TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk"

Transkript

1

2 Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger du TimeLog Project, mens der opdateres, vil du blive logget ud og skal logge ind igen. TimeLog Project på vores servere Vi giver nogle dages varsel og opdaterer om natten, så færrest muligt forstyrres i arbejdet. TimeLog Project på jeres servere Vi kontakter jer i forvejen og aftaler tidspunkt for opdatering. Rod i hukommelsen Browsere gemmer sider og grafik i hukommelsen, så siderne vises hurtigere ved næste besøg. Ved en opdatering kan der være forskel på det, browseren husker, og den nye side og det kan se rodet ud. Hold Ctrl-tasten nede og tryk på F5, så læses siden ind igen fra starten. TimeLog Tracker for iphone TimeLog Tracker for iphone skal opdateres for at kunne bruges sammen med TimeLog Project 5.4. Opdatering foregår fra din iphone eller itunes. TimeLog Project er nu 10 år, og med projekt modulet som en af de ældste dele var det tid til at omlægge denne del til ny teknologi og efter nye behov hos kunderne. Vi har brugt en masse tricks, som forbedrer hastigheden markant og muligheden for at arbejde effektivt. Samtidig har vi lagt sporene til kommende funktioner og API. Med mange kunder af forskellig størrelse og modenhed skal vi kunne rumme både den hurtige projektoprettelse og mere komplekse projektformer. Det er lykkedes, synes vi. Én projektplan med det hele Projekter kan nu planlægges i op til fem niveauer. Derfor er det belejligt, at faserne nu kan flyttes og kopieres direkte med musen. Oprettelse og redigering af faser med tilhørende allokering foregår direkte i projektplanen, som nu fremgår i tre visninger: timer, beløb og Gantt-kort. Nem ressourceallokering Det er også blevet meget lettere at sætte medarbejdere på faser og håndtere hele situationen omkring timer, timepriser og tidsregistrering. Bl.a. gennem ressourcegrupper en nyskabelse, vi vender tilbage til og ved nye forvalg på projektet. Projektets økonomi er tydelig En af TimeLog Projects største dyder er dybden i den projektøkonomiske styring. Projekttotalerne har fået endnu et løft, og det gør projektets økonomi lettere at aflæse. Det samme gælder den nye projektfaktor ét tal, som alle kan bruge som pejlemærke for projektets aktuelle økonomiske tilstand. Workflow fra to vinkler Projekter kan nu have syv forskellige status, og den aktuelle er tydeligt markeret. Den kontraktmæssige afvikling er dermed mere finmasket, og det er lettere at følge fremdriften på projekterne. Samtidig kan den interne og faglige fremdrift styres med stadier, man selv definerer efter eget workflow. Spar tid på rutiner og gentagelser Overalt har vi fjernet irriterende gentagelser i håndteringen af projekter og lagt funktioner der, hvor der er brug for dem. Så selv om TimeLog Project er blevet mere avanceret, så er det lettere at arbejde med. Indhold Projektplan Al planlægning på én side 3 Status og stadier Overskuelig projektportfølje 4 Ressourcer Nem allokering af ressourcer 5 Fast pris Lettere budgettering og kontraktoverblik 6 Økonomi Værdien af projektet 7 Systemadministration Et godt sted at starte 8 Produktivitet Sæt turbo på rutinearbejdet 9 Brugeroplevelse Få en god oplevelse 10

3 Projektplan Al planlægning på én side En projektplan, der kan bygges op og ændres med musen? Det lyder som en drøm. Ikke nok med det: Projektplanen har nu op til fem niveauer og er alligevel lynhurtig. Projektplaner i op til fem niveauer Der kan nu laves faser i projektplanen i op til fem niveauer, hvor grænsen tidligere lå på to niveauer. Projektplanerne kan derfor være betydeligt mere detaljerede. Alle relevante områder af TimeLog Project understøtter nu fem niveauer, fx ugesedlen, TimeLog Tracker og rapporter. Milepælene er flyttet ind i projektplanen. Milepælene indgår nu i den rette sammenhæng og er derfor mere synlige og anvendelige også i Gantt-kortet. 3 Projektplanen er opdelt i flere visninger efter arbejdsopgave: Skal der laves en tidsplan, allokeres medarbejdere eller sættes beløb på arbejdet? Hver visning er tilrettelagt efter det, der skal udføres. Med valglisten på fanebladet er det let at springe til den rette visning af projektplanen fra andre steder i projektet. Flyt og kopier faser med musen Faser trækkes med musen og flyttes derhen i projektplanen, hvor den hører til. Flyt fasen et niveau op eller ned, eller flyt den ind under en anden fase. Flyt en fase og alle dens underfaser på én gang. Med faser i mange niveauer er det en fantastisk intuitiv og effektiv måde at arbejde på. Faser og milepæle i projektplanen sorteres nu udelukkende efter deres WBS-nummer også selv om visning af WBS-numre ikke er slået til i systemadministrationen. I så fald ligger WBS-nummereringen bag kulissen og holder styr på fasernes position og niveau. En fase kan også flyttes ved at indtaste et nyt WBS-nummer, når fasen redigeres. Måden at flytte faser rundt i projektplanen minder om filstyringen i Windows eller MacOS. Faser med underliggende faser kan flyttes og placeres over, under eller inde i en anden fase. Hold Ctrl-tasten ned for at kopiere. Fra pilen til højre for fasens navn får man fat i kontekstmenuen. Herfra er der adgang til at lave en ny fase under, før eller efter fasen, eller at redigere, omdøbe eller slette fasen. Man kan også tildele ressourcer fra menuen. Man kan desuden vælge flere faser ad gangen og ændre status for dem, slette dem eller flytte dem til andre projekter. Desuden kan man ændre tidsplanen frem eller tilbage i tiden for udvalgte faser. Medarbejdere allokeres direkte i projektplanen. Der kan kun allokeres på underfaser, som har en grønlig pil, og når man klikker på denne, kan man se, hvilke medarbejdere der er allokeret på fasen. Hvis Ctrl-tasten holdes nede samtidig med at faserne flyttes, så vil faserne bliver kopieret. Det gør det virkelig hurtigt at oprette faser på et projekt. Automatisk opdatering og indeksering efter WBS WBS tildeler hver fase et indekseringsnummer i forhold til dens placering i projektplanens hierarki, fx Når faser skifter position eller nye oprettes midt i projektplanen, så opdateres WBS-nummereringen automatisk. Alloker medarbejdere direkte i projektplanen Allokering foregår nu direkte i projektplanen. Klik på en fase for at se allokerede medarbejdere og tilføje eller fjerne allokeringer.

4 Projektstatus og -stadier Overskuelig projektportefølje 4 I modsætning til projektstatus kan man selv definere og navngive projektstadier i forhold til de interne processer. Dette gøres fra systemadministrationen. Når der skiftes projektstadie vil datoen blive påtrykt. Med flere typer af projektstatus og de nye projektstadier kan der arbejdes mere præcist med projektets workflow. Der er nu syv typer projektstatus og hver af dem får påtrykt en dato, når der ændres status. Det er dog muligt at ændre datoen, hvis projektstatus ikke er rettet i tide, og man kan så se, hvornår datoen er redigeret. Det er nu tydeligt, om der kan registreres tid på projektet. Under I tilbud og Godkendt kan du vælge, om der kan registreres tid. Man kan ikke registrere tid på projekter med status som Pause, Afsluttet, Arkiveret og Annulleret. Nu med syv forskelige projektstatus Tidligere kunne et projekt være aktivt eller inaktivt. Den liste er nu udvidet til i alt syv valgmuligheder: I tilbud Projektet er oprettet med henblik på at foretage beregninger i forbindelse med tilbudsgivning. Godkendt Tilbuddet er accepteret af kunden. I gang Der arbejdes på projektet. Pause Projektet fryses i sin nuværende tilstand. Når det genoptages vil alle indstillinger være som før. Afsluttet Alt arbejde på projektet er tilendebragt, og værdien af det udførte arbejde indtægtsføres (uden EVM). Arkiveret Projektet fjernes fra søgefunktion og valglister. Velegnet til oprydning. Annulleret Anvendes, når projektet ikke godkendes eller sættes i gang, og derfor ikke kan betragtes som afsluttet. De første fire er grupperet under Aktive projekter, mens de sidste tre hører til under Inaktive projekter. Efter samme model har alle faser nu fem forskellige status: Ikke startet, I gang, Pause, Afsluttet og Annulleret. Alt dette betyder, at der nu kan arbejdes mere præcist med ordrestatus og historik samt søgning og filtrering. Kom godt i gang Projektstadier Projektstadier kan slås til i systemadministrationen i Opsætning under Projekter. Derefter kan projektstadier oprettes og redigeres i systemadministrationen i Projektstadier, som også findes under Projekter. Nu er der både start- og slutdato for projektet. Begge er indtastede og derfor gode at sammenligne med de beregnede datoer fra projektplanen. Slutdato giver endnu et målepunkt i forhold til projekternes færdiggørelse. Fra Fasestandard kan man vælge om nye faser skal have status som Ikke startet eller I gang. Det er også muligt at sætte en fasetype, afregningstype og om fasen er fakturerbar. Alt kan fravælges igen senere om nødvendigt. Projektstadier anskuer projekternes interne fremdrift Mens projektstatus er fastlagt, så definerer man selv antallet af projektstadier og deres navne. Hvor projektstatus er rettet mod leverancer til kunden, så bruges projektstadier til at anskue projekternes fremdrift og livscyklus internt i virksomheden.

5 Ressourcer I projektets indstillinger kan du vælge tidsregistrering for alle i ressourcegruppen. Dermed er det ikke nødvendigt at allokere for at åbne for tidsregistrering. Nem allokering af ressourcer Ved at samle medarbejdere i en ressourcegruppe bliver det utrolig nemt at allokere og tildele timepriser. Lynhurtig søgning efter ressourcer I fanebladet Ressourcegruppe kan man sammensætte den gruppe af medarbejdere, der skal arbejde på projektet. Der kan filtreres på afdeling og medarbejdertype, når medarbejdere skal tilføjes ressourcegruppen. Der kan også søges på fx navne eller initialer. Resultatet vises her og nu, og søgefunktionen er lynhurtig selv i store virksomheder. Beregn belastning med det samme I ressourcegruppen og ved tilføjelse af ressourcer kan man se medarbejderens aktuelle belastning i projektets løbetid. Det kan bruges til at vurdere hvem, der skal tilføjes i projektet, og om der skal udskiftes ressourcer. Medarbejdere, der ikke længere skal arbejde på projektet, kan deaktiveres. 5 Fastlæg timepriser fra begyndelsen I ressourcegruppen kan man vælge den standardtimepris, som medarbejderen skal bruge på projektet. Den vil blive brugt, hvis andet ikke er valgt, og det letter allokeringen. Kom godt i gang Hierarki for timepriser For at lette tildelingen af timepriser bruger TimeLog Project flere lag af forvalg, som hver især kan fravælges, når der er en afvigelse. Det er let at finde medarbejdere til ressourcegruppen. Listen opdateres øjeblikkeligt efter søgekriterierne, hvorefter man vælger medarbejdere og klikker på Tilknyt. Belastningsindikatorerne viser, hvor meget hver medarbejder er belastet i projektet løbetid, så man kan undgå at allokere medarbejdere, der allerede har rigeligt at lave. Tidsregistrering uden allokering I generelle projekter kan alle medarbejdere i virksomheden registrere tid uden at være allokerede. Nu kan der laves generelle projekter kun for ressourcegruppen. Hierarkiet for timepriser ser ud sådan: 1. Medarbejderens timepris valgt på fasen. 2. Fasens standardtimepris. 3. Timepris fra ressourcegruppen. 4. Projektets standardtimepris. 5. Medarbejderens standardtimepris. Alloker medarbejdere til en fase fra projektplanen. Klik på fasen og vælg Tilføj ressourcer. Fra et vindue vælges den eller de medarbejdere, der skal tilføjes. Medarbejdere fra ressourcegruppen er forvalgt. Allokering direkte fra projektplanen I projektplanen er det muligt at allokere medarbejdere direkte på en fase. Medlemmer af ressourcegruppen vil blive foreslået, men øvrige medarbejdere kan også vælges, og de vil derefter indgå i ressourcegruppen.

6 Fast pris Lettere budgettering og kontraktoverblik 6 Projektfaktoren angiver med ét tal, om projektet er rentabelt eller ej. Ideen er at skabe et tal, der kan fungere som et fælles pejlemærke og let kan kommunikeres. Projekttotalerne har fået et stort løft, så det nu er blevet endnu lettere at budgettere og overskue projektets kontraktmæssige afregning. Projektfaktor et nyt, centralt nøgletal Hvordan har projektets økonomi det lige nu? Det nye nøgletal, projektfaktor, giver svaret med et enkelt tal. Tallet kommer fra en af i alt seks forskellige beregningsmetoder. Projektfaktoren vil blive vist direkte i projektet med grøn, gul eller rød farve alt efter hvor godt projektet lever op til kravet om profitabilitet. Det er muligt selv at angive tærskelværdier for projektfaktoren. Projekttotaler giver komplet overblik på økonomien Projekttotalerne medtager nu også den fakturerede værdi opdelt på de tre afregningstyper: fastprisprojekt, fastprisfaser og medgået tid. Der er hele projektøkonomien samlet et sted selv på kontrakter med et miks af afregningstyper. Budgettering efter afregningstype Sådan ser projekttotalerne ud, når alt er taget med, og der er mange nyheder: Faktureret er en ny kolonne under Realiseret, og den inkluderer alle tre afregningstyper. Dermed giver projekttotaler et komplet overblik over projektets økonomi. Visningen af projekttotalerne gemmes desuden i sin seneste tilstand. Har man haft dem slået ud i detaljeret budgettering, så vil de også være det, hvis man fx skifter til et andet faneblad eller et andet projekt. Projekttotalerne kan nu vises med simpel eller detaljeret budgettering. I den detaljerede visning fordeles budgettet på de tre afregningstyper, mens den simple visning er mere kompakt, fordi den sammenregner afregningstyperne. I systemadministrationen er det muligt at vælge mellem seks forskellige beregningsmodeller for projektfaktoren. Desuden kan der angives tærskelværdier for projektfaktorens farvekoder. Projektbudgettet kan redigeres fra alle faneblade og visninger af projektet. Der vises en timeprisberegner, når cursoren placeres i et felt for Arbejde (se nedenfor). Projekttotalerne kan vises i Detaljeret budgettering med alle tre afregningstyper eller i Simpel budgettering, som fylder mindre, fordi alt arbejde er samlet på én linje. Antallet af kolonner afhænger som hidtil af indstillingerne i systemadministrationen. Hvis man fx ikke benytter sig af fakturering i TimeLog Project, vil der være en del færre kolonner. Opdateringen af projekttotalerne foregår løbende, og det betyder, at når man fx allokerer medarbejdere på projektets faser i projektplanen, så kan man med det samme se konsekvenserne i projekttotalerne. Det skaber overblik. Timeprisberegneren kommer frem, når cursoren placeres i et felt for arbejde i projektbudgettering. Budget (timer), Gns. timepris (DKK) og Budget (DKK) er sammenkædede, så hvis man redigerer et af tallene, så vil de to andre værdier blive genberegnet. Det er særlig nyttigt i fastprisprojekter, hvor man kender den budgetterede værdi og det budgetterede antal timer. Med den nye visning for kontraktstatus kan projektlederen enkelt aflæse økonomien, herunder restværdi til indtægtsføring eller fakturering og den ikke-bogførte andel. Indbygget prisberegner På fastprisprojekter benyttes ofte en timepris, der beregnes som den budgetterede værdi delt med det budgetterede antal timer. Dette understøttes nu i budgettering og allokering, så man automatisk får beregnet den budgetterede værdi på baggrund af de budgetterede timer og omvendt. Dermed er budgetterne altid afstemte og retvisende.

7 Økonomi Med omstruktureringen af Økonomi-fanebladet er det lettere at overskue og analysere et projekts fremdrift og aflæse væsentlige nøgletal omkring igangværende arbejder, op- eller nedskrivning af timer og beløb og se en log over fakturaer og indtægtsbilag. Værdien af projektet Økonomidelen af projektet er blevet superstærk gennem en omstrukturering af visninger og tabeller. Det er nu meget lettere for projektlederen at følge værdiskabelsen. Samling af tal for fakturering og indtægtsføring Fanebladet Økonomi er delt op i fire nye oversigter, som hver dækker et særskilt analysebehov. Betalingsplaner er lagt ind under samme faneblad, så alt omkring fakturering og indtægtsføring nu er samlet på et sted. Kontraktstatus Kontraktstatus viser den økonomiske fremdrift af projektet baseret på bogførte fakturaer og indtægtsbilag. Visningen er opdelt efter afregningstype og efterfølgende brudt op på faseniveau. 7 Budgetstatus Budgetstatus viser den økonomiske fremdrift baseret på den registrerede tid på projektet. Budgetter samt realiserede omkostninger og værditilvækst i projektet er opdelt efter afregningstype og efterfølgende brudt op på faseniveau. Analyse af nedskrivning i timer eller beløb De to visninger for nedskrivningsstatus gør det enkelt at aflæse på hvilke dele af et projekt, der er foretaget op- eller nedskrivninger i timer eller beløb ved fakturering. Dermed kan man tidligt fange problemer fra fejlestimering eller overforbrug og foretage de nødvendige justeringer af budgetter og forventninger. Visningen Kontraktstatus gør enkelt at følge, hvor meget der mangler at blive henholdsvis faktureret og indtægtsført, og hvad saldoen er på ingangværende arbejder for både hele projektet og de underliggende faser. Est. IBA er et nyt nøgletal, som angiver, hvor meget omsætning projektet på aflæsningstidspunktet forventes at kunne levere i indeværende regnskabsperiode. Alle projektets faktureringsbilag på en side Bogførte fakturaer, kreditnotaer og indtægtsbilag fået deres egen visning, så de er lettere at finde også på projekter med mange faktureringsbilag.

8 Systemadministration Projektprocesser viser, hvad der er slået til. Det har stor betydning for, hvad man kan gøre med projekter, og hvad der vises af data i projekterne. Planlægning og budgettering kan slås til i projektopsætningen, mens fakturering slås til i Generelle indstillinger. Et godt sted at starte Med de mange nyheder i kan det anbefales at aflægge systemadministrationen et besøg for at få opdateret opsætningen og aktiveret nye funktioner. Én side for projektopsætning Brug som en anledning til at se projektopsætningen igennem. Det er blevet lettere nu, hvor det hele er samlet på én side i systemadministrationen. Alle bruger TimeLog Project forskelligt, og måske er der noget, der kan slås til eller fra? Projektprocesser Med projektprocesserne planlægning, budgettering og fakturering kan projektadministrationen skæres til. Er fakturering fx ikke slået til, vil nogle kolonner og funktioner være overflødige og derfor ikke blive vist. 8 Nye funktioner og felter Her er tre nye ting, som kan slås til i projektopsætningen: Funktioner, dimensioner og felter er samlet på én side og grupperet overskueligt. Det gør det let at tilføje de ting, der er brug for, og fjerne alt andet. Find nye funktioner og felter i projektopsætningen, herunder projektfaktor, projekt-forecast, rekvisitionsnummer, projektstadier og filer. Projektfaktor Ét tal, som viser projektets aktuelle tilstand. Tallet beregnes ud fra en af seks forskellige formler. Forecast Betegner sandsynligheden i procent for at et projekt bliver realiseret. Velegnet i tilbudsfase. Dokumenter Filhåndtering, hvor man kan lave links til filer på en delt lokation fx en server. Der er også mulighed for at lave mappestrukturer. Standardopsætning for nye projekter og faser Kom godt i gang Projektopsætning Alle funktioner, dimensioner og felter kan slås til og fra i system administrationen i Opsætning under Projekter. Alle nye projekter og alle nye faser vil bruge standardopsætningen fra projektopsætningen som udgangspunkt, så passende forvalg vil spare en masse tid og gentagelser. Af samme årsag er standardopsætningen delt for interne og eksterne projekter, fordi der er behov for forskellige forvalg. Nu kan man lave forvalg, der sparer tid og minimerer muligheden for fejl, når der oprettes nye projekter og faser. Interne og eksterne projekter håndteres typisk forskelligt, fx med hensyn til timepris og fakturerbarhed, og derfor er der en standardopsætning til hver.

9 Produktivitet Sæt turbo på rutinearbejdet Omlægningen af projektmodulet betyder et større overblik og en sammenhæng i projektadministrationen, der får arbejdet til at flyde let og ubesværet. Lav et nyt project ved at kopiere fra en projektskabelon eller et eksisterende projekt og vælg det, der skal med. Forvalg sparer gentagelser I systemadministrationen, i projektindstillingerne og i ressourcegruppen kan man foretage nogle få generelle valg, så man sparer tid på gentagelser og kan nøjes med at ændre indstillinger de steder, som adskiller sig fra forvalget. Projekter fra skabeloner eller fra en kopi Alle projekter kan nemt gemmes som en skabelon, der inkluderer indstillinger, projektplan, ressourcegruppe, allokeringer og betalingsplan. Projektskabeloner erstatter standardprojekter og strømliner oprettelsen af projekter, der ligner hinanden. Man kan også oprette projekter som kopier af eksisterende projekter. Flyt faser og tidsregistreringer mellem projekter Faser med tidsregistreringer kan nu flyttes fra et projekt til et andet fra projektplanen. Med den nye Omkontering af tid, kan tidsregistreringer let flyttes mellem projekter. 9 Frem og tilbage i TimeLog CRM I venstre side vises den tidligere sidetop for projekter og i højre side den nye. Der er tydeligt kortere vej til projektplanen, og det betyder mindre scrolling, når man skal arbejde med projektet. Gem ethvert projekt som en skabelon. Der skal kun udfyldes navn og beskrivelse. Det bliver ikke lettere. I systemadministrationen kan man lave standardopsætning for både interne og eksterne projekter og faser. Det er nu muligt at bladre frem og tilbage i søgeresultater for kunder, kontaktpersoner og opgaver i TimeLog CRM, så man fx kan lave en ringeliste. Opgaver i CRM kan nu også have status som annullerede, så de opgaver, der ikke bliver til noget, kan håndteres. Man kan nu bladre igennem et søgeresultat i TimeLog CRM. Pilene til venstre og højre vises både i toppen og bunden af siden, så det altid er nemt at gå videre til næste emne på listen eller tilbage til det forrige.

10 Brugeroplevelse Få en god oplevelse Med denne version indfører vi en række nye måder at arbejde på, der moderniserer brugeroplevelsen og helt enkelt gør det hele lettere. Flyt og kopier faser i projektplanen 10 Flyt en fase med underfaser til et andet sted i projektplanen med musen. Hold Ctrl-tasten nede for at kopiere. Det er nemt, intuitivt og gør det hurtigt at bygge en projektplan. Knappen til datovælgeren til højre for datofeltet er fjernet i projektplanen, og nu dukker datovælgeren frem, når du placerer cursoren i datofeltet. Det sparer et klik eller et tryk på tabulatortasten. Som hidtil kan man holde Ctrl nede og bruge piletasterne til at navigere rundt i de viste datoer og ind i de tilstødende måneder. Brug Page Up/Page Down for at gå en måned frem eller tilbage. Vælg dato med Return. Omdøb en fase Dobbeltklik på en fases navn i projektplanen for at omdøbe den. Skriv det nye navn og tryk på Tab-tasten eller klik udenfor igen for at gemme. Esc-tasten lukker uden at gemme. Vælg, hvad du kan gøre lige her Et klik på den nedadvendte pil ud for en fase giver en liste over handlinger, som kan udføres på fasen: tilføj ressourcer, ny underfase, omdøb, rediger, slet, etc. Handlinger, der ikke kan udføres i konteksten vises også, men er deaktiverede. Hold musen stille et øjeblik, og der vil blive skabt plads omkring fasen, hvor det, der flyttes eller kopieres, kan placeres. Fremover vil flere popup-vinduer åbne som mindre vinduer i samme browservindue. Der kan kun være et åbent ad gangen, og det lukkes, hvis man klikker udenfor. De små vinduer skaber fokus på at udføre en enkelt opgave. Faneblade med flere valg Et faneblad kan nu repræsentere en gruppe af undersider. Hold musen over fanebladet og vælg en underside for at få hurtig adgang fra alle andre steder i projektet. Et langt farvel til popup-vinduer Flere og flere popup-vinduer flytter til små vinduer inde i samme browservindue. De er hurtigere, dukker op det forventede sted og forsvinder ikke bag andre åbne vinduer. Datovælgeren dukker op af sig selv Klik på pil-ikonet for at få vist, hvad der kan gøres ved fasen. Fra et faneblad er der nu adgang til en gruppe af undersider. Omdøb en fase i projektplanen ved at dobbeltklikke på navnet. Ikonet for datovælgeren er væk i projektplanen. I stedet dukker datovælgeren op og er klar til brug, når cursoren flyttes ind i et datofelt. Det sparer både plads og et klik.

11 Meget mere på vej Der kommer en masse spændende nyheder i løbet af 2011, hvor vi bygger videre på projektadministrationen og integration med andre systemer. Flere redskaber til projektarbejdet Vi er ikke færdige med at forbedre projektadministrationen. Blandt andet arbejder vi på nye redskaber til at arbejde med fremdrift og færdiggørelsesgrad. Vi har også en helt ny rapport med visualisering af projektstadier på tegnebrættet. Integration med e-conomic og Microsoft Dynamics C5 Integration med Microsoft Dynamics C5 og det online regnskabsprogram, e-conomic, er på vej. Det er specielt faktureringsprocessen, som vil være i fokus. API udbygges med projekter Det nye TimeLog API vil også blive udbygget til at omfatte projekter og senere fakturaer. API til kunder og tidsregistrering er allerede klar, og dermed vil vi være tæt på at nå hele vejen rundt. Meddelelser fra TimeLog i hovedmenu Måske har du allerede bemærket det: I hovedmenuen er der nu en boks, hvor vi bringer nyt om events og produkter. Formålet er at nå ud til alle brugere af TimeLog Project, så de opdager og får glæde af fx nye funktioner og andre tilbud. TimeBlog På TimeLogs nye blog øser vores medarbejdere ud af deres viden på hvert deres fagområde om forretning, projekter, produktivitet, software og det gode kontorliv. Forårets webinarer Det er fortsat muligt at tilmelde sig forårets webinarer fra TimeLogs website. Som noget nyt afholder vi den første tirsdag hver måned introduktioner for nye brugere og alle, der blot ønsker at få genopfrisket hukommelsen. Alt om Edition:

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Ny TimeLog Tracker og rapporter 2 introducerer en ny TimeLog Tracker og lægger de sidste brikker til fakturering og indtægtsføring. Ny datovælger Christoffer

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1 PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015 Intern Information / RG 1 Indhold Formål 4 Generelt 4 Kunder og kontaktpersoner 5 Projektkategorisering 5 Projektoprettelse 7 Projektstyring

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING Få det optimale ud af ressourcerne og planlæg bedre og mere effektivt. Denne guide viser, hvordan I udnytter TimeLog Projects Ressourcemodul optimalt. Introduktion Dette

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Manual til Job oprettelse i TimeOut

Manual til Job oprettelse i TimeOut Manual til Job oprettelse i TimeOut Indhold Basis joboprettelse. side 2 01.01 Jobnavn side 3 01.02 Timer & Omsætning. side 4 01.03 Jobtype (fastpris / løbende timer) side 4 01.04 Tilføj aktiviteter side

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Guide til Ressourcestyring

Guide til Ressourcestyring TimeLog A/S Guide til Ressourcestyring Søren Lund 2012 w w w. t i m e l o g. d k 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Videreudvikling af den gamle belastningsrapport... 3 1.2 Nyt modul: Ressourcestyring...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

TimeOut Kom godt igang guide

TimeOut Kom godt igang guide TimeOut kom godt igang rev. 2010.04.19-1 TimeOut Kom godt igang guide Vi vil i denne guide beskrive de mest grundlæggende funktioner for at komme godt igang med TimeOut. Disse funktioner er bl.a 01. Filosofien

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere