Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011"

Transkript

1 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011

2 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje Sådan arbejder vi med vores interessenter 16 Tre nye år ligger forud 18 Strategi for ansvarlighed Klima 22 Sikkerhed 24 Sundhed 26 Om Codan 27 Corporate Governance 28 Revisorerklæring 30 Rapportering GRI index

3 2 Codan Fra vores CEO 3 Fra vores CEO Som forsikringsselskab påtager vi os en ansvarlig rolle i samfundet. Vi er det økonomiske sikkerhedsnet, der hjælper borgere og virksomheder videre, når skaden er sket. Samtidig bruger vi også vores viden og ressourcer til aktivt at forebygge skader og ulykker. Siden 2007 har vi arbejdet strategisk med ansvarlighed, der i vores optik er virksomheders arbejde med at integrere menneskelige og miljømæssige hensyn i sine forretningsaktiviteter og interaktion med interessenter. Hvert år har vi taget ansvarlighedsarbejdet et skridt videre, og vi er stolte af de ting, vi har opnået. Vi har bl.a.: Indgået et partnerskab med WWF Verdensnaturfonden, hvor vi aktivt arbejder sammen for at vende den negative udvikling på klimaområdet. Vi har reduceret vores eget CO 2 -udslip med 12 procent i Danmark og Sverige Vi har indført en ansvarlig indkøbspolitik, hvor vi stiller krav til alle vores leverandører i forhold til bl.a. klima og menneskerettigheder Vi har udviklet klimavenlige løsninger til vores kunder Oprettet Børneulykkesfonde i Sverige og Danmark Haft 1800 medarbejdere ude for at arbejde frivilligt i arbejdstiden Vejen videre Listen af gode resultater fortsætter, hvilket du får at se på de næste sider. Men vi har også områder, hvor der er plads til forbedringer. eg trådte til som CEO i starten af Fra min tid i England har kundefokus altid haft førsteprioritet. Det ønsker jeg at føre videre i Skandinavien, så vi kan blive en endnu mere kundeorienteret organisation. eg tror på, at vi må sætte kunden i fokus i alt, hvad vi gør og blive bedre til at koordinere aktiviteterne i alle vores kunderettede funktioner. Dermed kan vi komme tættere på vores kunder og udvikle løsninger og produkter, der i endnu højere grad matcher kundernes ønsker og behov. Med kunden i centrum kan vi udvikle vores organisation og løfte vores ansvarlighedsarbejde. Et eksempel på dette er vores nye løsning til danske kunder, der får en glasskade i boligen. Her udskifter vi vinduet med en energieffektiv rude, som vi plejer. Derudover tilbyder vi kunderne et gratis vinduestjek af de resterende vinduer, så vi kan udarbejde en energirapport, der viser, hvor meget energi kunderne kan spare med de nye vinduer. Rapporten giver et overblik over, hvornår en investering i de energieffektive vinduer har tjent sig hjem, og hvor meget kunderne kan reducere boligens CO 2 -udslip. Dermed hjælper vi kunderne med at træffe et bevidst valg til fordel for klimaet og på længere sigt for kundernes egen økonomi. For at tage skridtet videre i vores ansvarlighedsarbejde har vi været i dialog med vores vigtigste interessenter. Den feedback, vi har fået, har lagt grundstenene til vores nye strategi for ansvarlighed, som skal styre vores indsats frem mod I vores nye strategi har vi identificeret tre strategiske temaer: klima, sikkerhed og sundhed, da det er tre områder, som har direkte indflydelse på vores kunder og vores forretning, og hvor vi har de rette kompetencer til at hjælpe med at løse udfordringen. I 2010 oplevede vi eksempelvis ekstra skadeomkosninger på 150 mio. DKK som følge af den hårde frost. Ved at fokusere på klimaforandringer og skadesforebyggelse kan vi forebygge mange af disse skader. Som en ansvarlig forsikringsvirksomhed ser vi det netop som vores opgave ikke kun at hjælpe borgere og virksomheder, når skaden er sket. Vi vil mere end det vi vil være med til at forebygge skader, så vi kan reducere omkostningerne både på det menneskelige og økonomiske plan. Vi arbejder ud fra visionen om, at Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Med den vision ønsker vi at understrege, at vi arbejder aktivt på at skabe en bæredygtig fremtid for vores kunder, medarbejdere, samfundet, miljøet og leverandører. Ansvarlighed er lig med økonomiske resultater Vi tror på, at virksomheder opnår størst succes, hvis de formår at forene økonomiske resultater med forsvarlig hensynstagen til mennesker og miljø. Faktisk er vi overbeviste om, at virksomheder, der formår at vende samfundsudfordringerne til forretningsmuligheder, bliver fremtidens vindere. Et eksempel på det er vores egen rolle på forsikringsmarkedet inden for vindmøller. Siden starten af 1980 erne har vi været med til at forsikre vindmøller i hele verden, og vi besidder i dag en unik viden, som vi bruger til at understøtte det globale samfunds satsning på vedvarende energi, og som gør os til et af de førende forsikringsselskaber på dette område. På trods af hårdt vintervejr både i starten og slutningen af 2010 har vores stærke nordiske organisation igen præsteret et lønsomt resultat. Et fundament som giver tro på, at vi kan levere stærke resultater i de kommende år, som går hånd i hånd med hensynstagen til mennesker og miljø.. Virksomheder, der formår at vende samfundsudfordringerne til forretningsmuligheder, bliver fremtidens vindere. Mike Holliday-Williams CEO 12 % Så meget har vi reduceret vores CO 2 -udslip med

4 4 Codan En bæredygtig værdikæde 5 En bæredygtig værdikæde Vi arbejder systematisk med at gøre bæredygtighed til en integreret del af vores forretning. Det er vejen frem, hvis vi skal skabe størst mulig værdi for det samfund, vi er en del af. Vi vil gerne tænke bæredygtighed ind i hele værdikæden fra udviklingen af nye produkter, over leverandørstyring til partnerskaber på tværs af brancher og faggrupper. eanette Fangel Løgstrup Director Communications, Responsibility & Customer Et stærkt ansvarlighedsarbejde skal være tænkt ind i hele værdikæden og dermed vores kerneforretning. I de kommende år vil vi arbejde endnu mere målrettet for at skabe en bæredygtig værdikæde. Politik for menneskerettigheder som har til formål at sikre, at vores medarbejdere, kunder og leverandører overholder de gældende regler for menneskerettigheder. Politikken indeholder ni principper, som vi ønsker at leve op til. Vi har allerede gjort os de første erfaringer, som du kan læse mere om i denne rapport, og ambitionen er at øge indsatsen i de kommende år. Derfor oprettede vi blandt andet et internt tværfagligt Green Team i Sammen med WWF Verdensnaturfonden vil Green Team i de kommende år arbejde endnu mere målrettet med at skabe nye, klimavenlige løsninger til gavn for både kunderne og klimaet. Generelt ønsker vi at indgå relevante partnerskaber, som kan være med til at løfte vores ansvarlighedsarbejde. Intern forankring For at styrke implementeringen i kerneforretningen har vores bestyrelse godkendt og udstukket en række politikker, der gælder alle medarbejdere. Politikkerne fungerer som overordnede retningslinjer for ansvarlighedsarbejdet herunder vores tilgang til menneskerettigheder, miljø og klima samt donationer: Politik for miljø og klima som har til formål at reducere vores indflydelse på miljøet og klimaet. Politikken indeholder en række principper med særlig fokus på energiforbrug, vand- og papirforbrug, genanvendelse af affald, forretningsrejser og CO 2 -udslip. Politik for donationer der definerer, hvilke områder vi støtter med velgørenhed. Politikken indeholder en række retningslinjer bl.a. med fokus på frivilligt arbejde i arbejdstiden. Derudover har vi en etisk investeringspolitik, som har til formål at sikre, at vores investeringer i aktier, der udgør fem procent af vores samlede investeringsportefølje, primært sker via fonde, der investerer under egne etiske retningslinjer. w Læs mere om de forskellige politikker på codan.dk Værdier og forretningsprincipper For at sikre den interne forankring er vores ansvarlighedsarbejde bygget op omkring vores værdier: using bright ideas, doing the right thing, getting the job done, positive people og providing brilliant service, som indgår i alle medarbejderes bonusmål. Også vores tre forretningsprincipper er med til at guide vores medarbejdere i deres daglige arbejde: RSA tilsluttede sig i 2007 Global Compact et initiativ, der inddrager private virksomheder i løsningen af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Global Compact skal sammen med koncernens forretningsprincipper styrke arbejdet med ansvarlighed i hele koncernen. Overordnet CSR-politik som tegner de store linjer for vores indsats på ansvarlighedsområdet. Politikken indeholder otte principper, som alt vores arbejde tager udgangspunkt i. En bæredygtig værdikæde Produkter og risikovurdering Salg og marketing Distribution Skadebehandling Kundeservice integritet Vi vil stå for åbenhed, retfærdighed, integritet og omhu. Vi følger til enhver tid den gældende lovgivning, regler og standarder på de områder, hvor vi driver forretning Performance Vi fremmer en positiv og udfordrende præstationskultur. Det gør vi ved at opmuntre til ansvarstagen og personlig udvikling samt at måle, belønne og tilskynde til fremgang Ansvarlighed Vi optræder ansvarsfuldt som individer og som selskab og agerer ansvarligt i forhold til eksterne nøglepersoner eller vigtige målgrupper RSA har høstet en del anerkendelse for sit ansvarlighedsarbejde. CR Index Platinum Plus: Business in the Community Global100: Corporate Knights Global 100 Ethibel primesized kategori POLITIKKER OG PRINCIPPER MÅL, RAPPORTERING OG INDSATSOMRÅDER PARTNERSKABER MEDARBEDERENGAGEMENT Global forankring Som en del af et af verdens største forsikringskoncerner, RSA, er vores ansvarlighedsarbejde også globalt forankret. RSA har et mål om at være det mest bæredygtige forsikringsselskab, og koncernens CEO, Andy Haste, har det overordnede ansvar for, at det skal lykkes. Det betyder, at hele koncernen prioriterer og arbejder struktureret med ansvarlighed. FTSE4Good: FTSE4Good investor index Dow ones Sustainability Indexes: sølvmedalje i DSI investorindex Integrere bæredygtige hensyn i vores forsikringsprodukter Sikre at prisen afspejler risikoen for skader og dermed skabe incitament til en ansvarlig adfærd hos kunderne Kommunikere om bæredygtighed i salgs- og marketingkampagner Identificere nye bæredygtige metoder til at formidle og distribuere vores forsikringsprodukter til kunderne Indgå i dialog med vores leverandører og skabe bæredygtige metoder til skadebehandling Arbejde målrettet med skadeforebyggende råd, som kan styrke miljømæssige og sociale forhold Eksempelvis har RSA udviklet et webbaseret rapporteringssystem, som vi og resten af koncernen anvender. Fire gange årligt rapporterer vi på alle vores miljømål, så vi internt kan måle udviklingen og dermed følge op på, om vi er på rette vej i forhold til at opfylde målene. Alle øvrige data rapporteres én gang årligt i forbindelse med denne eksterne ansvarlighedsrapport. CSR Arabia vinder i midsize-kategorien Corporate Responsibility Prime: Oekom prime invest

5 6 Codan Det nåede vi 7 Det nåede vi 2010 blev året, hvor vi afsluttede vores første strategi for ansvarlighed, som vi definerede tilbage i De fire år har været en lærerig rejse, hvor vi har opnået mange af de mål, som vi satte os inden for de fire indsatsområder: kunder, medarbejdere, samfund og miljø. Herunder kan du se de overordnede resultater. Kunder Forebygge skader og ulykker hos vores kunder Udbyde nye forsikringsprodukter med fokus på ansvarlighed Dialog med vores største leverandører og samarbejdspartnere Ny kundeklageproces Samfund Sponsoraktiviteter med fokus på børn, sikkerhed og sundhed Finansiel støtte til forebyggelse, forskning og rådgivning via diverse fonde Frivilligt arbejde i lokalsamfundet Dele vores viden om forebyggelse af skader og ulykker i samfundet K Medarbejdere Mere fleksible arbejdsforhold Øge medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed Øge engagementet Øge diversiteten i medarbejdersammensætningen Miljø Udbyde nyt forsikringsprodukt med klimavenlig profil Arbejde med miljømål for at minimere den negative påvirkning på miljøet Definere et klimaforandringsprogram Dialog med leverandører/samarbejdspartnere omkring miljørigtige løsninger K K Miljø Klimaforandringerne påvirker os og resten af forsikringsbranchen i stigende grad. Ekstremt vejr er blevet mere almindeligt de senere år og har betydet en stigning i vejrrelaterede skader hos vores kunder. Derfor har vi siden 2007 arbejdet målrettet med at reducere vores eget CO 2 -udslip, udvikle nye klimavenlige produkter til kunderne og øge dialogen med leverandører, samarbejdspartnere og NGO'er. Vi har bl.a.: Indgået et partnerskab med WWF Verdensnaturfonden, hvor vi aktivt arbejder sammen for at vende den negative udvikling på klimaområdet Oprettet internt Green Team, som i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden skal udvikle klimavenlige løsninger til vores kunder Indgået et klimapartnerskab med DONG Energy, hvor vi blandt andet køber vores elektricitet fra en nyopført vindmølle ved Avedøre Holme til hovedkontoret i København. w Læs mere om mål og status på Strategi på codan.dk I forbindelse med koncernens 300 års fødselsdag afholdt vi i september 2010 et stort netværksarrangement med fokus på udfordringer og muligheder inden for vedvarende energi. Kunder, samarbejdspartnere og energieksperter fra 10 lande deltog i arrangementet. store smil Siden 2007 har vi arbejdet strategisk med ansvarlighed, fordi det er en forudsætning for at tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere - og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Kunder Vi har arbejdet med at forebygge skader og ulykker, udbyde nye produkter og skabe dialog med samarbejdspartnere med det formål at identificere nye og bæredygtige løsninger til gavn for kunderne. Vi har bl.a.: Udviklet nye bæredygtige forsikringsløsninger, herunder gratis miljøtest af bilen, en ulykkesforsikring til frivillige arbejdere i Sverige og en overfaldsforsikring til Ældresagens medlemmer i Danmark Udviklet en ny ansvarlig indkøbspolitik, hvor vi stiller krav til alle vores leverandører i forhold til bl.a. klima og menneskerettigheder Medarbejdere Det har været afgørende for os at skabe en arbejdsplads med et sundt og internationalt arbejdsmiljø og gode udviklingsmuligheder. Vi vil skabe rammerne for, at medarbejderne er engagerede og støtter op om vores initiativer inden for ansvarlighed. Siden 2007 har vi fx: Engageret vores medarbejdere i arbejdet med ansvarlighed, blandt andet via den årlige sundhedsuge, klimauge og volunteer week Øget engagementet hos medarbejderne med ni procent siden 2008 Øget andelen af kvindelige ledere fra 35 procent til 38 procent i Sverige og fra 27 procent til 30 procent i Danmark Samfund Som en stor skandinavisk virksomhed har vi et stort ansvar for at bidrage til samfundet og gøre en forskel. Vi kan bidrage ved at forebygge skader og ulykker, støtte gode formål i samfundet med relevans for vores forretning og skabe rammerne for, at vores medarbejderne kan engagere sig i samfundet. Vi har bl.a.: Implementeret en ny politik, der årligt giver alle medarbejdere ret til to dages frivilligt arbejde i arbejdstiden Oprettet Børneulykkesfondene i Sverige og Danmark Haft medarbejdere ude for at arbejde frivilligt i arbejdstiden bl.a. til fordel for WWF Verdensnaturfonden, Myrorna, Voluntärbyrån, Røde Kors, Natteravnene, Norsk Luftambulance og Børneulykkes fonden Doneret ca. 42 millioner DKK til katastrofeindsatser samt til forebyggelse af skader inden for klima, sikkerhed og sundhed Vi har reduceret vores CO 2 -udslip med 12 procent Siden begyndelsen af 1980 erne har vi spillet en væsentlig rolle på forsikringsmarkedet for vindmøller. Derfor var det et naturligt skridt, da vi i 2009 blev DONG Energy s første finansielle klimapartner i Danmark. Siden 2007 har vi sænket vores samlede CO 2 -udslip med 12 procent i Danmark og Sverige. Medregner vi vindmøllestrømmen til vores hovedkontor i København, så har vi reduceret CO 2 -udslippet med 27 procent. Dermed har vi overgået vores mål om at reducere vores CO 2 -udslip med fem procent i perioden. Faldet skyldes blandt andet, at vi har reduceret el- og varmeforbrug i Danmark, fået færre tjenestebiler og reduceret antallet af flyrejser i Sverige. Vi har skærpet vores rejsepolitik, så medarbejderne fremover skal gøre brug af videokonferencer frem for at flyve, hvis det er muligt. Vi har også gjort en stor indsats for at involvere og engagere medarbejderne i klimaarbejdet, blandt andet via en årlig klimauge. Det er fortsat en udfordring at reducere vores CO 2 -udslip. Antallet af flyrejser i Danmark er steget, og mængden af affald er også steget siden I Sverige har vi en udfordring i forhold til at reducere vand-, elektricitets- og varmeforbrug. Derfor har vi igangsat et energioptimeringsprojekt på vores hovedkontor, hvor vi udskifter vores gamle ventilationssystem. I de første to måneder af 2011 kunne vi dokumentere et fald i energiforbruget på over 12 procent sammenlignet med året før. Det svarer til en reduktion af vores CO 2 -udslip med 57 ton. På kort sigt er målet nu at reducere vores CO 2 -udslip med yderligere fem procent i perioden , og på langt sigt er målet at reducere med 40 procent i perioden 2006 til Læs mere om vores energiforbrug og CO 2 -udslip i miljørapporteringen på side 31.

6 8 Codan Det nåede vi 9 Mindre smil Tæt dialog med skadedyrsbekæmperen Men der er også nogle mål, hvor vi ikke er nær så tilfredse. Et af dem er vores medarbejderes fysiske og psykiske sundhed, hvor det overordnede mål var at lancere en ny politik for fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det nåede vi ikke, men vi opnåede en række delmål bl.a. at gennemføre en årlig sundhedsuge og tilbyde vores medarbejdere en række tilbud bl.a. slankeskole, foredrag og sund mad i kantinen. Herudover har vi nedbragt vores medarbejderes sygefravær fra ni til syv dage i Sverige og fra cirka 9 til 8 dage i Danmark (se rapporteringen på side 30). Engagement hos vores medarbejdere Siden 2008 har vi øget vores medarbejdertilfredshed og engagement med ni procent. Selv om målet var ti procent er vi tilfredse med den udvikling. Vi har lanceret en række nye medarbejderinitiativer som fx et nyt engagementsprogram Unlocking Your Full Potential, som skal styrke vores kultur og øge engagementet. Vi har også udviklet vores Flexible Benefits for vores danske medarbejdere og tilbyder bl.a. rabat på togkort og diverse it-udstyr. Læs mere om vores medarbejdere på side Fokus på leverandører Dialogen med vores leverandører er et område, hvor vi gerne vil fortsætte med at forbedre vores indsats fremover. Vores Code of Conduct, som vi for nyligt har udarbejdet, var pr. 1. januar 2011 implementeret i 6,3 procent af vores samlede indkøb. I maj 2011 var dette tal allerede oppe på 28 procent, og det øges i takt med genforhandlinger og udbud. Herudover har vi i 2010 taget nogle vigtige skridt i samarbejdet med vores leverandører omkring bæredygtighed. Vi har bl.a.: Hjulpet med at reducere forbruget af glas i forbindelse med reparationer af stenslag på vores kunders biler, hvilket har betydet en reduceret miljøpåvirkning. Vi arbejder med leverandører, som er førende inden for højt reparationsniveau, dvs. at ruderne så vidt muligt repareres i stedet for at blive skiftet. Indgået aftale med byggematerialeleverandøren Beijer Byggmaterial om at levere miljøvenlige byggematerialer til de entreprenører, der hjælper vores kunder med at få genoprettet en skade. Stillet krav til vores leverandør af tryksager Printfabrikken om at blive FSC-certificeret (Forest Stewardship Council), så vi sikrer, at der udelukkende bruges bæredygtigt papir i vores standardtryksager. Casen om skadedyrsbekæmperen Nomor på næste side er ligeledes et godt eksempel på, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores leverandører. CASE: Vi har igennem en årrække haft et tæt samarbejde med skadedyrsbekæmperen Nomor i Sverige. Mere end privat- og erhvervskunder der kæmper med væglus, rotter eller skimmelsvamp får årligt hjælp af Nomor til at udbedre skaden. Vi mødes med Nomor hvert kvartal for at gennemgå rutiner, statistikker og initiativer, som kan udvikle og forbedre samarbejdet. Det samarbejde blev for alvor intensiveret efter Nomor i april 2010 var indblandet i en uheldig episode med et kemikaliepræparat til behandling af skadedyr, som netop var blevet gjort ulovligt. Takket være vores gode relation til Nomor kunne vi reagere hurtigt. Vi optimerede derfor samarbejdet med Nomor for at hindre lignende episoder i fremtiden og for at sikre, at Nomor lever op til vores krav med særlig fokus på miljø og kvalitetssikring. Supplier Relationship Manager Søren Rathmann forklarer: Det ville hverken gavne os eller Nomor, hvis vi havde opsagt aftalen. I denne sag var det vigtigt for os at hjælpe leverandøren med udfordringen både for vores kunder og miljøets skyld. For virksomheder, der arbejder med kemikalier, er det nemlig en stor udfordring hele tiden at holde sig opdateret med de nyeste regler. Men for os er det altafgørende, at de lever op til de gældende lovkrav, samt at de selv proaktivt kommer med nye miljøforbedrende tiltag. Og det har de siden vist, at de gør. Øget fokus på miljø og kvalitet Siden episoden har Nomor igangsat et omfattende arbejde med miljø og kvalitet med særligt fokus på kemikaliehåndtering. De har ansat en Miljø- og kvalitetschef og arbejder aktivt med uddannelse af sine medarbejdere. De har også frivilligt indgået et samarbejde med den svenske Kemikalieinspektion. Therese ost, Miljø- og kvalitetschef i Nomor, siger: Therese ost, Miljø- og Kvalitetschef, Nomor Både sagsbehandlere og jurister fra Kemikalieinspektionen har været med vores skadedyrsbekæmpere ude hos kunder for at se, hvordan kemikaliehåndtering og skadedyrsbekæmpelse foregår i praksis. Vi er glade for vores tætte samarbejde med dem. Hvad lærte vi? Tæt samarbejde og dialog er nøglen til at løse udfordringer og skabe nye bæredygtige løsninger sammen med vores leverandører.

7 10 Codan Ansvarlighed kommer indefra 11 Ansvarlighed kommer indefra Vi kan som en ansvarlig virksomhed være aktive på mange områder og have mange intentioner, men det er altafgørende, at også vores medarbejdere er engagerede og støtter op om vores initiativer. De er vores ansigt udadtil, og kun hvis de er motiverede og engagerede, har vi det bedste grundlag for at leve op til vores mål. Medarbejdertilfredshed og engagement Siden 2008 har vi øget vores medarbejdertilfredshed og engagement med ni procent det skyldes bl.a., at vi har lanceret en række nye medarbejderinitiativer senest i 2010 engagementsprogrammet Unlocking Your Full Potential, som er udviklet særligt til vores koncern. Alle 450 ledere og næsten samtlige medarbejdere har gennemført programmet, som har til formål at ændre kulturen og øge engagementet. Herudover engagerer vi vores medarbejdere via en årlig klimauge, sundhedsuge og volunteer week. I Sverige har vores medarbejdere desuden oprettet en forskningsfond og U-hjælpsfond, hvor de støtter relevante formål fx jordskælvsofre i Haiti og opførelsen af en skole i Columbia. Vi har også udviklet vores Flexible Benefits for vores danske medarbejdere og tilbyder bl.a. rabat på togkort og diverse it-udstyr. Vi har ligeledes i 2010 sat fokus på vores medarbejderes kompetencer og deres personlige og karrieremæssige udvikling via vores Performance Management program, Technical Academy for specialister, Fast Track for kommende ledere og Global Graduate for nyuddannede. I 2010 fik 95 procent af vores medarbejdere vurderet deres indsats af deres leder. Medarbejderomsætning 2010 fordelt på alder, køn og land Alder Køn Land 19% 36% Med vores Global Capability Framework, som er blevet lanceret i februar 2011, ønsker vi at sætte fokus på personlig udvikling og afklaring af kompetencer hos den enkelte medarbejder. I forbindelse med dette har vi lanceret en online Learning Zone, der giver hver medarbejder overblik over forskellige uddannelses- og læringsmuligheder. Learning Zone tilbyder en række obligatoriske og frivillige uddannelsesmuligheder bl.a. via e- learning. Fokus på e-learning I februar 2011 lancerede vi vores første obligatoriske e-learning om konkurrenceret, som 94 procent af alle medarbejdere har gennemført. I marts kom turen til anti-korruption, som 83 procent gennemførte. Begge emner vægtes højt i hele koncernen for at sikre de alvorlige følger, det vil have at være indblandet i en korruptionsskandale. I 2010 oplevede vi ingen korruptionssager og ved fortsat at uddanne vores medarbejdere på området, arbejder vi på at sikre, at vi heller ikke vil opleve det fremover. Som et supplement til dette er vi i 2011 i gang med at uddanne alle vores medarbejdere i vores interne Guide to Business Conduct. Medarbejderomsætning Med en medarbejderomsætning på 14,7 procent i 2010 har vi oplevet en stigning på fire procent i forhold til 2009, hvor den lå på 10,5 procent. I tabellen herunder kan du se fordelingen af de medarbejdere, der forlod virksomheden i % 24% 18% 31% 58% 11% 64% < 25 år år år > 60 år Kvinder Mænd Danmark Sverige Norge 0% 100% Vores mål er at blive en af de bedste arbejdspladser i forsikringsbranchen. Vi vil være kendt som den virksomhed, der har en fantastisk kultur og de bedste udviklings- og karrieremuligheder. Ditte Marstrand Wulf HR Direktør Skandinavien Seniorer er succesfulde mødebookere CASE: Imens det meste af Danmark diskuterer efterløn og fastholdelse af det grå guld på arbejdsmarkedet, sidder et særligt sælgerteam bestående af seniorer i alderen år og booker møder for vores assurandører. Det er en succes for både kunder, seniorer og virksomheden. Vi lægger vægt på at være en arbejdsplads, som bidrager til at løse udfordringerne i samfundet. Det gjorde det nemt at søsætte pilotprojektet med seniormødebookerne i starten af 2010, som siden har været en stor succes. Mødebookingchef Peter Greve Thomsen forklarer: Seniorprojektet skaber konkrete resultater for os. Vores seniormødebookere har en utrolig god hit rate, dvs. at de får booket mange møder med kunder for vores assurandører i forhold til antal opkald. Seniorerne er stabile og har ofte tid til overs i dagtimerne. De er seriøse, tager ansvar fra første dag, har en høj troværdighed, møder til tiden og har et lavt sygefravær. Det perfekte job En af de mødebookere, der nyder at være en del af seniorordningen er Peter Overgaard på 63 år. Han gik egentlig på efterløn i slutningen af 2009, men fandt hurtigt ud af, at han fortsat havde lyst til at arbejde og søgte derfor jobbet gennem Senior Erhverv Danmark. eg søgte jobbet som seniormødebooker, fordi jeg ikke kunne undvære at arbejde. Det er et af de bedste steder, jeg har arbejdet miljøet er alle tiders med humor og et godt samarbejde. Som efterlønner er dette det perfekte job. eg er glad for, at der er nogen, der kan bruge mine kompetencer, siger Peter Overgaard. Hvad lærte vi? At ansvarlighed og bundlinje går hånd-i-hånd og bidrager til konkrete resultater. Seniorbooker Peter Overgaard

8 12 Codan Tidslinje tidslinje Vi opretter Barnolyck-fallsfonden i Sverige sammen med Astrid Lindgrens Børnehospital for at forebygge børneulykker Vi bliver sikkerhedspartner for Skistar i Sverige og giver gode råd om sikkerhed på pisten Frivillige medarbejdere uddeler for første gang reflekser og refleksveste til børnehaver i Sverige Vi engagerer for første gang vores medarbejdere i en årlig sundhedsuge Vi indgår en aftale med Norsk Luftambulance og hjælper dermed med at sikre, at hjælpen når frem ved alvorlige uheld og kritisk sygdom Vi etablerer vores interne Green Team, der sammen med WWF skal udvikle klimavenlige løsninger til vores kunder Vi øger vores medarbejdereengagement med ni procent Vi bliver den første finansielle virksomhed i Danmark, der indgår klimapartnerskab med DONG Energy Siden 1970'erne har vi doneret over redningskranse til svenske kommuner, sejlklubber og havne. Siden 2006 har vi doneret redningskranse til de danske havne Vi begynder at donere vores danske kunders stjålne cykler til Afrika via Baisekeli Vi opretter Børneulykkesfonden i Danmark sammen med H.C. Andersen Børnehospital Vi etablerer Vær Aktiv-konceptet i Danmark, hvor vi inspirerer børn til en sund livsstil, blandt andet på Legoworld Vi indgår globalt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden Vi afholder vores volunteer week for første gang, hvor 500 medarbejdere deltager

9 14 Codan Sådan arbejder vi med vores interessenter 15 Sådan arbejder vi med vores interessenter Med partnerskabet vil vi ikke alene sætte fokus på klimaområdet, men iværksætte konkrete initiativer, som kan medvirke til at nedbringe klimapåvirkningerne. Samtidig får vi mulighed for at højne bevidstheden om konsekvenserne af klimaforandringerne både på de indre linjer i virksomheden, hos selskabets kunder og i den brede offentlighed. Gitte Seeberg WWF s generalsekretær i Danmark Vi har en klar målsætning om at være i tæt dialog med vores interessenter, så vi kan modtage relevant input samt dele vores viden og erfaring. Her er en række eksempler på vores interessentdialog. Kunder Kunder Vi gennemfører løbende hele året en lang række kundetilfredsanalyser. De samlede tal for 2010 viser et meget tilfredsstillende resultat på 82 procent. Vores kundetilfredshedsmålinger ligger til grund for det strategiske og taktiske arbejde, der foregår i vores organisation. Vi bruger resultaterne til at forstå vores styrkeområder samt udviklingen i vores kundetilfredshed. Herudover gennemfører vi en årlig omdømmeanalyse via Reputation Institute blandt både kunder, potentielle kunder og medarbejdere. Politikere Investorer Medarbejdere Brancheforeninger Medarbejdere Vi gennemfører årlige tilfredsheds og engagementsmålinger blandt medarbejderne, hvor de kan give deres syn på arbejdspladsen. Medarbejderne har også mulighed for at give deres mening til kende over for ledelsen ved at deltage aktivt i de faglige organisationer, samarbejdsudvalg og tage kontakt til bestyrelsens medarbejderrepræsentanter. Samfund NGO er Leverandører Brancheforeninger Vi er en aktiv del af vores brancheorganisationer Forsikring & Pension i Danmark og Forsikringsforbundet i Sverige. I 2010 har vi eksempelvis bidraget til arbejdet i Forsikring & Pensions klimaudvalg. Leverandører Vi er i tæt dialog med vores leverandører og største samarbejdspartnere, og vi arbejder på at implementere vores ansvarlige indkøbspolitik Code of Conduct i alle vores indkøb. Politikken stiller krav til alle vores leverandører i forhold til bl.a. klima og menneskerettigheder. Læs mere om dette på side 8-9. NGO er Vi har indgået et globalt partnerskab med WWF Verdensnaturfonden med fokus på klimaforandringer, men har også et tæt samarbejde med andre interesseorganisationer - eksempelvis ÆldreSagen og Røde Kors. Samfund Vi ønsker at være en aktiv del af samfundet og deltager i en lang række aktiviteter som for eksempel forskningsprojekter, frivilligt arbejde og politiske arrangementer i hele Skandinavien. Vi har bl.a. sammen med Mandag Morgen og andre store virksomheder udarbejdet en drejebog for udvikling af bæredygtig ledelse, og vi stiller op som oplægsholdere ved forskellige arrangementer eksempelvis når DØF sætter fokus på kvinder og lederskab. Vi samarbejder med Miljøforvaltningen i Stockholm og deltager i nordiske forskningsprojekter via NordForsk et organ under Nordisk Ministerråd. Derudover har vi et tæt samarbejde med Børneulykkesfondene i Sverige og Danmark. Politikere Vi støtter ikke politiske partier, men vi deltager i politiske diskussioner, som har relevans for vores forretning. Eksempelvis har vi været i dialog med Københavns Kommune omkring deres omfattende klimatilpasningsplan. En plan som vi støtter op om, og som vi håber, at andre kommuner lader sig inspirere af. Vi var også med i Almedalsveckan Sveriges største politiske mødeplads, hvor vi satte fokus på den fremtidige finansiering af den svenske sundhedssektor ved at afholde en workshop om emnet. Læs mere om dette på side 25. Investorer Vi er en del af RSA s finansielle rapportering til investorer og aktionærer og indgår i dialog med vores investeringsselskab omkring etiske investeringer.

10 16 Codan Tre nye år ligger forud 17 Tre nye år ligger forud Vi har lanceret en ny strategi for vores ansvarlighedsarbejde, der blev søsat i 2011 og skal danne grundlag for alle vores aktiviteter frem til Strategien bygger på fokusområderne fra vores moderselskab, RSA, men for at sikre en skandinavisk forankring, har vi været i tæt dialog med vores interessenter. Vi har internt været igennem en proces, hvor vi har spurgt os selv, hvilke interessenter der kan hjælpe os med at tegne et tydeligt billede af, hvordan vores omverden opfatter os. I løbet af 2010 gennemførte vi en lang række interviews med flere af vores store kunder, forskere, eksperter og de samfundsaktører, som vi samarbejder med. Vi gennemførte en medarbejderundersøgelse, hvor alle havde mulighed for at komme med input og nye ideer til, hvordan vi kan udvikle vores indsats. Og for at sikre at vores ansvarlighedsarbejde er forankret i hele organisationen, blev udvalgte nøglepersoner inviteret til dialogmøder, hvor de gav deres input til den nye strategi. Vi spurgte også over kunder og potentielle kunder inden for både privat- og erhvervssegmentet om deres holdning til, hvilke samfundsmæssige udfordringer et forsikringsselskab bør bidrage til at løse (se side 17). Væsentligheds- og prioriteringsmodel Indflydelse på interessenter Dyrevelværd Fattigdom Transparante forsikringsløsninger Uddannelse Arbejdsløshed Naturkatastrofer Væsentlighed og prioritering Vores interessenter mener, at det hovedsageligt er udfordringer inden for trafiksikkerhed, børneulykker, klimaforandringer og sundhed, som vi bør bidrage til at løse. På den baggrund har vi identificeret tre strategiske temaer, som dækker disse områder: klima, sikkerhed og sundhed. Herudover er kunder, medarbejdere og leverandører vigtige interessenter og er derfor overskrifter på nogle af de indsatsområder, som vi har valgt at arbejde med fra På side kan du læse mere om de strategiske temaers indflydelse på vores forretning og vores aktiviteter inden for disse områder. Fattigdom, uddannelse, dyre velfærd og arbejdsløshed har mindst indflydelse på vores forretning, og vores interessenter vurderer heller ikke at disse områder har stor indflydelse. Derfor er de ikke inkluderet i vores strategi. God selskabsledelse Forretningsetik Kriminalitet CSR STRATEGI: KLIMA SIKKERHED SUNDHED Trafiksikkerhed Børneulykker Klimaforandringer Sundhed Leverandører Miljø Korruption Energisikkerhed Lovændringer Kunder Medarbejdere Investeringer Hvilke globale og samfundsmæssige udfordringer bør et forsikrings selskab være med til at løse? erhvervskunder privatkunder eg mener ikke, at et forsikringsselskab bør bidrage til at løse nogle af disse samfundsmæssige problemer Forebygge korruption Øge kravene til leverandører Bekæmpe fattigdom Forbedre uddannelser Forbedre og bidrage til nødhjælp Forebygge kriminalitet Forebygge børneulykker Bekæmpe arbejdsløshed Leve op til menneskerettigheder Øge trafiksikkerhed Bekæmpe klimaforandringer 22% 26% 12% 14% 13% 14% 22% 25% 21% 19% 34% 33% 4% 6% 11% 12% 9% 6% 24% 12% 36% 29% 35% 26% 32% 34% 40% 37% 41% 41% 57% 60% 9% 12% 9% 10% 11% 15% 27% 34% 60% 44% 66% 60% 35% 18% 44% 36% Indflydelse på Codans forretning Øge sundheden i befolkningen 57% 31% 29% 23% danmark sverige Brandtracking analyse fra november/december 2010 blandt 1015 respondenter i Sverige og 1159 respondenter i Danmark

11 18 Codan Strategi for ansvarlighed vision Klima Strategi for ansvarlighed Vi forsikrer en bæredygtig fremtid SIKKERHED sundhed Vision En ny strategi med nye temaer kræver en ny vision. Derfor vil vi frem mod 2013 arbejde efter visionen Vi forsikrer en bæredygtig fremtid med fokus på klima, sikkerhed og sundhed. Med visionen ønsker vi at understrege, at vi arbejder aktivt på at skabe en bæredygtig fremtid for vores kunder, medarbejdere, samfundet, miljøet og vores leverandører ved at: Agere ansvarligt i alt hvad vi gør som individer og som virksomhed Dele vores viden og forebygge skader inden for klima, sikkerhed og sundhed Udvikle bæredygtige produkter og løsninger Fortsætte med at forsikre og udvikle sektoren for vedvarende energi Indgå i interne og eksterne partnerskaber med fokus på bæredygtighed Indgå i aktiv dialog med vores leverandører for at sikre en bæredygtig skadehåndtering Arbejde på at blive blandt de tre mest foretrukne arbejdsgivere i forsikringsbranchen med engagerede og sunde medarbejdere Indsatsområder Vi arbejder, ligesom vores moderselskab, med en række indsatsområder: kunder, medarbejdere, samfund, miljø og som noget nyt leverandører. Det gør vi for at sikre, at vi favner bredt i vores ansvarlighedsarbejde og involverer de nødvendige interessenter. At vi nu også har tilføjet leverandører som et indsatsområde skyldes vores fokus på at sikre, at vores bæredygtighed er integreret i hele værdikæden. Strategiske temaer og mål Vores tre strategiske temaer klima, sikkerhed og sundhed går på tværs af vores indsatsområder. På den måde sikrer vi, at vi lever op til vores interessenters forventninger. Derudover har vi sat en række strategiske mål, som du kan se på næste side. Kunder Medarbejdere Samfund Miljø Leverandører 1. Udvikle og implementere ny kundestrategi, der skal indeholde øget dialog om ansvarlighed 2. Udvikle klimavenlige kundeløsninger og kommunikationsmetoder via vores interne Green Team 3. Udvikle nye ansvarlige retningslinjer for investeringer 4. Udvikle en ny strategi for skadeforebyggelse 1. Øge medarbejderengagement gennem udviklingsprogrammer bl.a. vores Global Capability Framework, der sætter fokus på personlig udvikling 2. Blive blandt de tre mest foretrukne arbejds givere i forsikringsbranchen 3. Udvikle og implementere en ny holistisk medarbejderpolitik 4. Fortsætte med at udvikle vores sundhedsaktiviteter for medarbejderne med det formål at reducere sygefravær 5. Engagere vores medarbejdere via en årlige klimauge, sundhedsuge og volunteer week 6. Implementere nyt globalt samfundsprogram med fokus på donationer og frivilligt arbejde 7. Øge diversiteten blandt medarbejderne og rummeligheden på arbejdspladsen INDSATSOMRÅDER Uddele donationer til velgørenhed inden for de tre strategiske temaer klima, sikkerhed og sundhed 2. Igangsætte medarbejderindsamlinger i forbindelse med naturkatastrofer 3. Arbejde på at reducere antallet af børneulykker via Børneulykkesfondene i Danmark og Sverige 4. Fortsætte vores frivillige arbejde med fokus på klima, sikkerhed og sundhed 5. Dele vores viden om skadeforebyggelse bredt i samfundet 1. Blive den markedsledende forsikringsselskab inden for vedvarende energi og dele vores viden til fordel for kunderne på dette område 2. Lancere en ny ekstern klimaportal med gode råd til at forebygge skader som følge af mere ekstremt vejr 3. Øge forskningssamarbejde og kommunikation omkring oversvømmelser målrettet politikere, medier og kunder 4. Arbejde på at minimere vores CO 2 -udslip herunder en ny intern klimahandlingsplan og en ny ansvarlig bilpolitik 5. Fortsætte med at udvikle vores partnerskab med WWF med fokus på forskning, uddannelse og klimavenlige løsninger 6. Udvikle partnerskaber med DONG Energy, leverandører og samarbejdspartnere for at reducere vores og kundernes CO 2 -udslip STRATEGISKE TEMAER: KLIMA, SIKKERHED, SUNDHED 1. Implementere Code of Conduct for leverandører og samarbejdspartnere 2. Indgå i dialog om ansvarlighed med vores største leverandører 3. I samarbejde med leverandører skal vi i udbud og forhandlinger arbejde på at identificere klimavenlige tilbud og løsninger for at mindske miljøpåvirkningen og CO 2 -udslippet 4. Identificere nye bæredygtige metoder til skadebehandling i samarbejde med vores leverandører strategiske mål Indsatsområderne munder ud i seks strategiske mål. Inden 2013 vil vi: Udvikle mindst tre nye bæredygtige produkter til vores kunder Forbedre vores omdømme i forhold til samfundsansvar til 59 i Sverige (fra 57 i 2009) og 57 i Danmark (fra 54 i 2009) i Reputation Institutes omdømmeanalyse Være blandt de tre foretrukne arbejdspladser inden for forsikringsbranchen i Norden Deltage i frivilligt arbejde med mindst 1500 medarbejdere. Reducere vores CO 2 -udslip med fem procent fra Indgå i dialog med vores største leverandører og sikre, at alle leverandører har underskrevet vores Code of Conduct

12 20 Codan Klima 21 Klima Vi ønsker at yde en rådgivning, der rækker ud over den konkrete skadesag og vise kunderne de økonomiske og klimamæssige fordele, der eksempelvis kan være forbundet med en udskiftning af gamle vinduer. ohan Agerman Direktør for Privat Klimaforandringerne påvirker hele samfundet i højere og højere grad. Snekaos, lave frostgrader, skybryd og kraftige storme. Ekstremt vejr er blevet mere almindeligt de senere år og har betydet en stigning i vejrrelaterede skader hos vores kunder. Senest i juli 2011 oplevede vi, hvordan ekstremt skybrud i København kan forårsage store ødelæggelser for både borgere og virksomheder. På trods af dette, er det kun 18 procent af vores danske privatkunder, der mener, at det er en samfundsudfordring, som vi bør bidrage til at løse (se side 17). Men klimaforandringer er et af vores strategiske temaer, da vi med vores viden om skadeforebyggelse kan bidrage til at løse udfordringen, som også har stor indflydelse på vores forreting og bundlinje. Alene den hårde frost i 2010 gav os ekstra skadesomkostninger for 150 mio. DKK som følge af flere rør- og bilskader. Fra 2006 til 2010 har den danske forsikringsbranche oplevet en i stigning i antallet af vejrrelaterede skader på næsten 50 procent. Det vil vi nå Her er nogle af de mål inden for klimaområdet, som vi vil gennemføre inden 2013: Blive det markedsledende forsikringsselskab inden for vedvarende energi og dele vores viden til fordel for kunderne i denne sektor Lancere en ny ekstern klimaportal med gode råd til at forebygge skader efter ekstremt vejr Arbejde på at minimere vores virksomheds CO 2 -udslip herunder en ny intern klimahandlingsplan og en ny ansvarlig bilpolitik Fortsætte med at udvikle vores partnerskab med WWF Verdensnaturfonden med fokus på forskning, uddannelse og bæredygtige løsninger Udvikle partnerskaber med DONG Energy, leverandører og samarbejdspartnere for at reducere vores og kundernes CO 2 -udslip Arbejde på at identificere klimavenlige tilbud og løsninger for at mindske miljøpåvirkningen og CO 2 -udslippet i udbud og forhandlinger og i samarbejde med leverandører Klimaaktiviteter Siden 2007 har vi gennemført adskillige aktiviteter inden for klimaområdet Heriblandt har vi indgået et omfattende partnerskab med WWF Verdensnaturfonden, der har udmøntet sig i en lang række initiativer: Sponsor på Climate Solvers i Sverige, som har til formål at støtte udviklingen af innovative klimaløsninger og årligt udpeger fem klimaiværksættere Unikt svensk forskningsprojekt om kortlægning af tendenser og udvikling i Østersøen Sponsor på Earth Hour 2011 Samarbejde omkring udvikling af nyt børn- og unge projekt i Sverige Derudover har vi: Doneret 1 krone per solgt husforsikring til klimaforskning i samarbejde med tre andre forsikringsselskaber Været vært for konference om klimatilpasning i samarbejde med Københavns Kommune Gennemført et Grøn IT-projekt og lanceret en klimavenlig rejsepolitik Oprettet et internt Green Team, der udvikler klimavenlige løsninger til vores kunder w Læs mere om de forkellige cases på codan.dk Klimatilpasning og klimavenlige løsninger CASE: Et af de områder, som vi vil fortsætte med at fokusere på fremover, er klimatilpasning. Vi ønsker at klæde vores kunder og det øvrige samfund på, så de kan træffe de rigtige valg og gardere sig mod ekstremt vejr. På den måde kan vi undgå, at mange af skaderne sker. Udover at rådgive vores kunder til at kunne håndtere klimaforandringerne, ønsker vi også at udvikle bæredygtige forsikringsløsninger til kunderne. Derfor etablerede vi i 2010 et Green Team, hvis mål er at udvikle klimavenlige forsikringsløsninger. WWF Verdensnaturfonden er også repræsenteret i teamet og skal sikre, at de nye forsikringsløsninger rent faktisk har værdi for klimaet. Spar penge og CO 2 med gratis vinduestjek I starten af 2011 lancerede vores Green Team i Danmark den første løsning i samarbejde med Glarmestrenes Døgnvagt, der behandler glasskader på vinduer. Når en privatkunde i Danmark får en glasskade på et vindue, vil Glarmestrenes Døgnvagt udskifte vinduet med en energieffektiv rude, som de plejer. Derudover vil de nu tilbyde kunderne et gratis vinduestjek af de resterende vinduer og udarbejde en energirapport, der viser, hvor meget energi man kan spare med de nye vinduer. Rapporten giver et overblik over, hvornår en investering i de energieffektive vinduer har tjent sig hjem, og hvor meget man kan reducere sit CO 2 -udslip. Siden vi lancerede det nye koncept, har ca. 25 procent af de kunder i ældre huse, som vi har skiftet vindue hos, valgt at få udført et vinduestjek. Nogle af dem har allerede modtaget energirapporten, og de øvrige er på vej. Selv om det er en længere beslutning at skulle udskifte sine vinduer, har jeg en forventning om, at mange vil gøre det. Der er mange penge at spare på varmeregningen, og man kan som husejer være med til at sænke CO 2 -udslippet, forklarer Kim Pedersen fra Glarmestrenes Døgnvagt. Rapporterne viser, at en husejer kan spare et sted imellem og DKK om året og reducere sit CO 2 -udslip med op til 1,5 ton årligt. Hvad lærte vi? At initiativer som vores Green Team baner vejen for vores fremtidige ansvarlighedsarbejde, hvor bæredygtighed går igennem hele værdikæden.

13 22 Sikkerhed Sikkerhed 23 Sikkerhed En ulykke kommer sjældent alene, og derfor ser vi det som en vigtig samfundsopgave at undgå så mange som muligt. Vi hjælper vores kunder, når de kommer ud for en skade fx med bilen, huset eller børnene, men det bedste for både os, vores kunder og samfundet ville være, hvis der slet ikke opstod nogen ulykker. Det er usandsynligt, men hvis vi bruger og deler vores viden til at forebygge ulykker, kan vi undgå mange af dem og de ubehagelige konsekvenser. Hele 60 procent af vores svenske privatkunder mener eksempelvis, at vi som forsikringsselskab bør bidrage til at løse samfundsudfordringen omkring trafiksikkerhed og forebyggelse af børneulykker (se side 17). Det er netop en af årsagerne til, at vi har valgt sikkerhed som et af vores strategiske temaer. Det vil vi nå Her er nogle af de mål indenfor sikkerhedsområdet, som vi vil gennemføre inden 2013: Udvikle en ny strategi for skadeforebyggelse Uddele donationer til velgørenhed inden for sikkerhed Arbejde på at mindske børneulykker via børneulykkesfondene i Sverige og Danmark Dele vores viden om skadeforebyggelse bredt i samfundet Deltage i frivilligt arbejde med fokus på sikkerhed Fokus på børn Vi har en særlig viden om børneulykker og forebyggelsen af dem. Den viden har vi omsat til konkret handling for at nedbringe antallet af børneulykker og dette vil vi forsætte med at gøre det fremover. Vi har i 2007 stiftet Børneulykkesfonden i Sverige i samarbejde med Astrid Lindgrens Børnehospital, og i 2008 stiftede vi så Børneulykkesfonden i Danmark i samarbejde med H.C. Andersen Børnehospital. Fondene bidrager til at oplyse om og forebygge ulykker blandt børn bl.a. ved at: Uddele reflekser og refleksveste til børnehaver og trafikanter sammen med vores frivillige medarbejdere Deltage i forskningsprojekter med fokus på børneulykker f.eks. svensk forskningsprojekt om traumatiske knæskader, hjerneskader og tandskader Lancere kampagner med fokus på sikkerhed på bl.a. ski- og kælkebakken, rideskolen, trampolinen, i trafikken og i vandet Arrangere motionsløb som f.eks. centimeter-marathon i Danmark og Bellmansstafetten i Sverige Uddele den Gyldne Sofus i Danmark i samarbejde med Falck Sikkerhedsaktiviteter Her er eksempler på nogle af de aktiviteter og initiativer, som vi har deltaget i siden 2007: Partnerskab med Norsk Luftambulance for at sikre, at hjælpen kan nå hurtigt frem En del af Samverkan mot brott i Sverige, der har til formål at skabe tryghed i hverdagen og undgå fx indbrud via et tæt samarbejde i nærmiljøet Uddeling af redningskranse i Sverige. Vi har omkring redningskranse rundt omkring i hele Sverige Uddeling af redningskranse til danske havne Trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Børneulykkesfonden i Sverige og Danmark Donation af refleksveste til Ældresagen i Danmark Uddeling af gratis cykelhjelme i Sverige Skistar i Sverige, hvor vi er sikkerhedspartner i Åre og Sälen og rådgiver om sikkerhed på pisten Samarbejde med Svenska Brandskyddsföreningen om at øge brandsikkerheden i private hjem w Læs mere om de forskellige cases på codan.dk Nej tak til farlige lastbiler CASE: Vores nyeste Skadestop initiativ skal forebygge alvorlige ulykker, hvor tunge lastvogne er indblandet. Det vil skabe en mere sikker hverdag for chaufførerne og øvrige trafikanter. Vi har i mange år haft rigtig gode erfaringer med konceptet Skadestop i både Sverige og Danmark. Formålet er at give kunderne et bedre skadeforløb, en bedre indtjening og færre opkrævninger af selvrisiko. Det nyeste medlem i Skadestop-familien er værktøjet Chaufførprofil, der skal højne sikkerheden blandt lastbilchauffører på landevejene og komme de farlige lastbiler til livs. Sikker adfærd bag rettet 80 procent af alle trafikuheld skyldes forkert adfærd bag rettet, og samtidig viser vores erfaringer, at langt de fleste uheld og skader i vognmandsvirksomheder skyldes chaufførerne. Derfor betyder sikker adfærd rigtig meget for færdselssikkerheden. Hvis vi kan ændre den adfærd, kan vi gøre en stor forskel for kunderne og samfundet, forklarer Skadestop rådgiver Henrik Sønderby. Chaufførprofil er udviklet i samarbejde med Cranfield Universitet i England, hvor trafikadfærdspsykologer har kortlagt en række centrale parametre, der påvirker trafikadfærden hos lastbils chauffører. Som forsikringsselskab gennemgår vi parametrene med den enkelte chauffør eller vognmand og identificerer på den baggrund en række indsatsområder, der kan højne sikkerheden. Tal fra firmaer i både England og Canada viser et fald i uheld på op til 40 procent ved at få mere bevidste chauffører. Chaufførprofil var en øjenåbner Et af de vognmandsfirmaer der har prøvet det nye værktøj er danske HF Transport i Hirtshals, og for lederen Michael Petersen har det været en øjenåbner. Han siger: eg ved meget mere om mine chaufførers styrker og svagheder og det kan jeg handle på, så vi kan få færre uheld og billigere forsikring. Hvad lærte vi? At det betaler sig at gøre en indsats for at forebygge ulykker både for vores forretning, samfundet og vores kunder. w Læs mere på borneulykkesfonden.dk

14 24 Codan Sundhed 25 Sundhed Sygdom har store omkostninger for både den enkelte og samfundet. Via vores sundhedsforsikringer i Codan Care forsøger vi på bedste vis at hjælpe vores kunder til et bedre liv, når skaden er sket. Men den bedste kur mod sygdom er forebyggelse, og derfor ønsker vi at være med til at skabe en sundere hverdag for både vores medarbejdere, vores kunder og samfundet. Vores interessenter er enige. 57 procent af vores danske erhvervskunder mener, at vi bør bidrage til at øge sundheden i samfundet (se side 17). Som det første danske forsikringsselskab lancerede vi eksempelvis i februar 2011 en selvstændig diagnoseforsikring, som sørger for, at man kan få foretaget en undersøgelse hos en speciallæge inden for ti arbejdsdage og ikke skal vente i op til tre måneder på at få stillet en diagnose. Det er initiativer som denne, som vi ønsker at kunne udvikle fremover. Ved at have udpeget sundhed som et strategisk tema tager vi et vigtigt skridt på vejen. Det vil vi nå Her er nogle af de mål, som vi vil gennem føre inden 2013: Dele vores viden om skadeforebyggelse bredt i samfundet Engagere vores medarbejdere i vores ansvarlighedsarbejde via en årlig sundhedsuge Uddele donationer til velgørenhed inden for sundhed Fortsætte vores frivillige aktiviteter med fokus på sundhed Fortsætte med at udvikle vores sundhedsaktiviteter for medarbejdere for at minimere sygefravær Sundhedsaktiviteter Siden 2007 har vi gennemført en lang række aktiviteter inden for sundhedsområdet: Forskningssamarbejde omkring lancering af den innovative sundhedsmåling til virksomheder Careindex Sponsorering af motionshjul til Ældresagen Vær Aktiv-koncept i samarbejde med DGI - herunder deltagelse på Legoworld og Cirkus Summarum, hvor vi udover at give gratis forsikring til alle børnene også stod bag en række sjove og udfordrende fysiske aktiviteter Gratis børneulykkesforsikring til alle børn, der deltager på DBU's Fodboldskole Gratis børneulykkesforsikring til børn på skiskolen på udvalgte svenske skisportsteder Diverse medarbejdertilbud, bl.a. årlig sundhedsuge, frisk frugt, tilbud om sportsaktiviteter, gratis influenzavaccine, gratis sundhedsforsikring, rygestopkursus, gratis massage, fysioterapi, kiropraktik og psykolog w Læs mere om de forskellige cases på codan.dk Almedalen: Sveriges politiske mødeplads CASE: Til den årlige Almedals veckan mødes politikere, politisk aktive og andre interesserede på øen Gotland i Sverige til det, der kaldes Sveriges største politiske mødeplads. Almedalsveckan finder sted hvert år i juli og har gjort det i mere end 40 år. Vi har i en årrække deltaget i Almedalsveckan med bl.a. kundemøder, politikermøder og interviews med journalister, men i 2010 var det første gang, at vi selv var vært for et seminar. Seminaret Private forsikringer i sundhedssektoren og/eller offentlig finansiering? Hvordan skal vi have det og hvad siger det svenske folk? blev arrangeret i samarbejde med det svenske nyheds- og debatforum Newsmill og var en stor succes. Kent Andersson, Nordisk Care Director forklarer: Almedalsveckan er the place to be hvis vi skal dele vores viden på sundhedsområdet og spille en rolle i udviklingen af sundhedssektoren. Det er her politikere, kunder, journalister og samarbejdspartnere mødes, og hvor vi kan bruge og dele de mange erfaringer, vi har inden for sundhed og forebyggelse af sygdom. Emnet er højaktuelt og optager både borgere og politikere over 100 deltog på seminaret og skabte en livlig debat. Alle kræfter skal forenes En af paneldeltagerne var den svenske velfærdsdebatør og tidligere embedsmand Per Borg. Han siger: Manglende finansieringen kan i fremtiden føre til en opdeling i en offentlig og en privat sundhedssektor i Sverige. Som Trygg-Hansa påpeger, vil det være en uheldig udvikling. Derfor er det vigtigt, at alle gode kræfter samles for at løse denne store fremtidsudfordring. Udover seminaret havde vi også lanceret en blog, der havde unikke besøgende, og vi deltog i løbet af ugen på mange andre seminarer. Velfærdsdebatør Per Borg Hvad lærte vi? At vi udover at tilbyde vores kunder hjælp når skaden er sket også kan påvirke sundhedsdebatten i samfundet ved at gå i dialog med politikere og beslutningstagere.

15 26 Codan Om Codan 27 Om Codan Corporate Governance Codan-koncernen er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab med flagskibene Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige. Desuden driver vi forsikringsvirksomhed i Norge under Codan brandet og er også repræsenteret i Finland via vores finske marineportefølje. Codan-koncernen drives af en nordisk organisation. Hovedsædet er rent juridisk placeret i København, men Stockholm og Oslo fungerer som hovedkontor i hvert af de respektive lande. I 2007 blev vi efter mere end 40 år afnoteret på Københavns Fondsbørs, og ved indgangen til 2008 var RSA Insurance Group plc eneejer af koncernen. Dermed er vi i dag en vigtig hjørnesten i et internationalt forsikringsselskab med mere end 20 millioner kunder i over 130 lande. RSA har omkring med arbejdere fordelt på 34 lande rundt om i verden. Overtagelser og opkøb I 2010 købte vi rettighederne til at forny forsikringsselskabet Tryg Vestas Marine Hull portefølje. Dette køb var med til at forstærke vores positon som den tredjestørste spiller på det samlede nordiske marinemarked. I 2010 købte Trygg-Hansa desuden 90 procent af aktierne i det svenske forsikringsselskab Sveland Sakförsäkringer AB for at styrke tilstedeværelsen i det sydlige Sverige og udvikle distributionen af forsikringer via banker. Vores primære produkter: Erhvervsforsikringer (fx ejendomme, transport, marine og vindmøller) Privatforsikringer (fx hus- og fritidshus-, familie-, bil-, ulykkes- og rejseforsikring) Sundhedsforsikringer (både til privatpersoner og erhvervslivet) Fakta I Skandinavien beskæftiger vi i alt ca medarbejdere, heraf i Sverige, i Danmark og 280 i Norge På skandinavisk plan modtog vi i 2010 ca skadeanmeldelser. Det svarer til ca skadeanmeldelser om dagen I 2010 udbetalte Codan og Trygg-Hansa omkring 11,3 mia. DKK i erstatninger codan forsikring a/s RSA GROUP codan a/s Trygg-Hansa FörsÄkrings AB Corporate Governance er et af grundelementerne i vores ansvarlighedsarbejde. Ledelsen af Codan A/S består af et tostrengssystem, der adskiller bestyrelsen fra koncernledelsen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der finder sted i april måned. Bestyrelsen består af en formand, som vælges blandt bestyrelsens medlemmer og op til otte øvrige medlemmer, hvoraf de tre vælges af medarbejderne. Det er igennem disse tre medarbejderrepræsentanter, at medarbejderne kan komme med kommentarer og forslag til bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt af aktionærerne og et af kravene i denne udvælgelse er uafhængighed fra selskabet, så der ikke opstår interessekonflikter. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet. Formand for bestyrelsen er Simon Lee, Chief Executive for International Business i RSA. En Nomination Committee nedsat af bestyrelsen evaluerer bestyrelsens arbejde og de individuelle bestyrelsesmedlemmers indsats. Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, der bl.a. omfatter overvågning og kontrol af at såvel regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder fastlæggelse af den individuelle solvensgrad, som virksomhedernes interne kontrolsystem, risikostyringssystemer samt at den interne revision fungerer effektivt. Samtidig overvåges den lovpligtige revision af årsregnskabet samt revisors uafhængighed. Bestyrelsesmedlemmerne modtager en årlig gage, men modtager ikke bonus eller lignende på baggrund af selskabets finansielle resultater. Sådan organiserer vi vores CSR-arbejde Direktionen har det overordnede ansvar for, at CSR-strategien bliver ført ud i livet. Sammen med resten af koncernledelsen følges op på mål og indsatsområder for at sikre, at implementeringsprocessen forløber efter planen. Det daglige ansvar er forankret hos Communications, CSR & Customer. Men implementeringsarbejdet sker i samarbejde med afdelinger som HR, Produktudvikling, Supply Chain m.fl. En stor del af ansvarlighedsarbejdet foregår i tværgående teams, som skal sikre, at arbejdet når ud i organisationen. Der rapporteres årligt til bestyrelsen på CSR-området. Vi startede vores dataindsamling i 2006 og har siden 2008 årligt udarbejdet en ekstern ansvarlighedsrapport, hvor vi følger op på indsatsområder og mål. Rapporten viser vores udvikling på ansvarlighedsområdet. Internt er det et redskab til at vurdere, hvor der er plads til forbedringer, og hvor vi er på rette vej. Data i rapporten rapporteres i overensstemmelse den internationale GRIstandard, hvor vi i år lever op til B-niveau sammenlignet med C- niveau sidste år. Rapporten beskriver, hvordan vi lever op til AA1000 principperne (inclusivity, materiality og responsiveness), og vores data auditeres af et uafhængigt revisionsfirma. Finansielle hovedresultater Codan-koncernen Skandinavien* mio. DKK mio. DKK mio. DKK Nettopræmier Underwriting-resultat 1) Combined ratio 2) *) Tallene for 2010 er omregnet til indeværende års valutakurser. 1) Underwriting-resultatet består af nettopræmieindtægter minus erstatninger og omkostninger. 2) Combined ratio er summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten (opgjort i forhold til tegnet præmie) mio. DKK ,2 % ,4 % Bestyrelsen ansætter en direktion, som er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet herunder alle CSR-aktiviteterne. Derfor har relevante medlemmer af koncernledelsen og centrale medarbejdere i organisationen CSR som en del af deres bonusmål. CSR i hverdagen For at sikre at vores ansvarlighedsarbejde lever i hverdagen, arbejder vi efter en række principper og procedurer: Vi har indført flere CSR-politikker, som er vedtaget af bestyrelsen og vores CEO Vi afholder årlige temauger med fokus på klima, sundhed og frivilligt arbejde Vi arbejder i tværfaglige teams bl.a. med vores Green Team Vi har indført en intern Guide til Business Conduct, som alle medarbejdere skal gennemføre via e-learning whistleblowing Via vores Whistleblowing politik sikrer vi, at vores medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig, og hvem de skal kontakte, hvis de opdager eller har mistanke om bedrageri, bestikkelse og underslæb, eller hvis vores egne forretningsprincipper ikke bliver fulgt i det daglige. Politikken er implementeret i hele organisationen.

16 28 Codan Revisorerklæring 29 Den uafhængige revisors erklæring om CODAN s Ansvarlighedsrapport 2010/11 Til CODAN s interessenter Vi er af CODAN s ledelse blevet bedt om at vurdere med begrænset sikkerhed (review), om CODAN efterlever AA1000 AccountAbility-principperne, og om at vurdere med begrænset sikkerhed (review), om udvalgte kvantitative, ikke-finansielle data for 2010 på siderne i Ansvarlighedsrapporten 2010/11(rapporten) er dokumenterede. Endelig er vi blevet bedt om at vurdere med begrænset sikkerhed (review), om CODAN s rapportering sker i overensstemmelse med GRI G3, niveau B. Kriterier for udarbejdelse af rapporten Kriterierne for udarbejdelse af ikke-finansielle data og informationer fremgår af CODANS s notat Om rapporten, og af indikatorer anført i rapportens GRI G3-indeks. Notatet Om rapporten indeholder informationer om, hvilke af CODAN s aktiviteter og funktioner der er omfattet af rapporteringen, typer af data samt metoder, der anvendes til registrering og indsamling. Notatet Om rapporten finder du på codan.dk. Gå ind på "Om CSR" og klik på "Rapportering". Ledelsens ansvar Det er CODAN s ledelses ansvar at sikre efterlevelse af AA1000 AccountAbility s principper for involvering, væsentlighed og lydhørhed. Det er endvidere ledelsens ansvar at udarbejde de ikke-finansielle oplysninger, herunder at etablere dataindsamling og registrering samt interne kontrolsystemer, med henblik på at sikre pålidelig rapportering, specificere acceptable rapporteringskriterier og vælge GRI G3-indikatorer og data, som skal indsamles til de tiltænkte rapportbrugere. Erklæringsgivers ansvar Vores ansvar som erklæringsgiver er på grundlag af det udførte arbejde at fremsætte anbefalinger vedrørende arten og omfanget af CODAN s efterlevelse af AA1000 AccountAbility-principperne, at vurdere pålideligheden af rapportens ikke-finansielle data samt at udtrykke en konklusion om, hvorvidt CODAN s rapportering er i overensstemmelse med GRI G3, niveau B. I løbet af 2010 har vi ikke udført arbejde eller ydelser for CODAN eller andre klienter, som er i modstrid med vores uafhængighed, og vi har ydermere ikke haft ansvar for udarbejdelse af nogen del af rapporten. Vi er derfor uafhængige som defineret i AA1000AS(2008), og betragter os som kvalificerede til som uafhængig part at udføre denne erklæringsopgave. Vores ekspertteam besidder kompetencer i relation til erklæringsopgaver vedrørende ikke-finansielle oplysninger, efterlevelse af GRI G3-rapporteringskrav samt efterlevelse af AA1000 i relation til vurdering af data og informationer. Endelig besidder vores team de nødvendige kompetencer for at kunne foretage en vurdering af bæredygtighedsledelse. Omfang, anvendte standarder og kriterier Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med AA1000AS(2008) under anvendelse af kriterierne i AA1000APS(2008) med henblik på at udføre en Type 2-opgave og i overensstemmelse med den internationale standard om erklæringsopgaver (ISAE) 3000, Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information. Den opnåede sikkerhed er begrænset i forhold til en gennemgang med høj grad af sikkerhed, idet vores arbejde har været begrænset i forhold til arbejdet i forbindelse med en finansiel revisionsopgave. Principielt har vores arbejder omfattet forespørgsler, interview og analytiske handlinger. Vi har arbejdet med henblik på at opnå: Begrænset sikkerhed (review) for, at CODAN efterlever AA1000 AccountAbility-principperne, Begrænset sikkerhed (review) for, at de kvantitative ikke-finansielle data for 2010 i rapporten er dokumenterede Begrænset sikkerhed (review) for, at CODAN rapporterer i overensstemmelse med GRI G3 kravene, niveau B. Metode, fremgangsmåde, begrænsning og arbejdsomfang Vores tilgang har omfattet handlinger til opnåelse af bevis for ledelsens engagement i AA1000 AccountAbility-principperne og for implementeringen af systemer og procedurer, der understøtter principperne. Vores tilgang har også omfattet handlinger til opnåelse af bevis for de i rapporten anførte ikke-finansielle data. Handlingerne er valgt på basis af vores vurdering, herunder vurdering af de risici, der er forbundet med væsentlig fejlinformation. I udførslen af disse risikovurderinger har vi taget interne kontroller i betragtning, som er relevante for udarbejdelsen og fremstillingen af miljø- og sociale data med det formål at designe revisionsprocedurer, som er passende for denne revisionsopgave. Vores arbejde har, baseret på en vurdering af væsentlighed og risiko, inkluderet: (i) Forespørgsler og interview med medlemmer af ledelsen, medarbejdere fra CSR-afdelingen samt ledelsen i forskellige funktioner på koncernniveau, hvad angår CODAN s engagement i og efterlevelse af AA1000 AccountAbility-principperne såvel som tilstedeværelsen af systemer og procedure til understøttelse af efterlevelsen af principperne samt forankring af principperne i koncernen. (ii) Stikprøvevise test af nøgleprocesser og kontroller, som udgør en del af ledelsesrapporterings-systemet, -processerne og -procedurerne, samt opnåelse af dokumentation for grundlaget for de ikke-finansielle data, der er offentliggjort i rapporten. Vores gennemgang af ikke-finansielle data er blevet udført i Danmark, Norge og Sverige kombineret med analytiske procedurer for data, dækkende hele CODAN-koncernen. (iii) Gennemgang af fremstilling og form for hver GRI G3-indikator, som er rapporteret i overensstemmelse med kravene i den relevante GRI G3 Indikator Protokol, samt vurdering af, hvorvidt rapporteringen er sket i overensstemmelse med kravene på rapporteringsniveau B. Konklusion Vedrørende AA1000APS (2008) Vi er på grundlag af vores gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at CODAN ikke efterlever AA1000 AccountAbility-principperne. Vedrørende data Vi er på grundlag af vores gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at ikke-finansielle data for 2010 i rapporten, som anført på siderne 30-31, ikke er præsenteret i overensstemmelse med metode og kriterier som anført i notatet Om rapporten. Vedrørende GRI G3, niveau B Vi er på grundlag af vores gennemgang ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at rapporten ikke er i overensstemmelse med anførte guidelines i GRI G3 på et applikationsniveau B. Observationer og anbefalinger I henhold til AA1000AS(2008) skal vi medtage observationer og anbefalinger til forbedringer i relation til CODAN s efterlevelse af AA1000 AccountAbility-principperne. Involvering CODAN s stærke engagement i ansvarlighed og involvering af interessenter tager udgangspunkt i CODAN s forretningsprincipper, virksomhedsværdier og CSR-politikker, som er forankret på topledelsesniveau i både RSA og CODAN og understøttet af en solid CSR-ledelsesstruktur. CODAN favner CSR-emner, der spænder fra miljø over samfund til forretningsetik, men da afgrænsningen og definitionen af CSR i nogle tilfælde kan synes smallere, ud fra hvordan det er kommunikeret, anbefaler vi CODAN over for interessenter at sikre større klarhed omkring den overordnede afgrænsning og definition af CSR. CODAN har i 2010 aktivt involveret en række interessenter med henblik på at udvikle virksomhedens langsigtede CSR-strategi. Endvidere sikrer partnerskabet med WWF på koncernniveau konkret forretningsmæssig værdi og vil involvere interessenter i beslutninger, der højner CODAN s CSR-arbejde i det skandinaviske område. Vi anbefaler CODAN at sikre specifikke involveringsstrategier til sikring af konsistens og tilført værdi på tværs af organisationen på de områder, hvor interessentinvolvering finder sted. Væsentlighed CODAN bruger en række regionale kilder og kilder på koncernniveau, spændende fra CSR- medarbejderundersøgelser over ekstern tredjepartsinteressentfeedback og vurdering af væsentlighed til benchmarking, i fastsættelsen af, hvad der er væsentligt. Processen for vurdering af væsentlighed ligger til grund for CODAN s treårige CSR-strategi og rapportens indhold. CSR-teamet vurderer, hvad der udgør væsentlige forhold, og vi anbefaler, at CODAN formaliserer denne proces og udvikler de kriterier, man anvender til sikring af transparens og konsistens. Lydhørhed CODAN arbejder på at besvare væsentlige interessentemner i kraft af sit ansvarlighedsengagement og i kraft af sit engagement i kerne- og tværgående CSR-temaer, såsom klima og arbejdsmiljø, under hensyntagen til de skandinaviske markeders forskellige stadier af modenhed og tilgængelige ressourcer. Lydhørheden bekræftes også af den fortsatte CSR-kommunikation, herunder den årlige CSR-rapport, såvel som gennem forretningsprocesser, produkter og serviceydelser, hvor CSR er integreret. Vi anbefaler, at CODAN etablerer processer, som vil lette læringen og fortsætte integrationen af CSR, hvorved opfattelsen af CODAN som den førende bæredygtige forsikringsvirksomhed understøttes. København, 30 juni, 2011, PricewaterhouseCoopers Birgitte Mogensen statsautoriseret revisor ens Pultz Pedersen civilingeniør, HD

17 30 Codan 31 Codan Rapportering Rapportering Kunder Rapportering Samfund Kundetilfredshed Kundeloyalitet Kundetilfredshedskadehåndtering Kunder Danmark Sverige Norge Privatkunder 76 82% 82% 83% 66 73% 78% 79% - - Erhvervskunder 73 84% 85% 86% 68 79% 73% 79% - - Privatkunder 73 42% 42% 43% 67 34% 33% 36% - - Erhvervskunder 71 38% 43% 43% 68 37% 40% 44% - - Privatkunder 84 78% 79% 81% 77 66% 74% 75% - - Erhvervskunder 76 74% 80% 77% 69 63% 60% 73% - - Samfund Danmark Sverige Norge Donationer til velgørende formål 1) 3,9 mio. DKK 4,2 mio. DKK 4,7 mio. DKK 5,5 mio. DKK 7 mio. DKK 6 mio. DKK 3,9 mio. DKK 6,3 mio. DKK 0 0,03 mio. DKK Antal medarbejdere, der har arbejdet frivilligt i arbejdstiden 2) Generelt omdømme Reputation Institute 3) ,0 51, ,7 60, ) Tallet inkluderer donationer delt ud via Codan Fonden, men ikke sponsorater hvis hovedformål er markedsføring. Beløbene er inklusiv moms. 2) Der ikke er taget højde for, at en medarbejder kan tælle flere gange i statistikken, hvis vedkommende har deltaget i frivilligt arbejde mere end en gang. 3) Generelt omdømme er den overordnede score fra en undersøgelse lavet af Reputation Institute blandt kunder og ikke-kunder. Note: Kundeundersøgelserne fra 2007 og 2008/2009/2010 kan ikke sammenlignes, da de er baseret på forskellige undersøgelser med forskellige spørgerammer. I 2007 er resultaterne baseret på Dansk Kundeindex og Svensk Kvalitetsindex, mens tallene i 2008, 2009 og 2010 er baseret på Gallups Brand Tracking. Rapportering Medarbejdere Medarbejdere Danmark Sverige Norge Antal aktive fuldtidsmedarbejdere (31. december) 1) Kønsfordeling for ledere (per 31. december) - % kvinder 27% 27% 30% 30% 35% 35% 38% 38% 39% 40% - % mænd 73% 73% 70% 70% 65% 65% 62% 62% 61% 60% Personaletilgang 20% 21% 9% 14% 30% 25% 4% 15% 33% 35% Personaleafgang 25% 19% 9% 11% 22% 29% 11% 16% 17% 27% Generel tilfredshed og engagement 2) 61% 3,74 3,97 4,12 61% 3,48 3,81 3,93 3,91 4,04 Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder 8,9 8,8 7,87 8,2 9 9,9 7,65 7,3 11,46 12,4 Arbejdsskader Arbejdsskader pr aktive FTE 2,17 5,01 3,52 8,19 0,58 2,99 0,60 1, Omdømme som arbejdsplads Reputation Institute 3) ,9 53, ,2 56, ) Medarbejdertallet for Danmark og Sverige er korrigeret i forhold til sidste års rapport, så tallet nu omfatter alle ansatte. 2) I 2008 skiftede Codan, sammen med resten af RSA, til Gallups medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen giver virksomheder en score på 0-5, hvor 5 er et udtryk for den højest mulige tilfredshed og det højest mulige engagement blandt medarbejderne. 3) Omdømme som arbejdsplads er for 2009 baseret på en undersøgelse lavet i foråret 2009 og for 2010 baseret på en undersøgelse lavet i 1. kvartal 2011 af Reputation Institute. Rapportering Miljø Miljø Danmark Mål 2010 Status Sverige Mål 2010 Status Norge Elektricitetsforbrug (MWh) 1) % -2% % 9% Varmeforbrug (MWh) 2) Uændret -4% Uændret 27% Flyrejser (km) % 9% % -19% Tog (km) Uændret 30% Uændret 74% Bilkørsel (liter) 3) % -37% % -37% CO 2 udslip (ton) 4) % -17% % -4% Affald (ton) 5) % 10% % -14% Vandforbrug (m 3 ) 6) Uændret -14% Uændret 45% Papirforbrug (mio. stk) ,9-20% -42% ,1-20% -4% 1,8 1,3 Papirforbrug (i ton) 7) 127,7 136,7 71,9 67, ,1 207,1 214,1 215, ,2 5,3 1) Tallet for El-forbruget i Sverige 2009 er korrigeret. 2) Tallene dækker kun for hovedkontorerne i hhv. Stockholm og Norge. Tallet for varmeforbruget i Danmark 2009 er korrigeret. 3) Mega oules udledt ud af bilkørslen: Danmark: 15,86 mio. M, Sverige: 7,30 mio. M og Norge: 0,18 mio. M 4) Siden 2010 har Codan købt strøm produceret på en vindmølle svarende til forbruget i Codanhus (Danmark). Fratrækkes CO 2 -mængden af EL-forbruget fra Codanhus, er CO 2 udslippet på 2525 ton. For at se CO 2 udslip fordelt på Scope 1,2 og 3 se Om rapporten på 5) Tallene dækker kun hovedkontorerne i Danmark, Sverige og Norge 6) Tallene for Danmark og Sverige dækker kun hovedkontorerne. Tallet for Norge 2009 er korrigeret. 7) Fra 2010 bliver tallet opgjort i gram. Tallene fra Danmark, Sverige og Norge ( ) er beregnet ud fra at 1 stk. papir vejer 4,99 g.

18 32 Codan GRI Index Sidenummer GRI G3 guideline Strategi og analyse , Profil Om Rapporten Parametre Om Rapporten 3.1 Om Rapporten 3.2 Om Rapporten 3.3 Om Rapporten Om Rapporten 3.6 Om Rapporten 3.7 Om Rapporten 3.8 Om Rapporten 3.9 Om Rapporten 3.10 Om Rapporten Ledelse Om Rapporten Sidenummer GRI G3 guideline 8-9, 15, Om Rapporten HR 10-11, 15 SO PR Økonomi EC2 Materialer EN1 Energi EN EN7 Vand EN8 CO , Om Rapporten EN , Om Rapporten EN17 7,20-21 EN18 Transport EN29 Arbejdsforhold 30-31, Om Rapporten LA LA2 Om Rapporten LA4 Træning og uddannelse 8-9 HR2 Korruption SO SO4 Politik 14-15, SO SO6 Produkter PR5 Kolofon Redaktion eanette Fangel Løgstrup Dorte Eckhoff Rune Sandholt Christina Weber-Villumsen Foto esper Ludvigsen Territorium onas Borg Design og produktion Datagraf AS Tryk Denne rapport er trykt på Svane- og FSC- mærket papir hos Datagraf AS Interessenter Ledelsestilgang 2-3, 26 EC 8-9, 20-21, 30-31, Om Rapporten EN 10-11, 30-31, Om Rapporten LA Det er vores mål konstant at forbedre og udvikle rapporteringen af vores ansvarlighedsarbejde. Derfor har vi valgt at følge flere af retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI). Tabellen henviser til de GRI indikatorer, som vi har valgt at dække i denne rapport. I henhold til vores vurdering lever rapporten op til niveau B i forhold til GRI G3 guidelines sammenlignet med C+ sidste år. Besøg for at få mere information om retningslinjerne og de kategorier, som vi har valgt at dække i rapporten.

19 Codan Forsikring A/S Codanhus Gammel Kongevej København V Tel Fax Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og vores rapport: Dorte Eckhoff, Nordisk CSR-chef: Danmark: Rune Sandholt, CSR-ansvarlig: Sverige: ohan Eriksson, PR-ansvarlig:

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør for Kommunikation og CSR CODAN NORDENS TREDJESTØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Ansvarlighedsrapport 2009/2010

Sammen kan vi gøre en forskel. Ansvarlighedsrapport 2009/2010 Sammen kan vi gøre en forskel Ansvarlighedsrapport 2009/2010 I Codan har vi valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed. Vores vision er: Vi agerer ansvarligt som individer og som selskab. Det gælder

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2011/2012 En bæredygtig værdikæde Ambitionen er, at ansvarlighed skal integreres i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET. Ansvarlighedsrapport 2008/09

VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET. Ansvarlighedsrapport 2008/09 VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET Ansvarlighedsrapport 2008/09 Indledning 3 indhold Indholdsfortegnelse 4 Et ansvarligt valg 6 Om Codan 7 Nordisk strategi for ansvarlighed 8 Vores tilgang til ansvarlighedsarbejdet

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007

Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007 Vores fælles ansvar Ansvarlighedsrapport 2007 2 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 3 Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og denne rapport. Kommentarer

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 Vi tror på, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet, når vi integrerer ansvarlighed i vores forretning. 04 TÆT PÅ KUNDERNE 06

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HØJDEPUNKTER 2013 WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 I H&M har vi givet os selv den udfordring at ville gøre mode bæredygtig og bæredygtighed moderigtig. Vi vil gerne hjælpe

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING

ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING ANSVARLIGHED ER GOD FORNUFT OG EN GOD FORRETNING VI HAR FIRE FOKUSOMRÅDER INDEN FOR SAMFUNDSANSVAR FORRETNING ansvarlig investering, långivning og leverandørstyring MEDARBEJDERE arbejdsforhold, stressfore

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013-14 De aktiviteter, Brunata International a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

STRATEGI Fra forandring til forankring

STRATEGI Fra forandring til forankring STRATEGI 2016-2020 Fra forandring til forankring Vi udvikler en bæredygtig forsyning, der kan levere for evigt uden at slide på naturen indenfor de økonomiske rammer og med sikker drift og høj kvalitet

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere