I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 22 Juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011"

Transkript

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 22 Juni H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N C.

2 Introduktion Skalaerne indeholdt i rapporten Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) udgør et passende udpluk fra hele spektret af menneskelige motiver, og bygger på 80 års akademisk forskning. Værdier, præferencer og interesser er alle motiverende begreber: de adskiller sig først og fremmest i form af deres almenhed - værdier er de mest brede og abstrakte former for motivation, og interesser er de mest snævre og specifikke former for motivation. Disse motiverende begreber fortæller os om en persons ønsker og planer, og de forklarer de langsigtede temaer og tendenser i et menneskes liv. MVPI profilen kan bruges til at hjælpe folk til at tænke strategisk i og omkring deres nuværende karrierevalg. Der er to måder hvorpå disse oplysninger om motivationsfaktorer kan være nyttige. For det første kan de anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem en persons interesser og de forskellige stillingers psykologiske krav, dermed kan MVPI altså bruges til at hjælpe mennesker med at vælge erhverv eller karriere. For det andet kan opgørelsen anvendes til at vurdere om der er et match mellem en persons værdier og arbejdsklimaet i en bestemt organisation, og dermed kan MVPI bruges til at hjælpe folk til at tænke strategisk omkring deres nuværende karriere. Motiver, værdier og interesser adskiller sig fra personlighed. Personligheden er afgørende for, hvordan en person vil reagere i visse situationer, mens værdier og interesser er et udtryk for hvad personen egentlig ønsker at gøre. Ydermere har folk tendens til ikke at fordreje deres svar, når det drejer sig om interesser, fordi deres værdier og ønsker er en del af deres identitet, og de normalt er ivrige efter at diskutere dem. Endelig er motiver, værdier og præferencer bemærkelsesværdigt stabile, de har tendens til kun at ændre sig meget lidt med alderen - hvad der interesserer dig nu, vil også interessere dig senere. I D : H A J o h n D o e

3 De 10 MVPI skalaer er defineret som følger: Æstetik Relationer Socialt Engagement Økonomi Livsnydelse Magt Status Videnskab Sikkerhed Traditioner Personer, der scorer højt, værdsætter kreative og kunstneriske udfoldelser Personer, der scorer højt, værdsætter hyppig og varieret social interaktion Personer, der scorer højt, værdsætter aktivt at hælpe andre og forbedre samfundet Personer, der scorer højt, værdsætter forretningsaktiviteter, penge og økonomisk gevinst Personer, der scorer højt, værdsætter fornøjelser, godt selskab og hyggelige stunder Personer, der scorer højt, værdsætter konkurrence, præstation og succes Personer, der scorer højt, værdsætter berømmelse, synlighed og omtale Personer, der scorer højt, værdsætter idéer, teknologi og rationel problemløsning Personer, der scorer højt, værdsætter sikkerhed, forudsigelighed og risikofrie miljøer Personer, der scorer højt, værdsætter forhistorie, tradition og gammeldags dyder Den følgende side viser John Does profil iht. MVPI skalaen, efterfulgt af et resumé af hans resultater. Profilen er herefter analyseret mere dybdegående på de følgende sider. I D : H A J o h n D o e

4 Motiver, værdier og præference profil Grafisk Profil Skalaer Percentiler Æstetik 46 Relationer 48 Socialt Engagement 50 Økonomi 36 Livsnydelse 45 Magt 44 Status 62 Videnskab 45 Sikkerhed 66 Traditioner 50 LAVT GENNEMSNITLIGT HØJT Grafen ovenfor viser John Doe's score på hver skala. Scoren er vist i percentiler. Den percentile score indikerer procenten af personer fra sammenligningsgruppen (normgruppen), som scorer samme eller lavere end John Doe. Den anvendte norm gruppe er indikeret under profilen. I D : H A J o h n D o e

5 MVPI Resumé Hensigten med dette er at give et 1-sides resumé af John Doe's MVPI profil, baseret på egenskaber, som ofte er forbundet med hans mønster af scores. En detaljeret analyse af hver enkelt skala præsenteres på de efterfølgende sider. Før man overvejer John Doe's score på hver skala, er det vigtigt at læse hver skalabeskrivelse omhyggeligt igennem, samt læse de individualiserede og uddybende afsnit, som præsenteres i hver sektion af den følgende rapport. Oversigt John Doe's MVPI svar tyder på, at han vil foretrække en jordnær tilgang til problemløsning og ikke ynder kreative og kunstneriske miljøer. Han kan have ringe interesse i forandring og innovation. Ny teknologi og en rationel, logisk tilgang til problemløsning appellerer i nogen grad til ham, og han er villig til at tage andre og mere intuitive metoder i brug, når det er nødvendigt. Sociale sammenkomster er ikke en primær motiverende faktor for John Doe, og selvom han kan værdsætte andres selskab, vil han sandsynligvis ikke opsøge konstante og varierede sociale udvekslinger. Det fremgår også, at han sætter pris på en rimelig grad af spænding og personlig forkælelse. Selvom han er tilhænger af at have det godt, er det ikke et overdrevet kendetegn og han bliver sandsynligvis ikke imponeret af dem, der dyrker det i overdrevet grad. Han kan vise en vis interesse for samfundets problemer og sympatiserer sandsynligvis med de mindre heldiges situation. Det er dog usandsynligt at han vil dedikere sit liv til at tjene andre. Typisk vil personer med MVPI profiler som ligner John Doe's være rimeligt interesseret i at opnå status, dog uden at lægge særlig megen vægt på magthierarkier. Han vil sandsynligvis vurdere at der er mere i livet end at opnå en høj grad af kontrol over andre, men sætter pris på en vis grad af udfordring og konkurrence. Selvom han tilsyneladende ikke er ligeglad med økonomiske hensyn, er han heller ikke særligt optaget af dem. Han synes at nyde at blive anerkendt for hans resultater, men er ikke desto mindre tilbøjelig til at dele æren med andre. Sikkerhed synes at have en fremtrædende plads blandt hans værdier og han sætter sandsynligvis et risikofrit miljø højt på sin dagsorden. Endelig har John Doe sandsynligvis respekt for forhistorie, tradition og gammeldags værdier, men det lader til, at han også nyder at gøre tingene på nye måder. I D : H A J o h n D o e

6 Som leder Som leder kan John Doe have en tendens til at ignorere radikalt nye politikker, indtil de har bevist deres værd. Han kan værdsætte en vis grad af kreative input fra personalet, men anerkender samtidig også de praktiske behov for at få jobbet gjort. Uanset om han er udadvendt eller genert, virker han sandsynligvis rimelig tilgængelig for hans personale og værdsætter sandsynligvis vigtigheden af såvel selvstændigt arbejde som teamarbejde. Som leder er det usandsynligt, at han ser vigtigheden af hyppigt at give sin personlige godkendelse, som en måde at motivere hans personale, også selvom han sandsynligvis er tilhænger af åbenlyst at rose ekstraordinære resultater. Fordi en følelse af tryghed i jobbet tilsyneladende er af høj prioritet for John Doe, kan han have tendens til at undgå risici, og måske være alt for optaget af at sikre at alle resultater er forudsigelige og sikre. Han foretrækker måske et stabilt og uforanderligt team. John Doe's svar tyder på, at han har en vis interesse i virksomhedernes forretningsaktiviteter, og selvom profitskabelse vil være vigtigt for ham, vil det sandsynligvis ikke dominere hans strategier for at motivere medarbejdere. Han er sandsynligvis ikke særligt bekymret over sine kollegers personlige problemer, men han anerkender vigtigheden af at udvikle medarbejdernes moral. Hans svar tyder også på, at han vil finde en balance mellem progressive arbejdsmetoder på den ene side, og respekt for de etablerede procedurer på den anden. Som leder vil han sandsynligvis vise en vis interesse i undersøgelsen af eller udvikling af teknologiske tilgange til forretningsløsninger og vil sandsynligvis værdsætte både logiske og intuitive metoder i beslutningsprocessen. Han vægter sandsynligvis arbejde og fornøjelse lige højt, og kan sætte pris på behovet for at arrangere jævnlige muligheder for personalet, til at slappe af og have det sjovt, uden for arbejdsmiljøet. Det lader til, at han ikke er stærkt motiveret af konkurrence og kamp om status, selvom han anerkender værdien af at opstille udfordringer for at motivere hans personale. Han er formentlig tilhænger af at tage ledelsen skønt han også kan være interesseret i input fra underordnede. I D : H A J o h n D o e

7 Æstetik Motivationsfaktoren Æstetik er forbundet med en interesse i kunst, litteratur, musik og en livsstil styret af spørgsmål om fantasi, kultur og god smag. Personer, med høj score på denne skala, bekymrer sig om æstetiske værdier og kreativ selvudfoldelse, og de har en tendens til at vælge en karriere i kunst, musik, reklame, journalistik eller underholdningsindustrien. De har tendens til være uafhængige, skarpe, originale og kunstneriske, men også afvigende og utålmodige. Personer, med lav score har en tendens til at blive beskrevet som svære at hidse op, praktiske og velordnede. Score = 46 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Æstetik. Dette tyder på, at han har nogle kunstneriske interesser og værdier, men de er ikke dominerende faktorer i hans liv. Han er sandsynligvis mere bekymret over arbejdsindhold end hvordan det ser ud. Relationer Motivationsfaktoren Relationer er forbundet med et behov for hyppig social kontakt og en livsstil organiseret omkring social interaktion. Personer, med høj score på denne skala, har tendens til at være udadvendte, charmerende og socialt indsigtsfulde, men i nogen grad konforme og muligvis uorganiserede; de har tendens til at vælge en karriere, som giver dem masser af kontakt med mennesker. Sådanne karrierer omfatter bl.a. salg og ledelse. Personer, med lav score på denne skala, har tendens til at blive beskrevet som generte, varsomme og tilbageholdende med at betro sig til andre. Score = 48 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Relationer. Dette tyder på, at han ikke har nogle stærke præferencer for hverken at arbejde alene eller sammen med andre. I modsætning til andre har han ikke noget tvingende behov for at være sammen med andre; socialt samvær med venner og kolleger er ikke hans primære motivator. I D : H A J o h n D o e

8 Socialt Engagement Motivationsfaktoren Socialt Engagement er forbundet med et ønske om at tjene andre, at forbedre samfundet, at hjælpe de mindre heldige, og en livsstil organiseret omkring at gøre verden til et bedre sted at leve. Personer, med høj score på denne skala, bekymrer sig i høj grad om social retfærdighed, muligheder for de fattige, og miljøspørgsmål. De vil sandsynligvis være sympatiske, tilbageholdende og venlige, og de har tendens til at vælge en karriere inden for undervisning, socialt arbejde, rådgivning og menneskelige ressourcer. Personer, med lav score på denne skala, har tendens til at kunne betegnes som gode organisatoriske rollemodeller, som dog har svært ved at uddelegere og holde andre velinformeret. Score = 50 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Socialt Engagement. Dette tyder på, at skønt han godt kan lide at hjælpe andre, vil han sandsynligvis ikke vil vie sit liv til offentlig service og sandsynligvis ikke bruge tid på at lave frivilligt arbejde for velgørende organisationer. Han er mere tilbøjelig til at bidrage med penge, end tid til at hjælpe andre. Økonomi Motivationsfaktoren Økonomi er forbundet med en interesse i at tjene penge, at skabe overskud, finde forretningsmuligheder, og en livsstil organiseret omkring investeringer og finansiel planlægning. Personer, med høj score på denne skala, går meget op i økonomiske spørgsmål, materiel succes og betragter indkomst som en form for selvevaluering. De har tendens til at være hårdtarbejdende, planlæggende, organiserede, praktiske og modne, og de har tendens til at vælge karrierer som finans- eller markedsanalytikere, bankfolk, revisorer, ejendomsmæglere eller ejendomsudviklere og børsmæglere. Personer, med lav score på denne skala, har tendens til at kunne betegnes som behagelige, empatiske og afslappede. Score = 36 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Økonomi. Dette tyder på, at selvom han ikke er ligeglad med økonomiske hensyn er han heller ikke optaget af dem. Penge er sandsynligvis ikke en stor inspirator i hans liv. På arbejdet, vil andre områder interessere ham mere end finansiel kompensation. I D : H A J o h n D o e

9 Livsnydelse Motivationsfaktoren Livsnydelse er forbundet med et ønske om nydelse, afveksling og en livsstil organiseret omkring god mad, gode drikkevarer og at have det sjovt. Ideelle erhverv er restaurantkritiker, rejseanmelder, hovedvælger af kongrescentre, vinsmager, eller racerkører - det er enhver beskæftigelse, der involverer underholdning og afslapning. Personer, med høj score på denne skala, kan lide at spille, at drille og at underholde andre. De har tendens til at være dramatiske, flirtende, impulsive og være i centrum. Personer, med lav score, har en tendens til at være stille, usikre på sig selv og forudsigelige. Score = 45 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Livsnydelse. Dette tyder på, at selvom han kan lide at have det sjovt, vil han normalt sætte arbejdet før fornøjelser. Han har et normalt behov for at socialisere, og engagerer sig sjældent mere end almindeligt. Han leder sandsynligvis ikke efter undskyldninger for at have det sjovt. Magt Motivationsfaktoren Magt er forbundet med et ønske om udfordring, konkurrence og præstation. Personer, med høj score på denne skala, går meget op i at være succesrig, at komme frem i livet og at få tingene gjort. De har tendens til at være selvhævdende, selvsikre og aktive, men også uafhængige og villige til at udfordre autoriteter. Selvom en høj score på magt er forbundet med succes i hvilken som helst beskæftigelse, er det særligt vigtigt for en vellykket karriere i ledelse, politik og salg. Personer, med lav score har en tendens til at blive beskrevet som usikre på sig selv, socialt hæmmede og samarbejdsvillige. Score = 44 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Magt. Dette tyder på, at selvom han sætter en ære i hans resultater, er der er også mere i hans liv end arbejdet. Han er også parat til at lytte og lade andre fortælle om deres præstationer. Han vil dog tage et standpunkt, hvis han føler stærkt omkring et emne. I D : H A J o h n D o e

10 Status Motivationsfaktoren Status er forbundet med et ønske om at være kendt, genkendt, synlig, berømt, og have en livsstil styret af mulighederne for selvudfoldelse og af drømme om store præstationer - uanset om de er realiserede eller ej. Personer, med høj score på denne skala, går meget op i at være centrum for opmærksomheden og få deres resultater anerkendt i offentligheden. De har tendens til være interessante, fantasifulde, selvsikre og dramatiske, men også uafhængige og uforudsigelige. Høje scores på Status synes især vigtigt for en vellykket karriere i salg eller politik. Personer, med lave score på denne skala, har tendens til at kunne betegnes som beskedne, trøstende og generøse. Score = 62 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Status. Dette tyder på, at selvom han nyder at blive anerkendt for hans resultater, er han også villig til at dele æren med andre. Offentlighedens anerkendelse er ikke den primære motivation i hans liv. Han vil dog sandsynligvis give udtryk for hvis han har en andel i resultatet af væsentlige resultater. Videnskab Motivationsfaktoren Videnskab er forbundet med en interesse i nye ideer, ny teknologi, en analytisk tilgang til problemløsning og en livsstil organiseret omkring læring, udforskning og forståelse for hvordan tingene fungerer. Personer, med høje scores på denne skala, går meget op i sandheden og om at komme ind under overfladen af et problem, for at kunne løse det korrekt. De har tendens til være skarpe, nysgerrige og komfortable med teknologi, og de har tendens til at vælge en karriere inden for videnskab, teknologi, medicin, videregående uddannelser og ingeniørvirksomheder. Personer, med lave scores på denne skala, har tendens til at kunne betegnes som lydhøre, fleksible og villige til at indrømme fejl. Score = 45 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Videnskab. Dette tyder på, at selvom han kan analysere problemer på en logisk og stringent måde er han også komfortabel med at anvende intuitive måder at tænke på. Han er lige så tilbøjelig til at engagere andre i problemløsning som han er til at undersøge ideer på egen hånd. I D : H A J o h n D o e

11 Sikkerhed Motivationsfaktoren Sikkerhed er forbundet med et behov for struktur, orden og forudsigelighed, og en livsstil organiseret omkring planer for fremtiden, minimering af finansielle risici, og usikkerhed omkring beskæftigelse og kritik. Personer, med høj score på denne skala, går meget op i sikkerhed, finansiel sikkerhed og at undgå fejltagelser. De har tendens til at være stille, indordne sig og være forsigtige, men også punktlige og lette at vejlede. Sådanne mennesker har en tendens til ikke at realisere deres fulde indtjeningspotentiale, fordi de ikke er villige til at tage chancer med deres karriere. Personer, med lav score, har en tendens til at kunne betegnes som uafhængige, åbne for kritik og villige til at tage risici. Score = 66 John Doe har scoret højt på skalaen Sikkerhed. Dette tyder på, at han er høflig og opmærksom på detaljer, men kan være noget genert og ubehagelig til mode i selskab med fremmede. Som leder, vil han være tilbøjelig til at undgå risici og til at være usikker på sig selv og tilbageholdende med at indhente feedback fra hans personale. Personer med høj score har en tendens til at blive beskrevet som hæmmede, lette til at indordne sig, mangler lederevner, og de har brug for en følelse af tryghed i ansættelsen. Traditioner Motivationsfaktoren Traditioner er forbundet med en bekymring for moral, normer, familieværdier, acceptabel adfærd, og en livsstil styret af normale og veletablerede principper for god opførsel. Personer, med høj score på denne skala, går højt op i tradition, skik og korrekt opførsel. De har tendens til at være tillidsfulde, hensynsfulde, lydhøre overfor råd og er komfortable i konservative organisationer, men fører et meget regelbaseret liv. Personer, med lav score, har en tendens til at blive beskrevet som ukonventionelle, progressive og uforudsigelige. Score = 50 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Traditioner. Dette tyder på, at selvom han nyder at gøre tingene på nye måder, værdsætter han samtidig også den rolle, som traditioner og historie giver ifht. retningslinjer for adfærd. Han har tendens til at værdsætte begge sider af politiske spørgsmål. I D : H A J o h n D o e

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Vi kan ApS 18.11.2012

Vi kan ApS 18.11.2012 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

World of Wisdom - dynamisk analyse (2002-2005) for H.C. Andersen. Livsbane. Identitet

World of Wisdom - dynamisk analyse (2002-2005) for H.C. Andersen. Livsbane. Identitet Pluto transit Konjunktion Ascendant 01-01-2002 -> 16-11-2004 Livsbane Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og nye indstillinger

Læs mere

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹

World of Wisdom - fødselsanalyse + dynamisk analyse (2006-2009) for Kvinde Test 1,02 11 º 5,35 1,03 ¹ 4,16 1,55 0,21 1,04 0,08 0,27 ¹ 1,34 0,51 ¹ Registered: WWW.WOW.DK www.world-of-wisdom.com Side 2 Kvinde Test Fredag 29-06-1956 09:00:00 København Placidus Medium orber Tidszone: 1:00Ø Sommertid: 0:00 Danmark 55N40 12Ø35 ¾ ± ˆ š Ð ª «} ƒ Š Þ ¼ µ

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 24 Maj 1941 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere