White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?"

Transkript

1 White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark

2 Sammenfatning I januar 2011 blev 50 tilfældigt udvalgte danske top-500 virksomheders økonomidirektører spurgt om deres brug af outsourcing med fokus på outsourcing af applikationsdrift og applikation management (AM). Undersøgelsen giver en indikation af økonomidirektørernes erfaringer og holdninger til outsourcing, og deres holdninger, sammenholdt med viden og erfaringer fra markedet, giver anledning til følgende konklusioner: Outsourcing af applikationer bliver brugt i tiltagende grad af danske virksomheder; 43% bruger det i dag, og yderligere 12% overvejer det konkret. Outsourcing kan være med til at give virksomheder øget fleksibilitet med deres applikationer, både hvad angår skalering i driften af applikationer, og kompetencer der skal til for at vedligeholde og udvikle dem. Desuden kan outsourcing-leverandøren støtte med den langsigtede strategiudformning. Ikke desto mindre er økonomicheferne af den opfattelse, at de kan tabe fleksibilitet i forbindelse af applikations-outsourcing. For virksomheder er valget af leverandør afgørende. Virksomheder skal finde en leverandør, der matcher dem i størrelse og råder over ressourcer både teknisk samt kompetencemæssigt, der sikrer virksomheden den fleksibilitet de har brug for. Applikations-outsourcing er en løbende proces og ikke køb af et produkt. Investering af rimelig tid og ressourcer i et godt forhold virksomheden og leverandøren imellem betaler sig og fremmer den gensidige fleksibilitet. IT skal være med til at støtte forretningen, og det kan det bedst, når situationen omkring forretningen og dennes vilkår med ændringer i omverden, kunders behov og teknologisk udvikling bliver løbende diskuteret. Økonomicheferne fremhæver vanskeligheden af at måle, hvorvidt applikations-outsourcing er en succes. De kvantitative metoder kan være svære, fordi de forudsætter et dybt kendskab til interne omkostninger, både før og efter aftalen kører. Men det er endnu en gang slået fast i undersøgelsen, at virksomhederne ikke primært sender applikationer i outsourcing på grund af omkostningsbesparelse. Jo mere erfaring brugerne har med outsourcing, desto mere tager de kvalitative metoder i brug for at forstå værdien af eksternt samarbejde. Når forretningen får tilført værdi, bliver den bedre klædt på til at klare opgaver, og det kan man bl.a. se i procesforbedringer og effektivitetsstigninger. Økonomichefer er ikke overbeviste om, at der er sket forbedringer - eller også har de ingen holdning til det - og her er det en fælles opgave at synliggøre, hvordan applikations-outsourcing fremmer forretningen. Økonomichefer ser en positiv sammenhæng mellem applikations-outsourcing med cloud løsning, et ønske om forenkling af IT funktionen. Men begrebet cloud er stadig under udvikling, især med hensyn til sikkerhed og integration Applikations-outsourcing Applikationsdrift betyder: at en serviceleverandør påtager sig opgaven at afvikle driften af applikationer, herunder etablering/drift samt vedligeholdelse af applikationsinfrastruktur, at virksomheden beholder opgaven med at vedligeholde og videreudvikle applikationerne samt planlægger den fremtidige strategi. Applikation management betyder: at outsourcing-leverandøren - ud over applikationsdriften - sørger for vedligeholdelse og videreudvikling af applikationer og eventuelt også strategiplanlægningen for fremtiden. Omfanget af opgaver aftales mellem virksomheden og outsourcing-leverandøren. 2

3 Introduktion Udviklingen i samfundet,, fremskridt i teknologi og kundernes forventninger forandrer konstant virksomhedernes markedsvilkår. Det ændrer kravene til IT-systemer,, som løbende skal kunne understøtte forretningen optimalt. Aldrig har kravet til IT s rolle som aktiv og positiv bidrager til forretningen og forretningsudviklingen været mere udtalt. Dette tvinger virksomhederne til kontinuerligt at se kritisk på deres forretningsgange og overveje, hvor virksomheden selv kan bidrage med mest værdi, og hvor det er mest optimalt at overlade opgaver til eksterne samarbejdspartnere. Dette gælder også for virksomhedernes applikationer. Outsourcing af applikationer er et af de områder, hvor et voksende antal danske virksomheder søger at optimere deres ressourcer. Således har 43% af virksomhederne i undersøgelsen allerede outsourcet deres applikationer i et eller andet omfang, og 12% overvejer at gøre det. Af de virksomheder, der er i gang med applikations-outsourcing, har tæt på 30% allerede konkrete planer om outsourcing af flere applikationer. Figur 1. Vi har ikke foretaget, og overvejer heller ikke outsourcing i forhold til vores applikationer; 45% flere aftaler alene om applikationsdrift; 6% Vi har ikke foretaget, men overvejer outsourcing i forhold til vores applikationer; 12% flere aftaler som omfatter applikationsdrift og vedligehold; 16% flere aftaler som både omfatter administration,a pplikationsdrift og IT services; 21% Men samtidigt er 45% af virksomhederne endnu ikke kommet i gang med applikations-outsourcing. outsourcing. Undersøgelsen viser tydeligt, at beslutningen om outsourcing af applikationer ikke er et led i outsourcing af infrastrukturen, men en selvstændig beslutning (figur2). Vi ved fra andre undersøgelser, at det typisk er faktorer som usikkerhed omkring afgivelse af kontrol, betænkeligheder over fleksibilitet eller pris og mangel på overblik over de mange forskellige outsourcingsløsninger, der får virksomheder til at holde igen med outsourcing af applikationer. Endelig kan virksomheder være tilbageholdende med outsourcing, når det gælder egne udviklede applikationer som kræver stor indsigt i organisationen og som derfor kan synes for omkostningstunge. Figur 2. Vi overvejer at foretage outsourcing af applikationsdrift som led i outsourcing af vores infrastruktur 100% 50% 0% Uenig Netural Enig 3

4 Outsourcing har et potentiale til øget fleksibilitet i IT Ved udvælgelsen af outsourcing-leverandøren skal virksomhederne kræve, at denne råder over ressourcer som stordrift og kompetencer. Adgang til disse kan give virksomheden den fleksibilitet,, der kan sikre de it-ressourcer, der til hver en tid er behov for. De fleste virksomheder har i de seneste år været gennem en periode med næsten ensidig fokus på omkostningsstyring og effektivitet, hvor IT-systemer udelukkende skulle levere en sikker drift. Med den stigende økonomiske aktivitet får udviklingsopgaver og fornyelse igen en mere central rolle, og det kræver at nye og ofte højt specialiserede kompetencer kommer i spil. Det kan være en stor udfordring at identificere, tiltrække og fastholde disse kompetencer. Her kan virksomhederne vælge at bruge eksterne ressourcer, og for applikationernes vedkommende er partnerskab med outsourcing-leverandører en mulighed for at sikre sig den fornødne fleksibilitet. Outsourcing- leverandører har i kraft af deres størrelse adgang til ressourcer som den enkelte virksomhed ikke råder over. Desuden ændres behovet for virksomhedens IT-understøttelse afhængigt af opgavernes karakter og virksomhedens aktivitetsniveau. Også her er det en fordel at have mulighed for at skalere op og ned efter behov. Hvordan sikrer man at outsourcing-aftalen lever op til forventningerne? I en foranderlig verden kan det være en udfordring at opstille og måle succeskriterier for outsourcing-aftalen. De fleste virksomheder forholder sig til, om aftalen bliver leveret på det aftalte tidspunkt samt til kvaliteten af den udførte service, deriblandt oppetiden. Omkostningsbesparelser bruges ofte som virksomheders argument for at vælge outsourcing man får en fast og kendt udgift men undersøgelsen her indikerer at omkostningen ikke er det vigtigste argument. Eksempelvis mener næsten halvdelen af virksomhederne, at applikations- outsourcing ikke giver dem en bedre mulighed for omkostningsstyring end ved intern drift. Det kan være svært at måle, for det forudsætter en kendt intern omkostningsstruktur. Værre endnu står det til med opmåling af ROI over tid. Virksomhedernes oplevelse af forbedring af processer i forbindelse med deres outsourcingsaftale er et vigtigt succeskriterium for outsourcing. Blandt de deltagende virksomheder er det kun 25%, der vurderer, at outsourcing har forbedret deres interne processer, mens 35% af respondenterne mener, at det ikke er tilfældet. Den største del (40%) er neutrale omkring spørgsmålet. Det kan skyldes, at procesforbedringer kan være svære at måle, og den økonomiansvarlige kan have svært ved at have en mening om det, hvis processerne sker på andre afdelinger. Figur 3. Vi har forbedret vores interne processer som resultat af outsourcing? 40% 30% 20% 10% 0% har ikke oplevet forbedring neutral har oplevet forbedring Effektivitet er en anden måde at forsøge at måle, om outsourcing leverer resultater. 30% har den opfattelse, at de har opnået en effektivitetsstigning itetsstigning som resultat af outsourcing, mens 40% har den modsatte opfattelse. De neutrale udgør igen en stor andel (30% ). Det tyder på at det er vanskeligt, selv for økonomichefen, at måle hvorvidt der er tale om en forbedring i effektivitet. 4

5 Virksomheden og outsourcing-leverandøren har en fælles interesse i at øge synligheden over procesforbedringer og effektivitetsforbedringer, da begge gerne er resultat af opgaven. Trods det faktum at et flertal af respondenterne ikke kunne påvise procesforbedringer eller højere effektivitet, er det en god nyhed i undersøgelsen, at virksomhederne generelt er tilfredse med deres forhold til outsourcing- leverandøren. Blandt virksomheder der har foretaget outsourcing af en eller flere applikationer, angiver 86% af respondenterne, at de er tilfredse med eller neutrale omkring forholdet til deres outsourcing-leverandør. En god kemi og genkendelig firmakultur hos parterne er med til at sikre en god kommunikation og atmosfære, hvor forventningsafstemningen fungerer og problemer løses. Applikationsdrift og cloud Der er store og konstant foranderlige forventninger til IT-systemerne om at levere en god service til virksomheden billigt og nemt tilgængeligt og samtidigt fremme produktivitet og vækst. Mange store virksomheder har allerede reduceret de mest indlysende besparelser inden for IT. For eksempel sendes de lettere support- og udviklingsopgaver til eksterne partnere, og serverparken er minimeret når driftsopgaver sendes ud af huset. Blikket er nu rettet mod cloud, med den næste store forventning om at denne ikke alene gør IT endnu billigere, men giver forretningsenheder adgang til flere best-in-class services. Mindre og mellemstore virksomheder har allerede adgang til forretnings-applikationer som ERP eller CRM som service, de bruger services fra eksterne leverandører i forbindelse med HR opgaver, udbetaling af løn mm. Der findes leverandører, der har leveret online services gennem tiden, og som nu er i gang med at udvikle deres forretning til det næste niveau med endnu mere effektiv drift og flere services. Begrebet cloud og virkeligheden omkring det er endnu under udvikling, og der er mange ubesvarede spørgsmål, især omkring sikkerhed og integration. Den smalle version af cloud er en virtuel serverløsning, som er tilgængelig for brugere over internettet. Den brede definition går ud på, at alt den funktionalitet som virksomheder kan købe sig til online udenfor virksomhedens firewall er cloud, inklusive den traditionelle outsourcing. I undersøgelsen bemærkede vi, at økonomichefer meldte om en stigende interesse for outsourcing af applikationer, hvis det kunne ske i en cloud løsning. Det er ønsket om en forenkling af IT funktionen der kommer til udtryk her - om at komme tættere på at få leveret virksomhedens IT drift og funktionalitet gennem en stikkontakt. Figur 4. Vi kunne overveje outsourcing, hvis vores applikationer kunne håndteres i forbindelse med en cloud løsning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% uenig neutral enig 5

6 KMD s services indenfor applikationsdrift og AM outsourcing KMD er en dansk IT-virksomhed med over 3000 ansatte med afdelinger i København, Århus, Odense og Ålborg. KMD har 35 års erfaring med at løse problemer for danske organisationer og blev dannet i 1972, da landets mange små kommunale edb-centraler blev slået sammen. På den baggrund har KMD i mange år arbejdet med outsourcing, allerede før termen blev taget i brug. I dag er KMD et privatejet aktieselskab, og kundekredsen tæller nu også staten og private virksomheder. KMD tilbyder outsourcing i flere udgaver, således at kunderne kan finde den løsning, der passer bedst til deres behov. Applikationsdrift KMD s applikationsdrift omfatter driftsafvikling af applikationer, herunder etablering/drift samt vedligeholdelse af applikationsinfrastruktur. Leverancerne dækker over mere end 200 forskellige applikationer, f.eks. drift af SAP til KMD, SAP for kommunerne via KMD s produktforretning, SAP til Vejdirektoratet og til Jysk, drift af Office-pakken for kunder, Care-løsninger til kommunerne m.fl. Det er løsninger til kunder, der ønsker en sikker afvikling af driften af deres applikationer, en fast og kendt udgift og som i øvrigt foretrækker at beholde styring og videreudvikling af applikationer internt i virksomheden. Applikation management KMD s Applikation management dækker alle services omkring applikationsoutsourcing, dækkende alt fra den daglige drift til udtænkning af fremadrettet strategi. Det er løsningen til kunder, der i stedet for fysisk udstyr helt eller delvis får deres IT-behov dækket af en driftssikker forbindelse til KMD via et stik i væggen. Figur 5. KMD s applikationsdrift Service IT Strategi Applikations arkitektur Portefølje styring Applikations modernisering Udviklingsprojekter Organisatorisk implementering Vedligeholdelse af applikationer Forvaltning af applikationer IT service management Drift af infrastruktur Vedligeholdelse af infrastruktur Drift af applikationer Drift af applikations infrastruktur Service desk KMD Application Management KMD Application Outsourcing KMD Application Hosting Kilde: KMD 6

7 Resultat af analysen (grafer og detaljer) 1. Har din virksomhed helt eller delvist outsourcet applikationsdrift, applikationsvedligehold og/eller applikationsudvikling? Vi har ikke foretaget, og overvejer heller ikke outsourcing i forhold til vores applikationer; 45% flere aftaler alene om applikationsdrift ; 6% Vi har ikke foretaget, men overvejer outsourcing i forhold til vores applikationer; 12% flere aftaler som omfatter applikationsdrift og vedligehold; 16% flere aftaler som både omfatter administration,a pplikationsdrift og IT services; 21% 43% af virksomhederne bruger applikationsdrift i et eller andet omfang i dag, og yderligere 12% overvejer det. Der er dog stadig et stort potentiale blandt de 45% af virksomhederne, der ikke har eller planlægger at outsource deres applikationer. De fleste virksomheder har en løsning der, udover applikationsdrift, omfatter vedligehold (16%) eller administration og IT-services (21%). Kun 6% har aftaler alene om applikationsdrift. 2. Angiv med et tal omfanget af den udfordring du generelt ser ved outsourcing af applikationsdrift? (Hvor 7 er Meget Stor Udfordring og 1 er Ingen Udfordring) Forringet oppetid? Eksisterende forhold til vores primære IT Viden om muligheder og fordele? Opstilling og måling af succeskriterier? Tab af fleksibilitet? Sikkerhedsrisiko? Omkostningsniveau? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 1 Ingen udfordring Meget stor udfordring 7

8 Tabet af fleksibilitet (58%) ser økonomichefer som særligt udfordrende. Opstilling og måling af succeskriterier (51%) er svært. Omkostningsniveauet (49%) spiller en rolle. Forholdet til eksisterende leverandør og viden om muligheder er hovedsageligt tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer; 24% af respondenterne vurderer kontakten til deres IT-leverandør som udfordrende, og 27% af respondenterne mener ikke,, at de har tilstrækkelig viden om muligheder og fordele. Sikkerheden er ligeligt fordelt mellem dem, der ikke finder det problematisk, og dem der finder det problematisk. De fleste virksomheder finder oppetiden tilfredsstillende, dog oplever en tredjedel el af virksomhederne en forringelse af oppetiden ved applikationsdrift. 3. Hvis I allerede har foretaget outsourcing i forhold til en eller flere applikationer: På en skala fra 1 til 7, hvor 7 er "Meget Enig" og 1 er "Meget Uenig", venligst vurdér følgende udsagn Outsourcing af applikations driften giver os Vi vil outsource yderligere applikationer Outsourcingaftalerne giver os en bedre Vi har opnået effektivitetsstigning som Vi har forbedret vores interne processer Vi er tilfredse med den interne ko-ordinering 0% 10%20%30%40%50%60%70% 80% 90%100% Blandt virksomheder der har foretaget outsourcing af en eller flere applikationer, angiver 86% af respondenterne, at de er tilfredse med eller neutrale omkring forholdet til deres outsourcing-leverandør. Den interne koordinering og styring af outsourcing-opgaver opgaver udgør en udfordring for 23% af virksomhederne, mens 27% ikke tager stilling til spørgsmålet. Det betyder, at her er plads til forbedringer. Kun 25% vurderer, at outsourcing har forbedret de interne processer, mens 35% af respondenterne ikke mener det. Den største andel (40%) er neutrale omkring spørgsmålet. 30% har den opfattelse, at de har opnået en effektivitetsstigning som resultat af outsourcing, mens 40% har den modsatte opfattelse. 38% mener, at outsourcing giver dem en bedre omkostningsstyring i forhold til intern drift, mens hele 48% ikke mener, at de er bedre stillet ved outsourcing af applikationer. 43% vil enten outsource flere applikationer (29%) eller har endnu ikke taget stilling til det (14%). 41% af respondenterne opfatter, at outsourcing giver dem en højere grad af oppetidssikkerhed, og dermed adgang til applikationer. 23% er neutrale. 8

9 4. Hvis I ikke bruger outsourcing af applikationsdrift eller vedligehold: På en skala fra 1 til 7, hvor 7 er "Meget Enig" og 1 er "Meget Uenig", venligst vurdér følgende udsagn 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Outsourcing af applikationsdrift vil give os en bedre økonomisk styring af vores softwareudgifter? Vi overvejer at foretage outsourcing af applikationsdrift som led i outsourcing af vores infrastruktur Vi kunne overveje outsourcing hvis vores applikationer kunne håndteres i forbindelse med en cloud-løsning Blandt de virksomheder der ikke bruger outsourcing af applikationer eller vedligehold idag, er beslutningen om outsourcing af applikationsdriften ikke et led i outsourcing af infrastrukturen, men en selvstændig beslutning. Det er ikke forventning om en bedre økonomisk styring af softwareudgifter der,, ifølge økonomichefer, får virksomheder til at beslutte sig for outsourcing. Der er lidt større interesse såfremt applikationer kunne håndteres I forbindelse med en cloud løsning. Om HENRY Corporation HENRY Corporation er et it-marketingkonsulentfirma med spidskompetencer i krydsfeltet mellem it, marketing, vertikaler og produktmarkeder. HENRY Corp. løser interne e marketingstrategiske og eksterne marketingtaktiske opgaver for en række it-leverandører og organisationer med interesser i it-branchen. HENRY Fellows leverer afgørende merværdi til it-leverandørers interne marketingfunktioner. Marketingservices er skræddersyet til it-branchen og virksomheden er specialister i at eksekvere disse services - uanset teknologi-, lande- eller brancheniveau. OM IDG Direct IDG Direct er et selvstændigt direct marketing- og researchbureau i mediekoncernen IDG Danmark A/S. 9

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010 Finansiel

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm.

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER 2015 EXECUTIVE SUMMARY I marts og december 2015 gennemførte Bluegarden en undersøgelse med fokus på de største udfordringer inden for løn- og personaleadministration

Læs mere

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks Nyhed Marts 2009 Produktudviklingens Nyhed 1 / 5 Produktudviklingens Hos Artlinco lever vi af at skabe holistisk produktudvikling for vores kunder. I november 2009 vendte vi imidlertid kikkerten mod os

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje?

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? :: White paper :: Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen I København

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure

Det komplette kontor. Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure Det komplette kontor Microsoft Dynamics NAV 2017, Office 365, Power BI, CRM & Azure $ Agenda 09:00-09:30 Morgenmad og netværk 09:30-09:45 Velkomst og introduktion 09:45-10:30 Microsoft Dynamics NAV 2017

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen.

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Byg og Miljø Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. 1. Indledning I uge 26 har KOMBIT holdt tekniske dialogmøder omkring

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM D DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM 1 - INTRODUKTION 2 - DATAELEMENT 1: KORREKT ADRESSEINFORMATION 3 - DATAELEMENT 2: DAGLIGE LEDERE 4 - DATAELEMENT 3: OMSÆTNING & DRIFTSRESULTAT 5 -

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

FM outsourcing i omskiftelige tider

FM outsourcing i omskiftelige tider FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

IT-Forsyningen I/S Fra vision til virkelighed. Lars Henningsen Direktør

IT-Forsyningen I/S Fra vision til virkelighed. Lars Henningsen Direktør IT-Forsyningen I/S Fra vision til virkelighed Lars Henningsen Direktør 2 Agenda 1. Udgangspunktet visionen dannes. 2. Processen vejen mod tilblivelsen. 3. Hvad blev realiseret? 4. Erfaringerne. 3 Geografien

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

IKT Forum Optimering af R&D-indsatsen januar 2009

IKT Forum Optimering af R&D-indsatsen januar 2009 IKT Forum Optimering af R&D-indsatsen januar 2009 Optimering af it-virksomheders bundlinie og værdi gennem styring af værdiskabelsen i R&D For at styrke innovationen i it-virksomheder er det vigtigt, at

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere