Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information."

Transkript

1 PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. med en vedhæftet pdf-fil, i stedet for at udskrive dokumentet på printer og sende det pr. post. Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. Windows opsætning Dette afsnit vedrører kun kunder med egen server. Hosting-kunder kan gå videre til afsnittet vedr. DSM opsætning. Du kan vælge at få JMA A/S til at foretage Windows-opsætningen, eller du kan gøre det selv på følgende måde: Når PDF-writeren er installeret af JMA A/S skal du gøre følgende: Gå ind under Start Programs edocprinter PDF Pro Klik på PropAdm administratorværktøj. Find her printeren med navnet edocprinter PDF Pro og vælg denne. Klik på knappen Vis egenskabssider (faneblade). Følgende billede vil nu komme frem:

2 På fanen Links skal felterne Aktiver identifikation af inkluderede PDF kommandoer og Fjern tekstlinjer som begynder med kommando markering(tag) markeres: På fanen Gem skal du sætte feltet Modus til Gem filen med standardfolderens angivet navn. I feltet Standardmappe skal du angive den mappe, hvor PDF-filerne skal gemmes. Feltet Filnavn udfyldes ud fra opsætningen af Mailbeskeder i DSM. I DSM findes mulighed for at angive filnavnet pr. dokumenttype, men hvis

3 intet andet angives, benyttes filnavnet Bilag. I opsætningen her skal feltet være <blankt>. I feltet Når filen eksisterer skal du angive værdien Erstat filen direkte, så overskrives filen fra gang til gang (dvs. kun én fil gemmes, nemlig den sidst dannede)

4 DSM opsætning I Navision skal der foretages følgende opsætninger førend eksterne dokumenter kan sendes via mail: DSM opsætning I DSM opsætningen skal du på fanen Rapporter udfylde felterne i afsnittet vedr. PDF løsning : Feltet Originalbilag Hvis du markerer feltet vil originaludskrift af eksterne dokumenter blive sendt som PDF-filer på , hvis kunden er opsat til dette. Markeringen foreslås altid på indstillingsfanen ved udskrift af dokumentet, men kan overskrives. Feltet Genudskrift Hvis du markerer feltet vil genudskrift af eksterne dokumenter blive sendt som PDF-filer på , hvis kunden er opsat til dette. Markeringen foreslås altid på indstillingsfanen ved udskrift af dokumentet, men kan overskrives. Feltet Skip PDF Maskinhandel Hvis du markerer feltet vil eksterne maskinhandelsdokumenter (maskinfaktura/kreditnota) IKKE blive sendt som PDF-fil via , selvom kunden er opsat til at modtage eksterne dokumenter på mail. Feltet kan ikke overskrives på rapportens indstillingsfane, men skal slås til/fra i DSM opsætningen

5 Feltet Skip PDF ordrebekræftelse Feltet vedrører Salg & marketing og Maskinhandel. Hvis du markerer feltet vil ordrebekræftelse IKKE blive sendt som PDF-fil via , selvom kunden er opsat til at modtage eksterne dokumenter på mail. Feltet kan ikke overskrives på rapportens indstillingsfane, men skal slås til/fra i DSM-opsætningen. Denne opsætning gælder også for udskrift af følgeseddel på PDF (Rapport ) Printervalg Under Opsætning Programopsætning Generelt Printervalg skal de rapportnumre, der skal kunne sendes via mail/pdf være oprettet med både et fysisk printernavn og et PDF printernavn: Vær opmærksom på at det fysiske printernavn SKAL indmeldes selvom der udelukkende ønskes anvendt mail. PDF printernavnet er edocprinter PDF Pro. Bemærk også, at hvis der anvendes printeropsætning pr. bruger-id, skal denne opsætning foretages pr. bruger-id. SMTP Mail Opsætning SMTP mailopsætning foretages af JMA s tekniske afdeling. SMTP Mail Opsætning finder du under Opsætning Programopsætning Generelt SMTP Mail Setup. Du kan evt. vælge menupunktet for at se hvorledes opsætningen ser ud, men du bør ikke ændre i oplysningerne. PDF Opsætning PDF-opsætning foretages af JMA s tekniske afdeling, hvis DSM-løsningen er hosted hos JMA A/S

6 Kunder med egen server foretager selv opsætning, med mindre andet er aftalt med JMA A/S. Under Opsætning Programopsætning PDF Opsætning skal feltet Anvend SMTP være markeret, og der skal angives en afsendermailadresse. Den indtastede mailadresse vil stå som afsender på de mails med f.eks. faktura, kontoudtog m.v., som afsendes fra Navision. Mailadressen skal være en gyldig mailadresse, og adressen skal kunne verificeres af SMTP-serveren. Er dette ikke tilfældet vil der ikke blive afsendt mails. I feltet PDF Skabelon kan du angive en stivej, hvor en evt. formularskabelon befinder sig dette anvendes, hvis du i DSM opsætning har nej til Udskrift af brevhoved/logo og ønsker brevhoved m.v. i PDF-filen i de afsendte mails. Har du i DSM opsætningen tilvalgt brevhoved/logo vil dette blive anvendt i PDF-filen, på samme måde som ved udskrift på printer. Bemærk: hvis du angiver en stivej her, skal du være sikker på at denne er tilgængelig for alle brugere, der skal anvende PDF-udskrift, dvs. der skal angives et fælles drev som er tilgængeligt fra alle regnskaber. Hvis du anvender en skabelon kan du specificere yderligere oplysninger om skabelonen: Hvis du markerer feltet Skabelon med side 1 og side 2 bevirker dette, at første side i skabelonen vil blive anvendt som side-1 papir og side 2 i skabelonen vil blive anvendt til alle øvrige sider i PDF-dokumentet. Hvis du markerer feltet Skabelon med ekstraside vil sidste side i skabelonen (dvs. side 2 eller 3) blive medtaget som slutside i PDFdokumentet. Dette kan anvendes til at få udskrevet f.eks. handelsbetingelser som en ekstra side på fakturaen

7 Skabelon med ekstraside kan anvendes uanset om der bruges en skabelon med 1 eller 2 sider. Eksempel: Der skal udskrives en faktura på 5 sider som PDF-dokument, og der er markering i både Skabelon med side 1 og side 2 og Skabelon med ekstraside. Skabelonens første side vil blive anvendt til fakturaens side 1. Skabelonens anden side vil blive anvendt til fakturaens side 2, 3, 4 og 5. Skabelonens tredje side vil blive anvendt som side 6 i faktura-dokumentet. I feltet Vedhæftning kan du angive en stivej hvor en fil, der skal vedhæftes mailen som et separat dokument, befinder sig. Dette kan eksempelvis anvendes til at vedhæfte et salgsbrev el. lign. Oplysningerne vedr. skabelon og vedhæftning er generelle og anvendes til alle de dokumenttyper, der udskrives til PDF. Dog er der mulighed for at overstyre disse oplysninger pr. rapportnr. under Opsætning Programopsætning PDF Mailbeskedtekster. I feltet Bcc adresse kan du angive en mailadresse, hvortil der skal sendes kopi af alle mails, der afsendes via PDF-løsningen. Herved bliver der mulighed for at se/kontrollere de afsendte mails og evt. udskrive en kopi. Under Opsætning Programopsætning PDF Mailbeskedtekster skal du for hver rapport, hvor der skal dannes mails med PDF-fil vedhæftet, oprette en Beskedtekst: I billedet skal du først angive en valgfri kode, der identificerer den pågældende beskedtekst du kan f.eks. vælge at give teksterne fortløbende numre. Dernæst skal du angive det rapportnummer, du vil anvende dette skal være det samme rapportnummer, som er opsat under Rapportvalg under de enkelte moduler

8 Når PDF-filen dannes, kan du vælge at angive et filnavn til den pågældende PDF-fil, der svarer overens med typen af dokument, der afsendes. Oplysningen oprettes pr. mailbeskedlinje i feltet PDF Filnavn. En udskrivning af f.eks. faktura nr. 422, vil med denne opsætning, danne en pdf-fil med filnavnet Faktura_422.pdf, som bliver vedhæftet mailen. Hvis der ikke angives et specifikt PDF Filnavn bliver pdf-filen automatisk oprettet med filnavnet Bilag_xxx, hvor xxx er identisk med bilagsnummeret. For hver rapport skal du derefter klikke på knappen Beskedtekst Udvidede tekster. Herved åbnes et vindue til indtastning af Emne- og beskedtekst: Bemærk: Første tekstlinje kommer til at stå i mailens Emne-felt, og øvrige tekstlinjer anvendes som beskedtekst (max. 16 linjer). I beskedteksten kan du anvende symbolet %1. F.eks. kan du skrive Faktura nummer %1. Dette bevirker at fakturanummeret automatisk indsættes i mailteksten, f.eks. Faktura nummer Det kan være hensigtsmæssigt at have mere end én linje oprettet som beskedtekst, da mails med kun én linje i nogle tilfælde vil blive opfattet som spam. I salgsmodulet er samme rapport opsat under Rapportvalg:

9

10 Mailen, som sendes til kunden, ser således ud: Læg her mærke til at Emne-feltet i mailen er udfyldt med den første linje, som er oprettet under mailbeskedteksterne. Selv mail-teksten udgøres af linje 2 og efterfølgende linjer. Anvendes der forskellige sprogkoder på debitorer kan du oprette teksterne pr. sprogkode. Eller du kan oprette teksterne med sprogkode blank og markering i feltet Alle sprogkoder, så vil teksterne blive anvendt til alle kunder uanset kundens sprogkode. Du kan også angive en bestemt periode, hvor en tekst er gældende, ved at udfylde felterne Startdato og Slutdato. Tilbage i oversigtsbilledet, hvor de enkelte rapportnr. fremgår, har du mulighed for pr. rapport at angive, at der til den pågældende rapport skal anvendes en skabelon, der afviger fra skabelonen under Opsætning Programopsætning PDF Opsætning. Du kan også angive, at der skal anvendes en anden vedhæftning end den, der er angivet i den generelle opsætning. P.t. kan du oprette mailbeskedtekster til følgende rapportnumre:

11 Kunder Vær opmærksom på at rapporter, som udskriver et FI-Kort (girokort) i bunden af siden, ikke danner et girokort som er målfast. Under Salg & Marketing Ordrebehandling Debitorer, fanen Kommunikation, skal du indtaste kundens adresse, og du skal markere feltet Dokumenter pr

12 Såfremt der skal sendes forskellige typer dokumenter til forskellige adresser skal dette indtastes i PDF mailadresser under knappen Debitor PDF Mail-adresser. Her indtastes en adresse for hvert rapport nummer. Dannelse af mails med vedhæftet PDF-fil Dannelse af mails med vedhæftet PDF-fil forudsætter som tidligere nævnt - at de rapportnumre, hvor der er lavet opsætning til PDF, er angivet under rapportvalg. PDF-udskrift sker både ved udskrift af bogførte fakturaer og ved valg af Bogfør og udskriv. Fakturaudskrift via opgaveplanlægger kan også ske som PDF-udskrift, afhængig af hvorledes du opsætter udskriftsparametrene i opgaveplanlæggeren. Ved bestilling af udskrift f.eks. fra bogførte fakturaer har du mulighed for at vælge om dokumentet skal udskrives som PDF-udskrift eller ej, også selvom kunden har markering herfor. Dette gøres ved at markere felterne Originalbilag og Genudskrift, der vil sende de eksterne dokumenter på , hvis felterne er markeret. Feltet Originalbilag gælder kun den første udskrivning af dokumentet, og feltet Genudskrift gælder alle øvrige udskrivninger. I DSM Opsætning findes mulighed for at angive default værdier til de to felter. Nedenfor vises indstillingsfanen fra udskrift af salgsfaktura, men feltet findes også på øvrige rapporter:

13 I forbindelse med fakturaer og kreditnotaer skal du huske at fravælge slettede dokumenter (sæt filter på feltet Kildespor). Når du vælger knappen Udskriv vil der først fremkomme printervalg til den fysiske printer, også selvom der udelukkende dannes mails. Du skal vælge printer som vanligt. De kunder, som har markering på debitorkortet, vil få tilsendt mail med vedhæftet PDF-fil, øvrige vil blive udskrevet på printer som hidtil. Husk at du også har mulighed for at afvikle fakturaudskrift med eller uden afsendelse pr. via opgaveplanlægger, såfremt du har dette modul

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

is EjendomsAdministration Brugervejledning

is EjendomsAdministration Brugervejledning is EjendomsAdministration Brugervejledning InfoShare Juli 2012 1 Resume Dette er en brugervejledning til InfoShares program isea EjendomsAdministration. Der findes en supplerende vejledning vedrørende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere