BankInvest Virksomhedsobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Virksomhedsobligationer"

Transkript

1 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen var mere end vores forventninger (0,5 pct.). Til sammenligning leverede afdelingen et afkast på 1,3 pct. Universets effektive rente faldt i fjerde kvartal fra 1,26 pct. til 1,11 pct., og renterne satte herved ny bundrekord. Den væsentligste bidragsyder til rentefaldet kom fra den implicitte tyske statsobligationsrente, der faldt fra 0,33 til 0,14 pct. Ændringen i statsrenten stod for 1,2 pct.-point af afkastet. Kreditpræmien steg fra 0,93 til 0,97 pct. og bidrog med 0,2 pct.-point til afkastet. De tyske statsobligationsrenter lukkede året stort set på niveau med de japanske. Hovedoverskrifterne for kvartalet var meget svage økonomiske nøgletal fra Europa, den europæiske centralbanks (ECB) opkøb af realkreditobligationer, øgede signaler om et full blown QE i starten af 2015, aggressiv QE fra Japan og et markant fald i olieprisen, der gav større skvulp på High Yield og Emerging Markets. USA leverede på ny gode økonomiske data. Den europæiske stresstest af banksektoren blev en non-event, hvorimod den noget mindre bemærkede stresstest af forsikringssektoren kom noget svagt ud. Likviditeten i markedet forsvandt igen i december, hvor selv likvide obligationer ikke kunne afhændes til skærmpriser (investeringsbankernes kursindikationer, der benyttes til at opgøre afdelingens indre værdi). Manglende likviditet er blevet et nyt fænomen, som vi også forventer at opleve i Afdelingens indløsningsfradrag kan forventes hævet i disse perioder. Afdelingens kreditrisiko blev reduceret i løbet af kvartalet gennem frasalg af de mest kursfølsomme forsikrings- og bankobligationer, mens rentefølsomheden blev hævet til ca. 4,8 år og lå i perioder over 5 år. Afdelingen lukkede året med en effektiv rente på ca. 1,3 pct. Konsekvensen af de historisk lave renter er, at universet ikke kan tåle nogen rentestigning, hvis målet er at levere et positivt afkast. En rentestigning på lidt over et kvart pct.point i 2015 vil medføre, at afkastet vil gå i rødt. Vi forventer for 2015 et afkast i niveauet minus 0,5 til plus 1 pct. Yderligere forventer vi, at ECB s ageren og valg i mange europæiske lande vil skabe volatilitet i

2 Udvikling i den effektive rente Figur 1 viser udviklingen i den effektive rente, kreditpræmie og den implicitte tyske statsobligationsrente over de seneste 10 år. Dette kvartal har vi tillige vist udviklingen i den effektive rente for yen (japanske) investment grade virksomhedsobligationer (rød linie). Dette blot for at vise, hvor renten kan ende, hvis de japanske tilstande slår fuldt ud igennem i Europa. Figur 1: Udvikling i den effektive rente på universet blev afviklet (FED reinvesterer fortsat kupon og afdrag fra obligationsbeholdningen). På december mødet kom der lidt mere forsigtige toner fra centralbanken, om end det lader til, at den første renteforhøjelse kommer medio De fleste investeringsbanker forventer, at den amerikanske statsobligationsrente vil stige med ca. 0,5 pct.point i Afviklingen af det amerikanske QE-program og en snarlig renteforhøjelse har længe været frygtet blandt obligationsinvestorer. Men reaktionerne på FED blev minimale, da ECB og den japanske centralbank i stedet begyndte at give kunstigt åndedræt. Dette gav derimod større udsving på valutamarkederne (euroen faldt 4 pct. overfor dollaren i kvartalet). ECB startede opkøb af realkreditobligationer og ABS (Asset Backed Securities) og købte i løbet af kvartalet op for ca. EUR 31 mia. Begivenheder i 4. kvartal Japan here we come er nok den bedste beskrivelse af, hvad der skete på det europæiske obligationsmarked i 4. kvartal. Efterdønningerne af manager-skiftet i Pimco (ultimo tredje kvartal) blev hurtigt overstået, og herefter fulgte en periode med stor appetit på europæiske IG virksomhedsobligationer. Ordrebøgerne i nyudstedelsesmarkedet var i gennemsnit 4 gange overtegnet (dvs. en obligationsudstedelse på EUR 1 mia. havde ordrer for ca. 4 mia.), mens året sluttede af uden likviditet og med et mindre sell-off af periferi-obligationer. De økonomiske nøgletal viste, at USA fortsatte vækstfremgangen med faldende arbejdsløshed til følge. Derimod så Europa noget mere dyster ud, bl.a. som følge af Rusland-sanktionerne. Tyskland oplevede blandt andet i september det største månedlige eksportfald igennem de seneste 5 år, og Italien kom igen i recession. Den europæiske inflation faldt til 0,3 pct. i november. FED varmede i løbet af kvartalet op til den første renteforhøjelse i USA, ligesom QE-programmet Frem mod ECB mødet i november var der rygter fremme om stor uenighed inden for ECB s styrelsesråd om et full-blown QE program (Tyskland og 4 andre centralbanker er modstandere af opkøb af statsobligationer). Udmeldingen fra mødet viste dog enighed om at øge ECB s balance fra ca. EUR 2 til 3 billioner (1.000 milliarder) frem mod udgangen af 2016, men uden klare budskaber om hvordan. De fleste økonomer er enige om, at QE ingen direkte effekt har på europæisk økonomi bortset måske lige fra effekten af en faldende euro (forbedrer de europæiske virksomheders konkurrencekraft og øger på sigt inflationen). Tyskland mente, at QE skal omhandle private aktiver, og IG virksomhedsobligationer blev set som et muligt næste target. Udfordringen er blot, at der kun udestår ca. EUR 550 mia. obligationer fra europæiske ikke finansielle virksomheder (statsobligationsmarkedet er på ca. 10 gange større). Generaladvokaten for EU domstolen skal i øvrigt medio januar 2015 fremlægge en vurdering af, om ECB s OMT (Outright Monetary Transactions) program til opkøb af statsobligationer, der blev introduceret medio 2012, er lovligt. Denne vurdering kan, hvis den går ECB direkte imod, gøre det meget svært for ECB af købe statsobligationer. ECB s formål med QE er (ud over at skabe 2 pct. inflation) at få bankerne til at låne flere penge til mindre og mellemstore erhvervskunder for at øge investeringslysten. Bankerne har længe været tilbageholdende med lånevækst på trods af, at hovedparten af de ca. 125 største europæiske 2

3 banker kom godt ud af den længe ventede ECB stress-test. Fortsat usikkerhed om kapitalkrav i bankerne (MREL/TLAC) og sammensætningen heraf betød, at bankerne blev ved med at polstre sig i I kvartalet havde bankerne mulighed for at hente meget billige lån hos ECB (tltro), men aftrækket var meget lavere end ventet. Bankerne mangler tilsyneladende ikke likviditet. Negative indlånsrenter og mulighederne for et fullblown QE-program fik euroen til at falde med 4 pct. mod dollaren. Euroen blev ligeledes svækket overfor schweizer francen, og det fik i december den schweiziske centralbank til først at købe EURstatsobligationer (schweizerne køber, når EUR/CHF krydset falder til tæt på 1,20) for derefter også at introducere negative indlånsrenter. De lange obligationer faldt mere i rente end de kortere løbetider, jf. figur 2: Figur 2: Renteudvikling på forskellige løbetider Japan, der på trods af et massivt QE-program og en kraftig devaluering af deres valuta endnu ikke har fået bugt med deflationen, øgede deres QE program i fjerde kvartal. Det burde normalt ikke påvirke det europæiske obligationsmarked synderligt, men programmet blev krydret med en beslutning om at lade Japans offentlige pensionsfond sælge japanske aktiver og i stedet købe udenlandske aktier og obligationer, herunder også europæiske obligationer. Så udenlandske centralbanker var med til at få de europæiske statsobligationsrenter til at falde. fremlagde forslag om en ny investeringspulje på EUR 315 mia. (fra ). EU kommissionen kunne dog kun skaffe EUR 21 mia. af finansieringen, mens resten skal komme fra private aktører. En gearing på 15 gange er meget høj, og planen blev derfor fundet utilstrækkelig. Øget olieproduktion og faldende efterspørgsel var forventet absorberet af Saudi Arabien (reduktion af olieproduktion) på OPEC mødet i november. Men OPEC kunne ikke blive enige, hvorefter olieprisen (WTI) faldt fra USD 91 til USD 53 pr. tønde olie. Olieprisfaldet og økonomiske sanktioner medførte en kapitalflugt i Rusland, og den russiske centralbank hævede renten til 17 pct. (heraf 6,5 procentpoint på en gang) for at forsvare rublen. Rublen faldt dog med ca. 32 pct. overfor dollaren. Europæiske banker med aktiviteter i Rusland fik det svært, ligesom russiske virksomhedsobligationer leverede de dårligste afkast i universet (udgør under 1 pct.). Præsidentvalget i Grækenland påvirkede alle periferi-obligationer i december. Årsagen var, at det græske parlament ikke kunne enes om en ny præsident, og der blev udskrevet valg. Meningsmålinger viste, at det EU-fjendtlige Syriza står til at blive det største parti. Syriza ønsker eftergivelse af den græske gæld til IMF og EU-landene (og ECB). Dette fik investorerne til at tage profit eller blot stoppe yderligere opkøb af periferi-obligationer, der har leveret rigtigt flotte afkast i løbet af Ratingbureauerne havde også et travlt kvartal. Fire europæiske lande fik deres rating nedjusteret: Finland (fra AAA til AA+), Frankrig (fra AA+ til AA), Italien (fra BBB til BBB-) og Rusland (fra Baa1 til Baa2). Irland blev modsat upgradet fra BBB+ til A-. Flere banker fik deres rating nedjusteret i samme moment. Det europæiske forsikringstilsyn (EIOPA) gennemførte en stresstest af de største europæiske forsikringsselskaber på baggrund af nye risikoregler (Solvency 2), der introduceres primo Stresstesten, der ikke modtog megen opmærksomhed fra markedet, viste, at 24 pct. af de 225 testede livsforsikringsselskaber mangler kapital i et Japanscenario. Dette er efter vor vurdering et højt tal, specielt med udsigterne til en langstrakt periode med lave renter. I løbet af andet halvår blev afdelingens eksponering til livsforsikringsselskaber reduceret. ECB har igennem længere tid efterlyst finanspolitisk stimuli for at få bugt med det økonomiske morads. Svaret kom fra den nye EU-kommission, der 3

4 Forventninger til 2015 Spaltepladsen i vore seneste fire kvartalsbrev er stort set kun blevet brugt på at beskrive centralbankernes ageren. Så ændringer i retorikken fra centralbankerne i 2015 vil helt sikkert komme til at påvirke markedet. De senere års massive ekspansion af pengemængden har uden tvivl skabt nogle finansielle bobler. Forventningerne til full blown QE i EU bør betyde, at afkastet i første kvartal bliver fornuftigt. Med venlig hilsen Carsten Horn Nielsen Redaktionen afsluttet den 7. januar Vort udgangspunkt for 2015 er, at ECB ikke ønsker at tage luften ud af markedet. Det tilsiger lave renter i en længere periode. EU modstanden har fået luft under vingerne i flere lande, og utilfredsheden kan blive ekstra udstillet med 2015-parlamentsvalg i Estland, Finland, Polen, Grækenland, Portugal, Spanien, Storbritannien og Danmark. Vi forventer ikke en ny euro-krise. Vi tror, at væksten i Europa har nået bunden, selv om flere lande (eksempelvis Italien og Frankrig) kan blive tvunget til at reducere de planlagte offentlige underskud i Væksten burde blive hjulpet af lave energipriser og euro-svækkelsen, mens Rusland-sanktionerne fortsat vil trække den anden vej. At få Europa helt op af moradset kræver strukturreformer og investeringslyst, men det lader ikke til at være på politikerne agenda. Virksomhederne har det generelt godt, og vi forventer ingen konkurser inden for IG universet i Modsat forventer vi stigende konkurser i HY universet (blandt energiselskaber), hvis olieprisen forbliver på det nuværende niveau. Fortsætter Ukraine krisen er der en pæn sandsynlighed for, at Rusland vil miste deres Investment Grade rating. Stigende konkursrater i Rusland kan betyde, at nogle få europæiske banker vil få kapitalproblemer. Der skal normalt finansielle kriser eller udsigter til renteforhøjelser til for at få kreditpræmierne til at stige. Et nyt fænomen er dog manglende likviditet, og vi tror, at markedet igen i 2015 vil se perioder, hvor der er mulighed for at gøre gode indkøb, hvis man har kontanter. Vi fastholder forventningerne om, at den megen likviditet og udsigter til QE vil fastholde investorinteressen for aktivklassen, da kreditpræmierne fortsat er rimeligt attraktive. Vi forventer et 2015-afkast i niveauet minus 0,5 til plus 1 pct. Et negativt afkast vil alt andet lige blive realiseret i 2015 ved en rentestigning på lidt over et kvart pct.-point. 4

5 .Afkast og risiko Afkastudvikling 31/12/2011 = Dec.11 Jun.12 Dec.12 Jun.13 Dec.13 Jun.14 Dec.14 Virksomhedsobligationer Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje 1.3% 6.9% 6.9% 7.3% 6.9% Standardafvigelse 3.5% Benchmark** 1.4% 8.1% 8.1% 7.5% 5.9% Tracking Error 1.1% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 1.72 ** Benchmark er Merrill Lynch EMU Corporates Index Hedged til DKK. Information Ratio 0.80 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 5

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere