TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk"

Transkript

1

2 Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger du TimeLog Project, mens der opdateres, vil du blive logget ud og skal logge ind igen. TimeLog Project på vores servere Vi giver nogle dages varsel og opdaterer om natten, så færrest muligt forstyrres i arbejdet. TimeLog Project på jeres servere Vi kontakter jer i forvejen og aftaler tidspunkt for opdatering. Rod i hukommelsen Browsere gemmer sider og grafik i hukommelsen, så siderne vises hurtigere ved næste besøg. Ved en opdatering kan der være forskel på det, browseren husker, og den nye side og det kan se rodet ud. Hold Ctrl-tasten nede og tryk på F5, så læses siden ind igen fra starten. TimeLog Tracker for iphone TimeLog Tracker for iphone skal opdateres for at kunne bruges sammen med TimeLog Project 5.4. Opdatering foregår fra din iphone eller itunes. TimeLog Project er nu 10 år, og med projekt modulet som en af de ældste dele var det tid til at omlægge denne del til ny teknologi og efter nye behov hos kunderne. Vi har brugt en masse tricks, som forbedrer hastigheden markant og muligheden for at arbejde effektivt. Samtidig har vi lagt sporene til kommende funktioner og API. Med mange kunder af forskellig størrelse og modenhed skal vi kunne rumme både den hurtige projektoprettelse og mere komplekse projektformer. Det er lykkedes, synes vi. Én projektplan med det hele Projekter kan nu planlægges i op til fem niveauer. Derfor er det belejligt, at faserne nu kan flyttes og kopieres direkte med musen. Oprettelse og redigering af faser med tilhørende allokering foregår direkte i projektplanen, som nu fremgår i tre visninger: timer, beløb og Gantt-kort. Nem ressourceallokering Det er også blevet meget lettere at sætte medarbejdere på faser og håndtere hele situationen omkring timer, timepriser og tidsregistrering. Bl.a. gennem ressourcegrupper en nyskabelse, vi vender tilbage til og ved nye forvalg på projektet. Projektets økonomi er tydelig En af TimeLog Projects største dyder er dybden i den projektøkonomiske styring. Projekttotalerne har fået endnu et løft, og det gør projektets økonomi lettere at aflæse. Det samme gælder den nye projektfaktor ét tal, som alle kan bruge som pejlemærke for projektets aktuelle økonomiske tilstand. Workflow fra to vinkler Projekter kan nu have syv forskellige status, og den aktuelle er tydeligt markeret. Den kontraktmæssige afvikling er dermed mere finmasket, og det er lettere at følge fremdriften på projekterne. Samtidig kan den interne og faglige fremdrift styres med stadier, man selv definerer efter eget workflow. Spar tid på rutiner og gentagelser Overalt har vi fjernet irriterende gentagelser i håndteringen af projekter og lagt funktioner der, hvor der er brug for dem. Så selv om TimeLog Project er blevet mere avanceret, så er det lettere at arbejde med. Indhold Projektplan Al planlægning på én side 3 Status og stadier Overskuelig projektportfølje 4 Ressourcer Nem allokering af ressourcer 5 Fast pris Lettere budgettering og kontraktoverblik 6 Økonomi Værdien af projektet 7 Systemadministration Et godt sted at starte 8 Produktivitet Sæt turbo på rutinearbejdet 9 Brugeroplevelse Få en god oplevelse 10

3 Projektplan Al planlægning på én side En projektplan, der kan bygges op og ændres med musen? Det lyder som en drøm. Ikke nok med det: Projektplanen har nu op til fem niveauer og er alligevel lynhurtig. Projektplaner i op til fem niveauer Der kan nu laves faser i projektplanen i op til fem niveauer, hvor grænsen tidligere lå på to niveauer. Projektplanerne kan derfor være betydeligt mere detaljerede. Alle relevante områder af TimeLog Project understøtter nu fem niveauer, fx ugesedlen, TimeLog Tracker og rapporter. Milepælene er flyttet ind i projektplanen. Milepælene indgår nu i den rette sammenhæng og er derfor mere synlige og anvendelige også i Gantt-kortet. 3 Projektplanen er opdelt i flere visninger efter arbejdsopgave: Skal der laves en tidsplan, allokeres medarbejdere eller sættes beløb på arbejdet? Hver visning er tilrettelagt efter det, der skal udføres. Med valglisten på fanebladet er det let at springe til den rette visning af projektplanen fra andre steder i projektet. Flyt og kopier faser med musen Faser trækkes med musen og flyttes derhen i projektplanen, hvor den hører til. Flyt fasen et niveau op eller ned, eller flyt den ind under en anden fase. Flyt en fase og alle dens underfaser på én gang. Med faser i mange niveauer er det en fantastisk intuitiv og effektiv måde at arbejde på. Faser og milepæle i projektplanen sorteres nu udelukkende efter deres WBS-nummer også selv om visning af WBS-numre ikke er slået til i systemadministrationen. I så fald ligger WBS-nummereringen bag kulissen og holder styr på fasernes position og niveau. En fase kan også flyttes ved at indtaste et nyt WBS-nummer, når fasen redigeres. Måden at flytte faser rundt i projektplanen minder om filstyringen i Windows eller MacOS. Faser med underliggende faser kan flyttes og placeres over, under eller inde i en anden fase. Hold Ctrl-tasten ned for at kopiere. Fra pilen til højre for fasens navn får man fat i kontekstmenuen. Herfra er der adgang til at lave en ny fase under, før eller efter fasen, eller at redigere, omdøbe eller slette fasen. Man kan også tildele ressourcer fra menuen. Man kan desuden vælge flere faser ad gangen og ændre status for dem, slette dem eller flytte dem til andre projekter. Desuden kan man ændre tidsplanen frem eller tilbage i tiden for udvalgte faser. Medarbejdere allokeres direkte i projektplanen. Der kan kun allokeres på underfaser, som har en grønlig pil, og når man klikker på denne, kan man se, hvilke medarbejdere der er allokeret på fasen. Hvis Ctrl-tasten holdes nede samtidig med at faserne flyttes, så vil faserne bliver kopieret. Det gør det virkelig hurtigt at oprette faser på et projekt. Automatisk opdatering og indeksering efter WBS WBS tildeler hver fase et indekseringsnummer i forhold til dens placering i projektplanens hierarki, fx Når faser skifter position eller nye oprettes midt i projektplanen, så opdateres WBS-nummereringen automatisk. Alloker medarbejdere direkte i projektplanen Allokering foregår nu direkte i projektplanen. Klik på en fase for at se allokerede medarbejdere og tilføje eller fjerne allokeringer.

4 Projektstatus og -stadier Overskuelig projektportefølje 4 I modsætning til projektstatus kan man selv definere og navngive projektstadier i forhold til de interne processer. Dette gøres fra systemadministrationen. Når der skiftes projektstadie vil datoen blive påtrykt. Med flere typer af projektstatus og de nye projektstadier kan der arbejdes mere præcist med projektets workflow. Der er nu syv typer projektstatus og hver af dem får påtrykt en dato, når der ændres status. Det er dog muligt at ændre datoen, hvis projektstatus ikke er rettet i tide, og man kan så se, hvornår datoen er redigeret. Det er nu tydeligt, om der kan registreres tid på projektet. Under I tilbud og Godkendt kan du vælge, om der kan registreres tid. Man kan ikke registrere tid på projekter med status som Pause, Afsluttet, Arkiveret og Annulleret. Nu med syv forskelige projektstatus Tidligere kunne et projekt være aktivt eller inaktivt. Den liste er nu udvidet til i alt syv valgmuligheder: I tilbud Projektet er oprettet med henblik på at foretage beregninger i forbindelse med tilbudsgivning. Godkendt Tilbuddet er accepteret af kunden. I gang Der arbejdes på projektet. Pause Projektet fryses i sin nuværende tilstand. Når det genoptages vil alle indstillinger være som før. Afsluttet Alt arbejde på projektet er tilendebragt, og værdien af det udførte arbejde indtægtsføres (uden EVM). Arkiveret Projektet fjernes fra søgefunktion og valglister. Velegnet til oprydning. Annulleret Anvendes, når projektet ikke godkendes eller sættes i gang, og derfor ikke kan betragtes som afsluttet. De første fire er grupperet under Aktive projekter, mens de sidste tre hører til under Inaktive projekter. Efter samme model har alle faser nu fem forskellige status: Ikke startet, I gang, Pause, Afsluttet og Annulleret. Alt dette betyder, at der nu kan arbejdes mere præcist med ordrestatus og historik samt søgning og filtrering. Kom godt i gang Projektstadier Projektstadier kan slås til i systemadministrationen i Opsætning under Projekter. Derefter kan projektstadier oprettes og redigeres i systemadministrationen i Projektstadier, som også findes under Projekter. Nu er der både start- og slutdato for projektet. Begge er indtastede og derfor gode at sammenligne med de beregnede datoer fra projektplanen. Slutdato giver endnu et målepunkt i forhold til projekternes færdiggørelse. Fra Fasestandard kan man vælge om nye faser skal have status som Ikke startet eller I gang. Det er også muligt at sætte en fasetype, afregningstype og om fasen er fakturerbar. Alt kan fravælges igen senere om nødvendigt. Projektstadier anskuer projekternes interne fremdrift Mens projektstatus er fastlagt, så definerer man selv antallet af projektstadier og deres navne. Hvor projektstatus er rettet mod leverancer til kunden, så bruges projektstadier til at anskue projekternes fremdrift og livscyklus internt i virksomheden.

5 Ressourcer I projektets indstillinger kan du vælge tidsregistrering for alle i ressourcegruppen. Dermed er det ikke nødvendigt at allokere for at åbne for tidsregistrering. Nem allokering af ressourcer Ved at samle medarbejdere i en ressourcegruppe bliver det utrolig nemt at allokere og tildele timepriser. Lynhurtig søgning efter ressourcer I fanebladet Ressourcegruppe kan man sammensætte den gruppe af medarbejdere, der skal arbejde på projektet. Der kan filtreres på afdeling og medarbejdertype, når medarbejdere skal tilføjes ressourcegruppen. Der kan også søges på fx navne eller initialer. Resultatet vises her og nu, og søgefunktionen er lynhurtig selv i store virksomheder. Beregn belastning med det samme I ressourcegruppen og ved tilføjelse af ressourcer kan man se medarbejderens aktuelle belastning i projektets løbetid. Det kan bruges til at vurdere hvem, der skal tilføjes i projektet, og om der skal udskiftes ressourcer. Medarbejdere, der ikke længere skal arbejde på projektet, kan deaktiveres. 5 Fastlæg timepriser fra begyndelsen I ressourcegruppen kan man vælge den standardtimepris, som medarbejderen skal bruge på projektet. Den vil blive brugt, hvis andet ikke er valgt, og det letter allokeringen. Kom godt i gang Hierarki for timepriser For at lette tildelingen af timepriser bruger TimeLog Project flere lag af forvalg, som hver især kan fravælges, når der er en afvigelse. Det er let at finde medarbejdere til ressourcegruppen. Listen opdateres øjeblikkeligt efter søgekriterierne, hvorefter man vælger medarbejdere og klikker på Tilknyt. Belastningsindikatorerne viser, hvor meget hver medarbejder er belastet i projektet løbetid, så man kan undgå at allokere medarbejdere, der allerede har rigeligt at lave. Tidsregistrering uden allokering I generelle projekter kan alle medarbejdere i virksomheden registrere tid uden at være allokerede. Nu kan der laves generelle projekter kun for ressourcegruppen. Hierarkiet for timepriser ser ud sådan: 1. Medarbejderens timepris valgt på fasen. 2. Fasens standardtimepris. 3. Timepris fra ressourcegruppen. 4. Projektets standardtimepris. 5. Medarbejderens standardtimepris. Alloker medarbejdere til en fase fra projektplanen. Klik på fasen og vælg Tilføj ressourcer. Fra et vindue vælges den eller de medarbejdere, der skal tilføjes. Medarbejdere fra ressourcegruppen er forvalgt. Allokering direkte fra projektplanen I projektplanen er det muligt at allokere medarbejdere direkte på en fase. Medlemmer af ressourcegruppen vil blive foreslået, men øvrige medarbejdere kan også vælges, og de vil derefter indgå i ressourcegruppen.

6 Fast pris Lettere budgettering og kontraktoverblik 6 Projektfaktoren angiver med ét tal, om projektet er rentabelt eller ej. Ideen er at skabe et tal, der kan fungere som et fælles pejlemærke og let kan kommunikeres. Projekttotalerne har fået et stort løft, så det nu er blevet endnu lettere at budgettere og overskue projektets kontraktmæssige afregning. Projektfaktor et nyt, centralt nøgletal Hvordan har projektets økonomi det lige nu? Det nye nøgletal, projektfaktor, giver svaret med et enkelt tal. Tallet kommer fra en af i alt seks forskellige beregningsmetoder. Projektfaktoren vil blive vist direkte i projektet med grøn, gul eller rød farve alt efter hvor godt projektet lever op til kravet om profitabilitet. Det er muligt selv at angive tærskelværdier for projektfaktoren. Projekttotaler giver komplet overblik på økonomien Projekttotalerne medtager nu også den fakturerede værdi opdelt på de tre afregningstyper: fastprisprojekt, fastprisfaser og medgået tid. Der er hele projektøkonomien samlet et sted selv på kontrakter med et miks af afregningstyper. Budgettering efter afregningstype Sådan ser projekttotalerne ud, når alt er taget med, og der er mange nyheder: Faktureret er en ny kolonne under Realiseret, og den inkluderer alle tre afregningstyper. Dermed giver projekttotaler et komplet overblik over projektets økonomi. Visningen af projekttotalerne gemmes desuden i sin seneste tilstand. Har man haft dem slået ud i detaljeret budgettering, så vil de også være det, hvis man fx skifter til et andet faneblad eller et andet projekt. Projekttotalerne kan nu vises med simpel eller detaljeret budgettering. I den detaljerede visning fordeles budgettet på de tre afregningstyper, mens den simple visning er mere kompakt, fordi den sammenregner afregningstyperne. I systemadministrationen er det muligt at vælge mellem seks forskellige beregningsmodeller for projektfaktoren. Desuden kan der angives tærskelværdier for projektfaktorens farvekoder. Projektbudgettet kan redigeres fra alle faneblade og visninger af projektet. Der vises en timeprisberegner, når cursoren placeres i et felt for Arbejde (se nedenfor). Projekttotalerne kan vises i Detaljeret budgettering med alle tre afregningstyper eller i Simpel budgettering, som fylder mindre, fordi alt arbejde er samlet på én linje. Antallet af kolonner afhænger som hidtil af indstillingerne i systemadministrationen. Hvis man fx ikke benytter sig af fakturering i TimeLog Project, vil der være en del færre kolonner. Opdateringen af projekttotalerne foregår løbende, og det betyder, at når man fx allokerer medarbejdere på projektets faser i projektplanen, så kan man med det samme se konsekvenserne i projekttotalerne. Det skaber overblik. Timeprisberegneren kommer frem, når cursoren placeres i et felt for arbejde i projektbudgettering. Budget (timer), Gns. timepris (DKK) og Budget (DKK) er sammenkædede, så hvis man redigerer et af tallene, så vil de to andre værdier blive genberegnet. Det er særlig nyttigt i fastprisprojekter, hvor man kender den budgetterede værdi og det budgetterede antal timer. Med den nye visning for kontraktstatus kan projektlederen enkelt aflæse økonomien, herunder restværdi til indtægtsføring eller fakturering og den ikke-bogførte andel. Indbygget prisberegner På fastprisprojekter benyttes ofte en timepris, der beregnes som den budgetterede værdi delt med det budgetterede antal timer. Dette understøttes nu i budgettering og allokering, så man automatisk får beregnet den budgetterede værdi på baggrund af de budgetterede timer og omvendt. Dermed er budgetterne altid afstemte og retvisende.

7 Økonomi Med omstruktureringen af Økonomi-fanebladet er det lettere at overskue og analysere et projekts fremdrift og aflæse væsentlige nøgletal omkring igangværende arbejder, op- eller nedskrivning af timer og beløb og se en log over fakturaer og indtægtsbilag. Værdien af projektet Økonomidelen af projektet er blevet superstærk gennem en omstrukturering af visninger og tabeller. Det er nu meget lettere for projektlederen at følge værdiskabelsen. Samling af tal for fakturering og indtægtsføring Fanebladet Økonomi er delt op i fire nye oversigter, som hver dækker et særskilt analysebehov. Betalingsplaner er lagt ind under samme faneblad, så alt omkring fakturering og indtægtsføring nu er samlet på et sted. Kontraktstatus Kontraktstatus viser den økonomiske fremdrift af projektet baseret på bogførte fakturaer og indtægtsbilag. Visningen er opdelt efter afregningstype og efterfølgende brudt op på faseniveau. 7 Budgetstatus Budgetstatus viser den økonomiske fremdrift baseret på den registrerede tid på projektet. Budgetter samt realiserede omkostninger og værditilvækst i projektet er opdelt efter afregningstype og efterfølgende brudt op på faseniveau. Analyse af nedskrivning i timer eller beløb De to visninger for nedskrivningsstatus gør det enkelt at aflæse på hvilke dele af et projekt, der er foretaget op- eller nedskrivninger i timer eller beløb ved fakturering. Dermed kan man tidligt fange problemer fra fejlestimering eller overforbrug og foretage de nødvendige justeringer af budgetter og forventninger. Visningen Kontraktstatus gør enkelt at følge, hvor meget der mangler at blive henholdsvis faktureret og indtægtsført, og hvad saldoen er på ingangværende arbejder for både hele projektet og de underliggende faser. Est. IBA er et nyt nøgletal, som angiver, hvor meget omsætning projektet på aflæsningstidspunktet forventes at kunne levere i indeværende regnskabsperiode. Alle projektets faktureringsbilag på en side Bogførte fakturaer, kreditnotaer og indtægtsbilag fået deres egen visning, så de er lettere at finde også på projekter med mange faktureringsbilag.

8 Systemadministration Projektprocesser viser, hvad der er slået til. Det har stor betydning for, hvad man kan gøre med projekter, og hvad der vises af data i projekterne. Planlægning og budgettering kan slås til i projektopsætningen, mens fakturering slås til i Generelle indstillinger. Et godt sted at starte Med de mange nyheder i kan det anbefales at aflægge systemadministrationen et besøg for at få opdateret opsætningen og aktiveret nye funktioner. Én side for projektopsætning Brug som en anledning til at se projektopsætningen igennem. Det er blevet lettere nu, hvor det hele er samlet på én side i systemadministrationen. Alle bruger TimeLog Project forskelligt, og måske er der noget, der kan slås til eller fra? Projektprocesser Med projektprocesserne planlægning, budgettering og fakturering kan projektadministrationen skæres til. Er fakturering fx ikke slået til, vil nogle kolonner og funktioner være overflødige og derfor ikke blive vist. 8 Nye funktioner og felter Her er tre nye ting, som kan slås til i projektopsætningen: Funktioner, dimensioner og felter er samlet på én side og grupperet overskueligt. Det gør det let at tilføje de ting, der er brug for, og fjerne alt andet. Find nye funktioner og felter i projektopsætningen, herunder projektfaktor, projekt-forecast, rekvisitionsnummer, projektstadier og filer. Projektfaktor Ét tal, som viser projektets aktuelle tilstand. Tallet beregnes ud fra en af seks forskellige formler. Forecast Betegner sandsynligheden i procent for at et projekt bliver realiseret. Velegnet i tilbudsfase. Dokumenter Filhåndtering, hvor man kan lave links til filer på en delt lokation fx en server. Der er også mulighed for at lave mappestrukturer. Standardopsætning for nye projekter og faser Kom godt i gang Projektopsætning Alle funktioner, dimensioner og felter kan slås til og fra i system administrationen i Opsætning under Projekter. Alle nye projekter og alle nye faser vil bruge standardopsætningen fra projektopsætningen som udgangspunkt, så passende forvalg vil spare en masse tid og gentagelser. Af samme årsag er standardopsætningen delt for interne og eksterne projekter, fordi der er behov for forskellige forvalg. Nu kan man lave forvalg, der sparer tid og minimerer muligheden for fejl, når der oprettes nye projekter og faser. Interne og eksterne projekter håndteres typisk forskelligt, fx med hensyn til timepris og fakturerbarhed, og derfor er der en standardopsætning til hver.

9 Produktivitet Sæt turbo på rutinearbejdet Omlægningen af projektmodulet betyder et større overblik og en sammenhæng i projektadministrationen, der får arbejdet til at flyde let og ubesværet. Lav et nyt project ved at kopiere fra en projektskabelon eller et eksisterende projekt og vælg det, der skal med. Forvalg sparer gentagelser I systemadministrationen, i projektindstillingerne og i ressourcegruppen kan man foretage nogle få generelle valg, så man sparer tid på gentagelser og kan nøjes med at ændre indstillinger de steder, som adskiller sig fra forvalget. Projekter fra skabeloner eller fra en kopi Alle projekter kan nemt gemmes som en skabelon, der inkluderer indstillinger, projektplan, ressourcegruppe, allokeringer og betalingsplan. Projektskabeloner erstatter standardprojekter og strømliner oprettelsen af projekter, der ligner hinanden. Man kan også oprette projekter som kopier af eksisterende projekter. Flyt faser og tidsregistreringer mellem projekter Faser med tidsregistreringer kan nu flyttes fra et projekt til et andet fra projektplanen. Med den nye Omkontering af tid, kan tidsregistreringer let flyttes mellem projekter. 9 Frem og tilbage i TimeLog CRM I venstre side vises den tidligere sidetop for projekter og i højre side den nye. Der er tydeligt kortere vej til projektplanen, og det betyder mindre scrolling, når man skal arbejde med projektet. Gem ethvert projekt som en skabelon. Der skal kun udfyldes navn og beskrivelse. Det bliver ikke lettere. I systemadministrationen kan man lave standardopsætning for både interne og eksterne projekter og faser. Det er nu muligt at bladre frem og tilbage i søgeresultater for kunder, kontaktpersoner og opgaver i TimeLog CRM, så man fx kan lave en ringeliste. Opgaver i CRM kan nu også have status som annullerede, så de opgaver, der ikke bliver til noget, kan håndteres. Man kan nu bladre igennem et søgeresultat i TimeLog CRM. Pilene til venstre og højre vises både i toppen og bunden af siden, så det altid er nemt at gå videre til næste emne på listen eller tilbage til det forrige.

10 Brugeroplevelse Få en god oplevelse Med denne version indfører vi en række nye måder at arbejde på, der moderniserer brugeroplevelsen og helt enkelt gør det hele lettere. Flyt og kopier faser i projektplanen 10 Flyt en fase med underfaser til et andet sted i projektplanen med musen. Hold Ctrl-tasten nede for at kopiere. Det er nemt, intuitivt og gør det hurtigt at bygge en projektplan. Knappen til datovælgeren til højre for datofeltet er fjernet i projektplanen, og nu dukker datovælgeren frem, når du placerer cursoren i datofeltet. Det sparer et klik eller et tryk på tabulatortasten. Som hidtil kan man holde Ctrl nede og bruge piletasterne til at navigere rundt i de viste datoer og ind i de tilstødende måneder. Brug Page Up/Page Down for at gå en måned frem eller tilbage. Vælg dato med Return. Omdøb en fase Dobbeltklik på en fases navn i projektplanen for at omdøbe den. Skriv det nye navn og tryk på Tab-tasten eller klik udenfor igen for at gemme. Esc-tasten lukker uden at gemme. Vælg, hvad du kan gøre lige her Et klik på den nedadvendte pil ud for en fase giver en liste over handlinger, som kan udføres på fasen: tilføj ressourcer, ny underfase, omdøb, rediger, slet, etc. Handlinger, der ikke kan udføres i konteksten vises også, men er deaktiverede. Hold musen stille et øjeblik, og der vil blive skabt plads omkring fasen, hvor det, der flyttes eller kopieres, kan placeres. Fremover vil flere popup-vinduer åbne som mindre vinduer i samme browservindue. Der kan kun være et åbent ad gangen, og det lukkes, hvis man klikker udenfor. De små vinduer skaber fokus på at udføre en enkelt opgave. Faneblade med flere valg Et faneblad kan nu repræsentere en gruppe af undersider. Hold musen over fanebladet og vælg en underside for at få hurtig adgang fra alle andre steder i projektet. Et langt farvel til popup-vinduer Flere og flere popup-vinduer flytter til små vinduer inde i samme browservindue. De er hurtigere, dukker op det forventede sted og forsvinder ikke bag andre åbne vinduer. Datovælgeren dukker op af sig selv Klik på pil-ikonet for at få vist, hvad der kan gøres ved fasen. Fra et faneblad er der nu adgang til en gruppe af undersider. Omdøb en fase i projektplanen ved at dobbeltklikke på navnet. Ikonet for datovælgeren er væk i projektplanen. I stedet dukker datovælgeren op og er klar til brug, når cursoren flyttes ind i et datofelt. Det sparer både plads og et klik.

11 Meget mere på vej Der kommer en masse spændende nyheder i løbet af 2011, hvor vi bygger videre på projektadministrationen og integration med andre systemer. Flere redskaber til projektarbejdet Vi er ikke færdige med at forbedre projektadministrationen. Blandt andet arbejder vi på nye redskaber til at arbejde med fremdrift og færdiggørelsesgrad. Vi har også en helt ny rapport med visualisering af projektstadier på tegnebrættet. Integration med e-conomic og Microsoft Dynamics C5 Integration med Microsoft Dynamics C5 og det online regnskabsprogram, e-conomic, er på vej. Det er specielt faktureringsprocessen, som vil være i fokus. API udbygges med projekter Det nye TimeLog API vil også blive udbygget til at omfatte projekter og senere fakturaer. API til kunder og tidsregistrering er allerede klar, og dermed vil vi være tæt på at nå hele vejen rundt. Meddelelser fra TimeLog i hovedmenu Måske har du allerede bemærket det: I hovedmenuen er der nu en boks, hvor vi bringer nyt om events og produkter. Formålet er at nå ud til alle brugere af TimeLog Project, så de opdager og får glæde af fx nye funktioner og andre tilbud. TimeBlog På TimeLogs nye blog øser vores medarbejdere ud af deres viden på hvert deres fagområde om forretning, projekter, produktivitet, software og det gode kontorliv. Forårets webinarer Det er fortsat muligt at tilmelde sig forårets webinarer fra TimeLogs website. Som noget nyt afholder vi den første tirsdag hver måned introduktioner for nye brugere og alle, der blot ønsker at få genopfrisket hukommelsen. Alt om Edition:

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2 Juni 2011 Whitepaper Projektstatus, fasestatus og projektstadier Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier. Indledning 2 Projektstatus

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Ny TimeLog Tracker og rapporter 2 introducerer en ny TimeLog Tracker og lægger de sidste brikker til fakturering og indtægtsføring. Ny datovælger Christoffer

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 Konvertering af eksisterende projektkontrakter Kom godt i gang Få indblik i hvordan jeres eksisterende kontrakter håndteres i det nye kontraktmodul.

Læs mere

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Tag mål af situationen fokuserer på medarbejdernes indsats med en ny belastningsrapport, budgetlægning og visualisering af en række måltal. Velkommen til en ny version af

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

allokering af medarbejdere

allokering af medarbejdere Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Overblik for projektledere Det store overblik Betydningen af korrekt allokering Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

Håndtering af fastprisprojekter

Håndtering af fastprisprojekter Håndtering af fastprisprojekter Kom flyvende fra start Skab bedre overblik Få styr på både økonomi og rapportering Dette dokument giver en detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE VALUE YOUR TIME RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter Quick guide Timeprishåndtering i projekter Sådan håndteres timepriser i projekter TimeLog Project kan automatisk tildele timepriser til medarbejdere ved tidsregistrering på faser. Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3 Juni 2011 Whitepaper Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

2-trins godkendelse af timeregistreringer

2-trins godkendelse af timeregistreringer 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Vejledning Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument beskriver,

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

2-trins godkendelse af

2-trins godkendelse af 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Godkendelse af timer Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1 PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015 Intern Information / RG 1 Indhold Formål 4 Generelt 4 Kunder og kontaktpersoner 5 Projektkategorisering 5 Projektoprettelse 7 Projektstyring

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Procescenteret i TimeLog Project

Procescenteret i TimeLog Project Procescenteret i TimeLog Project Spar tid og skru op for effektiviteten. Gør brug af interne processer Sådan hjælper du dig selv og dine kolleger I TimeLog Project er det muligt at forklare processer og

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Release Notes - KITOS 2.0

Release Notes - KITOS 2.0 Rettigheder Der indføres administratorroller for hver modul, f.eks. Lokal Administration Administration, Lokal Systemadministration, Lokal Projektadministration osv. Lettere administration af roller og

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING Få det optimale ud af ressourcerne og planlæg bedre og mere effektivt. Denne guide viser, hvordan I udnytter TimeLog Projects Ressourcemodul optimalt. Introduktion Dette

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Kontraktstyring. Få styr på jeres kontrakter. Kundekontrakter i konsulentvirksomheder. Og øg omsætningen. Whitepaper

Kontraktstyring. Få styr på jeres kontrakter. Kundekontrakter i konsulentvirksomheder. Og øg omsætningen. Whitepaper Kontraktstyring Kundekontrakter i konsulentvirksomheder Få styr på jeres kontrakter Og øg omsætningen En af hjørnestenene i alle virksomheder er kundekontrakterne, hvordan de enkelt faktureres, og hvordan

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10 2017 Onlinehjælp WorkZone Mobile2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2017 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 6 4. Brug WorkZone Mobile 7 5. Log på og log af 10 6. Arbejde med møder 11 7. Arbejde

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Call Recorder Kvikguide for agenter

Call Recorder Kvikguide for agenter Call Recorder Kvikguide for agenter 2017 Recordit.nu version 1 Det er DIG, som gør en forskel! I dialogen med kunden er det dig som sætter ord på hvad du kan hjælpe med. Det er dig, som stiller kunden

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere