2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år"

Transkript

1 Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne skal indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger ske via relevante medier eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen var på Tune Infokanalen siden 10. januar 2004, så dette er opfyldt. Dagsorden, det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelsen blev sendt med posten 18. februar 2004, så dette er også opfyldt. Der var ingen protester fra medlemmerne på dirigenten s spørgsmål om generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten spurgte om revisor og suppleant var villige til at hjælpe med optælling af stemmerne, hvilket blev bekræftet og gik videre til punkt Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Medlemstal Undersøgelser: - ydelse der med fordel kan leveres i kabelnet. - attraktiv og konkurrencedygtig pris (telefoni forventes). - flest mulige leverancer under hensyn til økonomi. Udbredelse af Tune Kabelnet: Tune gl. bydel ca. 95. Vindingeprojektet - måtte af årsager stoppe. Billigkanaler indeholder mere og mere reklame. - kanaler koster penge også selv om der vises reklamer. - flere betalingskanaler - de bliver bestemt ikke billigere. Tekniske ombygninger i vort net og hovedstationen er nødvendige og foretages løbende. 2005/2006 total omlægning som følge af - lovgivning - flere digitale tilbud og løsninger. Formuen bevirker at vort net kan drives og vedligeholdes uden at foreningen skal optage lån, men vi skal følge med tiden for at kunne holde attraktive priser og udbud. Tune Kabelnet er billigere end Tele Danmark og Telia. Stofa for tilsvarende udbud er deres pris kr. Tune Kabelnet har leveret til kr besparelse min. 700 kr. TVTune et Tune IF og Tune Kabelnet samarbejde nu levende billeder og fremover nye muligheder for at skabe egne udsendelser. Medlemskab af F.D.A. (Foreningen af Danske Antenneforeninger). Side 1 af 1

2 Servicepartner Dansk KabelTV NetDesign bestyrelsens personlige netværk. Samarbejdspartnere Canal Digital - Dansk KabelTV Web-partner. Kanalafstemninger - hvert andet år, dvs. 2. halvår Medlemmerne afgør kontingentets størrelse! Grundpakken er etableret konsekvens bl.a. ændring af kanalmønster. Priserne på populær TV stiger store set fra flere bl.a. Viasat. Regnskab fra flere selskaber tilsiger yderligere stigninger. Prisgarantier må der sættes spørgsmål ved. Priserne på radio stiger. - en række radiokanaler er betalingspligtige i kabelnet - pris ca. 110 kr. - Meningsmåling bevirkede at flere radiokanaler blev fjernet fra nettet nye gratiskanaler kan lægges på der er kapacitet. Vi hører meget gerne fra medlemmer hvis de finder en kanal som er gratis, så vil denne naturlig komme med. Flere ønsker flere Tv-kanaler senest ved den ekstraordinære generalforsamling august 2003 blev sådanne tanker fremlagt. Muligheder eksisterer stort set ikke i vort net pt. Udbygning af kapaciteten i vort net kun mulig ved Fuld UHF. VisionDigital blev etableret 2 kvartal Flere kanaler muligheder og fuld kioskpakke m.m. i fuld digital kvalitet. Prøvekanaler koster - installationspriser mv. er stigende. Nye kanaler kan kræve ekstra udstyr, parabol osv. og påfører os ekstra omkostninger. Interaktivt TV er ikke kommet endnu på de alm. kanaler. Findes på settop-boxene og vil komme til den alm. forbruger, men hvornår ved vi ikke - evt. i 2005/2006. Internet Stor fremgang og fin tilslutning blandt vore medlemmer. God og solid internetleverandør siden dec Skalerbar leverance op til 34 MB - i dag 10 MB. Vor løsning er stadig attraktiv og prisbillig og de traditionelle ADSLforbindelser langt overlegen. Hjemmearbejdspladser. Fast IP-adresse tilbydes. VPN kan etableres tiltagende brug også hos os. Følger løbende udviklingen og ændringer i markedet. Sund økonomi til glæde for en stigende mængde af vore medlemmer. Vor vision og strategi holder! Løsning ca kr. en model som mange vælger - uden telefonimulighed og baseret på komponenter vi har erfaring med og testet af NetDesign. Løsning ca kr. er identisk med ovenstående og giver mulighed for intern telefoni - en løsning der er leveret til flere af vore internetmedlemmer. Fælles for løsninger - sammensatte komponenter. Cisco produkterne benyttes fortsat i hovedstationen men for medlemmerne har vi en ZyXEL-løsninger som Netdesign kan stå inde for - kan bruges i vort net i en længere periode ZyXEL er ikke nødvendigvis den fremtidige løsning. Side 2 af 2

3 Markedet ændres løbende - vi følger med - i samarbejde med andre så vi til stadighed leverer rigtige løsninger. Pt. leveringsproblem på udstyr til medlemmer NetDesign kan ikke levere og derfor har vi søgt at indkøbe udstyr direkte i USA - uden held vi lægger maximalt pres på NetDesign og ZyXEL sammen med flere andre kabelnet foreninger i samme situation som vi i Tune. Regnskab. Et godt resultat en sund forening der drives forretningsmæssige vilkår med en aktiv delvis ulønnet bestyrelse. Radio/TV SKAL hvile i sig selv. Stigninger på kanalerne har medført at en grundpakke indeholdende MustCarry-kanalerne samt et mindre antal lavpriskanaler er etableret. Fuldpakken indeholder de kanaler der er stemt ind ved kanalafstemningen. Internettet har givet overskud og bidrager i betydelig omfang til foreningens overskud. Der skal i nødvendigt omfang foretages investeringer med henblik på at øget kapacitet. Såfremt tilmeldingen til Internettet fortsætter med samme hastighed kan det forventes at forbindelsen i 2-3 kvt udbygges til en 34MB forbindelse. Nu Om 5 år Antal medlemmer 1716 > 1750 i Tune Tilbudte ydelser TV, Radio & Internet TV, Radio, Internet, interaktive tjenester, evt. telefoni Formue 1,4 mio. kr. 1,5 mio. kr. Antal TV kanaler 21 Afhænger af medlemmernes ønsker Antal radio kanaler 14 Afhænger af medlemmernes ønsker Kontingent Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Fuld pakke 1.690/1.910 kr. Grundpakke 750/970 kr. Spørgsmål/Bemærkninger til punkt 2 fra medlemmerne: Afgøres af medlemmernes valg, men stigninger må forventes Lundegårdsparken 27: Kenneth Runge Rossen Takkede bestyrelsen for indsatsen. Spurgte hvorfor folk ikke selv kan komme med hardware, f.eks. selv købe en router, og komme på vores netværk. Svar: (Tage): ZyXEL 944S router er udgået. Vi kigger pt. på en ny router, men der er ingen prisgaranti, og vi har endnu ikke fået den til at virke. Mht. at folk ikke selv kan købe en router har noget at gøre med sikkerheden, og den måde vi konfigurerer routere. Side 3 af 3

4 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Kasserer Peter Thornemann præsenterede det reviderede regnskab. Lundegårdsparken 27: Kenneth Runge Rossen Spurgte om den Gamle Bydel nedgravning af kabler var med i dette regnskab. Svar: (Peter): Nej, disse omkostninger var allerede med i regnskabet for Hyrdestien 5: Kenneth Steen Hansen Hvorfor står der en post på kr i lønomkostninger når der bliver sagt at bestyrelsen laver deres arbejde ulønnet? Svar: (Bernt): Der blev sagt at største delen af bestyrelsen ikke får løn for deres indsats; dog får kassereren og systemadministratoren en kompensation for deres arbejde. Sidstnævntes løn bliver i øvrigt betalt af overskuddet genereret af internetforretningen. Konklusion: regnskabet er vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 4.1. Bestyrelsens forslag om at dele kontingentet op i 2 rater Bestyrelsen kom med et forslag om at dele kontingentet for Radio og TV op i 2 rater, med forfald 1. februar og 1. juni. Dvs. at der bliver opkrævet halvdelen af sidste års kontingent pr. 1. februar, og 1. juni bliver forskellen mellem det nye fastsatte kontingentet besluttet på generalforsamlingen og det betalte à-conto-beløb fra februar opkrævet. Dette for at forbedre likviditeten i foreningen. Fjællestien 3: Flytter I datoen for opkrævningen fra omkring 1. april? Svar: Vi foreslår at opkræve af 2 omgange, 1. februar og 1. juni for at forbedre likviditeten i foreningen. Hvis vi lægger generalforsamlingen f.eks. i slutningen af marts, hvilket nok er mere hensigtsmæssigt i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet, så bliver det nye kontingent først fastsat i slutningen af marts, da dette jo besluttes af generalforsamlingen. Så kan vi først begynde at opkræve penge i slutningen af april, hvilket vil medføre likviditetsproblemer, eftersom vi skal betale programafgifter hvert kvartal, og det er store beløb vi taler om. Derfor vil vi gerne opkræve en rate allerede 1. februar. Almuevej 43: Hvornår plejer vi at betale nu? Svar: 1. april. Forslaget omkring rate-deling blev vedtaget. Side 4 af 4

5 4.2. Birgit Knudsen, Begoniavej 7: Eurosport på TV-nettet igen Forslagsstiller var til stede, men ønskede ikke at uddybe forslaget. Jeg kan ikke tro, at jeg er den eneste her i Tune der er vild med tennis, og det er der ikke meget af på ViasatSport, så lad os få Eurosport ind igen. Ved hjælp af håndsoprækning blev der stemt om Eurosport skulle på som EKSTRA kanal ved siden af ViasatSport, eftersom der ikke udtrykkeligt stod i forslaget om det drejede sig om en erstatning af Viasat Sport. Forslaget faldt Poul Erik Rasmussen, Engstien 9: skift ViasatSport ud og få Eurosport Nordic ind igen Forslagsstilleren var ikke tilstede. Dem der engang stemte, for at få ViasatSport, må efterhånden have indset, at det er en dårlig sportskanal. Der er en masse golf, gamle boksekampe, en masse genudsendelser, ingen vintersport samt udenlandske kommentarer. Forslag 1: Skift ViasatSport ud, og ind med Eurosport Nordic igen. Forslag 2: Alternativ til Forslag 1. Fjern TV5 fransk og ind med Eurosport i stedet for. Løvkærparken 19: Der er kanalvalg til efterår. Hvorfor skal vi vælge kanaler på en generalforsamling? Agerstien 9: Kommenterede, at det var helt udemokratisk hvordan ViasatSport blev valgt ind sidste år! Egevej 3: Forsvarede, at den måde ViasatSport blev valgt ind sidste år ikke var udemokratisk. Bestyrelsen (Tage): Redegjorde for at man skal respektere en kanalafstemning, og at det kræver ændringer af vedtægter før vi kan undgå tovtrækkeri på en generalforsamling omkring kanalvalg, eftersom det iflg. vedtægterne er lovligt at lave kanalvalg på den måde. Til næste års generalforsamling vil bestyrelsen derfor komme med et forslag omkring ændring af vedtægter på dette punkt. Tage bemærkede atter, at TV5 er en fuldstændig gratis kanal og at dette kan gavne dem der læser fransk i skole. Ved hjælp af håndsoprækning blev der stemt om Eurosport skulle afløse Viasat Sport. Eftersom det var meget tæt på at være over halvdelen, blev der skriftlig afstemning. 47 var for forslaget, forslaget blev dermed vedtaget. Side 5 af 5

6 Der blev ikke stemt om forslag 2a) og 2b) som omhandlede udvidelse af Viasat Sport med Viasat Sport 2 + 3, eftersom Viasat Sport blev stemt ud Kenneth Steen Hansen, Hyrdestien 5: Indførelse af grundkontingent Der indføres et grundkontingent der alene dækker andelen af faste årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af radio- og TV-nettet samt udgifter til lovgivningsmæssig påbudte kanaler. Forslaget gik ud på, at der skulle være en grundpakke som udelukkende indeholder must-carry kanaler. Den grundpakke vi har nu - med en masse ekstra kanaler udover de såkaldte "must carry" kanaler - koster kun ca. kr mere end en ren "must-carry" pakke som forslagsstilleren foreslog. Det ville blive for dyrt at skulle håndtere en 3. pakke og indholdet af grundpakken blev blot besluttet for et halvt år siden på den ekstra-ordinære generalforsamling i august Ved hjælp af afstemning via håndsoprækning faldt forslaget Peter Christensen, Tinggårdsvænget 14: Ny kanalomlægning Forslagsstilleren var ikke tilstede. Kanalomlægning giver os store problemer med at se en række populære kanaler. På 2 af husets 4 TV er det ikke muligt, at modtage kanaler højere end S20. Uheldigvis har Tune Kabelnet valgt at placere en række populære stationer på kanalerne højere end S20. Jeg forstår at omlægningen er nødvendig for at kunne opdele frekvensbåndet i grund- og fuld pakke. Men konsekvensen for os har ikke været omtalt i forbindelse med beslutningen om pakketering. Jeg synes at Tune Kabelnet, som jeg normalt anser for at være meget betænksom, bør eliminerer problemet ved en af følgende løsninger: 1) Flytte alle stationer ned under S20, det har stort set været muligt indtil denne kanalomlægning. 2) Prioritere de stationer som har opnået flest stemmer ved afstemningen i november således, at de får kanaler under S20 Såfremt der ikke kan findes en umiddelbar løsning på vores problem, vil jeg gerne have det med som et punkt på næste generalforsamling. Jeg ser frem til at høre fra bestyrelsen. Det blev besluttet, at gå efter en fuld UHF løsning, dvs. at foreningen låner kr for at gennemføre denne opgradering af vores net. Fuld UHF vil ikke have problemer med S20-kanaler og derover, dvs. at problemstillinger som ovenstående vil forsvinde. Ved hjælp af håndsoprækning blev der stemt om der skulle være en ny kanalomlægning. Forslaget faldt. Side 6 af 6

7 4.6 Bodil Merl, Åkandevej 5: Hjælp med at indstille kanaler efter omlægning. Må jeg foreslå til generalforsamlingen at der bliver sat en mand af til at ordne de nye kanaler, rund om i de små hjem, der er nok andre pensionister som ikke kan stille på TV. Mogens Christensen til at træffe på telefon stillede sig op som frivillig til at indstille kanalerne på TV hos medlemmerne. 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad Med hensyn til budget for 2004 blev fuld UHF-løsningen valgt, dvs. at vi skal investere ca. 2 millioner for at få vores net udbygget til fuld UHF. Dette indebærer så også at kontingentet har et tillæg på ca. kr. 220 pr. medlem/pr. år de næste 5 år for at kunne tilbagebetale det lån vi skal optage. Dette tillæg bortfalder når lånet er fuldt tilbagebetalt, medmindre medlemmerne vælger at det fortsat skal opkræves til brug for en opsparing i foreningen. Kontingentet for 2004 blev derfor fastsat til (kr kr. 220) = kr for den fulde pakke og (kr kr. 220) = kr. 970 for grundpakken. Tinggårdsparken 66: Stillede et forslag, om det ikke var bedre at spare op de næste 2 år, for dermed at kunne nøjes med at optage et mindre lån, som kunne afvikles over 3 år i stedet for over 5 år. Med det renteniveau der er i øjeblikket, og når man kigger på inflationen, kan det næsten bedre betale sig at få lavet en stor kassekredit, i stedet for at spare op i 2 år. Endvidere stiger gravepriserne, så det er bedst at starte med dette projekt så hurtigt som muligt. Elkærparken 50: Spurgte om UHF løsningen betød, at de personer - som pt. ikke kunne indstille kanaler over S20 på deres (ældre) fjernsyn - ikke ville have disse problemer med UHF-løsningen. Svaret er ja, at de ikke vil have disse problemer med fuld UHFløsning. Endvidere spurgte Elkærparken 50, om vi allerede kan stemme nye kanaler ind til næste kanalafstemning, som finder sted til efteråret. Svaret er ja dog skal der laves meget om på nettet, og det tager sin tid, så bestyrelsen kan ikke garantere, at de nye kanaler kommer på i år. Østerbakken 56: Hvad skal vi tage af vores formue for at etablere fuld UHF-løsningen? Svar: Projektet er skønnet til at koste kr vi har regnet med at tage kr fra formuen (resten skal vi bruge i.f.m. likviditeten), og de resterende kr må vi ud og låne. Hyrdestien 5: Hvorfor kan vi ikke grave lysledere ned når vi nu skal i gang med at opgradere vores net? Side 7 af 7

8 Svar: at grave lysledere ned vil koste mange millioner mere end den 2-million-løsning vi har vedtaget. Lundegårdsparken 27: Havde et spørgsmål til reparations- og vedligeholdelses tallene på budgettet, hvorfor disse tal skulle være så høje, når vi har en servicekontrakt samt garanti-ordning, og går i gang med at opgradere vores net; nogen af de tal overlappede hinanden vel? Svar: Der kan være et overlap mellem disse tal, men budgettet er sat op meget konservativt. Vi vil hellere sætte budgettet vedr. udgifter for højt end for lavt; skulle det vise sig, at udgifterne er mindre ved årets regnskab for 2004, kommer dette os alle til gode, samt betyder det, at vi ikke behøver at tage for meget af kassekreditten som skal oprettes i.f.m. opgradering til fuld UHF. Hyrdestien 3: Kom med bemærkningen at vi har en stor formue, og at vi skulle bruge det. Svar: Det er også vores hensigt at tage fra formuen, men vi skal samtidig sikre likviditeten i foreningen, derfor bliver vi nødt til at optage et lån/kassekredit. Budget, kontingent og takstblad blev vedtaget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bernt Freiberg (formand) og Tage Lauritsen (næstformand) blev genvalgt. Christian Gravad havde valgt at trække sig fra bestyrelsen som sekretær, og Hanneke som var 1. suppleant blev valgt ind i bestyrelsen. 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen Lene Wiisbye før 2. suppleant blev valgt ind i bestyrelsen som 1. suppleant. Flemming Grønager blev valgt ind i bestyrelsen som 2. suppleant. 8. Valg af revisor og revisor suppleant Peder Pedersen (revisor) og Inger Jensen (revisor suppleant) blev genvalgt. 9. Eventuelt Fjællestien 3: Er det et lovkrav fra 2006 at man skal køre fuld UHF? Svar: Det er ikke et lovkrav endnu, men vi forventer at ting sker i den retning... I forbindelse med vores konkurrence om at vinde et års TV kontingent til en værdi af kr (dette er eksklusiv tillægget på kr. 220 for lån til fuld UHF løsningen) for 2004, blev følgende vinder trukket blandt lodsedlerne: Bjarne Glenstrup, Bondestien 22. Side 8 af 8

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere