Konjunktur og Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det private bilsalg steg i oktober Fald i den årlige lønstigningstakt for alle hovedbrancher på DA-området i. kvartal Danmark havde 8. laveste inflation i EU7 i oktober Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om Finansloven for. Aftalens hovedelementer på beskæftigelsesområdet er: Finansiering af akutpakken og akutjob Uddannelsesløft til dagpengemodtagere, der har opbrugt dagpengeretten Ungepakke til mio. kr. Nye initiativer skal hjælpe unge i uddannelse Uddannelsesløft for de ledige, der opbruger dagpengeretten Regeringen og Enhedslisten er enige om at finansiere akutpakken og akutjob. Der afsættes 9 mio. kr. i og mio. kr. i til præmie til virksomhederne i forbindelse med akutjob, og der afsættes i alt 77 mio. kr. i og mio. kr. i til udmøntning af akutpakken Aftalepartierne er ydermere enige om, at ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvdel af, får ret til uddannelses- og opkvalificeringsforløb. Forudsat at den ledige står til rådighed for jobtilbud, herunder akutjob, og uddannelsestilbud, får den ledige en særlig uddannelsesydelse i op til uger. Ikke-forsørgere og forsørgere får ret til hhv. pct. og 8 pct. af den maksimale dagpengesats. I alt afsættes der 8 mio. kr. til uddannelsesløft til ledige i En særlig ungeindsats I finanslovsaftalen indgår også en ungepakke til mio. kr., som skal styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden for unge. Dette skal ske ved, at flere unge kommer i uddannelse, og at nyuddannede får ekstraordinær hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Tre initiativer skal hjælpe unge i uddannelse: Brobygning til uddannelse, så der bliver bygget bro mellem unge og uddannelsesinstitutioner. Praktikkonsulenter bliver ansat på erhvervsskoler til at hjælpe unge i brobygningsforløb med at finde en praktikplads. Bedre voksenlærlingeordning så alle virksomheder fremover får mulighed for at bruge ordningen, uanset hvilken type lærling de efterspørger.

2 og nyuddannede unge i arbejde Etablering af flere fleksjob Fleksjobambassadører i kommunerne Bonus til virksomheder, der ansætter fleksjobbere Tre initiativer skal hjælpe nyuddannede unge i arbejde: Jobrotationsordningerne får tilført flere midler. Den almindelige jobrotationsordning gøres permanent og jobrotationsordningen for ledige med videregående uddannelser udvides med AC ere, så den omfatter alle med en videregående uddannelse. Fagpilotordning på forsøgsbasis sikrer virksomheder et tilskud, hvis de ansætter nyudlærte unge håndværkere. Videnpilotordningen får tilført flere midler, så flere små og mellemstore virksomheder kan få tilskud til at ansætte højtuddannede unge. Flere fleksjob Regeringen og Enhedslisten har også indgået aftale om at afsætte mio. kr. til at skaffe flere fleksjob. Størstedelen af de afsatte midler går til en forsøgsordning med fleksjobambassadører i kommunerne. Disse skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Derudover etableres forsøg, hvor man giver et engangstilskud på. kr. til virksomheder, der ansætter personer i fleksjob i timer eller mindre om ugen. Bonussen udbetales efter måneders ansættelse. Desuden igangsættes en række mindre initiativer, herunder forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden, og forsøg med en ny type kommunale fleksjob, hvor kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på fx private virksomheder. Regeringen skønner, at initiativerne samlet set vil medvirke til etablering af op mod. ekstra fleksjob. Yderligere midler til bekæmpelsen af social dumping Uddannelsesløft til bl.a. ufaglærte ledige Mere jobrotation i den private sektor Social dumping Der er indgået aftale om at bruge yderligere millioner kroner over de næste fire år på at bekæmpe social dumping på det danske arbejdsmarked. Aftalen betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet får mulighed for at udskrive bøder til udenlandske firmaer, der ikke er registreret, som de skal. Der lægges også op til, at der stilles større krav til de offentlige udbud, så danske løn- og arbejdsvilkår i højere grad bliver fulgt. Uddannelsespulje Der er afsat i alt 7 mio. i og til at oprette en særlig uddannelsespulje. Puljen skal bruges til at give ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser et uddannelsesløft, så de kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Mere jobrotation i den private sektor Der er afsat mio. kr. i og mio. kr. i til at fremme brugen af jobrotation i den private sektor. Jobrotationsydelsen bliver midlertidigt forhøjet fra pct. til 8 pct. af højeste dagpengesats for private arbejdsgivere. Hele aftalen kan læses her.

3 Ugens analyse:. færre lønmodtagere Femte kvartal i træk med fald Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Antallet af lønmodtagere faldt med godt. fuldtidspersoner fra. kvartal til. kvartal, når der tages højde for sæsonudsving, hvilket er knap, procent færre end kvartalet før. Lønmodtagerbeskæftigelsen er dermed faldet fem kvartaler i træk, og den sæsonkorrigerede beskæftigelse for lønmodtagere er opgjort til.9. fuldtidspersoner i. kvartal, jf. figur. Figur. Lønmodtagerbeskæftigelsen er faldet fem kvartaler i træk..... fuldtidspersoner kvt. 8. kvt. 8. kvt. 8. kvt. 8. kvt. 9. kvt. 9. kvt. 9. kvt. 9. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt Anm.: Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere opgjort på eindkomst, sæsonkorrigeret,. kvartal 8 -. kvartal. Beskæftigelsestallene er baseret på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eindkomst. Beskæftigelsen faldt med knap. fuldtidspersoner i offentlig forvaltning og service. I de offentlige selskaber var antallet af lønmodtagere stort set uændret, mens antallet af lønmodtagere i den private sektor faldt med godt. fuldtidspersoner, jf. figur. Figur. Størst fald i offentlig forvaltning og service i. kvartal. fuldtidspersoner (. kvt. 8 = ) kvt. 8. kvt. 8. kvt. 8. kvt. 8. kvt. 9. kvt. 9. kvt. 9. kvt. 9. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. Offentlige selskaber mv. Privat Offentlig forvaltning og service Anm.: Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere opdelt på sektor opgjort på eindkomst, sæsonkorrigeret,. kvartal 8 -. kvartal, som index. Beskæftigelsestallene er baseret på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eindkomst (. kvt. 8 = )

4 Ugens tendenser:.8 nye jobannoncer i oktober flere jobannoncer i oktober end i september I oktober blev der lagt.8 nye jobannoncer på internettet, når der tages højde for sæsonudsving. Det viser nye tal fra Dansk Jobindex, der udgives af Jobindex.dk og Danske Bank. Antallet af jobannoncer er dermed steget med jobannoncer i forhold til september og. jobannoncer i forhold til august. Siden midten af 9 har udviklingen i antallet af jobannoncer været nogenlunde stabil med en svagt stigende tendens jf. figur. De.8 jobannoncer i oktober svarer til niveauet ved begyndelsen af. De.8 nye jobannoncer i oktober svarer til knap.7 stillinger, da hver jobannonce erfaringsmæssigt indeholder ca., stilling. Figur. Svagt stigende tendens i antallet af jobannoncer.... Antal jobannoncer..... jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan- jul- jan- jul- jan- jul Anm.: Antal jobannoncer på internettet, sæsonkorrigeret, januar oktober. Kilde: Dansk Jobindex. Antal jobannoncer

5 Tal om konjunktur og arbejdsmarked Andre tendenser De vigtigste nøgletal Niveau* Ændr.** Periode Kvartalsvis økonomisk vækst -,. kvt. Handelsbalance (mio. kr.).87 sep- Inflation, okt- Årlig lønstigningstakt ),. kvt. Antal ledige. sep- Ledighedsprocent, sep- Beskæftigelse ).79. kvt. * Inflation og Årlig lønstigningstakt er faktiske tal, mens de øvrige tal er sæsonkorrigerede. ** For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige periode. ) På DA-området. ) På baggrund af nationalregnskabet. Kilde: Danmarks Statistik og DA. Konjunkturindikatorer Niveau Ændr. Periode -- sæsonkorrigeret -- Forventninger til næste kvartal - Industri -7 okt- - Bygge og anlæg - okt- - Servicesektoren - okt- - Detailhandlen* okt- -- faktiske tal -- Varslede fyringer. okt- *Danmarks Statistik offentliggør ikke sæsonkorrigerede tal for detailhandlen, derfor benyttes det ukorrigerede tal. Anm.: Ændringen i varslede fyringer er beregnet ift. samme måned sidste år. Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk. Beskæftigelsespolitiske ordninger Niveau Ændr.* Periode -- sæsonkorrigeret -- Nettoledige. sep- - Dagpengemodtagere. sep- - Kontanthjælpsmodtagere.9 sep- Aktiverede. sep- - Dagpengemodtagere.7 sep- - Kontanthjælpsmodtagere. sep- Bruttoledighed. sep- -- faktiske tal -- Ikke arb.parate kth 98. sep- Revalidering. sep- Forrevalidering.9 sep- Sygedagpenge 7. sep- Ledighedsydelse.9 sep- Fleksjob.8 okt- Førtidspension. okt- Efterløn ) 9.9 sep- * For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige måned. ) Antallet af efterlønsmodtagere er berørte, mens antallet af personer på de øvrige ordninger er fuldtidspersoner. Kilde: Sæsonkorrigerede tal: Statistikbanken. Faktiske tal: Jobindsats.dk og Pensionsstyrelsen. Figur A. Det private bilsalg steg i oktober Antal personbiler jan- apr- jul- okt- Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhvervene Personbiler i alt jan- apr- jul- okt- jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan- apr- jul- okt- jan- apr- jul- okt- jan- apr- jul- okt Anm.: Antal nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret, januar oktober. Figur B. Fald i den årlige lønstigningstakt for alle hovedbrancher på DA-området i. kvartal. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. 7. kvt. 8. kvt. 9. kvt. 9. kvt.. kvt.. kvt. Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Serviceprægede erhverv mv. Anm.: Udvikling i årsstigningstakten på baggrund af timetjenesten (inklusive gentillæg) på hovedbrancher,. kvt.. kvt.. Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Konjunkturstatistik. Figur C. Danmark havde 8. laveste inflation i EU7 i oktober 7 EU7 Grækenland Sverige Letland Tyskland Irland Frankrig Portugal Danmark Belgien Cypern UK Italien Østrig Bulgarien Lithuan Luxembourg Malta Slovenien Holland Polen Spain Finland Tjekkiet Slovakiet Estland Romanien Ungarn Anm.: Inflation i EU-lande oktober målt i forhold til samme måned sidste år, indeks =. Kilde: Eurostat 7 Antal personbiler

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Danmark taber terræn i Mellemøsten

Danmark taber terræn i Mellemøsten D Indsigt Nummer 19 14. december 2007 Danmark taber terræn i Mellemøsten Af Chefkonsulent Peter Thagesen, pth@di.dk 5 Ledige er oftere syge 12.200 personer er i 2007 gået fra ledighed til sygedagpenge,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere