I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 22 Juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011"

Transkript

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 22 Juni H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N C.

2 Introduktion Skalaerne indeholdt i rapporten Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) udgør et passende udpluk fra hele spektret af menneskelige motiver, og bygger på 80 års akademisk forskning. Værdier, præferencer og interesser er alle motiverende begreber: de adskiller sig først og fremmest i form af deres almenhed - værdier er de mest brede og abstrakte former for motivation, og interesser er de mest snævre og specifikke former for motivation. Disse motiverende begreber fortæller os om en persons ønsker og planer, og de forklarer de langsigtede temaer og tendenser i et menneskes liv. MVPI profilen kan bruges til at hjælpe folk til at tænke strategisk i og omkring deres nuværende karrierevalg. Der er to måder hvorpå disse oplysninger om motivationsfaktorer kan være nyttige. For det første kan de anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem en persons interesser og de forskellige stillingers psykologiske krav, dermed kan MVPI altså bruges til at hjælpe mennesker med at vælge erhverv eller karriere. For det andet kan opgørelsen anvendes til at vurdere om der er et match mellem en persons værdier og arbejdsklimaet i en bestemt organisation, og dermed kan MVPI bruges til at hjælpe folk til at tænke strategisk omkring deres nuværende karriere. Motiver, værdier og interesser adskiller sig fra personlighed. Personligheden er afgørende for, hvordan en person vil reagere i visse situationer, mens værdier og interesser er et udtryk for hvad personen egentlig ønsker at gøre. Ydermere har folk tendens til ikke at fordreje deres svar, når det drejer sig om interesser, fordi deres værdier og ønsker er en del af deres identitet, og de normalt er ivrige efter at diskutere dem. Endelig er motiver, værdier og præferencer bemærkelsesværdigt stabile, de har tendens til kun at ændre sig meget lidt med alderen - hvad der interesserer dig nu, vil også interessere dig senere. I D : H A J o h n D o e

3 De 10 MVPI skalaer er defineret som følger: Æstetik Relationer Socialt Engagement Økonomi Livsnydelse Magt Status Videnskab Sikkerhed Traditioner Personer, der scorer højt, værdsætter kreative og kunstneriske udfoldelser Personer, der scorer højt, værdsætter hyppig og varieret social interaktion Personer, der scorer højt, værdsætter aktivt at hælpe andre og forbedre samfundet Personer, der scorer højt, værdsætter forretningsaktiviteter, penge og økonomisk gevinst Personer, der scorer højt, værdsætter fornøjelser, godt selskab og hyggelige stunder Personer, der scorer højt, værdsætter konkurrence, præstation og succes Personer, der scorer højt, værdsætter berømmelse, synlighed og omtale Personer, der scorer højt, værdsætter idéer, teknologi og rationel problemløsning Personer, der scorer højt, værdsætter sikkerhed, forudsigelighed og risikofrie miljøer Personer, der scorer højt, værdsætter forhistorie, tradition og gammeldags dyder Den følgende side viser John Does profil iht. MVPI skalaen, efterfulgt af et resumé af hans resultater. Profilen er herefter analyseret mere dybdegående på de følgende sider. I D : H A J o h n D o e

4 Motiver, værdier og præference profil Grafisk Profil Skalaer Percentiler Æstetik 46 Relationer 48 Socialt Engagement 50 Økonomi 36 Livsnydelse 45 Magt 44 Status 62 Videnskab 45 Sikkerhed 66 Traditioner 50 LAVT GENNEMSNITLIGT HØJT Grafen ovenfor viser John Doe's score på hver skala. Scoren er vist i percentiler. Den percentile score indikerer procenten af personer fra sammenligningsgruppen (normgruppen), som scorer samme eller lavere end John Doe. Den anvendte norm gruppe er indikeret under profilen. I D : H A J o h n D o e

5 MVPI Resumé Hensigten med dette er at give et 1-sides resumé af John Doe's MVPI profil, baseret på egenskaber, som ofte er forbundet med hans mønster af scores. En detaljeret analyse af hver enkelt skala præsenteres på de efterfølgende sider. Før man overvejer John Doe's score på hver skala, er det vigtigt at læse hver skalabeskrivelse omhyggeligt igennem, samt læse de individualiserede og uddybende afsnit, som præsenteres i hver sektion af den følgende rapport. Oversigt John Doe's MVPI svar tyder på, at han vil foretrække en jordnær tilgang til problemløsning og ikke ynder kreative og kunstneriske miljøer. Han kan have ringe interesse i forandring og innovation. Ny teknologi og en rationel, logisk tilgang til problemløsning appellerer i nogen grad til ham, og han er villig til at tage andre og mere intuitive metoder i brug, når det er nødvendigt. Sociale sammenkomster er ikke en primær motiverende faktor for John Doe, og selvom han kan værdsætte andres selskab, vil han sandsynligvis ikke opsøge konstante og varierede sociale udvekslinger. Det fremgår også, at han sætter pris på en rimelig grad af spænding og personlig forkælelse. Selvom han er tilhænger af at have det godt, er det ikke et overdrevet kendetegn og han bliver sandsynligvis ikke imponeret af dem, der dyrker det i overdrevet grad. Han kan vise en vis interesse for samfundets problemer og sympatiserer sandsynligvis med de mindre heldiges situation. Det er dog usandsynligt at han vil dedikere sit liv til at tjene andre. Typisk vil personer med MVPI profiler som ligner John Doe's være rimeligt interesseret i at opnå status, dog uden at lægge særlig megen vægt på magthierarkier. Han vil sandsynligvis vurdere at der er mere i livet end at opnå en høj grad af kontrol over andre, men sætter pris på en vis grad af udfordring og konkurrence. Selvom han tilsyneladende ikke er ligeglad med økonomiske hensyn, er han heller ikke særligt optaget af dem. Han synes at nyde at blive anerkendt for hans resultater, men er ikke desto mindre tilbøjelig til at dele æren med andre. Sikkerhed synes at have en fremtrædende plads blandt hans værdier og han sætter sandsynligvis et risikofrit miljø højt på sin dagsorden. Endelig har John Doe sandsynligvis respekt for forhistorie, tradition og gammeldags værdier, men det lader til, at han også nyder at gøre tingene på nye måder. I D : H A J o h n D o e

6 Som leder Som leder kan John Doe have en tendens til at ignorere radikalt nye politikker, indtil de har bevist deres værd. Han kan værdsætte en vis grad af kreative input fra personalet, men anerkender samtidig også de praktiske behov for at få jobbet gjort. Uanset om han er udadvendt eller genert, virker han sandsynligvis rimelig tilgængelig for hans personale og værdsætter sandsynligvis vigtigheden af såvel selvstændigt arbejde som teamarbejde. Som leder er det usandsynligt, at han ser vigtigheden af hyppigt at give sin personlige godkendelse, som en måde at motivere hans personale, også selvom han sandsynligvis er tilhænger af åbenlyst at rose ekstraordinære resultater. Fordi en følelse af tryghed i jobbet tilsyneladende er af høj prioritet for John Doe, kan han have tendens til at undgå risici, og måske være alt for optaget af at sikre at alle resultater er forudsigelige og sikre. Han foretrækker måske et stabilt og uforanderligt team. John Doe's svar tyder på, at han har en vis interesse i virksomhedernes forretningsaktiviteter, og selvom profitskabelse vil være vigtigt for ham, vil det sandsynligvis ikke dominere hans strategier for at motivere medarbejdere. Han er sandsynligvis ikke særligt bekymret over sine kollegers personlige problemer, men han anerkender vigtigheden af at udvikle medarbejdernes moral. Hans svar tyder også på, at han vil finde en balance mellem progressive arbejdsmetoder på den ene side, og respekt for de etablerede procedurer på den anden. Som leder vil han sandsynligvis vise en vis interesse i undersøgelsen af eller udvikling af teknologiske tilgange til forretningsløsninger og vil sandsynligvis værdsætte både logiske og intuitive metoder i beslutningsprocessen. Han vægter sandsynligvis arbejde og fornøjelse lige højt, og kan sætte pris på behovet for at arrangere jævnlige muligheder for personalet, til at slappe af og have det sjovt, uden for arbejdsmiljøet. Det lader til, at han ikke er stærkt motiveret af konkurrence og kamp om status, selvom han anerkender værdien af at opstille udfordringer for at motivere hans personale. Han er formentlig tilhænger af at tage ledelsen skønt han også kan være interesseret i input fra underordnede. I D : H A J o h n D o e

7 Æstetik Motivationsfaktoren Æstetik er forbundet med en interesse i kunst, litteratur, musik og en livsstil styret af spørgsmål om fantasi, kultur og god smag. Personer, med høj score på denne skala, bekymrer sig om æstetiske værdier og kreativ selvudfoldelse, og de har en tendens til at vælge en karriere i kunst, musik, reklame, journalistik eller underholdningsindustrien. De har tendens til være uafhængige, skarpe, originale og kunstneriske, men også afvigende og utålmodige. Personer, med lav score har en tendens til at blive beskrevet som svære at hidse op, praktiske og velordnede. Score = 46 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Æstetik. Dette tyder på, at han har nogle kunstneriske interesser og værdier, men de er ikke dominerende faktorer i hans liv. Han er sandsynligvis mere bekymret over arbejdsindhold end hvordan det ser ud. Relationer Motivationsfaktoren Relationer er forbundet med et behov for hyppig social kontakt og en livsstil organiseret omkring social interaktion. Personer, med høj score på denne skala, har tendens til at være udadvendte, charmerende og socialt indsigtsfulde, men i nogen grad konforme og muligvis uorganiserede; de har tendens til at vælge en karriere, som giver dem masser af kontakt med mennesker. Sådanne karrierer omfatter bl.a. salg og ledelse. Personer, med lav score på denne skala, har tendens til at blive beskrevet som generte, varsomme og tilbageholdende med at betro sig til andre. Score = 48 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Relationer. Dette tyder på, at han ikke har nogle stærke præferencer for hverken at arbejde alene eller sammen med andre. I modsætning til andre har han ikke noget tvingende behov for at være sammen med andre; socialt samvær med venner og kolleger er ikke hans primære motivator. I D : H A J o h n D o e

8 Socialt Engagement Motivationsfaktoren Socialt Engagement er forbundet med et ønske om at tjene andre, at forbedre samfundet, at hjælpe de mindre heldige, og en livsstil organiseret omkring at gøre verden til et bedre sted at leve. Personer, med høj score på denne skala, bekymrer sig i høj grad om social retfærdighed, muligheder for de fattige, og miljøspørgsmål. De vil sandsynligvis være sympatiske, tilbageholdende og venlige, og de har tendens til at vælge en karriere inden for undervisning, socialt arbejde, rådgivning og menneskelige ressourcer. Personer, med lav score på denne skala, har tendens til at kunne betegnes som gode organisatoriske rollemodeller, som dog har svært ved at uddelegere og holde andre velinformeret. Score = 50 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Socialt Engagement. Dette tyder på, at skønt han godt kan lide at hjælpe andre, vil han sandsynligvis ikke vil vie sit liv til offentlig service og sandsynligvis ikke bruge tid på at lave frivilligt arbejde for velgørende organisationer. Han er mere tilbøjelig til at bidrage med penge, end tid til at hjælpe andre. Økonomi Motivationsfaktoren Økonomi er forbundet med en interesse i at tjene penge, at skabe overskud, finde forretningsmuligheder, og en livsstil organiseret omkring investeringer og finansiel planlægning. Personer, med høj score på denne skala, går meget op i økonomiske spørgsmål, materiel succes og betragter indkomst som en form for selvevaluering. De har tendens til at være hårdtarbejdende, planlæggende, organiserede, praktiske og modne, og de har tendens til at vælge karrierer som finans- eller markedsanalytikere, bankfolk, revisorer, ejendomsmæglere eller ejendomsudviklere og børsmæglere. Personer, med lav score på denne skala, har tendens til at kunne betegnes som behagelige, empatiske og afslappede. Score = 36 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Økonomi. Dette tyder på, at selvom han ikke er ligeglad med økonomiske hensyn er han heller ikke optaget af dem. Penge er sandsynligvis ikke en stor inspirator i hans liv. På arbejdet, vil andre områder interessere ham mere end finansiel kompensation. I D : H A J o h n D o e

9 Livsnydelse Motivationsfaktoren Livsnydelse er forbundet med et ønske om nydelse, afveksling og en livsstil organiseret omkring god mad, gode drikkevarer og at have det sjovt. Ideelle erhverv er restaurantkritiker, rejseanmelder, hovedvælger af kongrescentre, vinsmager, eller racerkører - det er enhver beskæftigelse, der involverer underholdning og afslapning. Personer, med høj score på denne skala, kan lide at spille, at drille og at underholde andre. De har tendens til at være dramatiske, flirtende, impulsive og være i centrum. Personer, med lav score, har en tendens til at være stille, usikre på sig selv og forudsigelige. Score = 45 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Livsnydelse. Dette tyder på, at selvom han kan lide at have det sjovt, vil han normalt sætte arbejdet før fornøjelser. Han har et normalt behov for at socialisere, og engagerer sig sjældent mere end almindeligt. Han leder sandsynligvis ikke efter undskyldninger for at have det sjovt. Magt Motivationsfaktoren Magt er forbundet med et ønske om udfordring, konkurrence og præstation. Personer, med høj score på denne skala, går meget op i at være succesrig, at komme frem i livet og at få tingene gjort. De har tendens til at være selvhævdende, selvsikre og aktive, men også uafhængige og villige til at udfordre autoriteter. Selvom en høj score på magt er forbundet med succes i hvilken som helst beskæftigelse, er det særligt vigtigt for en vellykket karriere i ledelse, politik og salg. Personer, med lav score har en tendens til at blive beskrevet som usikre på sig selv, socialt hæmmede og samarbejdsvillige. Score = 44 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Magt. Dette tyder på, at selvom han sætter en ære i hans resultater, er der er også mere i hans liv end arbejdet. Han er også parat til at lytte og lade andre fortælle om deres præstationer. Han vil dog tage et standpunkt, hvis han føler stærkt omkring et emne. I D : H A J o h n D o e

10 Status Motivationsfaktoren Status er forbundet med et ønske om at være kendt, genkendt, synlig, berømt, og have en livsstil styret af mulighederne for selvudfoldelse og af drømme om store præstationer - uanset om de er realiserede eller ej. Personer, med høj score på denne skala, går meget op i at være centrum for opmærksomheden og få deres resultater anerkendt i offentligheden. De har tendens til være interessante, fantasifulde, selvsikre og dramatiske, men også uafhængige og uforudsigelige. Høje scores på Status synes især vigtigt for en vellykket karriere i salg eller politik. Personer, med lave score på denne skala, har tendens til at kunne betegnes som beskedne, trøstende og generøse. Score = 62 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Status. Dette tyder på, at selvom han nyder at blive anerkendt for hans resultater, er han også villig til at dele æren med andre. Offentlighedens anerkendelse er ikke den primære motivation i hans liv. Han vil dog sandsynligvis give udtryk for hvis han har en andel i resultatet af væsentlige resultater. Videnskab Motivationsfaktoren Videnskab er forbundet med en interesse i nye ideer, ny teknologi, en analytisk tilgang til problemløsning og en livsstil organiseret omkring læring, udforskning og forståelse for hvordan tingene fungerer. Personer, med høje scores på denne skala, går meget op i sandheden og om at komme ind under overfladen af et problem, for at kunne løse det korrekt. De har tendens til være skarpe, nysgerrige og komfortable med teknologi, og de har tendens til at vælge en karriere inden for videnskab, teknologi, medicin, videregående uddannelser og ingeniørvirksomheder. Personer, med lave scores på denne skala, har tendens til at kunne betegnes som lydhøre, fleksible og villige til at indrømme fejl. Score = 45 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Videnskab. Dette tyder på, at selvom han kan analysere problemer på en logisk og stringent måde er han også komfortabel med at anvende intuitive måder at tænke på. Han er lige så tilbøjelig til at engagere andre i problemløsning som han er til at undersøge ideer på egen hånd. I D : H A J o h n D o e

11 Sikkerhed Motivationsfaktoren Sikkerhed er forbundet med et behov for struktur, orden og forudsigelighed, og en livsstil organiseret omkring planer for fremtiden, minimering af finansielle risici, og usikkerhed omkring beskæftigelse og kritik. Personer, med høj score på denne skala, går meget op i sikkerhed, finansiel sikkerhed og at undgå fejltagelser. De har tendens til at være stille, indordne sig og være forsigtige, men også punktlige og lette at vejlede. Sådanne mennesker har en tendens til ikke at realisere deres fulde indtjeningspotentiale, fordi de ikke er villige til at tage chancer med deres karriere. Personer, med lav score, har en tendens til at kunne betegnes som uafhængige, åbne for kritik og villige til at tage risici. Score = 66 John Doe har scoret højt på skalaen Sikkerhed. Dette tyder på, at han er høflig og opmærksom på detaljer, men kan være noget genert og ubehagelig til mode i selskab med fremmede. Som leder, vil han være tilbøjelig til at undgå risici og til at være usikker på sig selv og tilbageholdende med at indhente feedback fra hans personale. Personer med høj score har en tendens til at blive beskrevet som hæmmede, lette til at indordne sig, mangler lederevner, og de har brug for en følelse af tryghed i ansættelsen. Traditioner Motivationsfaktoren Traditioner er forbundet med en bekymring for moral, normer, familieværdier, acceptabel adfærd, og en livsstil styret af normale og veletablerede principper for god opførsel. Personer, med høj score på denne skala, går højt op i tradition, skik og korrekt opførsel. De har tendens til at være tillidsfulde, hensynsfulde, lydhøre overfor råd og er komfortable i konservative organisationer, men fører et meget regelbaseret liv. Personer, med lav score, har en tendens til at blive beskrevet som ukonventionelle, progressive og uforudsigelige. Score = 50 John Doe har scoret gennemsnitligt på skalaen Traditioner. Dette tyder på, at selvom han nyder at gøre tingene på nye måder, værdsætter han samtidig også den rolle, som traditioner og historie giver ifht. retningslinjer for adfærd. Han har tendens til at værdsætte begge sider af politiske spørgsmål. I D : H A J o h n D o e

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V A L U E S KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2005-2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark Den visionære enhed, ledelse i en frivillig organisation Leder 2, Silkeborg 2010 Introduktion Mål: Give jer redskaber til at være leder i en frivillig organisation. Gøre jer i stand til at redegøre og

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Motiverende ledelse hos McDonald`s

Motiverende ledelse hos McDonald`s Motiverende ledelse hos McDonald`s Mikkel Nors, Restaurantchef McDonald`s Hjørring. Har været tilknyttet McDonald`s siden 1994. McDonald`s blev i 2011, efter i flere år at have placeret sig godt, kåret

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Vi kan ApS 18.11.2012

Vi kan ApS 18.11.2012 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Specialpædagogisk Landskonference

Specialpædagogisk Landskonference Specialpædagogisk Landskonference Hjerne og Hjerte De fire temperamenter 3. oktober 2014 Uddannelse: Cand.Negot., bestyrelsesuddannet og Business Coach Forfatter: Den afgørende faktor Giv agt! Dialog i

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

Czikzentmihalyi og Kupferberg

Czikzentmihalyi og Kupferberg Czikzentmihalyi og Kupferberg Hvad er kreativitet? Kreativitet er enhver handling, idé eller produkt, som ændrer et eksisterende domæne, eller som transformerer/omskaber det eksisterende domæne til et

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Arbejder med ledelses-og organisationsudvikling,

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : FRA GRAF TIL PUNKT DiSC -modellen har i årtier hjulpet mennesker med at forstå sig

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Christina Sullivan 2015-06-12

Christina Sullivan 2015-06-12 Christina Sullivan 2015-06-12 Indholdsfortegnelse Overblik Velkommen Deklaration Struktur Indexering Motivationskompetence Intern motivation Strategisk forankring Spørgsmål med højest og lavest score Behov

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kortlæg din læringsstil

Kortlæg din læringsstil Kortlæg din læringsstil For hver af de 44 spørgsmål som følger skal du svare enten a eller b. Du skal vælge udelukkende ét svar for hver spørgsmål. Hvis du føler, at du både kan besvare et spørgsmål med

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Velkommen til lektion 2.b af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation

Velkommen til lektion 2.b af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation Velkommen til lektion 2.b af DOL modulet: Forandring udvikling og Innovation MSB Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen Dagsorden for idag Velkomst og sang Dagens program og logbøger Dobbeltcirkel om pointer

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere