S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959"

Transkript

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e m s, I n c. A l l e r e t t i g h e d e r f o r b e h o l d e s.

2 Indledning Rapporten Leadership Forecast Values beskriver dine kerneværdier og mål, og hvordan de kan påvirke din karriere. Værdier er en vigtig del af din identitet. De fortæller noget om, hvem du er, hvad du står for samt de miljøer, hvori du vil trives. Værdier former de valg, du vil træffe med hensyn til arbejde, fritid og relationer. De vil påvirke din karriere på fire måder. 1. Motivationsfaktorer Dine værdier er dine primære drivkræfter - de ting i livet, der motiverer dig. Værdier er medbestemmende for dine ambitioner og symboliserer det, du stræber efter og ønsker at opnå. Dine værdier er med til at definere, hvad du ønsker af dit arbejde og liv. 2. Organisatorisk match. Dine værdier har indflydelse på, hvor godt du vil passe ind i en organisationskultur. Organisationskulturer afspejler typisk den øverste ledelses værdier. Folk er tilfredse og produktive i kulturer, der er i overensstemmelse med deres værdier, og de bliver typisk utilfredse, når de arbejder i kulturer, som er defineret af værdier, der afviger fra deres egne. 3. Ledelsesstil og -kultur Dine værdier afspejler det, du finder berigende og er opmærksom på, eller det, du ikke kan lide og undgår. Dine værdier er således bestemmende for den adfærd, du kan foretrækker og belønner og den adfærd, du ikke bryder dig om eller ignorerer. Derfor former dine værdier den kultur, du som leder vil skabe for dine medarbejdere. 4. Ubevidste fordomme Værdier har indflydelse på de beslutninger, du træffer med hensyn til mennesker, projekter, planer og strategi. Værdier har indflydelse på, hvad der opfattes som ønskværdigt eller uønsket, godt eller dårligt. Værdier opererer typisk på et ubevidst plan og påvirker både tanker og handlinger. Anvendelse af rapporten Når du gennemgår denne rapport, kan du komme ud for, at dine værdier ikke stemmer overens med din karriere eller de krav, der stilles til dig i din rolle i din nuværende virksomhed. Desuden vil din daglige adfærd muligvis ikke understøtte og i nogle gange muligvis endda hindre din evne til at realisere dine karrieremål. Du bør ikke forsøge at ændre dine værdier, hvis de ikke passer med din karriere eller virksomhed. Ved at blive bevidst om dine værdier og de ubevidste fordomme,som de forårsager, kan du i stedet begynde at tilpasse din adfærd på måder, der vil skabe et mere produktivt arbejdsmiljø for dig selv og dit team. Denne rapport er baseret på dit resultat i vurderingen af motiver, værdier og præferencer (MVPI). Rapporten opsummerer dine primære drivkræfter, den type kultur du vil opbygge som leder, de organisatoriske kulturer, du vil foretrække (eller bør forsøge at undgå), hvilke faktorer, der ubevidst kan påvirke din beslutningsproces, og strategier til at Begrænse ubevidste fordomme eller forudindtagethed og skabe produktiv ledelse. Rapporten er baseret på normative data fra en bred vifte af virksomheder. I D : U H J a n e A v e r a g e

3 På næste side defineres de ti MVPI-skalaer, og den følgende side viser en grafisk præsentation af din værdiprofil. Derefter følger en beskrivelse af betydningen af din score på hver af de skalaer, der er beskrevet ovenfor. Endelig indeholder rapporten værdibaserede udviklingsforslag, der erberegnet til at hjælpe dig til at øge din effektivitet. Bemærk at scores på mellem 66 og 0 procent anses for høje scores og repræsenterer de motivationsfaktorer, som driver dig i dagligdagen. Jo højere score, desto vigtigere er en værdi eller drivkraft for dig i dit arbejde og personlige liv. Scores mellem 35 og 65 procent er gennemsnitlige og repræsenterer værdier, der er relativt betydningsfulde for dig. I dette område kan du finde værdier, der har en positiv indvirkning på dit liv eller værdier, som ikke har en afgørende betydning for dig. Scores mellem 0 og 34 procent anses for lave, og repræsenterer værdier, der ikke er centrale drivkræfter for dig. Jo lavere din score er på en dimension i denne rapport, desto højere er sandsynligheden for, at denne værdi er ubetydelig for dig. Alle høje og lave scores har stor betydning for en persons karriere. Formålet med rapporter er at hjælpe dig til bedre at forstå dig selv, og få større indsigt i hvordan dine værdier driver dig. Dermed kan du udnytte dine styrker og begrænse dine fejltagelser. Du kan blive mere bevidst om den kultur, som du skaber omkring dig, og bruge denne information til at omgås kollegaer og medarbejdere på en mere konstruktiv måde. I et konkurrencepræget miljø er selvindsigt og effektiv selvregulering vigtige egenskaber, hvis man skal lykkes. I D : U H J a n e A v e r a g e

4 Definitioner Rapporten Leadership Forecast Values er baseret på din score på de ti MVPI-skalaer. Skalaerne er defineret nedenfor. Status Magt Livsnydelse Socialt Engagement Relationer Tradition Sikkerhed Økonomi Ikke drevet af synlighed og berømmelse versus ønsker at blive bemærket En søgen efter berømmelse, påskønnelse og anerkendelse. Personer med lave scores bryder sig ikke om offentlig opmærksomhed, og personer med høje scores har en tendens til at søge rampelyset. Ikke drevet af resultater/konkurrence versus ønsker at blive opfattet som indflydelsesrig Fokus på at opnå resultater, kontrollere ressourcer og få ansvar. Personer med lave scores er villige til at følge andre, mens personer med høje scores er tilbøjelige til at tage ansvar og gøre en forskel. Alvorlig og selvdisciplineret versus elske underholdning og at have det sjovt Et ønske om underholdning, afveksling og at have det sjovt på arbejdspladsen. Personer med lave scores er beherskede og selvdisciplinerede, og personer med høje scores elsker at have det sjovt og at nyde - også på arbejdet. Værdsætter at folk klarer sig selv versus ønsker at hjælpe andre Et ønske om at hjælpe mennesker, der er mindre bemidlede eller i nød. Personer med lave scores tror på at man bør klare sig selv, personer med høje scores tilbyder uselvisk hjælp til andre. Uafhængig versus interesseret i social kontakt Søger muligheder for at opbygge sociale netværk og samarbejde med mennesker. Personer med lave scores foretrækker at arbejde alene, personer med høje scores søger interaktion og social accept. Værdsætter fremskridt og forandring versus foretrækker det kendte og konventionelle Respekterer struktur, normer og autoritet. Personer med lave scores udfordrer tingenes tilstand og er åbne for forandringer, personer med høje scores respekterer hierarki, autoritet og traditionelle metoder. Risikovillig versus undgår risici Ønsker stabilitet, struktur og orden. Personer med lave scores kan tåle usikkerhed og risiko, personer med høje scores værdsætter klarhed og forudsigelighed. Ikke interesseret i økonomi og penge versus fokuseret på kommercielle resultater Søger fortjeneste og økonomisk succes. Personer med lave scores er ikke specielt interesserede i penge, personer med høje scores er meget opmærksomme på at skabe økonomiske resultater. I D : U H J a n e A v e r a g e

5 Æstetik Videnskab Praktisk versus kreativ Fokus på innovation, stil og udseende. Personer med lave scores har fokus på funktionalitet, personer med høje scorer er optagede af kreativ selvudfoldelse, og hvordan produktet af deres arbejde præsenterer sig. Intuitiv versus logisk/analytisk Foretrækker en rationel, objektiv tilgang til beslutningstagning. Personer med lave scores foretrækker hurtige, intuitive beslutninger, personer med høje scores foretrækker logiske, databaserede beslutninger. I D : U H J a n e A v e r a g e

6 VÆRDIPROFIL Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ I D : U H J a n e A v e r a g e

7 Status Søger berømmelse, påskønnelse og anerkendelse Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver folk med samme scores som dig på skalaen Status: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Skille dig ud fra mængden Få andre til at bemærke dine resultater Være accepteret og respekteret af dine kolleger Være i rampelyset, når du har noget at bidrage med Skabe et godt omdømme Match Du vil sandsynligvis trives bedst ved at arbejde i miljøer, der: Anerkender gode resultater Opfordrer ledere til at rose succes Giver muligheder for at arbejde på højt profilerede projekter Belønner individuelle bidrag Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Begrænser status Ikke anerkender bidrag fra top-performere Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Ofte fejre succes Definere konkrete præstationsmål Rekruttere medarbejdere med stort potentiale Være optimistisk, positiv og energisk Sørge for, at bidrag bliver anerkendt I D : U H J a n e A v e r a g e

8 Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du tilskynder muligvis dine medarbejdere til at søge din accept Du demotiverer muligvis mere beskedne medarbejdere ved overdreven brug af offentlig ros og anerkendelse Du har tendens til at søge opmærksomhed fra den øverste ledelse Du har tendens til at træffe beslutninger baseret på, hvordan de tager sig ud for andre Du deler muligvis ikke altid æren for resultater med kollegaer og medarbejdere I D : U H J a n e A v e r a g e

9 Magt Fokuserer på at opnå resultater, kontrollere ressourcer og få ansvar Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt personer med samme score som dig på skalaen Magt: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Etablere veldefinerede arbejdsrutiner Arbejde med dit team for at opnå succes Opretholde work-life balance Arbejde i overensstemmelse med kendte standarder Arbejde i en effektiv virksomhed Match Du er foretrækker formentlig at arbejde i miljøer, der: Er stabile, etablerede og har lav personaleomsætning Er støttende og Begrænser konkurrence Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Fremmer intern konkurrence og rivalisering Kun tager moderate risici Undgår at tage føringen på projekter, der indebærer en høj risiko Præges af hurtige forandringer Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Forstå at mennesker har forskellige evner og præstationsniveauer Træffe beslutninger baseret på standardprocedurer Lade folk finde deres eget præstationsniveau Ikke at presse folk til at levere resultater Opretholde sikkerhed på arbejdspladsen Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du foretrækker muligvis at bevare status quo Du er muligvis tilbageholdende med at træffe hurtige eller forcerede beslutninger Du kan have tendens til kun at tage moderate risici Du kan have tendens til at tolerere individuelle forskelle i resultater og præstation Du tror muligvis, at hårdt arbejde bærer lønnen i sig selv I D : U H J a n e A v e r a g e

10 Livsnydelse Ønsker sjov, afveksling og godt humør på arbejdet Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt personer med samme score som dig på skalaen Livsnydelse: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Blive respekteret for din professionalisme Sikre, at arbejdspladsen er velorganiseret Begrænse forstyrrelser af standardrutiner Fremme høflighed og gode manerer på arbejdet Sætte arbejde før fornøjelse Match Du foretrækker formentlig at arbejde i miljøer, der: Har veldefinerede og velstrukturerede roller Er seriøse, forretningsorienterede og professionelle Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Tillader en uorganiseret eller spontan tilgang til arbejdet Udvikler ledere, som er gode rollemodeller Undgår distraktioner og fremmer seriøsitet Tillader at medarbejderne opføre sig udpræget uformelt Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Fastholde en forretningsorienteret adfærd Sørege for, at derikke tages for let på arbejdet Overholde regler Behandle folk med respekt Sørge for, at arbejdsgange er velorganiserede og planlagte I D : U H J a n e A v e r a g e

11 Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du vil sandsynligvis foretrække at træffe beslutninger baseret på vedtagne retningslinier og -rutiner Du kan have tendens til at undgå nydelse og fornøjelse Du vil formentlig respektere symboler på status og hierarkski orden Du foretrækker sandsynligvis at udføre dine opgaver efter bogen Du kan blive harm over folk, der ikke udviser den vedholdenhed, som det kræver at løse en opgave I D : U H J a n e A v e r a g e

12 Socialt Engagement Ønsker at hjælpe mennesker, som har det svært eller er i nød Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt folk med samme score som dig på skalaen Socialt Engagement: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Undgå dramatiske scener på arbejdet Nå de fastsatte mål (penge, sejre, osv.) Fokusere på resultater, ikke på følelser Skabe produktive relationer på arbejdet Basere beslutninger på praktiske overvejelser Match Du vil formentlig foretrække at arbejde i miljøer, der: Tilskynder folk til at tale tydeligt og direkte Undgår at fokusere på personlige problemer Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Ikke er opgaveorienterede Opmuntrer folk til at komme videre med deres job på trods af personlige problemer Fokuserer på rationelle beslutningsprocesser og målrettet arbejde Værdsætter professionalisme Afsætter betydelige ressourcer til frivilligt arbejde og virksomhedens sociale ansvar Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Opretholde et klart fokus på resultater Antage en upersonlig tilgang til medarbejderspørgsmål Undgå at deltage i virksomhedens velgørende arrangementer Fokusere på det personlige ansvar Værdsætte individuelt ansvar I D : U H J a n e A v e r a g e

13 Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du sætter muligvis forretningsmæssige problemstillinger over medarbejderes problemer Du har tendens til at foretrække rationelle frem forfølelsesbetonede beslutningsprocesser Du har tendens til at ignorere den sociale dynamik på arbejdet Du antager muligvis, at alle er lige så opgaveorienterede, som du er Du undgår muligvis interpersonelle problemer, der kan påvirke resultaterne I D : U H J a n e A v e r a g e

14 Relationer Søger muligheder for at opbygge sociale netværk og at samarbejde Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt personer med samme score som dig på skalaen Relationer: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Finde tid til dig selv på arbejdet Løse problemer alene Kunne koncentrere dig og fokusere Arbejde med samarbejdspartnere, du kender i forvejen Undgå at interagere medfolk, du ikke kender Match Du foretrækker formentlig at arbejde i miljøer, der: Belønner individuelle bidrag Tilskynder folk til at holde sig til deres roller Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Fokuserer på at løse problemer på teamniveau Kræver minimal social kontakt med klienter Begrænser socialt samvær efter arbejdestid Forudsætter, at man interagerer med folk udenfor teamet Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Kun kræve at man arbejder i teams, når det er højest nødvendigt Giver mulighed for at man fokuserer på sine egne opgaver Holde mødeaktivitet på et minimum Indebærer, at man kun sjældent mødes uden for arbejdstiden Kun sjældent gør brug af arbejdsgrupper Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du antager muligvis, at folk arbejder bedst alene Du antager muligvis, at alle er (eller burde være) selvstændige Du antager muligvis, at det ikke er effektivt at løse opgaver i teams Du tror muligvis, at meget socialt orienterede miljøer er ineffektive I D : U H J a n e A v e r a g e

15 Tradition Respekt for struktur, regler og autoritet Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt personer med samme score som dig på skalaen Tradition: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Stille spørgsmålstegn ved konventioner og autoriteter Begrænse kontrol udefra Muligheder for at udforske, søge forandring og fornyelse Komme med nye løsninger på problemer Søge utraditionelle karriereveje og arbejdsområder Match Du foretrækker formentlig at arbejde i miljøer, der: Er demokratiske og konsultative Tolererer mangfoldighed Er udfordrende, innovative og eksperimenterende Belønner initiativ Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Er præget af autoritær ledelse Behandler medarbejdere som forbrugsvarer Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Være afslappet og uformel Fremelske spontanitet, åbenhed og initiativ Værdsætte nye idéer Søge interessante og nye projekter Give medarbejdere stort ansvar Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du har tendens til at udfordre autoriteter Du kan muligvis ikke lide at stille forventninger til andre Du har tendens til at være optaget af at finde nye måder at gøre tingene på Du træffer muligvis beslutninger, der fremmer selvstændighed og selvledelse Du træffer muligvis beslutninger, der begrænser udvikling af hierarki I D : U H J a n e A v e r a g e

16 Sikkerhed Ønsker stabilitet, struktur og orden Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt personer med samme score som dig på skalaen Sikkerhed: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Blive betragtet som fornuftig og praktisk Undgå at tage unødvendige chancer Blive kendt som pragmatisk og hårdhudet Skabe klare resultater og forventninger Kende og forstå de faktiske forhold Match Du vil formentlig foretrække at arbejde i miljøer, der: Er stabile og forsigtige Præges af pragmatisle og forsigtige ledere Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Ikke er forsigtige med at træffe risikable beslutninger Begrænser politik og fremhæver ansvarlighed Fokuserer på organisk vækst Implementerer intuitive løsninger på problemer Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Undgå unødvendige risici Være pålidelig, professionel og etisk forsvarlig Værdsætte stabilitet og langsigtet planlægning Fokusere på overholdelse af regler og efterlevelse af procedurer Belønne godt gennemtænkte beslutninger og høj kvalitet I D : U H J a n e A v e r a g e

17 Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du undgår muligvis beslutninger baseret på følelser og fornemmelser Du stoler muligvis på handling og er skeptisk overfor intuition Du undgår muligvis unødvendige risici Du modsætter dig muligvis afvigelser fra accepteret praksis Du behøver muligvis konkrete data til at begrunde dine beslutninger I D : U H J a n e A v e r a g e

18 Økonomi Søger profit og økonomisk succes Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt personer med samme score som dig på skalaen Økonomi: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Følge dine interesser og fornøjelser Arbejde i dit eget tempo Samarbejde i stedet for at konkurrere Et lavt arbejdspres og en livsstil med lavt stressniveau Være ansvarlig for din egen præstation Match Du foretrækker formentlig at arbejde i miljøer, der: Sætter bundlinjen i et større perspektiv Balancerer krav fra arbejds- og privatliv Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Er hårde, konkurrenceprægede og aggressive Lader medarbejderne forfølge det, som de føler passion for Tager hensyn til folks følelser Kun dømmer folk på deres produktivitet og resultater Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Fokusere på kvaliteten af idéer snarere end på deres økonomiske implikationer Undgå at sætte for høje mål Favorisere fleksible mål og deadlines Have en tendens til at træffe beslutninger baseret på, hvad der er opportunt Fremhæve vigtigheden af balancen mellem arbejde og privatliv I D : U H J a n e A v e r a g e

19 Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du har tendens til at være tilbageholdende med at konfrontere dårlige præstationer Du accepterer muligvis grænser for, hvad der er muligt Du har muligvis svært ved at fastsætte mål for dine medarbejderes præstation Du har tendens til at foretrække de løsninger, der giver mindst modstand Du foretrækker muligvis selvrealisering frem for karriereudvikling I D : U H J a n e A v e r a g e

20 Æstetik Fokus på innovation, stil og udseende Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt personer med samme score som dig på skalaen Æstetik: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Træffe beslutninger baseret på etablerede kendsgerninger Levere praktiske og brugbare løsninger Omsætte vage idéer til praktisk virkelighed Undgå at virke vag og ubeslutsom Fokusere på substans frem for stil Match Du foretrækker formentlig at arbejde i miljøer, der: Er velorganiserede og baserede på faste arbejdsgange Arbejder med konkrete produkter og mål Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Er så præget af følelser, at det nedsætter produktiviteten Er praktiske og handlingsorienterede Har en traditionel, maskulin orientering Har præference for stil og udseende på bekostning af praktisk anvendelighed Ledelsesstil og -kultur Den kultur, du skaber som leder, vil sandsynligvis: Være skeptisk overforl følelser og fornemmelser Fremhæve funktionalitet og begrænse pynt Begrænse fokus på spørgsmål omkring udseende og design Træffe beslutninger baseret på fakta frem for intuition Fokusere på resultater frem for processer I D : U H J a n e A v e r a g e

21 Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du er muligvis ikke specielt interesseret i markedsføring Du har muligvis ringe interesse i, hvorfor noget fungerer Du har muligvisbegrænset fokus på medarbejderes motivation Du kan have tendens til at undgå spekulation og teoretiske diskussioner Du fokuserer muligvis på konkrete fakta og tidligere erfaringer I D : U H J a n e A v e r a g e

22 Videnskab Foretrækker rationelle og objektive beslutningsprocesser Skalaer Percentiler STATUS 62 MAGT 44 LIVSNYDELSE 45 SOCIALT ENGAGEMENT RELATIONER 48 TRADITION SIKKERHED 55 ØKONOMI 36 ÆSTETIK 46 VIDENSKAB 45 LAV GENNEMSNITLIG HØJ Følgende udsagn beskriver generelt folk med samme score som dig på skalaen Videnskab: Motivationsfaktorer Du har tendens til at være personligt motiveret af at: Træffe beslutninger og komme videre Være opmærksom på de praktiske realiteter i forretnings- og privatlivet Være specifik, konkret og fokuseret på funktionalitet Stole på din mavefornemmelse Undgå at blive overvældet af kompleksitet Match Du foretrækker formentlig at arbejde i miljøer, der: Er pragmatiske, praktiske og jordbundne Fokuserer på handling frem for fordybelse Du har tendens til ikke at trives i miljøer, der: Kræver omfattende databaserede begrundelser for beslutninger Er skeptiske overfor hypoteser Fokuserer på, hvad der kan gøres med de tilgængelige ressourcer Er tilbøjelige til at gå i stå grundet en overdrevent analytisk tung tilgang Ledelsesstil og -kultur Som leder har den kultur, du skaber, tendens til at: Foretrække hurtige og intuitive beslutningsprocesser Favorisere handling fremfor refleksion Være praktisk og taktisk Undgå endeløse diskussioner om mulige løsninger Være utålmodig med databaserede beslutninger I D : U H J a n e A v e r a g e

23 Ubevidste fordomme Du er muligvis ikke opmærksom på følgende aspekter ved din ledelsesstil: Du har tendens til at være utålmodig med hypotetiske problemstillinger Du bliver muligvis utålmodig ved alt for omhyggelige beslutningsprocesser Du værdsætter muligvis intuition til at løse de fleste problemer Du har tendens til at fremhæve det taktiske frem for det strategiske Du ønsker muligvis klarhed og enkelthed I D : U H J a n e A v e r a g e

24 Udviklingsmuligheder Status Finder måder, hvorpå dine medarbejdere og kolleger kan opnå anerkendelse Beder andre om feedback Sørger for at dele æren for gode resultater med andre Opfordrer andre til at dele og bidrage med idéer Magt Forsøger at holde alle op mod de samme præstationsmål Forstår, at kunder ofte har brug for vejledning Sørger for at træffe beslutninger i tide, da andre muligvis venter på dig Er villig til at tage ledelsen af nye projekter Livsnydelse Erkender, at dine medarbejdere kan være mere produktive, hvis du giver dem lov til at slappe af en gang imellem Tager initiativ til kreativ problemløsning Søger at begrænse, at du tager dit arbejde med hjem Tillader personlig indretning af kontorer eller arbejdsstationer Socialt Engagement Beder dine medarbejdere om at organisere sociale arrangementer med et velgørende formål Regelmæssigt spørger dine medarbejdere, hvordan de har det Frivilligt melder dig som mentor for en ny medarbejder Deler dit syn på dine medarbejderes potentiale og udvikling og beder om deres synspunkter Relationer Bruger mere tid sammen med medarbejdere og kunder - de vil sætte pris på det Giver dine medarbejdere forskellige opgaver og roller frem for at insisterer på, at de skal være meget specialiserede Nedsætter arbejdsgrupper til at løse problemer Fortæller medarbejdere, når de har gjort det godt, og hvordan de kan udvikle sig Tradition Husker på, at nogle mennesker kan lide og har brug for regler Respekterer din virksomheds forventninger ved at overholde deadlines for dine opgaver Husker på, at ikke alle dine medarbejdere vil være selvmotiverede, så giv dem klare retningslinjer og vejledning Giver dine medarbejdere specifik feedbackpå, hvordan de får succes og de på områder, der kan forbedres I D : U H J a n e A v e r a g e

25 Udviklingsmuligheder Sikkerhed Husker at bede kreative medarbejdere om at dele deres idéer Er sikker nok til at basere beslutninger på din mavefornemmelse såvel som på data Lader ærlige fejltagelser gå i glemmebogen Er opmærksom på nye strømninger, som vil hjælpe dit til at indfri dit teams mission Økonomi Erkender, at tilfredsheden med status qou kan begrænse innovation og produktivitet Opstiller forventninger til dine medarbejderes resultater og evaluerer deres indsats Beder andre om at hjælpe dig med at finde strategier til at øge dit bidrag til virksomheden Er mere assertiv i håndteringen af performanceproblemer Æstetik Tænker grundigt over potentielle huller i den kommercielle indsats Beder dine medarbejdere om at komme med idéer til, hvordan man kan forbedre motivation på arbejdspladsen Tænker over dit og din virksomheds offentlige image Drøfter mulige fremtidige strategier for dit team og virksomheden med dine kollegaer Videnskab Holder dig opdateret inden for dit fagområde Udfordrer de traditionelle antagelser, der er styrende i din organisation Beder dine medarbejdere om at levere data, der understøtter deres idéer og anbefalinger Finder objektive metoder til at evaluere produktiviteten i dit team I D : U H J a n e A v e r a g e

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

DISK Person Faktor Rapport - Kort version

DISK Person Faktor Rapport - Kort version DISK Person Faktor Rapport - Kort version Peter Smith Fokus: work 5 januar 2011/dk Indhold 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 2 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Vi kan ApS 18.11.2012

Vi kan ApS 18.11.2012 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående

Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående Af Lars Goldschmidt 1 Ledelse af innovative processer i professionelle virksomheder indeholder på den ene side almindelig god

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere