Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Ejerforeningen Snorreshus"

Transkript

1 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering 6 Døre; entré-, køkken- og indvendige 10 Ejerforeningen 2 Festborde og stole 10 Festudvalg 3 Forsikringer 3 God skik og brug 3 Gården 4 Hoved- og køkkentrapper 7 Håndværkerliste 10 Indledning 2 Ituslåede ruder 10 Kælderfaciliteter 6 Lofts- og kælderrum (bl.a. udlejning)7 Navneskilte på dørtelefonerne 4 Nøgler 4 Opslagstavler 4 Radiatorer 9 Regler for alle renoveringsarbejder 8 Renovering/ombygn. af lejligheder 7 Skader på fælles ejendom 8 Skralderum 5-6 Toilet 5 Tørrekældre; se Kælderfaciliteter Vandrør, faldstammer mv. 8 Varmt vand 9 Vaskeri 5 Vicevært 3 Vinduer, maling af- 10 Vinduer, udskiftning af- 9 VVS-arbejde, privat- 9

2 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 2 af 10 Indledning Bestyrelsen håber, at alle beboere i Snorreshus vil få glæde af denne husorden med diverse praktiske informationer om ejendommen. Reglerne og bestemmelserne beskrevet i denne husorden gælder for, og skal overholdes af, samtlige beboere i Snorreshus. Bestyrelsen og foreningens administrator vil håndhæve disse regler og bestemmelser. Endvidere henvises til de tinglyste Vedtægter for Ejerforeningen Snorreshus. Samtidig er det en god idé at gemme denne folder og bruge den ligesom en instruktionsbog til bil og video. Husordenen findes også på vores hjemmeside - På hjemmesiden findes også en håndværkerliste. Ejerforeningen I Snorreshus har vi en lovbestemt ejerforening. Foreningens medlemmer består af samtlige ejere af en lejlighed i ejendommen. Som medlem af ejerforeningen har du naturligvis noget at skulle have sagt. Det kræver blot, at du møder op på den årlige generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 15. februar. Til hjælp i det daglige arbejde benytter bestyrelsen sig for tiden af en administrator, en rådgivende ingeniør og en vicevært samt eventuelle arbejdsgrupper, f.eks. festudvalg og lignende. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 1 formand og 4 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen mødes med passende mellemrum for at drøfte reparationer, budget, forslag, ansøgninger, akutte problemer osv. Har du forslag, ansøgninger etc. til ejerforeningens bestyrelse, kan du aflevere dem enten i postkassen i porten i Snorresgade 4, eller sende en til bestyrelsen på adressen: Administrator Vores administrator er: ATZ administration I/S. Gammel Vartov Vej 1, 2900 Hellerup. Tlf Administrator sørger for opkrævning af fællesudgifter, varmebidrag mv. og betaling af foreningens udgifter og laver regnskabet samt administrerer i øvrigt beboernes forhold til ejerforeningen.

3 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 3 af 10 Vicevært Festudvalg Hvis der er problemer med vores fælles faciliteter, henvender du dig til viceværten. Vores vicevært er: Claus Henriksen Tlf Desuden har viceværten en postkasse i porten, hvor der kan lægges meddelelser til ham. Hvert år på generalforsamlingen vælges et festudvalg. Udvalget arrangerer en årlig sommerfest og eventuelt andre aktiviteter for børn og voksne. Forsikringer Ejendommen er forsikret mod brand (ikke indbo), råd og svamp samt glasskader (herunder termoruder). Den enkelte beboer anbefales derfor til at tegne en individuel indboforsikring. God skik og brug i ejendommen Altankasser må kun opsættes på indersiden af altanen på grund af nedfaldsrisikoen. Al fodring af duer, andre fugle, katte, rotter mv. i/på /fra gården, altaner og vinduer er strengt forbudt. Fodring af fugle og dyr får det dem til at holde til i gården, hvilket medfører udgifter og evt. sundhedsmæssige problemer. Det er dyrt for os at rense gården for dyrenes efterladenskaber og endnu dyrere med de skader, der kan opstå på bygningen. Det er god skik at tænke på sine naboer og dæmpe musikken efter kl og ikke støje i gården om aftenen. Man bør også begrænse eventuel støj gennem åbne gårdvinduer mest muligt og lukke dem, hvis man holder fest. Efter kl er det desuden ikke tilladt at larme med maskiner, hverken inden- eller udendørs. Dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at bore, hamre, vaske/centrifugere eller støvsuge efter kl

4 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 4 af 10 Nøgler Til alle gade- og køkkendøre, indgangsdøre til lofter, fælles kælderrum samt porten er der fælles nøgle. Denne nøgle kan anskaffes ved henvendelse til viceværten. Navneskilte på dørtelefonerne Ved indflytning og navneændring skal du oplyse navn og adresse til viceværten, der så sørger for, at dit navn kommer på dørtelefonen. Opslagstavler I hver opgang er der placeret en opslagstavle. Her vil informationer fra bestyrelsen blive sat op. Du kan selv benytte opslagstavlen, hvis du har noget på hjertet, f. eks. at du holder fest, eller har noget til salg eller har oplysninger af almen interesse. Der må ikke opsættes firmareklamer. Bryggenet TV, telefoni og internet Gården I alle lejligheder er der 2 Bryggenetstik. Alle kabler ude fra køkkentrappen og de tilhørende stikdåser er ejendommens ejendom, og de må ikke fjernes eller ombygges. Oplysninger om tjenesterne kan ses på Tilmelding til Bryggenet sker ved henvendelse til Group Networks kundeservice tlf TV Ejendommens fællesantenneanlæg er tilsluttet Bryggenet. Telefoni/internet Tilslutning til Bryggenet med telefoni/internet er også muligt. Vores gård blev renoveret med det formål, at det skulle være et godt sted at opholde sig. Der skal være plads til både børn og voksne. Der er sørget for legeplads til de mindre børn, men der er ikke plads til, at der bliver spillet fodbold, vildt boldspil og lignende. Når dine børn har brugt legetøj i gården, forventes det at legetøjet samles sammen, eventuelt i sandkassen, så det ikke er til gene for den øvrige færdsel. Hunde og katte må kun medbringes i gården, når de er i snor, og de må ikke komme i nærheden af sandkassen. Der kan også tørres tøj i gården. Der er ikke så meget plads til det, så derfor skal du fjerne tøjet, så snart det er tørt, så andre også kan komme til. Og så er der jo også vores tørrekælder under Snorresgade 2-4 og tørretumblere i fællesvaskeriet.

5 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 5 af 10 Vaskeri Toilet Vi har et fællesvaskeri, som kan benyttes i tidsrummet kl I vaskeriet bruges vaskekort og forbruget afregnes sammen med fællesudgifterne. Vaskekort bestilles hos viceværten. Vi vil alle gerne, at vaskeriet fungerer godt! Så derfor overhold/respekter din vasketid - fjern tøj fra vaskemaskiner og tørretumblere, så den næste kan komme til. Hvis du ikke bruger din vasketid eller kun udnytter en del af den - så afmeld vasketiden - så andre kan bruge den. (det gøres modsat som når vasketid bestilles). Vær med til at holde vaskeriet pænt. Gør det behageligt for andre - sørg for at rydde op efter dig selv. Der er kost og fejebakke, som alle er meget velkomne til at bruge, mens de venter på, at maskinerne bliver færdige. Toilettet ved vaskeriet bedes efterladt i samme stand, som du forventer at finde det i. Det koster at få renset kværnen i toilettet hver gang bind eller tampax smides i. De skal i sanitetsposen til venstre for toilettet. Skralderum Skralderummet findes i skuret i gården. Det er opdelt i 2 sektioner, et rum til almindeligt affald og et rum til storskrald. Da der tilsyneladende kan herske tvivl om, hvordan affaldsrummene skal bruges, vil vi her beskrive de gældende regler. I rummet til almindeligt affald findes der containere. Affald fyldes i disse containere. Containerne må ikke overfyldes, idet låget skal kunne lukkes. Hvis der er fyldte containere så brug de bagerste (de er som regel tomme). Åbne skraldecontainere lugter og tiltrækker rotter! Tomme, hele vin- og ølflasker puttes i glasflaskecontaineren. Hvis den er fyldt, så stil ikke flaskerne i skralderummet, men brug den genbrugscontainer, der er opstillet på hjørnet af Snorresgade og Gunløgsgade. Alt andet glasaffald skal også puttes i genbrugscontaineren, da vi skal betale, hvis det bliver puttet i vores flaskecontainer. Derimod får vi penge for øl- og vinflaskerne. Det andet rum er til storskrald, dvs. juletræer, tæpper, møbler mv., altså ting der ikke kan være i en affaldscontainer. Hvis man har store mængder storskrald, skal viceværten kontaktes i god tid, så han eventuelt kan bestille en særlig container.

6 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 6 af 10 Husk at tomme papkasser mv. ikke skal stilles i rummet til storskrald, men i stedet i papcontainerne i porten. I papcontainerne må der kun lægges rent sammenfoldet pap dvs. ingen pizzabakker, mælkekartoner eller plastik. Aviser og blade skal lægges i de specielle papircontainere, der er opstillet i porten. Miljøfarligt affald kan afleveres til viceværten. Kontakt viceværten for aftale om aflevering, da det ikke må henstilles i skralderummet, men skal anbringes i et aflåst skab. Kælderfaciliteter I kælderen findes følgende fællesrum: Tørre-, barnevogns- og cykelkældre samt vaskeri. Til alle disse rum benyttes samme nøgle som til køkkentrapperne og gadedørene. Henstilling af effekter på gangarealer i kældre er ulovligt ifølge brandvedtægterne. Tørrekældre Tørrekældrene findes bag cykelkælderen under Snorresgade 2-4. Der er 2 rum med indgang fra hver sin side af cykelkælderen. Af hensyn til den begrænsede tørreplads og muligheder for at holde rent, skal tøjet fjernes, så snart det er tørt. Barnevognskælder Barnevognskælderen findes under Islands Brygge 31, til højre for køkkentrappen. Det er selvfølgelig her barnevogne skal stilles og absolut ikke i vores opgange, porten eller gården! Henstilling af effekter på trappeopgange er ulovligt ifølge brandvedtægterne. Henstillede effekter på ejendommens fællesarealer vil blive fjernet for ejerens regning. Cykelkældre I de øvrige 3 kældre er der cykelkældre. Se nedenstående afsnit Cykel- og knallertparkering. Se endvidere under Lofts- og kælderrum Cykel- og knallertparkering Cykler skal stilles i cykelkældrene og ikke i gården, porten eller opgangene. Christianiacykler og trehjulede (handicap) cykler må stilles i gården. Cykelanhængere kan stilles bag affaldsskuret i hjørnet ved Islands Brygge 33. Motorcykler og knallerter skal stilles på gaden.

7 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 7 af 10 Hoved- og køkkentrapper Cykler og barnevogne mv. må naturligvis ikke stilles i opgangene, men skal stilles i de kældre, der er beregnet dertil. På grund af brandfare og kravet om åbne flugtveje ved brand må hverken hoved- eller køkkentrapperne bruges som oplagsplads, ligesom affald ikke må stilles på trappen. Henstilling af effekter på trappeopgange er ulovligt ifølge brandvedtægterne. Henstillede effekter vil blive fjernet for ejerens regning. For at holde opgangene pæne skal man selv sørge for at rengøre sin dørmåtte, undlade at efterlade noget på trappen og rengøre trappen, hvis man har svinet fx i forbindelse med renovering af sin lejlighed. Jvf. Regler gældende for alle renoveringsarbejder i lejligheder Lofts- og kælderrum Der hører et loftsrum til hver lejlighed. Når du flytter ind, bør du forhøre dig hos sælger om, hvilket rum, der hører til din lejlighed. Loftsrummene skal være påført et skilt med sal og side. Ved fraflytning skal loftsrummet være ryddet for alle effekter og aflåst, så køber overtager nøglen til et tomt, afmærket loftsrum. Uafmærkede tomme loftsrum vil blive aflåst af viceværten med en rød hængelås. Henstilling af effekter på gangarealer på lofter er ulovligt ifølge brandvedtægterne. Henstillede effekter vil blive fjernet for ejerens regning. Ejerforeningen udlejer kælder- og loftsrum til beboerne. Prisen er pt. 200 kr. pr. m 2 pr. år. Kontakt viceværten hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten. Renovering/ombygning af lejligheder Ingen ombygning, modernisering eller renovering må igangsættes eller finde sted uden bygnings myndighedernes og bestyrelsens skriftlige godkendelse. Såfremt der ved ombygning/renovering gribes ind i fælles installationer f. eks. vandvarme- el gas og afløbs installationer eller nedrivning, flytning af bærende vægge o. lign herunder ønske om opførelse af ny altan skal bestyrelsen ligeledes altid kontaktes inden arbejdet påbegyndes. Ansøgning med nøjagtig beskrivelse af arbejdets omfang og tegning over eksisterende forhold samt tegning over fremtidige forhold samt en tidsplan for arbejdets udførelse skal fremsendes til bestyrelsen for godkendelse. Herefter skal ansøgning fremsendes til Københavns Kommunes bygge- & boligdirektorat for endelig godkendelse. Bestyrelsens eventuelle godkendelse omfatter endvidere ansøgerens pligt til at overholde ejendommens husorden, herunder hensynet til omkringboende ved blandt andet advisering ved lukning af forsynings og afløbsinstallationer m.v.

8 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 8 af 10 Bestyrelsen behandler modtagne ansøgninger på førstkommende bestyrelsesmøde. Møderne afholdes normalt primo måneden. Bestyrelsens svar på ansøgningen kan forventes medio måneden efter ansøgningen er modtaget. Regler gældende for alle renoveringsarbejder i lejligheder I forbindelse med renoveringsarbejder i lejlighederne i Snorreshus, gælder følgende: Der må ikke henstilles byggematerialer eller affald på trapperne Der må ikke arbejdes med åben dør mod for- eller bagtrappe Der må ikke arbejdes med åbne vinduer ved støjende arbejde. Trappen skal rengøres de dage, hvor arbejdet med renovering forårsager tilsvining af trappen. Ved afbrydelse af forsyningslinier, der berører øvrige beboere, skal dette varsles med rimelig frist, og viceværten skal adviseres mindst 1 dag i forvejen. Hvis arbejdet kan forårsage lakskader på trappe eller afsatser, skal der etableres afdækning. Ved tilsvining af trappeløbet, vil beboeren blive adviseret om at rengøre trappen inden 24 timer. Overholdes denne frist ikke, forbeholder ejendommen sig ret til at rekvirere rengøring af trappen fra et eksternt firma, og denne rengøring vil blive foretaget for beboerens regning. Skader på fælles ejendom Omkostninger til udbedring af skader forvoldt på trappeopgange samt øvrig fælles ejendom i forbindelse med renovering af lejligheder, flytninger m.m. kan pålægges ejeren af den lejlighed hvorfra skaderne stammer. Dette uagtet hvem, der i forbindelse med aktiviteten har forårsaget disse. Det fastsatte beløb til udbedring af skader vil blive opkrævet sammen med fællesudgifterne. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for alle forpligtelser og gæld overfor ejerforeningen på den pågældende ejerlejlighed, herunder evt. erstatningskrav ved flytning m.v. ejerforeningen måtte have over for den tidligere ejer, selvom forpligtelserne er opstået i en tidligere ejeres periode, jf. vedtægterne 15, stk 4. Vandrør, faldstammer mv. Ejerforeningen har kun ansvar for de lodrette gennemgående vandrør og faldstammer. Alle andre rør, ventiler, vandhaner, cisterner og pakninger mv. skal betales og vedligeholdes af ejerne. Dette gælder også individuelle badeværelsesafløb, som forløber under loftet hos underboen. Alle fællesinstallationer - lodrette rør og faldstammer - skal være frit tilgængelige i forbindelse med evt. udskiftning eller reparation. Udskiftning og reparation af disse må kun udføres af ejendommens faste VVS-installatør. Hvis du har problemer med dine afløb og det f. eks. gurgler fra faldstammen, skal du kontakte viceværten, som så undersøger, om der skal renses faldstamme.

9 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 9 af 10 Vand er blevet meget dyrt og bliver endnu dyrere med nye miljøafgifter mv. For at holde udgifterne nede, kan du hjælpe ved at sørge for, at vandet ikke løber, udskifte pakninger og lignende, hvis en hane drypper, og få repareret cisternen, hvis den løber. En utæt cisterne kan koste mere end kr ,- i vandafgift på et år! VVS-arbejde, privat bestilt og udført På generalforsamlingen 1998 blev det vedtaget, at alt VVS-arbejde i den enkelte lejlighed skal anmeldes til, og efterfølgende synes af ejerforeningens vicevært og/eller faste VVS-installatør. Dette er bl.a. for at undgå de ovennævnte kortslutninger, som medfører lunkent vand i andre lejligheder. Desuden skal alt VVS arbejde ansøges og godkendes af bestyrelsen før arbejdet påbegyndes. På generalforsamlingen 1999 blev det desuden vedtaget, at bestyrelsen kan gennemføre den nødvendige kontrol af VVS-installationerne i den enkelte lejlighed. Varmt vand Der må ikke monteres trykknapafbrydere ( vandsparere ) på bruseslanger, da det medfører kortslutning mellem det kolde og det varme vand. Kortslutninger kan også skyldes defekte termostatblandingsbatterier, defekte ét-grebs-blandingsbatterier samt ulovligt monterede vaskemaskiner. Hvis du er i tvivl om dine VVS-installationer, kan du kontakte viceværten, som så vil se nærmere på dem. Radiatorer Den enkelte ejer har selv ansvaret for udgifter til radiatorer, ventiler, termostater mv., idet det kun er de lodrette, gennemgående rør, der er ejerforeningens ansvar. Ved udskiftning af radiatorer skal dette meddeles administrator af hensyn til varmeregnskabet og påsætning af måler. Alle nye tilslutninger til radiator-/varmeforsyningsnettet skal ansøges og godkendes af bestyrelsen før arbejdet påbegyndes, og efterfølgende synes af ejerforeningens vicevært og/eller faste VVS-installatør. Vandbåren gulvvarme er ikke tilladt. Udskiftning af vinduer Vinduer og altandøre i ejendommen er et fælles anliggende. Såfremt en ejer ønsker at udskifte vinduer/altandøre i lejligheden, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen der forestår udskiftningen for ejerens regning, jf. vedtægterne 15, stk 6. Hvis man vil udskifte vinduer/altandøre for egen regning, gøres det ved at kontakte ejerforeningens rådgivende ingeniør (se adressen på hjemmesiden). Ingeniøren kan oplyse om muligheder og eventuel overslagspris og indhente konkrete tilbud på en udskiftning. Hvis et tilbud accepteres, skal der herefter stilles en garanti for beløbets betaling og ingeniøren fører tilsyn med arbejdet og afregningen, da det er en del af deres konsulentkontrakt med ejendommen.

10 Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Side 10 af 10 Maling af vinduer Enhver, der har lyst til at male sine vinduer udvendigt, skal benytte en bestemt type maling fastsat af bestyrelsen. Man kan få gratis maling, beslag, pensel mv. af ejerforeningen. Du skal kontakte vores vicevært, som så sørger for materialerne. Ituslåede ruder Hvis en rude går i stykker, skal du henvende dig til vores glarmester, (se adresse i håndværkerlisten på hjemmesiden) der vil sørge for reparation og henvendelse til forsikringsselskabet. Entré- og køkkendøre Entré- og køkkendøre til den enkelte lejlighed er fælles ejendom. Den enkelte må derfor ikke udskifte dem eller male dem på ydersiden, og det er ved lov forbudt, at brandsikringen forringes eller fjernes, dvs. lister, dørtrin samt indvendig brandplade på hoveddøren skal være intakte. På generalforsamlingen 1998 blev det vedtaget, at navneskilte på entrédørene skal være tydelige og af hårdt materiale. Derfor må der ikke opsættes navneskilte, der ser sjuskede ud (f. eks. papirlapper), da vi godt vil have, at vores opgange ser pæne ud. Indvendige døre Hvis du kasserer dine gamle fyldingsdøre fra lejligheden, vil det være synd at smide dem ud. Hvis du ikke selv vil opbevare dem, bedes du kontakte viceværten, som har et mindre lager af gamle døre i kælderen. På den måde kan din gamle dør eventuelt blive genanvendt af andre beboere, som mangler en fyldningsdør til deres lejlighed. Håndværkerliste Denne liste er en fortegnelse over de håndværkere, som vi benytter mest muligt i ejerforeningen og er at finde på vores hjemmeside - Beboerne kan naturligvis benytte deres egne håndværkere til opgaver, der ikke vedrører ejerforeningen. Festborde og stole Foreningen har ca. 10 kantineborde og ca. 32 stofbetrukne stole samt 4 langborde til bl.a. gårdfester. Disse kan naturligvis lånes til private fester i ejendommen. Reservation sker ved henvendelse til viceværten. Beboerne skal selv hente og aflevere de lånte ting efter aftale med viceværten.

Indhold. Husorden for Ejerforeningen Solvej

Indhold. Husorden for Ejerforeningen Solvej Husorden for Ejerforeningen Solvej Indhold 1 Ejerforeningen... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Ejendomsadministra8on... 2 4 Vicevært... 2 5 Forsikringer... 2 6 God skik og brug i ejendommen... 2 7 Nøgler, navne

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 1. INDLEDNING 1.1. Formål med husordenen For at skabe et godt miljø i vores ejendom er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDDØRE... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/ E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL

EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/ E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr. 5393 udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/4 2010 E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL Indhold ORDENSREGLER FOR EJENDOMMENS BEBOERE... 2 AFFALDSCONTAINERE...

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE I det følgende listes nogle oplysninger og tips, som beboeren i det daglige kan have brug for. I det omfang oplysningerne ikke er tilstrækkelige,

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009

Husorden. For Samvirkende Boligselskab Askholm. Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4. Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 Husorden For Samvirkende Boligselskab Askholm Dexter Gordons Vej 1 5 Sluseholmen 37 39 Thad Jones Vej 2-4 Vedtaget på afdelingsmødet November 2009 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Beboerhåndbogen Husorden

Beboerhåndbogen Husorden 1 Indledning Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret kan dispensere fra bestemmelserne i husordenen. Dem er vi alle pligtige til at efterleve. Husordenen har i tidens løb undergået en del ændringer,

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015 HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015 Indhold Affald... 2 Affugtningsanlæg... 2 Altaner... 2 Branddøre... 2 Brandslukkere... 3 Brændeovn/Pejs... 3 Cykler/Barnevogne... 3 Fodring... 3 Fælles/privatinstallationer...

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden samt gode råd og vejledning

Husorden samt gode råd og vejledning Ejerforeningen Birkedommervej 24-30 m.fl. København NV Den 22. maj 2007 Husorden samt gode råd og vejledning for Ejerforeningen Birkedommervej 24-30 m.fl. Vi vil hermed gerne have lov til at byde dig velkommen

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere