Referat af repræsentantskabsmode Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent."

Transkript

1 Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til Roskilde Idræts Unions årlige repræsentantskabsmøde En stor tak til Jer som har fundet vej her til Roskilde Hallerne her i dag herunder ikke mindst Jer fra medlemskiubberne men også til vores æresmedlemmer og samarbejdspartneme fra det Lynnerup, Gitte Kronbak, Pernille Hasløv & Stig V.S. Hansen alle fra Kulturforvaitningen samt Jørgen Herholdt, Lene Corell & Peter Madsen fra Elitesport kommunale system - Evan Roskilde samt æresmedlemmeme Benny Christensen & John Jacobsen Dagens program ser sådan her ud og vi skal som det første have valgt en dirigent og en referent. Som dirigent foreslår vi Kurt Serup og som referent forstår vi at Carsten Nielsen rar lov til at gøre brug af pennen. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Følgende klubber deltog i repræsentantskabsmødet: Ahorn BTK 61 - Idrætsforening - SG&IF - Håndbold - Boldklub - Roskilde Boldklub af 1906 Roskilde Handicap Idrætsforening Karateskole Ældre Motion Idrætsforening. - Boldklub - Himmelev-Veddelev Gadstrup Gymnastikforening Jyllinge-Gundsømagle Idrætsforening Roskilde Roklub - Roskilde Svømning - KFUMs Roskilde Gundsølille Orienteringskiubben Himmelev-Veddelev Roskilde - Roskilde Viby 2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse Der henvises til den skriftlige beretning af 4. marts 2009 Ove udtrykte glæde over det store fremmøde, da vi var bange for at der ikke mødte nok foreninger op (17 ud af 78 foreninger). Idrætsfesten katastrofal tilmelding, der kostede meget ekstraarbejde og efterlyste årsagen til den ringe tilslutning. Hvorfor møder man ikke op til ldrætsfesten? Hvorfor kun 15 klubber? Efterlyser forsamlingens bud på hvad vi i RIU skal arbejde hen imod, for vi i bestyrelsen mener at der er et stort behov for RIU. Der har i den lokale idræts årshjul været rigtig mange vigtige ting på programmet, og de fleste af dem har bestyrelsen redegjort for en vores skriftlige beretning for året i Roskilde Idræts Union. Det kan dog ikke være nogen overraskelse, at økonomi i mange forskellige afskygninger har vejet tungt i det forløbne år. Roskilde Banks kollaps og den finansielle krise i øvrigt har klart også sat sig sine spor indenfor den lokale idræt.

2 og Det er ikke vores indtryk, at nogen af idrætsklubberne har været i fare for at gå helt ned på grund af krisen, men vi har hørt om flere klubber der har haft det og en del fortsat har det vanskeligt økonomisk grundet flere forskellige forhold. Det har heller ikke været indtrykket, at medlemmerne direkte er forsvundet fra idrætsklubberne, idet den lokale foreningsidræt samlet set ikke har mistet medlemmer, men selvfølgelig har nogle klubber afgivet medlemmer til andre klubber. Vil det også være muligt for foreningsidrætten at holde på medlemmerne i årene fremover, vil så være det helt store spørgsmål. Der har lige været afholdt en stor idrætskonference i Frederikshavn, som vi ikke havde mulighed for at deltage i, men hvor vi har haft adgang til at se materialet efterfølgende, og herunder har vi set nogle tal omkring den voksnes befoiknings idrætsdeltagelse i Danmark fremkommet i forbindelse med et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet, hvor bla. Ringsted Kommune deltager. Voksne: Det er her faktisk sådan, at de gratis glæder topper i form af vandretur ogjogging og som nr. 3 finder vi styrketræning, som godt kunne finde sted i det kommercielle fitness center men selvfølgelig også i både styrketræningsklubber og foreningsdrevne motionscentre. Børn: For børnenes vedkommende ser fordelingen således ud: 1. fodbold 2. svømning 3. gymnastik 4. trampolin 5. jogging/motionsløb 6. rulleskøjter 7. håndbold 8. badminton 9. spejder 10. dans Vi mener at vi fortsat har meget at tilbyde fra idrætsforeningernes side ting kan ra ved enten selv at løbe en tur i skoven eller cykle en tur ud af landevejen. som man ikke Selvfølgelig skal foreningsidrætten hele tiden være visionære og forme sig efter samfundet og borgernes ønsker, men der skal også være plads til at man fortsat kan agere som idrætsforeningen baseret på den frivillige idrætsleders arbejdskraft og for medlemmernes vedkommende på det forpligtigende fællesskab, hvor det ikke altid er nok at man bare betaler sin kontingent og dyrker sin idræt Engang imellem skal arbejdshandskeme på for at ra enderne til at nå sammen. For børn og unges vedkommende har foreningerne endnu mere at tilbyde og også herfor et meget større ansvar. Det er bla. via den daglige gang i foreningerne, ansvaret der følger med og selvfølgelig via idrætten sammen med kammeraterne at livet formes og kanterne slibes til og der gøres klar til voksenlivet. Vi mener klart at foreningerne tager andel i det sociale ansvar overfor ikke mindst børn og jeg er ikke sikker på, at der opnås det samme via idræts udfoldelse i det unge professionelle fitness center. Det ligger også helt klart, at dem der vælger at dyrke deres idræt i faciliteter også meget gerne ser at disse faciliteters er tilgængelige og deres kvalitet er helt i top, lige meget om der er tale om private eller kommunale faciliteter og for den sags skyld også kommercielle faciliteter.

3 og der Måske kunne man endda sige at de kommercielle faciliteter klart har et fortrin med hensyn til lige netop standarten. Den slidte skolehal eller idrætshal hitter ikke rigtig mere, men nogle gange er dette dog den eneste mulighed for at komme til at dyrke sin idræts og dette gælder også i Roskilde Kommune. Selv om vii Roskilde kan bryste os af at have en klart bedre vedligeholdelses standart på kommunale anlæg i forhold til ex. Københavns Kommune, så er der her kun at sige, at dette er en føring på en meget billig baggrund. Lokale og anlægsfonden har deltaget i en undersøgelse vedr. standarten på de danske halanlæg- der har været anvendt oplysninger om 230 anlæg, heraf 155 selvejende og 75 kommunale anlæg. Et skøn herfra er at der på landsplan er brug for minimum 5.5 mia. til renovering indenfor området. I Roskilde har vi langt fra den samme standart hele vejen rundt i kommunen rigtig flotte anlæg og der findes anlæg som klart kunne trænge til en kærlig hånd - findes også stor forskel alt efter hvem der står som ejer eller driftsherre på anlægget. Her må og der er skolehallerne klart være dem der trænger mest, men måske også det sted hvor der vil være sværest at opnå en renovering, idet det som udgangspunkt er skolernes budget der skal betale. Der er mange steder rundt omkring i kommunen hvor der trænger sig behov for renovering eller udbygning på. En del af disse kan klares og bliver klaret via puljen til formålet for tiden med et navn 3. mio. kroners puljen. For lederne ude i klubberne ligger der et ansvar overfor medlemmer omkring det at deres anlæg hele tiden holdes så meget ajour med det bedst opnåelige som overhoved muligt, og dette kan bla. gøres ved at der meldes projekter omkring renovering ind til bla. denne specielle pulje til renovering og udbygning af idrætsanlæg. De store udvidelser må så klares via særlige poster på det kommunale budget. Tilgængeligheden er også et problem for de største dele af kommunen. Forud for udarbejdelsen af den strategisk anlægpian for for Roskilde Kommune, blev der lavet nogle undersøgelser om behovene rundt omkring i kommunen. Resultatet var omkring idrætshaller, at Roskilde syd klart havde den bedste kapacitet og at problemstillingerne lå i den nordlige og centrale del af Roskilde. Altså at behovet for flere halfiader var størst i nord og i Roskilde midt. Alle områder af Roskilde nord-midt-syd - har nu meldt sig i køen til at få udvidet med ekstra hailler, og det er nu op til det politiske system at placere hallerne ind i den rigtige rækkefølge alt efter hvor behovet er størst på tidspunktet Ved undersøgelsen var det også klart, at svømmehalssituationen i Roskilde klart ligger under gennemsnittet for resten af Danmark, og så er det jo at det kan undre, at vi fortsat skal helt frem til 2016 før vi ser det første mindre beløb afsat til svømmehals udvidelser i budget for den strategiske anlægsplan. Vi har i løbet af året også hørt om projekter indenfor idrætten, hvor ildsjæle fremlagde deres planer og visioner for idrætsanlæg målrettet til anvendelse af særlige grupper i samfundet. Vi mener ikke at det det er særligt hensigtsmæssigt at man for kommunale midler opfører eller driver idrætsfaciliteter for særlige grupper i samfundet. Kommunen bør kun opføre og drive idrætsanlæg beregnet alle grupper af befolkningen Det ligger herfor fast, at RIU ikke kan gå ind for denne type idrætsanlæg, men vi ser meget gerne, at der skabes plads på idrætsfaciliteterne til disse særlige grupper under forhold som dette på lige fod med andre i idrættens verden. også passer for netop deres aktiviteter

4 arbejdet og det her Skulle der være mulighed for, at disse gruppers behov kan få en nødvendig særstatus uden at det forringer noget for den samlede del af idrætten ja så er vi gerne med på dette. Vi har godt opdaget, at det hos nogen ikke har vakt den helst store begejstring med vores tilgang til disse special projekter, men vi mener dog, at vi har vægt bag vores opfattelse ved blot at kigge på det kommunale midler til udbygning og drift af idrætsanlæg ikke at der findes grundlag for specialprojekter for kun dele af idrættens verden. mener vi Selvfølgelig ligger det enhver idrætsklub frit for via deres egne midler at opføre sådanne anlæg for kun deres egne medlemmer det vil så være op til kommunens politikere at vurdere i hvilken størrelsesorden man vil yde kommunale tilskud til driften. Mange af behovene vil klart kunne dækkes ved at hele flåden af idrætsanlæg blev udbygget til at kunne rumme hele den lokale idræt og klare alle dens ønsker og behov. Det ligger helt fast, at RIU som hovedregel er tilhænger af enhver form for udvidelse af kapaciteten for den samlede idræt i Roskilde. Vi ser aftalen med Team Danmark som en kærkommen mulighed for at der i Roskilde skabes bedre rammer for både eliten og bredden. Skal satsningen lykkes må der skabes disse bedre muligheder for at der kan trænes under ordentlige forhold og at der findes denne manglende tilgængelighed, således at vi ikke fremover skal have denne evige kamp om alt for få pladser i vores haller. Vi håber på at udvidelsen omkring Roskilde Hallerne bliver til virkelighed inden alt for lang tid og at vi med dette får skabt den allerbedste mulighed for at skabe et rigtigt godt idrætsmiljø centralt i Roskilde samtid med, at der med tilbygning af nødvendige haller ude i yderområderne også der skabes muligheden for at idrætten i hele kommunen kan dyrkes i eget lokalområde. Bemærkninger til bestyrelsens beretninger: Jørgen Jacobi, Himmelev-Veddelev Håndbold Debat om bankernes muligheder. Sparekasse Sjælland bruger aviser. Sponsormarkedet. En masse varm luft. Er vi de eneste der er så naive atr tro på Sjællandske Banks store armbevægelser, blot for at gøre opmærksom på sig selv. Hvor mange har været det samme igennem? Roskilde Festival, samarbejde, indflydelse Serviceforeninger, 100 medlemmer (750 kr. pr. medlem). Ved giver det er det samme. Hvem skal vi forhandle med Stor modydelse kan ikke! vi Ole Rasmussen. Roskilde Ældre Motion Frivillig engageret bestyrelsesmedlem. Appellerer til debat om idrætsunionen. Manglende opbakning. Det er alvorligt. Tages inden efterårets politiske møder, politikermøde, fællesmøde. Indkald til møder (spørgeskema) til øvrige klubber. Roskilde Kommune, strategisk udvikling. Sundhed og idrætsmøde, mødte kun 13 klubber og kun de tre fra idrætten er pinligt.

5 kun Kulturudvalgets Lokaler til særlige grupper. Vi sidder ikke bare og venter. Vi giver ikke op. Vi søger alle andre steder end kommunalt. Gerne tilbud til særlige grupper. ønsker politikernes opbakning. Vi tager ikke fra andre! Til Jørgen Jacobi midtvejsmødet med bankerne. Bankerne, slag over næsen (sikret Spar Nord). Henviste til En af bankerne Sparekassen Sjælland deltog ikke i mødet (ikke ny bank). Ville gerne gå ind med store beløb (erstatning for Roskilde bank). Der er indgået aftale med Hellas omkring gadeløb Aftale indgået med KFUM Roskilde, med henvisning til den skriftlige beretning. Arbejdernes Landsbank aftale med Roskilde Sejlklub (som den eneste). Nordea en af de store aktiviteter? Samtaler med store klubber. Parat til fodbold og håndbold. Vi kan ikke tvinge nogen til aftaler med klubberne. Danske Bank ikke klar til overtagelse af Roskilde Banks interesser. Bankerne står ikke i kø! Til Ole Rasmussen - Vi skal give håndslag på at vi skal sparke naboklubben til at deltage! Ole Rasmussen, Roskilde Ældre Motion Vi vil gerne give et nap med at råbe klubberne op (Ole Rasmussen og John Jacobsen). Evan Lynnerup. formand for Kulturudvalget Fra politisk hold, ked af den manglende opbakning til idrætspriserne. Fra 3 mill. Kr. puljen klubber. Per Birkedal, bestyrelsesmedlem RIU ja til første runde med kr. til 7 Omkring Roskilde Festival. Går videre med problematikken til samarbejdsudvalget omkring aftalerne med serviceforeningerne. arbejdskraft. Basishandel (øvrige) Serviceforeningerne færre deltagere færre lavere betaler afgift ved indtjening og 3,6 mill. Mindre indtjening. For 2009 er tallet deltagere, men først betaling hvis man kommer under Frank Thaulow, RB i 906/FC Roskilde Festival er opbygget efter Tvind-systemet. Festivalen kan ikke tabe penge. Man har f.eks taget Coop Danmark ind i stedet for RB 1906 (så boidkiubben blev skubbet ud). Fastlønnede Foreningerne Sponsorer midtvejsmødet. køb ikke fair afregning. de 2000 deltagerbånd så stiger antallet og ingen taber penge. Nordea udtalte at de ikke var den nye Roskilde bank! Ang. Medlemmer, så har vii RB 1906, 3-4 medlemmer under 40 år til vores generalforsamling på 40 personer, så svært at se ungdommen. Svært at finde folk til frivilligt arbejde.

6 lad Det er svært at få de unge involveret. RJU-penge bruges til Lederakademi uddannelse af unge ledere. 19 pladser, desværre ikke fyldt op. Herefter blev beretningen godkendt! 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Kjeld fremlagde det reviderede regnskab med et positivt resultat. Nævnte blandt meget andet at det havde været et godt renteår = i indtægt. Et overskud på kr. Budget positivt resultat, fra til , forøget renteindtægter, mindre udgifter på (manglende anskaffelse af EDB).- hjemmeside ikke forbedret mindre i mødeaktiviteter. Indtægt på til børneidrætsfest i 08 udskudt til 09. Bemærkninger: Evan Lynnerup, formand for Kulturudvalget Set med kommunale briller passiv formue? Vi har ikke puget penge sammen. Provenuet er fra salget af Skovly. Dette har været til debat tidligere. Pengene skulle bruges til en 3-deling: Udvikling, bredde og elite. Lederakademiet (udvikling) skulle bruges fra denne pulje. Vi er loyale overfor tidligere beslutninger, og vi skal bruge dem rigtigt. Vi leder efter noget pengene kan bruges til, så det kommer så mange som muligt til gode. Hvert år bruges disse penge, men de tages fra pengekassen så længe vi har muligheden. Jørgen Jacobi, Himmelev-Veddelev Håndbold Stor ros til lederakademiet! Ole Rasmussen, Ældre Motion Fællesskab finde ide fra sidste år et lokale til styrketræningsmaskiner. Driften klares af brugerne her ville pengene arbejde for et fællesskab. Vores indstilling er ikke ændret. Vi vil ikke drive dette fast driftsudgifter. Vi skal finde en model vedligeholdelse, os snakke om det og finde en løsning. Herefter blev regnskabet godkendt!

7 i er 4. Hovedposter i bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår fremlægges til orientering Kjeld fremlagde forslag til budget med følgende bemærkninger: Indtægter på kr., aktivitetsudgifter på cr., heraf de kr. til lederakademiet. Udgifter til administrationen på kr kr. i renteindtægt. Et minus på kr. som tages fra egenkapitalen. 5. Indkomne forslag Ingen 6. Fastsættelse af kontingent Samme kontingentsatser 4 1cr. pr. medlem 150 1cr. pr. klub. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg ulige år næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer Næstformand Hans Greve Brandenborg, blev genvalgt Bestyrelsesmedlem Erik Lund, blev genvalgt Bestyrelsesmedlem Jørgen Aufeldt, blev genvalgt Bestyrelsesmedlem Connie Michaelsen, blev genvalgt Udenfor tur blev Per Birkedal valgt for 1 år 8. Valg af 2 revisorer og i revisorsuppleant På valg Revisor Palle Sundstrøm, blev genvalgt Revisor Vilhelm Wedell-Wedelisborg, blev genvalgt. Suppleant Preben Vintermark, blev genvalgt 9. Eventuelt Evan Lynnerup, formand for Kulturudvalget Udtrykte glæde over Team Danmark-aftalen på vegne af RIU og kommunen. Gjorde opmærksom på at den årlige idrætstur ville være besøg i eliteklubberne den 2/5-09 Stor ros for initiativet til Lederakademiet. Kommunen vil gerne bidrage til samarbejdet med RIU, bla. Omkring 3 mill. Krpuljen. Orienteringskiubben ønske om at RIU kunne formidle annoncering af åbne arrangementer. En samling af RIUs tilbud af alle arrangementer. Mere synlighed for RIU og klubberne.

8 Roskilde Festival Indslag fra et par frivillige omkring serviceforeninger og andre firvillige hjælpere til festivalen. Lederakademi Fra en deltager stor ros og tak. Undrer sig over at der skulle være haller nok i Roskilde øst? I Ramsø er der gennemsnitligt haller nok. I Roskilde er der ikke haller nok (under gennemsnittet) I Gundsø er der ikke haller nok (under gennemsnittet) Sluttede af med en tak for fremmødet. Vi gør hvad vi kan for at komme videre og tage fat i klubberne. Det sidste halve år har der været en markant mangel på interesse fra klubberne. Henledte opmærksomheden på det idrætspolitiske møde i efteråret Håber at rigtig mange klubber møder op. Afslutningsvis tak til dirigenten, tak til alle der mødte op vi har brug for jeres input. Sekretær Kurt Serup Dirigent

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere