Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation"

Transkript

1 Administration og udvikling Sagsnr Brevid Ref. KRPE Dir. tlf. NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede ledige Strategi Tilbud Indledende screening for at identificere ledige i risiko for en længere ledighedsperiode. Disse ledige tilknyttes straks et aktivt tilbud (Primært Kom og se hvor god du er ) For øvrige ledige prioriteres indsatsen således: Jobformidling Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Ledige i risiko for en længerevarende ledighedsperiode: Disse ledige tilknyttes hurtigst muligt tilbuddet Kom og se hvor god du er. Et tilbud med fokus på egne kompetencer, muligheder på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse samt deres personlige jobmål og plan. Her kan der som noget nyt suppleres med en opfølgende uge efter 6 måneders ledighed med forgæves jobsøgning. Alternativt - hvis den ledige er under 30 - henvises til et nyt praktikrettet forløb, eventuelt i tilknytning til JUMP eller som tilkøb hos Anden Aktør. Ledige med en længere videregående uddannelse: Tilknyttes fortsat en Anden Aktør (p.t. Akademikernes A-kasse) der varetager den samlede indsats (samtaler og tilbud). Forvaltningen skønner, at dette er den bedste indsats for denne ret store og til tider ressourcekrævende målgruppe.

2 Side2/7 Sideløbende tilbud De ledige præsenteres efter behov for en vifte af supplerende tilbud så som: VUC, muligheden for 6 ugers selvvalgt uddannelse(kun til uuddannede og faglærte). Korte kurser, CAS, Sprogundervisning samt frivillige tiltag som Ledige Med Drive, Powerjobsøgerne, og vikarbureauer, der giver mulighed for netværk og kontakter. Til at opnå ovenstående foreslås følgende prioriteringer: Ophør af køb af forløb hos anden aktør, hvilket nu er muligt da lovkrav om aktivering er sænket. En vis opmanding i Jobcentret til at gennemføre et kraftigt øget antal samtaler, dels som følge af ny lovgivning med krav om flere samtaler til nyledige og ledige med over 16 måneders ledighed, dels som følge af at Anden Aktør ikke længere varetager denne opgave for en del af de lediges vedkommende. Som nævnt ovenfor en udbygning af Kom og se hvor god du er med 1 uges opfølgning efter yderligere 6 måneders ledighed og et nyt praktikrettet projekt for unge ledige med risiko for længerevarende ledighed, eventuelt i tilknytning til JUMP eller som tilkøb hos Anden Aktør. Mulige investeringer, f.x. i forbindelse med budget 2016: Ny virksomhedsstrategi, der skal udvikle virksomhedskontakten i retning af mere jobformidling, service, synlighed m.v., som forventes forelagt i maj/juni 2015 Udnyttelse af nye muligheder for uddannelsesløft til ufaglærte forsikrede ledige med behov for at sikre efterfølgende varig beskæftigelse. Samlede ændringer i udgiften til indsats for de forsikrede ledige: Mindreudgift til Jobvision og AS3, der i 2014 løbende opfyldte kravene til samtaler og tilbud for 215 ledige (2,6 mio. kr.) Mindreudgifter til AOF, der i 2014 løbende gav aktive tilbud til 20 forsikrede ledige (0,4 mio. kr.) Merudgifter til en vis opmanding i Jobcentret mhp. at erstatte lovpligtige samtaler og virksomhedsrettet indsats, tidligere hos Anden Aktør (0,6 mio. kr.) Merudgifter til nyt projekt for unge ledige (0,6 mio. kr.)

3 Side3/7 Merudgifter til supplerende uge på Kom og se hvor god du er (0,5 mio. kr.) Ret og pligt: Tilbud: Der skal gives ét tilbud. Tilbuddet skal være af min. 2 ugers varighed og skal generelt tilbydes efter 6 måneders ledighed, dog efter tre måneders ledighed for ledige under 30 år og ledige på 50 år eller derover Samtaler: I de første 6 måneder af ledighedsperioden skal den ledige til samtale i jobcentret hver måned, herefter hver 3. måned. Efter 16 måneders ledighed skal Jobcenteret tilbyde den ledige en tæt kontakt og intensiveret indsats og jobsøgningsstøtte.

4 Side4/7 Jobparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Alle straksaktiveres og aktiveres så vidt muligt kontinuerligt. Indsatsen prioriteres således Jobformidling, Nytteindsats og efter 13 ugers nytteindsats 2 uger Kom og se hvor god du er Tilbud Opfølgning under den første periode med nytteindsats med det formål primært at formidle job, sekundært at iværksætte og motivere til uddannelse eller virksomhedspraktik /løntilskud. Kontanthjælpsmodtageren bekræfter at være til rådighed for arbejdsmarkedet gennem deltagelse i nyttejob/virksomhedspraktik/løntilskud. Manglende deltagelse sanktioneres. Med henblik på tilfælde af helbredsproblemer sikres tilbud, der tillader skånehensyn. Nytteindsats på offentlige arbejdspladser, primært på hold tilknyttet fx Vej og Park, Center for Handicap, Naturstyrelsen eller lign., Sideløbende tilbud Andre relevante supplerende tilbud som f.eks VUC, Korte kurser, Center for Alkohol og Stofbehandling, Distriktpsykiatrien, Socialpsykiatrien og Sprogundervisning kan indrages i indsatsen for den enkelte ledige. Derudover tilbud om frivillige tiltag som f.x.ledige Med Drive, Powerjobsøgerne og vikarbureauer, der giver mulighed for netværk og kontakter. Til at opnå ovenstående foreslås følgende prioriteringer: Ophør af vejledende og motiverende forløb hos Anden Aktør Ansættelse af holdledere til nytteindsats En vis opmanding i Jobcentret til at gennemføre samtaler og virksomhedsrettet indsats som følge af, at Anden Aktør ikke længere varetager denne opgave

5 Side5/7 Mulige investeringer, f.x. i forbindelse med budget 2016: Indsats for de 40 % af de jobparate kontanthjælpsmodtagere i alderen år der har en ikke-vestlig baggrund (fortrinsvis mænd), f.ex gennem øget brug af Servisio eller målrettede transportuddannelser på særlige hold. Ny virksomhedsstrategi, der skal udvikle virksomhedskontakten i retning af mere jobformidling, service, synlighed m.v., som forventes forelagt i maj/juni 2015 Samlede ændringer i udgiften til indsats for de jobparate kontanthjælpsmodtagere: Mindreudgifter til AOF, der i 2014 løbende gav aktive tilbud til 40 jobparate kontanthjælps-modtagere (0,9 mio. kr.) Merudgifter til ansættelse af holdledere til nytteindsats (1,2 mio. kr.) Merudgifter til en vis opmanding i Jobcentret til samtaler og virksomhedsrettet indsats, tidligere hos Anden Aktør (1,0 mio. kr.) Ret og pligt, Jobparate kontanthjælpsmodtagere: Aktivitet: Senest efter 3 måneders ledighed skal borgeren arbejde for kontanthjælpen i nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud. Herefter skal den ledige have et tilbud af min. 14 dages varighed hver 6. måned. Ufaglært, har ret til at få vurderet sine realkompetencer, og har ret til at blive læse-, skrive- og regnetestet. Hvis testerne viser, et behov for læse-, skrive- og regnekursus, skal disse kurser tilbydes. Samtaler: Mindst 4 samtaler inden for 12 måneder

6 Side6/7 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Strategi Ledige med forudgående status som jobparate forelægges Tværfagligt Team med det formål, at sikre en tværfaglig vurdering og plan. Nyvisiterede sikres hurtig samtale med sagsbehandler for grundig vurdering af kompetencer og udfordringer. Indsatsen følges løbende gennem progressionsmålinger med udgangspunkt i opdeling i målgrupper ud fra kompetencer og udfordringer samt veldefinerede målsætninger for den enkelte gruppes progression. Tilbud En bred vifte af tilbud, der gør det muligt at iværksætte en indsats der kan tilpasses den enkeltes kompetencer og udfordringer. Bl.a: Udpræget brug af pladser på virksomhedscentre og anden virksomhedspraktik Samarbejde med og køb af pladser hos Social Økonomiske Virksomheder Pulsen Mentor (På Sporet) Uddannelse (VUC, FVU, AOF m.v.) BOMI Den Rummelige Virksomhedsuddannelse Til at opnå ovenstående foreslås følgende prioriteringer: Udvidet brug af virksomhedspraktik i f.x. virksomhedscentre. I virksomhedscentrene betaler kommunen for, at virksomheden har et vist antal borgere i praktik i løbet af et år. Mulige investeringer, f.x. i forbindelse med budget 2016: årige tilbydes Fasttrack-indsats i Pulsen eller lignende. I et kort intensivt forløb screenes og motiveres borgeren til at påbegynde en praktik i en virksomhed inden for 4 uger med den fornødne støtte i form af mentor eller lign. Konkret forslag forventes forelagt i maj Et særligt tilbud rettes mod de med anden etnisk oprindelse end dansk, der har særlige vanskeligheder i f. t. at få fodfæste på arbejdsmarkedet. De årige udgør

7 Side7/7 ca. halvdelen af denne gruppe. Konkret forslag forventes forelagt i maj Et mindre hold af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan med en holdleder deltage i arbejdet med nye naturtilbud i grusgrave, hvor naturen skal genoprettes, i samarbejde med Naturstyrelsens konsulenter. Samlede ændringer i udgiften til indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: Evt. ændrede udgifter til virksomhedssamarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny virksomhedsstrategi. Ret og pligt, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har ret til en koordinerende sagsbehandler. Aktivitet: Senest efter 6 måneder skal der iværksættes en helhedsorienteret indsats, og hvis borgeren ikke kan deltage i tilbud har borgeren ret til mentorstøtte (med ugentlige samtaler). Ufaglærte har ret til at få vurderet sine realkompetencer, og har ret til at blive læse-, skrive- og regnetestet. Hvis testerne viser, et behov for læse-, skrive- og regnekursus, skal disse kurser tilbydes. Samtaler: Mindst 4 samtaler inden for 12 måneder

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere