Dit lokale forsyningsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit lokale forsyningsselskab"

Transkript

1 Dit lokale forsyningsselskab

2 Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning A/S har eksisteret siden juni 2009, hvor selskabet overtog drift og administration af forsyningen med vand og spildevand fra den kommunale verden. Det skete, fordi Folketinget med vandsektorloven har bestemt, at der skal være en klar adskillelse mellem myndighed og drift. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Frederikssund Forsynings vigtigste opgaver er at levere rent og velsmagende vand til vores kunder med størst mulig forsyningssikkerhed - professionelt og bæredygtigt. Håndtere og rense det modtagne regn- og spildevand, så vandet bedst muligt og mest bæredygtigt sendes tilbage til naturen. Frederikssund Forsyning beskæftiger 35 medarbejdere, hvoraf de 12 er beskæftiget med kundeservice, økonomi, projekter og renovering. Der er 16 driftsmedarbejdere i spildevand og 7 i vandforsyningen. Alle medarbejdere har nu base i vores nye domicil, hvor vi kan overvåge og styre alle vand- og spildevandsanlæggene. Bestyrelsen Formand Jens Ross Andersen (byrådsmedlem) Næstformand Torben Petterson (byrådsmedlem) Ejvind Mortensen ( kommunens tekniske direktør) Bruno M. Nielsen (medarbejderrepræsentant) Mogens Hansen (medarbejderrepræsentant) Den juridiske organisation Frederikssund Vand A/S Frederikssund Holding A/S Frederikssund Spildevand A/S Frederikssund Forsyning A/S Formand Jens Ross Andersen Direktør Arne Kirt Hansen 2

3 Vi udfører alt entreprenørarbejde 3

4 Vandforsyning med fokus på kvalitet og miljø Vi har som et led i etableringen af det nye selskab valgt at samle aktiviteterne ét sted. Vi er derfor flyttet ind i vores nye domicil i Frederikssund i februar 2011, hvor vi tager hul på en ny tilværelse, der skal sikre en god, driftsikker forsyning langt ud i fremtiden. Tidligere var alle medarbejderne spredt ud på flere forskellige adresser, men nu, hvor alt er blevet samlet under ét tag, bliver vi langt mere effektive. Vi kan optimere både driften og administrationen, så forbrugerne er sikret en stabil, sikker forsyning, hvor der er overskud til at tænke på både kvalitet og miljø. 4

5 Energibevidst i alle hjørner Der er stor fokus på cleantech i Frederikssund Kommune, og da vi skulle bygge vores nye administrationsbygning, lå det lige for at bygge så energivenligt som muligt. Som forsyningsselskab skal vi selvfølgelig gå forrest med klimavenlige løsninger. Resultatet er blevet et meget moderne lavenergibyggeri på ca m 2, hvor klima og miljø er tænkt ind i alle løsninger. Det betyder, at huset næsten er blevet energineutralt. Blandt andet varmes huset op ved at bruge overskudsvarmen fra spildevandsproduktionen. Det fungerer efter samme princip som ved jordvarme, hvor vi trækker varmen fra spildevandet ud og bruger det til opvarmning af brugsvand og lokaler. Derudover har vi solfangere på taget, energirigtige LED-lamper, og så arbejder vi på at få sat en lille, ultraeffektiv vindmølle op, der kan dække de sidste få kilowatt KPMG Net source Net Source overvejelser om outsourcing? For vores kunder og os handler outsourcing om meget andet end penge. Det handler om at indgå et strategisk og langvarigt samarbejde hvor vi ikke blot er virksomhedens arbejdskraft inden for økonomi, regnskab og løn men samtidig gennem daglig aktiv sparring tilfører virksomheden knowhow og faglig ekspertise. Alle nye kundeforhold starter naturligvis med en indledende dialog, hvor mulighederne for samarbejde drøftes. De er velkommen til at kontakte os på telefon kpmg.dk A x92mm-ns.indd 1 23/11/

6 Drikkevandet fra jord til bord Vi henter drikkevandet op fra grundvandsmagasiner dybt nede i jorden. Grundvandet er rent og kan drikkes næsten med det samme. Men inden det sendes ud til forbrugernes haner, filtrerer vi urenheder i vandet fra, som ellers ville gøre vandet uklart eller give det en dårlig smag. Derudover ilter vi vandet på vandværket. Grundvand indeholder ingen ilt, og vand uden ilt smager ikke godt. Frederikssund Forsyning pumper hvert år 1,6 millioner m3 vand ud til forbrugerne. Vandet kommer fra 5 vandværker 3 i Hornsherred og 2 i Frederikssund hvor vi henter vand op via 21 boringer. Vi vedligeholder 315 km ledningsnet og har tilslutninger, som tilsammen forsyner ca forbrugere i Frederikssund Kommune. Frederikssund Forsyning har en højdebeholder på m3 det er en form for underjordisk vandtårn. Forsyningsområdet er inddelt i trykzoner for at spare energi. Med en højdeforskel på 46 meter skal der bruges meget strøm til at pumpe vand fra det laveste område til det højeste. Ved at inddele området i trykzoner har alle forbrugere nogenlunde det samme vandtryk, og der skal derfor bruges mindre energi på at fordele vandet. 7 medarbejdere står for driften af vandværkerne. 6 Rådgivning før underskrift Ny Østergade 7, 2. Postbox 249, 3600 Frederikssund Tlf Fax Torvet 4B,1. Postbox 230, 3300 Frederiksværk Tlf Fax Rådgivning til erhvervslivet, offentlige myndigheder og private Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard (H) Aut. bobestyrer H.P. Drisdal Hansen (H) Advokat Anne Mette Svendsen Advokat

7 Sikkert drikkevand Det skal være trygt og sikkert at åbne for hanen. Derfor har vi fokus på at sikre en høj kvalitet og sikkerhed omkring vandforsyningen. Det gør vi ved at indføre et system, der skal sikre, at der ikke sker noget med drikkevandet. Systemet hedder DDS Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. DDS er en slags certificering af drikkevandsforsyningen, hvor vi gennemgår alle processer i vandforsyningen for at finde de svage punkter og belyse risikoen. En gang om året kontrollerer vi boringerne for at undgå forurening, og vi inspicerer løbende anlægget efter de retningslinjer, der er udstukket gennem DDS. Planerne giver os mulighed for at forebygge problemer i stedet for først at gribe ind, når tingene er gået galt. Skulle der mod forventning opstå problemer med forsyningen, har vi et samarbejde med Egedal Forsyning, som kan stå for forsyningen i en periode. Specialfirma i udførelse af ledningsrenovering uden opgravning No-dig renovering uden opgravning Vi arbejder med alle typer af afløbsledninger Erfaring i at arbejde i tætte bymæssige bebyggelser Fokus på miljø og arbejdsmiljø Certificeret af Dansk Standard Berotech A/S Norgesvej 1 DK-6100 Haderslev Tlf CVR-nr

8 Styr på vandforbruget? Her dækker Frederikssund Forsyning Det er meget forskelligt, hvad en familie bruger af vand, og det afhænger blandt andet af familiens størrelse, eller hvor meget det er nødvendigt at vaske tøj. Som tommelfingerregel bruger en voksen person omkring 43 kubikmeter vand om året. Forbruget i en privat husholdning fordeler sig i gennemsnit således: Bad og personlig hygiejne 37 % Toilet 27 % Tøjvask 13 % Opvask og rengøring 10 % Mad og drikke 7 % Øvrigt 7 % Dato: Initialer: Målestok: udani 1: COWI er forsyningernes helhedsrådgiver indenfor vand- og spildevandsforsyning Klima og bæredygtighed indgår som en naturlig del af vores projekter fra planlægning til udførelse Marbækvej 2, 3600 Frederikssund TLF MAIL CVR Emne: Vandforsyningsområde og vandværker 8

9 Gode råd og sparetips Du kan gøre en hel del ting for at spare på vandet og dermed belaste miljøet mindre: Brug bruseren frem for karbadet, og hold badene korte. Udskift dine brusehoveder og vandhaner til vandsparende modeller. Skift toilettet ud med et med både stort og lille skyl. Luk for vandet, når du ikke bruger det. Lad det ikke løbe unødigt. Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, inden du sætter den i gang. Hvis vandhanen drypper, eller toilettet løber, så få det repareret hurtigst muligt der går meget vand til spilde. Hold øje med vandforbruget. Det er en god idé at aflæse vandmåleren jævnligt for at opdage, hvis der pludseligt bliver brugt mere vand end normalt. Til sommerhusejere - Luk for vandet, når du lukker huset ned for vinteren, og aflæs måleren, inden du tager derfra. Måleren skal aflæses pr. 31/12, og ved at skrive målerstanden ned undgår du en ekstra tur i sommerhuset kun for det. Anlægsteknik Byggeri Vandforsyning Miljø- og jordbundsundersøgelser Bygherrerådgivning DINES JØRGENSEN & CO. A/S Kirsebæralle Hillerød Tlf

10 Du bor på dit grundvand - pas på det! Grundvandet er vores eneste drikkevandskilde og dermed meget vigtig at beskytte. Det er vores fælles ansvar at passe på det, og du kan være med til at sikre rent vand i fremtiden. Derfor skal du så vidt muligt undgå at bruge sprøjtemidler eller pesticider i haven. Lad være med at gøde jorden mere end højst nødvendigt. Tjek, at olietanken ikke er utæt, eller din bil drypper olie eller andre kemikalier på jorden. Der er mange stoffer, som kan sive ned gennem jorden og forurene grundvandet og dermed vores alle sammens drikkevand. El-installation Tyverisikring Lysanlæg Tele & data Hvidevare service Adgangskontrol Automatikanlæg TV overvågning Vi forbinder ord med handling OMTANKE - VIDEN - TILLID - det er de tre nøglebegreber, vi lægger vægt på, når vi betjener kunder. Vore kunder skal som en selvfølge kunne stole 100% på os; uanset opgavens karaktér. Elsenbakken Frederikssund Tlf: Fax:

11 AUT. KLOAKMESTER - KLOAKARBEJDE MED GARANTI TV INSPEKTION AF KLOAK - certificeret tv operatør ROTTE- OG HØJVANDSSIKRING - KLOAKPUMPER Spildevand er en nødvendighed både i erhvervet og de private husholdninger. Opgaven består i at rense vandet bedst muligt, så belastningen på miljøet bliver mindst mulig. Det er en stor udfordring, der kræver et stort anlæg. TLF

12 Fakta: Frederikssund Forsyning har i alt 7 rensningsanlæg, der dækker hele kommunen. Anlæggene modtager 2 millioner m 3 spildevand om året fra forbrugerne, men vi udleder 5,5 millioner til vandløb og fjorde. Den ekstra mængde er regnvand og indsivning. Spildevandsnettet strækker sig over 650 km, hvor vi har ca spildevandsstik, der tilsammen betjener ca forbrugere. Spildevandsanlægget spreder sig meget langt geografisk derfor er der ca. 200 pumpestationer, som skal hjælpe spildevandet på vej. Disse stationer er sårbare over for eksempelvis lynnedslag eller strømsvigt, men bliver overvåget centralt fra hovedkontoret. Overvågningen giver stor driftsikkerhed, fordi vi hurtigt kan rykke ud og rette fejlene. GM Rengøring ApS tilbyder bl.a. Rengøring privat og erhverv Skole- og institutionsrengøring Rengøring efter håndværkere Renholdese/oprydning af byggeplads Klik ind på vores hjemmeside og se mere Ring for uforpligtende tilbud GM Rengøring ApS Parkvej Slangerup Tlf Mobil: Arbejdsmiljøcertifi ceret 12

13 Fokus på miljøet Alle rensningsanlæggene lever op til alle miljøkrav fra myndighederne endda godt og vel. Det gør vi, selvom der er skærpede krav til os i forhold til mange andre steder, fordi Roskilde Fjord er et særligt beskyttelsesområde. Rensningsanlæggene er også med til at sikre en høj kvalitet for badevandet i Roskilde Fjord og Isefjorden. Ingen kemi Miljøet er meget vigtigt for os. Blandt andet derfor bruger vi ikke kemikalier i vores renseprocesser, hvis vi kan undgå det. Vores rensningsanlæg er biologiske, hvilket vil sige, at vi i vid udstrækning bruger naturens egne metoder til at rense vandet. Det gør vi ved hjælp af filtre og naturlige processer, der kan nedbryde eller frasortere de skadelige stoffer i spildevandet, som kan true vandkvaliteten. Industrivej Skibby Mobil hhe-aps.dk Tv inspektion Højtryksspuling Ledning opsporing Kloakrenovering Rotte spær Højvandslukke Belægningsarbejde Betonarbejde 13

14 Lokal afledning af regnvand Regnvandet bliver en stadig større udfordring i årene fremover. Vi har de seneste år mærket en markant ændring i klimaet og må desværre vænne os til mange flere, meget kraftige nærmest skybrudsagtige regnskyl i fremtiden. Det stiller samtidig krav til, hvordan vi indretter os, og hvordan vi tænker på afledningen af regnvand. Kloakkerne er ikke bygget til de store mængder regnvand, der forventes at komme. Det skaber et alt for voldsomt tryk på ledningerne, når så meget regnvand skal ned i lukkede rør på én gang. Det belaster systemet og fører til oversvømmelser og vandskader, og kan i visse tilfælde føre til, at spildevand og rent vand bliver blandet sammen. Den gode nyhed er, at der er rigtig meget, som kan gøres både fra forsyningens side og hjemme hos hver enkelt forbruger. Vandet skal ledes ned i jorden, der hvor det falder vi kalder det LAR Lokal Afledning af Regnvand. JEN-TEK ventilation udfører ventilationsopgaver til fast pris og leveringstid. Procesventilation for : Metalindustrien Autoværksteder Laboratorier Levnedsmiddel industri Ventilationsteknik for professionelle Komfortventilation for: Kontorer Boliger Skoler Institutioner 14 Gl. Roskildevej Ølstykke tlf Fax

15 Hjælp os med at hjælpe jer Private husstande bliver nødt til at forholde sig til fremtidens kraftige regnvejr, for at vi skal undgå oversvømmelser og skader. Det handler først og fremmest om, at regnvandet skal blive på den enkelte grund i stedet for at komme i kloakken. Regnvand er som udgangspunkt rent og behøver ikke at komme på rensningsanlægget. Naturen har meget bedre af, at det siver direkte ned til grundvandet. Lidt simpel omtanke, når haven skal anlægges, kan være en stor hjælp. Det kan eksempelvis være at have græsarmering i indkørslen i stedet for fliser, eller indrette haven med grønne områder i stedet for én stor terrasse. Jo større areal med fliser og asfalt, der er på grunden, jo sværere har vandet ved at sive ned Spørgsmål om Energi & Forsyning? Kontakt: Torben Kristensen, telefon kpmg.dk 15

16 Regnvandet skal i jorden ikke i kloakken I stedet for at nedløbsrørene peger direkte i kloakken, kan en regnvandsfaskine opsamle regnvandet fra taget og lade det sive ned i jorden stille og roligt. Faskinen skal graves ned i jorden du skal derfor have en godkendelse og en lokal entreprenør til at hjælpe med til at etablere den. Tilskud til etablering Hvis du vælger at etablere en regnvandsfaskine og dermed kobler dit regnvand fra kloaksystemet vil Frederikssund Forsyning tilbagebetale 40 % af spildevandsbidraget. Det er et engangsbeløb på ca kr., som du kan bruge til at etablere regnvandsfaskinen. På grund af de store regnmængder er der desuden en forventning om, at der i fremtiden vil blive indført en afgift på regnvand. Men hvis man lokalt får ledt regnvandet ned i jorden og uden om kloakken eksempelvis ved hjælp af en faskine vil man slippe for denne afgift. Innovative løsninger og teknologier til drikkevand, afløbssystemer og renseanlæg 16

17 Natur frem for beton Det er vores ambition, at skabe bæredygtige løsninger. Vi skal have natur frem for beton! I samarbejde med kommunens skovfoged har vi lavet en række projekter, som skal afhjælpe trykket fra de kraftige regnskyl - og samtidig blive til nogle rekreative naturområder. Det kan eksempelvis være området langs Græse Å, hvor der er lavet en række bassiner, der skal forsinke regnvandet. Dermed bliver den pludselige belastning i åen mindre ved en kraftig byge vel at mærke uden at naturen bliver skændet af store betonanlæg. Grundejerforeninger kan lave lignende lokale løsninger, og Frederikssund Forsyning vil meget gerne være behjælpelig med at planlægge og koordinere den slags projekter. 17

18 Undgå vand i kælderen Kloaksystemet i Frederikssund Kommune er de fleste steder delt op i to. Et system til spildevand fra husholdninger og virksomheder og et system til regnvand fra veje, pladser osv. Når de kraftige regnskyl overbelaster regnvandssystemet, kan vandet løbe over i spildevandssystemet, hvor de store mængder vand overbelaster systemet. Det kan i nogle tilfælde presse spildevandet op i kældrene. Frederikssund Forsyning kan garantere, at vandet kan blive afledt i stueplan, men kælderen er den enkelte husejers ansvar. Du kan dog gøre flere ting for at undgå vand i kælderen. I første omgang kan du overveje, om der overhovedet er brug for et afløb i kælderen. Hvis ikke er det en mulighed at forsegle rørene i kælderen. Alternativt er der mulighed for at installere en pumpe eller et højvandslukke, som også vil minimere risikoen. Husk også at tjekke, om forsikringen vil dække skader ved et voldsomt skybrud. MILANA er et miljølaboratorium, med mere end 30 års erfaring i branchen. MILANA blev etableret i 1972 som Miljø- og Levnedsmiddelkontrol og har siden 2000 været et aktieselskab, i dag ejet af en kreds af medarbejdere. MILANA har gennem en lang årrække udført prøvetagning og analyser for Frederikssund kommune, nu Frederikssund Forsyning. MILANA udfører analyser af vand, jord og luft for vores mange forskellige kunder. Vores kundekreds består af forsyningsvirksomheder, miljøcentre, regionskontorer, kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer, jordrensere, vandværker, industrivirksomheder og private kunder. MILANA A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk Kontakt: Camilla Højsted, tlf , Hos MILANA er vi omkring 60 fuldtidsansatte, fordelt på kemikere og laboranter, samt chauffører, prøvetagere og teknisk personale. 18

19 Ny By ved Store Rørbæk Frederikssund Kommunes planer omkring en ny by ved Store Rørbæk falder meget godt i tråd med de tanker om miljø og bæredygtighed, vi har i Frederikssund Forsyning. Visionen fra kommunens side er blandt andet at tiltrække forskellige cleantech-virksomheder til erhvervsområdet. Her vil vi som forsyningsselskab gøre vores til at leve op til denne vision. Vi skal bruge teknologien så langt, vi overhovedet kan i bestræbelserne på at lave klimarigtige løsninger for vand og spildevand. Og vi er allerede i gang med løsninger til de første virksomheder i området. Stort og småt lige flot Aut. kloakmester Kloak TV Minirenseanlæg Aut. VVS-installatør Rep. og udskiftning af vandledninger Fjernvarmearbejder Flise-, bro- og asfaltbelægning Rørlednings- og kabelarbejde Styrbar underboring Sløjfning af olietank Håndtering af forurenet jord Tilmeldt kloakmestrenes kvalitetskontrol 50 års erfaring ENTREPRENØRFIRMAET NORDKYSTEN A/S PÅRUPVEJ GILLELEJE TLF

20 Vandneutral By Det er vores ambition, at den nye by skal være vandneutral. Altså at der ikke udledes hverken regnvand eller spildevand til fjorden. Området skal huse energirigtige boliger, og det betyder, at der er en unik mulighed for at tænke i helheder. Der skal både tages højde for den forventede effekt af klimaændringerne, og vi skal også bidrage til at gøre klimapåvirkningerne mindre. Det stiller store krav til teknologien, og vi vil videreføre de klimarigtige tanker omkring håndtering af regnvand og udviklingen omkring behandling af spildevand. Om nogle år vil man muligvis være i stand til at nedsive spildevandet i stedet for at lede det ud i fjorden. Vi vil følge med udviklingen og i vid udstrækning bruge teknologien til at opfylde ambitionen. Sugning og spuling Resning af afløb fra køkken og bad med specialmaskiner TV-inspektion 20

21 Aflæsning og opkrævning Frederikssund Forsyning står for at opgøre og udsende regninger for kundernes forbrug af vand og afledning af spildevand. Desuden står vi for at opkræve afgifter for renovation for Frederikssund Kommune. Vi udsender et aflæsningskort én gang om året. Det sker i midten af december, da måleren skal aflæses pr. 31/12. Det eneste, du skal gøre, er at indberette målerstanden på Du kan også ringe til os eller alternativt skrive målerstanden på kortet og sende det retur til Frederikssund Forsyning. På baggrund af aflæsningstallet laver vi en årsopgørelse, som bliver sendt ud i februar sammen med den første af to a conto opkrævninger den anden opkrævning bliver sendt ud i august. Service Anlægsarbejder Teknikentrepriser EL-& VVS-installationer Landsdækkende Teknik-& Anlægsentreprenør 21

22 Flytning og ejerskifte Hvis du flytter eller sælger din ejendom, skal du huske at give besked til Frederikssund Forsyning. Vi udarbejder flytteafregning, så du får tilsendt en opgørelse over forbrugsafgifterne på din ejendom indtil afståelsestidspunktet. Den nye ejer vil efterfølgende få tilsendt en acontoopkrævning på forbrugsafgifterne fra overtagelsesdagen og året ud. For at kunne lave en opgørelse over dit forbrug, har vi brug for følgende oplysninger: - Ejendommens adresse - Dato for overtagelse/fraflytning - Aflæsning af vandmåler målernummer og viserstand - Din nye adresse - Navn og cpr. nr. på de nye, der overtager ejendommen/lejemålet Du melder flytning ved at udfylde flytteblanketten på: under Min forsyning. 22

23 Kontrol af vandmålere For at afregningen bliver fair og betryggende for alle forbrugere kontrollerer Frederikssund Forsyning løbende alle vandmålerne. Kontrollen sker ved stikprøvekontroller. I praksis betyder det, at måleren skal kontrolleres eller udskiftes senest, når den er 6 år gammel. I vil få besked, når det er tid til at få måleren tjekket. De private vandværker sender os også oplysninger, når de har skiftet en vandmåler, og vi sørger for at opdatere systemet, så vi altid har de korrekte oplysninger registreret. Døgnvagt 23

24 Kontaktoplysninger Frederikssund Forsyning Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Telefon: Vagttelefon Vi har en vagtordning for både vand og spildevand, hvis der opstår forsyningsproblemer uden for normal arbejds- og åbningstid. mail: web: Vi lægger vægt på opgaveløsning i tæt samspil med klienten Vejanlæg, trafiksaneringer og byggemodninger Kloakanlæg og kloaksaneringer Specialister i brolægning til tungt trafikerede arealer Faglig sagkyndig ved syn og skøn af brolægning Byggestyring, tidsstyring og økonomistyring Vænget Viby Sj. Tlf Fax Jord Vej Kloakarbejde udføres Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools Nørhaven Jægerspris Telefon Telefax Mobil Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools 24

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden www.forsyningen.com Eller

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S

Velkommen til Hedensted Spildevand A/S w w w. h s p v. d k Velkommen til Hedensted Spildevand A/S Hedensted Spildevand A/S overtog i 2009 drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Vores ambition er, at du får

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere