Oplæg til idékonkurrence. Oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til idékonkurrence. Oktober 2012"

Transkript

1 Bellahøj Oplæg til idékonkurrence. Oktober 2012

2 Bellahøj. Oplæg til idékonkurrence Baggrund Historie Bellahøj 2012 Konkurrence temaer

3 Bellahøj. Idekonkurrencens baggrund De 4 boligselskaber på Bellahøj, FSB, AKB KBH, AAB og SAB ansøger om helhedsplan. Landsbyggefonden og Københavns Kommune ser gerne en samlet løsning. AKB KBH. afdeling Bellahøj, AAB, FSB og SAB ønsker at gennemføre en idékonkurrence. Indledende idéer og formål: Bellahøj, et koryfæ for den almene boligsektor og et State of the art byggeri for sin samtid hvordan kan det fastholdes i forb bindelse med en renovering? Stort behov for fremadrettet at revitaliseree området og tilføre ny energi, med fastholdelse af en fælles grundtone. Der ønskes en bred, idémæssig besvarelse mere end en egentlig g arkitektkonkurrence. Fokus på det arkitektoniske design, samt områdeplan. Resultaterne af konkurrencen skal udfordre LBF og Københavns Kommune og kunne anvendes af afdelingerne på Bellahøj i de individuelle projektudformninger.

4 Bellahøj. Historie. Den omfattende boligmangel i efterkrigstiden skabte behov for at rationalisere byggeriet for at kunne bygge hurtigere og mere effektivt. Første byggeri i Danmark, hvor byggebranchen for alvor forsøgte at bryde med de traditionelle byggemetoder, var boligbebygg gelsen Bellahøj i København. Bellahøj udsprang af en ny byggelov, som Københavns Kommune vedtog i Første gang de almene boligselskaber i praks sis afprøvede byggelovens nye muligheder for at bygge højt. Bellahøj er resultat af en konkurrence i Bellahøj blev opført mellem

5 Bellahøj. Historie. De vindende arkitekter Mogens Irming, Tage Nielsen, Ole Buhl, Karl Larsen, Dan Fink, Edvard Heiberg, Svenn Eske Kristensen og Harald Petersen var tydeligvis inspireret af den fransk schweiziske arkitekt Le Corbusiers visioner om byen placeret, som solitære højhuse i det store grønne rum. Fælles, overordnede retningslinjer som for eksempel facadernes form og farveudtryk. På afstand ser blokkene ens ud, men jo tættere man kommer på, kan man se, at der er store forskelle. Plads og boliger til mange mennesker på et forholdsvis lille areal ved at bygge i højden og placere parkering i kældre under husene, dermed blev store dele af de grønne områder friholdt fra byggeri. De grønne områder blev anlagt af havearkitekten C. Th. Sørensen og omfattede ikke kun nye træer, men også gamle eksisterende beplantninger samt en friluftsscene udformet som et græsk amfiteater. t

6 Bellahøj. Historie. Bellahøj består af 28 punkthuse, der har mellem 9 og 13 etager og omkring 1300 lejligheder, der har udsigt over København, Øresund og Sverige. Bellahøj var i sin tid ikke blot arkitektonisk nyskabende, men også i sin tekniske udformning et nybrud i forhold til traditionelle byggemetoder. Her blev der eksperimenteret med nye byggematerialer, byggeformer og arbejdsprocesser. Ved Bellahøj Nord 2 & 4, er opført efter dt det såkaldte Kalton System hvor de bærende vægge og dæk er støbt på stedet. De øvrige huse på Bellahøj er opført efter en dengang helt ny teknik kaldet glideforskalling.

7 Bellahøj Et øjebliksbillede Et øjebliksbillede. Bellahøj er et boligområde af høj bevaringsværdi og er på Dansk Arkitekturcenters kanonliste x tra puljen fra Det stiller store krav til den videre arkitekton niske bearbejdning af bebyggelsen og de grønne områder mellem husene. Men Bellahøj Bllhjhar også udfordringer: d Facaderne forfalder Dårligt indeklima Utidssvarende køkkener og badeværelser Stigende energipriser Bellahøj har fysiske udfordringer, hvorfor der søges om støtte til helhedsplan for renovering.

8 Bellahøj Et øjebliksbillede Bellahøj er hjem for beboerne i ca boliger. Gennem de seneste 40 år har beboersammensætningen ændret sig. Indvandrere og efterkommere er steget fra 5 % til 25 % Voldsom stigning i andelen af enlige: Enlige kvinder er steget fra 24 % til 42 % Enlige mænd er steget fra 7 % til 25 % Andelen af par er faldet fra 66 % til 27 % Andelen af beboere over 65 år er steget fra 7 % til 19 % Der er tendenser til sociale problemer i afdelingen Beboere føler sig kun i mindre grad trygge ved at bo og færdes i området Der sker ingen eller i mindre grad sociale aktiviteter it t i afdelingen. Bellahøj har også sociale udfordringer, hvorfor der søges om støtte til en boligsocial helhedsplan. Et kig ind i fremtiden Fremtidssikring af Bellahøj Boligselskabet AKB Kbh. Marts 2012.

9 Bellahøj. Et øjebliksbillede. Skole Nærmeste folkeskole er Bellahøj skole, hvor de fleste at børnene i bebyggelsen går i skole. Efter flere år med problemer er skolen i 2007 renoveret og omdannet til landets første offentlige idrætsskole, en profilskole med fokus på idræt og motorik. Ændringen er en meget stor succes og skolen er nu en af de mest efterspurgte i Københavns Kommune.

10 Bellahøj. Et øjebliksbillede. Idrætsfaciliteter Beboerne har meget gode kultur og idrætstilbud i de nærmeste omgivelser. Bellahøj Svømmestadion er Københavns største vandkulturhus med både inden og udendørs svømme, udsprings og legebassiner. Grøndal Centret er Nordeuropas største idrætscenter med mere en 3000 daglige brugere.

11 Bellahøj. Et øjebliksbillede. Natur og friluftsliv Bellahøjparken og Degnemosen er et sammenhængende parkanlæg med bronzealder i Københavns Kommune. høje og er med sine 37 m, den højeste terrænformation Bellahøj friluftsscene iu eer et samlingssted i København for friluftsteater iu eae og koncerter e for op til 2000 personer. Åbner Bellahøj op for københavnerne. Skramleren mere end 3000 m2 skrammel llegeplads, del af integreret institution Trekløveren. Bellahøj højdebeholder?

12 Bellahøj. Hvad skal der til? Bellahøj står derfor i dag, trods en række byggetekniske problemer i betonfacader, tekniske installationer og efter nutidens standard små lejligheder, stadig som en meget markant bebyggelse med stor kulturarvs værdi. Bellahøj er et markant udtryk for den almenee boligbevægelses g indsats for at skabe god arkitektur i form af gode boliger og gode omgivelser om boliglivet. Oluf Lind m.fl.: Arkitektur guide. København. Arkitektens forlag1996 s. 63 Belysning af mulighederne kan bedst ske ved gennemførelse af en idékonkurrence. Arkitekter, ingeniører og andre finder de bedste muligheder for at fremtidssikre den samlede bebyggelse, samtidig med at kulturarvs værdien bevares. Ved at udskrive en samlet konkurrence sikrer boligselskaberne, at området behandles som en helhed og kvaliteterne bevares og forstærkes.

13 Bellahøj. Tema 1 Bygningerne. Problemstilling Byggeriets klimaskærm lever ikke op til de krav der stilles i dag til varmeisolering eller energiforbrug. Der er udbredt skimmel i boliger, dels på grund af dårlig isolering og kuldebroer i konstruktionen, dels på grund af manglende ventilation. Renovering af facader omfatter flere forskellige byggetekniske typer og hermed er der behov for forskellige løsningsmodeller.

14 Bellahøj. Tema 1 Bygningerne. Flere bygninger har løse facadeelementer og en enkelt afdeling har opsat afskærmning, for at forebygge ulykker. Eksempel fra betonundersøgelse i SAB s afdeling II viser at den bærende betonbagvæg er gennemkarbon natiseret, hvilket betyder: At med mindre, der etableres en ny tæt klimaskærm, vil opfugtning af den bærende betonbagvæg med tiden medføre korrosionsskader og hermed nedbrydning. Eksempel på varmeforbrug i afd. AKB Bellah høj i perioden er 158 kwh/m2/år: U værdi på de eksisterende facadekonstruktioner skal bringes op til gældende lovgivning. i En facaderenovering skal løse disse problemstillinger og samtidig opfylde krav til: Arkitektur, reduktion af energiforbrug, et driftsvenlighed og god totaløkonomi. godt indeklima, lang levetid, Stor interesse for forslag til alternative og bæredygtige energitiltag problem er manglende finansiering. i i ESCO?

15 Bellahøj. Tema 2 De grønne områder. Landskab Hvordan kan de fysiske rammer om boligerne bidrage til at skabe et velfungerende boligområde? Et kig ind i fremtiden Fremtidssikring af Bellahøj Boligselskabet AKB Kbh. Marts Rapporten udpeger 3 muligheder: Grønne områder. Nye aktiviteter og opholdssteder, der kan giver liv mellem husene. Bløde kanter. Overgangen mellem bygningernes stuelejligheder og de grønne områder. Samlingspunkter. Steder hvor beboerne kan mødes nyt fælleshus for beboerne. Desuden: Forslag til affaldshåndterings system, miljøstationer med kildesortering. Eksisterende ressourcekrævende skaktsystem kunne nedlægges. LAR er det geoteknisk muligt?

16 Bellahøj. Tema 3 Nordic Build Charter. Nordic Build er et nordisk initiativ til at fremme udvikling af bæredygtige bygnings koncepter. Baseret på de 10 principper i Nordic Build Charter: Nordic Build Charter vil skabe et bygget miljø, der: 1. Er skabt for mennesker og fremmer livskvalitet. 2. Skubber til grænserne for bæredygtig performance, som resultat af innovativ tankegang og højt vidensn niveau 3. Kombinerer det urbane liv med naturens kvaliteter 4. Er CO2 neutralt i sin livscyklus 5. Er funktionelt, begavet og æstetisk indbydende, funderet på det bedste af nordisk designtradition 6. Er robust, holdbart, fleksibelt og tidløst bygget til at holde. 7. Anvender lokale materialer og er tilpasset lokale forhold. 8. Produceres og vedligeholdes gennem partnerskaber bygget på klare og gennemskuelige samarbejder og på tværs af grænser og fag. 9. Anvender koncepter, der er skalérbare og globalt anvendt. 10. Er til gavn for mennesker, erhvervslivet og miljøet.

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere