Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar,"

Transkript

1 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj Kære medlem De fleste af os er nu på den kedelige side af sommerferien og ser frem mod et langt efterår, med pligter og tiltagende mørke. Som sædvanlig har klubben aktivitetstilbud klar, så efteråret ikke behøver at føles så langt, ligesom du kan blive klogere på BPA og din rolle heri, og ikke mindst, kan sparre med andre i samme situation. Dette efterår har vi valgt en lidt skæv vinkel på kommunikation og samarbejde, nemlig vores kropssprog, og vi tager lidt mere konkret fat om kroppen, når vi til oktober arbejder med emnet forflytninger. Vi håber, at du tager vel imod vores tilbud og griber chancen for igen at nyde fællesskabet med andre brugere og hjælpere! De fleste BPA-ordninger er nu ovre revisiteringen, fra hjælpeordning til BPA. Vi har kendskab til trælse sager, men i det store hele må vi konstatere, at vores region er sluppet relativt nådigt. Vi hører, at en del brugere hen over foråret og sommeren, har indgået aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar, og vi er spændte på at samle erfaringerne. BPA-ordningen er fortsat udfordret af de kommunale udmålinger, hvor man på det ene, eller det andet, område er i strid med bekendtgørelsen. Ministeriet har fokus på BPA og de kommuner, der endnu ikke følger loven, men det er en utrolig lang proces, at få BPA på skinner. Klubbens bestyrelse er aktive i BPAnetværket og, har løbende kontakt og møder med de andre klubber og LOBPAs medlemsorganisation. Derigennem formidles vores viden om de lokale forhold videre til blandt andre ministeriet. Aktuelt er en gruppe brugere og hjælpere udfordret af kommunens beslutning om overgang til den nye overenskomst for handicaphjælpere. I nogle situationer betyder den nye overenskomst desværre, at hjælperes løn forringes markant. Vi har opfordret til, at kommunen bevilger et fastholdelsestillæg, i de konkrete situationer, hvor hjælpere ellers vil

2 Side 2 Nyhedsbrev nr opleve en markant lønnedgang. Det gør ikke noget at udmålingerne er forskellige fra kommune til kommune, hvis blot man er på, eller over, det niveau, der er fastsat i BPAbekendtgørelsen. Derimod er det et problem, hvis udmålingen er under bekendtgørelsens niveau, da det vanskeliggør muligheden for at rekruttere hjælpere og begrænser brugerens valgmuligheder, hvis man ønsker at overdrage arbejdsgiveransvaret. Vi er bekendt med, at partierne bag satspuljeforliget har iværksat en undersøgelse af kommunernes praksis og administration, med henblik på at påvise knasterne og finde løsninger. Undersøgelsen laves nu i efteråret og resultatet skal være tilgængeligt først på året i Det er spændende, om der i den forbindelse laves opgørelser, der viser om kommunerne har brugt et merbeløb til BPA, svarende til de 126 mio kr. der blev givet til lønforbedringerne fra satspuljen, eller pengene blot er forsvundet i det store kommunale dyb. Desværre blev midlerne fordelt via bloktilskuddet og ikke på baggrund af kommunernes reelle antal BPA ordninger. Finanskrisen rumler fortsat og i skrivende stund er aktiemarkedet helt af lave krisen er foruroligende, og vi kan være bekymret for, om vores BPA-ordninger, vores jobs og vores hverdag mærkes, når kommunerne skal igennem næste sparerunde. Vi holder vejret og krydser fingre! Lotte Mørkhøj, formand Druknet og hjemmeside Midt på sommeren blev en stor del af landet udfordret af enorme vandmængder og strømafbrydelser. Det ramte desværre også os, idet vores og hjemmesideudbyder var hårdt ramt. Der blev pumpet 7 millioner liter vand væk fra de rum, hvor vores server stod og strømmen i det pågældende område var væk i flere dage. Det betød, at vi i lidt over en uge var uden både og hjemmeside. Vi fik rekonstrueret hjemmesiden ud fra backup. s kan derimod være gået tabt og har du skrevet forgæves til os, bør du kontakte os igen. Besøg klubbens hjemmeside på

3 Side 3 Nyhedsbrev nr Hyggelig sommerudflugt Den 1. juni gentog vi sidste års store succes og tog på sommerudflugt sammen med Dansk Handicap Forbund. I år gik turen til Saltcenteret i Mariager. Nogle medlemmer kørte selv og andre kørte med den lejede liftbus fra Aalborg. Deltagerne der valgte liftbussen fik en ekstra oplevelse, i form at en smuk guidet tur gennem sommerlandet. I Mariager havde vi god mulighed for hyggesnak og samvær, ind imellem vi så nærmere på saltproduktionen og dens historie. De fleste var også en tur omkring saltcenteres butik, hvor vi kunne forsyne os med saltprodukter i alle mulige afskygninger. Vi begyndte med fællesspisning og afsluttede med kaffe og lækker kage. Vi har ikke hørt andet, end at alle deltagere havde en dejlig dag og vi har allerede fået opfordringer på, at sommerudflugten skal blive en fast tradition og dermed et fast årligt tilbud i vores arrangementskalender. Det arbejder bestyrelsen videre med i planerne for Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

4 Side 4 Nyhedsbrev nr Den første konkurs i BPA! Den 6. juni tog Sø- og Handelsretten Handigruppen A/S under konkursbehandling. BPA-leverandøren Handihelp var blot et af 18 binavne i Handigruppen, der var ejet af Sabit Tüfekci og hans familie. Ifølge artikler i dagspressen skyldes konkursen en betydelig skattegæld på mellem 10 og 20 millioner kroner. Konkursboet har solgt Handihelp til Activ Handiservice. Det betyder, at alle BPA-ordninger, hvor Handihelp før varetog arbejdsgiveransvaret, nu er overtaget af Activ Handiservice. Så vidt klubben er orienteret, har Activ Handiservice forpligtet sig til at videreføre ordningerne på de hidtil gældende betingelser. Om det også betyder, at Activ Handiservice fortsat kan og vil udbetale højere løn end kommunerne udmåler til, er uklart. Normalt anses tilsætning ikke for at være en holdbar forretningsstrategi. Klubben kender ikke Activ Handiservice, men håber og forventer, at de agerer samvittighedsfuldt, herunder at de ikke fastholder brugere, der måtte ønske en anden løsning. Desværre har lovgiverne ikke forholdt sig til BPA-leverandørers eventuelle konkurs og det er uklart, hvilken situation brugerne havde været i, hvis Søog Handelsretten ikke havde fundet en køber til Handihelp. Konkursboet blev solgt for at sikre hjælpen til de berørte brugere. Alligevel er løsningen bekymrende og desuden i modstrid med grundideen i BPA, hvor den enkelte bruger har retten til selv at vælge hvordan arbejdsgiveransvaret skal varetages og af hvem. Advarsel vedr. Vikar Teamet og Helpcare Danmark Klubben erfarer, at ejerne bag det konkursramte Handihelp har til hensigt fortsat at drive virksomhed som leverandør af BPA. Først etablerede Sabit Tüfekci og en kreds af tidligere medarbejdere i Handihelp, Vikar Teamet. Det førte til, at flere store handicaporganisationer advarede mod firmaet og frarådede deres medlemmer at indgå samarbejde med det nye firma. Ekstra Bladet skrev også om sagen og Vikar Teamets hjemmeside blev kort derefter taget ned. Siden har vi hørt fra brugere med stillingsopslag, at de nu bliver kontaktet af et andet nyt firma, Helpcare Danmark. Helpcare Danmark tilbyder Besøg klubbens hjemmeside på

5 Side 5 Nyhedsbrev nr at varetage ansvaret for brugerens hjælpeordning og angiver at have mange års erfaring. Helpcare Danmark oplyser hverken tlf. nr. eller adresse, men domænet de bruger til er ejet af Tüfekci Holding. Handicaporganisationerne advarede mod at indgå aftaler med Sabit Tüfekcis nye firma og det tilslutter vi os. Vi opfordrer derfor klubbens medlemmer til ikke at indgå aftale med hverken Vikarteamet eller Helpcare Danmark. Opfordringen skyldes hele forløbet vedr. Handihelp / HandiGruppen, med mistanker om misbrug af offentlige midler, politianmeldelser og nu senest konkursen. I BPA er tryghed helt afgørende, både for brugere og hjælpere og vi har, i lyset af hele hændelsesforløbet, ikke tillid til, at Sabit Tüfekci og holdet bag det tidligere Handihelp kan varetage BPA på betryggende vis. Kommunen kan ikke frit nedsætte tilskud til løn i BPA Dansk Handicap Forbunds rådgivning og LOBPA har i fællesskab vundet 18 sager om BPA i Ankestyrelsen. Alle sager vedrørte brugere i Sønderborg Kommune. Afgørelserne har betydning for alle med BPA! Baggrunden for sagerne er, at Sønderborg Kommune, efter i første omgang at have udmålt tilskud efter handicaphjælperoverenskomsten, efterfølgende nedsatte tilskuddet, så der ikke længere var midler nok i bevillingerne til at rumme overenskomsten. Det bragte de berørte brugere i en alvorlig klemme, for ifølge reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven kan man ikke bare ophøre med at bruge en overenskomst. Brugerne ville fortsat være bundet af overenskomsten, også hvis de opsagde samarbejdet med LOBPA, hjemtog ordningen, eller overdrog arbejdsgiveransvaret til en anden leverandør. Brugerne var helt uforskyldte og med dem LOBPA, for ingen havde forudset at situationen kunne opstå. Der er faldgruber, når BPA møder lovgivningen for virksomheder og arbejdsmarkedet i øvrigt, og på visse områder er BPA-ordningen stadig ny og uklar. LOBPAs bestyrelse besluttede, at holde brugerne i Sønderborg skadesfri og dække meromkostningen, hvis blot hver enkelts sag blev anket. I første omgang gav Det Sociale Nævn Sønderborg Kommune medhold, men Ankestyrelsen så altså helt anderledes på sagen. Som udgangspunkt fastslår Ankestyrelsen, at kommunen godt må ændre Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

6 Side 6 Nyhedsbrev nr tilskuddet i BPA, men det skal ske under hensyn til de aftaler, som tilskudsmodtagerne er bundet af. Det understreges dog, at det ikke er meningen, at den enkelte bruger skal have udgifter ved at have BPA. Helt konkret måtte Sønderborg Kommune altså godt ændre deres tilskud, men ikke før overenskomsten evt. udløb. Afgørelserne slår i øvrigt fast, at kommunen har vejlednings- og tilsynspligt, og det indebærer, at kommunen har pligt til at have styr på, om brugerens tilskud rækker, til den aftale brugeren har indgået. Det gælder hvis kommunen kender indholdet af aftalen, men også hvis de ikke kender den. Afgørelserne er en sejr for brugerne i Sønderborg og for alle BPA-brugeres retssikkerhed! Både Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden, LOBPA og Dansk Handicap Forbund har skrevet om afgørelserne. Du kan læse artiklerne her: Muskelsvindfondens: DHFs: LOBPAs: Fagforening vil nu have overenskomster i BPA FOA, der er en af fagforeningerne bag handicaphjælperoverenskomsten, har netop udsendt deres nyhedsbrev for handicaphjælpere. Heri omtaler de deres handlingsplan for implementering af overenskomsten for handicaphjælpere. Ifølge handlingsplanen vil FOA nu lægge betydeligt pres på de private leverandører, for at få dem til at indgå overenskomst. FOA skriver Blokeringen for anvendelsen af overenskomsten, var ifølge virksomhederne tidligere, at kommunerne udmåler meget nøje i henhold til bekendtgørelsen om BPA. Dette problem er nu løst, da overenskomsten 1. marts 2011 netop blev revideret i erkendelse af, at lovgivningen sætter meget snævre rammer for BPA-ordninger. FOA varsler, at det kan ende med konflikt overfor enkeltvirksomheder. Om de her mener de private leverandører eller virksomheder i bredeste forstand, så brugeres egne ordninger også er omfattet, fremgår ikke. Besøg klubbens hjemmeside på

7 Side 7 Nyhedsbrev nr FOA henviser også til den evaluering af BPA, som partierne bag satspuljeforliget har anmodet om. FOA er angiveligt med i følgegruppen. Desuden vil FOA tage kontakt til politikere og orientere om, at hjælpere i visse kommuner fortsat ikke lønnes iht. retningslinjerne i BPAbekendtgørelsen, herunder efter niveauet hos den sammenlignelige faggruppe. Den anden part i overenskomsten på lønmodtagersiden 3F brillerer med larmende tavshed. De ville gerne organisere handicaphjælpere og var fremme i skoene for at overenskomstdække området og siden har vi ikke hørt meget til dem. 3Fs fravær af interesse for handicaphjælperne er skammelig! Vi ved, at mange hjælpere og brugere foretrak at overenskomsten blev indgået med 3F, fordi 3F traditionelt organiserer ufaglærte på det private arbejdsmarked, og fordi mange både brugere og hjælpere var bekymrede for FOAs eventuelle skjulte dagsorden. En undersøgelse har vist, at hjælpere er en broget skare og kun en ganske lille del har baggrund indenfor pleje og omsorg. Flertallet vælger handicaphjælperjobbet fordi det er et helt særligt job, under helt særlige vilkår og de vil gerne bevare det som sådan. Hverken hjælpere eller brugere efterspørger en ensretning af området i form af en professionalisering og stive rammer. Hver arbejdsplads er unik og hver bruger definerer selv, hvordan den rigtige hjælperprofil ser ud. Vi har hørt igen og igen, at både brugere og hjælpere er bekymrede for FOAs skjulte dagsordener. At FOA muligvis ikke anerkender handicaphjælperjobbet som et unikt job, men ser det som et job indenfor pleje og omsorg, der blot skal indplaceres i det etablerede faglige hierarki. Idet handicaphjælpere er ufaglærte, vil placeringen i det bestående hierarki sandsynligvis være i bunden, under SoSu-hjælpere. Sagen er blot, at handicaphjælpere løser mange opgaver, der er langt fra pleje og omsorg, eksempelvis chaufføropgaver og sekretærfunktioner. Indenfor pleje og omsorg løser mange hjælpere specialopgaver, der ligger ud over hvad uddannede SoSu'er både kan og må varetage tænk blot på hjælpere der arbejder hos respiratorbrugere. Derfor bør hjælpere ikke måles og vejes i forhold til SoSuområdet, men anerkendes som det helt særlige, de er. Der er kun ét rigtigt svar på spørgsmålet: hvad laver en handicaphjælper? og det er: Det kommer an på brugerens behov!. Klubbens bestyrelse deler bekymringen for eventuelle skjulte dagsordener. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

8 Side 8 Nyhedsbrev nr Udover spørgsmålet om hjælperes hierarkiske indplacering, er vi bekymrede for, om fagforeningerne vil presse på for at opnå stive arbejdstidsregler, og arbejde for uhåndterbare lønsystemer. Det vi hører er, at flertallet af brugere og hjælpere fortsat ønsker vide rammer og stor fleksibilitet, men gerne en overenskomst, så alle er sikret mod yoyo-løn, der kan justeres efter de kommunale budgetter. Kontaktoplysninger Hele bestyrelsen kan kontaktes samlet på Formand Lotte Mørkhøj: Næstformand Annette Christensen: / Bestyrelsesmedlem Lis Kristensen: / Bestyrelsesmedlem Birgitte Libak: / Bestyrelsesmedlem Jan Krogh Sørensen: Suppleant Jan Pedersen (kasserer): Suppleant Karen Stolrze: / Suppleant Ina Nygaard: Besøg klubbens hjemmeside på

9 Kommune Antal BPA-ordninger i 2009 Befolkning i 2009 Andel af BPA-ordninger i % (1242 ordninger i alt) Andel af puljen til BPA (i alt 126 mio. kr.) Balance ml. BPA-ordninger og kompensationen Kompensation i 1000 kr. I gns. pr. BPA i 1000 kr. Side 9 Nyhedsbrev nr Fik din kommune en økonomisk gevinst med BPA? -hvem fik de 126 mio. kr. til hjælperløn? På baggrund af et såkaldt 20 spørgsmål fra René Skau Björnsson (A), har Socialministeren oplyst, hvordan satspuljemidlerne til BPA blev fordelt.. Brønderslev ,96% 0,64% -0,32% Frederikshavn ,64% 1,15% 0,51% ,5 Hjørring ,88% 1,21% 0,33% ,54 Jammerbugt ,12% 0,70% -0,42% ,57 Læsø ,06% 0,06% 72 Mariagerfjord ,85% 0,76% -1,09% ,74 Morsø ,08% 0,43% 0,35% Rebild ,48% 0,49% 0,01% Thisted ,04% 0,83% -0,21% ,3 Vesthimmerland ,64% 0,71% 0,07% ,5 Aalborg ,89% 3,51% 0,62% København ,18% 9,67% 5,49% ,92 Aarhus ,34% 5,52% -10,82% ,28 Odense ,70% 3,51% -1,19% ,05 Samtidig oplyste ministeren, hvor mange BPA-ordninger de enkelte kommuner har oplyst at have. Der er ikke oplysninger om ordningernes timetal, så sammenligningsgrundlaget er ikke helt reelt, men det giver dog Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

10 Side 10 Nyhedsbrev nr et fingerpeg om fordelingen. Svarene er dateret d. 31. marts 2011 Der var i alt 126 mio kr. fra satspuljen, som var øremærket til meromkostningen ved forbedringerne af handicaphjælpernes løn. Her i Nordjylland var der to kommuner - Brønderslev og Mariagerfjord der ret hurtigt besluttede, at udmåle BPA-tilskud iht. den oprindelige handicaphjælperoverenskost. Det er tankevækkende, at det begge er kommuner, der reelt blev underkompenseret. Aalborg er landets tredjestørste kommune, men Aalborg har markant færre BPA-ordninger end den fjerdestørste kommune Odense. Selv Københavns Kommune har færre BPAordninger end Odense. Aarhus Kommune har flest BPAordninger af alle og det har som bekendt historiske årsager, idet hjælpeordningen oprindelig blev til i Aarhus, hvorfor mange i målgruppen har søgt mod Aarhus. Fordelingen af kommunernes antal bevillinger er i øvrigt tankevækkende. Ny håndbog til respiratorbrugere og hjælpere Respirationsscenter Øst har sammen med BHF lavet en håndbog til respiratorbrugere. Vores bestyrelsesmedlem Lis Kristensen er respiratorbruger gennem 5 år og hun anmelder håndbogen: HJEMMERESPIRATORBEHANDLING - apparater, procedurer og oplysning. er skrevet af Andreas Sten Andersen og Daniel Lak Andersen med redigering af fagpersoner fra Sjælland. Udgiver er BHF --Bruger-Hjælper Formidlingen. Håndbogen dækker et længe næret ønske om en ny samlet beskrivelse af, hvad der er nødvendigt at vide for at både bruger og hjælper i samarbejdet i hverdagen, kan føle sig trygge og klædt på, når en hjemmerespirator er et livsnødvendigt hjælpemiddel. Bogen indeholder alle relevante emner for os respiratorbrugere og vore hjælpere udstyr og funktioner heraf, arbejdsprocesser, kendskab til sygdom, førstehjælp og andre nyttige oplysninger. Den giver i de forskellige afsnit en grundig og let tilgængelig indføring i området. Først gives en indføring i den danske hjælpeordning. Herefter i de forskel- Besøg klubbens hjemmeside på

11 Side 11 Nyhedsbrev nr lige områder indenfor respiratorområdet. Afsnittene er formuleret på en måde, så de efterfølgende kan bruges til opslag det er altid brugbart, når vi på en klar måde kan oplyses og slå op ved tvivlstilfælde. Som brugere er vi knyttet til lægelige specialområder i henholdsvis Århus og Hovedstaden med deraf følgende mindre forskelle i holdninger og udstyr. På trods af disse forhold er bogen alligevel god for både nybegyndere indenfor området i hele landet og en fin repetition for os, der har kendt til området i længere tid. Vi kan således fortsat være opdateret til oplæringer af nye hjælpere, så vi kan medvirke til et godt samarbejde i en hverdag med respiratoren som følgesvend. Håndbogen er gratis. Den kan rekvireres hos BHF og/eller kan læses online på: hjemmerespirator/ Tag dig i agt for gode tilbud fra BPA-leverandører! Hen over foråret og sommeren har vi erfaret, at visse BPA-leverandører henvender sig til brugere med et stillingsopslag. Ved henvendelsen tilbyder de at varetage brugerens arbejdsgiveransvar, og samtidig lokker de med attraktive bonus-ydelser. Hvis et tilbud lyder for godt til at være sandt, er der sikkert noget galt! Vi hører ofte den vending i forbindelse med boligmarkedet, håndværkertilbud og e-handel, men den er i høj grad også relevant for BPA! Der er ikke mange penge i BPAordninger. Kommunerne beregner tilskuddet til løn meget stramt, og selve honoraret for varetagelsen af arbejdsgiveransvaret er lille. Det er vigtigt at have i baghovedet, hvis en leverandør tilbyder ferierejser eller lignende som bonus, mod at dit arbejdsgiveransvar overdrages til dem. Hvis du skal have en bonus, må pengene dertil tages fra din bevilling. Det går i så fald enten ud over leverandørens honorar (det er i forvejen meget lille), hjælpernes løn (mindre end kommunen har udmålt til), dit timetal (færre timer) eller din fleksibilitet (mulighed for at flytte timer). Du skal være opmærksom på, at det er misbrug, hvis dit tilskud til timer bruges til andet end hjælpernes løn. Når ansvaret for vores BPA overdrages i andres varetægt, afleverer vi nøglen til vores hverdag og selvstændighed. Det er en stor beslutning og den bør ikke bero på tilbud om ferierejser og lignende. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

12 Side 12 Nyhedsbrev nr Hvis du er i tvivl, om en udbyders tilbud er lødigt, bør du søge vejledning, hos os, i Landsorgansationen Borgerstyret Personlig Assistance LOBPA, eller i en handicaporganisation. Kommunen har sandsynligvis også kendskab til forskellige leverandører, men vi ved desværre, at mange kommuner ikke vil vejlede konkret om leverandører og blot henviser til opslag på nettet. Klubben finder det bekymrende og uetisk, at BPA er genstand for den type uldne virksomheder og deres tilbud. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du oplever at blive opsøgt direkte og ligeså hvis du modtager et lidt for godt tilbud. Når hjælpere ledsager bruger på rejse Socialministeren har besvaret et 20- spørgsmål om rejser med hjælper. Som sædvanlig er svaret ret upræcist, men det gennemgår de overordnede regler, herunder hvad kommunen skal overveje og hvad vi som brugere bør vide. Spørgsmålet blev stillet af René Skau Björnsson (A), der er et af de folketingsmedlemmer som stiller flest spørgsmål om problemstillinger med relation til handicap. Spørgsmålet lød: Vil ministeren gøre rede for, på hvilken måde reglerne normalt skal administreres, når det gælder muligheder for at rejse på ferie i hhv. udlandet og i indland for personer med støtte bevilget efter lov om social service 96 i forhold til at rejsefrekvens og mulighed for dækning af ekstra hjælp og/eller nødvendige handicapbetingede merudgifter med udgangspunkt i princippet om at borgerne skal kunne leve et liv så normalt som muligt? Svaret er for langt til at kunne gengives her i nyhedsbrevet, men vi har lagt det på hjemmesiden: tinyurl.com/smsvar-hjaelperrejse I korte træk skriver ministeren, at kommunen i forbindelse med bevilling af BPA skal tage stilling til, om der skal udmåles en pulje timer til brug ved weekendophold, kurser mv., herunder om det i så fald er nødvendigt at medbringe to hjælpere. Mini- Besøg klubbens hjemmeside på

13 Side 13 Nyhedsbrev nr steren henviser til BPA-vejledningens punkter 29 og 33. Der henvises i øvrigt til det tilskud, til dækning af direkte og indirekte udgifter ved at have hjælpere, som kommunen skal udmåle. Dette tilskud kan også rumme udgifter ved at have hjælpere med på ferie. Det er BPAbekendtgørelsens 10 der beskriver tilskuddet til hjælperrelaterede omkostninger. Ministeren oplyser, at BPA bevares under midlertidige ophold i udlandet. Ved ophold under en måned er det ikke nødvendigt at søge kommunens forudgående tilladelse. Ved ophold over en måned skal tilladelse indhentes. Det fremgår af Udlandsbekendtgørelsen. Ved kortvarige ferier i udlandet kan der søges om tilskud til de ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet, hvis omkostningerne er en afgørende forudsætning for rejsens gennemførelse. Det kan være udgifter til en ekstra hjælper og til leje af hjælpemidler. Indberetningspligt ved ferie og endagsture i udlandet! Det viser sig, at brugere (arbejdsgiver) har pligt til at indberette til Pensionsstyrelsen, når vi har hjælpere med til udlandet - det gælder både ved længere ophold og ved endagsture. Vi skal altså ikke alene sørge for at hjælperne er omfattet af en særlig rejseforsikring, men også indberette vores udlandsture i et 5 sider langt spørgeskema. Der dukker fortsat overraskelser op i BPA-ordningen. Overraskelser i form af regler og krav, som BPA-ordninger er omfattet af, fordi hver ordning jo er en lille virksomhed, eller som når arbejdsgiveransvaret er overdraget til LOBPA eller en privat leverandør, en del af en større virksomhed. Konsekvenserne af manglende indberetning kan være, at hjælperen mister retten til social sikring, som sygesikring, arbejdsløshedsdagpenge, folkepension mv. Det er derfor vigtigt, at i alle er opmærksomme på den nye regel og indberetningspligten! Brugerklubben i Aarhus har lavet en rigtig god vejledning til udfyldelse af skemaet - 5 sider lyder lidt uover- Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

14 Side 14 Nyhedsbrev nr skueligt, men det er ikke så slemt, hvis man bruger vejledningen. Vejledningen er lang, så vi henviser til: Bemærk, der skal bruges et CVRnummer til skemaet. Brugere der selv er arbejdsgiver, men ikke har et CVRnummer fordi kommunen udbetaler løn, må få oplyst CVR-nummeret af kommunen. I Aarhus har alle BPAbrugere et fælles CVR-nummer. På LOBPAs hjemmeside kan du læse en artikel om baggrunden for skemaet og indberetningspligten. Du finder den på: ledsager-dig-i-udlandet Det er et stort problem, at det samtidig med den nye lovgivning og BPA ikke blev kortlagt, hvilke andre lovområder BPA, brugere og hjælpere, også berøres af. Problemet er især stort på de punkter, hvor selve formålet med BPA udfordres af anden lovgivning. Bruger og bruger-hjælperklubber er i jævnlig dialog og sammen med LOBPA forsøger vi at afdække udfordringerne og finde løsninger. Er du flyttet eller skal du flytte? Hver gang vi udsender nyhedsbrev får vi breve retur. Husk at give besked om din nye adresse til os! Du kan sende en til kasserer Jan Pedersen på eller ringe til ham på. tlf Indberetning af dagpenge med NemRefusion Hvis du selv er arbejdsgiver i din BPA og selv varetager lønadministrationen, skal du fra d. 1/ anvende NemRefusion, altså indberette digitalt. Hvis du herefter indberetter med papirskema, vil din ansøgning om refusion blive afslået. Du kan læse mere på: nemrefusion.dk Besøg klubbens hjemmeside på

15 Side 15 Nyhedsbrev nr i kalenderen Den 19. september, kl Kropssprog, en aften med stof til eftertanke og et godt grin! Pris: 100 kr. pr deltager, inkl. mad og kaffe Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst Program: Kl Fællesspisning Kl foredrag ved coach Michael Magnusson Kl seneste nyt fra BPA-verdenen! Tilmelding: Senest d. 11. september 12. oktober, kl Forflytning ved Inger Hybschmann fra AMU Pris: 25 kr. inkl kaffe Sted: Kærby Hvilehjem i Aalborg Tilmelding: Senest d. 10. oktober 28. november, kl Julehygge, på Kærby Hvilehjem i Aalborg Tilmelding: senest d. 24. november Pris: Gratis 5. december, kl Julehygge, på Syrenparken i Kås Tilmelding: senest d. 28. november Pris: Gratis Tilmeldinger: eller Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby Følg med på for aktuelle oplysninger om arrangementer!

16 Side 16 Nyhedsbrev nr Besøg klubbens hjemmeside på

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt Det talte ord gælder Spørgsmål W: Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med implementeringen af de nye regler for borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kære medlemmer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlemmer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr. 4 2008 Redaktion: Annette Christensen, Steen Christiansen, Lene Kaffka Schwarz og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlemmer! Sommeren er forbi

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk

Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem I skrivende stund nærmer vi os 2014. Et årsskifte

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Punkt 6. Vedtagelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 2009-48299. Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015

Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015 Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015 Sted: Handicaporganisationernes Hus Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup 1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent Philip Rendtorff,

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn KEN nr 10478 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2122-07907 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Kære medlem Udenfor spirer foråret. De mange lysegrønne skud varsler nyt liv og giver næring til håbet om en skøn sommer. På de indre handicappolitiske linjer

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Kære medlemmer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlemmer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr. 1 2008 Redaktion: Annette Christensen, Dorte Hoff, Steen Christiansen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlemmer! 2007 var et godt år for klubben.

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Når man får tildelt en hjælpeordning for at få overvåget den respirator eller maske, der støtter vejrtrækningen, forandrer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Snart bliver BPA 3 år og vi har fortsat ikke opnået den forbedrede hjælpeordning,

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Snart bliver BPA 3 år og vi har fortsat ikke opnået den forbedrede hjælpeordning, Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.3 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem Snart bliver BPA 3 år og vi har fortsat ikke opnået

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 97 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 15.10 - Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 153 kl. 15.30 - Janne Odgaard vedr. punkt

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere