BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L

2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØD Åben ikke udstyret. Kun kvalificerede personer bør servicere de interne dele i udstyret. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedafbryderen, hvis der siver vand ind i udstyret. Fortsat brug af udstyret medfører risiko for elektrisk stød og brand. Kontakt efterfølgende en FURUNO forhandler med henblik på servicering af udstyret. Skil ikke udstyret ad. Forsøg heller ikke at modificere udstyret. Ovenstående indebærer risiko for brand, elektrisk stød og anden alvorlig skade. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedafbryderen, hvis det ryger eller der er brand i udstyret. Fortsat brug af udstyret medfører risiko for elektrisk stød og brand. Kontakt efterfølgende en FURUNO forhandler med henblik på servicering af udstyret. Sørg for at regn eller vandsprøjt ikke kan ramme udstyret. Ovenstående indebærer risiko for brand, elektrisk stød eller anden alvorlig skade. ADVARSEL Placer ikke udstyret i nærheden af en varmekilde. Udstyrets strømkabel kan smelte, hvilket medfører risiko for elektrisk stød og brand. Anvend den rigtige sikring. Sikringstypen er angivet på udstyret. Anvendelse af en forkert sikring kan forårsage skade på udstyret. ADVARSEL En advarselsmærkat er placeret på udstyret. Fjern ikke denne mærkat. Hvis den mangler eller er beskadiget, bør De kontakte en FURUNO forhandler. WARNING To avoid electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. Name: Warning Label (2) Type: Code No.: OM TFT LCD Højkvalitets TFT LCD skærmen (Thin Film Transistor) viser % af sine billedelementer. De resterende 0.01% kan forsvinde eller lyse, dette er dog en normal egenskab for LCD skærmen; det er ikke et tegn på fejl i udstyret.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... iv SYSTEMKONFIGURATION... v 1. BETJENINGSOVERSIGT Kontrolpanelet Indikationer Tænd/sluk for udstyret Justering af skærmens lysstyrke Fremstillingsmåder Valg af dybdeområde Forskydning af dybdeområde Justering af modtagerens forstærkning Dybdemåling Markørlinjen Undertrykkelse af refleksioner fra urenheder i vandet Justering af TVG Fjernelse af svage ekkoer Billedopdateringshastighed Fiskelup skærmbilledet Undertrykkelse af interferens SHIFT/PROG tasten MENUBETJENING Grundliggende menubetjening DISP menuen ALM menuen TX/RX menuen E/S menuen USER menuen SYSTEM MENUEN Menubetjening SYSTEM SETTING menuen DRAFT SETTING menuen RANGE SETTING menuen TEMP SETTING menuen NAV DATA SETTING menuen TARGET ECHO menuen BESKRIVELSE AF SKÆRMBILLEDET Farvesøjlen Nullinjen Ekkoer fra bunden Ekkoer fra fiskepoller Andre ekkoer iv

4 5. VEDLIGEHOLDELSE & FEJLSØGNING Vedligeholdelse Udskiftning af sikring Fejlsøgning Diagnostisk test Testmønster Grundindstillinger APPENDIKS... A-1 Menutræ... A-1 Skærmopdeling... A-6 Opdeling af skærmbilledet... A-9 SPECIFIKATIONER... SP-1 iii

5 INDLEDNING Furuno ønsker Dem tillykke med Deres valg af FCV-1100L farve-ekkolod. Vi er overbeviste om, at De vil opdage, hvorfor navnet FURUNO er blevet synonymt med kvalitet og pålidelighed. I over 50 år har FURUNO Electric Company været kendt for at udvikle pålideligt maritimt elektronisk udstyr. Den sublime kvalitet er bakket op af vores omfattende globale netværk af agenter og forhandlere. Dette udstyr er konstrueret til at modstå de hårde krav, der stilles af det maritime miljø. Imidlertid er det naturligvis vigtigt at installere, betjene og vedligeholde systemet på en hensigtsmæssig måde. Læs derfor venligst denne manual grundigt og følg de beskrevne procedurer for betjening og vedligeholdelse. Vi vil værdsætte en tilbagemelding fra Dem, slut-brugeren, om hvorvidt vi lever op til vores mål. Tak for deres valg af et FURUNO produkt. Egenskaber Præsentation i 16 farver (inklusiv baggrund) giver detaljeret information om fiskepollers tæthed og bundens sammensætning på en 10,4 tommer farve LCD. Det er også muligt at vælge præsentation i 8 farver. FURUNO Free Synthesizer (FFS) transceiver design giver mulighed for anvendelse af brugervalgte frekvenser. Automatisk bundfølgefunktion. Frekvens mix-skærmbillede letter diskriminering mellem fiskearter. Alarmer: Fiskealarm, Bundalarm, Fiske-Bundalarm, Vandtemperaturalarm (kræver overførsel af temperaturdata). Fiskelup (A-scope) præsentation viser ekkoer fra hver transmission med amplituder og farver afhængig af ekkoernes intensiteter. Mulighed for individuelt valg af dybdeområde ved dobbeltfrekvenspræsentation. iv

6 SYSTEMKONFIGURATION Skibets hovedstrømforsyning VDC ENSRETTER PR-62 NAVIGATOR 100/110/ /230 VAC, 1φ, 50/60 Hz SKÆRMENHED CV-1100L : Standard : Ekstraudstyr : Eksternt udstyr HØJ- FREKVENS TRANSDUCER LAV- FREKVENS TRANSDUCER TEMP SENSOR (T-02MSB, etc.) FART SENSOR (ST-02MSB, etc.) Systemkonfiguration v

7 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.1 Kontrolpanelet Korrekt tastbetjening: Ét bip Forkert tastbetjening: To bip Fjenelse af dækpladen Kontrolpanel Justerer belysning af skærm og kontrolpanel. (Side 1-3) Mens De trykker på centrum af pladen med Deres tommelfingre som vist på figuren, trækker de mod Dem selv. Indsætter vertikal markør på skærmbilledet. Den aktuelle position sendes til plotter, når en navigator er tilsluttet. (Side 1-14) Forskyder skærmbilledet. (Side 1-12) Ændrer menuindstillinger. (Side 2-1) Udfører programfunktion. (Side 1-22) Vælger fremstillingsmåde. (Side 1-4) MARKER TLL BRILL SHIFT/PROG VRM COLOR LCD SOUNDER FCV 1100L ADVANCE/A-SCOPE SIG LEVEL NL TVG PROG CLUTTER MENU EXIT DUAL LF ZOOM HF ZOOM USER1 USER2 HF LF GAIN 4 6 PWR FUNCTION RANGE MODE Tænder/slukker for enheden. (Side 1-2) Vælger dybdeområde. (Side 1-11) Justerer individuelt forstærkningen for høj/lav frekvenser (Side 1-13) Forskyder VRM/WHITE markøren. (Side 1-13, Side 2-4) Vælger menupunkt. (Side 2-1) Åbner SIGNAL LEVEL menuen. (Side 1-17) Åbner TVG menuen. (Side 1-16) Åbner CLUTTER menuen. (Side 1-15) Lukker menuen. ADVANCE/A-SCOPE SIG LEVEL NL TVG PROG CLUTTER MENU EXIT FUNCTION Åbner PIC ADVANCE/A-SCOPE menuen. (Side 1-18, Side 1-20) Åbner NOISE LIMITER menuen. (Side 1-21) Åbner USER menuen. (Side 2-12) Åbner hovedmenuen. (Side 2-1) Kontrolpanelet 1-1

8 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.2 Indikationer Billedopdateringshastighed Vandtemperatur* Frekvens Støjbegrænser Forskydningsmarkør Minutmarkør Forløbet tid (Fra aktivering af MARKER/TLL tasten) Farveskala Temperatur skala* Skibets fart* Dybde 5.30 C 10 C 5 0 0H01M 17.8kt 49.6m 1'21" Fiskepol <P/R> Bundekko 1/1 LF N1 0 0 Markør linje VRM Alarm Nullinje Alarm-markør VRM dybdeudlæsning Vandtemperaturgraf* Dybdeskala *: Kræver tilslutning af korrekt sensor. Scroll tid (Tid for passage Reduceret transducer sendestyrke af en skanningslinje over skærmbilledet. Indikationer 1.3 Tænd/sluk for udstyret 1. Tryk på [PWR] tasten. En tone lyder og udstyret tændes. 2. Tryk igen på [PWR] tasten for at slukke for udstyret. Bemærk: Vent fem sekunder før udstyret tændes igen. De skærmbilleder, der vises som eksempler i denne betjeningsvejledning, kan afvige fra de skærmbilleder, der ses på Deres skærm. Skærmbillederne afhænger af systemkonfigurationen og de anvendte indstillinger. 1-2

9 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.4 Justering af skærmens lysstyrke Følg nedenstående fremgangsmåde for at justere skærmens lysstyrke. Lysstyrken kan indstilles til 10 forskellige niveauer. 1. Tryk på [BRILL] tasten. BRILL B R I L L (9) [ ] [ ] Indstillingsvindue til justering af lysstyrke 2. Tryk på [+] eller [-] tasten for at justere skærmens lysstyrke; lysstyrken øges ved tryk på [+] tasten og mindskes ved tryk på [-] tasten. Bemærk: Når udstyret slukkes ved anvendelse af en lysstyrke på 4 eller mindre, vil maksimal lysstyrke blive anvendt ved næste opstart. Lysstyrken skal justeres indenfor fem sekunder efter tryk på [BRILL] tasten, ellers forsvinder indstillingsvinduet fra skærmbilledet. 1-3

10 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.5 Fremstillingsmåder De kan ved hjælp af [MODE] tasten vælge mellem syv forskellige fremstillingsmåder. MODE LF-ZOOM LF DUAL HF HF-ZOOM USER-1 USER-2 Den valgte fremstillingsmåde er fremhævet. Vindue til valg af fremstillingsmåde Enkeltskærmbillede (lav eller høj frekvens) Lav frekvens (LF) Jo lavere frekvens ultralydssignalet har, desto bredere bliver det registrerede område. Det anbefales derfor at anvende lav frekvens ved generel søgning efter fisk og vurdering af bundforhold. Høj frekvens (HF) Jo højere frekvens ultralydssignalet har, desto bedre bliver skærmbilledets opløsning. Det anbefales derfor at anvende høj frekvens, når De ønsker at se nærmere på ekkoet fra en fiskepol af interesse. 1/1 LF Fiskepol 20 Lav Frekvens Høj frekvens Bundekko m 80 Registreringsområde Enkeltfrekvensskærmbillede Sammenhæng mellem frekvens og registreringsområde og eksempel på enkeltbillede (LF) 1-4

11 1. BETJENINGSOVERSIGT Dobbeltfrekvensskærmbillede Denne fremstillingsmåde viser det lavfrekvente skærmbillede på den venstre halvdel af skærmen og det højfrekvente skærmbillede på den højre halvdel. LF 1/1 HF Lav frekvens 20 Høj frekvens 20 Frekvens Lav Høj Strålebredde Bred Smal Ekkospor Langt Kort m Dobbeltfrekvensskærmbillede 1-5

12 1. BETJENINGSOVERSIGT Zoom-skærmbilleder Enkeltskærmbilledet (høj eller lav frekvens) vises på den højre halvdel af skærmen, og zoom-skærmbilledet vises på den venstre halvdel. Zoom-skærmbilledet kan gennem SYSTEM SETTING menuen vælges til bundlåst (bottom lock), bundzoom (bottom zoom), markørzoom (marker zoom) eller diskriminationsskærmbilledet (discrim ½). Se side 3-3 for yderligere informationer. Bundlåst skærmbillede (Bottom-lock) På dette skærmbillede vises området mellem zoommarkøren og bunden som en ret linje. Herved fremtræder en fiskepol nær bunden tydeligt, hvorfor skærmbilledet er nyttigt til søgning efter bundfisk. Graden af forstørrelse vælges gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Bundlåst skærmbillede 5 1/1 LF Zoom-markør Forstørret fiskepol Dette område er forstørret på den venstre halvdel af skærmen. Bunden er vist som en lige streg 21.7 m 1 0 Fiskepol Enkeltfrekvens-skærmbillede Det bundlåste skærmbillede 1-6

13 1. BETJENINGSOVERSIGT Bundzoom skærmbillede (Bottom-zoom) På dette skærmbillede vises bunden forstørret (følges automatisk) på venstre halvdel af skærmen. Når dybden øges, forskydes skærmbilledet, så ekkoer fra bunden altid vises på den nederste del af skærmbilledet. 24 1/1 LF Bundzoomskærmbillede Enkeltfrekvens-skærmbillede 28 Bund Zoommarkør m Zoommarkør (tidligere) Bundzoom skærmbilledet Markørzoom skærmbilledet (Marker-zoom) På dette skærmbillede forstørres et område fra det normale skærmbillede, valgt ved hjælp af den variable afstandsmarkør (VRM), til fuld vertikal størrelse på den venstre halvdel af skærmen. Skærmbilledet er nyttigt til observation af en specifik fiskepol. Graden af forstørrelse vælge gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Markørzoomskærmbillede Forstørret fiskepol /1 LF 0 0 Fiskepol VRM (Grøn) Dette område er forstørret m Enkeltfrekvens-skærmbillede Zoommarkør Markørzoom skærmbilledet 1-7

14 1. BETJENINGSOVERSIGT Diskriminationsskærmbilledet (DISCRIM ½) På dette skærmbillede vises enkeltskærmbilledet på den højre halvdel af skærmen og det bundlåste skærmbillede samt diskriminationsskærmbilledet på den venstre halvdel. Diskriminationsskærmbilledet viser bunden som en ret linje, hvilket er nyttigt til vurdering af bundens hårdhed. 1/1 LF Bundlåst-skærmbillede Bund Lang hale = Hård bund Kort hale = Blød bund 0 20 Bunddiskriminationsskærmbillede 21.5 m Enkeltfrekvens-skærmbillede Diskriminationsskærmbilledet 1/2 Diskriminationsskærmbilledet (DISCRIM 1/3) Dette skærmbillede er magen til ovennævnte diskriminationsskærmbillede 1/2 bortset fra, at diskriminationsskærmbilledet kun fylder den nederste tredjedel af venstre skærmhalvdel. Bundlåstskærmbillede 3 1/1 LF Bund Lang hale = Hård bund Kort hale = Blød bund 1 20 Bunddiskriminationsskærmbillede 21.5 m Enkeltfrekvensskærmbillede Diskriminationsskærmbilledet 1/3 1-8

15 1. BETJENINGSOVERSIGT Brugerdefinerede skærmbilleder (USER-1, -2) Viser det skærmbillede, der er programmeret til USER-1/2 gennem USER menuen. Grundindstillingerne er som følger: USER 1: Skærmbilledet er opdelt vertikalt i tredjedele (LF + HF + MIX) USER 2: Skærmbilledet er opdelt vertikalt i fjerdedele (LF + HF + LF bundzoom +HF bundzoom) Indstillingerne kan ændres gennem USER menuen. Se side 2-12 for yderligere informationer. LF 1/1 HF MIX Lav frekvens 40 Høj frekvens 40 Mixskærmbillede* Brugerdefineret skærmbillede 1 (grundindstilling) Lavfrekvensskærmbillede LF /1 HF Højfrekvensskærmbillede Bundzoomskærmbillede (LF) Bundzoomskærmbillede (HF) 23.6m Brugerdefineret skærmbillede 2 (grundindstilling) 1-9

16 1. BETJENINGSOVERSIGT Mix-skærmbilledet På dette skærmbillede sammenlignes ekkointensiteten ved anvendelse af henholdsvis lav og høj signalfrekvens, og ekkoer fra små fisk vises med klare farver. Dette opnås ved at udnytte det faktum, at små fisk returnerer et højfrekvent signal kraftigere end et lavfrekvent signal. Beskrivelse af skærmbilledet: 1. Hvis et ekko fra et højfrekvent signal er stærkere end det tilsvarende ekko fra et lavfrekvent signal, vises ekkoet fra det højfrekvente signal på skærmen. 2. Hvis et ekko fra et lavfrekvent signal er stærkere end det tilsvarende ekko fra et højfrekvent signal, er det sandsynligvis ikke små fisk, der har returneret signalet, hvorfor ekkoet vises med blåt. 3. Hvis ekkoerne fra begge signaler har en intensitet, der svarer til visning med rød-brun eller rød farve, vises de med denne farve. Dette er en forudsætning for, at nullinjen og bunden kan vises med rød-brun eller rød farve. 4. Med andre ord vil ekkoer, der vises med farverne orange til lyseblå, sandsynligvis stamme fra små fisk. Lav frekvens Høj frekvens Blå Grøn Rød Rødbrun Gul Orange Grøn Rødbrun Vises i rødbrunt da højfrekvens ekkoer er røde eller rødbrune. + Diskriminator Gul Blå Blå Disse ekkoer er sandsynligvis små fisk. Vises med blåt da højfrekvens ekko er svagere. Beskrivelse af mix-skærmbilledet 1-10

17 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.6 Valg af dybdeområde Dybdeområdet vælges ved hjælp af [RANGE] drejetasten til en af nedenstående otte værdier. De otte dybdeområder kan indstilles efter behov gennem RANGE SETTING menuen. Se side 3-5 for yderligere informationer. Dybdeenhed Fod (grundindstilling) RANGE 30ft 60ft 120ft 250ft 500ft 1000ft 1600ft 3000ft Vindue til valg af dybdeområde (eksempel: fod) Dybdeområder (grundindstillinger) Position af RANGE drejetast Meter Favne Hiro (Japansk) Passi/Braza Bemærk: Det ønskede dybdeområde skal vælges indenfor 5 sekunder efter aktivering af [RANGE] drejetasten, ellers fjernes indstillingsvinduet fra skærmbilledet. Det er muligt at indstille dybdeområder for henholdsvis høj og lav frekvens separat. Den ønskede måleenhed vælges gennem SYSTEM SETTING menuen. Se side 3-2 for yderligere informationer. 1-11

18 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.7 Forskydning af dybdeområde [-] og [+] tasterne anvendes til at vælge skærmbilledets startdybde (vises øverst på skærmen). Som grundindstilling vil en forskydning påvirke samtlige dybdeområder. Det er ikke muligt at forskyde dybdeområdet, når AUTO SHIFT funktionen (automatisk forskydning af dybdeområde) er aktiveret. Forskyd startdybden for at observere på lavt eller dybt vand. Forskydningsprincippet Skærmbillede SHIFT 10ft 10 Vindue til indstilling af forskydning (vises midt på skærmen) og indikator for forskydning (vises i øverst højre hjørne af skærmen) Bemærk: Forskydningen skal indtastes indenfor 5 sekunder efter aktivering af [-] eller [+] tasten, ellers fjernes indstillingsvinduet fra skærmbilledet. Det er muligt at vælge automatisk forskydning af dybdeområdet. Se side 3-3 for yderligere informationer. Det er muligt at forskyde skærmbilledet individuelt for hvert enkelt dybdeområde ved at aktivere FREE SHIFT i SYSTEM SETTING menuen. Se side 3-2 for yderligere informationer. 1-12

19 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.8 Justering af modtagerens forstærkning Modtagerens forstærkning justeres ved hjælp af [GAIN] drejetasten. Forstærkningen bør justeres således, at forstyrrende støj lige netop fjernes fra skærmbilledet. For stor forstærkning Tilpas forstærkning For lav forstærkning Eksempler på passende og upassende grader af forstærkning 1.9 Dybdemåling Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at placere den variable afstandsmarkør (VRM) på det objekt hvortil dybden ønskes målt. Dybden udlæses digitalt over VRM. Bemærk: For at anvende den variable afstandsmarkør skal MARKER SELECT i DISP menu indstilles til VRM. 1/1 LF 0 0 VRM (grøn) Dybde til VRM m 80 Dybdemåling ved hjælp af VRM 1-13

20 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.10 Markørlinjen Ved hjælp af [MARKER/TLL] tasten kan man indsætte en vertikal markørlinje på skærmbilledet. Linjen kan anvendes til markering af en fiskepol eller et andet ekko af interesse. Når [MARKER/TLL] tasten aktiveres, overføres markørlinjens position i bredde-/længdegrad til en navigationsplotter, og positionen vises på navigationsudstyrets skærm (forudsat udstyret er forbundet til positionsbestemmelsesudstyr). Forløbet tid fra aktivering af [MARKER/TLL] tasten kan udlæses i øverste venstre hjørne af skærmbilledet. Se side 2-3 for yderligere informationer. Forløbet tid fra aktivering af [MARKER/TLL] tasten. 0H01M 1/1 LF m Markørlinje Vises i farve nr. 2 fra toppen af farvesøjlen ved anvendelse af 16 farver; den øverste farve i farvesøjlen ved anvendelse af 8 farver. Markørlinjen og udlæsning af forløbet tid 1-14

21 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.11 Undertrykkelse af refleksioner fra urenheder i vandet Når der ses blå prikker over hele skærmbilledet (hovedsageligt på grund af urenheder i vandet), kan CLUTTER funktionen anvendes til at undertrykke disse refleksioner. 1. Drej på [FUNCTION] drejetasten for at vælge CLUTTER. Nedenstående menu vises. CLUTTER HF CLUTTER : 2 (0 5) HF CURVE : STD LF CLUTTER : 2 (0 5) LF CURVE : STD Farven ændres afhængig af indstillingen af clutterniveauet og curve-indstilling. LOW HIGH Change echo color assignment. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbillede: Gå til punkt 2 Ved anvendelse af øvrige skærmbilleder: Gå til punkt 3 efter tryk på [ ] tasten. 2. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF CURVE (højfrekvens) eller LF CURVE (lavfrekvens) afhængig af hvilket skærmbillede der anvendes. 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at åbne vinduet til valg af clutterindstilling (grundindstilling: STD). STD LINEAR CUSTOM Vindue til valg af clutterindstilling STD: Jo højere funktionen indstilles, desto mere undertrykkes svage ekkoer. LINEAR: Jo højere funktionen indstilles, desto mere undertrykkes alle ekkoer. CUSTOM: Anvender de brugerdefinered indstillinger fra cluttermenuen. Se side 2-17 for yderligere informationer. 4. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede clutterindstilling. 5. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 6. Tryk på [ ] tasten for at vælge HF CLUTTER eller LF CLUTTER afhængig af hvilket skærmbillede der anvendes. 7. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede grad af undertrykkelse til: 0, OFF; 1, minimal undertrukkelse, 5, maksimal undertrykkelse. 8. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. Bemærk: Det er ikke muligt at justere clutterfunktionen manuelt ved anvendelse af automatisk indstilling. Hvis De ønsker at justere clutterfunktionen, skal den automatiske indstilling først frakobles i E/S menuen. Se side 2-11 for yderligere informationer. 1-15

22 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.12 Justering af TVG TVG funktionen kompenserer for lydbølgernes dæmpning ved udbredelsen gennem vand, således at ekkoer fra fiskepoller af samme størrelse altid vises med samme farve. Indstil ikke TVG funktionen for højt, da det kan undertrykke svage ekkoer, således at de ikke fremtræder på skærmbilledet. TVG funktionen kan også anvendes til at undertrykke støj fra overfladen. 0m 0m Princippet bag TVG funktionen 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge TVG. TVG HF TVG LEV : 5 (0~10) HF TVG DIST : 600ft LF TVG LEV : 5 (0~10) LF TVG DIST : 600ft 0ft Denne skala er synkroniseret med afstandsindstillingen. low Gain 600 high ft Adjust TVG effective distance. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit TVG menuen Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbillede: Gå til punkt 2 Ved anvendelse af øvrige skærmbilleder: Gå til punkt 3 efter tryk på [ ] tasten. 2. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF TVG DIST (højfrekvens) eller LF TVG DIST (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge TVG dybden. Jo højere indstilling, desto større dybde virker funktionen over. Skalaen i menuen synkroniseres med den valgte indstilling. 4. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 1-16

23 1. BETJENINGSOVERSIGT 5. Når støj fra overfladen forekommer i en dybde lavere end den valgte indstilling, trykkes på [ ] tasten for at vælge HF TVG LEVEL (højfrekvens) eller LF TVG LEVEL (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 6. Tryk på [-] eller [+] tasten for at indstille TVG niveauet. Jo højere indstilling, desto mindre forstærkes ekkoer fra nære objekter. 5 TVG indstillingsvindue 7. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT Fjernelse af svage ekkoer Urent vand eller refleksioner fra plankton kan ses på skærmbilledet som grønne eller lyseblå prikker. Disse svage ekkoer kan fjernes fra skærmbilledet ved hjælp af SIGNAL LEVEL funktionen. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge SIG LEVEL. SIGNAL LEVEL SIGNAL LEV : OFF OFF current Ekkofarver forsvinder fra svagest til stærkest. Eliminate low intensity echoes. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit Signal level menuen 2. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede indstilling. Hver gang [+] tasten aktiveres, fjernes de svageste ekkoer fra skærmbilledet. (Ved anvendelse af otte farver viser indstillingsvinduet: OFF og 1 til 4.) OFF Indstillingsvindue til valg af signalniveau (ved anvendelse af 16 farver) 3. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. 1-17

24 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.14 Billedopdateringshastighed Opdateringshastigheden bestemmer hvor hurtigt den vertikale skanningslinje bevæger sig over skærmen. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge ADVANCE/A-SCOPE. PIC ADVNC/A-SCOPE PIC ADVNC : 1/1 A-SCOPE : OFF For picture advance and A-SCOPE setting. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit PIC ADVNC/A-SCOPE menuen 2. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge den ønskede billedopdateringshastighed. STOP 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1 2/1 3/1 4/1 Indstillingsvindue til valg af billedopdateringshastighed Brøkerne i menuen angiver antallet af vertikale skanningslinjer per transmission. 1/2 betyder eksempelvis, at der dannes en vertikal skanningslinje for hver anden transmission. Brøkerne vises ligeledes øverst på skærmbilledet. Vær opmærksom på, at en stor opdateringshastighed vil forstørre en vist fiskepol horisontalt, mens en lille opdateringshastighed vil formindske den horisontale fremstilling af en fiskepol. 1/1 S "S" betyder at billedopdateringshastigheden er synkroniseret med skibets hastighed. Fartindikation 3. Drej [FUNCTION] drejetasten mod uret for at vælge EXIT. 1-18

25 1. BETJENINGSOVERSIGT Skibets fartafhængige funktion Når fartinformationer overføres fra en fartlog, strømindikator eller navigationsudstyr, kan billedopdateringshastigheden indstilles efter eget skibs fart. Som vist på figuren nedenfor påvirker skibets fart ikke den horisontale udstrækning af skærmbilledet, hvorfor den fartafhængige billedopdateringshastighed tillader vurdering af fiskepollers størrelse og mængde uanset eget skibs fart. Indikationen for billedopdateringshastighed efterfølges af et S, når skibets fartafhængige funktion anvendes. Eksempelvis 1/1S. Funktion kan anvendes, når skibets fart er mellem 2-20 knob. Den fartafhængige funktion aktiveres ved at indstille PRR LEVEL til S i TX/RX menuen. Se side 2-8 for yderligere informationer. Fiskepollen formindskes ved høj fart af skibet; og forstørres ved lave hastigheder af skibet. Samme størrelse fiskepoller Normalindstilling Speed FULD FART HALV FART Tilbagelagt afstand Fiskepollen vises i samme størelse uafhængig af skibets fart. Skibets fartafhængige indstilling Beskrivelse af skibets fartafhængige funktion 1-19

26 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.15 Fiskelup skærmbilledet Fiskelup (A-scope) skærmbilledet viser ekkoer fra hver transmission med amplituder og farver proportionale med deres intensitet på højre fjerdedel af skærmen. Skærmbilledet er nyttigt til tæt observation af små fisk og fisk nær bunden. Bemærk: Ved anvendelse af dobbelfrekvensskærmbilledet og det vertikalt opdelte skærmbillede, kan man kun få vist et højfrekvent fiskelup skærmbillede. Ved anvendelse af det horisontalt opdelte skærmbillede, vises både høj- og lavfrekvente fiskelup skærmbilleder. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge ADVANCE/A-SCOPE. PIC ADVANC/A-SCOPE menuen vises herefter. 2. Tryk på [ ] tasten for at vælge A-SCOPE. 3. Tryk på [+] tasten to gange for at vælge ON i nedenstående indstillingsvindue. OFF ON Indstillingsvindue for fiskelup skærmbilledet 4. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge EXIT. 5. For at forlade fiskelup skærmbilledet trykkes på [-] tasten to gange for at vælge OFF under punkt 3 i ovenstående fremgangsmåde. 1/1 LF Enkelt frekvens 20 A-scope skærmbillede Svagt ekko (fisk) Stærkt ekko (bund) 59.6m 80 Fiskelupskærmbilledet 1-20

27 1. BETJENINGSOVERSIGT 1.16 Undertrykkelse af interferens Interferens fra andet akustisk udstyr i nærheden, eller fra elektronisk udstyr ombord på eget skib, kan ses på skærmbilledet som illustreret nedenfor. Denne type af interferens kan undertrykkes ved hjælp af NOISE LIMITER funktionen. Interferens fra andet ekkolod Elektrisk interferens Eksempler på interferens 1. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge NL. NOISE LIMITER HF FREQ ADJ : +0.0% HF NOISE LIM : OFF LF FREQ ADJ : +0.0% Den omvendte trekant forskydes ved anvendelse af [-] eller [+] tasten LF NOISE LIM : OFF 1. Shift frequencies to reject interference. 2. Use LF/HF NOISE LIM in case interference hasn't been rejected. [-/+]: Change setting [EXIT]: Exit NL menuen Ved anvendelse af dobbeltfrekvensskærmbilledet: Gå til punkt 2. Ved anvendelse af øvrige fremstillingsmåder: Gå til punkt Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge HF FREQ ADJ (højfrekvens) eller LF FREQ ADJ (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 1-21

28 1. BETJENINGSOVERSIGT 3. Tryk på [-] eller [+] tasten for at justere graden af interferensundertrykkelse. For de fleste transducere går indstillingsområdet fra -10.0% til +10.0%. Indstillingsområderne for nedenstående transducere afviger imidlertid som angivet. 50 khz: -10% - +6% 67 khz /68 khz: -4% - +10% 107 khz: -10% - +4% 200 khz: -9% - +10% Indstillingsområdet for transducere med frekvens omkring khz, khz eller khz er begrænset. Eksempelvis er indstillingsområdet for 66 khz 2% - +10%. Hvis der stadig ses interferens på skærmbilledet efter justering af denne funktion, bør De gå til punkt 4 eller punkt Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at forlade indstillingsvinduet. 5. Tryk på [ ] tasten for at vælge HF NOISE LIM (højfrekvens) eller LF NOISE LIM (lavfrekvens) afhængig af det anvendte skærmbillede. 6. Tryk på [-] eller [+] tasten for at vælge graden af interferensundertrykkelse til N1, N2 eller N3. N3 giver den største grad af interferensundertrykkelse. OFF N1 N2 N3 Indstillingsvindie for interfrensundertrykkelse 7. Drej [FUNCTION] drejetasten for at vælge EXIT. Bemærk: Slå funktionen til undertrykkelse af interferens fra når der ikke ses interferens på skærmbilledet, da De ellers risikerer at overse svage ekkoer SHIFT/PROG tasten [SHIFT/PROG] tasten er en funktionstast, som brugeren kan programmere efter behov, således at tasten giver direkte adgang til en funktion. Tryk blot på [+] eller [-] tasten for at få adgang til den programmerede funktion. Det tilsvarende indstillingsvindue vises efterfølgende på skærmen. (I illustrationen nedenfor vises som eksempel indstillingsvinduet for forskydning af dybdeområde). Tryk efterfølgende igen på [+] eller [-] tasten for at justere indstillingen. SHIFT 0 ft Indstillingsvindue for forskydning af dybdeområde Funktionstastens funktion indstilles ved at vælge SHIFT/PROG i USER menuen. Som grundindstilling giver tasten adgang til forskydning af dybdeområdet. Se side 2-15 for yderligere informationer. 1-22

29 2. MENUBETJENING 2.1 Grundliggende menubetjening Hovedmenuen består af DISP (display), ALM (alarm), TX/RX, E/S og SYSTEM menuerne, og indeholder diverse indstillinger, som efter initial justering kun sjældent skal ændres. Indstillingerne foretages af brugeren afhængig af de aktuelle behov. 1. Drej [FUNCTION] drejetasten med uret for at vælge MENU. Den sidst anvendte undermenu blandt DISP, ALM, TX/RX, ES og SYSTEM menuen vises herefter. Nedenfor vises DISP menuen som eksempel. Menutitler DISP ALM TX/RX E/S SYSTEM NO. OF COLORS : 16 HUE : STD BACKGROUND : BLUE WHITE LINE : OFF (OFF, 1~10) DEPTH INFO : STD MARKER SELECT : VRM ZOOM MARKER : ON DISPLAY DATA : TIMER SCROLL TIME : OFF ECHO STRETCH : OFF SMOOTHING-1 : 3 (OFF,1~4) SMOOTHING-2 : OFF Beskrivelse af valgte menu Menu for display setting. [-/+]: Change set, [EXIT]: Exit DISP menuen 2. Tryk på [ ] tasten for at flytte til det øverste felt visende de tilgængelige undermenuer. 3. Tryk på [+] eller [-] tasten for at vælge den ønskede menu blandt DISP, ALM, TX/RX, ES og SYSTEM. Det valgte menunavn vises fremhævet. 4. Tryk på [ ] eller [ ] tasten for at vælge det ønskede menupunkt. Vælg eksempelvis NO. OF COLORS i eksemplet ovenfor. (Nederst på skærmen vises information om det valgte menupunkt.) 5. Tryk på [-] eller [+] tasten for at åbne indstillingsvinduet for det valgte menupunkt. Figuren nedenfor viser indstillingsvinduet til valg af antal farver (NO. OF COLORS.) 8 16 Indstillingsvindue til valg af farver (NO. OF COLORS) 2-1

BETJENINGSVEJLEDNING FARVE EKKOLOD MODEL FCV-1200L/1200LM

BETJENINGSVEJLEDNING FARVE EKKOLOD MODEL FCV-1200L/1200LM BETJENINGSVEJLEDNING FARVE EKKOLOD MODEL FCV-1200L/1200LM 1 2 ADVARSEL! ELEKTRISK STØD! FOR FARE udstyret. ikke Åben åbne bør personer Kun kvalificerede udstyret. der hvis strømmen for øjeblikeligt Sluk

Læs mere

Ekkolod. Kapitel 10 side 46

Ekkolod. Kapitel 10 side 46 Kapitel 10 side 46 Ekkolod Et ekkolod viser fiskeren, hvad der er af fisk under skibet. Det kan også fortælle, hvor dybt vandet er, og om der ligger nogle vrag på havbunden. Nogle dyre ekkolod kan desuden

Læs mere

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 6600 kortplotter/fishfinder! NAVMAN TRACKFISH 6600 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation,

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE. Opbevar denne manual på et passende sted til senere brug.

VIGTIG MEDDELELSE. Opbevar denne manual på et passende sted til senere brug. Pub. No. ODA-23740-A DATE OF ISSUE: FEB. 2006 VIGTIG MEDDELELSE Ingen sider af denne manual må kopieres eller reproduceres uden skriftlig tilladelse. Hvis denne manual mistes eller bliver slidt, kan du

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke Kapitel 4 side 24 Radar En radar bruger man til at holde øje med andre skibe, så man ikke sejler ind i dem. Radar står for Radio Detection And Ranging. Radaren viser andre skibe og måler afstand og retning

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Sonaren. Kapitel 11 side 61

Sonaren. Kapitel 11 side 61 Kapitel 11 side 61 Sonaren En sonar viser fiskeren, hvad der er under havoverfladen ved hjælp af lydbølger. Sonaren kan se i alle retninger. Derfor behøver fiskeren ikke sejle rundt for at finde fisk men

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING EKKOLOD FCV-627 B R. www.furuno.com

BRUGERVEJLEDNING EKKOLOD FCV-627 B R. www.furuno.com EKKOLOD FCV-627 BRUGERVEJLEDNING GAIN B R I L L www.furuno.com Pub. No. ODA-23820-A DATE OF ISSUE: JUN. 2011 VIGTIGE MEDDELELSER Generelt Operatøren af dette udstyr skal læse og følge beskrivelserne i

Læs mere

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden.

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. ONIX og ION QUICK START GUIDE Tænd enheden tænd/sluk Tryk i øverste højre hjørne af status bjælke for at slukke enheden. Vælg sluk. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. Åben Startskærmen

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GPS NAVIGATOR GP-37 /GP-32

BETJENINGSVEJLEDNING GPS NAVIGATOR GP-37 /GP-32 BETJENINGSVEJLEDNING DGPS NAVIGATOR GPS NAVIGATOR GP-37 /GP-32 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sikkerhedsforanstaltninger for brugeren Åben ikke udstyret. ADVARSEL Der er ingen dele i udstyret, brugeren kan

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Elite 5 DSI Dansk manual

Elite 5 DSI Dansk manual Elite 5 DSI Dansk manual Copyright 2010 Navico All rights reserved. Ingen del af denne manual må kopieres, reproduceres, genudgives, transmitteres eller distribueres til ethvert formål, uden forudgående

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder Kapitel 1 side 11 Fejl på satellitkompasset Et satellitkompas er afhængigt af signalet fra satellitterne. Hvis der bliver problemer med signalet, kan satellitkompasset vise forkert. Broer skygger for signalet

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

M A N U A L Simrad EQ44/54 Ekkolod

M A N U A L Simrad EQ44/54 Ekkolod M A N U A L Simrad EQ44/54 Ekkolod 183-3403-101 Dansk 08052.20 EQ44/54 Ekkolod Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion og system orientering 1.1 Introduktion og system orientering... 1-1 1.2 Sikkerhed

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FARE! Check altid at der ikke er nogen i nærheden af antenneenheden før opstart af Deres radar/ ARPA. Den roterende antenne kan forårsage alvorlig personskade, hvis den rammer

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning

echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning echo 200, 300 og 500 serien Brugervejledning December 2013 190-01709-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Lowrance X87, X88DF, X97 & X98DF, & Eagle FishMark 320

Lowrance X87, X88DF, X97 & X98DF, & Eagle FishMark 320 Lowrance X87, X88DF, X97 & X98DF, & Eagle FishMark 320 Installation og betjeningsvejledning 1 Disse ekkoldder er de seneste medlemmer af Lowrance familiens højkvalitets ekkolodder med en højopløst skærm.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FARVEEKKOLOD FCV-30. www.furuno.co.jp

BRUGERVEJLEDNING FARVEEKKOLOD FCV-30. www.furuno.co.jp BRUGERVEJLEDNING FARVEEKKOLOD FCV-30 www.furuno.co.jp VIGTIGE MEDDELELSER Ingen dele af denne manual må kopieres eller reproduceres uden skriftlig tilladelse. Hvis denne manual mistes eller bliver slidt,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 1. marts 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download Side 3... App installation Side 3... Tilslutning Side 4...

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik Lektion 7 - En meget irriterende ting - især ved ældre indscannede billeder - er en forkert farve, der ligger som et slør hen over billedet eller dele af dette. På ældre billeder skyldes det, at farverne

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere