OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com"

Transkript

1 OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013

2 Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer, som er essentielle i vor tids konstant skiftende arbejdsliv. Denne rapport er udviklet for at bidrage til din forståelse af hvilke læringsstile, du typisk anvender. Det at kende og forstå dine foretrukne læringsstile giver dig mulighed for en mere effektiv udvælgelse og udnyttelse af dine læringsmuligheder og dermed mulighed for at komme videre i din personlige udvikling. Rapporten er baseret på din besvarelse af OPQ32, som i lighed med alle selvbeskrivelsestest ikke er ufejlbarlig. Nøjagtigheden af denne rapport afhænger således af den ærlighed, hvormed du har besvaret OPQ32-spørgsmålene. Skønt denne rapport ikke er ment som en definitiv beskrivelse af dine læringsstile, kan den imidlertid anvendes som et udgangspunkt med henblik på at indkredse eventuelle udviklingsbehov, som er afgørende for både individuel og organisatorisk succes. Rapporten er struktureret således, at den tilbyder en profil, der er let at tyde. Den består af en overordnet beskrivelse af din foretrukne læringsstil og efterfølgende af nogle specifikke afsnit, hvor din foretrukne læringsstil bliver relateret til 4 nøglekompetencer, som er væsentlige i forhold til læringsprocesser. Den forståelse af læringsstile, der ligger til grund for denne rapport, er beskrevet nedenfor. Analytisk - intuitiv En stærk præference for en analytisk læringsstil: Mennesker, som typisk foretrækker en analytisk læringsstil, har oftest en rationel, logisk og objektiv tilgang i forhold til læringsprocesser. En stærk præference for en intuitiv læringsstil: Mennesker, som typisk foretrækker en intuitiv læringsstil, følger oftest deres fornemmelser, og deres opfattelse af læreprocessen vil være præget af deres følelser for selve læringssituationen og de mennesker, der er involveret i den. Praktisk observerende En stærk præference for en praktisk læringsstil: Mennesker, som typisk foretrækker en praktisk læringsstil, har oftest en aktiv og engageret tilgang i forhold til læreprocessen. De lærer ved at gøre noget og dernæst se, om det virker. De håndgribelige resultater giver mulighed for at huske handlinger, som de, via deres egen oplevelse kan se, virker i praksis En stærk præference for en observerende læringsstil: Mennesker, som typisk foretrækker en observerende læringsstil, har oftest en betragtende og lyttende tilgang til læreprocesen. De involverer sig først direkte, når de har opnået en forståelse af hvilke aspekter, en opgave eller en situation egentlig består af. Optimal anvendelse af læringsstile I erhvervsmæssige sammenhænge finder de fleste betydningsfulde oplevelser med læring sted i forbindelse med tilegnelse og udvikling af færdigheder, der er nødvendige for at imødekomme udfordringer på arbejdspladsen. Denne rapport er udviklet og tilpasset til læring i en erhvervsmæssig sammenhæng. Denne rapport vil give dig informationer om dine foretrukne læringsstile. Det er dog vigtigt, at du også er opmærksom på de læringsstile, som ikke falder dig så lette eller naturlige. Du kan således med fordel udfordre dig selv ved at prøve at bruge andre læringsstile og dermed opnå et større repertoire for læring og en større selvbevidsthed i forhold til læringsprocesser. 1. oktober 2013 OPQ32 Lær mere Sample Candidate 2 af 9

3 Din foretrukne læringsstil De nedenstående grafer opsummerer dine læringsstile på baggrund af din OPQ32 besvarelse. Svag præference Nogen præference Stærk præference Analytisk Intuitiv text Svag præference Nogen præference Stærk præference Praktisk Observerende Analytisk - intuitiv Dine svar indikerer, at du nogle gange vil tage dig tid til at reflektere over, hvad du vil opnå med din læring, samt overveje hvordan du kan afgøre, hvorvidt de mål, du har sat for dig selv, er blevet realiseret. Din tilgang til læring vil sandsynligvis være meget mere styret af dine tanker end af dine følelser. Når du planlægger din personlige udvikling, kan det være værd at overveje, hvordan du sikrer dig, at du involverer andre i relevant omfang for således at kunne modtage deres feedback til dig og indarbejde den i din læringsproces. Praktisk - observerende Dine svar indikerer, at du foretrækker at lære ved at gøre noget i praksis for dermed at se, om det virker. Du føler dig bedst tilpas med læringsaktiviteter, der er handlingsorienterede, og som giver mulighed for, at du deltager aktivt. Skønt du sandsynligvis typisk vil involvere dig i en læringsaktivitet uden lang betænkningstid, indikerer dine svar også, at du i nogle tilfælde kan være forbeholden overfor at skulle lære af situationer, hvor du skal observere og lytte til andre. Derudover vil du sandsynligvis ikke bryde dig om stramme retningslinier og en fast struktur, men føle dig bedre tilpas med fleksible rammer. 1. oktober 2013 OPQ32 Lær mere Sample Candidate 3 af 9

4 De 4 væsentlige læringskompetencer I dette afsnit bliver 4 væsentlige læringskompetencer beskrevet. Disse kompetencer kan kombineres med dine foretrukne læringsstile og kan derved give et billede af, hvordan du i højere grad kan lære at lære og således gøre din udvikling mere effektiv og målrettet. Kompetencer Søger muligheder for læring Udnytter muligheder for læring Planlægger sin læring Lærer af feedback Definitioner Er aktiv i forhold til at identificere muligheder for læring og kreativ i sin udnyttelse af disse muligheder Er åben over for at prøve nye ting, selvom det medfører udfordringer og risiko for fejl Er proaktiv i sin tilgang til at planlægge og strukturere sin læring Er åben i forhold til at søge og drage nytte af feedback fra andre Din score på disse kompetencer er fremkommet på baggrund af din besvarelse af OPQ32, og de opgøres således: De kompetencer, som højst sandsynligt er styrkeområder. De kompetencer, hvor der er mulighed for videre udvikling. De kompetencer hvor der højst sandsynligt er et potentielt udviklingsbehov. På baggrund af din placering på de forskellige kompetencer kan du overveje at afprøve og ændre læringsadfærd. Hvis du for eksempel har en tilbageholdende tilgang til at planlægge din læring, kan du være opmærksom på at prøve at lægge mere energi i bedre planlægning og organisering af din læring. Eller hvis du er en person, der oftest vil foretrække at tænke tingene igennem først, kan du overveje at prøve at involvere dig aktivt og direkte på en mere spontan måde uden først at bruge tid på gennemtænkning af situationen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at motivation er et væsentligt element i forhold til at afprøve andre læringsformer. Oversigt over kompetencesymboler og farve koder STYRKEOMRÅDE MULIGHED FOR VIDERE UDVIKLING POTENTIELT UDVIKLINGSOMRÅDE Udover information om din placering på de 4 kompetencer bliver der givet en specifik feedback i form af spørgsmål og forslag til handlinger, der kan styrke din læring og udvikling i forhold til de kompetencer, som er potentielle udviklingsområder. 1. oktober 2013 OPQ32 Lær mere Sample Candidate 4 af 9

5 Søger mulighed for læring MULIGHED FOR VIDERE UDVIKLING For at skabe grundlag for optimal udvikling er det vigtigt at identificere forhold, der kan give dig muligheder for at lære nye ting eller ændre dit perspektiv. Du foretrækker at bygge på andres ideer og vil derfor sjældent selv finde på nye måder at imødekomme dine behov for læring og udvikling. Du vil formentlig i nogen grad være opmærksom på at benytte dig af muligheder for læring, der ligger ud over formelle trænings og udviklingsprogrammer. Sandsynligvis trives du i mindre grad med forandringer, og du vil derfor sjældent eksperimentere med forskellige tilgange til læring og udvikling. Forslag til udviklings- og læringsaktiviteter: Undersøg, om det er muligt at starte en sparrings- og refleksionsgruppe på din arbejdsplads. En sådan gruppe kan skabe muligheder for at lære og generere nye ideer, samtidig med at det kan skabe netværk med kolleger fra andre afdelinger og forøge din viden om organisationen. Gennemse dit seneste arbejde med en kollega, en coach eller en mentor. Var der områder, hvor du ville have ønsket, at du havde taget en mere radikal tilgang? Hvilke fordele kunne det have givet? Hvordan kan du sikre, at du indarbejder mere radikale synspunkter i dit fremtidige arbejde, samtidig med at du bevarer en balance i forhold til de mere traditionelle synspunkter, du anlægger? Det er muligt, at du mister nogle muligheder for læring, fordi du ikke bryder dig om konstante forandringer. Overvej at arrangere jævnlige møder med en coach, mentor eller en støttende kollega, således at du kan få overblik over, hvad du har lært, og hjælp til at identificere fremtidige muligheder for læring. 1. oktober 2013 OPQ32 Lær mere Sample Candidate 5 af 9

6 Udnytter aktivt muligheder for læring STYRKEOMRÅDE Det aktivt at udnytte muligheder for læring indebærer at tage chancer og at acceptere, at ting kan gå galt. Dette aspekt er essentielt for læring, idet man ved at møde nye udfordringer opnår indsigt i, hvad der fører til succes, og hvad der virker knap så godt. Du vil i nogen grad forholde dig åbent og interesseret til andres forslag, men du vil som regel følge dine egne ideer. Typisk vil du derfor selv planlægge din personlige udvikling og læring, men nogle gange vil du også kunne acceptere planer, udstukket af andre. Du sætter høje personlige mål, så du vil sandsynligvis søge rimeligt krævende udfordringer for din personlige udvikling og læring. Du bekymrer dig sjældent for om tingene går galt, og du vil derfor sandsynligvis være åben for nye muligheder for personlig læring og udvikling. Din besvarelse indikerer, at dette er et styrkeområde for dig, så det er væsentligt, at du lægger vægt på denne kompetence i din videre udvikling og læring. Den adfærd, der er beskrevet ovenfor, vil formentlig kunne hjælpe dig med dette. Derudover kan det være værdifuldt at overveje, i hvilket omfang dit nutidige og dit fremtidige arbejdsliv giver dig mulighed for at anvende din kompetence på dette område. 1. oktober 2013 OPQ32 Lær mere Sample Candidate 6 af 9

7 Planlægger sin læring STYRKEOMRÅDE For at få det bedste ud af din læring er det vigtigt at planlægge din tilgang således, at det er muligt at vide hvordan og hvornår, du vil nå dine udviklingsmål. Du lægger som oftest langsigtede planer, og du vil sandsynligvis sætte dig klare mål og tidsplaner for din langsigtede læring. Du har en systematisk og detaljebevidst tilgang til tingene, så du vil sandsynligvis have gennemarbejdet og organiseret den måde, hvorpå du kan nå dine mål for læring og udvikling. Du er relativt fokuseret på at færdiggøre arbejde, du har påbegyndt og vil derfor typisk følge de aktiviteter, som et udviklings- og læringsprogram indeholder. Din besvarelse indikerer, at dette er et styrkeområde for dig, så det er væsentligt, at du lægger vægt på denne kompetence i din videre udvikling og læring. Den adfærd, der er beskrevet ovenfor, vil formentlig kunne hjælpe dig med dette. Derudover kan det være værdifuldt at overveje, i hvilket omfang dit nutidige og dit fremtidige arbejdsliv giver dig mulighed for at anvende din kompetence på dette område. 1. oktober 2013 OPQ32 Lær mere Sample Candidate 7 af 9

8 Lærer af feedback MULIGHED FOR VIDERE UDVIKLING Det at få feedback på dine egne handlinger og præstationer er en af de mest givende måder at lære om både dine styrker og svagheder, samtidig med at det kan hjælpe til at identificere fremtidige muligheder for læring og udvikling. Du bliver let såret af personlige kommentarer og kan derfor nemt komme til at opleve feedback som udtryk for negativ kritik, i stedet for at drage nytte af den information, du får. Du tilpasser nogle gange din adfærd efter situationen, og du synes derfor at være indstillet på at ændre din tilgang til læring på baggrund af den feedback du får fra andre kan derfor være parat til at ændre din tilgang til læring på baggrund af den feedback, du får fra andre. Du opfatter typisk andre som pålidelige og ærlige og vil derfor sjældent have problemer med at dele såvel dine gode eller dårlige læringsoplevelser med andre. Forslag til udviklings- og læringsaktiviteter: Overvej at afholde evalueringsmøder, hvor feedback på resultater, opgaveløsning og adfærd bliver en integreret del af møderne. En sådan tilgang kan anvendes til alle former for arbejde. Det er vigtigt, at alle involverede får feedback, inklusiv en eventuel projektleder. Derudover er det vigtigt at organisere sådanne møder på en måde, der sikrer, at den feedback, der gives, er sensitiv, fair, objektiv og positiv, således at der er muligheder og rum til at diskutere udviklingsspørgsmål. Overvej at søge feedback fra såvel dine underordnede- som dine overordnede kolleger. Derved kan du få tilbagemeldinger fra flere perspektiver. Identificer eventuelle temaer på tværs af bedømmerne og tænk over, hvorledes denne information kan hjælpe dig til at prioritere din læring, og i hvilke situationer det er passende at variere din adfærd, for at få det bedste ud af dine udviklingsmuligheder. Overvej, hvorledes du kan anvende den feedback, du får af andre, på en måde hvor du ikke tilsidesætter din egen vurdering af situationen. 1. oktober 2013 OPQ32 Lær mere Sample Candidate 8 af 9

9 VURDERINGSMETODE Denne profil er baseret på følgende informationskilder for Sample Candidate: Spørgeskema/evnetest OPQ32r UK English v1 (Std Inst) Sammenligningsgruppe OPQ32r Britisk engelsk Økonomi og forsikring 2011 (IND) AFSNIT TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Kandidatdata Rapport Sample Candidate RP1=6, RP2=9, RP3=8, RP4=7, RP5=8, RP6=9, RP7=10, RP8=8, RP9=7, RP10=5, TS1=9, TS2=8, TS3=7, TS4=4, TS5=1, TS6=2, TS7=3, TS8=6, TS9=9, TS10=8, TS11=7, TS12=4, FE1=10, FE2=2, FE3=2, FE4=9, FE5=8, FE6=5, FE7=5, FE8=7, FE9=8, FE10=9, CNS=8. OPQ32 Lær mere v2.0 RE OM DENNE RAPPORT Denne rapport er udskrevet ved hjælp af SHL Online Assessment System. Den indeholder information fra Occupational Personality Questionnaire (OPQ32). Kun personer, der har gennemgået særlig uddannelse i brugen og fortolkningen af dette spørgeskema, må anvende det. Denne rapport er udskrevet på baggrund af resultaterne fra respondentens besvarelse af spørgerammen, og den afspejler de væsentligste tendenser i de afgivne svar. Det er vigtigt i fortolkningen af disse data at være opmærksom på den subjektive karakter i spørgeskemabaserede talangivelser. Rapporten er fremstillet elektronisk - brugeren af dette software kan foretage rettelser og tilføjelser til teksten i rapporten. SHL Group Limited og tilhørende selskaber kan ikke garantere, at indholdet af rapporten er et uændret produkt fra computersystemet. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenserne af brugen af rapporten, og dette indbefatter ansvar af enhver slags (inklusive forsømmelighed) for dens indhold. SHL og OPQ er et registreret varemærke tilhørende SHL Group Limited i Storbritannien og andre lande. Denne rapport er produceret af SHL til selskabets kunder og er SHLs intellektuelle ejendomsret. Som følge heraf giver SHL udelukkende tilladelse til, at SHLs kunder reproducerer, distribuerer, ændrer og opbevarer denne rapport med henblik på intern og ikke-kommerciel brug. SHL forbeholder sig alle andre rettigheder. 1. oktober 2013 OPQ32 Lær mere Sample Candidate 9 af 9

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vi kan ApS 18.11.2012

Vi kan ApS 18.11.2012 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere