom) På dette skærmbillede forstørres et område fra det normale skærmbillede, valgt ved hjælp af den variable afstandsmarkør (VRM), til fuld vertikal størrelse på den venstre halvdel af skærmen. Skærmbilledet er nyttigt til observation af en specifik fiskepol. Graden af forstørrelse vælge gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Markørzoomskærmbillede Forstørret fiskepol /1 LF 0 0 Fiskepol VRM (Grøn) Dette område er forstørret m Enkeltfrekvens-skærmbillede Zoommarkør Markørzoom skærmbilledet 1-7

14 1. BETJENINGSOVERSIGT Diskriminationsskærmbilledet (DISCRIM ½) På dette skærmbillede vises enkeltskærmbilledet på den højre halvdel af skærmen og det bundlåste skærmbillede samt diskriminationsskærmbilledet på den venstre halvdel. Diskriminationsskærmbilledet viser bunden som en ret linje, hvilket er nyttigt til vurdering af bundens hårdhed. 1/1 LF Bundlåst-skærmbillede Bund Lang hale = Hård bund Kort hale = Blød bund 0 20 Bunddiskriminationsskærmbillede 21.5 m Enkeltfrekvens-skærmbillede Diskriminationsskærmbilledet 1/2 Diskriminationsskærmbilledet (DISCRIM 1/3) Dette skærmbillede er magen til ovennævnte diskriminationsskærmbillede 1/2 bortset fra, at diskriminationsskærmbilledet kun fylder den nederste tredjedel af venstre skærmhalvdel. Bundlåstskærmbillede 3 1/1 LF Bund Lang hale = Hård bund Kort hale = Blød bund 1 20 Bunddiskriminationsskærmbillede 21.5 m Enkeltfrekvensskærmbillede Diskriminationsskærmbilledet 1/3 1-8

15 1. BETJENINGSOVERSIGT Brugerdefinerede skærmbilleder (USER-1, -2) Viser det skærmbillede, der er programmeret til USER-1/2 gennem USER menuen. Grundindstillingerne er som følger: USER 1: Skærmbilledet er opdelt vertikalt i tredjedele (LF + HF + MIX) USER 2: Skærmbilledet er opdelt vertikalt i fjerdedele (LF + HF + LF bundzoom +HF bundzoom) Indstillingerne kan ændres gennem USER menuen. Se side 2-12 for yderligere informationer. LF 1/1 HF MIX Lav frekvens 40 Høj frekvens 40 Mixskærmbillede* Brugerdefineret skærmbillede 1 (grundindstilling) Lavfrekvensskærmbillede LF /1 HF Højfrekvensskærmbillede Bundzoomskærmbillede (LF) Bundzoomskærmbillede (HF) 23.6m Brugerdefineret skærmbillede 2 (grundindstilling) 1-9

16 1. BETJENINGSOVERSIGT Mix-skærmbilledet På dette skærmbillede sammenlignes ekkointensiteten ved anvendelse af henholdsvis lav og høj signalfrekvens, og ekkoer fra små fisk vises med klare farver. Dette opnås ved at udnytte det faktum, at små fisk returnerer et højfrekvent signal kraftigere end et lavfrekvent signal. Beskrivelse af skærmbilledet: 1. Hvis et ekko fra et højfrekvent signal er stærkere end det tilsvarende ekko fra et lavfrekvent signal, vises ekkoet fra det højfrekvente signal på skærmen. 2. Hvis et ekko fra et lavfrekvent signal er stærkere end det tilsvarende ekko fra et højfrekvent signal, er det sandsynligvis ikke små fisk, der har returneret signalet, hvorfor ekkoet vises med blåt. 3. Hvis ekkoerne fra begge signaler har en intensitet, der svarer til visning med rød-brun eller rød farve, vises de med denne farve. Dette er en forudsætning for, at nullinjen og bunden kan vises med rød-brun eller rød farve. 4. Med andre ord vil ekkoer, der vises med farverne orange til lyseblå, sandsynligvis stamme fra små fisk. Lav frekvens Høj frekvens Blå Grøn Rød Rødbrun Gul Orange Grøn Rødbrun Vises i rødbrunt da højfrekvens ekkoer er røde eller rødbrune. + Diskriminator Gul Blå Blå Disse ekkoer er sandsynligvis små fisk. Vises med blåt da højfrekvens ekko er svagere. Beskrivelse af mix-skærmbilledet 1-10

17 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.6 Valg af dybdeområde Dybdeområdet vælges ved hjælp af [RANGE] drejetasten til en af nedenstående otte værdier. De otte dybdeområder kan indstilles efter behov gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Dybdeenhed Fod (grundindstilling) RANGE 30ft 60ft 120ft 250ft 500ft 1000ft 1600ft 3000ft Vindue til valg af dybdeområde (eksempel: fod) Dybdeområder (grundindstillinger) Position af RANGE drejetast Meter Favne Hiro (Japansk) Passi/Braza Bemærk: Det ønskede dybdeområde skal vælges indenfor 5 sekunder efter aktivering af [RANGE] drejetasten, ellers fjernes indstillingsvinduet fra skærmbilledet. Det er muligt at indstille dybdeområder for henholdsvis høj og lav frekvens separat. Den ønskede måleenhed vælges gennem SYSTEM SETTING menuen. Se side 3-2 for yderligere informationer. 1-11

18 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.7 Forskydning af dybdeområde [-] og [+] tasterne anvendes til at vælge skærmbilledets startdybde (vises øverst på skærmen). Som grundindstilling vil en forskydning påvirke samtlige dybdeområder. Det er ikke muligt at forskyde dybdeområdet, når AUTO SHIFT funktionen (automatisk forskydning af dybdeområde) er aktiveret. Forskyd startdybden for at observere på lavt eller dybt vand. Forskydningsprincippet Skærmbillede SHIFT 10ft 10 Vindue til indstilling af forskydning (vises midt på skærmen) og indikator for forskydning (vises i øverst højre hjørne af skærmen) Bemærk: Forskydningen skal indtastes indenfor 5 sekunder efter aktivering af [-] eller [+] tasten, ellers fjernes indstillingsvinduet fra skærmbilledet. Det er muligt at vælge automatisk forskydning af dybdeområdet. Se side 3-3 for yderligere informationer. Det er muligt at forskyde skærmbilledet individuelt for hvert enkelt dybdeområde ved at aktivere FREE SHIFT i SYSTEM SETTING menuen. Se side 3-2 for yderligere informationer. 1-12

19 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.8 Justering af modtagerens forstærkning Modtagerens forstærkning justeres ved hjælp af [GAIN] drejetasten. Forstærkningen bør justeres således, at forstyrrende støj lige netop fjernes fra skærmbilledet. For stor forstærkning Tilpas forstærkning For lav forstærkning Eksempler på passende og upassende grader af forstærkning 1.9 Dybdemåling Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at placere den variable afstandsmarkør (VRM) på det objekt hvortil dybden ønskes målt. Dybden udlæses digitalt over VRM. Bemærk: For at anvende den variable afstandsmarkør skal MARKER SELECT i DISP menu indstilles til VRM. 1/1 LF 0 0 VRM (grøn) Dybde til VRM m 80 Dybdemåling ved hjælp af VRM 1-13

20 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.10 Markørlinjen Ved hjælp af [MARKER/TLL] tasten kan man indsætte en vertikal markørlinje på skærmbilledet. Linjen kan anvendes til markering af en fiskepol eller et andet ekko af interesse. Når [MARKER/TLL] tasten aktiveres, overføres markørlinjens position i bredde-/længdegrad til en navigationsplotter, og positionen vises på navigationsudstyrets skærm (forudsat udstyret er forbundet til positionsbestemmelsesudstyr). Forløbet tid fra aktivering af [MARKER/TLL] tasten kan udlæses i øverste venstre hjørne af skærmbilledet. Se side 2-3 for yderligere informationer. Forløbet tid fra aktivering af [MARKER/TLL] tasten. 0H01M 1/1 LF m Markørlinje Vises i farve nr. 2 fra toppen af farvesøjlen ved anvendelse af 16 farver; den øverste farve i farvesøjlen ved anvendelse af 8 farver. Markørlinjen og udlæsning af forløbet tid 1-14

21 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.11 Undertrykkelse af refleksioner fra urenheder i vandet Når der ses blå prikker over hele skærmbilledet (hovedsageligt på grund af urenheder i vandet), kan CLUTTER funktionen anvendes til at undertrykke disse refleksioner. 1. Drej på [FUNCTION] drejetasten for at vælge CLUTTER. Nedenstående menu vises. CLUTTER HF CLUTTER : 2 (0 5) HF CURVE : STD LF CLUTTER : 2 (0 5) LF CURVE : STD Farven ændres afhængig af indstillingen af clutterniveauet og curve-indstilling. LOW HIGH Change echo color assignment. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbillede: Gå til punkt 2 Ved anvendelse af øvrige skærmbilleder: Gå til punkt 3 efter tryk på [ ] tasten. 2. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF CURVE (højfrekvens) eller LF CURVE (lavfrekvens) afhængig af hvilket skærmbillede der anvendes. 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at åbne vinduet til valg af clutterindstilling (grundindstilling: STD). STD LINEAR CUSTOM Vindue til valg af clutterindstilling STD: Jo højere funktionen indstilles, desto mere undertrykkes svage ekkoer. LINEAR: Jo højere funktionen indstilles, desto mere undertrykkes alle ekkoer. CUSTOM: Anvender de brugerdefinered indstillinger fra cluttermenuen. Se side 2-17 for yderligere informationer. 4. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede clutterindstilling. 5. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 6. Tryk på [ ] tasten for at vælge HF CLUTTER eller LF CLUTTER afhængig af hvilket skærmbillede der anvendes. 7. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede grad af undertrykkelse til: 0, OFF; 1, minimal undertrukkelse, 5, maksimal undertrykkelse. 8. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. Bemærk: Det er ikke muligt at justere clutterfunktionen manuelt ved anvendelse af automatisk indstilling. Hvis De ønsker at justere clutterfunktionen, skal den automatiske indstilling først frakobles i E/S menuen. Se side 2-11 for yderligere informationer. 1-15

22 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.12 Justering af TVG TVG funktionen kompenserer for lydbølgernes dæmpning ved udbredelsen gennem vand, således at ekkoer fra fiskepoller af samme størrelse altid vises med samme farve. Indstil ikke TVG funktionen for højt, da det kan undertrykke svage ekkoer, således at de ikke fremtræder på skærmbilledet. TVG funktionen kan også anvendes til at undertrykke støj fra overfladen. 0m 0m Princippet bag TVG funktionen 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge TVG. TVG HF TVG LEV : 5 (0~10) HF TVG DIST : 600ft LF TVG LEV : 5 (0~10) LF TVG DIST : 600ft 0ft Denne skala er synkroniseret med afstandsindstillingen. low Gain 600 high ft Adjust TVG effective distance. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit TVG menuen Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbillede: Gå til punkt 2 Ved anvendelse af øvrige skærmbilleder: Gå til punkt 3 efter tryk på [ ] tasten. 2. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF TVG DIST (højfrekvens) eller LF TVG DIST (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge TVG dybden. Jo højere indstilling, desto større dybde virker funktionen over. Skalaen i menuen synkroniseres med den valgte indstilling. 4. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 1-16

23 1. BETJENINGSOVERSIGT 5. Når støj fra overfladen forekommer i en dybde lavere end den valgte indstilling, trykkes på [ ] tasten for at vælge HF TVG LEVEL (højfrekvens) eller LF TVG LEVEL (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 6. Tryk på [-] eller [+] tasten for at indstille TVG niveauet. Jo højere indstilling, desto mindre forstærkes ekkoer fra nære objekter. 5 TVG indstillingsvindue 7. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT Fjernelse af svage ekkoer Urent vand eller refleksioner fra plankton kan ses på skærmbilledet som grønne eller lyseblå prikker. Disse svage ekkoer kan fjernes fra skærmbilledet ved hjælp af SIGNAL LEVEL funktionen. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge SIG LEVEL. SIGNAL LEVEL SIGNAL LEV : OFF OFF current Ekkofarver forsvinder fra svagest til stærkest. Eliminate low intensity echoes. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit Signal level menuen 2. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede indstilling. Hver gang [+] tasten aktiveres, fjernes de svageste ekkoer fra skærmbilledet. (Ved anvendelse af otte farver viser indstillingsvinduet: OFF og 1 til 4.) OFF Indstillingsvindue til valg af signalniveau (ved anvendelse af 16 farver) 3. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. 1-17

24 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.14 Billedopdateringshastighed Opdateringshastigheden bestemmer hvor hurtigt den vertikale skanningslinje bevæger sig over skærmen. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge ADVANCE/A-SCOPE. PIC ADVNC/A-SCOPE PIC ADVNC : 1/1 A-SCOPE : OFF For picture advance and A-SCOPE setting. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit PIC ADVNC/A-SCOPE menuen 2. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede billedopdateringshastighed. STOP 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 2/1 3/1 4/1 Indstillingsvindue til valg af billedopdateringshastighed Brøkerne i menuen angiver antallet af vertikale skanningslinjer per transmission. 1/2 betyder eksempelvis, at der dannes en vertikal skanningslinje for hver anden transmission. Brøkerne vises ligeledes øverst på skærmbilledet. Vær opmærksom på, at en stor opdateringshastighed vil forstørre en vist fiskepol horisontalt, mens en lille opdateringshastighed vil formindske den horisontale fremstilling af en fiskepol. 1/1 S "S" betyder at billedopdateringshastigheden er synkroniseret med skibets hastighed. Fartindikation 3. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. 1-18

25 1. BETJENINGSOVERSIGT Skibets fartafhængige funktion Når fartinformationer overføres fra en fartlog, strømindikator eller navigationsudstyr, kan billedopdateringshastigheden indstilles efter eget skibs fart. Som vist på figuren nedenfor påvirker skibets fart ikke den horisontale udstrækning af skærmbilledet, hvorfor den fartafhængige billedopdateringshastighed tillader vurdering af fiskepollers størrelse og mængde uanset eget skibs fart. Indikationen for billedopdateringshastighed efterfølges af et S, når skibets fartafhængige funktion anvendes. Eksempelvis 1/1S. Funktion kan anvendes, når skibets fart er mellem 2-20 knob. Den fartafhængige funktion aktiveres ved at indstille PRR LEVEL til S i TX/RX menuen. Se side 2-8 for yderligere informationer. Fiskepollen formindskes ved høj fart af skibet; og forstørres ved lave hastigheder af skibet. Samme størrelse fiskepoller Normalindstilling Speed FULD FART HALV FART Tilbagelagt afstand Fiskepollen vises i samme størelse uafhængig af skibets fart. Skibets fartafhængige indstilling Beskrivelse af skibets fartafhængige funktion 1-19

26 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.15 Fiskelup skærmbilledet Fiskelup (A-scope) skærmbilledet viser ekkoer fra hver transmission med amplituder og farver proportionale med deres intensitet på højre fjerdedel af skærmen. Skærmbilledet er nyttigt til tæt observation af små fisk og fisk nær bunden. Bemærk: Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbilledet og det vertikalt opdelte skærmbillede, kan man kun få vist et højfrekvent fiskelup skærmbillede. Ved anvendelse af det horisontalt opdelte skærmbillede, vises både høj- og lavfrekvente fiskelup skærmbilleder. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge ADVANCE/A-SCOPE. PIC ADVANC/A-SCOPE menuen vises herefter. 2. Tryk på [ ] tasten for at vælge A-SCOPE. 3. Tryk på [+] tasten to gange for at vælge ON i nedenstående indstillingsvindue. OFF ON Indstillingsvindue for fiskelup skærmbilledet 4. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge EXIT. 5. For at forlade fiskelup skærmbilledet trykkes på [-] tasten to gange for at vælge OFF under punkt 3 i ovenstående fremgangsmåde. 1/1 LF Enkelt frekvens 20 A-scope skærmbillede Svagt ekko (fisk) Stærkt ekko (bund) 59.6m 80 Fiskelupskærmbilledet 1-20

27 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.16 Undertrykkelse af interferens Interferens fra andet akustisk udstyr i nærheden, eller fra elektronisk udstyr ombord på eget skib, kan ses på skærmbilledet som illustreret nedenfor. Denne type af interferens kan undertrykkes ved hjælp af NOISE LIMITER funktionen. Interferens fra andet ekkolod Elektrisk interferens Eksempler på interferens 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge NL. NOISE LIMITER HF FREQ ADJ : +0.0% HF NOISE LIM : OFF LF FREQ ADJ : +0.0% Den omvendte trekant forskydes ved anvendelse af [-] eller [+] tasten LF NOISE LIM : OFF 1. Shift frequencies to reject interference. 2. Use LF/HF NOISE LIM in case interference hasn't been rejected. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit NL menuen Ved anvendelse af dobbeltfrekvensskærmbilledet: Gå til punkt 2. Ved anvendelse af øvrige fremstillingsmåder: Gå til punkt Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF FREQ ADJ (højfrekvens) eller LF FREQ ADJ (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 1-21

28 1. BETJENINGSOVERSIGT 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at justere graden af interferensundertrykkelse. For de fleste transducere går indstillingsområdet fra -10.0% til +10.0%. Indstillingsområderne for nedenstående transducere afviger imidlertid som angivet. 50 khz: -10% - +6% 67 khz /68 khz: -4% - +10% 107 khz: -10% - +4% 200 khz: -9% - +10% Indstillingsområdet for transducere med frekvens omkring khz, khz eller khz er begrænset. Eksempelvis er indstillingsområdet for 66 khz 2% - +10%. Hvis der stadig ses interferens på skærmbilledet efter justering af denne funktion, bør De gå til punkt 4 eller punkt Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 5. Tryk på [ ] tasten for at vælge HF NOISE LIM (højfrekvens) eller LF NOISE LIM (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 6. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge graden af interferensundertrykkelse til N1, N2 eller N3. N3 giver den største grad af interferensundertrykkelse. OFF N1 N2 N3 Indstillingsvindie for interfrensundertrykkelse 7. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge EXIT. Bemærk: Slå funktionen til undertrykkelse af interferens fra når der ikke ses interferens på skærmbilledet, da De ellers risikerer at overse svage ekkoer SHIFT/PROG tasten [SHIFT/PROG] tasten er en funktionstast, som brugeren kan programmere efter behov, således at tasten giver direkte adgang til en funktion. Tryk blot på [+] eller [-] tasten for at få adgang til den programmerede funktion. Det tilsvarende indstillingsvindue vises efterfølgende på skærmen. (I illustrationen nedenfor vises som eksempel indstillingsvinduet for forskydning af dybdeområde). Tryk efterfølgende igen på [+] eller [-] tasten for at justere indstillingen. SHIFT 0 ft Indstillingsvindue for forskydning af dybdeområde Funktionstastens funktion indstilles ved at vælge SHIFT/PROG i USER menuen. Som grundindstilling giver tasten adgang til forskydning af dybdeområdet. Se side 2-15 for yderligere informationer. 1-22

29 2. MENUBETJENING 2.1 Grundliggende menubetjening Hovedmenuen består af DISP (display), ALM (alarm), TX/RX, E/S og SYSTEM menuerne, og indeholder diverse indstillinger, som efter initial justering kun sjældent skal ændres. Indstillingerne foretages af brugeren afhængig af de aktuelle behov. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten med uret for at vælge MENU. Den sidst anvendte undermenu blandt DISP, ALM, TX/RX, ES og SYSTEM menuen vises herefter. Nedenfor vises DISP menuen som eksempel. Menutitler DISP ALM TX/RX E/S SYSTEM NO. OF COLORS : 16 HUE : STD BACKGROUND : BLUE WHITE LINE : OFF (OFF, 1~10) DEPTH INFO : STD MARKER SELECT : VRM ZOOM MARKER : ON DISPLAY DATA : TIMER SCROLL TIME : OFF ECHO STRETCH : OFF SMOOTHING-1 : 3 (OFF,1~4) SMOOTHING-2 : OFF Beskrivelse af valgte menu Menu for display setting. [-/+]: Change set, [EXIT]: Exit DISP menuen 2. Tryk på [ ] tasten for at flytte til det øverste felt visende de tilgængelige undermenuer. 3. Tryk på [+] eller [-] tasten for at vælge den ønskede menu blandt DISP, ALM, TX/RX, ES og SYSTEM. Det valgte menunavn vises fremhævet. 4. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge det ønskede menupunkt. Vælg eksempelvis NO. OF COLORS i eksemplet ovenfor. (Nederst på skærmen vises information om det valgte menupunkt.) 5. Tryk på [-] eller [+] tasten for at åbne indstillingsvinduet for det valgte menupunkt. Figuren nedenfor viser indstillingsvinduet til valg af antal farver (NO. OF COLORS.) 8 16 Indstillingsvindue til valg af farver (NO. OF COLORS) 2-1

B E T J E NING S V E J L E DNING

B E T J E NING S V E J L E DNING B E T J E NING S V E J L E DNING MA R INE R A DA R /A R PA FA R -28x7 S erien FA R -21x7(-B B ) S erien SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL Risiko for radiofrekvensstråling Radarantennen udsender elektromagnetiske

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. UAIS-transponder FA-150. http://www.furuno.co.jp/

BRUGERVEJLEDNING. UAIS-transponder FA-150. http://www.furuno.co.jp/ UAIS-transponder FA-150 BRUGERVEJLEDNING http://www.furuno.co.jp/ Pub. No. ODA-44310-D DATE OF ISSUE: MAY. 2006 SIKKERHEDSANVISNINGER ADVARSEL! Sluk øjeblikkeligt for strømmen påhovedstrømforsyningen,

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Tekniske publikationer

Tekniske publikationer GE Healthcare Tekniske publikationer Retningslinje 5244839-160 Rev. 4 0459 LOGIQ P6/P6Pro Brugervejledning R2.0.x Betjeningsdokumentation Copyright 2011 By General Electric Co. Myndighedsforskrifter Dette

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere