Konjunktur og Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse Gradvis indfasning af den krtere dagpengeperide Aftale med Enhedslisten m ny indfasning af dagpengerefrmen Flere flkepensinister med nedsat tillæg Strt set uændret, men negativ frbrugertillid Frbrugerne frventer højere ledighed m et år, men er mindre pessimistiske end frrige måned Frtsat fald i detailsalget Faldende ledighed i USA de sidste 3 måneder Aftale med Enhedslisten m ny indfasning af dagpengerefrmen Regeringen g Enhedslisten indgik mandag den 2. maj 213 en aftale m frlængelse af den særlige uddannelsesrdning samt en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Aftalen indebærer en langsmmere indfasning af dagpengerefrmen, så det bl.a. undgås, at en str gruppe mennesker pbruger dagpengeretten ngenlunde samtidigt. Den særlige uddannelsesrdning frlænges med et halvt år, så den gså gælder i 2. halvår 213. Frlængelsen mfatter ledige, sm har ret til uddannelsesrdningen i 1. halvår 213, g ledige, sm pbruger retten til dagpenge i 2. halvår 213. Samtidig åbnes der p fr brugen af virksmhedsrettede tilbud. En ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse indføres fra 1. januar 214, g mfatter ledige, der pbruger retten til uddannelsesrdningen i 1. halvår 214, g ledige, der pbruger dagpengeretten i 1. halvår 214 g frem til udgangen af 1. halvår 216. Ydelsen, sm ikke er afhængig af familie- eller frmueindkmst, udgør 6 prcent af højeste dagpengesats fr ikke-frsørgere g 8 prcent fr frsørgere. Persner, der pbruger dagpengeretten i 1. halvår 214, får mulighed fr at mdtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i p til 1¼ år. Herefter bliver ydelsen udfaset med et kvart år pr. halvår. Samlet set indebærer aftalen således en gradvis indfasning af afkrtningen af dagpengeperiden fra 4 til 2 år. Med aftalen vil arbejdsløshedsfrsikrede, der bliver ledige i 2. halvår 212, have ret til frsørgelse i p til 4 år, hvrefter den samlede ydelsesperide afkrtes med et kvart år hvert halve år, således at frsikrede, der bliver ledige i 2. halvår 216, har ret til frsørgelse i 2 år.

2 Pulje til bl.a. grøn mstilling g uddannelsesløft Aftalen er fuldt finansieret uden frhøjelse af a-kasse kntingent Regeringen g Enhedslisten er endvidere enige m, at der etableres en pulje på 72 mi. kr. i 215 g 275 mi. kr. i 216. Puljen skal anvendes til grøn mstilling g grønne jb, uddannelsesløft af ufaglærte samt en styrket indsats fr udsatte børn g familier, herunder en særlig uddannelsesindsats. Regeringen g Enhedslisten har med den indgåede aftale sikret fuld finansiering af den gradvise indfasning g de øvrige initiativer uden at hæve kntingentet fr a-kasserne. Aftalen finansieres blandt andet ved følgende målrettede mpririteringer mv.: Tilbuddet m danskuddannelse fr vksne udlændinge justeres ved bl.a. at fkusere undervisningen til arbejdstagere, studerende g au pairs g styrke udgiftsstyringen på mrådet i kmmunerne. Ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse indenfr 6 måneder fr persner under 25 år eller 9 måneder fr persner ver 25 år målrettes nu ledige med 4 måneders frudgående ledighed. Endvidere mpririteres andre ffentlige udgifter, indtægter, puljer g reserver, så aftalen samlet set er fuldt finansieret. Hele aftalen kan læses her. Ugens analyse: Ca. 1 mi. mdtager flkepensin i januar 213 Nedsat pensin skyldes anden indkmst eller samlevers indkmst Gdt 25. flere end sidste år mdtager nedsat pensinstillæg Flere flkepensinister med nedsat tillæg Antallet af persner, der mdtager flkepensin, er i dag på 1.22., hvraf 45 prcent er mænd g 55 prcent er kvinder. Siden januar 27 har der været en stigning på ca persner. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fr at kunne mdtage flkepensin skal man være fyldt 65 år, g sm hvedregel være dansk statsbrger g have bpæl i Danmark. Flkepensinisters tillæg afhænger af egne lønindtægter, øvrige indkmster såsm arbejdsmarkedspensin samt af eventuel samlevers indtægt, g m hvrvidt samleveren er pensinist. Flkepensinens grundbeløb er i år på 7. kr. m året, mens det fulde tillæg er på 72. krner fr enlige flkepensinister g 35. krner fr gifte g samlevende. Flertallet af flkepensinister, der mdtager nedsat pensinstillæg, er steget med knap 25.6 persner fra januar sidste år til januar i år. Særligt blandt flkepensinister, der lever i parfrhld, har stigningen været str, jf. figur 1.

3 Figur 1. Stigning i antallet af flkepensinister, der mdtager nedsat pensinstillæg Persner Persner Fuldt tillæg, par Nedsat tillæg, par Fuldt tillæg, enlige Nedsat tillæg, enlige Anm.: Antallet af flkepensinister frdelt efter pensinstillæggets størrelse g familietype, jan 27 - jan 213. Stigningen i antallet af persner, der mdtager nedsat pensinstillæg, kan bl.a. tilskrives stigningen i indbetaling til arbejdsmarkedspensin gennem de sidste 2 år. Ugens tendens: Frbrugertilliden er strt set uændret fra april til maj 213 Strt set uændret, men negativ frbrugertillid Frbrugernes frventninger til den øknmiske udvikling var strt set uændrede fra april til maj 213. Danmarks Statistik udarbejder hver måned en sammensat frbrugertillidsindikatr, der belyser beflkningens syn på den aktuelle g den fremtidige øknmiske situatin. Frbrugertillidsindikatren fra april til maj var næsten uændret. En negativ indikatr betyder, at et flertal af frbrugerne ser negativt på den øknmiske situatin. Indikatren har været negativ siden september 212, jf. figur 2. Figur 2. Uændret frbrugertillid i maj jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan- maj- sep- maj-11 sep-11 maj-12 sep-12 maj-13 Anm.: Frbrugertillidsindikatren, januar 27 maj

4 Frbrugerne vurderer både familiens g Danmarks øknmiske situatin til at være dårligere end fr et år siden, men frventer, at begge vil være bedre m et år i frhld til i dag. Frtsat frventning m højere ledighed m et år men i langt mindre grad. Et flertal af frbrugerne frventer frtsat højere ledighed m et år, sammenlignet med i dag. Således frventes det fr 13. måned i træk, at arbejdsløsheden vil være højere m et år end i dag. Der ses dg en psitiv udvikling i frventningen til ledigheden, da frventningerne til ledigheden siden januar 213 har været faldende, jf. figur A nederst i publikatinen.

5 Tal m knjunktur g arbejdsmarked Andre tendenser De vigtigste nøgletal Niveau* Ændr.** Peride Kvartalsvis øknmisk vækst -,7 4. kvt. 12 Handelsbalance (mi. kr.) mar-13 Inflatin,8 apr-13 Figur A. Frbrugerne frventer højere ledighed m et år, men er mindre pessimistiske end frrige måned Årlig lønstigningstakt 1) 1,4 4. kvt Antal ledige mar-13 Ledighedsprcent 5,8 mar-13 Beskæftigelse 2) kvt. 12 * Inflatin g Årlig lønstigningstakt er faktiske tal, mens de øvrige tal er sæsnkrrigerede. ** Fr de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme peride sidste år, mens ændringen fr de sæsnkrrigerede tal er beregnet ift. frrige peride. 1) På DA-mrådet. 2) På baggrund af natinalregnskabet. Kilde: Danmarks Statistik g DA. Knjunkturindikatrer Niveau Ændr. Peride -- sæsnkrrigeret -- Frventninger til næste kvartal - Industri -4 apr-13 - Bygge g anlæg -24 apr-13 - Servicesektren -9 apr-13 - Detailhandlen* 7 apr faktiske tal -- Varslede fyringer 486 apr-13 *Danmarks Statistik ffentliggør ikke sæsnkrrigerede tal fr detailhandlen, derfr benyttes det ukrrigerede tal. Anm.: Ændringen i varslede fyringer er beregnet ift. samme måned sidste år. Kilde: Danmarks Statistik g Jbindsats.dk. Beskæftigelsesplitiske rdninger Niveau Ændr.* Peride -- sæsnkrrigeret -- Nettledige mar-13 - Dagpengemdtagere 9.3 mar-13 - Kntanthjælpsmdtagere 26.5 mar-13 Aktiverede 38. mar-13 - Dagpengemdtagere 24.2 mar-13 - Kntanthjælpsmdtagere 13.8 mar-13 Bruttledighed mar faktiske tal -- Ikke arb.parate kth 2.5 mar-13 Revalidering 8.8 apr-13 Frrevalidering 1.8 apr-13 Sygedagpenge 75.8 mar-13 Ledighedsydelse 17. apr-13 Fleksjb 53.2 dec-12 Førtidspensin 242. apr-13 Efterløn 1) 5.6 apr-13 * Fr de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme peride sidste år, mens ændringen fr de sæsnkrrigerede tal er beregnet ift. frrige måned. 1) Antallet af efterlønsmdtagere er berørte, mens antallet af persner på de øvrige rdninger er fuldtidspersner. Kilde: Sæsnkrrigerede tal: Statistikbanken. Faktiske tal: Jbindsats.dk g Pensinsstyrelsen jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan- maj- sep- maj-11 sep-11 maj-12 sep-12 maj-13 Anm.: Udviklingen i frventningen til ledigheden m et år, sammenlignet med i dag. Figur B. Frtsat fald i detailsalget Indeks (2=) jan-8 apr-8 jul-8 kt-8 jan-9 apr-9 jul-9 kt-9 jan- apr- jul- kt- apr-11 jul-11 kt-11 apr-12 jul-12 kt-12 apr-13 Anm.: Udviklingen i detailmsætningsindekset, renset fr prisudvikling g sæsnkrrigeret, januar 28 til april 213. Figur C. Faldende ledighed i USA de sidste 3 måneder Prcent jan-7 apr-7 jul-7 kt-7 jan-8 apr-8 jul-8 kt-8 jan-9 apr-9 jul-9 kt-9 jan- apr- jul- kt- apr-11 jul-11 kt-11 apr-12 jul-12 kt-12 apr-13 Anm.: Ledighedsprcent i USA, sæsnkrrigeret, januar 27 april 213. Kilde: U.S. Bureau f Labr Statistics Prcent Indeks (2=)

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

udvikling og vækst Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

udvikling og vækst Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg De Nrdjyske Byggesten fr udvikling g vækst Oktber 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalbrg Frmålet med denne rapprt De Nrdjyske Byggesten fr udvikling g vækst er at give et knsensusbillede af

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere