TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16"

Transkript

1 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

2 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering og Anbefalinger... 5 Overordnet konklusion... 6 Opsamling på anbefaling/vurderinger fra analysen... 7 Rundt om afdeling Anbefalinger/vurderinger Cameoanalyse Tilfredsheds-undersøgelse Anbefalinger/vurderinger Fakta om beboere Tilfredshed med boligen Tilfredshed med boligområdet Tilfredshed med boligselskabet Boligudgifter Oplevelser af tryghed og omdømme Overvejelser om at flytte Deltagelse i aktiviteter og beboerdemokrati Kommentarfelter Spørgsmål 16: Hvad kan dit boligselskab gøre bedre? Spørgsmål 22: Hvad mangler dit boligselskab? Workshop Workshopresultater

3 2

4 BAGGRUND Denne del indeholder baggrundsmateriale om tilfredshedsundersøgelsen for afdeling 16 i Vestbjerg. Indledningsvis redegøres for formålet med dette eftersyn og ligeledes, hvordan rapporten opbygges. Dernæst gennemgås, hvorledes analysen udføres. Afsnittet har til formål at give et indblik i, hvorledes analysen gribes an, og samtidig hvilke muligheder der er med analysen. 3

5 Baggrund Kuben Management Denne rapport er udarbejdet af Kuben Management for afdeling 16 i Vestbjerg og Sundby-Hvorup Boligselskab. Kuben Management er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på by, bolig, energi og bæredygtighed. Kubens mål er at sikre vores kunder kvalificeret og kompetent rådgivning. Kuben Management rådgiver boligorganisationer, kommuner og regioner, erhverv og industri om byggeri, energi og udviklingsprocesser. Kubens opgaver omfatter blandt andet teknisk, økonomisk og administrativ bygherrerådgivning indenfor nybyggeri og renoveringsprojekter samt udvikling og energieffektivisering af boligområder, erhvervsejendomme og produktion. Formål Denne rapport har til formål at give Sundby-Hvorup Boligselskab et indblik i afdelingerne. Rapporten vil give en vurdering af afdelingerne og kan således fungere som et redskab til at vurdere samt prioritere, hvilke behov der er nu og fremadrettet i afdelingen. Rapporten giver en øjebliksvurdering i forhold til beboernes tilfredshed. Vurderingen af afdelingerne bygger på: En analyse af området og dets borgere, som udarbejdes gennem Cameo-analyse. Udarbejdelse og efterbehandling af spørgeskema til tilfredshedsundersøgelse - suppleret med afholdelse af møde og workshop om samme. En vurdering/anbefaling af fremtidige indsatsområder samt potentielle renoveringsmuligheder mv. Opbygning Rapporten indeholder flere hovedafsnit: Baggrund, Vurdering og Anbefalinger, Rundt om afdeling 16, Tilfredshedsundersøgelse og Workshop. Nærværende afsnit Baggrund beskriver rapportens struktur samt de parametre, som de efterfølgende afsnit er udarbejdet på baggrund af. Vurdering og Anbefaling er den overordnede og opsamlende konklusion og anbefaling af, hvad vi mener, Sundby-Hvorup Boligselskab og afdelingsbestyrelserne bør handle på i den nærmeste fremtid angående afdelingerne. Rundt om afdeling 16 indeholder en gennemgang af boligområdet omkring afdelingerne. Afsnittet Tilfredshedsundersøgelse er en gennemgang af beboernes tilfredshed med deres afdeling og nærområdet baseret på en spørgeskemaundersøgelse, og Workshop er en gennemgang af resultaterne fra workshoppen, hvor beboerne har haft mulighed for at ytre deres holdning til, hvad der skal prioriteres højest med hensyn til renovering af afdelingen. Udover den samlede vurdering af afdelingen (afsnittet Vurdering og Anbefalinger), findes i starten af hvert afsnit nogle vurderings-/anbefalingssider, hvor de enkelte afsnits parametre bliver vurderet. Hver enkelt parameter vurderes ud fra et lysreguleringsprincip, som er angivet herunder: Vurderingskriterier Der opereres med følgende vurdering, som er en slags lysreguleringsprincip: En god vurdering Forholdene er gode, og der er ikke behov for handling. En middel vurdering Der kan komme et behov for handling, men det er ikke nødvendigt øjeblikkeligt. En dårlig vurdering Der er behov for at handle nu. Der laves en samlet konklusion for afdelingen baseret delkonklusionerne anbefalinger/vurderinger, som starter hvert af hovedafsnit i rapporten. 4

6 VURDERING OG ANBEFALINGER Denne del indeholder hovedkonklusionerne fra analysen af afdelingerne. I hvert enkelt afsnit er der analyseret og konkluderet på de udvalgte forhold. Disse konklusioner samles her til en overordnet vurdering af indsatsområder. Den overordnede vurdering tager udgangspunkt i den samme tilgang som de andre afsnit dvs. en rød-, gul-, grøn-farveangivelse, som indikerer hvorvidt øjeblikkelig aktion er nødvendig. 5

7 Vurdering og anbefalinger Overordnet konklusion Basisoplysninger Opført 1988, 1989, 2002 Type Rækkehuse og ældre boliger Antal Boliger 117 Samlet vurdering Afdeling 16 fremstår som en velfungerende afdeling. Beboernes generelle tilfredshed med at bo i afdelingen er høj, og der er en stor tilfredshed med afdelingens beliggenhed, herunder udearealerne og transportmuligheder. Der bør dog være opmærksomhed på, at mange beboere er utilfredse med de indvendige forhold i boligerne, specielt badeværelsets og køkkenets standard. Der er fra beboernes side ønsker, som vil betyde meget i hverdagen at få realiseret, men som ikke er så omfattende økonomisk. Det anbefales at tage hånd om disse, for at opretholde tilfredsheden med afdelingen. Her kan nævnes bedre bilparkering samt at der bliver igangsat tiltag for at mindske problemer med kriminalitet/tyveri. 6

8 Opsamling på anbefaling/vurderinger fra analysen En god vurdering Den generelle tilfredshed med at bo i afdelingen er høj. Der er generel tilfredshed med de grønne områder og udearealerne ved afdelingen. Beboerne er tilfredse med den daglige drift og rådgivning i forbindelse med problemer i boligen og kontorets åbningstider/telefontider. Afdelingen har en god beliggenhed i forhold til kollektiv trafik samt forhold for bilister, cyklister og fodgængere. Det er karakteristisk for området at husstandens indkomstniveau og uddannelsesniveau ligger over landsgennemsnittet. En middel vurdering Flere beboere oplever deres boligudgifter som en byrde for deres private økonomi. Bilparkeringen og adgang til indkøbsmuligheder er flere beboere utilfredse med. Kriminalitet er et stort problem. Flere beboere har været udsat for særlig tyveri af cykler, biler og andre udendørs genstande samt indbrud i boligen, garagen, havehuse eller lignende. En dårlig vurdering En større andel af beboerne er utilfredse med de indvendige forhold, herunder badeværelsets standard, køkkenets standard, boligens materialer samt husets arkitektur og udseende. 7

9 8 Vurdering og anbefalinger

10 RUNDT OM AFDELING 16 Dette afsnit indeholder en analyse af de omkringliggende områder. Der er set på flere forskellige indgangsvinkler til byen og nærområdet. Undersøgelserne inkluderer en Cameoanalyse. 9

11 Rundt om afdeling 16 Anbefalinger/vurderinger Her opsummeres i punktform de anbefalinger/vurderinger, vi mener, bør tages til efterretning i forhold til cameoanalysen for området omkring afdeling 16. En god vurdering Det er karakteriseringen for området at husstanden indkomstniveau og uddannelsesniveau ligger over landsgennemsnittet. En middel vurdering Udbuddet af boliger er primært parcelhuse og rækkehuse, og hovedparten af boligerne er beboet af ejeren. Disse kan være sværere at tiltrække til lejeboligerne. 10

12 Cameoanalyse Følgende beskrivelse er udarbejdet på baggrund af data fra Cameo Danmark, en husstandsklassifikation aktualiseret gennem sammenligninger med hele landet. Cameo-kortet opdeler Danmark i 100x100 meter celler. De forskellige celler er repræsenteret med en af de 37 cameo typer på husstandsklassifikation. Cameo typer er bestemt for hver husstand, men det er kun den type, som er mest overrepræsenteret indenfor cellen, der vises. Der kan derfor sagtens være flere typer repræsenteret indenfor en celle, men det er den type, der er overrepræsenteret, som vises i cellen. Der er flere ensartet boligområder omkring afdeling 16. De mest dominerende husstandstyper i området er 3C, 2B, 3B og 3A. 11

13 Rundt om afdeling 16 Der er et stort område, som er domineret af typen 3C, for hvem det gælder, at hovedparten bor i en ejerbolig. Samtidig bor de hovedsagligt i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Deres boliger er store i forhold til landsgennemsnittet, og de er typisk over 120 kvadratmeter. Deres uddannelsesniveau svarer til landsgennemsnittet. Ydermere er deres husstandsindkomst lidt højere end gennemsnitsdanskerens. Personer over 50 år udgør størsteparten af personerne i typen. Sammenlignet med landsgennemsnittet er der færre personer mellem år. Flest har ikke børn, men flere end landsgennemsnittet har et barn eller to børn. Der er to boligområder, hvor typen 2B optræder, og her bor de hovedsageligt i ejerboliger og hovedparten bor i enkelthuse som villaer og parcelhuse. Deres boliger er store i forhold til landsgennemsnittet og ligger ofte mellem kvadratmeter. Sammenlignet med landet generelt har de et højt uddannelsesniveau. Af alle uddannelser har størsteparten en høj længerevarende uddannelse. Ydermere ligger deres husstandsindkomst meget højere end landsgennemsnittet. Personer, der er 40 år og derover, udgør den største andel af alle over 12 år i denne type. Samtidig er der færre mellem år sammenholdt med landsgennemsnittet. Størsteparten har ikke børn, hvilket svarer til gennemsnittet for hele landet. Der er dog flere end på landsplan, som har et til to børn. For typen 3B gælder det, at de primært bor i ejerboliger, og samtidig primært i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse, og sammenholdt med landsgennemsnittet er mange bosiddende på gårde. Deres boliger er meget store i forhold til landsgennemsnittet, og de er typisk mellem kvadratmeter, men mange er ligeledes over 200 kvadratmeter. Uddannelsesniveauet ligger lidt under landsgennemsnittet. Derimod er deres husstandsindkomst højere end landsgennemsnittet. Personer mellem år udgør størsteparten i typen. Desuden er der en mere markant underrepræsentation af personer mellem år samt 75 år og derover. Flest i typen har ikke børn, men flere end landsgennemsnittet har, hvoraf den største del har et barn. Der er et boligområde i den nordvestlige del af byen, hvor typen 3A optræder og for typen gælder det, at de primært bor ejerboliger. De bor samtidig hovedsagligt i enkelthuse såsom villaer og parcelhuse. Deres boliger er store i forhold til landsgennemsnittet, og de er typisk mellem kvadratmeter. Personernes uddannelsesniveau svarer til landsgennemsnittet. Ydermere er deres husstandsindkomst højere end den gennemsnitlige danskers. Størstedelen er mellem år. Sammenholdt med landsgennemsnittet er færre mellem år samt over 60 år. Der er flest, der er barnløse, men flere end landsgennemsnittet har dog børn, og væsentligt flere end landsgennemsnittet har tre eller flere børn. 12

14 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE Dette afsnit omhandler en tilfredshedsundersøgelse, som er lavet hos Sundby-Hvorups beboere. Som led i denne undersøgelse er der udarbejdet et spørgeskema specifikt til afdelingen. Det omfatter en række spørgsmål, herunder bl.a. om tilfredsheden med nærområdet omkring bygningerne, boligområdet samt boligen. Spørgeskemaets besvarelser er blevet efterbehandlet og analyseret. 13

15 Tilfredshedsundersøgelse Anbefalinger/vurderinger Her opsummeres i punktform de anbefalinger/vurderinger, vi mener, bør tages til efterretning i forhold til tilfredsheden blandt beboerne i afdeling 16. En god vurdering Den generelle tilfredshed med at bo i afdelingen er høj. Der er en generel tilfredshed med de grønne områder og udearealerne ved afdelingen. Beboerne er tilfredse med den daglige drift, rådgivning i forbindelse med problemer i boligen og kontorets åbningstider/telefontider. Der er høj grad af tilhørsforhold til boligområdet. God beliggenhed ift. grønne områder og natur og den personlige tryghed i Vestbjerg. God beliggenhed ift. kollektiv trafik, forhold for bilister, cyklister og fodgængere. En middel vurdering Flere er utilfredse med bilparkeringen. Der er en mindre utilfredshed med adgangen til indkøbsmulighederne. Der er en mindre utilfredshed med kontakten til ejendomsfunktionæren samt i forbindelse med udbedring af mangler i boligen. Flere oplever deres boligudgifter som en byrde for deres private økonomi. Problemer med kriminalitet: Der er flere, som har været udsat for særlig tyveri af cykel, bil eller andre udendørs genstande og indbrud i boligen, garagen, havehus eller lignende. En dårlig vurdering En større andel er utilfreds med de indvendige forhold, herunder, badeværelsets standard, køkkenets standard, boligens materialer samt husets arkitektur og udseende. 14

16 Fakta om beboere Der er 49 respondenter der har deltaget i undersøgelsen i af afdeling 16. Med baggrund i undersøgelsens respondenter kan afdelingens beboere beskrives således (nedenstående karakteristika er særligt udvalgt): 43 procent er mellem år og 30 procent er 70 år eller ældre. 23 procent er mellem år. 39 procent har en grundskole som deres højest fuldførte uddannelse og 22 procent har en erhvervsuddannelse. 20 procent har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. 55 procent har en husstandsindkomst mellem kr. og 9 procent har en husstandsindkomst på kr. og derover (14 procent ønsker ikke at oplyse deres husstandsindkomst eller ved de ikke, hvad den er). 16 procent er gift/samboende og 29 procent er enke/enkemand. 79 procent har ingen hjemmeboende børn, mens 16 procent har et barn. Tilfredshed med boligen I nærværende afsnit undersøges beboernes tilfredshed med deres bolig, bygningen og udearealerne. Forholdene undersøges for den samlede afdeling. I nedenstående tabel ses en frekvenstælling af beboernes besvarelse af deres tilfredshed med, hvor de bor. Tabel: Hvor tilfreds er du alt i alt med at bo hvor du bor? Meget tilfreds 53 % Tilfreds 44 % Utilfreds 2 % Meget utilfreds 2 % Ved ikke 0 % Det fremgår, at næsten alle er tilfreds med deres nuværende boligsituation. Over halvdelen er meget tilfredse med, hvor de bor, og 44 procent er tilfredse. Der er kun 4 procent, der enten er meget utilfredse eller kun utilfredse med deres levested. 15

17 Tilfredshedsundersøgelse Der er dog forskel på, hvad man er tilfreds med, og hvilke forhold som beboerne finder utilfredsstillende. Dette er fremstillet i nedenstående tabel. Tabel: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i din bolig og bygning? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Lysindfald 33 % 56 % 9 % 0 % 2 % Udearealer 32 % 62 % 2 % 4 % 0 % Indretning og møbleringsmuligheder 31 % 59 % 6 % 2 % 2 % Selve boligen alt i alt 30 % 67 % 0 % 4 % 0 % Boligens størrelse 29 % 54 % 15 % 0 % 2 % Renholdelse/vedligeholdelse af bygninger 21 % 62 % 7 % 4 % 6 % Handicap-/ældrevenlige forhold 20 % 53 % 7 % 2 % 18 % Husets arkitektur og udseende 17 % 59 % 17 % 2 % 6 % Badeværelsets standard 12 % 52 % 23 % 11 % 2 % Boligens materialer 11 % 68 % 13 % 2 % 6 % Køkkenets standard 11 % 47 % 35 % 5 % 2 % Tabellen viser, at der er nogle forhold som beboerne er særlig tilfredse med, men samtidigt også nogle forhold de er utilfredse med. Hver tredje er meget tilfredse med lysindfaldet i deres bolig. Samtidig er 32 procent meget tilfredse og 62 procent er tilfredse med udearealerne. Ligeledes er 90 procent er enten meget tilfredse eller tilfreds med indretningen og mulighederne for møblering. Der er 30 procent som er meget tilfredse og 67 procent der er tilfredse med selve boligen alt i alt. Derimod er køkkenets og badeværelsets standard samt boligens materialer og huset arkitektur og udseende, de forhold, som er mest utilfredsstillende for beboerne. Der er 40 procent, som er enten utilfredse eller meget utilfredse med køkkenets standard. Der er 11 procent der er meget utilfredse og 23 procent er utilfredse med badeværelsets standard. Samtidig er 15 procent enten meget utilfredse eller utilfredse med boligens materialer og 19 procent er enten meget utilfredse eller utilfredse med huset udseende og arkitektur. 16

18 Tilfredshed med boligområdet Følgende afsnit omhandler beboernes tilfredshed med deres boligområde. Nedenstående tabel viser beboernes tilfredshed med forskellige forhold i deres boligområde. Tabel: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i dit boligområde? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Tryghed ved at færdes i området 46 % 52 % 0 % 2 % 0 % Støjen fra trafik, erhverv, børns leg mm. 40 % 55 % 2 % 2 % 2 % Naboskab og fællesskab med andre 32 % 57 % 4 % 2 % 5 % De grønne områder 30 % 64 % 4 % 0 % 2 % Forebyggelse af sociale problemer og kriminalitet 24 % 44 % 2 % 2 % 29 % Beboersammensætning 21 % 61 % 2 % 0 % 16 % Fælleshus, legepladser og andre fællesfaciliteter 18 % 68 % 7 % 2 % 5 % Bilparkering 17 % 52 % 12 % 5 % 14 % Ældrevenlige forhold 14 % 56 % 2 % 0 % 28 % Cykelparkering 9 % 42 % 4 % 4 % 42 % Mængden af fællesaktiviteter for beboere 5 % 56 % 5 % 2 % 32 % Børn og unges bo- og opholdsvilkår 4 % 40 % 0 % 0 % 56 % I tabellen ses det, at næsten alle beboere er meget tilfreds eller tilfredse med trygheden ved at færdes i deres boligområde og ligeledes i forhold til støj fra trafik, erhverv og børn mm. Samtidig er en stor andel meget tilfreds eller tilfreds med naboskabet og ligeledes de grønne områder. Der er en vis utilfredshed med mulighederne for bilparkering, hvor 5 procent er meget utilfredse og 12 procent er utilfredse. Nedenstående tabel viser beboernes tilfredshed med forskellige forhold i Vestbjerg. Tabel: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i Vestbjerg? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Naturmiljø og grønne områder 48 % 46 % 2 % 4 % 0 % Forhold for cyklister og fodgængere 44 % 44 % 0 % 0 % 12 % Personlig tryghed 43 % 53 % 0 % 2 % 2 % Adgang til den kollektive trafik 41 % 54 % 0 % 0 % 5 % Indkøbsmuligheder 38 % 51 % 8 % 2 % 2 % Renholdelse og vedligeholdelse 34 % 60 % 0 % 4 % 2 % Trafikforhold for bilister 34 % 56 % 0 % 0 % 10 % Ældres vilkår 23 % 44 % 2 % 0 % 31 % Børn og unges vilkår 22 % 38 % 0 % 0 % 40 % Offentlige servicetilbud 10 % 29 % 6 % 0 % 54 % Der er en generelt tilfredshed med forholdene i Vestbjerg, hvor 48 procent er meget tilfredse og 46 procent er tilfredse med naturmiljø og grønne områder. Derudover er 44 procent er meget tilfredse og 44 procent tilfredse med forholdene for cyklister og fodgængere. Derudover er en stor andel tilfreds eller meget tilfreds med den personlige frihed, adgangen til kollektiv trafik og renholdelse og vedligeholdelse. Der er kun en mindre utilfredshed med indkøbsmulighederne, som 10 procent er enten meget utilfredse eller utilfredse med. 17

19 Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshed med boligselskabet Beboerne er også blevet spurgt om deres tilfredshed med Sundby-Hvorup Boligselskab, og dette vil blive nærmere undersøgt i det følgende. Nedenstående er beboernes besvarelser i forhold til deres tilfredshed med forskellige forhold ved Sundby-Hvorup Boligselskab. Tabel: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i dit boligselskab? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Den hjælp du får når du taler med ejendomsmesteren 45 % 43 % 5 % 4 % 4 % Kontakt og samarbejde med ejendomsmesteren 40 % 51 % 5 % 2 % 2 % Den daglige drift og betjening 35 % 55 % 3 % 2 % 5 % Rådgivning og hjælp i forbindelse med problemer i boligen 30 % 58 % 3 % 3 % 5 % Kontorets åbningstider og telefontid 25 % 68 % 2 % 2 % 3 % Udbedring af mangler og små reparationer 24 % 60 % 5 % 3 % 7 % De breve og beboermateriale som du modtager fra afdelingen 21 % 67 % 2 % 2 % 9 % Kontakten til administrationen, herunder udlejning 21 % 59 % 0 % 0 % 20 % Den information du kan finde på boligselskabets hjemmeside 16 % 50 % 2 % 0 % 33 % Kontakt og samarbejde med afdelingsbestyrelsen 11 % 63 % 0 % 0 % 26 % Beboerne er generelt tilfredse med Sundby-Hvorup Boligselskab. Der er en stor tilfredshed med den daglige drift samt rådgivningen i forbindelse med problemer i boligen. Derudover er der en tilfredshed med kontorets åbningstider og telefontider. Der er enkelte som er utilfredse med kontakten til ejendomsmesteren samt udbedring af mangler og små reparationer. Der er også flere forhold, som beboerne ikke kan tage stilling til, såsom afdelingsbestyrelsen og informationer på boligselskabs hjemmeside samt kontakten til administrationen. Umiddelbart skyldes mange af disse besvarelser sandsynligvis, at beboerne ikke har haft brug for kontakt til disse. 18

20 Boligudgifter Følgende er en redegørelse for beboernes boligudgifter samt, hvorvidt dette er en byrde for deres private økonomi eller ej. Tabel: Hvad er dine månedlige boligudgifter? Frekvens Tabel: Hvor tung en byrde er husstandens månedlige boligudgifter for jeres/din økonomi? Frekvens kr. 2 % En meget tung byrde 5 % kr. 6 % En tung byrde 21 % kr. 13 % En mindre byrde 28 % kr. 30 % Ikke nogen byrde 37 % kr. 32 % Ved ikke 9 % kr. 17 % Antal Ved ikke 2 % Tabellen viser beboernes månedlige boligudgifter, hvor det ses at knap halvdelen har en boligudgift på kr. Derudover har 43 procent en boligudgift på mellem kr. I tabellen til højre ses, i hvilken grad beboerne oplever deres boligudgifter som en byrde for deres private økonomi. For over hver tredje (37 procent) af beboerne udgør deres boligudgifter ikke nogen byrde. Der er dog flere, som oplever det som en direkte byrde. Henholdsvis 21 procent og 5 procent oplever det som en tung byrde og en meget tung byrde. Der er en svag sammenhæng mellem personernes boligudgifter og i hvilken grad, de oplever disse som en byrde for deres private økonomi. Dette ses i nedenstående tabel. Tabel: Byrde af boligudgifter Månedlige boligudgifter Hvor tung en byrde er husstandens månedlige boligudgifter for jeres/din økonomi? % En meget tung En tung byrde En mindre byrde Ikke nogen byrde kr. 0 % 33 % 0 % 67 % 100 % kr. 0 % 0 % 60 % 40 % 100 % kr. 0 % 19 % 38 % 44 % 100 % kr. 13 % 25 % 31 % 31 % 100 % kr. 13 % 50 % 13 % 25 % 100 % Total 6 % 25 % 31 % 38 % 100 % Gammaværdi = - 0,365. P-værdi=0,026 Af tabellen ses det, at jo højere månedlig boligudgift, jo højere er sandsynligheden for, at beboerne oplever udgifterne som en byrde for deres private økonomi og jo lavere boligudgifter, jo lavere er sandsynligheden for, at det opleves som en byrde. 19

21 Tilfredshedsundersøgelse Oplevelser af tryghed og omdømme I tabellen ses det, at 74 procent i høj grad føler sig hjemme i sit boligområde. Tabel: I hvilken grad føler du dig hjemme i dit boligområde? Frekvens I høj grad 74 % I nogen grad 19 % I mindre grad 5 % I ringe grad 0 % Jeg føler mig ikke hjemme i mit boligområde 2 % Ved ikke 0 % Hovedparten af beboerne oplever, at deres boligområde har et positivt ry, og 72 procent oplever det som positivt eller meget positivt blandt andre personer udenfor deres afdeling. Tabel: Hvordan oplever du din boligafdelings ry udenfor afdelingen? Frekvens Meget positivt 22 % Positivt 50 % Negativt 3 % Meget negativt 2 % Ved ikke 22 % Der er nogle af beboerne, der har oplevet problemer med tyveri, hærværk, indbrud og anden kriminalitet. Dette er tydeligt i følgende tabel. Der er 4 procent af beboerne, som har oplevet hærværk på deres ejendele eller på bygningen, mens 10 procent har fået stjålet enten deres cykel, bil eller en anden genstand, som er placeret udenfor bopælen. Der er 14 procent, som har haft indbrud i deres bolig, garage eller lignende, og 6 procent har oplevet anden form for kriminalitet eller trusler. Det skal dog bemærkes, at det ikke er klart hvor længe siden beboerne har oplevet problemerne med kriminalitet. Der er ikke umiddelbart høj oplevelse af kriminalitet i området. Tabel: Har du været udsat for følgende? Hærværk på bygningen i eller på dine ejendele Tyveri af cykel, bil eller andre udendørs genstande Indbrud i bolig, garage, havehus eller lignende Anden form for kriminalitet eller trusler Ja 4 % 10 % 14 % 6 % Nej 90 % 84 % 82 % 88 % Ved ikke 6 % 6 % 4 % 6 % 20

22 Overvejelser om at flytte Dette afsnit behandler beboernes ønsker om at skifte bolig samt eventuelle begrundelser for at ville skifte boligen. Der er 12 procent af beboerne, som overvejer at flytte fra afdelingen, mens 19 procent måske ville overveje at flytte. Dermed ønsker hovedparten at blive boende i deres nuværende bolig og i afdeling 16. Tabel: Overvejer du at flytte fra afdelingen? Frekvens Ja 12 % Nej 62 % Måske 19 % Ved ikke 7 % Selv om en del beboere ikke umiddelbart har nogle planer om at skifte boligen ud, så er der nogle forhold, som kunne få dem til at overveje dette. Disse forhold er fremstillet i tabellen herunder. Tabel: Hvad ville få dig til at flytte fra afdelingen? Ja Nej Ved ikke En bolig, der er større 50 % 46 % 4 % En bolig, der er bedre indrettet end den jeg bor i 39 % 52 % 9 % En bolig, der er billigere 33 % 50 % 17 % En bolig, der er nærmere ved min familie og/eller mine venner 19 % 69 % 12 % En bolig, der er nærmere min arbejdsplads/uddannelsessted 11 % 80 % 9 % Større/bedre udearealer 11 % 78 % 11 % Det er i særlig grad en billigere eller større bolig samt en bolig der er bedre indrettet, som beboerne fremhæver som et forhold, der ville kunne få dem til at skifte deres nuværende bolig ud. Tabellen viser, at beliggenhed i forhold til arbejdsplads/uddannelsessted samt nærhed til familie/venner ikke har så stor indflydelse på hvorvidt der er et ønske om at flytte fra afdelingen. Det samme gælder større/bedre udearealer. 21

23 Tilfredshedsundersøgelse Deltagelse i aktiviteter og beboerdemokrati Dette afsnit redegør for beboernes deltagelse i afdelingens aktiviteter samt beboerdemokrati. Formålet er at undersøge, om beboerne gør brug af de aktiviteter, som afdelingen laver for dem. Derudover er beboerdemokratiet et centralt element i den almene bolig, men i hvilken grad føler beboerne, at de har indflydelse på deres afdeling? Nedenstående tabel viser om beboerne har deltaget i følgende aktiviteter i afdelingen. Tabel: Har du eller din husstand deltaget i følgende aktiviteter i afdelingen? Ja Nej Nej, ikke muligt i afd. Ved ikke Beboermøde/fællesmøde 79 % 17 % 2 % 2 % Afdelingsmøde 71 % 27 % 2 % 0 % Fester i afdelingslokaler (også private) 58 % 29 % 8 % 6 % Fælles aktiviteter for voksne 27 % 62 % 9 % 2 % Fælles aktiviteter for ældre 23 % 64 % 6 % 6 % Andre aktiviteter i afdelingen 22 % 59 % 7 % 12 % Fælles madlavning/spisning 6 % 66 % 23 % 4 % Fælles aktiviteter for unge 2 % 79 % 17 % 2 % Fælles have- eller vedligeholdelsesarbejde 0 % 79 % 14 % 7 % Fælles aktiviteter for børn 0 % 79 % 17 % 5 % Over 70 procent af de adspurgte har deltaget i et beboermøde eller et afdelingsmøde. Derudover har mange af beboerne været til fest i afdelingslokaler (58 procent), deltageret i fællesaktiviteter for voksne (27 procent) samt aktiviteter for ældre (23 procent). Der er ligeledes mange som har deltaget i andre aktiviteter i afdelingen. Tabellen herunder viser beboernes deltagelse samt opfattelse af beboerdemokratiet i afdelingen. Tabel: I hvor høj grad føler du, at du? I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad Ved ikke Tager del i afdelingens beboerdemokrati 15 % 25 % 25 % 19 % 15 % Gerne vil tage del i afdelingens beboerdemokrati 20 % 22 % 25 % 16 % 16 % Har indflydelse på beslutningerne i afdelingen 16 % 24 % 12 % 28 % 22 % Der er 15 procent, som føler at de i høj grad tager del i beboerdemokratiet. Der er 25 procent som kun i mindre og 19 procent, som i ringe grad føler, at de er en del af beboerdemokratiet i afdelingen. Det samme mønster ses i forhold til beboernes ønske om og interesse for deltagelse i deres afdelings beboerdemokrati. Der er 20 procent som i høj grad og 22 procent som i nogen grad ønsker at deltage i beboerdemokratiet. Derimod vil 25 procent af beboerne i mindre grad og 16 procent i ringe grad deltage i et beboerdemokrati. Dette bliver også tydeligt i beboernes opfattelse af deres egen medbestemmelse og indflydelse på beslutningerne taget i afdelingen. Kun 16 procent føler i høj grad, at de har indflydelse på beslutningerne i afdeling 16, mens 24 procent i nogen grad føler, at de har indflydelse. Der er således 40 procent, som kun i ringe eller mindre grad føler, at de har medbestemmelse på de beslutninger, som tages i afdelingen. De sidste 22 procent har svaret ved ikke, hvorved de indikerer, at beboerdemokratiet ikke er noget de har overvejet. 22

24 Kommentarfelter Der figurerer 2 kommentarfelter i skemaet. Her nedenfor er alle kommentarer anført. Spørgsmål 16: Hvad kan dit boligselskab gøre bedre? Bedre varmestyring. Bilparkering ok, men ved fester og fælleshus ikke ok. Alle medarbejdere bedes være høflige og imødekommende. Flere parkeringspladser, tak. Fornyelse i køkken (komfur). Hvis boligselskabet skal være tro mod sin egen mission, bør man kigge grundigt på HELE boligen, og ikke kun køkkenet i den kommende renovering. Især badeværelserne er meget utidssvarende, og ville med få midler kunne gøre tidssvarende, attraktive og rengøringsvenlige. I nærværende undersøgelse bør man bruge et, i indledningen meget mere normalt dansk formulering uden alle disse mærkelige fremmedordsformuleringer. Indeklima-forhold i boliger, isoler ingstætning af indvendige gipsplader, sammenslutning ved murværk. For høj koncentration af rockwool-støv i indeklimaet pga. dårlig tætning i husene med til kip i afd. 16. Ingen vindue på badeværelset = altid mørkt! Jeg tror, at der skal være en ovn. Det kan hjælpe mere med at spare på penge og lave mere mad hjemme fra. Jeg ville ønske, der kunne gøres noget ved, at der er meget fodkoldt, i samtlige lejligheder, eventuelt med en stigning i huslejen. Der har været flere, der har talt om dette problem. Klare retningslinjer for ejendomsfunktionæren, så man ikke får det ene at vide af ham og noget andet af boligforeningen. Ens regler for alle. Manglende tilbagemelding fra SHB når der er indgivet en klage. Man aner overhovedet ikke, at der er sket noget. Mangler friskluftventil. Køkken er nu råddent, de lugter ikke godt. Den skal udskiftes. Vedligeholdelse af legeplads evt. ny tiltag at legeredskaber. Vi ser for lidt til vicevært når der skal fjernes ukrudt om foråret. De får ikke gjort noget færdig når de er i gang. Ønsker lukket køkken. 23

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg

FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg FREMTIDENS ALMENE Hert UNGDOMSBOLIG Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg Fremtidens Almene Ungdomsbolig Et vidensgrundlag for etablering

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere