White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?"

Transkript

1 White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark

2 Sammenfatning I januar 2011 blev 50 tilfældigt udvalgte danske top-500 virksomheders økonomidirektører spurgt om deres brug af outsourcing med fokus på outsourcing af applikationsdrift og applikation management (AM). Undersøgelsen giver en indikation af økonomidirektørernes erfaringer og holdninger til outsourcing, og deres holdninger, sammenholdt med viden og erfaringer fra markedet, giver anledning til følgende konklusioner: Outsourcing af applikationer bliver brugt i tiltagende grad af danske virksomheder; 43% bruger det i dag, og yderligere 12% overvejer det konkret. Outsourcing kan være med til at give virksomheder øget fleksibilitet med deres applikationer, både hvad angår skalering i driften af applikationer, og kompetencer der skal til for at vedligeholde og udvikle dem. Desuden kan outsourcing-leverandøren støtte med den langsigtede strategiudformning. Ikke desto mindre er økonomicheferne af den opfattelse, at de kan tabe fleksibilitet i forbindelse af applikations-outsourcing. For virksomheder er valget af leverandør afgørende. Virksomheder skal finde en leverandør, der matcher dem i størrelse og råder over ressourcer både teknisk samt kompetencemæssigt, der sikrer virksomheden den fleksibilitet de har brug for. Applikations-outsourcing er en løbende proces og ikke køb af et produkt. Investering af rimelig tid og ressourcer i et godt forhold virksomheden og leverandøren imellem betaler sig og fremmer den gensidige fleksibilitet. IT skal være med til at støtte forretningen, og det kan det bedst, når situationen omkring forretningen og dennes vilkår med ændringer i omverden, kunders behov og teknologisk udvikling bliver løbende diskuteret. Økonomicheferne fremhæver vanskeligheden af at måle, hvorvidt applikations-outsourcing er en succes. De kvantitative metoder kan være svære, fordi de forudsætter et dybt kendskab til interne omkostninger, både før og efter aftalen kører. Men det er endnu en gang slået fast i undersøgelsen, at virksomhederne ikke primært sender applikationer i outsourcing på grund af omkostningsbesparelse. Jo mere erfaring brugerne har med outsourcing, desto mere tager de kvalitative metoder i brug for at forstå værdien af eksternt samarbejde. Når forretningen får tilført værdi, bliver den bedre klædt på til at klare opgaver, og det kan man bl.a. se i procesforbedringer og effektivitetsstigninger. Økonomichefer er ikke overbeviste om, at der er sket forbedringer - eller også har de ingen holdning til det - og her er det en fælles opgave at synliggøre, hvordan applikations-outsourcing fremmer forretningen. Økonomichefer ser en positiv sammenhæng mellem applikations-outsourcing med cloud løsning, et ønske om forenkling af IT funktionen. Men begrebet cloud er stadig under udvikling, især med hensyn til sikkerhed og integration Applikations-outsourcing Applikationsdrift betyder: at en serviceleverandør påtager sig opgaven at afvikle driften af applikationer, herunder etablering/drift samt vedligeholdelse af applikationsinfrastruktur, at virksomheden beholder opgaven med at vedligeholde og videreudvikle applikationerne samt planlægger den fremtidige strategi. Applikation management betyder: at outsourcing-leverandøren - ud over applikationsdriften - sørger for vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer og eventuelt også strategiplanlægningen for fremtiden. Omfanget af opgaver aftales mellem virksomheden og outsourcing-leverandøren. 2

3 Introduktion Udviklingen i samfundet,, fremskridt i teknologi og kundernes forventninger forandrer konstant virksomhedernes markedsvilkår. Det ændrer kravene til IT-systemer,, som løbende skal kunne understøtte forretningen optimalt. Aldrig har kravet til IT s rolle som aktiv og positiv bidrager til forretningen og forretningsudviklingen været mere udtalt. Dette tvinger virksomhederne til kontinuerligt at se kritisk på deres forretningsgange og overveje, hvor virksomheden selv kan bidrage med mest værdi, og hvor det er mest optimalt at overlade opgaver til eksterne samarbejdspartnere. Dette gælder også for virksomhedernes applikationer. Outsourcing af applikationer er et af de områder, hvor et voksende antal danske virksomheder søger at optimere deres ressourcer. Således har 43% af virksomhederne i undersøgelsen allerede outsourcet deres applikationer i et eller andet omfang, og 12% overvejer at gøre det. Af de virksomheder, der er i gang med applikations-outsourcing, har tæt på 30% allerede konkrete planer om outsourcing af flere applikationer. Figur 1. Vi har ikke foretaget, og overvejer heller ikke outsourcing i forhold til vores applikationer; 45% flere aftaler alene om applikationsdrift; 6% Vi har ikke foretaget, men overvejer outsourcing i forhold til vores applikationer; 12% flere aftaler som omfatter applikationsdrift og vedligehold; 16% flere aftaler som både omfatter administration,a pplikationsdrift og IT services; 21% Men samtidigt er 45% af virksomhederne endnu ikke kommet i gang med applikations-outsourcing. outsourcing. Undersøgelsen viser tydeligt, at beslutningen om outsourcing af applikationer ikke er et led i outsourcing af infrastrukturen, men en selvstændig beslutning (figur2). Vi ved fra andre undersøgelser, at det typisk er faktorer som usikkerhed omkring afgivelse af kontrol, betænkeligheder over fleksibilitet eller pris og mangel på overblik over de mange forskellige outsourcingsløsninger, der får virksomheder til at holde igen med outsourcing af applikationer. Endelig kan virksomheder være tilbageholdende med outsourcing, når det gælder egne udviklede applikationer som kræver stor indsigt i organisationen og som derfor kan synes for omkostningstunge. Figur 2. Vi overvejer at foretage outsourcing af applikationsdrift som led i outsourcing af vores infrastruktur 100% 50% 0% Uenig Netural Enig 3

4 Outsourcing har et potentiale til øget fleksibilitet i IT Ved udvælgelsen af outsourcing-leverandøren skal virksomhederne kræve, at denne råder over ressourcer som stordrift og kompetencer. Adgang til disse kan give virksomheden den fleksibilitet,, der kan sikre de it-ressourcer, der til hver en tid er behov for. De fleste virksomheder har i de seneste år været gennem en periode med næsten ensidig fokus på omkostningsstyring og effektivitet, hvor IT-systemer udelukkende skulle levere en sikker drift. Med den stigende økonomiske aktivitet får udviklingsopgaver og fornyelse igen en mere central rolle, og det kræver at nye og ofte højt specialiserede kompetencer kommer i spil. Det kan være en stor udfordring at identificere, tiltrække og fastholde disse kompetencer. Her kan virksomhederne vælge at bruge eksterne ressourcer, og for applikationernes vedkommende er partnerskab med outsourcing-leverandører en mulighed for at sikre sig den fornødne fleksibilitet. Outsourcing- leverandører har i kraft af deres størrelse adgang til ressourcer som den enkelte virksomhed ikke råder over. Desuden ændres behovet for virksomhedens IT-understøttelse afhængigt af opgavernes karakter og virksomhedens aktivitetsniveau. Også her er det en fordel at have mulighed for at skalere op og ned efter behov. Hvordan sikrer man at outsourcing-aftalen lever op til forventningerne? I en foranderlig verden kan det være en udfordring at opstille og måle succeskriterier for outsourcing-aftalen. De fleste virksomheder forholder sig til, om aftalen bliver leveret på det aftalte tidspunkt samt til kvaliteten af den udførte service, deriblandt oppetiden. Omkostningsbesparelser bruges ofte som virksomheders argument for at vælge outsourcing man får en fast og kendt udgift men undersøgelsen her indikerer at omkostningen ikke er det vigtigste argument. Eksempelvis mener næsten halvdelen af virksomhederne, at applikations- outsourcing ikke giver dem en bedre mulighed for omkostningsstyring end ved intern drift. Det kan være svært at måle, for det forudsætter en kendt intern omkostningsstruktur. Værre endnu står det til med opmåling af ROI over tid. Virksomhedernes oplevelse af forbedring af processer i forbindelse med deres outsourcingsaftale er et vigtigt succeskriterium for outsourcing. Blandt de deltagende virksomheder er det kun 25%, der vurderer, at outsourcing har forbedret deres interne processer, mens 35% af respondenterne mener, at det ikke er tilfældet. Den største del (40%) er neutrale omkring spørgsmålet. Det kan skyldes, at procesforbedringer kan være svære at måle, og den økonomiansvarlige kan have svært ved at have en mening om det, hvis processerne sker på andre afdelinger. Figur 3. Vi har forbedret vores interne processer som resultat af outsourcing? 40% 30% 20% 10% 0% har ikke oplevet forbedring neutral har oplevet forbedring Effektivitet er en anden måde at forsøge at måle, om outsourcing leverer resultater. 30% har den opfattelse, at de har opnået en effektivitetsstigning itetsstigning som resultat af outsourcing, mens 40% har den modsatte opfattelse. De neutrale udgør igen en stor andel (30% ). Det tyder på at det er vanskeligt, selv for økonomichefen, at måle hvorvidt der er tale om en forbedring i effektivitet. 4

5 Virksomheden og outsourcing-leverandøren har en fælles interesse i at øge synligheden over procesforbedringer og effektivitetsforbedringer, da begge gerne er resultat af opgaven. Trods det faktum at et flertal af respondenterne ikke kunne påvise procesforbedringer eller højere effektivitet, er det en god nyhed i undersøgelsen, at virksomhederne generelt er tilfredse med deres forhold til outsourcing- leverandøren. Blandt virksomheder der har foretaget outsourcing af en eller flere applikationer, angiver 86% af respondenterne, at de er tilfredse med eller neutrale omkring forholdet til deres outsourcing-leverandør. En god kemi og genkendelig firmakultur hos parterne er med til at sikre en god kommunikation og atmosfære, hvor forventningsafstemningen fungerer og problemer løses. Applikationsdrift og cloud Der er store og konstant foranderlige forventninger til IT-systemerne om at levere en god service til virksomheden billigt og nemt tilgængeligt og samtidigt fremme produktivitet og vækst. Mange store virksomheder har allerede reduceret de mest indlysende besparelser inden for IT. For eksempel sendes de lettere support- og udviklingsopgaver til eksterne partnere, og serverparken er minimeret når driftsopgaver sendes ud af huset. Blikket er nu rettet mod cloud, med den næste store forventning om at denne ikke alene gør IT endnu billigere, men giver forretningsenheder adgang til flere best-in-class services. Mindre og mellemstore virksomheder har allerede adgang til forretnings-applikationer som ERP eller CRM som service, de bruger services fra eksterne leverandører i forbindelse med HR opgaver, udbetaling af løn mm. Der findes leverandører, der har leveret online services gennem tiden, og som nu er i gang med at udvikle deres forretning til det næste niveau med endnu mere effektiv drift og flere services. Begrebet cloud og virkeligheden omkring det er endnu under udvikling, og der er mange ubesvarede spørgsmål, især omkring sikkerhed og integration. Den smalle version af cloud er en virtuel serverløsning, som er tilgængelig for brugere over internettet. Den brede definition går ud på, at alt den funktionalitet som virksomheder kan købe sig til online udenfor virksomhedens firewall er cloud, inklusive den traditionelle outsourcing. I undersøgelsen bemærkede vi, at økonomichefer meldte om en stigende interesse for outsourcing af applikationer, hvis det kunne ske i en cloud løsning. Det er ønsket om en forenkling af IT funktionen der kommer til udtryk her - om at komme tættere på at få leveret virksomhedens IT drift og funktionalitet gennem en stikkontakt. Figur 4. Vi kunne overveje outsourcing, hvis vores applikationer kunne håndteres i forbindelse med en cloud løsning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% uenig neutral enig 5

6 KMD s services indenfor applikationsdrift og AM outsourcing KMD er en dansk IT-virksomhed med over 3000 ansatte med afdelinger i København, Århus, Odense og Ålborg. KMD har 35 års erfaring med at løse problemer for danske organisationer og blev dannet i 1972, da landets mange små kommunale edb-centraler blev slået sammen. På den baggrund har KMD i mange år arbejdet med outsourcing, allerede før termen blev taget i brug. I dag er KMD et privatejet aktieselskab, og kundekredsen tæller nu også staten og private virksomheder. KMD tilbyder outsourcing i flere udgaver, således at kunderne kan finde den løsning, der passer bedst til deres behov. Applikationsdrift KMD s applikationsdrift omfatter driftsafvikling af applikationer, herunder etablering/drift samt vedligeholdelse af applikationsinfrastruktur. Leverancerne dækker over mere end 200 forskellige applikationer, f.eks. drift af SAP til KMD, SAP for kommunerne via KMD s produktforretning, SAP til Vejdirektoratet og til Jysk, drift af Office-pakken for kunder, Care-løsninger til kommunerne m.fl. Det er løsninger til kunder, der ønsker en sikker afvikling af driften af deres applikationer, en fast og kendt udgift og som i øvrigt foretrækker at beholde styring og videreudvikling af applikationer internt i virksomheden. Applikation management KMD s Applikation management dækker alle services omkring applikationsoutsourcing, dækkende alt fra den daglige drift til udtænkning af fremadrettet strategi. Det er løsningen til kunder, der i stedet for fysisk udstyr helt eller delvis får deres IT-behov dækket af en driftssikker forbindelse til KMD via et stik i væggen. Figur 5. KMD s applikationsdrift Service IT Strategi Applikations arkitektur Portefølje styring Applikations modernisering Udviklingsprojekter Organisatorisk implementering Vedligeholdelse af applikationer Forvaltning af applikationer IT service management Drift af infrastruktur Vedligeholdelse af infrastruktur Drift af applikationer Drift af applikations infrastruktur Service desk KMD Application Management KMD Application Outsourcing KMD Application Hosting Kilde: KMD 6

7 Resultat af analysen (grafer og detaljer) 1. Har din virksomhed helt eller delvist outsourcet applikationsdrift, applikationsvedligehold og/eller applikationsudvikling? Vi har ikke foretaget, og overvejer heller ikke outsourcing i forhold til vores applikationer; 45% flere aftaler alene om applikationsdrift ; 6% Vi har ikke foretaget, men overvejer outsourcing i forhold til vores applikationer; 12% flere aftaler som omfatter applikationsdrift og vedligehold; 16% flere aftaler som både omfatter administration,a pplikationsdrift og IT services; 21% 43% af virksomhederne bruger applikationsdrift i et eller andet omfang i dag, og yderligere 12% overvejer det. Der er dog stadig et stort potentiale blandt de 45% af virksomhederne, der ikke har eller planlægger at outsource deres applikationer. De fleste virksomheder har en løsning der, udover applikationsdrift, omfatter vedligehold (16%) eller administration og IT-services (21%). Kun 6% har aftaler alene om applikationsdrift. 2. Angiv med et tal omfanget af den udfordring du generelt ser ved outsourcing af applikationsdrift? (Hvor 7 er Meget Stor Udfordring og 1 er Ingen Udfordring) Forringet oppetid? Eksisterende forhold til vores primære IT Viden om muligheder og fordele? Opstilling og måling af succeskriterier? Tab af fleksibilitet? Sikkerhedsrisiko? Omkostningsniveau? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 1 Ingen udfordring Meget stor udfordring 7

8 Tabet af fleksibilitet (58%) ser økonomichefer som særligt udfordrende. Opstilling og måling af succeskriterier (51%) er svært. Omkostningsniveauet (49%) spiller en rolle. Forholdet til eksisterende leverandør og viden om muligheder er hovedsageligt tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer; 24% af respondenterne vurderer kontakten til deres IT-leverandør som udfordrende, og 27% af respondenterne mener ikke,, at de har tilstrækkelig viden om muligheder og fordele. Sikkerheden er ligeligt fordelt mellem dem, der ikke finder det problematisk, og dem der finder det problematisk. De fleste virksomheder finder oppetiden tilfredsstillende, dog oplever en tredjedel el af virksomhederne en forringelse af oppetiden ved applikationsdrift. 3. Hvis I allerede har foretaget outsourcing i forhold til en eller flere applikationer: På en skala fra 1 til 7, hvor 7 er "Meget Enig" og 1 er "Meget Uenig", venligst vurdér følgende udsagn Outsourcing af applikations driften giver os Vi vil outsource yderligere applikationer Outsourcingaftalerne giver os en bedre Vi har opnået effektivitetsstigning som Vi har forbedret vores interne processer Vi er tilfredse med den interne ko-ordinering 0% 10%20%30%40%50%60%70% 80% 90%100% Blandt virksomheder der har foretaget outsourcing af en eller flere applikationer, angiver 86% af respondenterne, at de er tilfredse med eller neutrale omkring forholdet til deres outsourcing-leverandør. Den interne koordinering og styring af outsourcing-opgaver opgaver udgør en udfordring for 23% af virksomhederne, mens 27% ikke tager stilling til spørgsmålet. Det betyder, at her er plads til forbedringer. Kun 25% vurderer, at outsourcing har forbedret de interne processer, mens 35% af respondenterne ikke mener det. Den største andel (40%) er neutrale omkring spørgsmålet. 30% har den opfattelse, at de har opnået en effektivitetsstigning som resultat af outsourcing, mens 40% har den modsatte opfattelse. 38% mener, at outsourcing giver dem en bedre omkostningsstyring i forhold til intern drift, mens hele 48% ikke mener, at de er bedre stillet ved outsourcing af applikationer. 43% vil enten outsource flere applikationer (29%) eller har endnu ikke taget stilling til det (14%). 41% af respondenterne opfatter, at outsourcing giver dem en højere grad af oppetidssikkerhed, og dermed adgang til applikationer. 23% er neutrale. 8

9 4. Hvis I ikke bruger outsourcing af applikationsdrift eller vedligehold: På en skala fra 1 til 7, hvor 7 er "Meget Enig" og 1 er "Meget Uenig", venligst vurdér følgende udsagn 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Outsourcing af applikationsdrift vil give os en bedre økonomisk styring af vores softwareudgifter? Vi overvejer at foretage outsourcing af applikationsdrift som led i outsourcing af vores infrastruktur Vi kunne overveje outsourcing hvis vores applikationer kunne håndteres i forbindelse med en cloud-løsning Blandt de virksomheder der ikke bruger outsourcing af applikationer eller vedligehold idag, er beslutningen om outsourcing af applikationsdriften ikke et led i outsourcing af infrastrukturen, men en selvstændig beslutning. Det er ikke forventning om en bedre økonomisk styring af softwareudgifter der,, ifølge økonomichefer, får virksomheder til at beslutte sig for outsourcing. Der er lidt større interesse såfremt applikationer kunne håndteres I forbindelse med en cloud løsning. Om HENRY Corporation HENRY Corporation er et it-marketingkonsulentfirma med spidskompetencer i krydsfeltet mellem it, marketing, vertikaler og produktmarkeder. HENRY Corp. løser interne e marketingstrategiske og eksterne marketingtaktiske opgaver for en række it-leverandører og organisationer med interesser i it-branchen. HENRY Fellows leverer afgørende merværdi til it-leverandørers interne marketingfunktioner. Marketingservices er skræddersyet til it-branchen og virksomheden er specialister i at eksekvere disse services - uanset teknologi-, lande- eller brancheniveau. OM IDG Direct IDG Direct er et selvstændigt direct marketing- og researchbureau i mediekoncernen IDG Danmark A/S. 9

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010 Finansiel

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm.

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

HR-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering INDLÆG 15: Outsourcing Vækstklar gennem standardisering og effektivisering Torben Ryttersgaard November 2014 Navn Uddannelse Rolle Certificeringer Ba i Samfundsvidenskab Vice President Head of Industries

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private Optimering af it 30. april 2009 Lidt om mig på 1 minut 39 år Uddannet datalog og halv læge Gift med hel læge og far til tre drenge på 7, 10 og 13 år. Snart 10 år i Lån & Spar Bank Startede som freelanceudvikler

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Indhold Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø... 1 1. Rigspolitiets

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Din Open Source partner

Din Open Source partner Din Open Source partner 2 Vi udvikler og supporterer professionelle Open Source løsninger til private virksomheder og det offentlige. Her er et udpluk af vores kunder. Om Casalogic Vi er en nichevirksomhed,

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014. It-rollen under forandring

NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014. It-rollen under forandring NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014 It-rollen under forandring 4 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Indhold It-rollen under forandring Nye muligheder giver ændret købs- og brugsadfærd Når

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Julesalget 2015 Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015 Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Indholdsfortegnelse Introduktion Sammensætning af respondenter Forventninger til julesalget

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

IT Infrastruktur. Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER BFIH CERTIFICERET IT-HOSTING PARTNER ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT

IT Infrastruktur. Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER BFIH CERTIFICERET IT-HOSTING PARTNER ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT IT Infrastruktur Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER 1 ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT 31-01-2014 Lidt om min baggrund 2000: Telefonsupport hos Symantec i Holland 2000-2003: Webmaster

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER V. Projektleder Mette Holm Simonsen, KOMBIT It- og digitaliseringschef Henrik Brix, Favrskov Kommune Digitaliseringskonsulent Michael Breuning, Odense Kommune

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere