Regneark for edb informatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regneark for edb informatik"

Transkript

1 Regneark for edb informatik Programmer: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse August 2008

2 Regneark for edb informatik Side 2 Indhold Båndet... 3 Lektion 1: Arbejde i flere ark... 4 Lektion 2 - Videre med regneark... 6 Ombryde tekst... 6 Absolutte og relative referencer... 7 Lektion 3 - Diagrammer i regnearket Oprette diagram Objekter i diagrammet Formatere diagrammets enkelte dele Lektion 4 - Søjlediagram Markere adskilte kolonner Flytte Dataserier Lektion 5 - Vandforbrug Celleformater Omdøbe ark Formatering af celler Lektion 5 - Vandforbrug fortsat Sammenkæde regneark Lektion 6 - Eksempler på funktioner HVIS-funktionen RUND.OP-funktionen Lektion 7 - Funktioner fortsat Ydelse Lektion 8 - Sammenkædning af Excel og Word Lektion 9 - Databaser med Excel Lister og databaseværktøjer i regnearket Sortering Sortering efter en enkelt kolonne (felt) Brugerdefineret Sortering Filtrering af data Opgaver... 45

3 Regneark for edb informatik Side 3 Båndet Når man starter Excel, vises Båndet: Båndet består af 7 faner, og det er altid Startside-fanen der vises som start. En fane er opdelt i grupper Her er vist gruppen Skrifttype og dens Kommandoknapper (som standard er skrifttypen altid Calibri og skrifstørrelsen 11) Hver gang man klikker på en anden fane kommer der andre grupper med andre kommandoknapper Prøv dette! Klik tilbage til Startside-fanen. Hurtig Adgang-værktøjslinjen har som standard Kommandoknapperne Gem, Fortryd Indtastning og Annuller Fortryd Indtastning Klik på knappen yderst til højre på Hurtig Adgang Klik på Vis Udskrift Og Vis Udskrift er kommet op i værktøjslinjen Hurtig Adgang. Man fjerner en kommandoknap på samme måde, blot ved at klikke på fluebenet ud for det man vil have fjernet. Øvelse 1 Indsæt på samme måde kommandoknappen Ny (Bruges når man skal starte et nyt regneark/projetmappe):

4 Regneark for edb informatik Side 4 Lektion 1: Arbejde i flere ark I Excel og andre nyere regnearksprogrammer er standarddokumentet en samling af flere regneark (Ark1, Ark2, Ark3 osv.), der på skærmen ligger oven på hinanden en såkaldt projektmappe. En projektmappe kan sammenlignes med et ringbind, hvori der kan indsættes løse sider efter behov. Når man gemmer i Excel, gemmes hele projektmappen som én fil. Regneark, der naturligt hører sammen, kan på den måde hentes, redigeres og gemmes i én arbejdsgang. Åbn Budget Budgettet ligger på det øverste ark i projektmappen - det ark, der hedder Ark1. Du kan give arket et bedre navn: Dobbeltklik på arkets arkfane (der hvor der står Ark1) og skriv Budget 2007 og tryk [Enter] Du skal nu kopiere Budget 2007, så projektmappen også kommer til at indeholde Budget 2008, Budget 2009, Budget 2010 og Budget Men først fjerner du Ark2 og Ark3: Højreklik på Ark2 og tryk på Slet Gør det samme med Ark3 Højreklik på arkfanen Budget 2007 og vælg Flyt eller kopier Lav markeringer i dialogboksen som vist ovenfor (husk at klikke i boksen ud for Opret en kopi), derefter OK Omdøb det nye arks arkfane til Budget 2008

5 Regneark for edb informatik Side 5 Indsæt på samme måde et ark med Budget 2009, Budget 2010 og Budget Nu mangler du kun én ting: Decembersaldoen i Budget 2007 skal overføres til i Budget Decembersaldoen i Budget 2008 skal overføres til Budget 2009 osv. Det vil vi gøre med formler, så overførslerne kommer til at foregå helt automatisk: Skift til Budget 2008 Placér cellemarkøren i kolonne B ud for Overført saldo, her B30 Her skal indtastes en formel, som overfører decembersaldoen fra foregående år, altså fra Budget 2007 Skriv et lighedstegn ligesom når du starter indtastningen af en hvilken som helst anden formel Skift til Budget 2007 Klik i cellen med decembersaldoen, M33 og tryk [Enter] Du er nu tilbage i Budget Læg mærke til, hvordan formlen du netop har lavet ser ud (se formellinjen) Overfør på samme måde decembersaldoen fra Budget 2008 til januarsaldoen i Budget osv. de følgende år. Hvis man et år får mere i løn eller flere udgifter, kan man bare gå ind i januar måned og ændre tallet, og de andre måneder følger med. Øvelse 2 Prøv at eksperimentere med at ændre indtægter og udgifter i nogle af årene og se, hvilken betydning det får for saldoen de følgende år.

6 Regneark for edb informatik Side 6 Lektion 2 - Videre med regneark Du skal opbygge et regneark, der kan bruges til at udregne årlige udgifter til benzin. De årlige udgifter afhænger af: hvor mange kilometer, der køres pr år benzinprisen hvilken bil man kører i (bilens benzinforbrug) Følg vejledningen nedenfor: Indtast tekst og tal i række 2, 4 og 5 Formater tallene i kolonne C som vist ovenfor Indtast teksterne i række 7 Indtast tekster og tal i række 8-16 Teksterne i række 7 kommer til at fylde mere end der kan være i én celle, så man ikke kan læse hele indholdet i cellen, når man taster teksten ind i næste celle. Men det kan der ændres på, når man laver tekstombrydning. Ombryde tekst I cellerne B7 - F7 skal teksten ombrydes, så den fordeler sig over flere linjer i cellen. Det gøres sådan: Marker cellerne, der skal formateres (her celleområdet B7:F7) Klik på ikonet ud for gruppen Justering Du får denne dialogboks

7 Regneark for edb informatik Side 7 Vælg fanebladet Justering og klik flueben i Ombryd tekst under Tekstformatering (bevirker, at teksten fordeles på flere linjer i cellen) Vælg Centreret i listeboksen Vandret under Tekstjustering Vælg Øverst i listeboksen Lodret under Tekstjustering (bevirker, at teksten vises i toppen af cellen) Klik til sidst på OK Afpas evt. rækkehøjden i række 7 Træk i kolonne- og i rækkehåndtagene så teksterne tager sig ud nogenlunde som på ovenstående side Lav en formel i celle D8 Beregningen for Opel Corsaen ser sådan ud: 100/15,4=6,49 Kopier formlen ned i D9 - D16 (brug fyldhåndtaget) Sørg for at tallene i cellerne C8 - C16 er med to decimaler Absolutte og relative referencer Formlerne i kolonne E Du skal få computeren til at beregne det årlige benzinforbrug i kolonne E. Beregningen for Corsaen ser således ud: /15,4=974 Lav formlen i celle E8 Hvis du nu markerer formlen i celle E8 på samme måde, som du gjorde i kolonne D, får du et problem. Prøv at kopiere formlen i cellen ned i E9 - E16 på samme måde som før. Du får nogle mærkelige tal som vist her til højre. Formlerne vil nemlig ændre sig til =C5/C9, =C6/C10 osv. Kontrollér formlerne i kolonne E

8 Regneark for edb informatik Side 8 Problemet løses ved at ændre formlen i E8 en smule, så henvisningen (referencen) til celle C4 ikke ændres, når formlen kopieres til en anden celle. Man taler om relative cellereferencer, når man ønsker, at henvisningen til en celle skal ændres, når formlen kopieres til et andet sted i regnearket. Denne type har du benyttet dig af indtil nu, fx da du kopierede formlen i D8. Absolutte cellereferencer bruges, når man vil sikre, at henvisningen til en celle ikke ændres under kopiering (man siger også, at man låser cellen fast). Ret formlen i E8 til =$C$4/C8 $-tegnet ligger under 4-tallet på tastaturet. Du laver $-tegnet med tastekombinationen [AltGr] + [4]. Uanset hvor du nu kopierer formlen hen i regnearket, vil den stadig referere til celle C4. $-tegn foran C bevirker, at referencen til kolonne C bliver absolut, mens $-tegnet foran 4 bevirker, at referencen til række 4 bliver absolut. I dette tilfælde kunne du således nøjes med $-tegnet foran 4-tallet. Kopier formlen i E8 ned i kolonnen Kontrollér formlerne i kolonne E Formatér tallene til 0 decimaler I kolonne F skal de årlige udgifter til benzin udregnes. Beregningen for Opel Corsaen ser således ud: 974*11,85= Indtast formlen i F8 Husk $-tegn omkring C5 Kopier ned i kolonne F Formatér tallene i kolonne F til hele kroner Pynt på regnearkets layout Talformat, kanter/streger, tekstfremhævelser, justering... Eksperimentér med tallene Lad benzinprisen og antal kørte kilometer variere, og læg mærke til, hvilken betydning det har for de årlige udgifter Når du er færdig skulle det gerne se nogenlunde sådan ud: Du kan også stille dig i formellinjen og sætte skrivemarkøren mellem C og 4, og derefter trykke på F4-knappen. Derved kommer begge $-tegn frem.

9 Regneark for edb informatik Side 9 Udskriv, når du er tilfreds med resultatet Gem projektmappen og luk Øvelse 3 Opbyg et regneark, der kan bruges til at beregne udgifterne til elforbrug ud fra nedenstående beregningseksempel: El-priser 1999 Forbrug 4500 kwh Målerafgift 500,00 kr. Elforbrug 34,95 øre pr. kwh 1.572,75 kr. Statsafgift 48,10 øre pr. kwh 2.164,50 kr. CO2 10,00 øre pr. kwh 450,00 kr. SO2 1,30 øre pr. kwh 58,50 kr. I alt uden moms 4.745,75 kr. Moms 25% 1.186,44 kr. I alt med moms 5.932,19 kr. Pris pr. kwh 1,32 kr. Lad forbruget variere, og læg mærke til, hvilken virkning det har på den samlede pris og prisen pr. kwh

10 Regneark for edb informatik Side 10 Lektion 3 - Diagrammer i regnearket I det følgende uddybes emnet Diagrammer, der er gennemgået i modulet Regneark 1. Opbyg denne tabel i regnearket Sådan skriver man km 2 i en celle: Marker 2-tallet inde i cellen Klik på ikonet ud for Skriftype Afmærk boksen ud for Hævet skrift i området Effekter Bemærk, at hvis du skriver mere tekst i cellen, bliver resten af teksten også med hævet skrift. Gem projektmappen under filnavnet Nordiske lande

11 Regneark for edb informatik Side 11 Oprette diagram Du skal lave et cirkeldiagram, der viser befolkningstallenes størrelse i de nordiske lande. Marker området, der skal vises i diagrammet (B5:C10) Klik på Cirkel i fanen Indsæt Vælg den første under 3D-Cirkel Diagrammet ser sådan ud: Afbildningsområde Diagramtitel Diagram område Forklaring Bemærk at der kommet tre faner mere på båndet, alle sammen med overskriften Diagramværktøjer Flyt diagrammet ned så det ikke dækker selve regnearket/tabellen. Husk ikke at markere diagrammets enkelte dele, men klik i et frit område i diagrammet (diagramområdet). Du kan også gøre diagrammet større/mindre ved at trække i et af håndtagene i hjørnerne. Du kan flytte rundt på diagrammets dele ved at markere diagramobjektet og derefter trække det til den ønskede position. Objekter i diagrammet Diagrammet består af nogle objekter. Lad musen hvile et øjeblik forskellige steder i diagrammet. Der vises en lille boks med navnet på det objekt, du peger på. Du kan markere et objekt i diagrammet ved at klikke på det. Prøv at markere objekter i diagrammet: ved at klikke på objektet i diagrammet Markér nu Diagramtitel (overskriften) Klik på Bef.. i mio. ret det til Befolkning i millioner Klik på fanen Layout

12 Regneark for edb informatik Side 12 Klik på Dataetikketter Klik på Centreret og tallene for de enkelte lande står inde i cirklen Flytte diagrammets objekter Klik én gang på cirklen Nu har nu markeret selve cirklen Træk ud i et af lagkagestykkerne Du får et billede som vist her: Lagkagedelene kan flyttes ud hver for sig ved at markere delene hver for sig. Du markerer et lagkagestykke ved at klikke én gang (hvis cirklen er markeret i forvejen), eller ved at klikke to gange (hvis cirklen ikke er markeret). Træk lagkagen sammen til en cirkel igen, ved at trække ind mod midten igen eller ved at fortryde Træk derefter ét af lagkagestykkerne ud Træk lagkagestykket på plads igen Marker afbildningsområdet, og flyt det til en anden position. Klik ikke på cirklen men på et frit område i rammen. Prøv også at ændre afbildningsområdets størrelse ved at trække i håndtagene Afbildningsområde

13 Regneark for edb informatik Side 13 Flyt på samme måde rundt på Forklaring og Diagramtitel Formatere diagrammets enkelte dele Du kan ændre diagrammets farver, mønstre, skriften i diagramtitlen osv. Fremgangsmåden er, at du markerer den del, du vil ændre (formatere) og derefter højreklikker på det markerede. Fra genvejsmenuen, der herved åbnes, får du adgang til forskellige indstillingsmuligheder. Du skal først prøve at formatere diagramtitlen. Marker diagramtitlen, højreklik på det En menu og værktøjerne fra gruppen Skrifttype og Justering kommer frem. Vælg Formater diagramtitel Giv diagramtitel en rød kantfarve Vælg Kantfarve - Streg - Farve Eksperimentér med forskellige indstillinger Markér dataetiketterne (tallene i cirklen) Bemærk at når du klikker på et af tallene er alle tal markeret Højreklik og vælg Skrifttype Giv tallene skriftstørrelsen 16 og typografien Fed Markér Danmarks lagkagestykke (den lidt mørkere blå) Højreklik og Formater datamærke Ret den blå farve til rød. Vælg Fyld Massiv udfyldning - Farve Øvelse 4 Prøv, om du kan få diagrammet til at se sådan ud:

14 Regneark for edb informatik Side 14 Lektion 4 - Søjlediagram Åbn Nordiske lande lektion 4 (hvis regnearket ikke allerede er åbnet) Billedet nedenfor viser et søjlediagram over befolkningstallene i de nordiske lande. Det vigtige er, at du eksperimenterer med indstillingerne i de forskellige dialogbokse, og lægger mærke til, hvilken virkning det har i diagrammet. Hvis du vil have det til at ligne eksemplet, kan du følge anvisningerne herunder: Markér celleområdet B5:C10 Klik på fanen Indsæt og vælg den første under 3D-grupperet søjle Slet den forklarende tekst (Bef. i mio.) Slet diagramtitel (Bef. mio.) Klik på fanen Layout Klik på Diagramtitel og vælg Over diagram Skriv overskriften De nordiske lande i formellinjen og tryk Enter eller markér teksten Diagramtitel og skriv teksten Klik på Aksetitler og vælg Titel på primær lodret akse Vælg Lodret akse Skriv Millioner i formellinjen og tryk Enter Højreklik på teksten (Lodret akse Titel) og vælg Formater aksetitel Vælg Justering og under Tekstretning vælges Rotér af tekst 90 o Klik på teksten igen Højreklik og vælg Skrifttype, og giv teksten skriftstørrelse 16 og Fed

15 Regneark for edb informatik Side 15 Klik på Datatabel og vælg Vis datatabel Klik på Danmark Bemærk at alle landene og tallene er markeret Lav skriften Fed på samme måde som før Øvelse 5 Brug at se om du kan lave et diagram der ligner dette: Markere adskilte kolonner Du skal nu opbygge et cirkeldiagram, der i stedet for befolkningstallet viser de nordiske landes areal. Serien med landenes navne står i kolonne B, mens talserien med landenes arealer står i en kolonne D. For at opbygge diagrammet, skal du først markere disse to adskilte serier: Marker landenes navne (B5:B10) Hold [Ctrl] nede, mens du markerer serien i kolonne D (D5:D10) Det er vigtigt, at de to serier, du markerer, har lige mange celler, ellers bliver det sikkert et mystisk diagram, der kommer ud af det. Opbyg diagrammet, så det ligner billedet her:

16 Regneark for edb informatik Side 16 Flytte Dataserier Du kan tilføje og slette dataserier i et eksisterende diagram. I det følgende beskrives hvordan. Opbyg en tabel i regnearket og opbyg på grundlag af tabellen et søjlediagram som vist nedenfor: Først skal du prøve at erstatte serien Protein med serien Fedt : Højreklik på én af søjlerne og vælg Vælg data

17 Regneark for edb informatik Side 17 Vandrette (Kategori) akseetiketter er teksterne under søjlerne Klik på Rediger under Forklarende tekst (Serie) Og denne dialogboks kommer frem: Bemærk at =Ark1$C$4 = Protein under Serienavn er markeret. Det skal ændres til Fedt Klik på ikonet til venstre for = Protein Og dialogboksen bliver mindre Klik nu på Fedt (celle D4) og klik igen på ikonet Dialogboksen bliver større igen Klik på ikonet ud for Serieværdier Markér tallene under Fedt (D5:D8) og klik igen på ikonet Klik på OK to gange Og diagrammet er lavet om til at omhandle fedt-tallene Nu skal vi have tilføjet tallene for Kulhydrat Højreklik på en af søjlerne og vælg Vælg data Klik på Tilføj under Forklarende tekst (Serie) Klik på ikonet ud ikonet ud for Serienavn Dialogboksen minimeres, så det er lettere at markere det ønskede celleområde i regnearket Klik på Kulhydrat (E4) Gendan dialogboksen ved at trykke [Enter] eller ved at klikke på ikonet Klik på Ikonet ud for Serieværdier Markér tallene under Kulhydrat Gendan dialogboksen Klik på OK to gange

18 Regneark for edb informatik Side 18 Nu ser diagrammet sådan ud: Øvelse 6 Tilføj på tilsvarende måde serien Protein, så du har alle tre dataserier med i diagrammet Du kunne også have lavet øvelsen på denne måde: Markér diagrammet Og du vil kunne se hvad diagrammet bygger på Fang hjørnet, som du ser herover, og træk ud så Protein og tallene herunder er markeret og ser resultatet på diagrammet

19 Regneark for edb informatik Side 19 Lektion 5 - Vandforbrug Celleformater Jensen, der er en miljø- og prisbevidst husejer, har i 2007 holdt øje med sit vandforbrug. Han har en hovedmåler, hvor det samlede forbrug måles, samt en bimåler, der måler forbruget fra en udendørs hane. Den bruges ved havevanding, bilvask o. lign. Ca. en gang om måneden aflæser han de to målere. For at få overblik over forbruget taster han de aflæste værdier ind i regnearket. Start Excel. Markér en tilfældig celle Bemærk at celleformatet står til Standard i gruppen Tal Indtast nu regnearket Du skal huske bindestreg mellem dag, måned og årstal Gem projektmappen under navnet Vandforbrug Marker celleområdet B4:B16 Bemærk at celleformatet nu står til Dato i gruppen Tal Klik på pilen ud for Dato i gruppen Tal Bemærk at datoerne er i Kort datoformat Klik på Flere Talformater

20 Regneark for edb informatik Side 20 Du får denne dialogboks, hvor flere forskellige dataformater: Prøv at afmærke den tredje, så du undgår 2007 men blot 04 og klik OK Klik på et af tallene Bemærk, at celleformatet er Tal i gruppen Tal Omdøbe ark Jensen vil foretage beregninger på sit vandforbrug, og senere opbygge diagrammer, der kan give overblik over tallene. For at holde orden på tingene foretages beregningerne i et nyt ark. Arket med målingerne ligger sikkert på det øverste ark (Ark1). For overblikkets skyld, er det praktisk at navngive arkene, så de svarer til indholdet. Ark1 skal hedde Målinger og Ark2 skal hedde Beregninger. Du kan omdøbe Ark1 således: Dobbeltklik på arkets fane, skriv Målinger og tryk [Enter] Omdøb Ark2, så dette ark får navnet Beregninger Højreklik på Ark3 og slet det Hansen vil udregne forbruget mellem hver måling, og ud fra det beregne det gennemsnitlige daglige forbrug i hver af perioderne. Nedenfor ser du det færdige ark Beregninger. Du skal ved at følge vejledningerne i det følgende opbygge et tilsvarende.

21 Regneark for edb informatik Side 21 Formatering af celler Vi starter med kolonneoverskrifterne i række 2 og 3 i arket Beregninger. Flet celler og Ombryd tekst Overskrifterne i række 2 dækker hver over 2 kolonner. Her får du brug for at flette celler: fx skal cellerne D2 og E2 flettes til én celle, hvor overskriften Forbrug i perioden (m3) skal stå. Hvis du formaterer en celle til at ombryde tekst, vil teksten kunne fordele sig på flere linjer i cellen, i stedet for at brede sig over i den næste kolonne. Cellerne i række 2 og 3 skal formateres på denne måde. Skriv først teksterne i de enkelte celler i række 2 og 3 Nogle af teksterne vil overlappe hinanden, så du ikke kan læse dem fuldt ud, men det gør ingenting Husk Forbrug i perioden (m 3 ) er skrevet i celle D2, og Gennemsnit pr. dag (liter) er skrevet i celle F2 Fremhæv alle teksterne med fed Marker celleområdet D2:E2 Vælg Flet og centrer i gruppen Justering Gør det samme med F2:G2 Markér celleområdet D2:G2 og klik på Ombryd tekst i gruppen Justering Så skulle det se sådan ud: Nu mangler du blot at gøre rækkehøjden lidt større, så du kan se resten af teksten.

22 Regneark for edb informatik Side 22 Placér musemarkøren på stregen mellem rækkeoverskrifterne 2 og 3 Musemarkøren får form som en dobbeltpil Klik og træk ned indtil du kan se resten af teksterne Gør kolonne G en anelse bredere Og det ser sådan ud: Nu kommer vi til række 3 Markér celleområdet B3:G3 Klik på Ombryd tekst i gruppen Justering Hvis du ikke kan se alle tekster skal du arbejse med rækkehøjden igen. Bemærk at teksterne står i bunden af cellerne Centrer først teksterne vandret i gruppen Justering Juster øverst i gruppen Justering Fyldfarve Celleområdet C4:G4 skal ikke indeholde data. For at adskille området fra den øvrige del af arket, kan du udfylde det med en farve Marker området C4:G4 Klik på Udfyldningsfarve i gruppen Skrifttype Hvordan de øvrige data i arket Beregninger udfyldes bliver gennemgået i næste lektion. Vent med rammerne til sidst. Gem projektmappen

23 Regneark for edb informatik Side 23 Lektion 5 - Vandforbrug fortsat Åbn Vandforbrug (eller Vandforbrug lektion 5) Sammenkæde regneark I det følgende skal du se eksempler på, hvordan data kan kopieres fra ét ark til et andet, og hvordan du i formler kan foretage beregninger på data fra et andet regneark. Du skal starte med at overføre datoerne fra arket Målinger til arket Beregninger. Du kan gøre det således: Marker celleområdet med måledatoerne (B4:B16) i arket Målinger Vælg Kopiér Skift til arket Beregninger Placér cellemarkøren i celle B4 Klik på Sæt Ind Klik på Indsæt kæde Indholdet af udklipsholderen indsættes nu i arket Beregninger, men datoerne er lavet om til tal Øvelse 7 Formater datoerne ligesom du gjorde på arket Målinger. Husk at under Flere talformater, skal du klikke på Dato under Kategori: De indsatte data er kædet sammen med de tilsvarende data i arket Målinger: Placér fx markøren i celle B6 i arket Beregninger Formlen (se formellinjen) ser således ud: =Målinger!B6 Der refereres til celle B6 i arket Målinger. Hvis du ændrer værdien af B6

24 Regneark for edb informatik Side 24 i arket Målinger, ændres værdien af celle B6 i arket Beregninger tilsvarende. Beregninger i kolonne C, fanebladet Beregninger I celle C5, skal du få regnearket til at beregne, hvor mange dage, der er i perioden fra den 2. januar til den 22. januar. Regnearket opfatter datoerne som tal, så du indtaster formlen, som når du trækker to tal fra hinanden. Indtast formlen =B5-B4 i celle C5 Måske vises resultatet som en dato. I så fald skal du få regnearket til at omregne resultatet til et tal Kopier nu formlen ned i kolonne C Beregninger i kolonne D I celle D5, skal du have regnearket til at beregne hvor meget vand, der har passeret hovedmåleren i perioden fra den 2. januar til den 22. januar. Du skal altså - ved hjælp af en formel - have fat i aflæsningerne fra de to dage, og trække dem fra hinanden. Sagt på en anden måde: Du skal lave en formel i D5, der trækker værdierne i cellerne C4 og C5 i arket Målinger fra hinanden. Du kan gøre det således: Placér cellemarkøren i D5, og skriv et lighedstegn (=) ligesom når du starter på en hvilken som helst anden formel Læg nu mærke til formlen i formellinjen i det følgende, mens du bygger den op: Skift til arket Målinger Klik i celle C5 Skriv minustegnet Klik i celle C4 og tryk [Enter] Du er nu tilbage i arket Beregninger. Kontrollér formlen i D5: Du kan se, at der refereres til cellerne C5 og C4 i arket Målinger Kopier formlen nedad i kolonne D Formlerne i kolonne E Formlerne i kolonne E svarer jo til formlerne i kolonne D. Du udfylder derfor lettest kolonne E ved at kopiere disse: Marker celleområdet D5:D16 og træk i fyldhåndtaget en kolonne til højre

25 Regneark for edb informatik Side 25 Formlerne i kolonne F I kolonne F skal du beregne det gennemsnitlige forbrug pr. dag. Resultatet skal angives i liter. Beregningen ser således ud: Gennemsnit pr. dag = forbrug i perioden / antal dage i perioden * 1000 Øvelse 8 Udfyld kolonne F og G Det færdige resultat Du mangler nu kun at pynte på arkets layout: Tilpas talformatet: - i kolonne D og E: 1 decimal - i kolonne F og G: Separatortegn, 0 decimaler Gør opstillingen mere overskuelig med rammer, fyldfarve osv. Opbygningen af diagrammet: Opbyg et diagram, som kan illustrere Jensens vandforbrug pr. dag. I eksemplet på næste side er valgt Punktdiagram og Punktdiagram med jævne kurver som diagramtype. Kildedata - fra arket Beregninger: - x-værdier: B5:B16 - y-værdier: F5:F16 og G5:G16. Husk: Du kan markere disse adskilte serier ved først at markere celleområdet B5:B16, holde [Ctrl] nede og markere celleområderne F5:F16 og G5:G16.

26 Regneark for edb informatik Side 26 Gem projektmappen

27 Regneark for edb informatik Side 27 Lektion 6 - Eksempler på funktioner HVIS-funktionen Opbyg et regneark som vist Firmaet indfører nye regler mht. rabat. Der ydes ingen rabat, hvis beløbet I alt er mindre end kr. Ellers ydes der en rabat på 10%. Slet indholdet i cellerne D14 og E14 Klik på celle D14 (Rabat) Klik på fanen Formler Klik på Logisk

28 Regneark for edb informatik Side 28 Klik på Hvis Skriv G12<5000 ud for Logisk_test Eller klik på celle G12 for at få G12 frem og skriv videre, G12 er nemlig I alt, der skal være mindre end 5000 kr. Skriv Ingen rabat ud for Værdi_hvis_sand Skriv Rabat ud for Værdi-hvis-falsk Bemærk at der kommer anførseltegn ( ) rundt om tekst Klik OK Og i formellinjen skulle der stå sådan: =HVIS(G12<5000; Ingen rabat ; Rabat ) I celle D14 står der nu Ingen rabat, hvis du har indtastet formlen rigtigt. Ret antallet af havefliser til 200 I celle D14 skulle der nu stå Rabat HVIS-funktionen er bygget op således: =HVIS(Logisk_test;værdi_hvis_sand;værdi_hvis_falsk) og skal læses på den måde, at hvis Logisk_test (betingelsen) er opfyldt, så skrives værdi_hvis_sand, ellers skrives værdi_hvis_falsk. De tre udtryk er adskilt med semikolon (;). I eksemplet ovenfor er betingelsen G12<5000. Det undersøges altså, om værdien af celle G12 er mindre end Hvis betingelsen er opfyldt skrives Ingen rabat (værdi_hvis_sand) ellers skrives Rabat (værdi_hvis_falsk). I E14 skal der stå 0%, hvis beløbet i G12 er mindre end 5.000, ellers skal der stå 10%, altså: Klik på celle E14 Klik på Logisk Den er stadig på fanen Formler Klik på Hvis Skriv G12<5000 ud for Logisk_test Operatorer: = lig med < mindre end > større end <= mindre end eller lig med >= større end eller lig med

29 Regneark for edb informatik Side 29 Skriv 0% ud for Værdi_hvis_sand Skriv 10% ud for Værdi-hvis-falsk Og i formellinjen skulle der stå sådan: =HVIS(G12<5000;0%;10%) Afprøv nu, om rabatten udregnes rigtigt ved at ændre værdierne i kolonne C, så du både får beløb, der udløser rabat, og beløb, der ikke udløser rabat. Øvelse 9 Et rejseselskab tilbyder en tur i det blå med besøg på en af landets mange seværdigheder. Priserne for transport og entré-billetter fremgår af opstillingen nedenfor. Desuden gives rabat på entré-billetter efter følgende regler: Hvis der er 10 børn eller mere i gruppen, ydes 15 % rabat på entré til børn, ellers er der ingen rabat. Hvis der er 10 voksne eller flere, er prisen på entré til voksne 50 kr. pr. billet, ellers er der ingen rabat. Opbyg et regneark, der kan automatisk beregner priser for forskellige gruppesammensætninger (Husk hvis-funktionerne).

30 Regneark for edb informatik Side 30 RUND.OP-funktionen En skiklub har fået et tilbud fra et rejseselskab på en skitur til Norge. Pris pr. person vil afhænge af, hvor mange, der tilmelder sig turen. Både med hensyn til antal hytter og antal busser. I busserne er der plads til 50 peroner, og i hytterne er der plads 8 personer. Skiklubbens kasserer vil opstille et regneark, så pris pr. person kan udregnes i forskellige tilfælde: Opbyg regnearket og gem det under navnet Skitur I D10 skal udregnes, hvor mange busser, der bliver brug for. Antallet af busser udregnes som antallet af personer / 50. Resultatet af denne beregning skal derefter rundes op til nærmeste hele tal. Ved hjælp af funktionen RUND.OP, kan du få regnearket til at foretage beregningen: Slet indholdet i på D10 og D12 Markér celle D10 Klik på Matematik & Trigonometri Find RUND.OP på listen og klik på den

31 Regneark for edb informatik Side 31 Udfyld som ovenfor og klik OK Og i formellinjen skulle der stå sådan: =RUND.OP(D7/50;0) Funktionen er opbygget således: =RUND.OP(Tal;Antal_cifre) Tal er det tal, eller det regneudtryk, der skal rundes op Antal_cifre er det antal decimaler, resultatet skal angives med. Hvis der skal rundes op til nærmeste hele tal, sættes antal decimaler til 0. Antallet af hytter beregnes på tilsvarende måde: Formel ser sådan ud: =RUND.OP(D7/8;0) Indtast formlen i celle D12, eller gør det som vist ovenfor Lav nogle beregningseksempler Gem projektmappen

32 Regneark for edb informatik Side 32 Lektion 7 - Funktioner fortsat Ydelse Antag, at du har optaget et lån på kr. Den årlige rente er 8 %. Lånet skal betales tilbage over 10 måneder med lige store ydelser pr. måned. For at finde den månedlige ydelse, kan du benytte funktionen YDELSE Klik på Ny Klik på fanen Formler Klik på Finansiel Find Ydelse på listen Og denne dialogboks kommer frem: og placér markøren et sted i det tomme ark Udfyld felterne som vist ovenfor og klik OK I formellinjen vil der stå sådan: =YDELSE(8%/12;10;10000) Da der er tale om månedlige ydelser, er renten for hver periode 8%/12. Nper er det samlede antal perioder. Nv er lånets hovedstol. Resultatet kr ,03 er den månedlige ydelse. Tallet er negativt, da det er penge, du skal af med. Bemærk at der står kr. foran beløbet. Det er fordi formatet af cellen er Valuta. Hvis du vil lave det om skal du gøre det sådan: Klik på fanen Startside Klik på ikonet ud for Valuta i gruppen Tal Klik på Tal Vedr. negative tal: Den måde, negative tal vises på i regnearket, kan være forskellig fra maskine til maskine pga. forskellige indstillinger. Du kan evt. selv tilpasse talformatet Klik på pilen ud for Tal (Valuta) - Flere talformater

33 Regneark for edb informatik Side 33 Hvis du låner kr. til en årlig rente på 7 %, og ønsker at afdrage lånet med en fast månedlig ydelse over 2 år, kan du regne den månedlige ydelse ud ved at indtaste formlen =YDELSE(7%/12;24;30000) renten pr. måned er 7 % / 12 antal perioder er 24 (2 år á 12 måneder) lånets hovedstol er kr. Indtast formlen direkte, eller som vist i eksemplet ovenfor, og find den månedlige ydelse. Øvelse 10 Opbyg følgende regneark Formelhjælp: Renten er 6 % /12 Antal ydelser er 24 Hovedstolen er Formlen i C8 skal altså se således ud: = -YDELSE(C5/12;C6;C4) (Sæt et minustegn efter lighedstegnet, så beløbet kommer til at stå som et positivt tal) I C9 skal den samlede ydelse udregnes, dvs. den månedlige ydelse * antallet af ydelser I C10 beregnes, hvor meget der er løbet på i renter, dvs. den samlede ydelse - lånets hovedstol Hvad bliver ydelsen på et lån på kr., hvis renten er 8 % pr. år, og lånet afvikles med 24 månedlige ydelser? Hvad bliver ydelsen på et lån på kr., hvis renten er 8 % pr. år, og lånet afvikles med 12 månedlige ydelser? Eksperimentér selv med andre tal

34 Regneark for edb informatik Side 34 Øvelse 11 En bank vil finansiere et forbrugslån således: Lånebeløb: kr. Årlig rente: 8 % Lånet afbetales over 5 år med en fast månedlig ydelse Et firma annoncerer med følgende lånetilbud ved kreditkøb: Lånebeløb: kr. Løbetid: 60 måneder Månedlig ydelse: 271,- Opbyg et regneark, og find ud af hvad ydelsen er i banken. Prøv så at ændre på renten, for at finde ud af hvad firmaet rente lyder på. Øvelse 12 Hovedstolen (lånet) i et kreditforeningslån lyder på kr. Renten er 7% p.a. kvartårlig (det betyder at man betaler 4 gange pr. år, renten er 7/4% pr. gang). Løbetiden er 30 år (altså 120 terminer) Opbyg regnearket Vi skal se om det er rigtig, at man bliver færdig med at betale efter 120 terminer. Derfor skal vi have lavet en tabel længere nede i regnearket. Indtast teksterne i række 13 Markér celle F14 (under Restgæld) Før Lånebeløbet ned i cellen Formlen hedder =D3 Markér celle E15 Før ydelsen ned i cellen Formlen hedder =D7

35 Regneark for edb informatik Side 35 Lås cellen ($D$7) Skriv tallene 0 og 1 i B14 og B15 (under Termin) Markér B14:B15 Før antallet af terminer ned med fyldhåndtaget, så du har 120 terminer Nu skal vi have lavet 1. termins rente Markér celle C15 Beregn renten Formlen hedder =F14*D4/4 Lås rentefoden fast (=$D$/4) Nu skal vi have lavet 1. termins afdrag Markér celle D15 Beregn afdraget Formel hedder E15-C15 Nu mangler vi den nye restgæld Markér celle F15 Beregn den nye restgæld Formlen hedder =F14-D15 Så skulle vi være færdige til at føre det hele ned til 120. termin Marker C15:F15 Kopier det ned til den 120. termin med fyldhåndtaget Gælden er betalt af efter de 120 terminer Pynt på layoutet med rammer Prøv at rette hovedstolen (lånet) til kr. og rentefoden til 6% p.a. Fungerer det stadig? (kig på termin 120)

36 Regneark for edb informatik Side 36 Lektion 8 - Sammenkædning af Excel og Word Du har prøvet at kopiere tabeller og diagrammer fra Excel over i et Worddokument. I det følgende gennemgås, hvordan du kan sammenkæde dokumenter i Word og Excel, således at objektet i tekstdokumentet tilpasses, hvis du foretager ændringer i regnearket. Skriv følgende tekst i Word: Sammenkæde regnearksobjekter med Word-dokument Tabellen nedenfor er opbygget i regnearket. Objektet er indsat på en sådan måde, at hvis der foretages ændringer i regnearket (kildefilen), vil objektet i teksten tilpasse sig disse ændringer. Diagrammet er indsat på tilsvarende måde. Gem dokumentet under filnavnet Kæde.docx Åbn projektmappen Nordiske lande (Se afsnittet Lektion 3 - Diagrammer i regnearket side 10 nederst) Regnearket skulle gerne indeholde et diagram, ellers må du nu lave Marker celleområdet B2:D10 i regnearket og kopiér til udklipsholderen Skift til tekstdokumentet og placér skrivemarkøren under teksten Klik på Sæt Ind og vælg Indsæt speciel

37 Regneark for edb informatik Side 37 Udfyld dialogboksen som vist og tryk OK Som det fremgår af teksten i dialogboksen ovenfor, vil tabellen, som du netop har indsat i word-dokumentet, blive opdateret, hvis du ændrer i kildefilen - altså i regnearket. Diagrammet skal indsættes på tilsvarende måde: Skift til Excel og kopiér diagrammet til udklipsholderen Skift til Word og vælg Sæt Ind Indsæt speciel... og udfyld dialogboksen som vist og tryk OK Skift til Excel og ret tabellen, så den i stedet omhandler følgende mellemamerikanske lande:

38 Regneark for edb informatik Side 38 Skift til Word, og bemærk, at begge objekter er blevet opdateret Gem og luk begge dokumenter Hvis det ikke virker i første omgang, skal du bare højreklikke på objekterne i Word Vælg Opdater kæde Og så vil det fungere Øvelse 13 I denne øvelse skal du bruge projektmappen Skitur (Se Lektion 6 - Eksempler på funktioner side 30) Du skal skrive et brev til medlemmerne af skiklubben, hvor du orienterer om en tur, bestyrelsen er i færd med at planlægge. Du skal bruge regnearket til at beregne priser, og på grundlag af tallene fra regnearket opbygger du et diagram, der viser udgifternes fordeling. Prisoverslaget og diagrammet skal derefter indsættes i teksten, så de er kædet til projektmappen Skitur. Udform brevet i to versioner: a) der regnes med 15 børn og 15 voksne b) der regnes med 35 børn og 32 voksne Nedenunder ser du et eksempel på, hvordan diagrammet kunne se ud, og hvordan selve brevet kan formuleres: Sådan fordeler udgifterne sig Lift-kort, voksne- 4 dage Lift-kort, børn-4 dage Leje af bus (50 personer, 6 dage) Hytter (8 pers.) incl. overfart, 3 dage Færge/køjer

39 Regneark for edb informatik Side 39 Kære medlemmer Igen i år arrangerer skiklubben en tur til Hafjell i juleferien. Vi tager af sted 2. juledag kl fra Klubhuset, og kommer hjem igen fredag d. 31. december ca. kl Vi har sat prisen pr. deltager til 1600 kr. Måske ender det med, at vi kan gøre det billigere, men det afhænger af, hvor mange, der tilmelder sig. Se vores prisoverslag nedenfor. Tilmeldingsfristen er fredag d. 22. november. Kontakt ét af bestyrelsesmedlemmerne.

40 Regneark for edb informatik Side 40 Lektion 9 - Databaser med Excel Regneark bruges ofte til at opstille lister. Det kan fx være en adresseliste eller som nedenfor en resultatliste fra firmaidrættens triathlonkonkurrence. Lister og databaseværktøjer i regnearket Læg mærke til, at den første række i listen (her række 1) indeholder kolonneoverskrifter. Sådan en liste kan man også kalde en database. I forbindelse med databaser bruger man begreberne poster og felter. Der gælder følgende sammenhæng: listens kolonner svarer til felter i databasen listens første række (kolonneoverskrifterne) er feltnavnene i databasen de øvrige rækker på listen er poster i databasen På Startside-fanen er der nogle databaseværktøjer i gruppen Redigering For at bruge databaseværktøjerne, skal du blot placere cellemarkøren et tilfældigt sted i listen, og derefter vælge det ønskede værktøj - fx Sorter fra A til Å. Excel finder herefter selv det celleområde, der hører med til listen. BEMÆRK: Listens første række opfattes automatisk som feltnavne, hvis cellernes format eller indhold adskiller sig fra cellerne i de følgende rækker. I resultatlisten fra firmaidrætten vil den første række blive opfattet som feltnavne, fordi der er anvendt fed skrift i cellerne, og fordi de følgende rækker indeholder tal i kolonne D, E og F.

41 Regneark for edb informatik Side 41 Sortering I det følgende skal du arbejde med projektmappen Triathlon.xls Projektmappen indeholder regnearket Ark1 med en resultatliste fra triathlonkonkurrencen, hvor tiderne for de 3 discipliner er angivet i minutter. I første omgang skal du kopiere Ark1, så du får 5 ens regneark i projektmappen. Regnearkene skal du senere bruge, når du skal eksperimentere med databaseværktøjerne. Åbn regnearket Triathlon.xls Højreklik på arkfanen Ark1 og vælg Flyt eller kopier... i genvejsmenuen Vælg Opret kopi i dialogboksen og klik OK Der bliver nu indsat en kopi af regnearket Ark1. Gentag, indtil du har 5 ens regneark. Omdøb regnearkene ved at dobbeltklikke på arkfanen og indtaste det nye navn. Arkene skal hedde Oprindelig, Liste 1, Liste 2, Liste 3 og Liste 4 Gem projektmappen under navnet Triathlon1.xls Du skal bruge arkene Liste 1-4 i de næste afsnit. Sortering efter en enkelt kolonne (felt) Først skal du prøve at sortere en liste efter en enkelt kolonne ved hjælp af værktøjerne Sorter fra A til Å (stigende) og Sorter fra Å til A (faldende). Sørg for, at arket Liste 1 er det aktive (øverste) ark. Placér cellemarkøren i forskellige celler i resultatlisten og undersøg hver gang, hvad der sker, når du klikker på knapperne Sorter fra A til Å (stigende) og Sorter fra Å til A (faldende). Læg mærke til, at resultatlisten sorteres efter den kolonne, som cellemarkøren er i. Marker celleområdet C2:C17 og brug igen værktøjet Sortér stigende eller Sortér faldende. Denne gang kommer der en advarsel:

42 Regneark for edb informatik Side 42 Undersøg hvad der sker, hvis du - vælger at udvide markeringen - fortsætter med den aktuelle markering Øvelse Sortér listerne i arkene Liste 2, Liste 3 og Liste 4 på følgende måde: Liste 2: stigende efter fornavn Liste 3: faldende efter firma Liste 4: stigende efter resultatet i svømning Luk projektmappen uden at gemme. Pas på!! Værktøjerne og er nemme at bruge - men man kan også nemt komme til at ødelægge sine data! Brugerdefineret Sortering Du kan også sortere en liste ved at vælge Sorter i menuen Data. Herved får du flere muligheder for at styre, hvordan sorteringen skal foregå. Åbn igen projektmappen Triathlon1.xls og sørg for, at arket Liste 1 er det aktive (øverste) ark. Sortering uden foregående markering Placér cellemarkøren et eller andet sted i listen og vælg Sorter og Filtrer og Brugerdefineret sortering Listen markeres automatisk og i dialogboksen er der forskellige indstillingsmuligheder. Denne dialogboks kommer frem: Sortér stigende efter Svømning ved at vælge Svømning under Kolonne, Værdier under Sorter efter og Mindste til største under Rækkefølge Klik OK I dialogboksen kan du vælge at sortere efter 2 eller 3 ting. Du kan i første omgang prøve at sortere efter to ting:

43 Regneark for edb informatik Side 43 Placér igen cellemarkøren et eller andet sted i resultatlisten og vælg Sorter og Filtrer og Brugerdefineret sortering... Indstil i dialogkoksen sorteringen først efter Firma Klik på Tilføj niveau og sorter derefter Cykling Øvelse 14 Sorter listerne i arkene Liste 2, Liste 3 og Liste 4 på følgende måde: Liste 2: Stigende efter efternavn og derefter efter fornavn Liste 3: Stigende efter firma og derefter stigende efter efternavn og stigende efter fornavn Liste 4: Faldende efter svømning og derefter stigende efter firma og faldende efter fornavn Luk projektmappen uden at gemme Filtrering af data Hvis du har en liste i et regneark, kan du få brug for at udvælge bestemte rækker (poster). Det kan fx være alle, der har en svømmetid bedre end 10 minutter, eller alle dem, der er ansat i Told og Skat. En nem og hurtig måde at udvælge rækker (poster) på, er at bruge Autofilter: Åbn projektmappen Triathlon1.xls og sørg for, at Liste 1 er det aktive (øverste) ark Placér cellemarkøren et sted i listen og vælg Sorter og Filtrer Vælg Filtrer Læg mærke til, at der kommer pile ved kolonneoverskrifterne. Klik på pilen ud for Efternavn Du får dette frem: Klik fluebenet ud for (Marker alt) væk Vælg Larsen og klik OK

44 Regneark for edb informatik Side 44 Du får nu filtreret listen, så det kun er poster med efternavnet Larsen, der vises. Der skulle gerne kun være 4 personer Be- Klik igen på pilen ud for Efternavn mærk at ikonet har skiftet udseende Klik på Fjern filter fra Efternavn Alle posterne bliver igen vist. Øvelse 15 Filtrér listerne i arkene Liste 2, 3 og 4: Liste 2: Skal kun vise deltagerne fra Bølgeblik A/S Kontrol: 3 poster (Jens, Ebbe og Birthe) Liste 3: Skal kun vise deltagere med en svømmetid større end eller lig 9 Kontrol: 11 poster Liste 4: Skal kun vise deltagere, der har klaret alle tre discipliner hurtigere end Svømning: Cykling: Løb: 9 minutter 44 minutter 14 minutter Kontrol: 1 post (Gorm) Vis alle igen Luk projektmappen uden at gemme.

45 Regneark for edb informatik Side 45 Opgaver 1. Standselængde En bils standselængde afhænger af bilens hastighed bilens bremseevne chaufførens reaktionsevne Du kan bruge regnearket til at beregne standselængde ved forskellige hastigheder. Opbyg en tabel ud fra oplægget nedenfor. Lad hastigheden forsætter ned til 120 km/t (forneden er der lidt hjælp til indtastningen) Opbyg et diagram, der viser sammenhængen mellem hastighed og standselængde. Vælg som diagramtype Punktdiagram - Punktdiagram med jævne kurver Lad reaktionstid og bremseevne variere og læg mærke til, hvilken betydning det har for standselængden Opbyg et andet diagram, der viser, hvordan reaktionslængde, bremselængde og standselængde afhænger af hastigheden Reaktionslængden beregnes som hastighed*reaktionstid/3,6 Bremselængde beregnes som (hastighed/3,6)*(hastighed/3,6)/(2*bremseevne) Hjælp til indtastningen Kolonnen med hastigheder kan du få udfyldt automatisk: Udfyld de to første værdier Marker de to første værdier

46 Regneark for edb informatik Side 46 Træk ned i fyldhåndtaget 2. Fodboldresultater Tabellen viser resultaterne i SAS-ligaen i sæsonen 2007/2008, efter ligaen var slut. Der gives 3 point for en vundet kamp (V), 1 point for uafgjort (U) og 0 point for tabte kampe (T). Tabellen er delt op, så du for hver klub kan se, hvordan det er gået på hjemmebane og på udebane. Ved hjælp af et regneark kan du få et bedre overblik over, hvordan klubberne klarede sig. Indtast tabellen i regnearket (det kræver 13 kolonner), og tilføj 4 kolonner, der beregner: - hvor mange kampe klubben i alt har vundet - hvor mange, der er endt uafgjort - og hvor mange, der er tabte - det totale antal kampe for hver klub Tilføj yderligere en kolonne, der beregner, hvor mange points klubberne i alt har opnået Det kunne desuden (for nogle) være interessant at vide: - hvor mange points henter klubberne på hjemmebane? - hvor mange points henter klubberne på udebane? - og det samlede målregnskab - hvor mange mål scorer klubberne i gennemsnit pr. kamp? - hvor mange mål scores i gennemsnit mod holdet pr. kamp? -... Opbyg diagrammer, der kan illustrere nogle af de beregninger du har foretaget ovenfor

47 Regneark for edb informatik Side 47 Regnearket (projektmappen) du nu har opbygget kan selvfølgelig også bruges til indtastning og analyse af resultater fra andre ligaer. 3. Vækst Et beløb på 5000 kr. indsættes på en bankbog. Den årlige rente er 4 %. Opbyg en tabel, der viser, hvad beløbet vokser til i løbet af en årrække. Nedenfor er vist en tabel, der viser udviklingen i løbet af en periode på 10 år med en rente på 7%. Indsat beløb 5000 kr. rente pr. år 7% saldo rente ny saldo 1. år 5.000,00 350, ,00 2. år 5.350,00 374, ,50 3. år 5.724,50 400, ,22 4. år 6.125,22 428, ,98 5. år 6.553,98 458, ,76 6. år 7.012,76 490, ,65 7. år 7.503,65 525, ,91 8. år 8.028,91 562, ,93 9. år 8.590,93 601, , år 9.192,30 643, ,76 Tip Når du udfylder serien med årstallene, kan du gøre det således: Indtast i den første celle teksten 1. år Træk i fyldhåndtaget og fyld serien ned i kolonnen Opbyg et diagram, der viser væksten Eksperimentér med tallene, lad f.eks. også væksten foregå over en længere serie af år Regnearket, du har opbygget, kan selvfølgelig også bruges til at undersøge vækst i andre sammenhænge, hvor der er tale om en fast vækstrate, f.eks. befolkningsvækst.

48 Regneark for edb informatik Side Biludlejning Du skal opbygge et regneark, der kan bruges til at udregne, hvad det koster at leje bil. Udlejningsfirmaet har en fast pris pr. døgn på 710,- kr. Prisen dækker kørsel op til 125 km pr. døgn. Hvis man i gennemsnit kører mere end 125 km pr. døgn, skal der betales 2,85 kr. pr ekstra km. Nedenfor er vist et eksempel på en beregning for leje i 3 døgn med en samlet kørsel på 800 km. Biludlejning Pris pr. døgn Pris pr. døgn inkluderer Pris pr. ekstra km Antal døgn Antal kilometer i alt 710 kr. 125 km. kørsel pr. døgn 2,85 kr. 3 døgn 800 km Beregning: Antal døgn Pris pr. døgn incl. 125 km I alt Prisen dækker kørsel op til Antal ekstra km Pris pr. ekstra km I alt 3 døgn 710 kr. 375 km 425 km 2,85 kr ,00 kr ,25 kr. Samlet pris 3.341,25 kr. Kontrollér, at regnearket virker - også, hvis der ikke skal betales for ekstra kilometer Find priser fra firmaer, der udlejer biler, og opstil lignende beregningseksempler.

49 Regneark for edb informatik Side Folketingsvalg Tabellen viser stemmetallene og antal mandater partierne har opnået ved folketingsvalgene i 2001 og 2005 Forslag til aktiviteter: a) Find partiernes %-vise del af stemmetallene b) Find antal stemmer pr. mandat c) Opbyg søjlediagrammer, der viser partiernes stemmetal ved de to valg (absolutte tal) d) Opbyg søjlediagrammer, der viser partiernes %-vise del af stemmerne ved de to valg e) Find fremgang/tilbagegang i stemmetal (absolutte tal og %-tal) f) Find fremgang/tilbagegang i mandattal (absolutte tal og %-tal) g) Find stemmetal og mandatfordeling ved det seneste folketingsvalg den 13. november 2007 på Folketingets hjemmeside, og indføj det i regnearket

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Regneark for edb trin 1

Regneark for edb trin 1 Regneark for edb trin 1 Program: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb trin 1 - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb trin 1 Side 2 Indhold Lektion 1: Introduktion... 3

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Jørgen Koch. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Opgavehæfte Jørgen Koch 2002 2002 for alle Opgavehæfte Excel 2002 for alle 1. udgave, 1. oplag 2001 Copyright 2001 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Carsten Norton Pedersen DTP: Jørgen Koch

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Nislevgård Efterskole torsdag 11-03-10 Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere