Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 Til: DAO s medlemsorkestre D. 02. marts 2008 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2008 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Søndag d. 2. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Fremmødte: DAO: Jeppe Uggerhøj (Formand (Enkeltmedlem)) Jens Olof Andersen (Næstformand og FDF Seniorblæserne) John Hædersdal (Bestyrelsen og LTUBB) Lars Hædersdal (Bestyrelsen og Lyngby Tårbæk BB) Jørgen Kock (afgående Forretningsfører (og Assens Harmoniorkester) Jacob Balling (tiltrædende Forretningsfører) Joan Mikkelsen (Skanderborg BB og DAO UBB) Lone Sole Mikkelsen (Skanderborg BB og DAO UBB) Erik Jørgensen (MU og Greve Harmoniorkester) Deltagere: Poul Hemmingsen (Urania) Anne Birk (Nordvestjysk BB) Winnie Martinussen (Esbjerg BB) Ebba Hartmann (Enkeltmedlem) Lars Nielsen (FDF Gladsaxe BB) Lene Kinch Hansen (Tonica) Peter Hansen (Lyngby Tårbæk BB) Lisette Otkjær (Harmoniorkestret APO) Søren Kærholm (Hjørring BB) Svend Andersen (Hjørring BB) Jonas Krag (Silkeborg) Job Grønborg (Århus BB) Maria Schulz (Århus BB) Jan Nørgaard (Sejsblæserne) Anders Kjeldsen (Concord BB) Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for 125 danske blæseorkestre og -ensembler med tilsammen mere end aktive medlemmer.

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent (og optælling af stemmeberettigede) 2. Valg af referent 3. Årsberetning, bilag 1 4. Revideret regnskab, bilag 2 og 3 5. Indkomne forslag: a. Forslag fra Hjørring Brass Band, bilag 4 b. Forslag fra Nordvestjysk Brass Band og Silkeborg Blæserne, bilag 5 6. Budget og fastsættelse af kontingent m.v.: a. Budget for 2008 og 2009, jf. bilag 2 b. Bestyrelsens forslag til kontingentberegning for 2009, bilag 6 c. Musikudvalget fremlægger plan for DM Valg til bestyrelse og revision: Formand, Jeppe Uggerhøj (villig til genvalg) Bestyrelse, Lars Hædersdal (villig til genvalg) Bestyrelse, John Hædersdal (modtager ikke genvalg) Bestyrelsessuppleanter, Jørn Pedersen og Carsten Hering Nielsen (villige til genvalg) Intern revisor, Asger Nielsen (villig til genvalg) Revisorsuppleant, Sven E. Ahlstrøm (villig til genvalg) Ekstern revisor, Svend Jørgen Svendsen (bestyrelsen anbefaler genvalg) 8. Eventuelt 2008_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

3 Referat 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Søren Kærholm, der blev valgt og derefter godkendte forsamlingen. Stemmeberettigede blev optalt til øvrige deltagere. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslog DAO s Næstformand, Jens Olof Andersen, som referent. Jens blev valgt som referent. 3. Årsberetning 2007 (bilag 1) Jeppe supplerede årsberetningen med bl.a. at gennemgå segmentering af medlemsmassen/potentialet. Hvad er vores tilbud/services? Konkurrence, undervisning, samlende. Det samlende er afgørende. Service består af KODA-aftale, økonomisk støttefunktion, DAM blad, Kalenderfunktion. Hvor kan vi bevæge os hen? DAM-bladet har vi bestræbt os på at fylde ud, særligt tak til Katja Jepsen. Vi arbejder på at aktualisere hjemmeside med artikler og oplysning om eks. Støttemuligheder. I forhold til hjemmeside, kigger vi på at lave downloads, musik- /nodearrangementer, arkivdatabase, bestyrelsespakke, UBB internt forum, Historisk arkiv (eksternt med eks. Billeder, internt forum til bestyrelsen) legatoversigt, mulighed for adressesøgning, debatforum. Årets DAO-orkester tiltænkt for at promovere et orkester pr- og arrangementsmæssigt (a la amtsorkester). Velkomstpakke, det mangler vi lidt i øjeblikket. Undervisning: Kurser, regionalstævner, UBB. Vi sigter efter decentralisering af kursusvirksomheden. Vi forsøgte med regionalmøder, 1 tilmeldt ved deadline. Vi har stadig ambitionen, forsøger os først med 2 teams, nord og hovedstaden. Sommerkurser? Regionale spilsammendage for 8-14 årige. For den mere modne generation af medlemmer kunne man måske samarbejde med højskole, så en evt. ægtefælle kunne deltage der, mens man selv var på blæserkursus. Ensembledage, Arr./kompositionskurser. Bigbands har vi kontakt med, først og fremmest for at afklare deres ønsker og behov samt oplyse om (støtte-)muligheder i DAO. Der er gjort en række nye tiltag i fht. regionalstævner, med dommerkommentarer og masterclass. UBB er i gang igen med nye org.ledelse (Joan Mikkelsen, Lone Sole Mikkelsen og Niels Mikkelsen) og dirigent (Gert Skovlod Hattesen). Det tegner rigtig godt. Måske vi også lave senior brassband og/eller harmoniorkester. Træblæserensemble har vi ikke fået etableret endnu på grund af manglende potentiale på smalle instrumenter i stedet sigter vi efter klarinetensemble eller lign. Bogudgivelser med input fra toneangivende folk eks. Instrumentorienteret. Først for ligger Kristian Steenstrup. I fht. Konkurrencer arbejdes der videre med DM, Komponist/arrangørkonkurrence og idekonkurrence. Vedr. det samlende: Udover ovennævnte, så skal vi sigte efter større og bedre informationsflow. Både til og fra orkestrene. Det var ordene. Poul Hemmingsen, Urania: Vi har også Bigband i orkesterforeningen. Er skuffet over regionalstævners overvægt af københavneri. Efterlyser mere regional aktivitet, har forsøgt sig med lokal organisering uden det større held, men det er nok nødvendigt. Peter Hansen, LTBB: I stedet for regional orientering, så skal vi måske orientere os efter det som virkeligt interesserer (visse ) grupper af medlemmer, nemlig konkurrencer. Joan Mikkelsen, Skanderborg: har savnet nyhedsbreve, så glad for hvis det kommer igen. Synes ikke DAM-bladet er så skidt. Godt med fælles stævneblad til regionalstævnerne. Der var altså 2 fra Skanderborg tilmeldt til regionsmøde. Spurgte til hvilket orkester Carsten Hering kommer fra (han er enkeltmedlem af DAO) Winnie Martinussen, Esbjerg: synes at der er mange gode ting, vil godt rette misforståelse om at man kun kan være musikalsk interesseret, hvis man går op i konkurrence. De har besluttet ikke at deltage i konkurrence. Synes det er rigtigt godt med sammenspilsdage for 8-14-årige. Anne Birk, NVBB: vedr. DAM-bladet, så er det vigtigt med relevante historier, så læser folk det, har god udvikling i regional udvikling og det er vejen. Jeppe til Peter Hansen: vi har ikke kun blik for regionalt, men vi er nødt at fokusere her nu. Erik Jørgensen, MU: i fht. regionalstævner, så var der nok 6 stk. 1.div. orkestre, men 42 i alt. Vi savnede at få fat i Fyn, men vi kæmper videre, der er ca. 10 orkestre her. 2008_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

4 Poul Hemmingsen, Urania: vedr. regionalmøderne, ville han gerne understrege at han synes at det var vigtigt for at få fat i ikke-konkurrerende orkestre. Lizette Otkær, APO: Bifaldt at der blev lagt fokus på også andet end konkurrencer. Jeppe: synes at regionalstævner gik godt, men vi skal stadighed overveje hvilket indhold, der skal være i stævnerne. Konkurrencen er vigtig, men skal langt fra være det eneste vi er kendt for. Lars Nielsen, FDF Gladsaxe: godt med mundtlig evaluering, selvom han ikke nåede at opdage det. Vil gerne stille op til regionalt arbejde. Joan Mikkelsen, Skanderborg BB: Kan vi få beretnings-/visionspowerpointen ud på hjemmesiden, eller tilsvarende for at oplyse bredere om foreningens virke. Joan hørte kun godt om at der var aktiviteter som masterclass. Jan Nørgaard, Sejsblæserne: godt med samspilsdage/kurser for var ærgerlig over at DM lå weekenden før. Synes ideen med regionale kurser er rigtig. Det er vanskeligt via sædvanlige infokanaler at få de yngste i tale (de kan ikke forholde sig til DAM-blade). Winnie Martinussen, Esbjerg: Har DAO et nodearkiv.? Kan vi ikke få det på hjemmeside Erik Jørgensen, MU: Der er et i Svogerslev ved Jørgen Pedersen, hovedsagelig Brassband indkøbt til UBB. Tidligere har der manglet overskud til at arrangere udlån. Lars Hædersdal: Vi kan ikke, efter gældende lov, udlåne/kopiere arkivet Erik Jørgensen, MU: reglen er klar, man må aldrig opføre musik efter kopier, man kan låne noder. Man må gerne spille efter kopi, hvis man selv har originalen. Anders Kjeldsen, Concord Brass Band: Opfordrer til at vi får store fokus på offentlighed om det at spille musik. (sammenligning med fodbold). Kunne godt tænke sig at der også blev brugt energi på erfaringsopsamling og vidensdeling, i den forbindelse godt med ide-konkurrence. Har savnet at se noget til DAO-strategi, måske med i velkomstpakke. Har ikke set mere end 1 blad. Elektronisk distribution? (som tillæg) Lizette Otkær, APO: Vi har nok alle problemer med rekruttering, har DAO (kendskab til) samarbejde med musikskolerne. Jeppe: til Anders: synes at Årets DAO-orkester var et bud på formidlingen. Er opmærksom på behovet for vidensdeling (større info-flow), måske ide-boks i forbindelse med konkurrence. Mener ikke god ide med direkte elektronisk distribution hellere få folk ind på hjemmesiden. Til Lizette: tror det er bedre med lokal kontakt til stedlige musikskoler. Anders Kjeldsen, CBB: synes at elektronisk distribution trækker folk ind på hjemmeside. Peter Hansen, LTBB: hvad sker der i EBBA og NOMU/DAMU og hvordan kan vi påvirke det, måske svært at sige noget om når, hverken Carsten eller Jørgen P. er her. (Jeppe: Korrekt) Jørgen Hemmingsen, Urania: man kan prøve at blive valgt til musikskole-bestyrelse. Samarbejder med andre orkestre om nodemangler etc. Er begejstret for den nye medlemsbase, vil dog gerne foreslå kvartalsopkrævning, så det ikke bliver så stor en økonomisk mundfuld, tror også at man kommer tættere på det faktiske, løbende medlemstal. Jeppe: mener ikke at den potentielle merindtægt kan opveje det administrative ekstraarbejde og orkestrene må selv administrere deres budget. John Hædersdal: det er et stort arbejde med databasen, og i øvrigt betaler men efter samme dato som konkurrenceskæringsdagen. Rart at se at Jørgen Hemmingsen opdatere som det var tænkt.. Erik Jørgensen, MU: man må gerne spille efter lånte originaler. Engagement i fht. Musikskoler må være lokalt. I øvrigt så kan man snart se den nye statistik på sjældne instrumenter og der er nogle instrumenter, der ikke er der længere. Winnie Martinussen, Esbjerg: enig i lokalt engagement i musikskolerne. Er ikke vild med at skulle modtage DAM-blad-spam. Erik Jørgensen, MU: diskussion om aktuelle medlemmer. 1/3 af 1.div. deltagere i november var nye?!? Anne Birk, NVBB: opponerer lidt imod at trække for kraftige konklusioner i fht. rotation. Peter Hansen, LTBB: hvad med Jubilæet? Jeppe gennemgik kort reception på landssekretariatet, national spilledag, koncert/reception på sjælland, ting til DM. Anne Birk, NVBB: se at komme i gang med info. Jan Nørgaard, Sejsblæserne: god ide med seniorblæs. Beretning godkendt 4. Revideret regnskab (bilag 2, 3 og 4) 2008_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

5 Jørgen Kock begyndte med at præsenterede sin efterfølger, Jacob Balling. Jørgen fremlægger regnskab 07 og herefter tager Jakob over. Gennemgik regnskab lidt mindre i kontingent, mere i renteindtægt langt mindre udgift. UBB-regnskab præget af kun 1 samling, samt opstartsomkostninger for det kommende arbejde. Lizette Otkær, APO: Hvorfor ikke delt regnskab ml. reg.stævne og DM. Jørgen: stort udgiftssammenfald. Tilføjede at der manglede underskrift af foreningsrevisor Asger Nielsen, som har været forhindret af personlige årsager. Peter Hansen, LTBB: glad for at se overskud, foreslår at investere i visioner. Anne Birk, NVBB: stor stigning i EM-udgift?, samtidig fald i informationsudgift? Jørgen redegjorde for udvikling i informationsomkostninger, vedr. EM så har bestyrelsen vedtaget på baggrund af en konkret ansøgning besluttet at sætte beløbet højere fremover. Anne Birk, NVBB: synes også at de repræsenterer DAO, når de tager ud til musikstævner, så der kommer nok en ansøgning. Regnskab godkendt under forudsætning af efterfølgende underskrift fra foreningsvalgt revisor. 5. Indkomne forslag a. Forslag fra Hjørring Brass Band dirigenten forespurgte om forsamling havde indsigelse i forhold til at han fremlagde forslaget ingen indvendte. Søren redegjorte for forslaget. Peter Hansen, LTBB, mente at det svarede til at stemme ved fuldmagt. Mente i øvrigt at man bare kunne betale de kr. 75,-. LTBB kan ikke stemme for. Lars Nielsen, FDF Gladsaxe BB: det har altid været et bestyrelsesmedlem fra Gladsaxe og man skal jo bare stå på medlemslisten. Jan Nørgaard, Sejsblæserne, syntes at forslaget var godt og relevant, havde selv forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Winnie Martinussen, Esbjerg, kan godt se problematikken og vil gerne stemme for. Ebba Hartmann tilsluttede sig, ikke mindst ud fra forældresituationen. Erik Jørgensen oplyste at han nok ikke har været stemmeberettiget for Greve harmoniorkester, hvor han ikke er medlem, men blot dirigent, han støtter forslaget og mente i øvrigt at orkesterkontingentet måtte dække et eller andet organisatorisk tilknytningsforhold. Poul Hemmingsen, Urania, syntes at det var særligt problematisk i forhold til børne- og ungdomsorkestre. Peter Hansen, LTBB, mente stadig at der var uoverensstemmelse ml. forslag og regler om fuldmagt. Winnie, Esbjerg, mente at det måtte være op til orkestrenes moral. John Hædersdal mente at man skal være medlem. Anders Kjeldsen, CBB, synes at det er et sympatisk forslag, men ville gerne spørge til hvorfor man så ikke også fjerner bestemmelsen om at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Jørgen Kock forslår at man yderligere specificerede at repræsentanten skal være fra orkesteret. John Hædersdal fremførte igen at man blot kunne betale de kr. 75,- Og at man så ville være ude over problemet. Ebba Hartmann forespurgte om forældre under nuværende regler kan deltage med stemmeret ikke hvis de ikke er medlemmer i fht. DAO. Lars Hædersdal talte for bestyrelses/organisationselementet. Han talte også for at vi lægger en registreringsmulighed i systemet, så grundbetaling pr. orkester dækker at ikke-spillende bestyrelsesmedlemmer kan deltage i repræsentantskabet. Forsamlingen godkendte forslag om at bestyrelsen ser nærmere på sagen til næste repræsentantskabsmøde og derfor blev forslaget trukket. b. Forslag fra NVBB/Silkeborg Blæserne - trukket 6. Budget og fastsættelse af kontingent a. Budget for 2008 og 2009 fremlægges af Jørgen Kock. Hovedpointe afsat til jubilæumsaktiviteter samt informationsudgift tilpasset de faktiske vilkår. Derudover øget bevilling til øvrige kurser/stævner > mere til UBB i 09. Forudsætning er at Kunstrådets bevilling stiger med kr og træblæserensemble overføres til 08/09 i stedet for 07/08. Anne Birk, NVBB, synes at man skal bruge nogle flere penge på den informationsindsats, der er italesat. 2008_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

6 Anders Kjeldsen, CBB, spurgte om der var tanker om at professionalisere arbejdet med hjemmeside. Lizette Otkjær, APO, spurgte til punktet talentudvikling, træblæserensemble, dækker det både træblæserensemblet og talentudvikling i øvrigt (ja), det var for lidt mente hun og at posterne burde deles, er bange for at Harmoniorkestre (også i forhold til reg.stævne/dm) kan blive overset. Lars Hædersdal sagde at vi har viljen til bruge flere midler, men det kniber at finde noget at bruge det på. John Hædersdal sagde at info-udgift afhænger hvad den fremtidige bestyrelse vil. Jeppe tilsluttede sig kritikken af om der sat penge nok af til både talentudvikling og informationsarbejde, men vi skal have nogle planer for hvad vi vil, før det giver mening at budgetterer med det. Erik Jørgensen pointerede at øremærkede penge til træblæserensemble skal bruges til netop det formål, ellers er pengene tabt, har i årevis forsøgt at søsætte harmoniprojekter, uden det større held. Anders Kjeldsen, CBB, bakkede op om at man fandt projekterne før man budgetterede hovedløst. Anne Birk,NVBB, mener vedholdende at man bør afsætte midler til udvikling af info-indsatsen og ikke kun driften. Jan Nørgaard, Sejsblæserne, syntes ikke at man skulle bruge energi på alle mulige nye designs etc., det væsentlige er at den opdateres. Bemærkningerne tages til efterretning og budgettet er vedtaget. Herefter takkede Jeppe Jørgen for det store og gode arbejde han har leveret som forretningsfører. b. Bestyrelsens forslag til kontingentberegning. Pva. Bestyrelsen gennemgik Jens O. Andersen forslag om uændret kontingent og rabatordning. Forskellig debat (vedtægtsbestemmelsen om dummebøde, misbrugsmuligheder) Forslaget blev godkendt. c. Musikudvalget v/erik Jørgensen: Svært for ikke at sige umuligt at sige noget på nuværende tidspunkt. Redegjorde for præmisserne: en dag under et tag. Det kan sagtens gå op hvis vi spiller i 14 timer i streg (dvs. fra 6 morgen til 20 aften), redegjorde i øvrigt for kabalen. Tog også spørgsmål om testpiece eller ej i div. divisioner op og MU mener ikke at de fremsatte ideer er gangbare. Der er mange hellige køer i denne debat, hvilket debatten i øvrigt afspejlede. Det blev blandt efterspurgt at vi inddrager medlemmerne mere aktivt. Bestyrelsen tager inputtene til efterretning. 7. Valg til bestyrelse og udvalg - Formand, Jeppe Uggerhøj villig til genvalg - valgt - Bestyrelse, Lars Hædersdal villig til genvalg - valgt - Bestyrelse, John Hædersdal modtager ikke genvalg Anne Birk valgt i stedet. - Bestyrelsessuppleanter, Jørn Pedersen og Carsten Hering Nielsen (villige til genvalg) herudover blev Anders Kjeldsen, CBB, og Peter Hansen, LTBB, opstillet. Anders Kjeldsen blev 1. suppleant og Jørn Pedersen 2. suppleant. Stemmetal: Jørn: 9, Carsten: 7, Anders: 10, Peter: 6. - Intern revisor, Asger Nielsen valgt - revisorsuppleant, Sven E. Ahlstrøm valgt - Ekstern revisor, Svend Jørgen Svendsen valgt 8. Eventuelt Lars Nielsen orienterede om FDF Jubilæumskoncert i Gladsaxe og alle velkomne, tak til John Hæderdal for indsatsen i bestyrelsen, Erik reklamerede for DAMUs dirigentkursus, nærmere info kan findes på DAMs hjemmeside Winnie oplyste at man måske også havde mulighed for at få tilskud til disse kurser via oplysningsforbund. 2008_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere