# 23 nyhedsbrev november arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø"

Transkript

1 # 23 nyhedsbrev november 2013 INDHOLD Nyt værktøj sætter pris på et 1 DLG forstærker fokus på psykisk 2 Spil sætter fokus på stress og trivsel 4 Spar 50 % på rådgivning 5 Grib chancen for efteruddannelse 6 Kurser 6 Rammeaftale med SAS 7 AM:2013 Mød COWI 8 nye ansigter i cowi 8 Nyt værktøj sætter pris på et Fagforbundet FOA Fag Og Arbejde har netop offentliggjort et værktøj, der gør det muligt at sætte kroner og øre på, hvad forskellige problemer koster en arbejdsplads. Mange af FOAs medlemmer har et dårligt. Det fremgår bl.a. af FOAs medlemsundersøgelser. Men et nyt værktøj den såkaldte beregner gør det nu muligt at finde ud af, hvad det dårlige koster på hver enkelt arbejdsplads. Mange penge at hente Arbejdsmiljøberegneren er udviklet for FOA af COWI, og FOA håber, at værktøjet kan hjælpe arbejdspladserne med at spille ind i de kommunale chefers tankegang. Der er mange penge at hente i et godt, men mange steder bliver det set som en udgift frem for en investering, når man bruger penge på at skabe et bedre. Det tror jeg, at beregneren kan være med til at ændre. Jeg håber, at værktøjet kan være med til at skubbe nogle døre ind de steder, hvor man kun tænker på økonomi, siger forbundssekretær i FOA, Inger Bolwinkel. >> Fortsættes

2 # 23 nyhedsbrev november 2013 >> Nyt værktøj sætter pris på et Fortsat fra forsiden Indtast tre tal Arbejdsmiljøberegneren er især lavet for at hjælpe ledere, tillidsrepræsentanter og repræsentanter, forklarer konsulent i FOA, Rudy Larsen. Han fortsætter: Ved at taste oplysninger om antal medarbejdere, gennemsnitsløn, sygefravær og eventuelt særlige forhold som vold, mobning og arbejdsulykker ind i beregneren, kan man få et forsigtigt skøn over, hvad udgifterne til et dårligt er. Alle de oplysninger man skal bruge, fremgår af arbejdspladsens APV. Arbejdsmiljøberegneren er baseret på nøgletal fra FOAs medlemsundersøgelser og fra international forskning og kan bruges på de arbejdspladser, hvor FOAs faggrupper arbejder. Men jeg kan sagtens forestille mig, at den kan videreudvikles og målrettes andre faggrupper, slutter Inger Bolwinkel. DLG forstærker fokus på psykisk Per Tybjerg Aldrich Psykisk er udpeget som et af tre fokusområder i den strategi for indsatsen frem til 2020, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i Og fra 1. juli 2013 er loven ændret, så det tydeligt fremgår, at det fysiske og psykisk er sidestillet. Det betyder, at Arbejdstilsynet nu også kan give påbud ved overtrædelser vedrørende psykisk. Økonomisk incitament Dette alene kan være en væsentlig grund til at sætte fokus på psykisk. Der er imidlertid også en anden mindst lige så væsentlig grund, nemlig det økonomiske incitament. Mange undersøgelser viser nemlig, at indsatser målrettet forbedringer af det psykiske betaler sig både i forhold til de menneskelige omkostninger og i forhold til virksomhedens bundlinje. F.eks. viser flere undersøgelser, at de mest attraktive arbejdspladser har en (frivillig) personaleomsætning, som er halv så stor som gennemsnittet for alle virksomheder. Temadag for hele AMO Denne viden om vigtigheden af at være på forkant med det forebyggende arbejdet også på det psykiske område ønskede DLG at bruge til at forstærke fokus på det psykiske. Processen blev sat i gang på en temadag, som DLG holdt i oktober 2013 med assistance fra COWI. Temadagen, som blev afholdt for hele organisationen (AMO), havde

3 3 Foto: DLG. Landbrugsselskabet DLG har gennemført en temadag for at øge fokus på det forebyggende arbejde med psykisk. Det er der flere gode grunde til. til formål både at motivere de cirka 70 AMO-medlemmer til at arbejde med psykisk og at øge deres viden om det psykiske. Vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde Dagen forløb med en vekselvirkning af oplæg, diskussioner og gruppearbejde, hvor emner blev sat i relation til de enkelte grupper. Dagen blev indledt med et oplæg om økonomi og psykisk ved Per Tybjerg Aldrich, COWI. Herefter var der oplæg om Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn også med fokus på det psykiske og et oplæg om forbedrende indsatser i det psykiske ved Helle N. Potter og Gitte Arnbjerg, COWI. Alle tre oplæg havde hver deres vinkel på grunden til at arbejde med psykisk og tog dermed fat i forskellige motiver for at arbejde med psykiske. Gjort nærværende og relevant I det efterfølgende strukturerede gruppearbejde fik deltagerne mulighed for fælles drøftelse om det fortsatte arbejde med psykiske. Der blev arbejdet med prioritering af indsatsområder, og alle inputs giver nu et afsæt til det videre arbejde i hovedudvalget og for koordinator Signe Koefoed. Det var en rigtig god dag med spændende oplæg, som vi bestemt kan bruge i det fremadrettede arbejde. Folk var meget engagerede og fik nogle rigtig gode snakke, som gjorde, at det psykiske vil være nemmere at få gjort nærværende og relevant i det videre arbejde, fortæller Signe Koefoed. Temadagen blev afholdt som en del af det lovpligtige tilbud om årlig efteruddannelse til AMO. Helle Nørregård Potter Susie Kjær

4 # 23 nyhedsbrev november 2013 Spil sætter fokus på stress og trivsel Politifolk er vant til at tage sig af andre mennesker og deres problemer. Ofte skal de agere stærke og være dem, der klarer ærterne. Arbejdet bringer dem også af og til i situationer, hvor de får følelsesmæssigt voldsomme oplevelser, som er vigtige at bearbejde gennem samtale med hinanden og deres ledere. Som led i at udvikle kulturen, hvor man allerede nu har velfungerende systematiske samtaler såkaldte debriefing om voldsomme oplevelser, har Fyns Politi sat stress og trivsel på dagsorden. Man ønsker at implementere begreberne i hverdagen og gøre det mere legalt og lettere at tale om følelsesmæssige emner, som i dagligdagen kan være svære for politifolk at sætte ord på. Nemmere adgang til svært emne COWI foreslog at udvikle et spil til at få sat fokus på emnerne, og det undrer ikke koordinator Verner Larsen Stensege: Et spil er en nemmere adgang til et svært emne, siger han. fakta Spillet blev første gang anvendt på en temadag i Fyns Politis organisation. Temadagen blev gennemført som en del af den lovpligtige efteruddannelse af AMO, og Fyns Politi modtog 50 % refusion fra Arbejdstilsynet til rådgivningen vedrørende temadagen. Efterfølgende har AMOs medlemmer anvendt spillet sammen med medarbejderne. I spillet trækker deltagerne et emnekort med et udsagn. For eksempel: Jeg oplever smil og en positiv holdning, når jeg møder på arbejde. Alle deltagere i gruppen forholder sig til udsagnet ved at vælge et antal tændstikker, som tages i hånden, svarende til hvor enige, man er med udsagnet. Herefter taler man i gruppen om udsagnet og valg af antal tændstikker. Gør det legalt Når man spiller, bliver der åbnet op. Gennem dette kan man også snakke følelser. Spillet gør det legalt at snakke

5 5 Fyns Politi har sat stress og trivsel på dagsordenen. Et spil udviklet i samarbejde med COWI har sat gang i dialogen. Spar 50% om, at man har det dårligt. Og oven i det giver det en større forståelse for hinandens arbejde, siger Verner Larsen Stensege. Arne Gram, der er formand for hovedudvalget, har sammen med resten af ledergruppen også afprøvet spillet. Vi har forskellige oplevelser af ting, og kunsten er at få en dialog og harmoniseret synet på tingene. Om ikke andet får man luft for en masse ting, og hvis man ikke kommer af med det, skaber det mistrivsel, siger han. Helle Nørregård Potter på rådgivning Virksomheder i brancher, hvor medarbejderne er truet af nedslidning, kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til rådgivning refunderet. COWI bistår med at søge og yder rådgivningen. Arbejdstilsynet har en pulje, hvorfra virksomheder inden for nedslidningstruede brancher kan søge om 50 % refusion af deres udgifter til rådgivning. Både offentlige og private virksomheder kan søge. Der kan søges op til kr. Betingelsen for at få støtte er udover at virksomheden skal tilhøre en nedslidningstruet branche at rådgivningen skal sigte på at forbedre det psykiske, nedbringe antallet af arbejdsulykker eller nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere. Gode erfaringer Vi har fra en tidligere ordning om 50 % refusion gode erfaringer med at bistå virksomheder med at søge penge samt gennemføre rådgivningen, fortæller konsulent Pia Dreyer, COWI. Kontakt os for en uformel snak om mulighederne for at anvende puljen, opfordrer hun. Men vent ikke for længe. Puljen er kun på 10 mio. kr. i hvert af årene , og de kan hurtigt få ben at gå på. Pia Dreyer

6 # 23 nyhedsbrev november 2013 Kurser i efteråret 2013 med ledige pladser Den obligatoriske uddannelse: Lyngby, nov. og 10. dec. 2013, kursusnr Den supplerende uddannelse: Odense, nov. 2013, kursusnr Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer: Vejle, nov. og dec. 2013, kursusnr Lyngby, nov. og dec. 2013, kursusnr Psykisk : Odense, 3. december 2013, kursusnr Aarhus, 5. november 2013, kursusnr Sikkerhedskultur vejen til bedre : Odense, 13. november 2013, kursusnr Storrumskontorer: Aarhus, 7. november 2013, kursusnr For yderligere oplysninger kontakt: Marianne Kirchner, tlf , Grib chancen for efteruddannelse COWIs kurser omfatter en række spændende emner, som enhver med interesse for eget eller andres kan have glæde af. Vi lægger vægt på, at deltagere får input om den nyeste viden på området, praktiske metoder og værtøjer til det videre arbejde i egen virksomhed samt en masse god sparring og dialog med hinanden i samspil med engagerede og inspirerende undervisere, fortæller Lisbeth Torp Ernst, der er ansvarlig for COWIs udbud af kurser om. årlig efteruddannelse, så gå ikke glip af muligheden for inspiration til det gode. Ønsker I at have et kursus for jer selv, kan alle kurser udbydes og tilpasses til netop jeres dagligdag og virkelighed. Kontakt os endelig for nærmere information om virksomhedstilpassede kurser, opfordrer Lisbeth Torp Ernst. Lisbeth Torp Ernst Mulighed for tilpasning Hun forklarer videre: Kurserne kan indgå i organisationens tilbud om

7 7 Rammeaftale med SAS Foto: SAS Group. Kurser i 2014 COWIs kurser i i 2014 er planlagt. Se dem på vores hjemmeside eller rekvirer kursuskataloget hos: Marianne Kirchner tlf Scandinavian Airlines System (SAS) har ønsket at outsource deres funktion. I SAS Danmarks afsøgning af markedet for rådgivning, som matcher den kvalitet og effektivitet, som man har fået leveret internt i mange år, er øjnene faldet på COWI. SAS har således valgt at indgå en rammeaftale med COWI om levering af rådgivning. Aftalen omfatter også SAS Ground Handling og SAS Cargo Group. Såvel SAS som COWI er meget tilfredse med aftalen, der er til fordel for såvel SAS' ansatte som de to firmaer. Som et led i SAS strategi om at skabe en fleksibel omkostningsstruktur har vi valgt COWI som leverandør på området. SAS er meget glade for aftalen med COWI og ser frem til et langt og godt samarbejde, udtaler Anki Torisson, Director SAS BHT. Torben Bruun Hansen

8 AM:2013 Mød COWI på Arbejdsmiljøkonferencen = AM2013, hvor professionelle fra offentlige og private virksomheder, rådgivere, organisationsfolk, forskere og myndighedsfolk mødes og udveksler viden og erfaringer, finder i år sted november på Hotel Nyborg Strand. Traditionen tro deltager COWI med en stand, hvor man kan møde nogle af COWIs rådgivere. Desuden deltager vi som oplægsholdere på to workshops: Chief Project & Market Manager Per Tybjerg Aldrich holder workshop om "Bedre bundlinje gennem godt og høj trivsel". Arbejdspsykologisk konsulent Pia Dreyer og akustiker Ditte Klener holder workshop om "Det gode storrumskontor" november Fotos: DLG, SAS Group, Flickr/dSeneste, Erix, COWI/Niclas Jessen, Das Büro. nye ansigter i cowi adresse COWI Vejle Havneparken Vejle adresse COWI Odense Vestre Stationsvej Odense C Karen Møller begyndte 1. oktober på COWIs Lyngby-kontor, hvorfra hun primært vil rådgive om støj og akustik. Termisk indeklima, belysning, arbejdsulykker, APV og ledelse hører også til hendes specialer. Desuden underviser hun på uddannelsen for flyvende personale. Karen er civilingeniør og kommer fra en stilling som rådgiver i SAS. Tidligere har hun været i forskellige BST er. Tina Mulvad Jørgensen kom til COWIs Lyngbykontor 1. oktober. Hun er psykolog fra Københavns Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn. Hun kommer fra en stilling som arbejdspsykolog og klinisk psykolog i SAS. Tina underviser i psykisk på uddannelsen for flyvende personale, rådgiver om trivsel, forandringsprocesser, kommunikation, stress og kriser samt behandler flyskræk. Desuden rådgiver hun om APV. Marianne Rosenørn er ligeledes knyttet til COWIs Lyngby-kontor fra 1. oktober. Hun er civilingeniør i kemi og rådgiver om toksikologi, kemikaliestyring og generelt teknisk. Marianne kommer fra SAS afdeling, hvor hun senest har fungeret som koordinator. Hun har tidligere arbejdet i Arbejdstilsynet og en BST. adresse COWI Aalborg Visionsvej Aalborg adresse COWI Aarhus Jens Chr. Skous Vej Aarhus C adresse COWI Esbjerg Stormgade Esbjerg adresse COWI Lyngby Parallelvej Kgs. Lyngby telefon www cowi.dk/arbejdsmiljoe redaktion Per Tybjerg Aldrich layout Lone Jensen oplag Ny adresse? Vil du tilmelde, framelde eller rette adresse, kan du klikke ind på:

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø

# 18 nyhedsbrev april 2012. arbejdsmiljø # 18 nyhedsbrev april 2012 APV i høj sø Hos Hess har en APV-proces givet et friskt og mere overordnet blik på et på produktionsplatformen Syd Arne. COWI har facili teret og struktureret APV-processen og

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indhold

Arbejdsmiljø. Indhold 2 6 4 8 Nr. 15 november 2010 Indhold Nye veje til sikker adfærd hos Arla Nye regler om samarbejdet om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Slut med tunge løft hos DLG Løftevogn mod nedslidning

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Mere viden - bedre arbejdsmiljø. Beretninger om ti kommuners vej til et bedre arbejdsmiljø

Mere viden - bedre arbejdsmiljø. Beretninger om ti kommuners vej til et bedre arbejdsmiljø v Mere viden - bedre arbejdsmiljø Beretninger om ti kommuners vej til et bedre arbejdsmiljø side 3 Indhold - - - - - - - - - - - Greve Kommune Peace & Love i Nældebjerg Plejecenter Side 5 - - - - - - -

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012

GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012 GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012 HUSK AT TAGE MIDTERSIDERNE UD! SAMARBEJDE HJÆLPER PSYKISK ARBEJDSMILJØ GODT PÅ VEJ LÆS OM, HVORDAN NORDJYSKE MEDIER OG

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere