FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad"

Transkript

1 FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

2 Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback ikke er tilstrækkeligt Hvad er feedback Feedback betyder tilbagemelding og opstår, når et menneske fortæller et andet menneske, hvorledes dets adfærd opleves. Formålet er at bringe opmærksomhed på det, der gøres godt og/eller det, der kan udvikles. Taget bogsteveligt betyder feedback at give føde tilbage. Føden kan man tygge på, også spytte ud, hvis ikke den smager, men føden producerer en eftersmag. Når først der er givet feedback, kan denne ikke gøres usagt. Hvorfor Feedback er med til at konstruere fortællingen om, hvem vi er. Feedback i forhold til vores professionelle og personlige ageren har stor indvirkning på vores selvforståelse og formåen. Men feedback er følsomt at give og modtage, hvorfor man bør tænke sig godt om. Det øger modtagers chance for at udvikle sig, ligesom det øger chancen for en god relation mellem afsender og modtager. Afgivelse af feedback er faktisk et af de steder, hvor kvaliteten af en relation er mest påvirkelig. God feedback gør en god relation endnu bedre. Dårlig feedback skader relationen. Derfor er det vigtigt at lære at give og modtage konstruktiv feedback. Konstruktiv feedback betyder ikke bare positiv feedback. Kritisk feedback kan være overordentlig vigtig og nyttig, hvis den gives i en omsorgsfuld hensigt, og således kan modtages som sådan. Destruktiv feedback er feedback, der eksempelvis gives med skjulte hensigter, som kan dreje sig om at fremhæve sig selv og sine egne evner på et givet område, eller om at udstille en person over for eksempelvis kolleger etc. Det kan også dreje sig om, at den negative tilkendegivelse gives som kritik uden forbedringsforslag eller uden at anerkende den anden person, hvilket vil efterlade modtageren dårlig tilpas uden noget at bygge videre på og uden nogle valgmuligheder at bruge til at lære nyt om sin egen adfærd og udviklingsmuligheder. Formål Feedback er 2

3 udgangspunkt for dialog en måde at lære om os selv på, og om den virkning vores adfærd har på andre. Der findes ikke én sandhed, om hvordan andre er men sandheder om, hvordan en bestemt afgiver opfatter en bestemt modtager. Andre kan være uenige med afgiveren, ligesom modtageren kan være uenig Nye muligheder for at vælge forskellig adfærd. at bryde med fejlfindings kultur og vanetænkning. optimering af samarbejde og opgaveløsning medvirkende til at skabe den psykologiske tryghed, der er krævet for, at man kan udvikle sig fagligt og personligt i arbejdet. Konfliktforebyggende Tillidsskabende En gave i den forstand, at afgiveren jo har sit synspunkt alligevel, så hvorfor ikke høre det, så kan man da overveje om man vil forsøge at ændre noget. Den etiske fordring i feedback Tillid og ansvar er i dialogen hinandens forudsætninger. At indgå i dialog, modsat diskussion, er ensbetydende med at vise åbenhed overfor det, den anden har at sige. I modtageligheden vises og udtrykkes tillid. Tilliden udtrykker en forventning om, at den anden vil én noget godt og medtænker hensynet til ens sårbarheder. I dialogen åbner begge parter sig og overgiver sig på skift til den andens ansvar. Det der så fordres er, at vi netop skal tage vare på den anden, gengælde tilliden. Den etiske fordring er derfor også, at gøre hvad den anden er bedst tjent med. Ikke nødvendigvis hvad hun har lyst til at høre. En feedback er ikke altid konstruktiv, hvis bare den er positiv. Hvis man kun siger, hvad den anden ønsker eller håber på, risikerer man at gøre den anden en bjørnetjeneste, da udviklingspotentialerne i det, der skal gives feedback på, ikke tydeliggøres. Den anden bliver måske lidt ked af det, hvis du siger, at du synes hun har svært ved at få ting afsluttet. Men hvis du mener det er i hendes interesse at vide det, skylder du hende det. Hvordan kan man vide det? Det er naturligvis et skøn, som kræver indlevelse og derefter valg, ansvarlighed. Det nemme er at lade være... Inden tilbagemeldingen Vi er sjældent opmærksomme nok på, hvad der egentlig et på spil i en given situation. Det er er vigtigt at skelne mellem: 1) Iagttagelser/data 2) Oplevelser/følelser 3) Tolkninger/ meninger 3

4 4) Ideer/ønsker Iagttagelser/data Oplevelser/ følelser Tolkninger/ meninger Ideer/råd Fiktive udsagn fra gruppe-møde Der er ikke udpeget en formel ordstyrer og referent Der er ikke taget beslutning om dagsorden Der er flere ideer, der bliver diskuteret sideløbende Beslutninger bliver ikke opsummeret undervejs. Jeg bliver forvirret og usikker på, hvad der bliver besluttet, og hvem der har ansvar for hvad. Hvis det fortsætter, eksploderer jeg. Problemet er, at der er flere der konkurrerer om ledelsen af mødet. Lad os vælge en mødeleder, som tager ansvar for mødets afvikling og holder styr på beslutningerne. Generelle eksempler Registreringer: Iagttagelser af det, som er: Jeg kan se, du rynker panden Jeg synes ikke, du smiler så ofte som du plejer Du svarede ikke, da jeg stillede spørgsmålet Oplevelser/ følelser Jeg er usikker på, hvor jeg har dig.. Jeg bliver forvirret, når jeg ikke mærker en reaktion fra dig.. Jeg bliver ked af det fordi jeg føler mig afvist.. Jeg bliver vred, når du siger.. Iagttagelser af det, som Jeg havde håbet på ikke er: / regnet med.. Jeg hører ikke O og D Jeg har problemer udtale sig på mødet med at finde ud af, Jeg savner G s hvad du mener.. tilstedeværelse Jeg hører ingen uenighed, er der opbakning til forslaget? Fra tolkning til spørgsmål; konstruktiv reformulering Tolkning: a) Du er sur b) Du vil bestemme det hele c) Du er ude på at slippe så let som muligt v. Tingene Spørgsmål: a) Er du sur? b) Hvad vil du bestemme og lade andre bestemme? c) Gør du sådan, fordi det er lettest eller fordi det giver den bedste kvalitet? Ideer/råd Jeg synes, at du skulle Hvis jeg var dig ville jeg Jeg har to forslag, du kunne lade dig inspirere dig af. Jeg har gjort følgende erfaring, måske kan du bruge noget af den. Du kan måske med fordel stramme op om... 4

5 Faldgrube Objektive data udgør blot Oplevelsen siger et udsnit af måske mere om dig virkeligheden. Andre i selv end om den, du rummet har måske lagt giver feedback. mærke til noget andet. Fortolkende udsagn refererer til det, man tror, er på spil i situationen. Bedømmelser kan være nedladende og sårende, fordi jeg tillader mig at definere, hvordan du er. Ved at sige hvad du oplever, tager du ejerskab for tolkningen og viser respekt ved at tillade andre fortolkningsmuligheder Ideer og råd kan virke nedladende, hvis Ikke modtageren af feedback har efterspurgt dem, og de ikke tager afsæt i dialog: Er du interesseret i at høre mine erfaringer? Hvis feedbacken er overvejende negativ, kan det være godt at tilbyde alternativer til, hvad personen kunne have gjort At give feedback sådan gør du Husk det positive De fleste har brug for opmuntring, brug for at få at vide, at de gør noget godt. Start med det positive og fortæl, hvad den anden har gjort godt. Vores kultur har en tendens til at lægge vægt på fejltagelser og mangler snarere end på succeser og styrker. Vi overser ofte det, vi kan lide, eller som var godt. Vær specifik Søg at undgå generelle kommentarer, som ikke rigtig kan bruges, når det gælder om at udvikle sine færdigheder. Udsagn som Glimrende! eller Skidt! kan være behagelige eller frygtelige at høre, men de giver ikke detaljer nok til at kunne bruges til at lære nyt. Få fat i, hvad det var, personen gjorde, som fik dig til at bruge ordene glimrende eller skidt. Specifik feedback giver bedre mulighed for at lære. Referer til adfærd, som det er muligt at ændre. Det er svært at modtage feedback på noget, man ikke kan ændre Tilbyd alternativer Hvis du giver negativ feedback, så undgå at nøjes med at kritisere, men kom med forslag til, hvad personen kunne have gjort i stedet for. Vend den negative kritik til positive forslag: Jeg kunne ønske, at du i højere/mindre grad.... Vær deskriptiv Fortæl den anden, hvad du har iaggtaget og om den effekt, det havde på dig snarere end blot, at noget var godt. Godt og skidt er subjektive størrelser. Godt for mig og skidt for mig er mere objektivt. Endnu mere interessant bliver det for modtageren, hvis afgiveren kan beskrive effekten på hende af det, den anden gjorde/ikke gjorde. 5

6 Tag ejerskab for din feedback Det er let at sige Du er... og dermed antyde, at du afgiver en almen vurdering, som alle i hele verden er enige om. Det eneste vi kan give er vores egen private mening. Derfor er det vigtigt, at vi selv tager ansvaret for den feedback, vi giver. Begynd din feedback med Jeg eller Efter min mening. På den måde undgår du at give den anden indtryk af, at du formidler en kosmisk vurdering. Den anden ved nu, at det er dig, der har den mening eller vurdering. Vis mod For reelt at tage vare på den anden person (vores etiske fordring ) må vi skelne mellem, hvad modtageren ønsker og hvad hun er bedst tjent med. Du er naturligvis nødt til her at foretage et skøn og være modig nok til at komme med en udfordrende feedback. Efterlad den anden med et valg Konstruktiv feedback giver folk informationer om dem selv på en måde, som giver dem et valg, om de vil bruge feedbacken eller ej. Det er dem, der bestemmer. Du kan kun tage ansvar for at afgive feedbacken. Vær opmærksom på hvad din feedback fortæller om dig selv Feedback siger dybest set mere om den person, der giver den, end om den person, der modtager den. Feedbacken siger en masse om dine værdier, og hvad du fokuserer på hos andre. Klargør dine motiver I hvilket omfang er du ude på at hjælpe den anden for hans eller hendes skyld? Hvor meget handler det om dine personlige ønsker, hvad handler om organisationens behov? At modtage feedback Lyt og noter Lyt til feedbacken. Forsøg i første omgang ikke at kommentere på feedbacken og forsvare dig. Du kan senere forholde dig til, hvad der var brugbart for dig, og hvad du mener, tilhører personen, der gav feedbacken. Det kan være ubehageligt at få feedback, men folk tænker ting om os uden at sige det, og det hjælper os ikke med vores udvikling. Du kan vælge at ignorere, hvad andre mener om dig. Enten fordi det er uden betydning, irrelevant eller drejer sig om en adfærd, som du af en eller anden grund ønsker at holde fast på. Men det virker arrogant at være afvisende, når man får feedback. Kom ikke her og tro, du kan udtale dig om mig, sådan er jeg slet ikke. Nej muligvis ikke, men du forbedrer dit image og relationen, hvis du lytter og er nysgerrig. Det betyder ikke, at du nødvendigvis er enig i, hvad afgiveren siger. Vær klar over hvad der bliver sagt Man er under pres, når man får feedback. Man hører ikke alt, som det bliver sagt. Undgå at drage hurtige konklusioner eller komme i forsvar, idet folk da forkorter deres feedback, og du kan ikke bruge den fuldt ud. Vær sikker på, at du forstår feedbacken, før du reagerer på den. Er du usikker på, hvad der menes med feedbacken, eller er feedbacken ikke 6

7 specifik, så efterlys konkrete eksempler, som kan sætte feedbacken i perspektiv. En nyttig teknik er at formulere kritikken for at checke, om du har forstået den fuldt ud. Hører jeg dig sige, at.? Lyt til mere end én om muligt Hvis der kun er én kilde til feedbacken, tror vi måske automatisk, at den persons mening deles af enhver anden. Men det kan jo være, at andre oplever os anderledes, og vi vil få et mere nuanceret syn på os selv, hvis vi på den måde kan proportionere den feedback, vi får. Bed om den feedback du ønsker men ikke får Feedbacken kan være så vigtig for os, at vi må spørge om den, hvis den ikke naturligt dukker op. Sommetider får vi kun feedback om en bestemt del af vores adfærd, men ønsker at få den også om andre områder. Bed om den. Beslut med dig selv hvad du vil med feedbacken Når du har modtaget, kan vi bedømme værdien for os og de konsekvenser, det vil have enten at ignorere den eller at bruge den, og til sidst kan vi beslutte, hvad vi gør med den. Sig tak Tak tydeligt personen, der har givet dig feedback. Med ord eller mimik. I mange tilfælde har det ikke været let for den anden at give dig feedbacken. At anerkende feedbacken kan være at anerkende afsenders hensigt og respektfulde attitude. Anerkendelsen kan også gå på indholdet, fordi det var gennemtænkt, detaljeret, originalt måske endda åbenbarende eller befriende. 'Girafsprog' Den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg er ophavsmand til filosofien ikkevoldelig-kommunikation også kaldet girafsprog. Giraffen er det højeste dyr = overblik og samtidig det største hjerte = imødekommenhed, venlighed. Girafsprog ligger i forlængelse af feedback filosofien beskrevet tidligere, men går et skridt videre. Girafsprog er ikke envejskommunikation, og det er derfor ikke nok selv at være i stand til at udtrykke iagttagelser, følelser, behov og anmodninger; vi skal også kunne modtage og respektere disse fire elementer fra andre, hvad enten disse bliver udtrykt verbalt eller non-verbalt - eller ligefrem skal efterspørges. Hvis vi er nærværende og selv trives rimeligt, kan vi ofte se den ofte gode hensigt bag den måske underlige eller endda aggressive handling: Barn: 'åbn døren!' Det er naturligvis ulveagtigt blot at true med 'sådan skal du fandme ikke sige til mig!' Men 'det bliver jeg ked af du siger' er højst halvt giraf. 'Jeg tror du tænker: vil du hjælpe mig?' giver chancen for at den anden lærer at formulere sine ønsker konstruktivt. Man viser, at man tror der er et naturligt ønske bag det agggressivt formulerede behov. 7

8 Fortsætter den anden ulveagtigt, må man udtrykke egne behov på giraf : 'jeg har meget mere lyst at hjælpe dig, når du siger hvad du gerne vil bede om, end når du kommanderer med mig.' Girafsprog tager tid at lære fordi vi gennem vores opvækst har lært at kommunikere som ulve: vi dømmer og vurderer. Dømmer os selv på vores (gode) intentioner og andre på deres (dårlige) handlinger. Vi har også en indre ulvestemme, der kan fylde os med usikkerhed og selvkritik. Når vi bliver opmærksomme på vores indre ulvestemme, kan vi lære at ændre den til en girafstemme. Girafsprog stiller krav om ansvarlighed. Enhver må tage ansvar for sine følelser og behov. Nok er girafsprog en kommunikationsteori, men det vigtigste er ikke, hvad vi kommunikerer. Det vigtigste er intentionen bag. Er der et ønske om empati, altså udover at fremme egne behov at være nysgerrig, indlevende i forhold til den anden? Ikke som strategi eller sur pligt, men som fri vilje? Hvis ikke, er det nok fordi, man ikke får taget ordentlig vare på sig selv. Så bliver man ulveagtig. En negativ spiral, som bør brydes. Litteratur Rosenberg, Marshall B. (2005). Ikkevoldelig kommunikation Girafsprog. Løgstrup: Den etiske fordring Stahlschmidt: Førstehjælp til feedback Guro Øiestad: Feedback 8

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere