Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Ejerforeningen Snorreshus"

Transkript

1 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering 6 Døre; entré-, køkken- og indvendige 10 Ejerforeningen 2 Festborde og stole 10 Festudvalg 3 Forsikringer 3 God skik og brug 3 Gården 4 Hoved- og køkkentrapper 7 Håndværkerliste 10 Indledning 2 Ituslåede ruder 10 Kælderfaciliteter 6 Lofts- og kælderrum (bl.a. udlejning)7 Navneskilte på dørtelefonerne 4 Nøgler 4 Opslagstavler 4 Radiatorer 9 Regler for alle renoveringsarbejder 8 Renovering/ombygn. af lejligheder 7 Skader på fælles ejendom 8 Skralderum 5-6 Toilet 5 Tørrekældre; se Kælderfaciliteter Vandrør, faldstammer mv. 8 Varmt vand 9 Vaskeri 5 Vicevært 3 Vinduer, maling af- 10 Vinduer, udskiftning af- 9 VVS-arbejde, privat- 9

2 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 2 af 10 Indledning Bestyrelsen håber, at alle beboere i Snorreshus vil få glæde af denne husorden med diverse praktiske informationer om ejendommen. Reglerne og bestemmelserne beskrevet i denne husorden gælder for, og skal overholdes af, samtlige beboere i Snorreshus. Bestyrelsen og foreningens administrator vil håndhæve disse regler og bestemmelser. Endvidere henvises til de tinglyste Vedtægter for Ejerforeningen Snorreshus. Samtidig er det en god idé at gemme denne folder og bruge den ligesom en instruktionsbog til bil og video. Husordenen findes også på vores hjemmeside - På hjemmesiden findes også en håndværkerliste. Ejerforeningen I Snorreshus har vi en lovbestemt ejerforening. Foreningens medlemmer består af samtlige ejere af en lejlighed i ejendommen. Som medlem af ejerforeningen har du naturligvis noget at skulle have sagt. Det kræver blot, at du møder op på den årlige generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 15. februar. Til hjælp i det daglige arbejde benytter bestyrelsen sig for tiden af en administrator, en rådgivende ingeniør og en vicevært samt eventuelle arbejdsgrupper, f.eks. festudvalg og lignende. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 1 formand og 4 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen mødes med passende mellemrum for at drøfte reparationer, budget, forslag, ansøgninger, akutte problemer osv. Har du forslag, ansøgninger etc. til ejerforeningens bestyrelse, kan du aflevere dem enten i postkassen i porten i Snorresgade 4, eller sende en til bestyrelsen på adressen: Administrator Vores administrator er: ATZ administration I/S. Gammel Vartov Vej 1, 2900 Hellerup. Tlf Administrator sørger for opkrævning af fællesudgifter, varmebidrag mv. og betaling af foreningens udgifter og laver regnskabet samt administrerer i øvrigt beboernes forhold til ejerforeningen.

3 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 3 af 10 Vicevært Festudvalg Hvis der er problemer med vores fælles faciliteter, henvender du dig til viceværten. Vores vicevært er: Claus Henriksen Tlf Desuden har viceværten en postkasse i porten, hvor der kan lægges meddelelser til ham. Hvert år på generalforsamlingen vælges et festudvalg. Udvalget arrangerer en årlig sommerfest og eventuelt andre aktiviteter for børn og voksne. Forsikringer Ejendommen er forsikret mod brand (ikke indbo), råd og svamp samt glasskader (herunder termoruder). Den enkelte beboer anbefales derfor til at tegne en individuel indboforsikring. God skik og brug i ejendommen Altankasser må kun opsættes på indersiden af altanen på grund af nedfaldsrisikoen. Al fodring af duer, andre fugle, katte, rotter mv. i/på /fra gården, altaner og vinduer er strengt forbudt. Fodring af fugle og dyr får det dem til at holde til i gården, hvilket medfører udgifter og evt. sundhedsmæssige problemer. Det er dyrt for os at rense gården for dyrenes efterladenskaber og endnu dyrere med de skader, der kan opstå på bygningen. Det er god skik at tænke på sine naboer og dæmpe musikken efter kl og ikke støje i gården om aftenen. Man bør også begrænse eventuel støj gennem åbne gårdvinduer mest muligt og lukke dem, hvis man holder fest. Efter kl er det desuden ikke tilladt at larme med maskiner, hverken inden- eller udendørs. Dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at bore, hamre, vaske/centrifugere eller støvsuge efter kl

4 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 4 af 10 Nøgler Til alle gade- og køkkendøre, indgangsdøre til lofter, fælles kælderrum samt porten er der fælles nøgle. Denne nøgle kan anskaffes ved henvendelse til viceværten. Navneskilte på dørtelefonerne Ved indflytning og navneændring skal du oplyse navn og adresse til viceværten, der så sørger for, at dit navn kommer på dørtelefonen. Opslagstavler I hver opgang er der placeret en opslagstavle. Her vil informationer fra bestyrelsen blive sat op. Du kan selv benytte opslagstavlen, hvis du har noget på hjertet, f. eks. at du holder fest, eller har noget til salg eller har oplysninger af almen interesse. Der må ikke opsættes firmareklamer. Bryggenet TV, telefoni og internet Gården I alle lejligheder er der 2 Bryggenetstik. Alle kabler ude fra køkkentrappen og de tilhørende stikdåser er ejendommens ejendom, og de må ikke fjernes eller ombygges. Oplysninger om tjenesterne kan ses på Tilmelding til Bryggenet sker ved henvendelse til Group Networks kundeservice tlf TV Ejendommens fællesantenneanlæg er tilsluttet Bryggenet. Telefoni/internet Tilslutning til Bryggenet med telefoni/internet er også muligt. Vores gård blev renoveret med det formål, at det skulle være et godt sted at opholde sig. Der skal være plads til både børn og voksne. Der er sørget for legeplads til de mindre børn, men der er ikke plads til, at der bliver spillet fodbold, vildt boldspil og lignende. Når dine børn har brugt legetøj i gården, forventes det at legetøjet samles sammen, eventuelt i sandkassen, så det ikke er til gene for den øvrige færdsel. Hunde og katte må kun medbringes i gården, når de er i snor, og de må ikke komme i nærheden af sandkassen. Der kan også tørres tøj i gården. Der er ikke så meget plads til det, så derfor skal du fjerne tøjet, så snart det er tørt, så andre også kan komme til. Og så er der jo også vores tørrekælder under Snorresgade 2-4 og tørretumblere i fællesvaskeriet.

5 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 5 af 10 Vaskeri Toilet Vi har et fællesvaskeri, som kan benyttes i tidsrummet kl I vaskeriet bruges vaskekort og forbruget afregnes sammen med fællesudgifterne. Vaskekort bestilles hos viceværten. Vi vil alle gerne, at vaskeriet fungerer godt! Så derfor overhold/respekter din vasketid - fjern tøj fra vaskemaskiner og tørretumblere, så den næste kan komme til. Hvis du ikke bruger din vasketid eller kun udnytter en del af den - så afmeld vasketiden - så andre kan bruge den. (det gøres modsat som når vasketid bestilles). Vær med til at holde vaskeriet pænt. Gør det behageligt for andre - sørg for at rydde op efter dig selv. Der er kost og fejebakke, som alle er meget velkomne til at bruge, mens de venter på, at maskinerne bliver færdige. Toilettet ved vaskeriet bedes efterladt i samme stand, som du forventer at finde det i. Det koster at få renset kværnen i toilettet hver gang bind eller tampax smides i. De skal i sanitetsposen til venstre for toilettet. Skralderum Skralderummet findes i skuret i gården. Det er opdelt i 2 sektioner, et rum til almindeligt affald og et rum til storskrald. Da der tilsyneladende kan herske tvivl om, hvordan affaldsrummene skal bruges, vil vi her beskrive de gældende regler. I rummet til almindeligt affald findes der containere. Affald fyldes i disse containere. Containerne må ikke overfyldes, idet låget skal kunne lukkes. Hvis der er fyldte containere så brug de bagerste (de er som regel tomme). Åbne skraldecontainere lugter og tiltrækker rotter! Tomme, hele vin- og ølflasker puttes i glasflaskecontaineren. Hvis den er fyldt, så stil ikke flaskerne i skralderummet, men brug den genbrugscontainer, der er opstillet på hjørnet af Snorresgade og Gunløgsgade. Alt andet glasaffald skal også puttes i genbrugscontaineren, da vi skal betale, hvis det bliver puttet i vores flaskecontainer. Derimod får vi penge for øl- og vinflaskerne. Det andet rum er til storskrald, dvs. juletræer, tæpper, møbler mv., altså ting der ikke kan være i en affaldscontainer. Hvis man har store mængder storskrald, skal viceværten kontaktes i god tid, så han eventuelt kan bestille en særlig container.

6 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 6 af 10 Husk at tomme papkasser mv. ikke skal stilles i rummet til storskrald, men i stedet i papcontainerne i porten. I papcontainerne må der kun lægges rent sammenfoldet pap dvs. ingen pizzabakker, mælkekartoner eller plastik. Aviser og blade skal lægges i de specielle papircontainere, der er opstillet i porten. Miljøfarligt affald kan afleveres til viceværten. Kontakt viceværten for aftale om aflevering, da det ikke må henstilles i skralderummet, men skal anbringes i et aflåst skab. Kælderfaciliteter I kælderen findes følgende fællesrum: Tørre-, barnevogns- og cykelkældre samt vaskeri. Til alle disse rum benyttes samme nøgle som til køkkentrapperne og gadedørene. Henstilling af effekter på gangarealer i kældre er ulovligt ifølge brandvedtægterne. Tørrekældre Tørrekældrene findes bag cykelkælderen under Snorresgade 2-4. Der er 2 rum med indgang fra hver sin side af cykelkælderen. Af hensyn til den begrænsede tørreplads og muligheder for at holde rent, skal tøjet fjernes, så snart det er tørt. Barnevognskælder Barnevognskælderen findes under Islands Brygge 31, til højre for køkkentrappen. Det er selvfølgelig her barnevogne skal stilles og absolut ikke i vores opgange, porten eller gården! Henstilling af effekter på trappeopgange er ulovligt ifølge brandvedtægterne. Henstillede effekter på ejendommens fællesarealer vil blive fjernet for ejerens regning. Cykelkældre I de øvrige 3 kældre er der cykelkældre. Se nedenstående afsnit Cykel- og knallertparkering. Se endvidere under Lofts- og kælderrum Cykel- og knallertparkering Cykler skal stilles i cykelkældrene og ikke i gården, porten eller opgangene. Christianiacykler og trehjulede (handicap) cykler må stilles i gården. Cykelanhængere kan stilles bag affaldsskuret i hjørnet ved Islands Brygge 33. Motorcykler og knallerter skal stilles på gaden.

7 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 7 af 10 Hoved- og køkkentrapper Cykler og barnevogne mv. må naturligvis ikke stilles i opgangene, men skal stilles i de kældre, der er beregnet dertil. På grund af brandfare og kravet om åbne flugtveje ved brand må hverken hoved- eller køkkentrapperne bruges som oplagsplads, ligesom affald ikke må stilles på trappen. Henstilling af effekter på trappeopgange er ulovligt ifølge brandvedtægterne. Henstillede effekter vil blive fjernet for ejerens regning. For at holde opgangene pæne skal man selv sørge for at rengøre sin dørmåtte, undlade at efterlade noget på trappen og rengøre trappen, hvis man har svinet fx i forbindelse med renovering af sin lejlighed. Jvf. Regler gældende for alle renoveringsarbejder i lejligheder Lofts- og kælderrum Der hører et loftsrum til hver lejlighed. Når du flytter ind, bør du forhøre dig hos sælger om, hvilket rum, der hører til din lejlighed. Loftsrummene skal være påført et skilt med sal og side. Ved fraflytning skal loftsrummet være ryddet for alle effekter og aflåst, så køber overtager nøglen til et tomt, afmærket loftsrum. Uafmærkede tomme loftsrum vil blive aflåst af viceværten med en rød hængelås. Henstilling af effekter på gangarealer på lofter er ulovligt ifølge brandvedtægterne. Henstillede effekter vil blive fjernet for ejerens regning. Ejerforeningen udlejer kælder- og loftsrum til beboerne. Prisen er pt. 200 kr. pr. m 2 pr. år. Kontakt viceværten hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten. Renovering/ombygning af lejligheder Ingen ombygning, modernisering eller renovering må igangsættes eller finde sted uden bygnings myndighedernes og bestyrelsens skriftlige godkendelse. Såfremt der ved ombygning/renovering gribes ind i fælles installationer f. eks. vandvarme- el gas og afløbs installationer eller nedrivning, flytning af bærende vægge o. lign herunder ønske om opførelse af ny altan skal bestyrelsen ligeledes altid kontaktes inden arbejdet påbegyndes. Ansøgning med nøjagtig beskrivelse af arbejdets omfang og tegning over eksisterende forhold samt tegning over fremtidige forhold samt en tidsplan for arbejdets udførelse skal fremsendes til bestyrelsen for godkendelse. Herefter skal ansøgning fremsendes til Københavns Kommunes bygge- & boligdirektorat for endelig godkendelse. Bestyrelsens eventuelle godkendelse omfatter endvidere ansøgerens pligt til at overholde ejendommens husorden, herunder hensynet til omkringboende ved blandt andet advisering ved lukning af forsynings og afløbsinstallationer m.v.

8 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 8 af 10 Bestyrelsen behandler modtagne ansøgninger på førstkommende bestyrelsesmøde. Møderne afholdes normalt primo måneden. Bestyrelsens svar på ansøgningen kan forventes medio måneden efter ansøgningen er modtaget. Regler gældende for alle renoveringsarbejder i lejligheder I forbindelse med renoveringsarbejder i lejlighederne i Snorreshus, gælder følgende: Der må ikke henstilles byggematerialer eller affald på trapperne Der må ikke arbejdes med åben dør mod for- eller bagtrappe Der må ikke arbejdes med åbne vinduer ved støjende arbejde. Trappen skal rengøres de dage, hvor arbejdet med renovering forårsager tilsvining af trappen. Ved afbrydelse af forsyningslinier, der berører øvrige beboere, skal dette varsles med rimelig frist, og viceværten skal adviseres mindst 1 dag i forvejen. Hvis arbejdet kan forårsage lakskader på trappe eller afsatser, skal der etableres afdækning. Ved tilsvining af trappeløbet, vil beboeren blive adviseret om at rengøre trappen inden 24 timer. Overholdes denne frist ikke, forbeholder ejendommen sig ret til at rekvirere rengøring af trappen fra et eksternt firma, og denne rengøring vil blive foretaget for beboerens regning. Skader på fælles ejendom Omkostninger til udbedring af skader forvoldt på trappeopgange samt øvrig fælles ejendom i forbindelse med renovering af lejligheder, flytninger m.m. kan pålægges ejeren af den lejlighed hvorfra skaderne stammer. Dette uagtet hvem, der i forbindelse med aktiviteten har forårsaget disse. Det fastsatte beløb til udbedring af skader vil blive opkrævet sammen med fællesudgifterne. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for alle forpligtelser og gæld overfor ejerforeningen på den pågældende ejerlejlighed, herunder evt. erstatningskrav ved flytning m.v. ejerforeningen måtte have over for den tidligere ejer, selvom forpligtelserne er opstået i en tidligere ejeres periode, jf. vedtægterne 15, stk 4. Vandrør, faldstammer mv. Ejerforeningen har kun ansvar for de lodrette gennemgående vandrør og faldstammer. Alle andre rør, ventiler, vandhaner, cisterner og pakninger mv. skal betales og vedligeholdes af ejerne. Dette gælder også individuelle badeværelsesafløb, som forløber under loftet hos underboen. Alle fællesinstallationer - lodrette rør og faldstammer - skal være frit tilgængelige i forbindelse med evt. udskiftning eller reparation. Udskiftning og reparation af disse må kun udføres af ejendommens faste VVS-installatør. Hvis du har problemer med dine afløb og det f. eks. gurgler fra faldstammen, skal du kontakte viceværten, som så undersøger, om der skal renses faldstamme.

9 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 9 af 10 Vand er blevet meget dyrt og bliver endnu dyrere med nye miljøafgifter mv. For at holde udgifterne nede, kan du hjælpe ved at sørge for, at vandet ikke løber, udskifte pakninger og lignende, hvis en hane drypper, og få repareret cisternen, hvis den løber. En utæt cisterne kan koste mere end kr ,- i vandafgift på et år! VVS-arbejde, privat bestilt og udført På generalforsamlingen 1998 blev det vedtaget, at alt VVS-arbejde i den enkelte lejlighed skal anmeldes til, og efterfølgende synes af ejerforeningens vicevært og/eller faste VVS-installatør. Dette er bl.a. for at undgå de ovennævnte kortslutninger, som medfører lunkent vand i andre lejligheder. Desuden skal alt VVS arbejde ansøges og godkendes af bestyrelsen før arbejdet påbegyndes. På generalforsamlingen 1999 blev det desuden vedtaget, at bestyrelsen kan gennemføre den nødvendige kontrol af VVS-installationerne i den enkelte lejlighed. Varmt vand Der må ikke monteres trykknapafbrydere ( vandsparere ) på bruseslanger, da det medfører kortslutning mellem det kolde og det varme vand. Kortslutninger kan også skyldes defekte termostatblandingsbatterier, defekte ét-grebs-blandingsbatterier samt ulovligt monterede vaskemaskiner. Hvis du er i tvivl om dine VVS-installationer, kan du kontakte viceværten, som så vil se nærmere på dem. Radiatorer Den enkelte ejer har selv ansvaret for udgifter til radiatorer, ventiler, termostater mv., idet det kun er de lodrette, gennemgående rør, der er ejerforeningens ansvar. Ved udskiftning af radiatorer skal dette meddeles administrator af hensyn til varmeregnskabet og påsætning af måler. Alle nye tilslutninger til radiator-/varmeforsyningsnettet skal ansøges og godkendes af bestyrelsen før arbejdet påbegyndes, og efterfølgende synes af ejerforeningens vicevært og/eller faste VVS-installatør. Vandbåren gulvvarme er ikke tilladt. Udskiftning af vinduer Vinduer og altandøre i ejendommen er et fælles anliggende. Såfremt en ejer ønsker at udskifte vinduer/altandøre i lejligheden, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen der forestår udskiftningen for ejerens regning, jf. vedtægterne 15, stk 6. Hvis man vil udskifte vinduer/altandøre for egen regning, gøres det ved at kontakte ejerforeningens rådgivende ingeniør (se adressen på hjemmesiden). Ingeniøren kan oplyse om muligheder og eventuel overslagspris og indhente konkrete tilbud på en udskiftning. Hvis et tilbud accepteres, skal der herefter stilles en garanti for beløbets betaling og ingeniøren fører tilsyn med arbejdet og afregningen, da det er en del af deres konsulentkontrakt med ejendommen.

10 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 10 af 10 Maling af vinduer Enhver, der har lyst til at male sine vinduer udvendigt, skal benytte en bestemt type maling fastsat af bestyrelsen. Man kan få gratis maling, beslag, pensel mv. af ejerforeningen. Du skal kontakte vores vicevært, som så sørger for materialerne. Ituslåede ruder Hvis en rude går i stykker, skal du henvende dig til vores glarmester, (se adresse i håndværkerlisten på hjemmesiden) der vil sørge for reparation og henvendelse til forsikringsselskabet. Entré- og køkkendøre Entré- og køkkendøre til den enkelte lejlighed er fælles ejendom. Den enkelte må derfor ikke udskifte dem eller male dem på ydersiden, og det er ved lov forbudt, at brandsikringen forringes eller fjernes, dvs. lister, dørtrin samt indvendig brandplade på hoveddøren skal være intakte. På generalforsamlingen 1998 blev det vedtaget, at navneskilte på entrédørene skal være tydelige og af hårdt materiale. Derfor må der ikke opsættes navneskilte, der ser sjuskede ud (f. eks. papirlapper), da vi godt vil have, at vores opgange ser pæne ud. Indvendige døre Hvis du kasserer dine gamle fyldingsdøre fra lejligheden, vil det være synd at smide dem ud. Hvis du ikke selv vil opbevare dem, bedes du kontakte viceværten, som har et mindre lager af gamle døre i kælderen. På den måde kan din gamle dør eventuelt blive genanvendt af andre beboere, som mangler en fyldningsdør til deres lejlighed. Håndværkerliste Denne liste er en fortegnelse over de håndværkere, som vi benytter mest muligt i ejerforeningen og er at finde på vores hjemmeside - Beboerne kan naturligvis benytte deres egne håndværkere til opgaver, der ikke vedrører ejerforeningen. Festborde og stole Foreningen har ca. 10 kantineborde og ca. 32 stofbetrukne stole samt 4 langborde til bl.a. gårdfester. Disse kan naturligvis lånes til private fester i ejendommen. Reservation sker ved henvendelse til viceværten. Beboerne skal selv hente og aflevere de lånte ting efter aftale med viceværten.

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere