G I M L E * N Y T FORÅR 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G I M L E * N Y T FORÅR 2012"

Transkript

1 G I M L E * N Y T FORÅR 2012 Bestyrelsen Reparation af huller i vejene Sommerfest / loppemarked Låneting Fastelavn Kort om informationsmøde Løbeklubben 3xG Referat af generalfors. 2012

2 BESTYRELSEN: Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig: Martin Grønbæk, GIA 5, formand Henriette Reinwald HA 4, næstformand Katrine Kragh, IA 13, kasserer Peter Friis, HA 6, sekretær Dida Olesen, IA 31, Aktive suppleanter: Giovanni Siciliano, TA 28 Gorm Gunnarsen, IA 24B Reparation af huller i vejene Obs! reserver et par timer lørdag d. 21. april kl. 13:00, hvis har du lyst til være med til at lappe et par huller efter den hårde vinter. Vi mødes Heklas Allé 6. Tag gerne en skovl med. Festudvalget melder følgende: Årets vejfest og loppemarked afholdes på Heklas Alle lørdag d. 16. juni. Reserver dagen. Tidspunkt, indhold mv. følger senere. Har du lyst til at være med i Festudvalget eller har en god idé til arrangementet kontakt Jan Schumann Heklas Allé 5, Henriette Reinwald Heklas Allé 4 eller Tina Madsen, Ingolfs Allé 28. Loppemarkedsudvalget består i år desværre igen kun af Jan Schumann. Har du lyst til at være med, så kontakt Jan Schumann på tlf eller på Side 2 af 10

3 Låneting: Vi er i foreningen i fællesskab ejere af: bordeaux velourduge Fie Christensen, TA 14, en højtryksspuler Hanne Bach, IA 21, en slamskovl/kloakrenser Martin Grønbæk, GIA 5, en cementblander Jan Schumann, HA 5, en pælespade Peter Friis, HA 6, en plænelufter Per Sonne, IA 7, et festtelt 6x8 m Peter Friis, HA 6, Låneregler: For alle effekter gælder, at man henter og afleverer det lånte hos ovennævnte. Man giver det ikke videre til naboen eller andre, heller ikke selv om man giver besked om det. Det er for svært for os at styre. Prisen for at låne er altså, at man selv henter og selv afleverer, hvad man har lånt, der hvor man har lånt det. Fastelavn: Fastelavnsfesten blev traditionen tro afholdt på Heklas Allé. Der blev uddelt over 50 slikposer så fremmødet var over al forventning og der var mange flotte udklædninger. Side 3 af 10

4 Informationsmøde om afledning af vand: Miljøpunkt Amager gav en kort præsentation med ideer til, hvordan man kan forebygge vandskader ved skybrud. Så snart vi modtager præsentationsmaterialet fra Miljøpunkt Amager, bliver det lagt på Løbeklubben 3xG (Gimles Gimper og Gutter): 3xG inviterer hermed alle, som har lyst til at løbe med. Vi løber pt 3 x om ugen på følgende tidspunkter: Mandag kl. 18:15 Onsdag kl. 17:00 Lørdag kl. 15:30 Vi mødes på hjørnet af Geysers Allé og Ingolfs Allé. Vi starter med at gå de første 5 minutter sammen, hvorefter man kan løbe den distance man orker i ens eget tempo. Side 4 af 10

5 GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND Tirsdag d. 7. februar 2012 kl. 19:00 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej INFORMATIONSMØDE OM VANDAFLEDNING (kl ) Generalforsamlingen indledes med et oplæg af Miljøpunkt Amager (se om muligheder for vandafledning med efterfølgende debat. Formålet er dels at give information til grundejere om muligheder for vandafledning; dels at lægge op til debat om mulige fælles løsninger i foreningen, fx i forbindelse med etablering af nye veje. GENERALFORSAMLING: DAGSORDEN (kl ) 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/martin Grønbæk 3. Det reviderede regnskab fremlægges - Reviderede regnskab (bilag 1) - Reviderede regnskab og budget for 2011 (bilag 2) 4. Indkomne forslag - Nedsættelse af et vej, vand og miljøudvalg (se bilag 3) - Forslag om at placere dele af opsparing i realkreditobligationer (se bilag 4) 5. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget - Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet - Budget for 2012 (se bilag 5) 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Katrine Kragh, Peter Friis og Martin Grønbæk er på valg. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant 9. Valg af udvalg Festudvalg til sommerfest Loppemarkedsudvalg Halloweenudvalg Vej, vand og miljøudvalg (indkommet forslag se bilag 3) 10. Evt. Side 5 af 10

6 Referat af generalforsamlingen: Ad.1.: Valg af dirigent og referent Formand Martin Grønbæk bød velkommen. Per Sonne blev valgt som dirigent og Linda Korthsen som referent. Per Sonne erklærede generalforsamlingen for lovlig. 29 parceller var repræsenteret. Ad.2.: Formandens beretning: 1. Velkommen Endnu et år er gået et år med mange aktiviteter, masser af regn og gode sociale aktiviteter i foreningen. 2. Et år i miljøets tegn 2012 blev året hvor bestyrelsen for alvor blev interesseret i miljøspørgsmål igen for vi er en gammel forening, og det har nok været et stort tema for år. a. Energi: omfattede linkssamling på gimles.dk hvordan kan man bedst isolere, info om luftsolfangere som kan holde kælderen tør mv. TAK til Henriette for det store arbejde. b. Vand: i. aktualiseret af sommerens regnskyl og våde kældre. ii. Mange spørger naturligt - hvordan kan vi afhjælpe problemet og det har bestyrelsen brugt meget tid på, afholdt informationsmøde i efteråret og infomøde i dag iii. Linkssamling på hjemmesiden rummer også forslag til hvordan enkelte grundejere kan afhjælpe fugtproblemer indenfor. iv. Indledt samarbejde med miljøpunkt Amager og i dag forslag om at nedsætte udvalg. v. Desværre er det mere kompliceret end som så senere i dag skal vi drøfte forslag vi. bestyrelsen vil gerne rådgive foreningens medlemmer bedst muligt (desværre kan vi ikke anbefale at man blot følger en VVS ers råd om at lave forsinkelsesanlæg/faskiner i haven) vii. og vi vil gerne undersøge muligheder i forbindelse med vejrenovering. 3. Kvarterets veje a. Igen i år er der blevet lappet huller. Bestyrelsen og et par frivillige har været af sted flere gange. Derfor er udgifter holdt så lave. Tak til de frivillige. Side 6 af 10

7 4. Indkøb b. Bestyrelsen har fulgt op på de spørgsmål, der blev stillet på GF sidste år. Jf. nyhedsbrev, efter 2011 som beskriver grundigt i. Ikke tilladt at sætte parkerings-forbudt skilte op på private fællesveje ii. Ny lov om private fællesveje 1/1/2012 hvor kommunen er forpligtet til at lave forhindringer / overtage vejene hvis mere end 50 % af trafikken kommer udefra undersøges ved trafiktælling. Det er kommunens vurdering, at det størstedelen af trafikken IKKE er udefrakommende trafik til institutioner tæller ikke som udefrakommende. G/F skal selv betale for en eventuel trafiktælling (hvis vejene ikke bliver gjort kmmunale) og det er, efter god dialog med den ansvarlige i Kbh Komm, bestyrelsens vurdering, at der ikke skal iværksættes trafiktælling. c. Parkering: i. Evigt tilbagevendende emne: dog mit personlige indtryk fra at bo i starten af Gimles Alle, hvor problemet skulle være værst, at det ikke har været så slemt i år. Nogen kan måske ikke altid holde lige uden for deres hus men det har de heller ikke krav på. Og vi må jo også vise hensyn til at mange i Ingolfshus kører i bil og skal parkere et sted. Vi skal alle være her ii. Dog har bestyrelsen som lovet sidste år genindsendt ansøgning om skråparkering er sendt til kommunen igen stadig ikke svar. Evt. etablering skal først ske med nye veje. Og vigtigt at det sker i dialog med beboerne i GI 2. d. Renovering: i. Beslutning om at øge kontingent med virkning fra i år ii. stadig planen i iii. Derfor forslag om et udvalg handler om vand og miljø men udvalg skal også overveje om ansøge om omdanne en eller flere gader til legegade/stillegader iv. Risiko for at vi ikke har råd til alle veje i 2013 men lille risiko og mere om under gennemgang af budget. Nyt telt, kvalitetstelt på tilbud selvfølgelig som mange har haft fornøjelse af til loppemarked og sommerfest og private fester. Håber foreningens medlemmer vil sætte pris på det, bruge det og passe på det. 5. Træer a. Voksne og børn med grønne fingre har i 2011 plantet 6-8 nye træer derfor brugt flere penge end påregnet. Pga jordbundsforhold og igen i år har vi mistanke om at nogle har glemt at vande så lige en opfordring igen. b. Nogle træer er klippet til Side 7 af 10

8 6. YouSee the never ending story a. Peter Friis har gået mangellisten om dårlig lagte fortove igennem med håndværkerne stadig et par småting, men bestyrelsen betragter den del af sagen som afsluttet. b. Dukket noget nyt og lidt mærkeligt op. Elledning og varme i fortorvet på Geyers vi undersøger om det har med gravearbejdet at gøre og forventer at afslutte sagen i foråret. 7. Sociale aktiviteter vi bliver flere og flere a. Igen i år: fastelavn, loppemarked, halloween og sommerfest. Flere og flere ca 100 til spisning til sommerfest dejligt. b. Desværre knapt så besøgt loppemarked sikkert pga. loppemarked i Dragør samme dag, tror vi men mange fik ryddet loft og kælder og mange fik noget med hjem måske også til loft og kælder 8. Ny hjemmeside a. i luften i sensommeren. Tak til Arne for godt frivilligt arbejde. b. Nyt indhold, bl.a. om energi (jf. tidligere) c. Min vision af siden med tiden kan blive det primære sted at kigge efter diverse info og for bestyrelsen at kommunikere. Opfordring til at sende mail til webmaster på den måde udsende nyhedsbrev elektronisk og spare papiret. 9. Sundbyvang: byggeriet i gang a. Modernisering i gang KAB har udviklet projektet. 3 etager med lav taghældning. b. Beboere flyttet ud omkring sommer 2011 c. Sansestien bevares d. ingen gennemkørende trafik på Persillevej blokering midt på. Uklart om det betyder mere trafik på Ingolfs Alle det vil jeg opfordre til at vej, vand og miljøudvalget kigger på inden vi næste år afgør om der skal ske ændringer på vores veje e. 48 plejeboliger forventes at stå klar omkring oktober 2012 og familieboliger ultimo 2013 / primo Husk fastelavn Søndag kl på Heklas alle 19. februar 2012 dejlig kold vinterdag for børn og barnlige sjæle. Beretningen fik flg. bemærkninger med på vejen: Renovering af vejene kan udskydes til 2014, hvis økonomien ikke rækker til en miljørigtig løsning. Beslutningsforslag om vejbelægning vil blive fremlagt på generalforsamlingen Side 8 af 10

9 Der er en oplevelse af at tung trafik og erhvervsmæssig (og efter nogens opfattelse uvedkommende) parkering er tiltagende på Thingvalla Alle. Formanden præciserede, at det ikke er tilladt at opsætte parkeringsforbudsskilte. Men en mulighed er at printe den henstilling, som findes på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen anerkender, at problemet med for mange biler eksisterer, men også svært at gøre noget ved. Evt. forslag kan afleveres til vand- vej- og miljøudvalget. Se pkt. 9. Formandens beretning blev herefter godkendt. Ad.3.: Revideret regnskab Kassereren oplyste at der er én restance for 2011, at ny fællesgrill vil blive indkøbt i 2012, at ny leverandør til rensning af vores vejbrønde er ved at blive fundet og endelig, at bestyrelsen har tegnet en bestyrelsesforsikring til beskyttelse af foreningen og af bestyrelsen. Regnskabet blev godkendt uden stemmer imod, men med opfordring til bestyrelsen om at indlede dialog med kommunen om tjek af kloakhovedledninger, så disse er i orden inden vi renoverer vejene. Ad.4.: Indkomne forslag Forslag om nedsættelse af vej-, vand og miljøudvalg blev enstemmigt vedtaget. Forslaget om bemyndigelse til køb af obligationer var til ligeledes til afstemning, men blev ikke vedtaget, da ingen stemte for. Ad.5.: Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af tilrettet budget Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget uden nogen stemmer imod. Det samme gjorde tilrettet budgetforslaget for 2012 som blev uddelt på mødet. Ad.6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen Katrine Kragh, Peter Friis Martin Grønbæk blev alle genvalgt. Der var ingen modkandidater. Ad.7.: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Gorm Gunnarsen og Giovanni Siciliano blev genvalgt uden modkandidater. Ad.8.: Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant Birger Jessen og John Ranvild blev genvalgt uden modkandidater og det samme blev Jennie Gunnarsen som suppleant. Side 9 af 10

10 Ad.9.: Valg af udvalg Festudvalg til sommerfest: Jan Schumann, Tina Madsen og Henriette Reinwald i samarbejde med bestyrelsen Loppemarkedsudvalg: Jan Schumann i samarbejde med bestyrelsen Halloweenudvalg: Bestyrelsen Vej- vand- og miljøudvalg: Peter Friis, Freddy Cronqvist, Martin Porsgard og Jan Schumann Har du fortrudt at du ikke meldte dig til et af ovennævnte udvalg er du velkommen til at kontakte bestyrelsen/udvalgene Ad.10.: Evt. Formanden svarede nej på et spørgsmål om der er nyt om bredbånd o.l. vi benytter You See. Jan Schumann efterlyser nogen, der er friske på et indgå i et trailerfællesskab Generalforsamling sluttede kl Referent.: Linda Korthsen Dirigent: Per Sonne Side 10 af 10

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere