1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark"

Transkript

1 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard Telefon: Formål, baggrund og indhold af projektet På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i Servicestrategien for 2010 er der udarbejdet en udviklings- og moderniseringsplan for feriekolonien på Bøtø, der indeholder forslag til: Udviklingsmuligheder for kolonien med henblik på at gøre den mere tilgængelig for borgere fra Ballerup Kommune. Forslag til alternative aktiviteter der kan medvirke til at reducere den private weekend udlejning Forslag til nye aktiviteter på kolonien som understøtter politikker indenfor forebyggelse, sundhed, krop, kost og bevægelse En plan for modernisering og vedligeholdelse af bygningerne Et idégrundlag for en yderligere udnyttelse af udearealerne Forslag til styre- og driftsform, herunder stillings- og funktionsbeskrivelser for de ansatte. Overslag over økonomi, herunder forslag til drifts- og anlægsbudget. Hovedformålet er: At omdanne feriekolonien Bøtø Strandpark til et multifunktionelt center for trivsel og sundhed for Ballerup Kommunes borgere og ansatte. Projektskitsen folder sig ud i 2 spor. Et der omhandler forslag til nye projekter og aktiviteter, der understøtter hovedformålet, og et der omhandler den bygningsmæssige modernisering. Den bygningsmæssige modernisering beskrives her som et resultatmål, der tjener til at opfylde den del af målsætningen, der omhandler feriekolonien som kursuscenter. Moderniseringen vil senere blive beskrevet som et selvstændigt projekt i samarbejde med Ejendomme. 4. Resultatmål og succeskriterier 1. Aktiviteter og projekter der understøtter formålet. 1.1 Ophold for børnefamilier med opdragelsesproblemer, hvor disse giver sig til udtryk hos børnene i form af vanskeligheder med adfærd, kontakt og trivsel. Et koncept udvikles i et samarbejde imellem Skole 1

2 & Unge, PPR og Job & Familie. Succeskriterie: Der afholdes et årligt ophold på en uge for børnefamilier i målgruppen Ophold for børn med vægtproblemer og deres familier. Dette er i dag anerkendt som en af de store sundhedsmæssige udfordringer. Et projekt udvikles i et samarbejde imellem Sundhed & Forebyggelse, Skole & Unge, Job & Familie, Kultur & Fritid og evt. interesserede frivillige foreninger. Succeskriterie: Der afvikles et forløb på 3x14 dage for et antal børn i løbet af et år. Børnenes familier deltager i de weekends, der falder i projektperioden. Projektet medfører ændringer i kostvaner hos de implicerede børn med varigt vægttabe til følge. 1.3 Fortsat udvikling af aktiviteter for pensionister. En stor gruppe pensionister søger i dag meningsfyldte fællesskaber med indhold for både krop og sjæl, og hvor mulighederne for at etablere netværk er til stede. Kolonien kunne fint danne ramme om højskolelignende aktiviteter for pensionister. Et projekt udvikles i et samarbejde imellem Sundhed & Forebyggelse, Kultur & Fritid og Job & Familie. Succeskriterie: Der etableres en projektgruppe med deltagelse af forskellige pensionistintressegrupper. Denne projektgruppe udvikler forslag til indhold for en pensionisthøjskole på 1-2 ugers varighed. Der afholdes pensionisthøjskole i 2010 for 50 deltagere Fortsatte feriekolonitilbud til udsatte grupper af børn og unge. Det er en realitet, at en større gruppe børn og unge er ramt af relativ fattigdom, og dermed også i begrænset omfang er beskæftiget i skolesommerferien. Et koncept for udviklingen af en summer camp udarbejdes i et samarbejde imellem Skole & Unge, Job & Familie og Kultur og Fritid. Succeskriterie: Der afholdes en årlig feriekoloni for 50 børn, hvor sociale indikationer dokumenterer, at netop disse børn har særligt behov for en god sommerferieoplevelse Ophold for unge der vurderes at være i målgruppen for det kriminalpræventive arbejde. Der kan være tale om unge, som er i fokus for det opsøgende team eller på anden måde er genstand for indsatser indenfor rammerne af SSP samarbejdet Udearealerne har mulighed for at blive omdannet til et spændende og udfordrende aktivitetsmiljø, hvor forhindringer af varierende sværhedsgrad vil kunne medvirke til at understøtte ambitionen om at være den sundeste kommune i Det foreslås, at der etableres et tværgående projekt med repræsentation af Sundhed & Forebyggelse, Kultur & Fritid, Skole & Unge og Ejendomme. Såfremt arealet bliver tilstrækkeligt attraktivt kunne det overvejes at stille kolonien og arealet til rådighed for virksomheder med 2

3 bopæl i Ballerup Kommune som ønsker at gøre en særlig indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og trivsel. Succeskriterie: Der udarbejdes i løbet af 2010 et realistisk projekt for udearealernes anvendelse Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for kolonien, herunder: Udvikling af IT baseret bookingsystem Udvikling af hjemmeside Udarbejdelse af informationsmateriale Skabe presseomtale om visionerne for koloniens anvendelse 1.8. Kolonien som kursuscenter. Kolonien skal i højere grad anvendes til kurser og døgnmøder for forskellige afdelinger og institutioner i Ballerup Kommune. I dag bliver kolonien kun i begrænset omfang benyttet af personalet i Ballerup Kommune. Med tanke på hvor mange døgnmøder, internatseminarer, arbejdskonferencer mm. forskellige afdelinger i organisationen og decentrale institutioner i dag tilkøber andre steder, skal feriekolonien med få justeringer fremover være et fuldgyldigt alternativ, der kan konkurrere med kommercielle udbydere på pris og kvalitet. Dette ville betyde en besparelse for den enkelte afdeling og en indtægt for kolonien. Som forudsætning for at kunne tilbyde kolonien som kursuscenter skal der skabes et passende antal enkeltværelser med tilhørende bade- og toiletfaciliteter af kursuscenter standard. Succeskriterier: Der afholdes et stigende antal kurser, seminarer eller døgnmøder. 2. Modernisering af de bygningsmæssige rammer 2.1. Det bringes i forslag, at bygning 6 nedrives, og at der på det eksisterende fundament opføres enten 10 helårsisolerede gæstehytter med selvstændigt bad og toilet eller en vinkelbygning af pavillionstandard, der vil kunne fungere som enkeltværelser (eller dobbeltværelser) i forbindelse med interne kurser, konferencer, seminarer mm. Der er rigeligt plads på grunden til denne løsning, uden at det dermed går udover udnyttelsen af udearealerne. Modernisering af bygningerne 3 og 4 som inkluderer maling lettere snedker og tømrer opgaver og renovering af toilet- og badefaciliteter. Modernisering af bestyrerboligen. Boligen trænger til en generel opfriskning og køkken skal udskiftes. Det foreslås, at udgifterne pålægges den fremtidige leje. Etablering af aktivitetskøkken. Det er et stort ønske, at der skabes mulighed for at kunne involvere børnene i madlavningen. Et forslag udarbejdes i samarbejde med Ejendomme. 3

4 5. Tidsplan og milepælsplan Tidsrammer. Løbende Iværksætte de forslag til tiltag, der ligger inden for de nuværende rammer (ældreinitiativer, familier med opdragelsesproblemer og tilbud til de overvægtige børn) September Kvalificeret forslag til fremtidig anvendelse af Bøtø, herunder detaljeret driftsbudget ved forskellige scenarier Forslag til anlægsøkonomi samt etape opdelt projekt (bygning 3+4, ny bygning 7/hytter, opgradering til kursusejendom, udearealer) Oktober Indgåelse af politisk aftale om projekt vedrørende den fremtidige anvendelse (del af servicestrategien) Oktober Etablering af projektaftale, herunder projektorganisation (administrativt tiltag) December primo 2010 Forelæggelse af konkret projekt til politisk beslutning Påbegynde anlæg Påbegyndelse af realisering af den fremtidige anvendelse i takt med renoveringen/udvidelsen og i overensstemmelse med de politiske beslutninger Marts 2010 Ansættelse af ny bestyrer 6. Projektøkonomi Det besluttes af de enkelte fagudvalg, i hvilket omfang de ønsker at iværksætte de enkelte aktiviteter. Aktiviteterne finansieres indenfor de ansvarlige udvalgs rammer. Da der er tale om tværgående aktiviteter vil der, for nogle af projekternes vedkommende blive tale om joint ventures, hvor flere udvalg forventes at bidrage solidarisk. Opjustering af inventar bl.a. til at imødekomme behov ved fremtidige kurser anslås til ca kr. Moderniseringsprojektets økonomi retter sig imod de forslåede bygningsmæssige ændringer. Modernisering af bygningerne 3 og 4 anslås til ca kr. Nedrivning af eksisterende bygning 6 og etablering af nye værelser anslås til ca. 3 mio. kr. Denne del udskydes til et tidspunkt, hvor de nødvendige ressourcer er til rådighed. 4

5 7. Forslag til projektorganisering Sammensætning af projektets styregruppe. Direktør Dorrit Christensen, Direktør Søren Krøigaard, Ungeleder Erik Vestergaard Projektejer. Direktør Dorrit Christensen Projektleder. Ungeleder Erik Vestergaard Projektgruppe. Erik Vestergaard, Christian Kunsemüller, Peter Bøgelund, Henrik Povl Eriksen, Flemming Olsen, Sidsken Henningsen, Tom Gerner Jensen, Mai Henriksen. Projektgruppens medlemmer deltager med udgangspunkt i relevanskriterie. 5

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/010384

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere