Program. Kemohjerne på Facebook. Kemohjerne. Øget forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Kemohjerne på Facebook. Kemohjerne. Øget forskning"

Transkript

1 Program Kognitive vanskeligheder efter kræft og kræftbehandling - og hvordan man kan håndtere disse 1) Kognitive vanskeligheder efter kræftbehandling Ali Amidi Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS) Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Kemohjerne 2) Behandling/håndtering af kognitive vanskeligheder Kemohjerne på Facebook Grundet forbedret diagnose og behandling lever et stigende antal mennesker med en kræftdiagnose (DK: , Cancerregistret 2010) Betydningen af at forstå, forebygge og behandle senfølger vokser De sidste års forskning peger på, at nogle kræftpatienter klager over kognitive vanskeligheder efter kræftbehandling (e.g. hukommelse, koncentration) Øget forskning Number of publications: present Anerkendelse af problemet i DK Stadig ikke enstemmigt anerkendt Antagelse om at kemostoffer ikke passerer blod-hjerne-barrieren Det er bare stress cognition AND chemotherapy AND cancer

2 og i USA Kemohjerne Gode grunde til at interessere sig for fænomenet Høj prævalens (21%-90%) (Meta-analyse af 27 undersøgelser af kvinder behandlet for brystkræft) Neurotoksicitet ved cytostatikabehandling (Andres et al., 2014; Gonget al., 2011; ; Weiss, 2010; Aluise et al. 2010; Dietrich et a. 2006; Rzeski et al., 2004) Selv forholdsvis beskedne svækkelser af kognitiv funktion kan have negative konsekvenser for: Livskvalitet, arbejdsevne, evne til at udfylde familiære og andre sociale og samfundsmæssige rolle-funktioner (Calvio et al. 2009; Pullens et al. 2010; Zachariae & Mehlsen, 2011) Undersøgelsesmetoder Kognitive klager Objektive Subjektive Højere prævalens end objektive test (20-90%) Aftager typisk over tid Typisk ikke associeret med neuropsykologiske tests Primært relateret til: Emotionelle reaktioner Coping Træthed Nocebo effekter (Pullens et al. 2010) Kognitive klager 7-9 år efter brystkræftbehandling Deltagere: National kohorte: 1889 brystkræftoverlevere, AUH Metode: Spørgeskema (CFQ) 7-9 år efter endt behandling Sammenligning af patienter på baggrund af behandlingsprotokoller (Operation vs. CT+ET vs. CT vs.et) Resultater: Ingen forskelle i mellem grupper i forhold til kognitive klager 7% med signifikante niveauer af kognitive klager (Amidi et al., resubmitted, British Journal of Cancer) Neuropsykologiske undersøgelser Neuropsykologiske domæner (eksempler) Indlæring og hukommelse Indlæring og vedligeholdelse af ny viden Opmærksomhedsfunktioner Arbejdshukommelse Koncentration Processeringshastighed Arbejdstempo Eksekutive funktioner Planlægning og udførelse af komplekse opgaver

3 Forløb Forløb: Behandling Kræftsygdom Behandling Efter behandling Kemoterapi Flere prospektive studier af brystkræftpatienter har påvist kognitive forringelser fra før til efter kemoterapi 12-82% Forringelser i følgende domæner: hukommelse Eksekutive funktioner Arbejdstempo Opmærksomhed Før behandling Kort efter behandling Senfølger Hormonel behandling Prospektive studier har også påvist kognitive forringelser relateret til hormonel behandling (Tamoxifen) Forringelser i samme kognitive domæner som ved kemoterapi. Neuropsykologiske undersøgelser Kombineret Kombineret behandling associeret med dårligere outcome (Ahles, et al., 2010; Collins, et al., 2009; Hermelink, et al., 2007; Jansen, et al., 2011; Ouimet et al., 2009; Schagen, et al., 2006; Stewart, et al., 2008; Wefel, et al., 2010; Kohli et al., 2007; Schilder et al., 2009, 2010, 2012;Castellon et al., 2004; Palmer et al., 2008) Sværhedsgrad Forringelse i forhold til tidligere niveau Men ikke i samme omfang som ved demens eller hjerneskader Generelt små til moderate forringelser i kognitive funktioner Hjernescanninger Prospektive MR studier har vist sammenhænge mellem kemoterapi og ændringer i hjernens struktur og funktion Atrofi i grå og hvid hjernesubstans Nedsat konnektivitet Ændringer i hjernenetværkets aktiveringsmønster (Deprez et al., 2012; McDonald et al., 2012; Kesler et al., 2013; Hosseini et al., 2012; Amidi et al., under review.) Atrofi i grå hjernesubstans Brystkræftpatienter: +kemoterapi (N=17) vs. raske kontroller (N=18) Reduktion i grå hjernesubstans fra før kemoterapi til 1 måned efter endt kemoterapi Hjerneatrofi blandt testikelkræftpatienter Deltagere -65 testkelkræftpatienter - 22 orkiektomi + kemoterapi (BEP) - 43 orkiektomi Metode Neuropsykologisk evaluering samt MRI ved to tispunkter: baseline + 6 måneder efter Resultater Grå hjernemasse atrofi i præfrontal cortex i kemogruppen associeret med kognitive testresultater Mcdonald et al., 2010 Amidi et al., 2015, under review

4 Præfrontal cortex Forløb: Før behandling Atrofi i paracingulate gyrus Forekomst af kognitive forringelser allerede inden kemoterapi Prospektive studier rapporterer prævalenser på 30-40% Uafhængig af emotionelle reaktioner, træthed og komorbiditet Sammenhæng fundet med øget kortisol niveau (population= testikelkræft) (Wefel et al., 2015; Lange et al., 2014; Jansen et al., 2011; Ahles et al., 2008; ) Associeret med kognitive testresultater (r= -0.47, p= 0.04) Testikelkræftpatienter før kemoterapi Deltagere -66 nyligt diagnosticerede/orkiektomiserede TK patienter -25 raske kontroller (matchet på alder og præmordbid kognitiv funktionsniveau) Metode -Neuropsykologisk undersøgelse, spørgskema og blodprøver Resultater -58% viste tegn på nedsat kognitiv funktion før yderligere behandling -Højere kortisol niveau associeret med lavere kognitive testscores -Ingen sammenhæng mellem neuropsyk. testscores og emotionelle faktorer (angst, depression, PTSD, stress) Forløb: Kognitive senfølger Ca. 35% viser tegn på nedsat kognitiv funktion flere år efter endt behandling Eksekutive funktioner, hukommelse, arbejdstempo Koppelmans et al., 2011, 2012 Nedsat hukommelse, arbejdstempo, eksekutive funktioner samt reaktionstid blandt kemobehandlede brystkræftoverlevere (N=196) sammenlignet med raske kvinder (N=1509) Reduceret hjernevolumen samt grå hjernesubstans blandt brystkræftoverlevere 20 år efter endt kemoterapi (N=189) sammenlignet med alders-matchede raske kontrolpersoner (N=368) Kognitive vanskeligheder: multifaktorielle effekter? Store individuelle forskelle i kognitive forringelser Kræftsygdommen Hormonelle ændringer Alder Genetisk disposition Kemoterapi Antihormonel behandling Emotionelle reaktioner (stress, depression) Årsager til individuel variation i forhold til kognitive forringelser stadig uklar: Mulige moderende effekter: Lavere præmorbid kognitiv kapacitet associeret med kognitive forringelser Komorbiditet: Livstilssygdomme, fatigue, søvnproblemer kan være risikofaktorer for udvikling af kognitive problemer efter endt behandling Patienter med højere alder samt bestemte genetiske polymofismer (fx APoE4) er associeret med en øget risiko for udviklingen af kognitive forringelser samt demens efter kræftbehandling Adfærdsmæssige reaktioner (f.eks. Søvn)

5 Behandlingsmuligheder Forebyggelse og behandling Kompenserende strategier Endnu kun få studier! Behandlingsmuligheder Afhænger af typen af problemer som ønskes behandlet (i.e. klager vs. objektive forringelser) Kognitiv rehabilitering Kognitiv træning Fysisk aktivitet Stresshåndtering Behandling af depression og angst N=13 Systematisk review Farmakologisk behandling Generelt ingen effekter N=6 Non-farmarkologisk behandling N=7 Positive effekter fundet ved: Kognitiv træning Fysisk aktivitet Effekt af web-baseret kognitiv træning 41 kvinder tidligere behandlet for brystkræft (21 aktive, 20 venteliste) Program: Lumosity min daglig (x48) 4 x ugentlig 12 uger Resultater: Forbedringer i kognitiv fleksibilitet, sprogfunktioner, arbejdstempo og hukommelse Forbedringer i selv-rapporteret eksekutive funktioner Kesler et al., 2013

6 Professionel hjernetræning Computerbaseret hjernetræning 5 dage om ugen i 6 uger. Træning af opmærksomhed, indlæring, processeringshastighed, hukommelse, arbejdshukommelse og problemløsning. Programmet er oversat til dansk med dansk indtaling mm. Vores undersøgelse: Foreløbige resultater Deltagere: Deltagere: 157 kvinder med brystkræft, der oplever kognitive vanskeligheder (!) Randomiseres til hjernetræning eller kontrolgruppe Metode: Computerbaseret hjernetræning 30 minutter dagligt, 5 dage om ugen i 6 uger. Test før start, et opkald undervejs, test efter træning og igen 3 måneder efter. Resultater: Langtidseffekter på 2 ud 8 af neuropsykologiske mål og positive ændringer i næsten samme størrelsesorden på yderligere 2 mål. Disse mål er relateret til opmærksomhed og arbejdshukommelse. Ingen ændringer i subjektive kognitive klager eller depressive symptomer Fordele og ulemper ved computerbaseret kognitiv træning Fordele Fleksibilitet Billigt Ulemper/svagheder Uklart om effekterne varer ved Uklart om der er transfer effekter (e.g. Sudoku) Kedeligt Fysisk aktivitet (FA) FA er forbundet med forbedret kognition i både dyre- og menneskestudier Hos raske personer har FA vist at have gode og konsistente effekter på bl.a. eksekutive funktioner FA er forbundet med: Neurogenese Øgede neurotransmitter niveauer Nedsat inflammation Positive effekter på hjerne vaskulatur FA kan desuden have indirekte positive effekter på kognition via psykologiske faktorer (depression, søvn) og kroniske sygdomme (diabetes, fedme) Fysisk aktivitet og brystkræft Konklusioner (Systematisk review) Kognitive klager Yoga (Hatha,Iyengar) (Derry et al., 2014; Culos-Reed et al., 2006) Qigong (Oh et al., 2012) Objektive kognitive effekter Cykle intervention: Eksekutive funktioner (Miki et al., 2014) Tai Chi: Hukommelse og opmærksomhedsfunktioner (Reid-Arndt et al., 2012) Positive effekter allerede 1 måned efter påbegyndelse af FA Current evidence does not favour the pharmacologic management of cognitive alteration associated with breast cancer treatment. The inherent variability of cognitive training interventions makes it difficult to determine their role in practice. Physical activity interventions also appear promising; however, methodological challenges in these studies preclude any concrete recommendations for practice. Chan et al., 2015

7 Kompenserende strategier Hovedpointer! Psyko-edukation Blive bevidst om egne begrænsninger Planlægge realistisk Pauser Brug af smartphones Kalenderfunktion, påmindelsesalarm Noter til selv Handlingslister ved komplekse opgaver Se evt.: Mange kræftpatienter klager over kognitive vanskeligheder Kognitive klager er ikke nødvendigvis ensbetydende med forringelser i koncentration og hukommelse Der er efterhånden god evidens for reelle kognitive svækkelser ved kræft og kræftbehandling Behandling af kognitive vanskeligheder afhænger af typen af problemer Endnu kun få studier af behandling/håndtering blandt kræftpatienter Kognitiv træning og fysisk aktivitet Kompenserende strategier Hvis de kognitive vanskeligheder er omfattende med indvirkning på daglige gøremål (fx arbejde) => neuropsykologisk udredning Tak for jeres opmærksomhed

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning?

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD in preschool children is parent training the answer? Kandidatafhandling af Line Møller efterår 2013 - august Årskortnummer: 20071611 Vejleder:

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende Til sundhedsprofessionelle Ditliv Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor Ditliv?... Hvem er Ditliv til?... Kursustilbud og hjemmeside... Samarbejdspartnere...

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 19 n Fysisk inaktivitet øger risikoen for en række sygdomme, først og fremmest hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, muskel- og skeletsygdomme, brystkræft, kræft i tyktarm og psykiske

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 2014 Udarbejdet af Mette Weber og Bodil Kofoed Layout Marianne Glynstrup Indholdsfortegnelse s. 1 Indholdsfortegnelse Forord: 15

Læs mere

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Udredningsopgave

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne Danmarks Tekniske Universitet Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning

FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. 2006 Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning Fysisk Aktivitet og Evidens Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Skolestøtte til børn i familiepleje

Skolestøtte til børn i familiepleje Skolestøtte til børn i familiepleje - En effektundersøgelse Luna Kragh Andersen, Cand. Scient. Soc., videnskabelig assistent, SFI Projektleder: Misja Eibergs, Cand.Psych., Ph.d. studerende Dagens oplæg:

Læs mere