BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L

2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØD Åben ikke udstyret. Kun kvalificerede personer bør servicere de interne dele i udstyret. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedafbryderen, hvis der siver vand ind i udstyret. Fortsat brug af udstyret medfører risiko for elektrisk stød og brand. Kontakt efterfølgende en FURUNO forhandler med henblik på servicering af udstyret. Skil ikke udstyret ad. Forsøg heller ikke at modificere udstyret. Ovenstående indebærer risiko for brand, elektrisk stød og anden alvorlig skade. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedafbryderen, hvis det ryger eller der er brand i udstyret. Fortsat brug af udstyret medfører risiko for elektrisk stød og brand. Kontakt efterfølgende en FURUNO forhandler med henblik på servicering af udstyret. Sørg for at regn eller vandsprøjt ikke kan ramme udstyret. Ovenstående indebærer risiko for brand, elektrisk stød eller anden alvorlig skade. ADVARSEL Placer ikke udstyret i nærheden af en varmekilde. Udstyrets strømkabel kan smelte, hvilket medfører risiko for elektrisk stød og brand. Anvend den rigtige sikring. Sikringstypen er angivet på udstyret. Anvendelse af en forkert sikring kan forårsage skade på udstyret. ADVARSEL En advarselsmærkat er placeret på udstyret. Fjern ikke denne mærkat. Hvis den mangler eller er beskadiget, bør De kontakte en FURUNO forhandler. WARNING To avoid electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Name: Warning Label (2) Type: Code No.: OM TFT LCD Højkvalitets TFT LCD skærmen (Thin Film Transistor) viser % af sine billedelementer. De resterende 0.01% kan forsvinde eller lyse, dette er dog en normal egenskab for LCD skærmen; det er ikke et tegn på fejl i udstyret.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... iv SYSTEMKONFIGURATION... v 1. BETJENINGSOVERSIGT Kontrolpanelet Indikationer Tænd/sluk for udstyret Justering af skærmens lysstyrke Fremstillingsmåder Valg af dybdeområde Forskydning af dybdeområde Justering af modtagerens forstærkning Dybdemåling Markørlinjen Undertrykkelse af refleksioner fra urenheder i vandet Justering af TVG Fjernelse af svage ekkoer Billedopdateringshastighed Fiskelup skærmbilledet Undertrykkelse af interferens SHIFT/PROG tasten MENUBETJENING Grundliggende menubetjening DISP menuen ALM menuen TX/RX menuen E/S menuen USER menuen SYSTEM MENUEN Menubetjening SYSTEM SETTING menuen DRAFT SETTING menuen RANGE SETTING menuen TEMP SETTING menuen NAV DATA SETTING menuen TARGET ECHO menuen BESKRIVELSE AF SKÆRMBILLEDET Farvesøjlen Nullinjen Ekkoer fra bunden Ekkoer fra fiskepoller Andre ekkoer iv

4 5. VEDLIGEHOLDELSE & FEJLSØGNING Vedligeholdelse Udskiftning af sikring Fejlsøgning Diagnostisk test Testmønster Grundindstillinger APPENDIKS... A-1 Menutræ... A-1 Skærmopdeling... A-6 Opdeling af skærmbilledet... A-9 SPECIFIKATIONER... SP-1 iii

5 INDLEDNING Furuno ønsker Dem tillykke med Deres valg af FCV-1100L farve-ekkolod. Vi er overbeviste om, at De vil opdage, hvorfor navnet FURUNO er blevet synonymt med kvalitet og pålidelighed. I over 50 år har FURUNO Electric Company været kendt for at udvikle pålideligt maritimt elektronisk udstyr. Den sublime kvalitet er bakket op af vores omfattende globale netværk af agenter og forhandlere. Dette udstyr er konstrueret til at modstå de hårde krav, der stilles af det maritime miljø. Imidlertid er det naturligvis vigtigt at installere, betjene og vedligeholde systemet på en hensigtsmæssig måde. Læs derfor venligst denne manual grundigt og følg de beskrevne procedurer for betjening og vedligeholdelse. Vi vil værdsætte en tilbagemelding fra Dem, slut-brugeren, om hvorvidt vi lever op til vores mål. Tak for deres valg af et FURUNO produkt. Egenskaber Præsentation i 16 farver (inklusiv baggrund) giver detaljeret information om fiskepollers tæthed og bundens sammensætning på en 10,4 tommer farve LCD. Det er også muligt at vælge præsentation i 8 farver. FURUNO Free Synthesizer (FFS) transceiver design giver mulighed for anvendelse af brugervalgte frekvenser. Automatisk bundfølgefunktion. Frekvens mix-skærmbillede letter diskriminering mellem fiskearter. Alarmer: Fiskealarm, Bundalarm, Fiske-Bundalarm, Vandtemperaturalarm (kræver overførsel af temperaturdata). Fiskelup (A-scope) præsentation viser ekkoer fra hver transmission med amplituder og farver afhængig af ekkoernes intensiteter. Mulighed for individuelt valg af dybdeområde ved dobbeltfrekvenspræsentation. iv

6 SYSTEMKONFIGURATION Skibets hovedstrømforsyning VDC ENSRETTER PR-62 NAVIGATOR 100/110/ /230 VAC, 1φ, 50/60 Hz SKÆRMENHED CV-1100L : Standard : Ekstraudstyr : Eksternt udstyr HØJ- FREKVENS TRANSDUCER LAV- FREKVENS TRANSDUCER TEMP SENSOR (T-02MSB, etc.) FART SENSOR (ST-02MSB, etc.) Systemkonfiguration v

7 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.1 Kontrolpanelet Korrekt tastbetjening: Ét bip Forkert tastbetjening: To bip Fjenelse af dækpladen Kontrolpanel Justerer belysning af skærm og kontrolpanel. (Side 1-3) Mens De trykker på centrum af pladen med Deres tommelfingre som vist på figuren, trækker de mod Dem selv. Indsætter vertikal markør på skærmbilledet. Den aktuelle position sendes til plotter, når en navigator er tilsluttet. (Side 1-14) Forskyder skærmbilledet. (Side 1-12) Ændrer menuindstillinger. (Side 2-1) Udfører programfunktion. (Side 1-22) Vælger fremstillingsmåde. (Side 1-4) MARKER TLL BRILL SHIFT/PROG VRM COLOR LCD SOUNDER FCV 1100L ADVANCE/A-SCOPE SIG LEVEL NL TVG PROG CLUTTER MENU EXIT DUAL LF ZOOM HF ZOOM USER1 USER2 HF LF GAIN 4 6 PWR FUNCTION RANGE MODE Tænder/slukker for enheden. (Side 1-2) Vælger dybdeområde. (Side 1-11) Justerer individuelt forstærkningen for høj/lav frekvenser (Side 1-13) Forskyder VRM/WHITE markøren. (Side 1-13, Side 2-4) Vælger menupunkt. (Side 2-1) Åbner SIGNAL LEVEL menuen. (Side 1-17) Åbner TVG menuen. (Side 1-16) Åbner CLUTTER menuen. (Side 1-15) Lukker menuen. ADVANCE/A-SCOPE SIG LEVEL NL TVG PROG CLUTTER MENU EXIT FUNCTION Åbner PIC ADVANCE/A-SCOPE menuen. (Side 1-18, Side 1-20) Åbner NOISE LIMITER menuen. (Side 1-21) Åbner USER menuen. (Side 2-12) Åbner hovedmenuen. (Side 2-1) Kontrolpanelet 1-1

8 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.2 Indikationer Billedopdateringshastighed Vandtemperatur* Frekvens Støjbegrænser Forskydningsmarkør Minutmarkør Forløbet tid (Fra aktivering af MARKER/TLL tasten) Farveskala Temperatur skala* Skibets fart* Dybde 5.30 C 10 C 5 0 0H01M 17.8kt 49.6m 1'21" Fiskepol <P/R> Bundekko 1/1 LF N1 0 0 Markør linje VRM Alarm Nullinje Alarm-markør VRM dybdeudlæsning Vandtemperaturgraf* Dybdeskala *: Kræver tilslutning af korrekt sensor. Scroll tid (Tid for passage Reduceret transducer sendestyrke af en skanningslinje over skærmbilledet. Indikationer 1.3 Tænd/sluk for udstyret 1. Tryk på [PWR] tasten. En tone lyder og udstyret tændes. 2. Tryk igen på [PWR] tasten for at slukke for udstyret. Bemærk: Vent fem sekunder før udstyret tændes igen. De skærmbilleder, der vises som eksempler i denne betjeningsvejledning, kan afvige fra de skærmbilleder, der ses på Deres skærm. Skærmbillederne afhænger af systemkonfigurationen og de anvendte indstillinger. 1-2

9 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.4 Justering af skærmens lysstyrke Følg nedenstående fremgangsmåde for at justere skærmens lysstyrke. Lysstyrken kan indstilles til 10 forskellige niveauer. 1. Tryk på [BRILL] tasten. BRILL B R I L L (9) [ ] [ ] Indstillingsvindue til justering af lysstyrke 2. Tryk på [+] eller [-] tasten for at justere skærmens lysstyrke; lysstyrken øges ved tryk på [+] tasten og mindskes ved tryk på [-] tasten. Bemærk: Når udstyret slukkes ved anvendelse af en lysstyrke på 4 eller mindre, vil maksimal lysstyrke blive anvendt ved næste opstart. Lysstyrken skal justeres indenfor fem sekunder efter tryk på [BRILL] tasten, ellers forsvinder indstillingsvinduet fra skærmbilledet. 1-3

10 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.5 Fremstillingsmåder De kan ved hjælp af [MODE] tasten vælge mellem syv forskellige fremstillingsmåder. MODE LF-ZOOM LF DUAL HF HF-ZOOM USER-1 USER-2 Den valgte fremstillingsmåde er fremhævet. Vindue til valg af fremstillingsmåde Enkeltskærmbillede (lav eller høj frekvens) Lav frekvens (LF) Jo lavere frekvens ultralydssignalet har, desto bredere bliver det registrerede område. Det anbefales derfor at anvende lav frekvens ved generel søgning efter fisk og vurdering af bundforhold. Høj frekvens (HF) Jo højere frekvens ultralydssignalet har, desto bedre bliver skærmbilledets opløsning. Det anbefales derfor at anvende høj frekvens, når De ønsker at se nærmere på ekkoet fra en fiskepol af interesse. 1/1 LF Fiskepol 20 Lav Frekvens Høj frekvens Bundekko m 80 Registreringsområde Enkeltfrekvensskærmbillede Sammenhæng mellem frekvens og registreringsområde og eksempel på enkeltbillede (LF) 1-4

11 1. BETJENINGSOVERSIGT Dobbeltfrekvensskærmbillede Denne fremstillingsmåde viser det lavfrekvente skærmbillede på den venstre halvdel af skærmen og det højfrekvente skærmbillede på den højre halvdel. LF 1/1 HF Lav frekvens 20 Høj frekvens 20 Frekvens Lav Høj Strålebredde Bred Smal Ekkospor Langt Kort m Dobbeltfrekvensskærmbillede 1-5

12 1. BETJENINGSOVERSIGT Zoom-skærmbilleder Enkeltskærmbilledet (høj eller lav frekvens) vises på den højre halvdel af skærmen, og zoom-skærmbilledet vises på den venstre halvdel. Zoom-skærmbilledet kan gennem SYSTEM SETTING menuen vælges til bundlåst (bottom lock), bundzoom (bottom zoom), markørzoom (marker zoom) eller diskriminationsskærmbilledet (discrim ½). Se side 3-3 for yderligere informationer. Bundlåst skærmbillede (Bottom-lock) På dette skærmbillede vises området mellem zoommarkøren og bunden som en ret linje. Herved fremtræder en fiskepol nær bunden tydeligt, hvorfor skærmbilledet er nyttigt til søgning efter bundfisk. Graden af forstørrelse vælges gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Bundlåst skærmbillede 5 1/1 LF Zoom-markør Forstørret fiskepol Dette område er forstørret på den venstre halvdel af skærmen. Bunden er vist som en lige streg 21.7 m 1 0 Fiskepol Enkeltfrekvens-skærmbillede Det bundlåste skærmbillede 1-6

13 1. BETJENINGSOVERSIGT Bundzoom skærmbillede (Bottom-zoom) På dette skærmbillede vises bunden forstørret (følges automatisk) på venstre halvdel af skærmen. Når dybden øges, forskydes skærmbilledet, så ekkoer fra bunden altid vises på den nederste del af skærmbilledet. 24 1/1 LF Bundzoomskærmbillede Enkeltfrekvens-skærmbillede 28 Bund Zoommarkør m Zoommarkør (tidligere) Bundzoom skærmbilledet Markørzoom skærmbilledet (Marker-zoom) På dette skærmbillede forstørres et område fra det normale skærmbillede, valgt ved hjælp af den variable afstandsmarkør (VRM), til fuld vertikal størrelse på den venstre halvdel af skærmen. Skærmbilledet er nyttigt til observation af en specifik fiskepol. Graden af forstørrelse vælge gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Markørzoomskærmbillede Forstørret fiskepol /1 LF 0 0 Fiskepol VRM (Grøn) Dette område er forstørret m Enkeltfrekvens-skærmbillede Zoommarkør Markørzoom skærmbilledet 1-7

14 1. BETJENINGSOVERSIGT Diskriminationsskærmbilledet (DISCRIM ½) På dette skærmbillede vises enkeltskærmbilledet på den højre halvdel af skærmen og det bundlåste skærmbillede samt diskriminationsskærmbilledet på den venstre halvdel. Diskriminationsskærmbilledet viser bunden som en ret linje, hvilket er nyttigt til vurdering af bundens hårdhed. 1/1 LF Bundlåst-skærmbillede Bund Lang hale = Hård bund Kort hale = Blød bund 0 20 Bunddiskriminationsskærmbillede 21.5 m Enkeltfrekvens-skærmbillede Diskriminationsskærmbilledet 1/2 Diskriminationsskærmbilledet (DISCRIM 1/3) Dette skærmbillede er magen til ovennævnte diskriminationsskærmbillede 1/2 bortset fra, at diskriminationsskærmbilledet kun fylder den nederste tredjedel af venstre skærmhalvdel. Bundlåstskærmbillede 3 1/1 LF Bund Lang hale = Hård bund Kort hale = Blød bund 1 20 Bunddiskriminationsskærmbillede 21.5 m Enkeltfrekvensskærmbillede Diskriminationsskærmbilledet 1/3 1-8

15 1. BETJENINGSOVERSIGT Brugerdefinerede skærmbilleder (USER-1, -2) Viser det skærmbillede, der er programmeret til USER-1/2 gennem USER menuen. Grundindstillingerne er som følger: USER 1: Skærmbilledet er opdelt vertikalt i tredjedele (LF + HF + MIX) USER 2: Skærmbilledet er opdelt vertikalt i fjerdedele (LF + HF + LF bundzoom +HF bundzoom) Indstillingerne kan ændres gennem USER menuen. Se side 2-12 for yderligere informationer. LF 1/1 HF MIX Lav frekvens 40 Høj frekvens 40 Mixskærmbillede* Brugerdefineret skærmbillede 1 (grundindstilling) Lavfrekvensskærmbillede LF /1 HF Højfrekvensskærmbillede Bundzoomskærmbillede (LF) Bundzoomskærmbillede (HF) 23.6m Brugerdefineret skærmbillede 2 (grundindstilling) 1-9

16 1. BETJENINGSOVERSIGT Mix-skærmbilledet På dette skærmbillede sammenlignes ekkointensiteten ved anvendelse af henholdsvis lav og høj signalfrekvens, og ekkoer fra små fisk vises med klare farver. Dette opnås ved at udnytte det faktum, at små fisk returnerer et højfrekvent signal kraftigere end et lavfrekvent signal. Beskrivelse af skærmbilledet: 1. Hvis et ekko fra et højfrekvent signal er stærkere end det tilsvarende ekko fra et lavfrekvent signal, vises ekkoet fra det højfrekvente signal på skærmen. 2. Hvis et ekko fra et lavfrekvent signal er stærkere end det tilsvarende ekko fra et højfrekvent signal, er det sandsynligvis ikke små fisk, der har returneret signalet, hvorfor ekkoet vises med blåt. 3. Hvis ekkoerne fra begge signaler har en intensitet, der svarer til visning med rød-brun eller rød farve, vises de med denne farve. Dette er en forudsætning for, at nullinjen og bunden kan vises med rød-brun eller rød farve. 4. Med andre ord vil ekkoer, der vises med farverne orange til lyseblå, sandsynligvis stamme fra små fisk. Lav frekvens Høj frekvens Blå Grøn Rød Rødbrun Gul Orange Grøn Rødbrun Vises i rødbrunt da højfrekvens ekkoer er røde eller rødbrune. + Diskriminator Gul Blå Blå Disse ekkoer er sandsynligvis små fisk. Vises med blåt da højfrekvens ekko er svagere. Beskrivelse af mix-skærmbilledet 1-10

17 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.6 Valg af dybdeområde Dybdeområdet vælges ved hjælp af [RANGE] drejetasten til en af nedenstående otte værdier. De otte dybdeområder kan indstilles efter behov gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Dybdeenhed Fod (grundindstilling) RANGE 30ft 60ft 120ft 250ft 500ft 1000ft 1600ft 3000ft Vindue til valg af dybdeområde (eksempel: fod) Dybdeområder (grundindstillinger) Position af RANGE drejetast Meter Favne Hiro (Japansk) Passi/Braza Bemærk: Det ønskede dybdeområde skal vælges indenfor 5 sekunder efter aktivering af [RANGE] drejetasten, ellers fjernes indstillingsvinduet fra skærmbilledet. Det er muligt at indstille dybdeområder for henholdsvis høj og lav frekvens separat. Den ønskede måleenhed vælges gennem SYSTEM SETTING menuen. Se side 3-2 for yderligere informationer. 1-11

18 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.7 Forskydning af dybdeområde [-] og [+] tasterne anvendes til at vælge skærmbilledets startdybde (vises øverst på skærmen). Som grundindstilling vil en forskydning påvirke samtlige dybdeområder. Det er ikke muligt at forskyde dybdeområdet, når AUTO SHIFT funktionen (automatisk forskydning af dybdeområde) er aktiveret. Forskyd startdybden for at observere på lavt eller dybt vand. Forskydningsprincippet Skærmbillede SHIFT 10ft 10 Vindue til indstilling af forskydning (vises midt på skærmen) og indikator for forskydning (vises i øverst højre hjørne af skærmen) Bemærk: Forskydningen skal indtastes indenfor 5 sekunder efter aktivering af [-] eller [+] tasten, ellers fjernes indstillingsvinduet fra skærmbilledet. Det er muligt at vælge automatisk forskydning af dybdeområdet. Se side 3-3 for yderligere informationer. Det er muligt at forskyde skærmbilledet individuelt for hvert enkelt dybdeområde ved at aktivere FREE SHIFT i SYSTEM SETTING menuen. Se side 3-2 for yderligere informationer. 1-12

19 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.8 Justering af modtagerens forstærkning Modtagerens forstærkning justeres ved hjælp af [GAIN] drejetasten. Forstærkningen bør justeres således, at forstyrrende støj lige netop fjernes fra skærmbilledet. For stor forstærkning Tilpas forstærkning For lav forstærkning Eksempler på passende og upassende grader af forstærkning 1.9 Dybdemåling Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at placere den variable afstandsmarkør (VRM) på det objekt hvortil dybden ønskes målt. Dybden udlæses digitalt over VRM. Bemærk: For at anvende den variable afstandsmarkør skal MARKER SELECT i DISP menu indstilles til VRM. 1/1 LF 0 0 VRM (grøn) Dybde til VRM m 80 Dybdemåling ved hjælp af VRM 1-13

20 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.10 Markørlinjen Ved hjælp af [MARKER/TLL] tasten kan man indsætte en vertikal markørlinje på skærmbilledet. Linjen kan anvendes til markering af en fiskepol eller et andet ekko af interesse. Når [MARKER/TLL] tasten aktiveres, overføres markørlinjens position i bredde-/længdegrad til en navigationsplotter, og positionen vises på navigationsudstyrets skærm (forudsat udstyret er forbundet til positionsbestemmelsesudstyr). Forløbet tid fra aktivering af [MARKER/TLL] tasten kan udlæses i øverste venstre hjørne af skærmbilledet. Se side 2-3 for yderligere informationer. Forløbet tid fra aktivering af [MARKER/TLL] tasten. 0H01M 1/1 LF m Markørlinje Vises i farve nr. 2 fra toppen af farvesøjlen ved anvendelse af 16 farver; den øverste farve i farvesøjlen ved anvendelse af 8 farver. Markørlinjen og udlæsning af forløbet tid 1-14

21 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.11 Undertrykkelse af refleksioner fra urenheder i vandet Når der ses blå prikker over hele skærmbilledet (hovedsageligt på grund af urenheder i vandet), kan CLUTTER funktionen anvendes til at undertrykke disse refleksioner. 1. Drej på [FUNCTION] drejetasten for at vælge CLUTTER. Nedenstående menu vises. CLUTTER HF CLUTTER : 2 (0 5) HF CURVE : STD LF CLUTTER : 2 (0 5) LF CURVE : STD Farven ændres afhængig af indstillingen af clutterniveauet og curve-indstilling. LOW HIGH Change echo color assignment. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbillede: Gå til punkt 2 Ved anvendelse af øvrige skærmbilleder: Gå til punkt 3 efter tryk på [ ] tasten. 2. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF CURVE (højfrekvens) eller LF CURVE (lavfrekvens) afhængig af hvilket skærmbillede der anvendes. 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at åbne vinduet til valg af clutterindstilling (grundindstilling: STD). STD LINEAR CUSTOM Vindue til valg af clutterindstilling STD: Jo højere funktionen indstilles, desto mere undertrykkes svage ekkoer. LINEAR: Jo højere funktionen indstilles, desto mere undertrykkes alle ekkoer. CUSTOM: Anvender de brugerdefinered indstillinger fra cluttermenuen. Se side 2-17 for yderligere informationer. 4. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede clutterindstilling. 5. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 6. Tryk på [ ] tasten for at vælge HF CLUTTER eller LF CLUTTER afhængig af hvilket skærmbillede der anvendes. 7. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede grad af undertrykkelse til: 0, OFF; 1, minimal undertrukkelse, 5, maksimal undertrykkelse. 8. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. Bemærk: Det er ikke muligt at justere clutterfunktionen manuelt ved anvendelse af automatisk indstilling. Hvis De ønsker at justere clutterfunktionen, skal den automatiske indstilling først frakobles i E/S menuen. Se side 2-11 for yderligere informationer. 1-15

22 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.12 Justering af TVG TVG funktionen kompenserer for lydbølgernes dæmpning ved udbredelsen gennem vand, således at ekkoer fra fiskepoller af samme størrelse altid vises med samme farve. Indstil ikke TVG funktionen for højt, da det kan undertrykke svage ekkoer, således at de ikke fremtræder på skærmbilledet. TVG funktionen kan også anvendes til at undertrykke støj fra overfladen. 0m 0m Princippet bag TVG funktionen 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge TVG. TVG HF TVG LEV : 5 (0~10) HF TVG DIST : 600ft LF TVG LEV : 5 (0~10) LF TVG DIST : 600ft 0ft Denne skala er synkroniseret med afstandsindstillingen. low Gain 600 high ft Adjust TVG effective distance. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit TVG menuen Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbillede: Gå til punkt 2 Ved anvendelse af øvrige skærmbilleder: Gå til punkt 3 efter tryk på [ ] tasten. 2. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF TVG DIST (højfrekvens) eller LF TVG DIST (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge TVG dybden. Jo højere indstilling, desto større dybde virker funktionen over. Skalaen i menuen synkroniseres med den valgte indstilling. 4. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 1-16

23 1. BETJENINGSOVERSIGT 5. Når støj fra overfladen forekommer i en dybde lavere end den valgte indstilling, trykkes på [ ] tasten for at vælge HF TVG LEVEL (højfrekvens) eller LF TVG LEVEL (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 6. Tryk på [-] eller [+] tasten for at indstille TVG niveauet. Jo højere indstilling, desto mindre forstærkes ekkoer fra nære objekter. 5 TVG indstillingsvindue 7. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT Fjernelse af svage ekkoer Urent vand eller refleksioner fra plankton kan ses på skærmbilledet som grønne eller lyseblå prikker. Disse svage ekkoer kan fjernes fra skærmbilledet ved hjælp af SIGNAL LEVEL funktionen. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge SIG LEVEL. SIGNAL LEVEL SIGNAL LEV : OFF OFF current Ekkofarver forsvinder fra svagest til stærkest. Eliminate low intensity echoes. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit Signal level menuen 2. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede indstilling. Hver gang [+] tasten aktiveres, fjernes de svageste ekkoer fra skærmbilledet. (Ved anvendelse af otte farver viser indstillingsvinduet: OFF og 1 til 4.) OFF Indstillingsvindue til valg af signalniveau (ved anvendelse af 16 farver) 3. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. 1-17

24 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.14 Billedopdateringshastighed Opdateringshastigheden bestemmer hvor hurtigt den vertikale skanningslinje bevæger sig over skærmen. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge ADVANCE/A-SCOPE. PIC ADVNC/A-SCOPE PIC ADVNC : 1/1 A-SCOPE : OFF For picture advance and A-SCOPE setting. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit PIC ADVNC/A-SCOPE menuen 2. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede billedopdateringshastighed. STOP 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 2/1 3/1 4/1 Indstillingsvindue til valg af billedopdateringshastighed Brøkerne i menuen angiver antallet af vertikale skanningslinjer per transmission. 1/2 betyder eksempelvis, at der dannes en vertikal skanningslinje for hver anden transmission. Brøkerne vises ligeledes øverst på skærmbilledet. Vær opmærksom på, at en stor opdateringshastighed vil forstørre en vist fiskepol horisontalt, mens en lille opdateringshastighed vil formindske den horisontale fremstilling af en fiskepol. 1/1 S "S" betyder at billedopdateringshastigheden er synkroniseret med skibets hastighed. Fartindikation 3. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. 1-18

25 1. BETJENINGSOVERSIGT Skibets fartafhængige funktion Når fartinformationer overføres fra en fartlog, strømindikator eller navigationsudstyr, kan billedopdateringshastigheden indstilles efter eget skibs fart. Som vist på figuren nedenfor påvirker skibets fart ikke den horisontale udstrækning af skærmbilledet, hvorfor den fartafhængige billedopdateringshastighed tillader vurdering af fiskepollers størrelse og mængde uanset eget skibs fart. Indikationen for billedopdateringshastighed efterfølges af et S, når skibets fartafhængige funktion anvendes. Eksempelvis 1/1S. Funktion kan anvendes, når skibets fart er mellem 2-20 knob. Den fartafhængige funktion aktiveres ved at indstille PRR LEVEL til S i TX/RX menuen. Se side 2-8 for yderligere informationer. Fiskepollen formindskes ved høj fart af skibet; og forstørres ved lave hastigheder af skibet. Samme størrelse fiskepoller Normalindstilling Speed FULD FART HALV FART Tilbagelagt afstand Fiskepollen vises i samme størelse uafhængig af skibets fart. Skibets fartafhængige indstilling Beskrivelse af skibets fartafhængige funktion 1-19

26 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.15 Fiskelup skærmbilledet Fiskelup (A-scope) skærmbilledet viser ekkoer fra hver transmission med amplituder og farver proportionale med deres intensitet på højre fjerdedel af skærmen. Skærmbilledet er nyttigt til tæt observation af små fisk og fisk nær bunden. Bemærk: Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbilledet og det vertikalt opdelte skærmbillede, kan man kun få vist et højfrekvent fiskelup skærmbillede. Ved anvendelse af det horisontalt opdelte skærmbillede, vises både høj- og lavfrekvente fiskelup skærmbilleder. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge ADVANCE/A-SCOPE. PIC ADVANC/A-SCOPE menuen vises herefter. 2. Tryk på [ ] tasten for at vælge A-SCOPE. 3. Tryk på [+] tasten to gange for at vælge ON i nedenstående indstillingsvindue. OFF ON Indstillingsvindue for fiskelup skærmbilledet 4. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge EXIT. 5. For at forlade fiskelup skærmbilledet trykkes på [-] tasten to gange for at vælge OFF under punkt 3 i ovenstående fremgangsmåde. 1/1 LF Enkelt frekvens 20 A-scope skærmbillede Svagt ekko (fisk) Stærkt ekko (bund) 59.6m 80 Fiskelupskærmbilledet 1-20

27 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.16 Undertrykkelse af interferens Interferens fra andet akustisk udstyr i nærheden, eller fra elektronisk udstyr ombord på eget skib, kan ses på skærmbilledet som illustreret nedenfor. Denne type af interferens kan undertrykkes ved hjælp af NOISE LIMITER funktionen. Interferens fra andet ekkolod Elektrisk interferens Eksempler på interferens 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge NL. NOISE LIMITER HF FREQ ADJ : +0.0% HF NOISE LIM : OFF LF FREQ ADJ : +0.0% Den omvendte trekant forskydes ved anvendelse af [-] eller [+] tasten LF NOISE LIM : OFF 1. Shift frequencies to reject interference. 2. Use LF/HF NOISE LIM in case interference hasn't been rejected. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit NL menuen Ved anvendelse af dobbeltfrekvensskærmbilledet: Gå til punkt 2. Ved anvendelse af øvrige fremstillingsmåder: Gå til punkt Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF FREQ ADJ (højfrekvens) eller LF FREQ ADJ (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 1-21

28 1. BETJENINGSOVERSIGT 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at justere graden af interferensundertrykkelse. For de fleste transducere går indstillingsområdet fra -10.0% til +10.0%. Indstillingsområderne for nedenstående transducere afviger imidlertid som angivet. 50 khz: -10% - +6% 67 khz /68 khz: -4% - +10% 107 khz: -10% - +4% 200 khz: -9% - +10% Indstillingsområdet for transducere med frekvens omkring khz, khz eller khz er begrænset. Eksempelvis er indstillingsområdet for 66 khz 2% - +10%. Hvis der stadig ses interferens på skærmbilledet efter justering af denne funktion, bør De gå til punkt 4 eller punkt Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 5. Tryk på [ ] tasten for at vælge HF NOISE LIM (højfrekvens) eller LF NOISE LIM (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 6. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge graden af interferensundertrykkelse til N1, N2 eller N3. N3 giver den største grad af interferensundertrykkelse. OFF N1 N2 N3 Indstillingsvindie for interfrensundertrykkelse 7. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge EXIT. Bemærk: Slå funktionen til undertrykkelse af interferens fra når der ikke ses interferens på skærmbilledet, da De ellers risikerer at overse svage ekkoer SHIFT/PROG tasten [SHIFT/PROG] tasten er en funktionstast, som brugeren kan programmere efter behov, således at tasten giver direkte adgang til en funktion. Tryk blot på [+] eller [-] tasten for at få adgang til den programmerede funktion. Det tilsvarende indstillingsvindue vises efterfølgende på skærmen. (I illustrationen nedenfor vises som eksempel indstillingsvinduet for forskydning af dybdeområde). Tryk efterfølgende igen på [+] eller [-] tasten for at justere indstillingen. SHIFT 0 ft Indstillingsvindue for forskydning af dybdeområde Funktionstastens funktion indstilles ved at vælge SHIFT/PROG i USER menuen. Som grundindstilling giver tasten adgang til forskydning af dybdeområdet. Se side 2-15 for yderligere informationer. 1-22

29 2. MENUBETJENING 2.1 Grundliggende menubetjening Hovedmenuen består af DISP (display), ALM (alarm), TX/RX, E/S og SYSTEM menuerne, og indeholder diverse indstillinger, som efter initial justering kun sjældent skal ændres. Indstillingerne foretages af brugeren afhængig af de aktuelle behov. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten med uret for at vælge MENU. Den sidst anvendte undermenu blandt DISP, ALM, TX/RX, ES og SYSTEM menuen vises herefter. Nedenfor vises DISP menuen som eksempel. Menutitler DISP ALM TX/RX E/S SYSTEM NO. OF COLORS : 16 HUE : STD BACKGROUND : BLUE WHITE LINE : OFF (OFF, 1~10) DEPTH INFO : STD MARKER SELECT : VRM ZOOM MARKER : ON DISPLAY DATA : TIMER SCROLL TIME : OFF ECHO STRETCH : OFF SMOOTHING-1 : 3 (OFF,1~4) SMOOTHING-2 : OFF Beskrivelse af valgte menu Menu for display setting. [-/+]: Change set, [EXIT]: Exit DISP menuen 2. Tryk på [ ] tasten for at flytte til det øverste felt visende de tilgængelige undermenuer. 3. Tryk på [+] eller [-] tasten for at vælge den ønskede menu blandt DISP, ALM, TX/RX, ES og SYSTEM. Det valgte menunavn vises fremhævet. 4. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge det ønskede menupunkt. Vælg eksempelvis NO. OF COLORS i eksemplet ovenfor. (Nederst på skærmen vises information om det valgte menupunkt.) 5. Tryk på [-] eller [+] tasten for at åbne indstillingsvinduet for det valgte menupunkt. Figuren nedenfor viser indstillingsvinduet til valg af antal farver (NO. OF COLORS.) 8 16 Indstillingsvindue til valg af farver (NO. OF COLORS) 2-1

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere