Implementering,,Fra,projekt,3l,forankring,Implementeringens,inten3onalitet,og,uforudsigelighed, VITSI, ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering,,Fra,projekt,3l,forankring,Implementeringens,inten3onalitet,og,uforudsigelighed, VITSI,28.10.2015, V.,TORSTEN,CONRAD,I,TC@LEAD."

Transkript

1 Implementering,,Fra,projekt,3l,forankring,Implementeringens,inten3onalitet,og,uforudsigelighed, VITSI, ,

2 Torsten(Conrad( CheAonsulent MAinLeadership,Eksternlektor AAU.Ph.d.:stud.iimplementering, ledelse&inklusion. ( LederforDansk ImplementeringsNetværkfor Forskere(DIN:F). Primære(forsknings4(og( arbejdsområder:( :implementering, ledelsesudvikling,leadership pipelineoginklusion. Projektleder:og proceskonsulent :uddannelser Forandrings: ledelse Work:life balance/ Energy: management Ledelseaf implementering Teambaserede organisa7oner Capacity building

3 Dagens,temaer Fælles,sprog.,Hvad,er,implementering?,Hvorfor, arbejde,med,implementering? Hvad,hæmmer,og,fremmer,implementering? Transfer,mellem,uddannelse,,træning,og, hverdag Livet,i,krydspresset,mellem,forandring,og,driT

4 Hvad,er,implementering? DrøT,2,og,2

5 Knowledge Exchange Knowledge Transla7on Knowledge Dissemina7 on Vidensspred ning Knowledge: doinggap Implementering Vidensdelin g Knowledge Mobiliza7o n Videndeling Knowledge Transfer

6 Implementering,defineret,som komplekse,læreprocesser,bestående,af,inten3onelle, itera3ve,handlinger,mod,intenderede,mål., Med,andre,ord,,læreprocesser,indeholdende,mere, eller,mindre,bevidste,handlinger,rezet,mod,ønskede, mål,og,handlinger,,som,gentages,igen,og,igen., Implementering,indeholder,dermed,et,eksplicit, fokus,på,både,procesi,og,handlingsdele., (Conrad,,2014)

7 Hvor,skal,vi,hen?, Fokus,på,interven3onen/inten3onen

8 Hvorfor,fokusere,på,implementering? God,interven3on/viden/,X,dårlig,implementering, =,dårlig,effekt,(fixsen,,2005). 90,%,af,alle,resourcer,bruges,på,skabelsen,af, interven3oner,,poli3kker,,programmer,,blot,10,%, bruges,implementering,(ogden,,2010;,levin,, 2011). Stor,ubalance,mellem, strategiformuleringsprocesser,i,forhold,3l,selve, implementeringen,(alexander,,1985;,hahn,&, Powers,,2010)

9 Forandring,&,implementering,er,svært Omkring)70%)af)alle)større)organisatoriske)forandringsprojektor) forliser (McKinsey,&,Company,,,2012,&,KoZer,,1995) When)I)wrote)Beyond)the)Wall)of)Resistance)(1996),)the)failure)rate)of) large)changes)averaged)about)66)percent.)i)have)seen)no)evidence) that)the)failure)rate)has)lessened. (Maurer,,2009) Kun20to30%forandringsprojekterbliverensucces Hal$Lancaster:$Reengineering$Authors$Reconsider$Reengineering$ ))

10 Hvorfor,fokusere,på,implementering? a mediocre strategy well executed is better than a great strategy poorly executed«(en middelmådig strategi, der eksekveres godt, er bedre end en god strategi, der er dårligt eksekveret) (Martin, 2010) 0-80 % af de virksomheder, de har undersøgt, er ikke lykkedes med at opnå de mål, der er fastsat i deres strategier (Kaplan & Norton, 2008). at virksomheder kun leverer 63 % af den performance, som deres strategier lover (Mankins & Steele, 2005).

11 Hvilke,erfaringer,og,oplevelser,har,du, med,implementeringsprocesser? Nævn én god og en dårlig

12 Hvor,er,vi?,Og,hvem,er,vi?

13 Knowledge,to,Ac3on,(KTO) Forskning Vidennårud7l beslutningstagerniv eau Beslutningomat omsæ^eviden7l praksis The 17 year Odyssey (Graham 2006) Planlægningog arrangering Forandring Integra7on Evalueringog 7lpasning 2-4 år (Fixsen et al Ins77onalisering Vedligholdelse

14 Forhold,der,hæmmer,og,fremmer, implementeringen,på,alle,niveauer Eksterne(( Organisatoriske(( Individuelle(&( RelaAonelle( Poli7ske Administra7on& Struktur Mo7verende forhold Økonomiske Kultur Videnog kompetence (uddannelse& træning) Socio: økonomiske vilkår Ressourcer (menneskelige& økonomiske) Rela7onelle forhold Procesuelle( Tid&Timing Opfølgningog evalueringaf programmer ogaktører Tilpasningvs. Nøjag7ghed Ledelsedermålre^etunderstø^erovenståendeforhold Conrad, 2014 KommunikaAon( Formidlingaf mål,strategierog handleplaner Dialog Feedback(på baggrundaf evalueringer)

15 Roller og ansvar Præ-forløb: Implementeringsanalyse & strategi Forhold der hæmmer og fremmer impl. Handlinger Direktør Direktør Chefer Chefer Distriktsledere Distriktsledere Ledereafmedarbejdere Ledereafmedarbejdere Medarbejdere Medarbejdere Conrad, 2015

16 Mål der kan evalueres Implementeringsmål og handling på alle niveauer på baggrund af analyse Forhold der hæmmer og fremmer impl. Handlinger Direktør Direktør Chefer Chefer Distriktsledere Distriktsledere Ledereafmedarbejdere Ledereafmedarbejdere Medarbejdere Medarbejdere Conrad, 2015

17 Generiske,3lgange,3l,implementering RATIONEL HUMANISTISK BEHAVIORISTISK POLITISK EKSPLORATIV Fokus Fokus på kontrol, planlægning og effektivitet Fokus på læring og kompetenceudvikling Fokus på belønningsog kontrolsystemer Fokus på magtspil og forhandling af politiske løsninger Fokus på kreativitet, kaos, muligheder Implementeringsforståelse Mennesker er rationelle og vil forandre sig, hvis mål og planer er logiske Mennesker er grundlæggende indre motiveret mod læring og udvikling Mennesker motiveres af ydre belønning og straf Mennesker kan bringes til at underkaste sig idéer, de oprindeligt var imod Mennesker ændrer sig, når tiden er moden forandring er en kompleks ikkekontrollérbar proces Implementeringsstrategi Top-down-styring af mål og handleplaner Skab kollektive involverende læreprocesser understøt den indre udviklingstrang Top-down og bottomup, skab incitamenter og kontrolsystemer, der stimulerer den ønskede adfærd Mobiliserer interessenter, skab koalitioner, forhandling Bottom-up, fjerne barrierer, skabe mening, sæt kreativiteten fri Fastholdelse af forandring Evidensbaserede manualer, certificeringer, tjeklister, regler og procedurer Implementering af den lærende organisation HRM-systemer, resultatkontrakter, præstationsmåling, bonusordninger Etablerer nye magtbalancer skrive ind i juridisk bindende policy dokumenter Skabe rum for spontan selvorganisering og selvledelse Ideal Alt er kontrollérbart og kan nås gennem rationel planlægning Alle lærer og finder nye løsninger på problemer Optimalt fit mellem de ansatte og organisationens mål Forskellige interesser kan nå fælles grund demokratisk ideal Spontan evolution konflikter rummer udviklingsmuligheder Faldgrube En damptromle hen over menneskers følelser, modstand og ydre motivation Blind for magt og har svært ved at håndtere, at ikke alle er villige/i stand til at lære Incitamentbaseret tilgang skaber ydrereguleret motivation Destruktive magtkampe eller falsk konsensus, glemmer opgaven Idealisering af kaos, som forsvar mod at gøre noget som helst

18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Posi3vt,outcome Evaluering af performance (Fidelity) Coaching System interventioner Træning Faciliterende administration Rekruttering Beslutningsstøtte data system Teknisk Ledelse Forandringsledelse Fixsen & Blase, 2008

19 Forhold,der,hæmmer,og,fremmer, implementeringen,på,alle,niveauer Eksterne(( Organisatoriske(( Individuelle(&( RelaAonelle( Poli7ske Administra7on& Struktur Mo7verende forhold Økonomiske Kultur Videnog kompetence (uddannelse& træning) Socio: økonomiske vilkår Ressourcer (menneskelige& økonomiske) Rela7onelle forhold Procesuelle( Tid&Timing Opfølgningog evalueringaf programmer ogaktører Tilpasningvs. Nøjag7ghed Ledelsedermålre^etunderstø^erovenståendeforhold Conrad, 2014 KommunikaAon( Formidlingaf mål,strategierog handleplaner Dialog Feedback(på baggrundaf evalueringer)

20 Hvad,mo3verer At)de)relaMve)fordele)er)tydelige.)Det,vil,sige,,at,de, fagpersoner,,der,arbejder,med,indsatsen,, umiddelbart,oplever,,at,den,nye,indsats,er,bedre, end,den,gamle., Passer)indsatsen)Ml)den)organisaMon,)herunder) ogsa )organisamonskulturen,)som)den)skal) implementeres)i?,i,hvor,stor,grad,medfører, implementering,af,en,ny,indsats,,at, medarbejderne,skal,arbejde,eller,tænke,pa,en, helt,anden,måde,,end,de,plejer.,

21 Forhold,der,hæmmer,og,fremmer, implementeringen,på,alle,niveauer Eksterne(( Organisatoriske(( Individuelle(&( RelaAonelle( Poli7ske Administra7on& Struktur Mo7verende forhold Økonomiske Kultur Videnog kompetence (uddannelse& træning) Socio: økonomiske vilkår Ressourcer (menneskelige& økonomiske) Rela7onelle forhold Procesuelle( Tid&Timing Opfølgningog evalueringaf programmer ogaktører Tilpasningvs. Nøjag7ghed Ledelsedermålre^etunderstø^erovenståendeforhold Conrad, 2014 KommunikaAon( Formidlingaf mål,strategierog handleplaner Dialog Feedback(på baggrundaf evalueringer)

22 Vi,ved,at mobilitetshjælpemidler,har,en,dokumenteret, posi3v,effekt,pa,borgernes,ak3vitet,og, deltagelse,i,samfundet.,men,effekten,kan,være, større,eller,mindre,eller,helt,udeblive,,hvis, mobilitetshjælpemidlet,ikke,passer,3l,den, enkelte,borger,og,hans/hendes,behov.,det, samme,kan,gælde,,hvis,borgeren,ikke, involveres,eller,ikke,har,lært,at,bruge, hjælpemidlet., Socialstyrelsen, 2014

23 Vi,ved,at Det)kræver)viden)at)kunne)Mlpasse) siddesmllinger)ml)borgere)i)kørestole)korrekt) Praksis)skal)bygge)på:)Erfaringer,,prak3ske, teknikker,,færdigheder,,teknologi,,ressourcer,, selvstændig,læring,,opfølgning,og,en,rela3on, 3l,borgeren., Isaacson, M. (2011)

24 Italienske,forskere,undersøgte,150,kørestolsbrugere, med,fokus,pa,,om,kørestolen,passede,3l,deres,behov.,, 68,pct.,Passede,ikke., Forskerne,pegede,blandt,andet,pa,,at,ved,at,3lpasse, kørestolens,forskellige,dele,,kunne,man,forebygge, tryksår,,skulderskader,,skader,pa,rygsøjlen,og,kroniske, smerter., 95,pct.,af,de,fejl,,som,de,italienske,forskere,fandt,,var,i, forbindelse,med,kørestole,bevilget,af,personale,,som, ikke,havde,særlig,viden,om,området., Cherubini, M. and Melchiorri, G. (2012):

25 Kompetenceudvikling

26 Fokus(på(værdiskabelse( Traininginitselfhasnointrinsicvalue.Itisnotagoodorbad thing.itsvalueliesintheextendtowhichtraineesareableto acquire,apply(transfer)andretainenhancedornew knowledge,skillsandaetudesintheworkplace(griffin,2011 p.393). Thebestresultsthattrainingcaneveraccomplishisan increaseincapability theabilitytoperform.thevaluefrom thistrainingcomeswhencapabilityistransformedinto improvedjobperformance.trainingthatiswelllearned,but neverused,orpoorlyused,producesnovalueforthebusiness thatinvestedinthetraining(brinkerhoff,2006,p.303).

27 Succes4case(evalueringsmetoden( Metode:(3:6månederelertræningadministreresenkort survey7lalledeltagereitræningsak7viteten.dedeltagere derharværetmestogmindstsuccesfuldemedatanvende detlærtefrakursetipraksisudvælgesforyderligere kvalita7vinterviewundersøgelse. Mål:(skabevidenomhvadderhæmmer/fremmertransfer ogigangsæ^eorganisatorisklæring Brinkerhoff, 2006

28 Øvelse( (variaaon(af(succes4case(metoden( Iden7ficerencasehvorduvarsuccesfuldmedatoverføre videnogkompetencerlærtpåkursus/uddannelse7l anvendelseipraksis(5min) Interviewspørgsmål7lenfraandetbord: Hvadfremmedetransferafvidenogkompetenceridennesitua7on Hvilkenværdiskabtedetfordinhverdag/organisa7on?

29 Return(of(investment((ROI)( Only15outof100peoplethatreceivenewtraining eventuallyuseitinwaysthatproducevaluableperformance results(brinkerhoff,2006,p.303). Bestes7matesarethat80percentormoreoftheeventual impactoftrainingisdeterminatedbyperformancesystem factors,whiletheremaining20percentorsoisdrivenby varia7onsinthequalityofthetraininginterven7onitselfand thecharacteris7csofthelearner,suchasinherentabilityand mo7va7onalvalues(brinkerhoff,2006,p.304). Thetypicalrateofimpactfromtrainingisusuallylessthan15 percent(brinkerhoff,2006.p.304).

30 High(impact(learning( Tommelfingerregel$40:20:40$$

31 Alignment(af(det(samlede(læringssystem Husk:Læringeretresultatafdeltagerneslæringsfokuseredeak7viteter samtuintenderedemedlæringafdeltagelseidenorganisatoriskepraksis Før(træning:(Ak7verden lærende,inten7on mapping,skab organisatoriskforankring, design EQer(træning:(Sikre transfer ogforankringaf detlærte,skab træningsbaner,fokuspåat brydeeksisterenderu7ner ogvanerogetablerenye TræningsakAvitet:(Bryd læringsmålopogdesign ak7vitetenmedfokuspå alignmentafdendidak7ske sekskant

32 Aflæring,og,3llæring Typisk,skal,fagpersonerne,have,lige,sa,meget, fokus,pa,at,aflære,gamle,ru3ner,og,vaner,som, pa,at,3llære,den,nye,praksis,

33 Forhold,der,hæmmer,og,fremmer, implementeringen,på,alle,niveauer Eksterne(( Organisatoriske(( Individuelle(&( RelaAonelle( Poli7ske Administra7on& Struktur Mo7verende forhold Økonomiske Kultur Videnog kompetence (uddannelse& træning) Socio: økonomiske vilkår Ressourcer (menneskelige& økonomiske) Rela7onelle forhold Procesuelle( Tid&Timing Opfølgningog evalueringaf programmer ogaktører Tilpasningvs. Nøjag7ghed Ledelsedermålre^etunderstø^erovenståendeforhold Conrad, 2014 KommunikaAon( Formidlingaf mål,strategierog handleplaner Dialog Feedback(på baggrundaf evalueringer)

34 Fokus,på,selve,interven3onen 1) Tydeligheden 2) Kompleksiteten 3) Sværhedsgraden (Fullan,,2007) Tilpasning,&,Fidelitet (Durlak,&,DuPre,,2008;,Berry,,2008;,Dusenbery, 2003;,Fixsen,,2005)

35 Balancen,mellem,nøjag3ghed,og, 3lpasning Manglende)Mlpasning)kan)give)mindre)effekt) En,amerikansk,undersøgelse,af,effekten,af,stokke, 3l,ældre,mennesker,viste,,at,selv,enkle, mobilitetshjælpemidler,risikerer,at,få,mindre, effekt,,hvis,de,ikke,er,3lpasset,den,enkelte,borger., Ældre,faldt,selv,om,de,havde,fået,en,stok., Forskerne,konkluderede,,at,deZe,blandt,andet, skyldtes,,at,stokkene,havde,en,forkert,højde,eller, blev,anvendt,i,den,forkerte,hånd., Liu, H., et al. (2011):

36 Balancen,mellem,nøjag3ghed,og, 3lpasning Individuel)Mlpasning)kan)forebygge)skader) En,canadisk,undersøgelse,konkluderer,,at,der, er,behov,for,at,3lpasse,kørestole,individuelt., Brugeren,får,bedre,komfort,,bedre,siddes3lling, og,mobilitet,og,undgår,tryksår,,hvis,de,har, kørestole,,der,passer,3l,deres,individuelle, behov., Giesbrecht, E. M. et al. (2012):

37 Balancen,mellem,nøjag3ghed,og, 3lpasning OBS,Tilpasning,kan,gøre,at,effekten,af, interven3onen,eller,3ltaget,mistes

38 Forhold,der,hæmmer,og,fremmer, implementeringen,på,alle,niveauer Eksterne(( Organisatoriske(( Individuelle(&( RelaAonelle( Poli7ske Administra7on& Struktur Mo7verende forhold Økonomiske Kultur Videnog kompetence (uddannelse& træning) Socio: økonomiske vilkår Ressourcer (menneskelige& økonomiske) Rela7onelle forhold Procesuelle( Tid&Timing Opfølgningog evalueringaf programmer ogaktører Tilpasningvs. Nøjag7ghed Ledelsedermålre^etunderstø^erovenståendeforhold Conrad, 2014 KommunikaAon( Formidlingaf mål,strategierog handleplaner Dialog Feedback(på baggrundaf evalueringer)

39 Implementeringsledelse,der,virker, (bedre,end,andet) Stærk,korrela3on,mellem,ledelsess3len,og, læreres,brug,af,forandrings3ltag,med,fidelitet, (0,74),ved, den,ini3erende,s3l,(proak3v,,fokus, på,faglig,udførelse) Mindst,effek3ve,ledelsesform,var,den, responderende,leder,(uengageret,i,det, fagfaglige,,reak3v) (Hall,&,Ford,,1987;,2011

40 Implementeringsledelse,der,virker, bedre,end,andet Strategisk,ledelse,i,sær,på,de,øverst,niveauer,i, organisa3onen,(jooste,&,fourie,,2009) Instruerende,ledelse,(Robinson) Transak3onel,vs.,Transforma3v,(Arons,,2011)

41 Implementeringsteams Strategiskledelse Indflydelses:ledelse Implementeringsteam Eksekverendeledelse Rela7onelledelse

42 Implementeringsteam,skal,have Central,viden,om,implementeringsprocesser,(teori,og, praksis) Viden,om,forandringsledelse,,3lgang,3l,modstand ProjektI,og,procesledelse Special,viden,om,det,som,skal,implementeres Viden,om,og,erfaring,fra,den,implementerende,org. Klare,definerede,roller,,kende,ansvar,,handlerum Medlemmer,fra,de,forskellige,organisatoriske,niveauer Fixsen et al., 2005; Conrad, 2015)

43 Tradi3onal,approaches,to,interven3on,design ISLAGIATT principle It Seemed Like A Good Idea At The Time Martin Eccles, implementation researcher, UK

44 En,systema3sk,3lgang,3l,at,lave, implementeringsdesign Forstå den adfærd der skal ændres Brug en forskningsbaseret struktur der kan sandsynliggøre at implementeringen bliver en succes Overvej alle mulige veje at gå Brug systematiske og transparente tilgange mod at ændre den adfærd, der skal ændres

45 Roller og ansvar Præ-forløb: Implementeringsanalyse & strategi Forhold der hæmmer og fremmer impl. Handlinger Direktør Direktør Chefer Chefer Organisatoriske Eksterne Distriktsledere Distriktsledere Ledelse Ledereafmedarbejdere Processuelle Individuelle& rela7onelle Ledereafmedarbejdere Medarbejdere Medarbejdere Conrad, 2015

46 Mål der kan evalueres Implementeringsmål og handling på alle niveauer på baggrund af analyse Forhold der hæmmer og fremmer impl. Handlinger Direktør Direktør Chefer Chefer Organisatoriske Eksterne Distriktsledere Distriktsledere Ledelse Ledereafmedarbejdere Processuelle Individuelle& rela7onelle Ledereafmedarbejdere Medarbejdere Medarbejdere Conrad, 2015

47 ,Key,steps,in,interven3on,design (Michie,,2013) 1. Iden3ficere,hvilken,adfærdsændring,der,ønskes, (vær,præcis), Hvem,skal,gøre,hvad,,hvornår,,hvor,og,hvordan) 2.,Husk,at,adfærden,al3d,er,en,del,af,et,system,, I,Påvirket,af,anden,adfærd,og,mennesker,i,mellem 3.,Lav,en, adfærdsdiagnose I En,god,adfærdsdiagnose,forstærker,resultaterne,af, interven3onerne, 4.,Der,kan,sigtes,eTer,effek3ve,interven3on,på,mange, niveauer,sam3dig

48 Spørgsmål,3l,refleksion Hvilke,tre,3ng,vil,du,tage,med,fra,i,dag? Er,der,noget,,du,vil,gøre,anderledes, fremadrezet?,gør,det,konkret,og,specifikt Del,det,med,din,sidemand

49 Oplæg,slut

Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad

Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad Hvorledes kan forandringer gennemføres i komplekse organisa3oner? D. 27.4.2015 v. Che'onsulent Torsten Conrad - aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse Dagens program Hvor vil vi hen? Og hvorfor?

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Implementering hvad er min rolle? JobFirst STAR, 3. oktober 2017

Implementering hvad er min rolle? JobFirst STAR, 3. oktober 2017 Implementering hvad er min rolle? JobFirst STAR, 3. oktober 2017 Profil Torsten Conrad Chefkonsulent MA in Leadership & MA in Theol., Folkeskolelærer. Ekstern lektor AAU. Forsker i implementering & ledelse.

Læs mere

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale Eksempel på implementeringsproces med fokus på medarbejder, leder og organisationsniveau Medarbejder ½ dags kick off 2 dage undervisning ½ dags undervisning ½ dags undervisning Individuel feedback Individuel

Læs mere

Dansk ImplementeringsNetværk Gå-hjem-møde d. 12.09.2013

Dansk ImplementeringsNetværk Gå-hjem-møde d. 12.09.2013 Dansk ImplementeringsNetværk Gå-hjem-møde d. 12.09.2013 Fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementering af inklusion i et organisatorisk læringsperspektiv Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring

Læs mere

Implementering og oversættelse - En ny socialpolitisk dagsorden

Implementering og oversættelse - En ny socialpolitisk dagsorden Implementering og oversættelse - En ny socialpolitisk dagsorden Af, sekretariatsleder, Sekretariatet for socialøkonomiske virksomheder, Socialstyrelsen Maj 2014 Rammen: Bidrage til en vidensbaseret socialpolitik,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin At balancere modsatrettede krav Som fundament i lederuddannelsen ligger Clavis Erhvervspsykologis ledelsesbegreb: Paradoksledelse

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering

Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering Kompetenceudviklings aktiviter og evaluering Hvad er det vi taler om fokus på kurser: Transfer: Det begreb der beskriver den dynamiske proces, når læring på et kursus/uddannelses omdannes, forankres så

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Frokostpause. vi starter igen her i salen kl 13.30

Frokostpause. vi starter igen her i salen kl 13.30 Frokostpause vi starter igen her i salen kl 13.30 Lokaler Session 1 Tilbud Teatersalen (her) Session 2 Plejefamilie Lokale B Session 2 Plejefamilie Lokale C Session 3 Økonomi Lokale Meeting 3 Session

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Vidensbaseret praksis

Vidensbaseret praksis Københavns Kommune Vidensbaseret praksis - meget mere end implementering af programmer Dorte Bukdahl Kontorchef, Kvalitetsudvikling og Resultater Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2 www.kk.dk Evidensbaserede

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

PERFORMANCES KULTUR 17. APRIL 2012. Anders Nørgaard, Hildebrandt & Brandi A/S Tegninger: Sketches ved Ivan L. Kristensen

PERFORMANCES KULTUR 17. APRIL 2012. Anders Nørgaard, Hildebrandt & Brandi A/S Tegninger: Sketches ved Ivan L. Kristensen PERFORMANCES KULTUR 17. APRIL 2012 Anders Nørgaard, Hildebrandt & Brandi A/S Tegninger: Sketches ved Ivan L. Kristensen Om Hildebrandt & Brandi Vi arbejder med: Det, der er vigtigst for topledelsen Vores

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Leder- & talentudvikling i Energistyrelsen

Leder- & talentudvikling i Energistyrelsen Leder- & talentudvikling i Energistyrelsen TALENT-DK 3. april 2017 Mette J. Breslau - HR-ansvarlig, organisationspsykolog mjb@ens.dk Side 1 Energistyrelsen En del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Nyeste udvikling i Den Motiverende Samtale og implementering af metoden Gå hjem møde 22 juni Formål At få Miller hertil At få udbredt de nyeste tanker og nyeste udvikling i Den

Læs mere

Implementering. - udfordringer og muligheder. ved Jesper Høg og Paw Feilbo Myrndorff Center for Uddannelse

Implementering. - udfordringer og muligheder. ved Jesper Høg og Paw Feilbo Myrndorff Center for Uddannelse Implementering - udfordringer og muligheder ved Jesper Høg og Paw Feilbo Myrndorff Center for Uddannelse Den første gode nyhed Alle kommunale redningsberedskaber anvender en eller anden form for evaluering

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Faglig dømmekraft og kvalitetssikring i løsning af de sociale opgaver. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Faglig dømmekraft og kvalitetssikring i løsning af de sociale opgaver. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Faglig dømmekraft og kvalitetssikring i løsning af de sociale opgaver Vidensproduktion kan udgøre det fællesbegreb og balancepunkt vi søger at finde mellem faglig dømmekraft og kvalitetssikring Spørgsmålet

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer

Ledelse, der gør en forskel. Anette Kureer April, 2016 , Cand. psych. Har arbejdet i den offentlige forvaltning i 25 år - Heraf de seneste 15 som leder og forvaltningschef Things work out best for those who make the best of how things work out

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MODUL 5 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Individuelt oplæg hver gang. Litteratur til i dag Vigtigt?

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Få mere for pengene med effektmåling

Få mere for pengene med effektmåling Få mere for pengene med effektmåling Conny Bauer ImpactResearch Personalestyrelsens Temamøde Læring med bundlinjeeffekt 13. oktober 2010 2 PROGRAM 1. DEFINERE BUNDLINJEEFFEKT 2. HVOR STOR ER EFFEKTEN?

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer

Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer Nyt koncept: Organisatorisk implementering af forandringer Typiske udfordringer med forandringsledelse hos kunder og samarbejdspartnere 10 gode råd til større succes med organisatorisk implementering af

Læs mere

Paneldebat: Forskellige perspektiver på effekten af performance management

Paneldebat: Forskellige perspektiver på effekten af performance management Paneldebat: Forskellige perspektiver på effekten af performance management Hvorfor Performance Management??? David Cooperider Appreciative inquiry. To ord - lige som Performance Management Hvorfor misser

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres

Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres Succesfuld implementering af strategier -forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Følgegruppemøde ang. FELIS- Projekt og Evalueringsdesign. Deltagere repræsentanter fra Fredericia Kommune & Forskere fra SDU

Følgegruppemøde ang. FELIS- Projekt og Evalueringsdesign. Deltagere repræsentanter fra Fredericia Kommune & Forskere fra SDU Følgegruppemøde ang. FELIS- Projekt og Evalueringsdesign Deltagere repræsentanter fra Fredericia Kommune & Forskere fra SDU Foreløbige resultater - empowerment Empowerment bliver ofte defineres som at

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Mit indlæg omkring transfer

Mit indlæg omkring transfer Mit indlæg omkring transfer Hvad er det for faktorer, der påvirker en transfer? Hvordan kan vi reducere udfordringerne omkring en transfer? Hvad skal man overhovedet forstå ved transfer? Anvendelsesorienteret

Læs mere

Ledercentreret ledelse Medarbejdercentreret ledelse. Lederen fremlægger problemet, modtager. Lederen fremlægger oplæg til. beslutning, som kan ændres

Ledercentreret ledelse Medarbejdercentreret ledelse. Lederen fremlægger problemet, modtager. Lederen fremlægger oplæg til. beslutning, som kan ændres Figur 8-1 r r r r Figur 8-10 Ledercentreret ledelse Medarbejdercentreret ledelse Lederens styring Medarbejdernes indflydelse Lederen træffer beslutning og meddeler den Lederen Sælg- Lederen fremer beslutningen

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Mental Performance. IHS den 19-1-15. Sønderjysk Elitesport A/S. Sønderjysk elitesport står sammen - elitesport og erhvervsliv styrker Sønderjylland

Mental Performance. IHS den 19-1-15. Sønderjysk Elitesport A/S. Sønderjysk elitesport står sammen - elitesport og erhvervsliv styrker Sønderjylland Mental Performance IHS den 19-1-15 Mental styrke Mental styrke = samlet drivkraft af motivation og viljestyrke Motivation Ydre (hvad vi bliver påvirket af udefra) Indre (instinkter og impulser (passion)

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Sikkerhed nu med ledelse

Sikkerhed nu med ledelse Dupont Sikkerhed nu med ledelse AM 2012 Workshop nr. 203 Henrik Elberg Agenda 14:00-15:15 05 min - Intro + udgangspunkt for emnet 40 min - Erfaringer med forandringer i sikkerhedskultur oplæg + dialog

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Modstandskraft og forandringsglæde i implementeringen. ved Gøye Thorn Svendsen Socialstyrelsen

Modstandskraft og forandringsglæde i implementeringen. ved Gøye Thorn Svendsen Socialstyrelsen Modstandskraft og forandringsglæde i implementeringen ved Gøye Thorn Svendsen Socialstyrelsen Hovedelementerne Evidensen bag udviklingsmodellen Implementeringsstrukturen Data Modstand og glæde indhold

Læs mere

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Begrundelse for at lave fælles Retning og rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC, herunder de organisatoriske

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Fra projekter og indsats til kultur Hvad kan vi lære af hinandens erfaringer og

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011 LP-Konference LP-modellen og det kommunale dagtilbud Holbæk Kommune 25.08.2011 Deltagelse i pilotprojektet 2010-2011 14 danske kommuner 120 dagtilbud 12.000 børn 1500 personaleenheder Hvad er LP-modellen?

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation

Teamledelse og samarbejde. Teamforståelse og motivation Teamledelse og samarbejde Teamforståelse og motivation Verden ændres hurtigere og hurtigere Før i tiden kunne man planlægge for en kendt cyclus I dag kender man ikke den virkelighed, som man planlægger

Læs mere

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1 GOD LEDELSE Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008 Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi Hildebrandt & Brandi 1 Om Hildebrandt & Brandi Vores bøger, udpluk Vores klienter, udpluk Hildebrandt &

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest.

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest. LEA det er ikke et pigenavn, men et testværktøj Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest Program Hvad er LEA? Præsentation af LEA som værktøj Baggrund for udviklingen af LEA

Læs mere

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes Pres for dokumentation af effekten af indsatser i det sociale arbejde Pres for at styrke kvaliteten og en løbende systematisk og tilgængelig vidensproduktion

Læs mere

Clearinghouse Om at arbejde med evidensbaseret viden i pædagogiske indsatser - og mere specifikt med indsatser, hvor forældre inddrages

Clearinghouse Om at arbejde med evidensbaseret viden i pædagogiske indsatser - og mere specifikt med indsatser, hvor forældre inddrages Clearinghouse Om at arbejde med evidensbaseret viden i pædagogiske indsatser - og mere specifikt med indsatser, hvor forældre inddrages VIDA-konference DPU, Aarhus Universitet, 1. februar 2011 Sven Erik

Læs mere

GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING

GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING Er vi klar til evaluering? MÅLGRUPPE INDSATSEN PRÆSTATIO-NER (output) - kort sigt mellemlang sigt - lang sigt Den målgruppe som projektets aktiviteter direkte

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009

Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009 Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009 Oplæg ved Henrik Bucholdtz og Lisbet Aabye, SCKK Hvad er KVIK? - Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence Selvevalueringsredskab

Læs mere

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE Oversigt Hvad forskning siger om effektive team Synlig læring i lærerteamet Mødedagsorden som værktøj Organisering i lærerteam er almindeligt i folkeskolen forskellige typer

Læs mere

Når de poli+ske resultatkrav vokser - at oversæ4e teksterne. KL Ledertræf, 23. september 2015 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk

Når de poli+ske resultatkrav vokser - at oversæ4e teksterne. KL Ledertræf, 23. september 2015 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Når de poli+ske resultatkrav vokser - at oversæ4e teksterne KL Ledertræf, 23. september 2015 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Konteksten for det strategiske arbejde Hvad vil det sige at arbejde

Læs mere

Skoleledelse 2016/17. Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov

Skoleledelse 2016/17. Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov Skoleledelse 2016/17 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov Indhold Om undersøgelsen Side 3 Undersøgelsens opbygning Side 4 Hovedkonklusioner Side 7 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 9 De

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater"

Dialogforum for offentlig ledelse - Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater Dialogforum for offentlig ledelse - "Fra ledelsesværdier til ledelsesresultater" Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved og formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark 1. Offentlig ledelse under

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Anvendelse og implementering af ny viden i praksis. Hvordan skabes gode vilkår for implementering af ændringer i hverdagen

Anvendelse og implementering af ny viden i praksis. Hvordan skabes gode vilkår for implementering af ændringer i hverdagen Anvendelse og implementering af ny viden i praksis Hvordan skabes gode vilkår for implementering af ændringer i hverdagen Hvorfor fokusere på implementering af ny viden i praksis? Stk. 2. I professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere