Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten."

Transkript

1 Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Karin Lassen blev valgt som referent, og Helge Pedersen udpegede Rita Ambs og Anders Fog som stemmetællere. 2. Formandens beretning Jeg blev sidste år valgt som formand for et år, da Steen Hildebrecht på det tidspunkt syntes at han havde for lidt kendskab til bestyrelsesarbejdet i klubben. Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Den skriftlige beretning som er sendt ud sammen med indkaldelsen fortæller det meste om de aktiviteter der er passeret i årets løb. Jeg vil dog lige komme med nogle få tilføjelser: Generalforsamlingen der er klubbens øverste myndighed fastlægger klubbens daglige liv samt godkender større projekter og investeringer. Herefter gennemfører bestyrelsen generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er derfor også sammensat så de forskellige aktiviteter i klubben er repræsenteret. Ungdomsarbejdet tager Rasmus og Thomas sig af. Samarbejdet mellem de to er så godt, at det på sidste bestyrelsesmøde blev besluttet at lægge optimist, ynglinge, og jolleafdelingen sammen så man bedre kan supplere hinanden. På den måde vil træningen og øvrige arrangementer blive på samme tid så alle de unge mennesker lærer hinanden at kende uanset hvilken bådtype man sejler i. Kapsejladserne tager Jakob og Michael sig af. Alle klubbens medlemmer kender vist det ambitionsniveau der her lægges for dagen. I 2008 er der planlagt et fælles DM for flere bådtyper, dette har i mange år været Dansk Sejlunions kongstanke, men først nu hvor Vallensbæk Sejlklub har tilbudt at gennemføre arrangementet bliver det ført ud i livet. I 2009 skal Vallensbæk Sejlklub være vært for Verdensmesterskaberne i Finn jolle hvor man forventer mere end 100 deltagende joller.

2 Sejlerskolen tager Lennart sig af. Sejlerskolen er den afdeling der rekrutterer flest nye medlemmer til klubben, det skulle gerne på længere sigt blive ungdomsafdelingen. Der er til næste år så mange nye tilmeldinger at det kan blive et problem, dels at skaffe sejltid nok, men også instruktører er blevet en mangelvare. Jeg kan opfordre flere medlemmer til at melde sig som instruktør. Den nye sektion for tur og motorbådssejlads der blev startet op i januar måned har igennem året været lidt forsømt. Dette vil vi gerne forbedre ved at foreslå Anne Reusch som suppleant til bestyrelsen, så der også her bliver en repræsentant. Rita styrer regnskaberne med hård hånd, de kan vist ikke komme i bedre hænder. Stig har været primus motor for vedligeholdelse af klubbens hjemmeside, men har desværre måttet sige fra. Rasmus og Jakob har lovet at tage sig af hjemmesiden fremover. Nu er der nok medlemmer der vil spørge hvad resten af bestyrelsesmedlemmerne laver? Der er så mange planlægningsopgaver som klubaftener, klubhus vedligeholdelse, drift af baren, nyhedsbreve og årspublikation, forhandling med offentlige myndigheder, banker mm at der er rigelige af opgaver til at fylde fritiden ud for de resterende. Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det store arbejde der bliver lagt for dagen, det er en fornøjelse at arbejde i en bestyrelse hvor alt på en seriøs måde kan gennemføres uden sure miner eller tøven med at udføre arbejdet. Dette var et supplement til den skriftlige beretning, jeg håber hermed at jeg er kommet igennem klubbens mange tiltag. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden nævneværdige kommentarer. Efter godkendelsen af formandens beretning blev generalforsamlingen kortvarigt suspenderet, hvorefter formanden traditionen tro overrakte klubbens stander til et medlem, der har gjort en særlig indsats for klubben. Årets modtager blev Preben Thuesen, der gennem 25 år har undervist i navigation 2 og samtidig har fungeret som censor i praktisk duelighed. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Rita Ambs kommenterede regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Rita Ambs (RA) gjorde forsamlingen opmærksom på en mindre rettelse på side 3, hvor løbetiden på afskrivningerne ikke er 7 år som angivet, men 5 år. Indtægterne i 2006/2007 var kr Er altså øget med kr mere end budgetteret, dette skyldes tilgang i medlemstallet, merindtægt i forpagtningsafgift, selv om sæsonen har været dårlig, samt udlejning af klublokalet. Alt i alt en positiv budgetafvigelse. Lagkage blev vist hvor alle indtægterne (herunder renteindtægt, ekstraordinære indtægter m.v.) fremgik procentvis. Forpagtningsafgift 54 % Kontingenter 35 % 2

3 Alt andet er under 10 % Udgifterne har været kr , altså kr mere end budgetteret. Administration ser umiddelbart ud til at være mindre end budgetteret, dette er dog ikke rigtig idet jollepladsen (kr ) er med i budgettet. Dette er nu ændret så jollepladsen står sammen med havnen. Klubhuset er en dyr affære afvigelsen her er kr , heraf kr vi har afsat til bevaring af klubhuset, yderligere er der kr i arealudgifter pga. havnen har ændret opkrævningsprocedure. VSK og Restaurant har delt omkostninger til bl.a. porcelæn og opvaskemaskine. Der har ikke været de store omkostninger på Juniorhuset. Vi har købt en ekstra havneplads i år. Til klubbaren var der budgetteret med kr men der er p.g.a. flere afholdte stævner kommet mere ind. Sejlerskolen har brugt kr kr. mere, bl.a. er der indkøbt jakker til instruktørerne. Kølbådsudvalget har et overskud på kr da der er afholdt flere arrangementer end tidligere. Bladudvalget har heller ikke brugt så meget som budgetteret. Afskrivninger: Når vi trækker udgifter fra indtægterne får et resultat før afskrivning på kr kr. Vores afskrivninger er budgetteret til kr men vi har brugt kr da vi har anskaffet en 29 til vores ungdomsafdeling samt købt en havneplads. Renterne vil fortsat være som i år i størrelsordenen ca. kr Ekstraordinære indtægter: Tuborgfonden kr Erhvervsklubben kr Vallensbæk kommune kr Gl. opvaskemaskine kr Aktiverne blev gennemgået, herunder den likvide beholdning på kr kr. Dette skyldes at VSK s lån på kr nu er lagt om. Tilgodehavender er indgået. Passiverne blev gennemgået, hvor det fremgår at banklånet er omlagt så lånet nu er kr (imod kr sidste år).

4 Kreditorer er betalt efterfølgende. Dirigenten påpegede, at der ingen anmærkninger var til regnskabet fra revisorernes side. Knud Åvang Jensen mente ikke, at regnskabet kunne godkendes, før detaljerne omkring VSSC var blevet beskrevet. Herefter redegjorde Erik Skipper Larsen sejladscentrets formand for udviklingen i VSSC (se bilag med regnskab). VSSC har forbedret sit resultat i forhold til sidste år, hvor der var et underskud kr til et underskud nu på kr Dvs. at vi i de 2 år tilsammen har haft et underskud på kr Events har udgjort kr , lidt mindre end året før, formentlig pga. et meget koldt forår. Sponsorindtægter kr , væsentlig mere end året før (kr ) indtægter som de 3 bådsponsorer betaler. Disse indtægter dækker rigeligt renter og afdrag på bådene, der udgør ca. kr , vedligehold og drift er der så ca. kr Næste år forventes kr i indtægt. Tidl. fik VSSC et beløb for at administrere sejlerskolen, det beløb indgår nu en aftale man har med VSK om et fælles sekretariat. Det er bortfaldet da arbejdet i det fælles sekretariat tog for meget tid for den daglige leder. Resultatet bliver altså et lille underskud på ca. kr MEN i samme periode er der afdraget Kr på bådene, altså penge man kan sige er kommet via de sponsoraftaler vi har og som har gjort at vores gæld i bådene er faldet meget. Bådene kostede kr heraf moms kr som vi senere fik godtgjort. Der er i dag en restgæld på bådene på kr En ny båd koster i dag kr så der oparbejdet en kapital i selskabet. En kapital der langt overstiger vores underskud. Bestyrelsen bestemte sig for at agere pga. den manglende aktivitet. Den daglige leder blev i den forbindelse sagt op, da den største udgift var lønudgiften her. Salgsarbejdet var ikke tilstrækkeligt. Alan Larsen har gjort et kæmpearbejde, har fået gennemført i snit arrangementer hvert år og der har været meget stor tilfredshed hermed. Der har ikke været et eneste arrangement hvor kunderne ikke er kommet bagefter med megen ros. Bestyrelsen har derefter været på udkig efter en anden person som kan fortsætte dette arbejde. Vi tror stadig at dette her er muligt. Det er sådan at hvis vi sælger 20 arrangementer pr. år, så balancerer selskabet. Der skal sælges 5 mere end hidtil. 4

5 Situationen i dag er den at der er 3 højt kvalificerede personer, der opfylder vores forudsætninger. Der er 1 som er helt oplagt favorit og som vil kunne gøre en fantastisk indsats, og jeg har hans mundtlige tilsagn om at jeg får kontrakten tilbage i underskrevet stand i weekenden. Yderligere har vi tidl. sagt at vi ønsker naboklubberne med i det her, og derfor har vi i efteråret forhandlet med SKB, og så sent som for 2 dage underskrev de en hensigtserklæring om at de køber sig ind med 50 % af selskabet og bliver halvpartejer sammen med VSK. Målet vil være at få såvel Brøndby som Ishøj med på sigt, så der til sidst vil være 4 ejere med hver 2 både. Man vil så kunne lave flere stævner, med flere både. Samarbejdsaftalen forudsætter at SKB ved deres generalforsamling i marts godkender aftalen. Herefter var der flere spørgsmål/kommentarer fra salen: Steen Hansen: da vi etablerede VSSC var det meningen det skulle være det 3. ben for vores klub. Hvad regner man med (tidshorisont) for nu skal flere jo dele kagen. Hvornår forventes det at der begynder at trille penge ind i en størrelsesorden så vi kan se at vi kan prøve at undgå den store afhængighed vi har af Restaurant Krabben. E.S.L. Det er for ambitiøst at forestille sig at VSSC vil kunne fjerne den afhængighed vi har af Krabben. Krabben bidrager med ca. kr om året, det kommer VSSC aldrig op på. Målsætningen er at vi gerne vil kunne bidrage med kr til klubben hvert år, det står nogenlunde mål med de kræfter vi lægger i det. Der kan man så sige at afhængig af hvad man tror bådene er værd i dag, så har vi altså tjent kr til nu og jeg vil garantere at vi kan gå ud og sælge de 3 både og tjene kr efter vi har betalt underskuddet på de kr tilbage. Der var 3 forudsætninger da vi startede Det ene var at vi ville have et kraftcenter i klubben så vi kunne skabe flere aktiviteter, det andet var at ville lave et overskud til klubben således at vi er mindre økonomisk afhængige af andre ting, det tredje var at vi ville have et tæt samarbejde til erhvervslivet, så vi kunne få sponsorer til vores aktiviteter. De 2 af tingene synes jeg er helt opfyldt. Vi har et tæt samarbejde til erhvervslivet bl.a. takket være et firma DM som blev afviklet for første gang i Vallensbæk i 2007 og gav et overskud på ca. kr Vi har lettere ved at skaffe sponsorer når vi har det samarbejde. Jeg tror at vi de kommende år kommer op på de kr Frem for alt tror jeg på at med en anderledes indstilling til hvad der kræves af salgsindsats så kommer vi derop. Lars Hostrup: hvis vi skal tage stilling til om det er en god idé, hvad er selskabets indre værdi? ESL værdien er et beløb der svarer til den indre værdi af selskabet og i hensigtserklæringen står der at den skal beregnes af selskabets revisor.

6 Knud Åvang Jensen: vedr. regnskabet hvad er årsagen til at man optager til en værdi af kr når den indre værdi er kr ? R.A: dengang vi oprettede VSSC har vi på GF fået godkendt at vi brugte til det. Af de kr er der købt anparter for kr , derudover har vi et lån på kr i selskabet og så har der været omkostninger ved oprettelsen af selskabet. Så har vi stadig de kr stående som anpartskapital i selskabet + at vi har i noten at den indre værdi er oplyst fra revisoren på nuværende tidspunkt kr fordi de har kørt de første par år med underskud. Lars Hostrup: hvis det bliver så god en forretning hvorfor så dele den med andre? ESL: Fordi hensigten var at skabe en interesse for den type sejladser i området således at vi får flere klubber med. Vi får kun dem til at investere i bådene hvis de kommer med. Det ville være for dumt for os hvis man i SKB startede en konkurrerende virksomhed, så er det bedre at vi er fælles om det. Området her er så afgrænset geografisk at det er bedre at vi er fælles om det, så hvis Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige har hver 2 både og vi driver selskabet herfra, må det være det bedste. Det giver bl.a. mulighed for Matchrace sejladser. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Godkendelse af budget for det følgende år, herunder beslutning om kontingent Arne Larsen motiverede bestyrelsen udkast til budget: For det kommende år har vi budgetteret med et mindre underskud, en afvigelse i forhold til dette års regnskab på små kr Dette underskud fremkommer ved at der ekstraordinært er afsat kr til afholdelse af klubbens 50 års fødselsdag. I budgettet er der ikke taget højde for en renovering af klubhuset som foreslået under punkt 5, Men finansieringen af renter og afdrag for denne renovering kan finansieres ved besparelser på henlæggelse til større klubhusvedligeholdelser således at det ikke vil være nødvendigt at lave større kontingentforhøjelser end angivet i det udsendte materiale, nemlig regulering med ændringerne i forbrugerprisindekset. Indtægterne er budgetteret en lille smule højere end dette års regnskab. Det er hovedsagelig højere kontingentindtægter, idet klubben har fået en del nye medlemmer i forbindelse med havneudvidelsen. Udgifterne er på niveau med dette års regnskab når man ser bort fra den ekstraordinære udgift til klubbens fødselsdag. Kontorhold er budgetteret en smule højere end dette års regnskab Administrationen budgetteres til kr hvilket er stort set det samme som dette års regnskab. 6

7 Drift af klubhus er budgetteret til kr hvilket er ca. kr mere end regnskabet for dette år, idet der ikke er afsat kr til hensættelse samt er beregnet et mindre beløb til anskaffelse af inventar. Drift af juniorhus er budgetteret ca. kr højere end regnskabet, idet Gråsælerne er ved at renovere baderummene mod havnen. Sejlerskolens drift er budgetteret ca. kr lavere end regnskabet, idet der i sejlerskoleregi forventes større indtægter end i årets regnskab. Ungdomsafdelingens drift er budgetteret ca. kr højere, dette beror på at ungdomsafdelingen har kørt på et meget lavt niveau i de foregående år og nu er ved at komme meget kraftigt i gang igen. Drift af følgebåde er budgetteret på ca. samme niveau som i regnskabet. Kølbådsudvalget er budgetteret til kr. 0, dette er en afvigelse på kr , idet det har vist sig at klubben gennem årene ikke har haft udgifter ved kapsejladsarrangementer. Aktivitetsudvalgets budget er en smule højere idet der i regnskabet har været mindre aktiviteter end vi forventer i det kommende år. PR. og Bladudvalgets budget er sat kr højere idet vi i forbindelse med 50 års fødselsdagen vil udgive en mere omfangsrig årspublikation. Kontingentet er en af forudsætningerne for kontingentet og er i lighed med tidligere år reguleret med forbrugerprisindekset for perioden 1. juli 2006 til 30. juni Budget og kontingent blev godkendt. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslog renovering af klubhuset ifølge vedlagte vurderingsrapport. Arne Larsen motiverede bestyrelsens forslag: Vi foreslår at klubhuset renoveres i overensstemmelse med det materiale der er fremsendt sammen med indkaldelsen. Som omtalt under budget vil renoveringen ikke udløse kontingentforhøjelse. Vi har fået tilsagn fra Nordea om et lån på til renovering af klubhuset. Herefter lagde dirigenten forslaget ud til drøftelse: Kaj Andersen: Jeg synes det er summarisk, man bør gå i detaljer med det. Evt. lave et udvalg, før man går i gang? Allerede nu efter 20 år er huset i dårlig tilstand i forhold til det det burde være. ArL: Bestyrelsen har selvfølgelig ikke indhentet priser/tilbud, det hele er baseret på overslagspriser. Før vi overhovedet sætter noget i gang skal vi have en GF beslutning om det skal sættes i gang eller ej. Der bliver lavet et projekt når godkendelsen foreligger. Bestyrelsen kan ikke optage et lån i den størrelsesorden før man har godkendelse til at gå gang.

8 Jørn Bertram Andersen: Hvem har vurderet hvad der skal gøres? Har der været eksperter på? ArL. beder Peter Ambs om at svare. P.A.: Forklarer hvordan han har gennemgået hvad der skal gøres, hvorefter han har vurderet hvad det kommer til at koste. Søren Schramm: Jeg synes vi skal give bestyrelsen carte blanche til at køre på. Det er meget normalt at døre og vinduer ikke holder mere end i 20 år. Kaj A: Man bør sikre sig at der er råd til fuld renovering og ikke kun ½ renovering. P.A: i overslaget er der regnet med renovering af facaden hele vejen rundt, altså fuld renovering Kaj Åvang Jensen: kan man ikke tage et realkreditlån? ESL. Nej klubber kan ikke få realkreditlån da der ikke er nogen enkelt ansvarlig. Lars Hostrup: er der yderligere behov? F.eks. pga. VSSC s yderligere aktiviteter. ArL: hvis man ser på hvad klubhuset bliver benyttet til nu, så er der stadig plads til en udvidelse af aktivitetsniveauet. VSSC s benytter sig primært af juniorhuset, kun ved MEGET store arrangementer rykker de herover. Såfremt der er meget store arrangementer er det billigere at leje telte end evt. at udvide klubhuset. GF gav bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån på 1, 8 mio. kroner og sætte renoveringen i gang. 6. Valg til bestyrelsen Formand. Arne Larsen blev sidste år ekstraordinært valgt for 1 år. Bestyrelsen foreslår Steen Hillebrecht valgt til ny formand. Steen Hillebrecht blev valgt. Næstformand. Bestyrelsen foreslår Arne Larsen valgt til næstformand. Arne Larsen blev valgt. Sekretær. Karin Lassen ønskede ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Anja Olsen valgt til sekretær. Anja Olsen blev valgt. Bestyrelsesmedlemmer. Søren Badstue er udtrådt af bestyrelsen, bestyrelsen foreslår Annie Nybroe valgt. Hun vælges. Michael Bernfeldt og Claus Iversen er på valg men modtager genvalg, og vælges Stig Yndgaard har meddelt (efter indkaldelsen er sendt ud) at han ikke ønsker at fortsætte pga. manglende tid, bestyrelsen foreslår Thomas Degel, der vælges 8

9 Til suppleanter foreslås Anne Reusch, der desværre er syg, og John Løvstrøm, valgt. De vælges begge. Arne Larsen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer Karin Lassen, Stig Yndgård og Søren Badstue for deres indsats. 7. Valg af to revisorer og én suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Fogh og Bent A Madsen som revisorer og Bjarne Nielsen som suppleant. Alle tre genvælges. 8. Information fra Vallensbæk Havn Sten Hansen, Formand Vallensbæk Havn: Kort skal jeg fortælle om vores havnekontingentet. Der er jo sket en hel del da vi har 56 nye havnepladser hvilket påvirker indtægten. For et par år siden havde vi en omsætning i havnen på ca. 2,6 mio. nu nærmer vi os 4 mio. Der er også kommet en del omkostninger da havnen er pænt gammel, og selv om den er vedligeholdt hele tiden. (Budget og takster, se vedhæftet fil). En enkelt detalje er at kranens vedligehold på ca. kr , der er temmelig mange løft pr. år, ca Kr er afsat til udskiftning af pæle osv. osv., så er der lønninger (p.t. 3 ansatte), vi kunne sagtens bruge flere. SH gennemgår enkelte poster i budgettet. Bl.a. er der en ny post, der hedder returkøb, det er pga. de nye kontraktpladser som vi forpligter os til at købe tilbage. Havnen har nu 626 havnepladser her 598 aktiveret. Spørgsmål? ArL.: vil man her i vinterhalvåret sørge for der bliver ryddet sne, og evt. fjernet vand fra vejene der sidste år var tilisede. SH,vi plejer at ringe efter et snerydningsfirma. ArL. der har været klager over snerydningen ikke var tilstrækkelig sidste år, man burde måske gå lidt mere på det firma man benytter. SH vi har overvejet at købe en traktor, og så selv gøre, men det har vi ikke fundet midler til, så derfor vil vi igen i år benytte fremmed assistance. Havnekontingenter: der er en stigning på ca. 5 % (se vedhæftede fil). Der er en ændring vedr. mastehuset, tidligere var det sådan at for at få en plads i mastehuset betalte man et depositum som man så fik refunderet, det er nu ændret således at man betaler

10 kr. 800,00 for masten og kr. 200,00 for en bom, de penge er tabt når man fjerner sine ting. Der skal jo bruges penge til vedligehold af huset. Biksen får ny lejer, Ane Breddam ønskede ikke at fortsætte, og har solgt den til en anden, som havnen har godkendt. Vi har dog forskellige krav og forventninger vi skal have vendt med den nye lejer. Søsætningskaj: Peter Ambs er projektleder på denne sag, og er i gang med tegninger m.v. og vi forventer at gå i gang lige efter jul og forventes klar når vi skal have bådene i vandet. Kaj Andersen: vedr. havneøen, hvor langt er man med den? SH : Vi er ca. ½ års tid forsinkede pga. søsætningskajen. Det er en 5 års fase, og vi jo meget brug for pladsen. Det drejer sig om m 2 mere land ved Q-broen. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn. VSK skal vælge fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de tre vælges af klubbens havneindskydere, mens ét vælges af samtlige klubbens medlemmer. Alan Larsen ønsker ikke genvalg (var valgt af klubbens medlemmer), vi foreslår Thomas Degel til denne post, han vælges. For øjeblikket er indskyder repræsentanterne Lykke Andersen, Niels Andersen og Finn Larsen. N.A. og F.L. ønsker genvalg, de genvælges. Lykke A ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Lennart Larsen (sejlerskolechefen) der vælges. 10. Eventuelt. Thomas Degel: Lad jeres børn komme til os, men når jeg ser på aldersfordelingen vil jeg hellere sige lad Jeres børnebørn komme. Lad dem komme herned og prøve at se hvad en optimistjolle er, ungerne der går her har det rigtig sjovt og vi har det sjovt med at undervise dem. Vi sejler om søndagen i vinter og mandag og torsdag om sommeren. Vi tager med glæde imod sponsorater. Steen Hillebrecht takkede for valget. Han udtrykte glæde over at have været i lære hos Arne Larsen, der har været en fantastisk formand, og han tilføjede: jeg er glad for at have ham ved min side. Ifølge den nye formand kommer 2008 til at være præget af klubbens 50-års jubilæum og den netop vedtagne renovering af klubhuset, samt alle de andre mange aktiviteter, som klubben er kendt for. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 10

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Skipper Larsen, der blev valgt til dirigent. Dirigenten fandt generalforsamlingen lovlig varslet og indkaldt. 2. Formandens beretning Formanden Kenneth Bøggild

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Referat af Vallensbæk Sejlklub s generalforsamling Torsdag den 25. November 2010

Referat af Vallensbæk Sejlklub s generalforsamling Torsdag den 25. November 2010 Referat af Vallensbæk Sejlklub s generalforsamling Torsdag den 25. November 2010 1. Valg af dirigent Sekretariatsleder Niels Larsen blev valgt, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 7 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere