Salget er 80 pct. af omsætningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salget er 80 pct. af omsætningen"

Transkript

1 Marts 2017 Salget er 80 pct. af omsætningen BRANCHEOPDELTE OMSÆTNINGSTAL For første gang opgøres bilforhandlernes omsætning fordelt på varegrupper. Omtrent 81 pct. af deres omsætning kommer fra salg af biler. Samtidig viser statistikken, at bilforhandlerne sidder på ca. 32 pct. af eftermarkedet. Nye tal fra Danmarks Statistik viser for første gang bilbranchens omsætning opdelt på varegrupper. Herudover er det muligt at se eftermarkedsomsætningen fordelt på forskellige underbrancher. Personbilforhandlere (detail) Branchens omsætning fordelt på varegrupper 2% 1% Køretøjer < 3,5 ton (engros) Køretøjer < 3,5 ton (detail) 9% Køretøjer > 3,5 ton (engros) 2% 67% Køretøjer > 3,5 ton (detail) 8% Service og reparation 12% Reservedele mv (engros) Reservedele mv. (detail) Kilde: Danmarks Statistik Note: Virksomheder med branchekoden : Detailhandel med person-, varebiler og minisbusser. Varegruppen køretøjer (engros) dækker over firmabilsalg og leasing. LÆS OGSÅ: Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 3 Bilhandlen: Salget af nye biler stiger side 6 Eftermarkedet: Kunder vægter kvalitet vigtigst side 11

2 Marts 2017/ 2 Danmarks Statistik har for nylig offentliggjort en statistik, som både viser underbranchernes omsætning i bilbranchen fordelt på forskellige varegrupper samt varegruppernes omsætning fordelt på underbrancher. Statistikken er baseret på omsætningstal fra 2015, og vil kun udkomme hver femte år. Det er første gang, den udkommer i år. Statistikken giver blandt andet indblik i, hvordan en gennemsnitlig bilforhandlers omsætning fordeler sig. På grund af et begrænset antal lastbilforhandlere har Danmarks Statistik lagt branchen sammen med forhandlere af campingkøretøjer og små trailere, som efter Bilbranchens opfattelse ikke er sammenlignelige med lastbilforhandlere. Derfor er denne figur ikke taget med. Af figuren ovenfor kan det ses, at langt størstedelen af en gennemsnitlig personbilforhandlers omsætning udgøres af bilsalg (nye og brugte) med en totalvægt på under 3,5 ton og langt størstedelen af omsætningen er detailsalg. Helt præcist udgør engrosbilsalg, herunder firmabiler og leasing 11,5 pct. af omsætningen, hvor detailbilsalget står for 66,9 pct. af omsætningen. Tilsammen udgør bilsalget ca. 80 pct. af en bilforhandlers omsætning. De resterende knap 20 pct. af omsætningen består af service og reparation samt engros- og detailsalg af reservedele. Disse to varegrupper udgør hver især lidt under 10 pct. af bilforhandlernes omsætning. Omsætningen for service og reparation Omsætningen for service og reparation er fordelt på relativt mange underbrancher. Der findes allerede forskellige forbrugeranalyser om kundernes værkstedsvalg, som viser, at autoriserede værksteder har den største markedsandel i starten af bilens levetid. Forbrugerundersøgelser har dog ikke kunnet svare på, hvordan omsætningen fordeler sig. 44% Eftermarkedet (service og reparation) 2015 Varegruppens omsætning fordelt på underbrancher 13% 3% 2% 32% 7% Bilforhandlere (detail) Lastbiler og andre motorkøretøjer Autogrossister Autoreparationsværksteder mv. Karosseri, lak, undervogn og dæk Reservedele og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik Note: Virksomhederne er opdelt efter følgende branchekoder. Personbilforhandlere: Salg af lastbiler og andre motorkøretøjer: og Autogrossister: Autoreparationsværksteder mv.: Karrosseri, lak, undervogn og dæk: , og Reservedele og tilbehør: og Motorcykler: Virksomheder klassificeret som autoreparationsværksteder har ifølge Danmark Statistik 44 pct. af omsætningen på eftermarkedet (service og reparation), hvilket er den største andel blandt underbrancherne. Den næststørste underbranche er virksomheder hovedsageligt beskæftiget med personbilsalg, som sidder på 32 pct. af omsætningen af eftermarkedet. Herefter følger karrosseri, lak, undervogn og dæk med 13 pct., lastbiler og andre motorkøretøjer med 7 pct., salg af reservedele og tilbehør har ca. 3 pct. og autogrossister, herunder importører står for 2 pct. Virksomheder som primært er beskæftiget inden for bil- og lastbilhandel sidder på ca. 41 pct. af omsætningen relateret til service og reparation. Bilværksteder og reservedelsspecialister har tilsammen ca. 59 pct. af dette eftermarked.

3 Marts 2017/ 3 Omsætter for 129 mia. OMSÆTNINGEN STIGER MEST I BILHANDLEN Bilbranchen omsatte for ca. 129 mia. kroner i Bilhandlen steg med det dobbelte i forhold til eftermarkedet. Den sæsonkorrigerede omsætning er dog faldet mellem tredje og fjerde kvartal for lastbilforhandlere. Den samlede omsætning for bilvirksomheder, som enten primært er beskæftiget med handel eller værkstedsarbejde, udgjorde i 2016 ca. 129 mia. kr. I 2015 var den samlede omsætning ca. 119 mia. kr. altså en betydelig stigning mellem de to år på 8,3 pct. Aktiviteten i bilbranchen fortsætter med at stige, og det skyldes ikke kun, men primært øget handel med nye biler, hvorimod eftermarkedet, der selvom det vokser i antal, halter bagefter omsætningsmæssigt. Det høje antal af nyregistrerede person- og varebiler, som samtidig viser tendens mod lidt større modeller, er en vigtig årsag til væksten i omsætningen på ca. 10 pct. Omsætningen er dog også steget ca. 2 mia. kr. fra ca. 30,3 mia. kr. i 2015 til ca. 31,8 mia. kr. i 2016, for de virksomheder, der hovedsageligt er beskæftiget med eftermarkedet, svarende til en stigning på ca. 5 pct. Indenlandsk salg Omsætning opgjort i mio. kr. (hele år) Procentvis ændring Total bilhandel + bilværksteder mv ,3 Bilhandel ,5 Bilværksteder mv ,8 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer ,0 Udlejning og leasing af lastbiler Kilde: Danmarks Statistik og Bilbranchen. Note: Note: Bilhandel omfatter både detail- og engroshandel med motorkøretøjer (45.1). Registreringsafgift ikke medregnet. Eftermarkedet er 'Bilværksteder mv. ( ). Omsætningen for udlejning- og leasingselskaber af biler og lette køretøjer (771100) samt lastbiler (771200) er behandlet separat i tabellen. Virksomheder med finansiel leasing som primære branche (649100), er ikke medtaget her, idet deres forretningsområder spreder sig over andet end motorkøretøjer. Fremgangen på eftermarkedet kan primært forklares med flere personbiler på vejene. Som beskrevet under afsnittene om bilhandel og eftermarked i dette Blitz vokser bestanden af personbiler med 3,1 pct. fra 2015 til Det er dog hovedsageligt mindre bilmodeller og SUV er, som der i perioden er blevet 30 pct. flere af, mens antallet af biler i det store D-segment faldt 5 pct. Samtidig er bestanden af varebiler stabiliseret omkring , som ellers har været faldende. Bilparken bliver desuden gradvist yngre. Den gennemsnitlige personbil var ifølge tal fra Danmarks Statistik 8,9 år gammel ved årsskiftet, hvilket er 0,1 år mindre end for et år siden. Det er første gang siden 2003, at gennemsnitsalderen er under ni år. Det øger konkurrencen på leasing, service- og reparationsaftaler, idet nyere og bedre biler kræver mindre vedligeholdelse, og er samtidig medvirkende årsag til den forholdsmæssige mindre omsætningsfremgang på eftermarkedet. Omsætningen har i bilbranchen generelt har været ekstraordinær høj i I alle de underbrancher, der løbende holdes øje med i Blitz, er den sæsonkorrigerede omsætning relativt stabil eller stigende mellem tredje og fjerde kvartal, med undtagelse af lastbilhandlen, som nu er tilbage på 2015-niveau.

4 Marts 2017/ 4 For lastbilforhandlere (både engros og detail) er der tale om en tilbagegang mellem tredje og fjerde kvartal i år på 6,4 pct. Forhandlere med personbiler, varebiler og minibusser (kun detail) ligger kun 1 pct. lavere end kvartalet før. Hvis salget af person-og varebiler, som udgør 80 pct. af omsætningen, forbliver på det forholdsvis høje niveau, må omsætningen også forventes at fortsætte på et højt niveau. 200 Indenlandsk omsætning i udvalgte brancher Indeks 2009 = 100, indeks. faktiske tal (mio. kr.), sæsonkorrigeret kvt kvt Kilde: Danmarks Statistik og Bilbranchen 4. kvt kvt Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel undt. med biler 4. kvt Autoreparationsværksteder har oplevet den største relative fremgang på 5,3 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Dermed er indekset 120, hvilket er det højeste niveau i den målte periode. Stigningen kommer i forlængelse af et større fald i seneste kvartalsperiode på 3,9 pct. Reservedelssalget følger også med op med stigninger på 2,5 og 4,8 pct. for hhv. engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør. Dækservice går frem med 4,2 pct., mens karosseriværksteder og autolakererier kun stiger 0,7 pct. fra tredje til fjerde kvartal. SAMFUNDSØKONOMISKE NØGLETAL Det private forbrug bidrager positivt til væksten i markedet. DI s prognose er ved at blive revideret og forventes at udkomme i maj Dog kan det konstateres, at den økonomiske vækst ikke var imponerende sidste år, som samlet blev 1,3 pct. Væksten har alligevel sat gang i beskæftigelsen, der steg 1,7 procent i Dermed stiger beskæftigelsen hurtigere end væksten i produktionen, hvilket er ensbetydende med, at virksomhederne bruger flere medarbejdere pr. produceret enhed. Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan være medvirkende hertil, hvilket også kan blive en udfordring for mange bilvirksomheder.

5 Marts 2017/ 5 Privatforbruget er steget 1,9 pct. i både 2015 og 2016 og spiller en afgørende rolle for væksten i økonomien. Der er flere forhold, som giver tro på privatforbruget fremadrettet. Fremgangen i reallønnen, på grund af fortsat meget lave prisstigninger, og lave renter giver forbrugerne flere penge mellem hænderne (læs mere under nettoprisindekset). Samtidig har flere fået øget deres indkomst gennem fodfæste på arbejdsmarkedet. Fremgangen i privatforbruget sætter også spor i bilhandlen, både i forhold til antallet af nye solgte og leasede personbiler samt omsætningen i tilhørende underbrancher, som beskrevet i afsnittet ovenfor. NETTOPRISINDEKS Den lave inflation fortsætter og selvom priserne på nye biler er steget en anelse de seneste måneder, er indekset fortsat under 100 i forhold til De seneste mange års lave inflation fortsætter i de sidste måneder af Fra februar 2016 til februar 2017 er nettoprisindekset steget med 1 pct. Prisudviklingen for de indikatorer, som vedrører bilbranchen, er har de seneste måneder taget en lidt anden drejning end den vi har været vant til de seneste år. Priserne på nye personbiler stiger igen svagt, mens eftermarkedet ligger stabilt. Nettopriserne for nye personbiler (priserne fratrukket bl.a. registreringsafgift) er fra februar 2016 til februar 2017 steget med 1,2 pct. Udviklingen fra september 2016 til februar 2017 viser en prisstigning på 0,7 pct. på nye personbiler. Det kan være et tegn på, at priserne for nye biler fremadrettet vil have en neutral eller ligefrem positiv udvikling. 105 Nettoprisindeks - glidende gennemsnit Indeks 2015 = Nettoprisindeks Reservedele og tilbehør Nye personbiler Service og reparation Note: Nettoprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og afgifter og tillagt evt. tilskud. Figurens værdier er udregnet med tre måneders glidende gns. Kilde: Danmarks Statistik og Bilbranchen. Til gengæld er eftermarkedspriserne for service og reparation samt reservedele og tilbehør fra september 2016 til januar 2017 uændret (målt som tre måneders glidende gennemsnit). Prisudviklingen på eftermarkedet er dog, set over en 12 måneders periode, steget med hhv. 1,8 pct. og 0,7 pct..

6 Marts 2017/ 6 Bilhandlen SALGET AF NYE BILER STIGER FORTSAT Både private kunder og erhverv bidrager til fremgangen i antal og størrelse. Leasingmarkedet har spillet en væsentlig rolle for udviklingen, både på kort og lang bane. Salget af nyregistrerede personbiler starter året endnu en gang i et højt gear. I løbet af årets første tre måneder er der allerede indregistreret ca nye biler. Det svarer til en fremgang på ca. 15 pct. i forhold til samme periode sidste år. Og det er vel at mærke med et salg af større biler. I forhold til samme periode i 2013, hvor mikrobilerne udgjorde 35 pct. af nybilsalget er det samlede salg af nye personbiler steget 43. pct. Det er især populære leasingmodeller, som har trukket salget op. Samtidig er antallet af nye erhvervsleasede personbiler steget fra ca til ca svarerende til en fremgang på 18 pct. i forhold til samme periode sidste år. Til sammenligning skal det bemærkes, at antallet af nye firmabiler, som virksomhederne køber, er steget 21 pct. Leasing fylder dog fortsat 71 pct. af erhvervsmarkedet. Salgskanaler Antal nyregistrerede personbiler (jan. mar.) Andel Procentvis ændring Januar - Marts /16 17/13 Privat Køb Lease Erhverv Køb Lease Total (Antal) Figurerne nedenfor illustrerer, hvordan specielt privatleasing og erhvervsleasing har trukket markedet for nye personbiler op de senere år. Samtidig viser den også, hvordan andelen af private bilkøbere i forhold til det samlede personbilsalg har været støt faldende. Dog stiger salget til private i antal fra ca til i årets første tre måneder i forhold til samme periode sidste år.

7 Marts 2017/ Private Salgskanaler Nyregistrerede personbiler: 1. januar marts (hvert år) Privat køb + privatleasing Privat køb Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik Erhvervenes køb og lease opdelt på bilsegmenter Antallet nyregistreringer: 1. januar marts ( ) Lease (Mikro+Lille) Lease (Mellem) Lease (Stor) Lease (MPV+SUV) Lease (Premium + Øvrige) Køb (Mikro+Lille) Køb (Mellem) Køb (Stor) Køb (MPV+SUV) Køb (Premium+Øvrige) Note: Der sammenlignes for perioden for hvert år. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik Ses der på udviklingen inden for de enkelte segmenter for det samlede salg af nye personbiler udgør mikro-segmentet nu under 20 pct. i årets første tre måneder, hvilket som nævnt i afsnittet ovenfor er et markant fald. Ser vi bort fra luksus og premium segmenterne, som er steget voldsomt i år, men som stadig kun udgør to pct. af personbilsalget tilsammen, så er det SUV-bilerne og det lille segment, som er steget mest. Disse to segmenter er steget hhv. 37 pct. og 22 pct. i januar-marts sammenlignet med perioden sidste år. Antallet af mellemklasse-biler er samtidig steget 13 pct. og udgør nu 19 pct. af personbilsalget, hvilket er på niveau med mikrobil-salget som er faldet 3 pct. i perioden.

8 Marts 2017/ 8 Bilsegmenter Nyregistrerede personbiler (januar - marts) Andel Procentvis ændring Januar - Marts /16 17/13 Mikro Lille Mellem Stor Premium Luksus SUV MPV Sport Øvrige I alt BRUGTVOGNSHANDLEN Selvom salget af nye biler sætter rekord og leasingmarkedet vokser markant, så handles der stadig mange brugte biler. Handlen med brugte personbiler har generelt været stigende siden I de første to måneder i år blev der indgået ca brugtvognshandler med forhandlere og private. Sammenligner man de første to måneder over en årrække steg handlen mest fra 2015 til 2016, hvor brugtvognshandlen gik frem med syv pct. I år var det kun en stigning på 0,7 pct Udvikling i brugtvognshandel og bestand Brugtvognshandel januar-februar, bestand februar måned Brugtvognshandel (venstre akse) Bestand (højre akse) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Note: Brugtvognshandel udgøres af genregistreringer og ejerskift (venstre akse). Brugerskift er ikke medregnet i denne opgørelse. Bestanden er opgjort primo februar for hvert år. Som beskrevet i sidste Blitz er årsagen til denne stigning først og fremmest en øget personbilsbestand, hvor bestanden fra 2013 til 2017 er vokset med cirka biler eller 10,6 pct. Udbuddet er herudover drevet af, at forhandlerne har fået et øget

9 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 BLITZ Marts 2017/ 9 antal byttebiler ind i forretningerne pga. et stigende antal nyregistrerede biler til både private og erhverv som beskrevet i afsnittet om nyvognshandlen. I februar i år ligger prisindekset, med 2011 som basisår, på 110,5. Efter nogle år i med store udsving i brugtbilpriserne er de nu igen mere stabile, om end svagt faldende Udvikling i prisindeks for brugte biler Januar 2011 = indeks ,7 109,7 114,5 110,5 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilbasen Efter en årrække med underskud i forholdet mellem udbuddet og efterspørgslen, er brugtbilmarkedet overordnet i balance frem mod 1. juni Med balance forstås, at antallet af biler til salg svarer til det antal, som forbrugerne efterspørger. Grunden til, at markedet i højere grad er i balance, er, at udbuddet af biler har været markant stigende. Det ses bl.a. ved, at biler til salg på Bilbasen er steget svagt. Udbudsindikator Pr. 1. juni 2017 Værdi Tendens Totalmarkedet 101 Mikro 120 Mini 113 Mellem 97 Firma 95 MPV 93 Luksus 86 Gulplade 97 Note: Udbudsindikatoren viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel på brugtbilsmarkedet tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 100, er der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under 100, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forventes. Er indikatoren over 100 er der tilsvarende tale om et overudbud. Segmenter i overudbud kan, alt andet lige, forventes at falde i pris. Pilene angiver, hvilken vej udbudsindikatoren udvikler sig i forhold til sidste måling. Kilde: Bilbranchen på baggrund af Bilbasen. Markedssituationen er dog fortsat meget forskellig mellem de mindre (Mikro + Mini) og større biler. Der er stadigvæk større efterspørgsel end udbud i de større segmenter, især nyere mellemklasse biler under fem år. Det samme gælder firmabilklassen, MPV og luksus-modellerne. Det er dog værd at bemærke, at udbuddet stiger i stort set alle segmenter.

10 Marts 2017/ 10 VAREBILER Varebilsalget er ifølge tal fra Danmarks Statistik år-til-dato faldet med 10 pct. i forhold til samme periode året før. I årets første to måneder er der blevet nyregistreret varebiler. Sammenlignet med samme periode sidste år er det et fald på 10 pct. Det gælder både varebiler over og under kg., som er faldet hhv. 6 pct. og 23 pct. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvorvidt der er tale om mæthedstegn på varebilsmarkedet, som fra 2013 til 2016 steg med over 50 pct Udvikling i varebilsalget efter vægt (totalvægt) Registreringer i januar og februar marts 2017 marts Nyregistreringer (venstre akse) Brugtvognshandel (venstre akse) kg. over kg. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Bestand (højre akse) Ligeledes er handlen med brugte varebiler faldet en smule i årets første to måneder sammenlignet med perioden sidste år. Det er antallet af handler med brugte varebiler i den tunge klasse over kg., som trækker ned. Der er i perioden registreret syv pct. færre varebiler, mens handler med de lette varebiler holder sig konstant omkring Bestanden er stort set uændret i den målte periode. LASTBILER Salget af nye lastbiler falder, mens antallet af nye sættevognstrækkere er stabilt. Der er i årets første to måneder blevet nyregistreret 285 lastbiler mod 323 i samme periode sidste år, hvilket svarer til et fald på 12 pct. Det er dog udelukkende salget af mindre lastbiler under 18 tons, som er faldet. Dette lastbilsegment er faldet 34 pct. i årets første to måneder sammenlignet med sidste år, imens der er blevet indregistreret ca. 6 pct. flere tungere lastbiler i perioden. Det samlede antal af sættevogntrækkere er i årets første to måneder steget 4 pct. i forhold til sidste år. Det er udelukkende de tunge sættevognstrækkere over 18 tons, som bidrager til salgsfremgangen.

11 Marts 2017/ Lastbil- og sættevognssalg Nyregistreringer i januar og februar Lastbiler under 18 tons Lastbiler over 18 tons Sættervognstrækkere under 18 tons Sættervognstrækkere over 18 tons Note: Der sammenlignes for perioden for hvert år. I statistikken er en lastbil en bil, der er indrettet til godstransport. En sættevogn er specielt konstrueret til at blive trukket af en sættevognstrækker. Kilde: Danmarks Statistik EFTERMARKEDET Bilparken vokser til næsten 2,4 mio. personbiler, som anvendes privat. Antallet af udlejningsbiler er også i fremgang. Som nævnt i det indledende afsnit bliver er der flere yngre personbiler i bestanden end for fem år siden. Det er pr. 1 januar i år 3 pct. flere personbiler, som anvendes privat, 14 pct. flere personbiler som anvendes til udlejning og 4 pct. færre biler, som anvendes til andre formål Bilparken vokser Antal personbiler opdelt efter anvendelse Personbiler til hyrevognskørsel (venstre akse) Personbiler til andet (Venstre akse) Personbiler til udlejning (venstre akse) Personbiler til privatkørsel (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik Note: Bil 707, Bestanden af køretøjer pr. 1. januar efter køretøjstype og tid Anden anvendelse dækker bl.a. over skole-, syge-, brand- og redningskørsel I dette års Autoanalyse som Bilbranchen udgiver i samarbejde med Deloitte i maj måned, kan du læse flere dybde gående analyser om udviklingen på eftermarkedet.

12 BILBRANCHEN er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. BLITZ er bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent vil du fire gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i juni Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk Redaktion: Frederik Funder

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 BLITZ December 2016 Forbrugertillid

Læs mere

Større leasingbestand

Større leasingbestand September 2016 Større leasingbestand PERSONBILMARKEDET ÆNDRER KARAKTER Selv om hver fjerde nye private personbil er leaset, fylder leasingbilerne fortsat relativt lidt i gadebilledet. Kun seks pct. af

Læs mere

Bilsalget koncentreres

Bilsalget koncentreres Juni 2017 Bilsalget koncentreres AFGIFTSSYSTEM FAVORISERER STORKUNDER I takt med, at leasing vinder frem, omsættes flere biler på færre hænder. Realiteten er, at de største og mest kapitalstærke flådeejere

Læs mere

Digitale muligheder i bilbranchen

Digitale muligheder i bilbranchen September 2015 Digitale muligheder i bilbranchen NY MEDLEMSUNDERSØGELSE De rammevilkår som politikere og bilimportører udstikker, har størst betydning for bilforhandlernes forretning. Samtidig spås digitaliseringen

Læs mere

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger September 217 Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger Der har den seneste måneds tid været megen omtale i den offentlige debat om bilafgiftsforhandlingernes betydning for bilsalget. Denne udgave af Blitz

Læs mere

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10 December 215 Ændrede rammevilkår LAVERE REGISTRERINGSAFGIFT Den høje sats i registreringsafgiften sænkes fra 18 pct. til 15 pct. Bilbranchen kvitterer for sænkelsen, men det ændrer ikke ved det fundmentale

Læs mere

Ny konkurrencesituation

Ny konkurrencesituation December 214 Ny konkurrencesituation NY FORBRUGERUNDERSØGELSE De seneste års høje salg af minibiler samt nye digitale muligheder udvider bilforhandlernes markeder, men sætter samtidig værkstedskundernes

Læs mere

Markedsføringen kan optimeres

Markedsføringen kan optimeres Marts 215 Markedsføringen kan optimeres MINDRE MEDIEINVESERINGER I BILBRANCHEN I takt med privatmarkedet mættes, aftager medieinvesteringerne i bilbranchen. Bilforhandlerne bliver dog relativt set mere

Læs mere

BILBRANCHEN September 2013. Indhold

BILBRANCHEN September 2013. Indhold BILBRANCHEN September 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Positive signaler... 2 Priserne på nye biler er under pres - fordele for kunderne... 2 Omsætningen stabiliserer sig, både i bilhandlen og

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger... 4 Nybilsalget... 5 Brugtsalgsudvikling...

Læs mere

Konkurrencen spidser til

Konkurrencen spidser til 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 BLITZ Juni 215 Konkurrencen spidser til KONKURRENCESITUATIONEN Mindre bilmærker i Danmark udfordrer de største, og vinder markedsandele med forskellige

Læs mere

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold BILBRANCHEN JUNI 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - et omskifteligt marked... 2 Udviklingen i prisindekset peger nedad, også på eftermarkedet... 2 Omsætningen i branchen er under pres... 2 Forbrugerforventninger

Læs mere

Brugtbilimport i Danmark

Brugtbilimport i Danmark Juni 2016 Brugtbilimport i Danmark STØRRE BILER DOMINERER BRUGTBILIMPORTEN 16.182 personbiler blev i 2015 brugtimporteret mere end to tredjedele var fra de større segmenter. Den værdibaserede registreringsafgift

Læs mere

DI og Bilbranchen i DK

DI og Bilbranchen i DK DI og Bilbranchen i DK 03. okt. 12 DI og Bilbranchen i DK Besøg af svensk personaledirektørnetværk Velkommen Hvem er DI? Vores kerneydelser DI s medlemmer DI i Danmark, Europa og verden Bilbranchen i DI

Læs mere

BILBRANCHEN December 2013. Indhold

BILBRANCHEN December 2013. Indhold BILBRANCHEN December 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Forventninger om stabilitet... 2 Udsigt til ny salgsrekord, men på bekostning af lavere priser... 2 Lille omsætningsfremgang - både i bilhandlen

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012 BILBRANCHEN DECEMBER 212 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Konkurser i branchen... 3 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18 September 2014 Høj omsætning, men OMSÆTNINGEN I BILBRANCHEN PÅ REKORDKURS Der sendes flere nye biler på vejene end nogensinde og omsætningen i bilhandlen er på rekordkurs. Men samlet set kører ca. hver

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Bilpriserne falder mens værkstedspriserne stiger... 2 Afmatning i omsætningen... 2 Lave konkurstal i branchen... 3 Forbrugerne forventer

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningsstigning for bilhandlen... 2 Forbrugerne ser lysere på økonomien... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Fast-start i bilbranchen

Fast-start i bilbranchen Juni 214 Fast-start i bilbranchen OMSÆTNINGEN I BRANCHEN Trods færre nye lastbiler overrasker de samlede tal for branchen i første kvartal positivt med markant fremgang i omsætningen i både bilhandlen

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Værkstedspriserne stiger fortsat... 2 Omsætningen i bilhandlen daler... 2 Forbrugerne ser sortere på udviklingen... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt Oktober 2008 - Ny korttidsindikator forudser yderligere fald - Fortsat stigende priser på eftermarkedet - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt - Forbrugerforventningerne er historisk dystre - Stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

D A F Analyse. Læs i dette nummer:

D A F Analyse. Læs i dette nummer: D A F Analyse Nr. 2 17. maj 2013, udsendt i uge 20 Se flere nyheder på www.daf.dk Læs i dette nummer: Professionelle bestyrelser er vejen til vækst Bilsalget 2013 Flere biler i familien Fortsat fald i

Læs mere

Bilsalget vender fra sommeren 2010 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder?

Bilsalget vender fra sommeren 2010 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilsalget vender fra sommeren 21 Forbrugernes tillid på vej op - undtagen for større forbrugsgoder? Bilforhandlere og karosseriværksteder hårdest ramt af krisen Privatleasing vinder stort tilbageslag tilbage

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Turbo på billeasing 67% 29% 24% 16%

Turbo på billeasing 67% 29% 24% 16% Marts 2016 Turbo på billeasing NYE BILKUNDER VIL LEASE Danskerne vælger i stigende grad at lease frem for at købe biler. Det er især forbrugere i hovedstadsområdet, som ikke i forvejen har bil, men overvejer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger April 2008 Indhold - Faldende forventninger til nybilsalget - Fortsat fald i forbrugernes forventninger - Er der et marked for privatleasing? - Københavnerne mest åbne over for privatleasing - 60 pct.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Autoanalysen. April 2016

Autoanalysen. April 2016 Autoanalysen April 2016 Indholdsfortegnelse 4 Indledning 6 Produktiviteten i autobranchen 8 Leasingmarkedet i Danmark vokser 10 Danskerne: Leasing er bekvemt 12 Leasing hos Henrik Larsen Biler A/S 14 Leasing

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

BLITZ - JANUAR 2008. sep-07. sep-08. mar-08

BLITZ - JANUAR 2008. sep-07. sep-08. mar-08 Januar 2008 Indhold - Det private bilsalg topper til foråret - Stort fald i forbrugernes forventninger - Flot udvikling i omsætningen hos forhandlere og værksteder - Fortsat store prisstigninger på eftermarkedet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant

Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant optur Finanskrisen kan lukke mange bilvirksomheder Krisen

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere