Dit lokale forsyningsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit lokale forsyningsselskab"

Transkript

1 Dit lokale forsyningsselskab

2 Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand fra den kommunale verden. Det skete, fordi Folketinget med vandsektorloven har bestemt, at der skal være en klar adskillelse mellem myndighed og drift. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Frederikssund Forsynings vigtigste opgaver er at levere rent og velsmagende vand til vores kunder med størst mulig forsyningssikkerhed - professionelt og bæredygtigt. Håndtere og rense det modtagne regn- og spildevand, så vandet bedst muligt og mest bæredygtigt sendes tilbage til naturen. Frederikssund Forsyning beskæftiger 35 medarbejdere, hvoraf de 12 er beskæftiget med kundeservice, økonomi, projekter og renovering. Der er 16 driftsmedarbejdere i spildevand og 7 i vandforsyningen. Alle medarbejdere har nu base i vores nye domicil, hvor vi kan overvåge og styre alle vand- og spildevandsanlæggene. Bestyrelsen Formand Jens Ross Andersen (byrådsmedlem) Næstformand Torben Petterson (byrådsmedlem) Ejvind Mortensen ( kommunens tekniske direktør) Bruno M. Nielsen (medarbejderrepræsentant) Mogens Hansen (medarbejderrepræsentant) Den juridiske organisation Frederikssund Vand A/S Frederikssund Holding A/S Frederikssund Spildevand A/S Frederikssund Forsyning A/S Formand Jens Ross Andersen Direktør Arne Kirt Hansen 2

3 Vi udfører alt entreprenørarbejde 3

4 Vandforsyning med fokus på kvalitet og miljø Vi har som et led i etableringen af det nye selskab valgt at samle aktiviteterne ét sted. Vi er derfor flyttet ind i vores nye domicil i Frederikssund i februar 2011, hvor vi tager hul på en ny tilværelse, der skal sikre en god, driftsikker forsyning langt ud i fremtiden. Tidligere var alle medarbejderne spredt ud på flere forskellige adresser, men nu, hvor alt er blevet samlet under ét tag, bliver vi langt mere effektive. Vi kan optimere både driften og administrationen, så forbrugerne er sikret en stabil, sikker forsyning, hvor der er overskud til at tænke på både kvalitet og miljø. 4

5 Energibevidst i alle hjørner Der er stor fokus på cleantech i Frederikssund Kommune, og da vi skulle bygge vores nye administrationsbygning, lå det lige for at bygge så energivenligt som muligt. Som forsyningsselskab skal vi selvfølgelig gå forrest med klimavenlige løsninger. Resultatet er blevet et meget moderne lavenergibyggeri på ca m 2, hvor klima og miljø er tænkt ind i alle løsninger. Det betyder, at huset næsten er blevet energineutralt. Blandt andet varmes huset op ved at bruge overskudsvarmen fra spildevandsproduktionen. Det fungerer efter samme princip som ved jordvarme, hvor vi trækker varmen fra spildevandet ud og bruger det til opvarmning af brugsvand og lokaler. Derudover har vi solfangere på taget, energirigtige LED-lamper, og så arbejder vi på at få sat en lille, ultraeffektiv vindmølle op, der kan dække de sidste få kilowatt KPMG Net source Net Source overvejelser om outsourcing? For vores kunder og os handler outsourcing om meget andet end penge. Det handler om at indgå et strategisk og langvarigt samarbejde hvor vi ikke blot er virksomhedens arbejdskraft inden for økonomi, regnskab og løn men samtidig gennem daglig aktiv sparring tilfører virksomheden knowhow og faglig ekspertise. Alle nye kundeforhold starter naturligvis med en indledende dialog, hvor mulighederne for samarbejde drøftes. De er velkommen til at kontakte os på telefon kpmg.dk A x92mm-ns.indd 1 23/11/

6 Drikkevandet fra jord til bord Vi henter drikkevandet op fra grundvandsmagasiner dybt nede i jorden. Grundvandet er rent og kan drikkes næsten med det samme. Men inden det sendes ud til forbrugernes haner, filtrerer vi urenheder i vandet fra, som ellers ville gøre vandet uklart eller give det en dårlig smag. Derudover ilter vi vandet på vandværket. Grundvand indeholder ingen ilt, og vand uden ilt smager ikke godt. Frederikssund Forsyning pumper hvert år 1,6 millioner m3 vand ud til forbrugerne. Vandet kommer fra 5 vandværker 3 i Hornsherred og 2 i Frederikssund hvor vi henter vand op via 21 boringer. Vi vedligeholder 315 km ledningsnet og har tilslutninger, som tilsammen forsyner ca forbrugere i Frederikssund Kommune. Frederikssund Forsyning har en højdebeholder på m3 det er en form for underjordisk vandtårn. Forsyningsområdet er inddelt i trykzoner for at spare energi. Med en højdeforskel på 46 meter skal der bruges meget strøm til at pumpe vand fra det laveste område til det højeste. Ved at inddele området i trykzoner har alle forbrugere nogenlunde det samme vandtryk, og der skal derfor bruges mindre energi på at fordele vandet. 7 medarbejdere står for driften af vandværkerne. 6 Rådgivning før underskrift Ny Østergade 7, 2. Postbox 249, 3600 Frederikssund Tlf Fax Torvet 4B,1. Postbox 230, 3300 Frederiksværk Tlf Fax Rådgivning til erhvervslivet, offentlige myndigheder og private Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard (H) Aut. bobestyrer H.P. Drisdal Hansen (H) Advokat Anne Mette Svendsen Advokat

7 Sikkert drikkevand Det skal være trygt og sikkert at åbne for hanen. Derfor har vi fokus på at sikre en høj kvalitet og sikkerhed omkring vandforsyningen. Det gør vi ved at indføre et system, der skal sikre, at der ikke sker noget med drikkevandet. Systemet hedder DDS Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. DDS er en slags certificering af drikkevandsforsyningen, hvor vi gennemgår alle processer i vandforsyningen for at finde de svage punkter og belyse risikoen. En gang om året kontrollerer vi boringerne for at undgå forurening, og vi inspicerer løbende anlægget efter de retningslinjer, der er udstukket gennem DDS. Planerne giver os mulighed for at forebygge problemer i stedet for først at gribe ind, når tingene er gået galt. Skulle der mod forventning opstå problemer med forsyningen, har vi et samarbejde med Egedal Forsyning, som kan stå for forsyningen i en periode. Specialfirma i udførelse af ledningsrenovering uden opgravning No-dig renovering uden opgravning Vi arbejder med alle typer af afløbsledninger Erfaring i at arbejde i tætte bymæssige bebyggelser Fokus på miljø og arbejdsmiljø Certificeret af Dansk Standard Berotech A/S Norgesvej 1 DK-6100 Haderslev Tlf CVR-nr

8 Styr på vandforbruget? Her dækker Frederikssund Forsyning Det er meget forskelligt, hvad en familie bruger af vand, og det afhænger blandt andet af familiens størrelse, eller hvor meget det er nødvendigt at vaske tøj. Som tommelfingerregel bruger en voksen person omkring 43 kubikmeter vand om året. Forbruget i en privat husholdning fordeler sig i gennemsnit således: Bad og personlig hygiejne 37 % Toilet 27 % Tøjvask 13 % Opvask og rengøring 10 % Mad og drikke 7 % Øvrigt 7 % Dato: Initialer: Målestok: udani 1: COWI er forsyningernes helhedsrådgiver indenfor vand- og spildevandsforsyning Klima og bæredygtighed indgår som en naturlig del af vores projekter fra planlægning til udførelse Marbækvej 2, 3600 Frederikssund TLF MAIL CVR Emne: Vandforsyningsområde og vandværker 8

9 Gode råd og sparetips Du kan gøre en hel del ting for at spare på vandet og dermed belaste miljøet mindre: Brug bruseren frem for karbadet, og hold badene korte. Udskift dine brusehoveder og vandhaner til vandsparende modeller. Skift toilettet ud med et med både stort og lille skyl. Luk for vandet, når du ikke bruger det. Lad det ikke løbe unødigt. Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, inden du sætter den i gang. Hvis vandhanen drypper, eller toilettet løber, så få det repareret hurtigst muligt der går meget vand til spilde. Hold øje med vandforbruget. Det er en god idé at aflæse vandmåleren jævnligt for at opdage, hvis der pludseligt bliver brugt mere vand end normalt. Til sommerhusejere - Luk for vandet, når du lukker huset ned for vinteren, og aflæs måleren, inden du tager derfra. Måleren skal aflæses pr. 31/12, og ved at skrive målerstanden ned undgår du en ekstra tur i sommerhuset kun for det. Anlægsteknik Byggeri Vandforsyning Miljø- og jordbundsundersøgelser Bygherrerådgivning DINES JØRGENSEN & CO. A/S Kirsebæralle Hillerød Tlf

10 Du bor på dit grundvand - pas på det! Grundvandet er vores eneste drikkevandskilde og dermed meget vigtig at beskytte. Det er vores fælles ansvar at passe på det, og du kan være med til at sikre rent vand i fremtiden. Derfor skal du så vidt muligt undgå at bruge sprøjtemidler eller pesticider i haven. Lad være med at gøde jorden mere end højst nødvendigt. Tjek, at olietanken ikke er utæt, eller din bil drypper olie eller andre kemikalier på jorden. Der er mange stoffer, som kan sive ned gennem jorden og forurene grundvandet og dermed vores alle sammens drikkevand. El-installation Tyverisikring Lysanlæg Tele & data Hvidevare service Adgangskontrol Automatikanlæg TV overvågning Vi forbinder ord med handling OMTANKE - VIDEN - TILLID - det er de tre nøglebegreber, vi lægger vægt på, når vi betjener kunder. Vore kunder skal som en selvfølge kunne stole 100% på os; uanset opgavens karaktér. Elsenbakken Frederikssund Tlf: Fax:

11 AUT. KLOAKMESTER - KLOAKARBEJDE MED GARANTI TV INSPEKTION AF KLOAK - certificeret tv operatør ROTTE- OG HØJVANDSSIKRING - KLOAKPUMPER Spildevand er en nødvendighed både i erhvervet og de private husholdninger. Opgaven består i at rense vandet bedst muligt, så belastningen på miljøet bliver mindst mulig. Det er en stor udfordring, der kræver et stort anlæg. TLF

12 Fakta: Frederikssund Forsyning har i alt 7 rensningsanlæg, der dækker hele kommunen. Anlæggene modtager 2 millioner m 3 spildevand om året fra forbrugerne, men vi udleder 5,5 millioner til vandløb og fjorde. Den ekstra mængde er regnvand og indsivning. Spildevandsnettet strækker sig over 650 km, hvor vi har ca spildevandsstik, der tilsammen betjener ca forbrugere. Spildevandsanlægget spreder sig meget langt geografisk derfor er der ca. 200 pumpestationer, som skal hjælpe spildevandet på vej. Disse stationer er sårbare over for eksempelvis lynnedslag eller strømsvigt, men bliver overvåget centralt fra hovedkontoret. Overvågningen giver stor driftsikkerhed, fordi vi hurtigt kan rykke ud og rette fejlene. GM Rengøring ApS tilbyder bl.a. Rengøring privat og erhverv Skole- og institutionsrengøring Rengøring efter håndværkere Renholdese/oprydning af byggeplads Klik ind på vores hjemmeside og se mere Ring for uforpligtende tilbud GM Rengøring ApS Parkvej Slangerup Tlf Mobil: Arbejdsmiljøcertifi ceret 12

13 Fokus på miljøet Alle rensningsanlæggene lever op til alle miljøkrav fra myndighederne endda godt og vel. Det gør vi, selvom der er skærpede krav til os i forhold til mange andre steder, fordi Roskilde Fjord er et særligt beskyttelsesområde. Rensningsanlæggene er også med til at sikre en høj kvalitet for badevandet i Roskilde Fjord og Isefjorden. Ingen kemi Miljøet er meget vigtigt for os. Blandt andet derfor bruger vi ikke kemikalier i vores renseprocesser, hvis vi kan undgå det. Vores rensningsanlæg er biologiske, hvilket vil sige, at vi i vid udstrækning bruger naturens egne metoder til at rense vandet. Det gør vi ved hjælp af filtre og naturlige processer, der kan nedbryde eller frasortere de skadelige stoffer i spildevandet, som kan true vandkvaliteten. Industrivej Skibby Mobil hhe-aps.dk Tv inspektion Højtryksspuling Ledning opsporing Kloakrenovering Rotte spær Højvandslukke Belægningsarbejde Betonarbejde 13

14 Lokal afledning af regnvand Regnvandet bliver en stadig større udfordring i årene fremover. Vi har de seneste år mærket en markant ændring i klimaet og må desværre vænne os til mange flere, meget kraftige nærmest skybrudsagtige regnskyl i fremtiden. Det stiller samtidig krav til, hvordan vi indretter os, og hvordan vi tænker på afledningen af regnvand. Kloakkerne er ikke bygget til de store mængder regnvand, der forventes at komme. Det skaber et alt for voldsomt tryk på ledningerne, når så meget regnvand skal ned i lukkede rør på én gang. Det belaster systemet og fører til oversvømmelser og vandskader, og kan i visse tilfælde føre til, at spildevand og rent vand bliver blandet sammen. Den gode nyhed er, at der er rigtig meget, som kan gøres både fra forsyningens side og hjemme hos hver enkelt forbruger. Vandet skal ledes ned i jorden, der hvor det falder vi kalder det LAR Lokal Afledning af Regnvand. JEN-TEK ventilation udfører ventilationsopgaver til fast pris og leveringstid. Procesventilation for : Metalindustrien Autoværksteder Laboratorier Levnedsmiddel industri Ventilationsteknik for professionelle Komfortventilation for: Kontorer Boliger Skoler Institutioner 14 Gl. Roskildevej Ølstykke tlf Fax

15 Hjælp os med at hjælpe jer Private husstande bliver nødt til at forholde sig til fremtidens kraftige regnvejr, for at vi skal undgå oversvømmelser og skader. Det handler først og fremmest om, at regnvandet skal blive på den enkelte grund i stedet for at komme i kloakken. Regnvand er som udgangspunkt rent og behøver ikke at komme på rensningsanlægget. Naturen har meget bedre af, at det siver direkte ned til grundvandet. Lidt simpel omtanke, når haven skal anlægges, kan være en stor hjælp. Det kan eksempelvis være at have græsarmering i indkørslen i stedet for fliser, eller indrette haven med grønne områder i stedet for én stor terrasse. Jo større areal med fliser og asfalt, der er på grunden, jo sværere har vandet ved at sive ned Spørgsmål om Energi & Forsyning? Kontakt: Torben Kristensen, telefon kpmg.dk 15

16 Regnvandet skal i jorden ikke i kloakken I stedet for at nedløbsrørene peger direkte i kloakken, kan en regnvandsfaskine opsamle regnvandet fra taget og lade det sive ned i jorden stille og roligt. Faskinen skal graves ned i jorden du skal derfor have en godkendelse og en lokal entreprenør til at hjælpe med til at etablere den. Tilskud til etablering Hvis du vælger at etablere en regnvandsfaskine og dermed kobler dit regnvand fra kloaksystemet vil Frederikssund Forsyning tilbagebetale 40 % af spildevandsbidraget. Det er et engangsbeløb på ca kr., som du kan bruge til at etablere regnvandsfaskinen. På grund af de store regnmængder er der desuden en forventning om, at der i fremtiden vil blive indført en afgift på regnvand. Men hvis man lokalt får ledt regnvandet ned i jorden og uden om kloakken eksempelvis ved hjælp af en faskine vil man slippe for denne afgift. Innovative løsninger og teknologier til drikkevand, afløbssystemer og renseanlæg 16

17 Natur frem for beton Det er vores ambition, at skabe bæredygtige løsninger. Vi skal have natur frem for beton! I samarbejde med kommunens skovfoged har vi lavet en række projekter, som skal afhjælpe trykket fra de kraftige regnskyl - og samtidig blive til nogle rekreative naturområder. Det kan eksempelvis være området langs Græse Å, hvor der er lavet en række bassiner, der skal forsinke regnvandet. Dermed bliver den pludselige belastning i åen mindre ved en kraftig byge vel at mærke uden at naturen bliver skændet af store betonanlæg. Grundejerforeninger kan lave lignende lokale løsninger, og Frederikssund Forsyning vil meget gerne være behjælpelig med at planlægge og koordinere den slags projekter. 17

18 Undgå vand i kælderen Kloaksystemet i Frederikssund Kommune er de fleste steder delt op i to. Et system til spildevand fra husholdninger og virksomheder og et system til regnvand fra veje, pladser osv. Når de kraftige regnskyl overbelaster regnvandssystemet, kan vandet løbe over i spildevandssystemet, hvor de store mængder vand overbelaster systemet. Det kan i nogle tilfælde presse spildevandet op i kældrene. Frederikssund Forsyning kan garantere, at vandet kan blive afledt i stueplan, men kælderen er den enkelte husejers ansvar. Du kan dog gøre flere ting for at undgå vand i kælderen. I første omgang kan du overveje, om der overhovedet er brug for et afløb i kælderen. Hvis ikke er det en mulighed at forsegle rørene i kælderen. Alternativt er der mulighed for at installere en pumpe eller et højvandslukke, som også vil minimere risikoen. Husk også at tjekke, om forsikringen vil dække skader ved et voldsomt skybrud. MILANA er et miljølaboratorium, med mere end 30 års erfaring i branchen. MILANA blev etableret i 1972 som Miljø- og Levnedsmiddelkontrol og har siden 2000 været et aktieselskab, i dag ejet af en kreds af medarbejdere. MILANA har gennem en lang årrække udført prøvetagning og analyser for Frederikssund kommune, nu Frederikssund Forsyning. MILANA udfører analyser af vand, jord og luft for vores mange forskellige kunder. Vores kundekreds består af forsyningsvirksomheder, miljøcentre, regionskontorer, kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer, jordrensere, vandværker, industrivirksomheder og private kunder. MILANA A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk Kontakt: Camilla Højsted, tlf , Hos MILANA er vi omkring 60 fuldtidsansatte, fordelt på kemikere og laboranter, samt chauffører, prøvetagere og teknisk personale. 18

19 Ny By ved Store Rørbæk Frederikssund Kommunes planer omkring en ny by ved Store Rørbæk falder meget godt i tråd med de tanker om miljø og bæredygtighed, vi har i Frederikssund Forsyning. Visionen fra kommunens side er blandt andet at tiltrække forskellige cleantech-virksomheder til erhvervsområdet. Her vil vi som forsyningsselskab gøre vores til at leve op til denne vision. Vi skal bruge teknologien så langt, vi overhovedet kan i bestræbelserne på at lave klimarigtige løsninger for vand og spildevand. Og vi er allerede i gang med løsninger til de første virksomheder i området. Stort og småt lige flot Aut. kloakmester Kloak TV Minirenseanlæg Aut. VVS-installatør Rep. og udskiftning af vandledninger Fjernvarmearbejder Flise-, bro- og asfaltbelægning Rørlednings- og kabelarbejde Styrbar underboring Sløjfning af olietank Håndtering af forurenet jord Tilmeldt kloakmestrenes kvalitetskontrol 50 års erfaring ENTREPRENØRFIRMAET NORDKYSTEN A/S PÅRUPVEJ GILLELEJE TLF

20 Vandneutral By Det er vores ambition, at den nye by skal være vandneutral. Altså at der ikke udledes hverken regnvand eller spildevand til fjorden. Området skal huse energirigtige boliger, og det betyder, at der er en unik mulighed for at tænke i helheder. Der skal både tages højde for den forventede effekt af klimaændringerne, og vi skal også bidrage til at gøre klimapåvirkningerne mindre. Det stiller store krav til teknologien, og vi vil videreføre de klimarigtige tanker omkring håndtering af regnvand og udviklingen omkring behandling af spildevand. Om nogle år vil man muligvis være i stand til at nedsive spildevandet i stedet for at lede det ud i fjorden. Vi vil følge med udviklingen og i vid udstrækning bruge teknologien til at opfylde ambitionen. Sugning og spuling Resning af afløb fra køkken og bad med specialmaskiner TV-inspektion 20

21 Aflæsning og opkrævning Frederikssund Forsyning står for at opgøre og udsende regninger for kundernes forbrug af vand og afledning af spildevand. Desuden står vi for at opkræve afgifter for renovation for Frederikssund Kommune. Vi udsender et aflæsningskort én gang om året. Det sker i midten af december, da måleren skal aflæses pr. 31/12. Det eneste, du skal gøre, er at indberette målerstanden på Du kan også ringe til os eller alternativt skrive målerstanden på kortet og sende det retur til Frederikssund Forsyning. På baggrund af aflæsningstallet laver vi en årsopgørelse, som bliver sendt ud i februar sammen med den første af to a conto opkrævninger den anden opkrævning bliver sendt ud i august. Service Anlægsarbejder Teknikentrepriser EL-& VVS-installationer Landsdækkende Teknik-& Anlægsentreprenør 21

22 Flytning og ejerskifte Hvis du flytter eller sælger din ejendom, skal du huske at give besked til Frederikssund Forsyning. Vi udarbejder flytteafregning, så du får tilsendt en opgørelse over forbrugsafgifterne på din ejendom indtil afståelsestidspunktet. Den nye ejer vil efterfølgende få tilsendt en acontoopkrævning på forbrugsafgifterne fra overtagelsesdagen og året ud. For at kunne lave en opgørelse over dit forbrug, har vi brug for følgende oplysninger: - Ejendommens adresse - Dato for overtagelse/fraflytning - Aflæsning af vandmåler målernummer og viserstand - Din nye adresse - Navn og cpr. nr. på de nye, der overtager ejendommen/lejemålet Du melder flytning ved at udfylde flytteblanketten på: under Min forsyning. 22

23 Kontrol af vandmålere For at afregningen bliver fair og betryggende for alle forbrugere kontrollerer Frederikssund Forsyning løbende alle vandmålerne. Kontrollen sker ved stikprøvekontroller. I praksis betyder det, at måleren skal kontrolleres eller udskiftes senest, når den er 6 år gammel. I vil få besked, når det er tid til at få måleren tjekket. De private vandværker sender os også oplysninger, når de har skiftet en vandmåler, og vi sørger for at opdatere systemet, så vi altid har de korrekte oplysninger registreret. Døgnvagt 23

24 Kontaktoplysninger Frederikssund Forsyning Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Telefon: Vagttelefon Vi har en vagtordning for både vand og spildevand, hvis der opstår forsyningsproblemer uden for normal arbejds- og åbningstid. mail: web: Vi lægger vægt på opgaveløsning i tæt samspil med klienten Vejanlæg, trafiksaneringer og byggemodninger Kloakanlæg og kloaksaneringer Specialister i brolægning til tungt trafikerede arealer Faglig sagkyndig ved syn og skøn af brolægning Byggestyring, tidsstyring og økonomistyring Vænget Viby Sj. Tlf Fax Jord Vej Kloakarbejde udføres Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools Nørhaven Jægerspris Telefon Telefax Mobil Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools 24

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden www.forsyningen.com Eller

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

SMART LIVING INTELLIGENTE HUSE

SMART LIVING INTELLIGENTE HUSE Overdækket terrasse 9 m 2 SMART LIVING Stue 25 m 2 INTELLIGENTE HUSE Soveværelse 11,5 m 2 n-alrum Wc/bad 9,3 m 2 Garderobe 6,5 m 2 2 VINGE ER EN NY, BÆREDYGTIG BY VED FREDERIKSSUND OG ROSKILDE FJORD EN

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011 Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie i Hyrdehøj Vind flotte vandkarafler Vandet i Roskilde Sådan sparer du penge på dit vandforbrug meget Vores

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ENERGIGUIDEN 4TIPS TIL Individuelle behov Tilpas opvarmningsformen efter jeres behov DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Regnvandsressourcer Udnyt regnvandet, og stop vandspildet Nr. 3 / Maj 089 ENERGIGUIDEN

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere